Doç.Dr. Simge YILMAZ UYSAL
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
05 Ocak 1985
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
simgeyilmaz@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
smgylmz21@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2017-01-05 11:28:38
DÜZENLEME
:
2020-09-16 21:45:06
PUAN
:
3862
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 71.25000
İngilizce, , KPDS, 70.00
İngilizce, B Seviyesi, YÖKDİL, 87,5
Researcher ID
Scopus ID
h-index
NA
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLKÖĞRETİM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 yaş grubu çocukların biyofilisinin ve çocuklar ile annelerinin açık alan tercihlerinin araştırılması Danışman: Dr. Refika OLGAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12620809/index.pdf">http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12620809/index.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Okul öncesi öğretmen adaylarının ve okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk eğitimi döneminde yaratıcılık hakkındaki görüşleri Danışman: Dr. Refika OLGAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2011.

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12613025/index.pdf">http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12613025/index.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-05-02 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-01-05 - 2024-01-05
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
1. YILMAZ, S.; ÇIĞ, O.; YILMAZ BOLAT, E. The Impact of a Short-term Nature-based Education Program on Young Children’s Biophilic Tendencies. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2020, 19, 1729-1739. 0 + 0
10.17051/ilkonline.2020.734968

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2. YILMAZ, S.; SİCİM SEVİM, B. The Examination of the Differences in the Motor Proficiency Skills of Children Practising Gymnastics vs. Non-sportive Children. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2020, 190, 1455-1462. 0 + 0
10.1080/03004430.2018.1559159

1. Yılmaz, S.; Sicim-Sevim, B. Jimnastik yapan ve yapmayan çocukların motor yeterlilik becerilerindeki farklılıkların araştırılması. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2020, 190, 1455-1462. 0 + 4
Publications_006.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2022
1. DABAJA, Z.; YILMAZ UYSAL, S. Forest School and its effect on the community: A brief review. PRISM: CASTİNG NEW LİGHT ON LEARNİNG, THEORY AND PRACTİCE, 2022, , -. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2014
1. Alkuş, S.; Olgan, R. Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının okul öncesi eğitimde yaratıcılık hakkındaki görüşleri. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2014, 184, 1902-1919. 300 + 19
Publications_005.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2020
6. Yılmaz, S. Okul öncesi dönem çocuklarının açık alan oyunlarında risk alma tercihleri: Türkiye örneği. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2020, 5, 580-595. 0 + 0
Publications_014.pdf

5. Yılmaz, S.; Çığ, O.; Yılmaz-Bolat, E. Kısa süreli bir doğa-temelli eğitim programının küçük çocukların biyofilik eğilimlerine etkisi. ELEMENTARY EDUCATİON ONLİNE , 2020, 19, 1729-1739. 0 + 1
Publications_011.pdf

4. Yılmaz, S.; Temiz, Z.; Karaarslan-Semiz, G. Halk hikayesi anlatımı oturumundan sonra çocukların insan-doğa etkileşimi anlayışı. APPLİED ENVİRONMENTAL EDUCATİON AND COMMUNİCATİON, 2020, 19, 88-100. 0 + 5
Publications_009.pdf

3. Yılmaz-Uysal, S. Çocukların Biyofilik Eğilimlerinin Nedenlerinin Araştırılması. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2020, 7, 114-140. 0 + 0
Publications_010.pdf

2018
2. Temiz, Z.; Yılmaz, S. Dikkat! Okul Servisi. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES , 2018, 4, 276-288. 0 + 5
Publications_007.pdf

2016
1. YILMAZ, S.; OLGAN, R.; ÖZTÜRK-YILMAZTEKİN, E. Türk Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Doğaya Bağlılığı ve Açık Alan Tercihleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL & SCİENCE EDUCATİON, 2016, 11, 8120-8142. 0 + 8
Publications_001.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 200
2020
5. YILMAZ UYSAL, S. An Exploration of the Underlying Reasons of Preschool Children’s Biophilic Tendencies. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2020, 7, 114-140. 100 + 0
10.46827/ejes.v7i9.3237

