Prof.Dr. ŞERİFE YORULMAZ

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4692
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
syorulmaz@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
seyorulmaz@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-09-04 11:07:26
DÜZENLEME
:
2019-11-11 13:12:30
PUAN
:
9831
YABANCI DİL
:
İngilizce, -, Diğer, 70


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH EGE ÜNİVERSİTESİ 1982
YÜKSEK LİSANS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1988
DOKTORA ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1995
DOÇENTLİK YAKINÇAĞ TARİHİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2000
Doktora Tezi

1. Aydın Vilayeti'nde Madenler (1850-1908) Danışman: Dr. Serap YILMAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Diğer, Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. İzmir Basınında Levantenler (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı) Danışman: Dr. Ergün AYBARS, Dokuz Eylül Üniversitesi, Diğer, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜRÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2015-10-23 - 2018-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2015-10-23 - 2018-10-23
REKTÖRLÜK BÖLÜM BAŞKANI REKTÖRLÜK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2014-06-17 - 2017-06-17
REKTÖRLÜK BÖLÜM BAŞKANI REKTÖRLÜK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2014-06-17 - 2017-06-17
MERKEZ MÜDÜRÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2013-03-25 - 2016-03-25
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2013-03-25 - 2016-03-25
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2005
2. Yorulmaz, . Çukurova'da Kuva-yı Milliye Yapılanmasının Temel Özellikleri. A.Ü. ATATÜRK YOLU, 2005, 35, 345-373. 200 + 0
http://http://dergiler.ankara.edu.tr/detail

1998
1. Yorulmaz, . Fransız Manda Yönetimi Döneminde İskenderun Sancağı(Hatay)’nın Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Durumuna İlişkin Bazı Kayıtlar(1918-1939). A.Ü. ATATÜRK YOLU DERGİSİ, 1998, 22, 231-259. 200 + 0
http://dergiler.ankara.edu.tr/detail

Ulusal - Diğer 300
2016
3. Yorulmaz, .; Ergenoğlu, M. Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Fransızların Çukurova’da Toprak Tasarrufu Girişimi: Çukurova Çiftliği -1. ÇUKUROVA ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2016, 3, 107-114. 100 + 0
http://www.cukar.org/

2010
2. Yorulmaz, . Osmanlı İmparatorluğu’nda Ruhsatsız Okullaşma: 19. Yüzyılda Açılan Gayrimüslim ve Yabancı Okullar Üzerine Bir Değerlendirme. DOĞU BATI, 2010, 13, 185-188. 100 + 3
2000
1. Yorulmaz, . “Osmanlı Fransız İlişkileri Çerçe- vesinde Osmanlı Topraklarında Açılan Fransız Kültür Kurumları ve Bunların Meşruiyet Kazan- ması”. OTAM, 2000, 1, 697-768. 100 + 3
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 312
1. Yorulmaz, . MERSİN/İNANCA YOLCULUK, ISBN: 978-605-149-700-6, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/mavi Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 124 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2015. 250
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 312
1. Yorulmaz, .; Akgül, R.; Doğan, H.; Aytar, H.; Alpsoy, .; Yalçın, C.; Kendirci, H.; çelik, R. TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİ, ISBN: 978- , EKİN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 279 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2015. 63
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1200

6. YORULMAZ, Ş., Çukurova'da Toprak Tasarrufu ve Yabancı Tebaanın Bu Konudaki Faaliyetleri (1838-1914). Uluslararası "Tarihte Adana ve Çukurova" Sempozyumu Bildirileri Kitabı (17-19 Nisan 2015 Adana-Türkiye, 2015-04-17, 2015-04-19, ANKARA, Türkiye, 2016. 200

http://www.akademisyen.com

5. YORULMAZ, Ş., Osmanlı’da Ayrılıkçı - Siyasal Örgütlenmelere Yabancı İlgisi ve Kapitülasyonların Suistimaline Bir Örnek: Brazzafolli Davası. XV. Türk Tarih Kongresi , 2006-09-11, 2006-09-15, Ankara, Türkiye, 2006. 200

4. YORULMAZ, Ş., Doğu Akdeniz’de Bir Cemaat Serüveni: Liman Kenti Olma Sürecinde Mersin’de Gelişen ‘Maruni Taifesi. Tarih İçinde Mersin Kolokyumu ve Sergisi II , 2005-09-22, 2005-09-24, MERSİN, Türkiye, 2005. 200