4. YILMAZ, S.; TEMİZ, Z.; KARAARSLAN SEMİZ, G. Children’s Understanding of Human–nature Interaction after a Folk Storytelling Session. APPLİED ENVİRONMENTAL EDUCATİON COMMUNİCATİON, 2020, 19, 88-100. 0 + 0
10.1080/1533015X.2018.1517062

2018
3. TEMİZ, Z.; YILMAZ, S. Attention! School Bus. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2018, 4, 276-288. 0 + 0
10.5281/zenodo.1184673

2016
2. YILMAZ, S.; OLGAN, R.; ÖZTÜRK YILMAZTEKİN, E. Nature Connectedness and Landscape Preferences of Turkish Preservice Preschool Teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL SCİENCE EDUCATİON, 2016, 11, 8120-8142. 0 + 0
2014
1. ALKUŞ, S.; OLGAN, R. Pre-service and in-service preschool teachers’ views regarding creativity in early childhood education. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2014, 184, 1902-1919. 100 + 0
10.1080/03004430.2014.893236

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 0
2020
1. YILMAZ, S. Preschool Chidren’s Preferences to Take Risks in Outdoor Play: Turkish Sample. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2020, 5, 580-595. 0 + 0
10.35826/ijetsar.137

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2022
12. EYÜBOĞLU, S.; YILMAZ UYSAL, S. Gelişmekte Olan Ülkelerde Okul Öncesi Eğitim ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi. JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCHES AND STUDİES, 2022, , -. 200 + 0
10.20990/kilisiibfakademik.1151440

11. YILMAZ UYSAL, S.; ÇIĞ, O. Oyunda Risk Alma Toleransı Ölçeği’nin (ORAT) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2022, 55, 196-216. 200 + 0
2020
10. TEMİZ, Z.; ÜNLÜ ÇETİN, Ş.; YILMAZ, S. Okul Öncesi Eğitim Alan Beş Yaş Çocuklarının Meslek Seçimleri ve Cinsiyetlerine İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 17, 318-350. 0 + 0
10.33711/yyuefd.691593

9. YILMAZ, S.; YILMAZ BOLAT, E.; GÖLCÜK, İ. Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Çevre Eğitim Programının Çocukların Çevreye Karşı Tutumları Üzerindeki Etkisi. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 17, 557-578. 0 + 0
10.33711/yyuefd.693833

8. Temiz, Z.; Ünlü-Çetin, Ş.; Yılmaz, S. Okul Öncesi Eğitim Alan Beş Yaş Çocuklarının Meslek Seçimleri ve Cinsiyetlerine İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi. YYÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 17, 318-350. 0 + 0
Publications_012.pdf

7. Yılmaz, S.; Yılmaz-Bolat, E.; Gölcük, İ. Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Çevre Eğitim Programının Çocukların Çevreye Karşı Tutumları Üzerindeki Etkisi. YYÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 17, 557-578. 0 + 0
Publications_013.pdf

2017
6. Yılmaz, S.; Olgan, R. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Doğaya Yakınlık (Biyofili) Seviyelerinin Araştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 1106-1129. 0 + 9
Publications_004.pdf

5. YILMAZ, S.; OLGAN, R. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Doğaya Yakınlık (Biyofili) Seviyelerinin Araştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 1106-1129. 0 + 0
10.17860/mersinefd.328340

2016
4. YILMAZ, S. Outdoor Environment and Outdoor Activities in Early Childhood Education. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 423-437. 0 + 0
10.17860/efd.80851

3. YILMAZ, S. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Dış Mekanlarının Çocukları Dinleyerek Oluşturulmasının Önemi. KTÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 6, 187-207. 0 + 0
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/bitstream/123456789/227/1/Tam%20Metin.pdf

Publications_003.pdf

2. YILMAZ, S. The Importance of Listenning the Voices of Children from Their Immediate Outdoor Environments of Their Early childhood Centers. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 6, 187-207. 0 + 0
1. Yılmaz, S. Okul Öncesi Eğitimde Dış Mekanlar ve Dış Mekan Aktiviteleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 423-437. 0 + 18
http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/17399/182108

Publications_002.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 83
1. Temiz, Z.; Karaarslan-Semiz, G.; Yılmaz, S. Çocuklar ve Toprak Ana, Küreselleşmiş Bir Çevre Pedagojisi İçin Hikaye Anlatımı, ISBN: 9789004399808, BRILL/SENSE , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 120 Sayfa, İngilizce, Leiden, Hollanda, 2019. 83
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 83
1. YILMAZ UYSAL, S.; COŞKUN TUNCAY, T. Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Pedagojisi El Kitabı, ISBN: 978-625-406-302-2, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 83
1. YILMAZ UYSAL, S.; ATAŞ, B. Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi, ISBN: 978-625-7228-23-7, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 34 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2020. 0
2. KARAARSLAN SEMİZ, G.; YILMAZ, S. Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, ISBN: 978-605-2234-87-7, Eğiten Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 518 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
3. YILMAZ, S. Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Temel Konular Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-033-133-2, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 322 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
4. TEMİZ, Z.; KARAARSLAN SEMİZ, G.; YILMAZ, S. Children and Mother Nature: Storytelling for a Glocalized Environmental Pedagogy, ISBN: 978-90-04-39980-8, Brill Sense, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 90 Sayfa, İngilizce, Leiden, Hollanda, 2019. 0
5. YILMAZ UYSAL, S. Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi, ISBN: 978-625-7228-23-7, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2020. 0
6. YILMAZ UYSAL, S. Erken Çocukluk Döneminde Eğitim Yaklaşımları, ISBN: 978-625-7527-93-4, Eğiten Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 532 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2021. 0
7. YILMAZ UYSAL, S.; SİCİM SEVİM, B. Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Pedagojisi El Kitabı, ISBN: 978-625-406-302-2, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 294 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
8. YILMAZ UYSAL, S. Erken Çocukluk Döneminde Eğitim Yaklaşımları, ISBN: 978-625-7527-93-4, Eğiten Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 21 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2021. 0
9. YILMAZ UYSAL, S. Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Pedagojisi El Kitabı, ISBN: 978-625-406-302-2, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 294 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. Yılmaz, S. Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Temel Konular ve Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 9786050331332, Nobel akademik yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 336 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 250
2. Karaarslan-Semiz , G.; Yılmaz, S. Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, ISBN: 9786052234877, Eğiten Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 534 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 125
https://www.egitenkitap.com/urun/erken-cocuklukta-fen-egitimi-ed-asiye-parlak-rakap
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

4. Özdemir, S.; Çığ, O.; Yılmaz, S., Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Profillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 0

3. ÖZDEMİR, S.; ÇIĞ, O.; YILMAZ, S., Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Profillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 0

2. Yılmaz, S.; Derr, V., Çocukların ve gençlerin şehirlerinde çevresel kararlar alabilmeleri için etkili iletişim araçları. 2015 İletişim ve Çevre Konferansı, 2015-06-11, 2015-06-14, Boulder , Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 0

https://theieca.org/coce2015

1. DERR, V.; YILMAZ, S., Effective Means of Communication for Children and Youth to Have a Voice in Environmental Decisions in Their City. Bridging Divides: Spaces of Scholarship and Practice in Environmental Communication: The Conference on Communication and Environment, 2015-06-11, 2015-06-14, Boulder, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, . 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

46. YILMAZ, S.; EYÜBOĞLU, S., Gelişmekte Olan Ülkelerde Okul Öncesi Eğitim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 2020-01-03, 2020-01-05, Adana, Türkiye, . 0

45. Yılmaz, S.; Eyüboğlu, S., Gelişmekte Olan Ülkelerde Okul Öncesi Eğitim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, 2020-01-03, 2020-01-05, Adana, Türkiye, 2020. 0

44. YILMAZ, S.; ÇIĞ, O.; YILMAZ BOLAT, E., The Examination of the Effectiveness of Nature-Based Education Program on Young Children’S Biophilic Tendencies: A Quasi Experimental Study. 6th International Early Childhood Education Congress, 2019-10-02, 2019-10-05, Kars, Türkiye, . 0