3. YORULMAZ, Ş., Antioch (1820-1939) An Evaluation from Social and Economic Perspectives. VIII Simposio di Tarso – Antiochia, 2003-06-28, 2003-07-01, ROMA, İtalya, 2005. 200

2. YORULMAZ, Ş., 19. Yüzyılda Osmanlı Eğitim Sistemi İçinde Ermenilerin Durumu, Misyoner Faaliyetlerinin Etkileri ve Ruhsatsız Açılan Ermeni Okulları. XIV. Türk Tarih Kongresi , 2002-09-09, 2002-09-13, Ankara, Türkiye, 2002. 200

1. YORULMAZ, Ş., Doğu Akdeniz’de Bir Osmanlı Liman Kenti Olarak Gelişen Mersin’de Yabancı Tüccarın Rolü ve Mersin’de Levanten Kültürü (19.Yüzyıl). 19. Yüzyılda Mersin ve Akdeniz Dünyası, Uluslararası Kolokyumu, 2002-04-18, 2002-04-20, MERSİN, Türkiye, 2002. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. YORULMAZ, Ş., Exploration, Exploitation and Economy of Emery Mines in the Western Anatolia (1844 – 1909) Proceedings – Volume II- IESCA. International Earth Sciences Colloquium on te Agean Region, 1995-10-04, 1995-10-14, GÜLLÜK/İZMİR, Türkiye, 1995. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. YORULMAZ, Ş., Türkiye’de Kömürün Keşfi ve Kömür İşletme İmtiyazları (1829-1937). Türkiye 11. Kömür Kongresi , 1998-06-10, 1998-06-12, BARTIN/AMASRA, Türkiye, 1998. 100

Ulusal - Yürütücü 400

4. ŞEYH SENUSİ’NİN MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE ANADOLU’DAKİ FAALİYETLERİ, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1917, 5000 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

3. Osmanlı Askeri Teknolojisi ve Silahlanma Politikası ( 1870-1918), BAP, Proje No: BAP-SOBE T (ZS) 2011-1 DR, 0 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

2. 18. Yüzyılda Osmanslı Maliyesinde Iltizam Sisteminin Uygulama Örnegi 0larak Adana Sancagı, BAP, Proje No: BAP-SOBE T(ME) 2011-1 DR, 0 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

1. AMERİKAN BOARD'IN TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK FAALİYETLERİ(1830-1923), BAP, Proje No: 2248463, 5569 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 12
1. CUMHURIYET TARIHI ARAşTıRMALARı DERGISI (CTAD) , [ 2016 : 1 ] . 4
2. OTAM , [ 2015 : 1 ] . 4
3. TüRKIYE SOSYAL ARAşTıRMALAR DERGISI (TSAD) , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
1. TARİH VAKFI , Üye No: -, Türkiye, 2013-06-02-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TAR417 Çağdaş Orta Doğu Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR 549 Diplomasi Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR 436 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 510 Osmanlı İmparatorluğundan Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 607 Osmanlı - Büyük Güçler İlişkis Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 549 Diplomasi Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR326 Çukurova'nın Sosyo - Ekonomik Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 436 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR 602 Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 510 Osmanlı İmparatorluğundan Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 549 Diplomasi Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 436 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR326 Çukurova'nın Sosyo - Ekonomik Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 510 Osmanlı İmparatorluğundan Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 602 Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR417 Çağdaş Orta Doğu Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR417 Çağdaş Ortadoğu Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR543 Diplomasi Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 607 Osmanlı - Büyük Güçler İlişkis Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR 436 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR326 Çukurova'nın Sosyo - Ekonomik Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 510 Osmanlı İmparatorluğundan Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR543 Diplomasi Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR326 Çukurova'nın Sosyo - Ekonomik Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 510 Osm.İmp.'dan Türkiye Cumhuriye Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 602 Türkiye Cumhuriyetinin Sosyal Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR417 Çağdaş Ortadoğu Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR 607 Osmanlı-Büyük Güçler İlişkisi: Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR326 Çukurova'nın Sosyo - Ekonomik Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR417 Çağdaş Ortadoğu Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR 607 Osmanlı-Büyük Güçler İlişkisi: Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR326 Çukurova'nın Sosyo - Ekonomik Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 602 Türkiye Cumhuriyetinin Sosyal Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 510 Osm.İmp.'dan Türkiye Cumhuriye Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR 607 Osmanlı-Büyük Güçler İlişkisi: Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR 602 Türkiye Cumhuriyetinin Sosyal Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 510 Osm.İmp.'dan Türkiye Cumhuriye Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)