43. Yılmaz-Bolat, E.; Yılmaz, S.; Çığ, O., Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Ücretsiz Dağıtılan El Ele I-II-III Kitapları’nın Çocukların Gelişim Alanları Açısından İncelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 2019-10-02, 2019-10-05, Kars, Türkiye, 2019. 0

42. Yılmaz, S.; Çığ, O.; Yılmaz-Bolat, E., Doğa Temelli Eğitim Uygulamalarının Etkililiğinin Çocukların Biyofilik Eğilimleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 2019-10-02, 2019-10-05, Kars, Türkiye, 2019. 0

41. YILMAZ BOLAT, E.; YILMAZ, S.; ÇIĞ, O., Examination of ’ El Ele Okul Öncesine I-Ii-Iii’ Books Distributed to Preschool Education Institutions Free of Charge by the Ministry of National Education in terms of Children’s Development Areas. 6th International Early Childhood Education Congress, 2019-10-02, 2019-10-05, Kars, Türkiye, . 0

40. Çığ, O.; Yılmaz, S., Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Babalarının Riskli Oyunlarla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. 6. Uluslararası Avrasyalı Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, 2019. 0

39. ÇIĞ, O.; YILMAZ, S., Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Babalarının Riskli Oyunlarla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. VIth International Eurasian Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, . 0

38. Yılmaz, S.; Çığ, O., Oyunda Risk Alma Toleransı Ölçeği’nin (ORAT) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 6. Uluslararası Avrasyalı Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2019-06-19, 2019-06-21, Ankara, Türkiye, 2019. 0

37. YILMAZ, S.; ÇIĞ, O., Oyunda Risk Alma Toleransı Ölçeği’nin (ORAT) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. VIth International Eurasian Educational Research (EJER) Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, . 0

36. YILMAZ, S.; ÇIĞ, O.; OĞUZ, V., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Motivasyonlarının Araştırılması. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 0

35. Yılmaz, S.; Çığ, O.; Oğuz, V., Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme motivasyonlarının araştırılması. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 0

34. Temiz, Z.; Karaarslan-Semiz, G.; Yılmaz, S., Hikayeler Ekolojik Bir Bakış Açısı Geliştirmeye Nasıl Yardımcı Olur? Türk Çocuklarıyla Yerli Bir Hikaye Anlatma Oturumu. 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 0

33. YILMAZ, S., Okul öncesi dönem çocuklarının açık alanda risk alma tercihlerinin araştırılması. 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 0

32. TEMİZ, Z.; KARAARSLAN SEMİZ, G.; YILMAZ, S., How Stories Help to Develop An Ecological Perspective? An Indigenous Story Telling Session with Turkish Children. Vth International EurasianEducational Research (EJER) Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, . 0

31. Temiz, Z.; Yılmaz, S., İlkokulda bulunan anaokullarının ve okul öncesi eğitim kurumlarının dış ortamlarının araştırılması. 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi: EJER 2018, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 0

30. YILMAZ, S., Investigating Preschool Children’s Preferences to Take Risks in Outdoor Environments. Vth International Eurasian Educational Research (EJER) Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, . 0

29. TEMİZ, Z.; YILMAZ, S., Investigating Outdoor Environments of Kindergartens and Pre-school Classes Located in Primary School. Vth International Eurasian Educational Research (EJER) Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, . 0

28. Yılmaz, S.; Şahin, V., Açık Alan Oyularının Çocuk Televizyon Kanallarındaki Yeri: Bir İçerik Analizi. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 0

https://okuloncesikongresi2017.org/

27. YILMAZ, S.; ŞAHİN, V., Outdoor Play as Portrayed in Children’s Television: A Content Analysis. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, . 0

26. Yılmaz, S.; Olgan, R., 5 Yaşındaki Okul Öncesi Çocukların Açık Alan Tercihlerinin Araştırılması. 5. Uluslararası okul öncesi eğitim kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 0

https://okuloncesikongresi2017.org/

25. YILMAZ, S.; OLGAN, R., An Investigation of 5 year-old Preschool Children’s Landscape Preferences. 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, . 0

24. Çetinkaya-Aydın, G.; Sicim-Sevim, B.; Yılmaz, S., Erken Çocukluk Eğitiminde FeTeMM Öğretimi: Türkiye'den Bir Örnek. ECER 2017 Kopenhag, 2017-08-21, 2017-08-25, Kopenhag, Danimarka, 2017. 0

http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/

23. SİCİM SEVİM, B.; ÇETİNKAYA AYDIN, G.; YILMAZ, S., STEM Instruction in the Early Childhood Classroom: A Case from Turkey. ECER 2017: Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research, 2017-08-21, 2017-08-25, Kopenhag, Danimarka, . 0

22. YILMAZ, S.; Sicim, B.; Çetinkaya-Aydın, G., Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlıklarının Bilgi, Tutum, Kaygı ve Sorumluluk Açısından Araştırılması. 2017 ERPA: Uluslararası Eğitim Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Budapest, Macaristan, 2017. 0

http://www.erpacongress.com/

21. YILMAZ, S.; SİCİM, B.; ÇETİNKAYA AYDIN, G., Pre-service Teachers’ Environmental Literacy in terms of Knowledge, Attitude, Concern and Responsibility. Educational Researches and Publications Assocation (ERPA) International Congress on Education 2017, 2017-05-18, 2017-05-21, Budapeşte, Macaristan, . 0

20. Alkuş (Yılmaz), S.; Öztürk-Yılmaztekin, E.; Olgan, R., Türk Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaratıcılıkla İlgili İnançları. 2013 ECER-Avrupa Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2013-09-09, 2013-09-13, İstanbul, Türkiye, 2. 0

19. ALKUŞ, S.; OLGAN, R.; ÖZTÜRK YILMAZTEKİN, E., Examining Turkish Pre-service Teachers’ Beliefs regarding Creativity. The European Conference on Educational Research (ECER) 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, 2013-09-09, 2013-09-13, İstanbul, Türkiye, . 100

18. Alkuş (Yılmaz), S.; Olgan, R.; Öztürk-Yılmaztekin, E., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Doğal Çevreye Bağlılıklarının ve Açık Alan Tercihlerinin Araştırılması: Türkiye Örneği. 65. OMEP Dünya Kongresi, 2013-07-11, 2013-07-13, Şangay, Çin, 2013. 0

17. Alkuş (Yılmaz), S.; Sicim, B.; Kirazcı, S., Jimnastik Yapan 5 Yaş Grubu Kız Çocuklarının Motor Beceri Düzeylerinin Aynı Yaş Grubundaki Jimnastik Yapmayan Akranları ile Karşılaştırılması. 65. OMEP Dünya Kongresi, 2013-07-11, 2013-07-15, Şangay, Çin, 2013. 0

16. ALKUŞ, S.; OLGAN, R.; ÖZTÜRK YILMAZTEKİN, E., Understanding Pre-Service Early Childhood Teachers’ Levels of Connectedness with the Natural World and Their Landscape Preferences: A Turkish Sample. The 65th OMEP World Conference, 2013-07-11, 2013-07-13, Şanghay, Çin, . 100

15. ALKUŞ, S.; SİCİM SEVİM, B.; KİRAZCI, S., Comparing Motor Skills of 5 Year- Old Female Gymnasts with Their Peers. The 65th OMEP World Conference, 2013-07-11, 2013-07-13, Şanghay, Çin, . 100

14. Alkuş (Yılmaz), S., Okul öncesi öğretmenleri için sınıf dışı aktivitelerin çocuk gelişimine etkisi ölçeği. 2012 ECER Avrupa Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2012-09-17, 2012-09-21, Cadiz, İspanya, 2012. 0

13. ALKUŞ, S., The Impact of Outdoor Activities on Children’s Development Scale for Preschool Teachers. The European Conference on Educational Research (ECER) 2012 The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All, 2012-09-17, 2012-09-21, Cadiz, İspanya, . 100

12. Sicim, B.; Alkuş (Yılmaz), S.; Olgan, R., Okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimine ve bilimin doğasına yönelik tutumları. 3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2012-09-12, 2012-09-15, Adana, Türkiye, 2012. 0

11. SİCİM SEVİM, B.; ALKUŞ, S.; OLGAN, R., Pre-Service Early Childhood Teachers’ Attitudes Towards Nature of Science and Science Teaching. 3rd lnternational Congress on Early Childhood Education, 2012-09-12, 2012-09-15, Adana, Türkiye, . 100

10. Alkuş (Yılmaz), S.; Olgan, R., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcılık ile Ilgili Görüşleri. Küçük Çocukların Eğitimi için Ulusal Kuruluş: NAEYC 2011 Yıllık Konferansı , 2011-11-02, 2011-11-05, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 2011. 0

9. YILMAZ, S.; OLGAN, R., Pre- and In-service Early Childhood Teachers Views Regarding Creativity in Early Childhood Education (Presentation, International). 2011 National Association for the Education of Young Children (NAEYC) Annual Conference Expo, 2011-11-02, 2011-11-05, Orlando, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, . 0

8. Alkuş (Yılmaz), S.; Sicim, B.; Olgan, R., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilime Karşı Tutumları ve Fen Aktiviteleri ile Ilgili Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 2011 ECER- Eğitim Araştırmaları ile ilgili Avrupa Konferansı, 2011-09-12, 2011-09-16, Berlin, Almanya, 2011. 0

7. YILMAZ, S.; SİCİM SEVİM, B.; OLGAN, R., An Investigation of the Relationship between Pre-Service Early Childhood Teachers’ Attitudes towards Science and Their Competencies in the Science Activities. The European Conference on Educational Research (ECER) 2011: Urban Education, 2011-09-12, 2011-09-16, Berlin, Almanya, . 0

6. OLGAN, R.; YILMAZ, S., Early Childhood Pre-service Teachers’ Views about computer assisted Instruction in Preschool Education. 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2010-09-24, 2010-09-26, Konya, Türkiye, . 0

5. Olgan, R.; Alkuş (Yılmaz), S., Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitim ile ilgili görüşleri. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2010-09-24, 2010-09-26, Konya, Türkiye, 2010. 0

4. YILMAZ, S.; OLGAN, R., Pre-service Early Childhood Teachers’ Views about Creativity. The European Conference on Educational Research (ECER) 2010: Education and Cultural Change, 2010-08-23, 2010-08-27, Helsinki, Finlandiya, . 0

3. Alkuş (Yılmaz), S.; Olgan, R., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitimde Yaratıcılığa Karşı Tutumları. 2010 ECER-Avrupa Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2010-08-23, 2010-08-27, Helsinki, Finlandiya, 2010. 0

2. OLGAN, R.; YILMAZ, S., Early Childhood Pre- and In-service Teachers’ Attitudes Towards Creativity in Education. 12th Annual International Conference on Education, 2010-05-24, 2010-05-27, Atina, Yunanistan, . 0

1. Olgan, R.; Alkuş (Yılmaz), S., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitimde Yaratıcılığa Karşı Tutumları. 12. yıllık uluslararası eğitim konferansı, 2010-05-24, 2010-05-27, Atina, Yunanistan, 2010. 0

Uluslararası - Özet - Poster 0

4. OLGAN, R.; YILMAZ, S., An Investigation of Mothers’ Landscape Preferences for Their Five-year-old Children. 27th EECERA Annual Conference: Social Justice, Solidarity and Children’s Rights, 2017-08-29, 2017-09-01, Bologna, İtalya, . 0

3. Temiz, Z.; Yılmaz, S., Dikkat! Okul Servisi. ECER 2017 Kopenhag, 2017-08-21, 2017-08-25, Kopenhag, Danimarka, 2017. 0

http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/

2. TEMİZ, Z.; YILMAZ, S., Attention! School Bus.. ECER 2017: Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research, 2017-08-21, 2017-08-25, Kopenhag, Danimarka, . 0

1. YILMAZ, S.; OLGAN, R., Okul öncesi dönemdeki çocukların doğaya yakınlığının (doğa sevgisi) araştırılması: Türkiye örneklemi. 12. Nitel Araştırma Kongresi, 2016-05-18, 2016-05-21, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0

http://icqi.org/wp-content/uploads/2016/03/QI2016-Second-Preliminary-Program.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 0

2. Kurt-Birel, G.; Gök, G.; Yılmaz, S., Okul Öncesinde Arılar ve Tozlaşmanın STEM Etkinliği ile Öğretimi: Bir Öğretim Deneyi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, 2018. 0

1. BİREL, G.; GÖK, G.; YILMAZ, S., Okul Öncesinde Arılar ve Tozlaşmanın Stem Etkinliği ile Öğretimi: Bir Öğretim Deneyi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, . 0

Ulusal - Eğitmen 0

1. En iyi Öğretmenim Doğa: Okul Öncesinde Doğa Temelli Eğitim Uygulamaları, TÜBİTAK, Proje No: 399905, 0 TL, Eğitmen, 2018,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 32
1. BARTıN ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2018 : 2 ] . 8
2. TURKISH STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 4
3. TURKISH STUDIES , [ 2017 : 3 ] . 12
4. ULUSLARARASı ERKEN ÇOCUKLUK EğITIMI ÇALışMALARı DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 0
5. İLKöğRETIM ONLINE (ELEMENTARY EDUCATION ONLINE) , [ 2019 : 1 ] . 4
6. İLKöğRETIM ONLINE (ELEMENTARY EDUCATION ONLINE) , [ 2020 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
3. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 1
Uluslararası
1. University of Colorado, Boulder , 2014-08-02 - 2015-07-01, Boulder, Amerika Birleşik Devletleri.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖP409 Çevre ve Doğa Eğitimi ( Seçmel Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OEB201 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ315 Çevre Eğitimi ve Sürdürülebili Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ315 Çevre Eğitimi ve Sürdürülebili Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖE 521 Farklı Ülkelerde Açık Alan Eği Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz OÖE 522 Alternatif Eğitim Yaklaşımı Ol Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖÖ214 Okulöncesinde Sanat Etkinlikle Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ214 Okulöncesinde Sanat Etkinlikle Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OEB002 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz OEB201 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ315 Çevre Eğitimi ve Sürdürülebili Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ315 Çevre Eğitimi ve Sürdürülebili Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OEB203 Erken Çocuklukta Matematik Eği Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OEB002 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP214 Kültür ve Sanat Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP214 Kültür ve Sanat Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖÖ204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP409 Çevre ve Doğa Eğitimi ( Seçmel Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖÖ315 Çevre Eğitimi ve Sürdürülebili Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Yılmaz uysal, S.; çığ, O. Oyunda Risk Alma Toleransı Ölçeği’nin (ORAT) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2022, 55, 196-216.
Eyüboğlu, S.; Yılmaz uysal, S. Gelişmekte Olan Ülkelerde Okul Öncesi Eğitim ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi. JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCHES AND STUDİES, 2022, , -.
10.20990/kilisiibfakademik.1151440
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yılmaz, S.; Temiz, Z.; Karaarslan semiz, G. Children’s Understanding of Human–nature Interaction after a Folk Storytelling Session. APPLİED ENVİRONMENTAL EDUCATİON COMMUNİCATİON, 2020, 19, 88-100,
10.1080/1533015X.2018.1517062

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Temiz, Z.; Yılmaz, S. Attention! School Bus. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2018, 4, 276-288,
10.5281/zenodo.1184673

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, S.; çığ, O.; Yılmaz bolat, E. The Impact of a Short-term Nature-based Education Program on Young Children’s Biophilic Tendencies. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2020, 19, 1729-1739,
10.17051/ilkonline.2020.734968

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Yılmaz, S.; Sicim sevim, B. The Examination of the Differences in the Motor Proficiency Skills of Children Practising Gymnastics vs. Non-sportive Children. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2020, 190, 1455-1462,
10.1080/03004430.2018.1559159

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Alkuş, S.; Olgan, R. Pre-service and in-service preschool teachers’ views regarding creativity in early childhood education. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2014, 184, 1902-1919,
10.1080/03004430.2014.893236

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yılmaz, S.; çığ, O.; Yılmaz bolat, E. The Impact of a Short-term Nature-based Education Program on Young Children’s Biophilic Tendencies. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2020, 19, 1729-1739,
10.17051/ilkonline.2020.734968

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, S.; Olgan, R. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Doğaya Yakınlık (Biyofili) Seviyelerinin Araştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 1106-1129,
10.17860/mersinefd.328340

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Yılmaz, S.; Sicim sevim, B. The Examination of the Differences in the Motor Proficiency Skills of Children Practising Gymnastics vs. Non-sportive Children. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2020, 190, 1455-1462,
10.1080/03004430.2018.1559159

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, S.; Olgan, R.; öztürk yılmaztekin, E. Nature Connectedness and Landscape Preferences of Turkish Preservice Preschool Teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL SCİENCE EDUCATİON, 2016, 11, 8120-8142,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, S. Outdoor Environment and Outdoor Activities in Early Childhood Education. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 423-437,
10.17860/efd.80851

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz uysal, S. Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Pedagojisi El Kitabı, ISBN: 978-625-406-302-2, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 294 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yılmaz, S.; Yılmaz bolat, E.; Gölcük, . Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Çevre Eğitim Programının Çocukların Çevreye Karşı Tutumları Üzerindeki Etkisi. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 17, 557-578,
10.33711/yyuefd.693833

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Yılmaz uysal, S. An Exploration of the Underlying Reasons of Preschool Children’s Biophilic Tendencies. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2020, 7, 114-140,
10.46827/ejes.v7i9.3237

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, S.; çığ, O.; Yılmaz bolat, E. The Impact of a Short-term Nature-based Education Program on Young Children’s Biophilic Tendencies. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2020, 19, 1729-1739,
10.17051/ilkonline.2020.734968

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, S.; Sicim sevim, B. The Examination of the Differences in the Motor Proficiency Skills of Children Practising Gymnastics vs. Non-sportive Children. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2020, 190, 1455-1462,
10.1080/03004430.2018.1559159

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yılmaz, S.; Yılmaz bolat, E.; Gölcük, . Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Çevre Eğitim Programının Çocukların Çevreye Karşı Tutumları Üzerindeki Etkisi. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 17, 557-578,
10.33711/yyuefd.693833

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, S.; Temiz, Z.; Karaarslan semiz, G. Children’s Understanding of Human–nature Interaction after a Folk Storytelling Session. APPLİED ENVİRONMENTAL EDUCATİON COMMUNİCATİON, 2020, 19, 88-100,
10.1080/1533015X.2018.1517062

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, S. Outdoor Environment and Outdoor Activities in Early Childhood Education. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 423-437,
10.17860/efd.80851

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Alkuş, S.; Olgan, R. Pre-service and in-service preschool teachers’ views regarding creativity in early childhood education. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2014, 184, 1902-1919,
10.1080/03004430.2014.893236

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Yılmaz, S.; çığ, O.; Yılmaz bolat, E. The Impact of a Short-term Nature-based Education Program on Young Children’s Biophilic Tendencies. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2020, 19, 1729-1739,
10.17051/ilkonline.2020.734968

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, S.; Olgan, R. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Doğaya Yakınlık (Biyofili) Seviyelerinin Araştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 1106-1129,
10.17860/mersinefd.328340

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, S.; Olgan, R.; öztürk yılmaztekin, E. Nature Connectedness and Landscape Preferences of Turkish Preservice Preschool Teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL SCİENCE EDUCATİON, 2016, 11, 8120-8142,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Alkuş, S.; Olgan, R. Pre-service and in-service preschool teachers’ views regarding creativity in early childhood education. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2014, 184, 1902-1919,
10.1080/03004430.2014.893236

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz uysal, S. Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Pedagojisi El Kitabı, ISBN: 978-625-406-302-2, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 294 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Yılmaz, S.; Temiz, Z.; Karaarslan semiz, G. Children’s Understanding of Human–nature Interaction after a Folk Storytelling Session. APPLİED ENVİRONMENTAL EDUCATİON COMMUNİCATİON, 2020, 19, 88-100,
10.1080/1533015X.2018.1517062

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl