Dr.Öğr.Gör Taylan Bozok

Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2021-08-13 15:37:33
DÜZENLEME
:
2021-10-14 00:36:26
PUAN
:
3315
YABANCI DİL
:


Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2250
2021
5. ÖZTÜRK, A.; BOZOK, T.; Şimşek Bozok, T. Evaluation of rapid antibody test and chest computed tomography results of COVID-19 patients: A retrospective study. JOURNAL OF MEDİCAL VİROLOGY, 2021, , -. 1000 + 0
10.1002/jmv.27209

2020
4. SUNTUR, B.; KAYA, H.; ŞAHİN EKER, H.; KARA, B.; BOZOK, T.; ÜNAL, N. A cross-sectional study of real life data of HCV from Turkey south region. THE JOURNAL OF INFECTİON İN DEVELOPİNG COUNTRİES, 2020, 14, 380-386. 450 + 0
10.3855/jidc.11983

2019
3. BOZOK, T.; KAYAR, M.; YAKICI, G.; EKER, E.; MARZİ, M.; KARSLI, F.; KÖKSAL, F. Detection and Molecular Analysis of Moxifloxacin MIC Values of Mycobacterium tuberculosis Strains Isolated from Clinical Specimens. MİKROBİYOLOJİ BULTENİ, 2019, 53, 245-253. 800 + 0
10.5578/mb.68291

2014
2. MARZİ, M.; BAHADORİ, A.; BOZOK, T.; GÖKMEN, T.; KAYAR, M.; KÖKSAL, F. Molecular Analysis of Clinical Specimens of Carbapenem Resistance in Gram Negative Bacilli. IRANİAN JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2014, 43, 93-93. 0 + 0
1. MARZİ, M.; KAYAR, M.; BOZOK, T.; YAKICI, G.; BAHADORİ, A.; KARACALI TUNÇ, A.; KÖKSAL, F. INCREASING ISOLATION RATE OF MOTT IN SOUTH OF TURKEY. IRANİAN JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2014, 43, 29-29. 0 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 600
2021
2. ŞİMŞEK BOZOK, T.; BOZOK, T. Niğde İlinde Yaş Gruplarına Göre Hepatit A, B ve C Seroprevalansı. FLORA THE JOURNAL OF INFECTİOUS DİSEASES AND CLİNİCAL MİCROBİOLOGY, 2021, 26, 537-544. 300 + 0
10.5578/flora.20219722

Publications_001.pdf

2017
1. BOZOK, T. Adana Bölgesindeki Gebelerde 2014-2016 Yıllarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı. FLORA THE JOURNAL OF INFECTİOUS DİSEASES AND CLİNİCAL MİCROBİOLOGY, 2017, 22, 67-72. 300 + 11
10.5578/flora.61783

Publications_002.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 195
2021
2. BOZOK, T.; ŞİMŞEK BOZOK, T. Üçüncü basamak bir hastanede rotavirüs, enterik adenovirüs ve enterik parazit enfeksiyonlarının prevalansı ve demografik özellikleri: Altı yıllık retrospektif kesitsel çalışma. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, 14, 119-207. 100 + 0
10.26559/mersinsbd.862795

2014
1. BOZOK, T.; ŞİMŞEK BOZOK, T.; KÖMÜR, S.; CANDEVİR, A. Normal Mikrobiyal Floranın İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi ve İnsan Mikrobiyom Projesi. ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, 2014, 23, 420-426. 95 + 0
10.17827/aktd.38003

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2016
1. NAZİK, S.; KÖMÜR, S.; CANDEVİR, A.; BOZOK, T.; KURTARAN, B.; İNAL, A.; TAŞOVA, Y.; AKSU, H. Pulmoner Bruselloz Olgu Sunumu. KOCAELİ TIP DERGİSİ, 2016, 5, 56-59. 0 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 255

2. BOZOK, T., Adana Bölgesindeki Gebelerde Torch Grubu Enfeksiyonların Seroprevalansının Araştırılması. 18. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2019-04-25, , ADANA, Türkiye, . 100

1. BOZOK, T., Üçüncü Basamak Bir Hastanede İshal Ön Tanılı Hastaların Gaita Örneklerinde Rotavirus-Adenovirus Pozitifliği ve Parazit Görülme Oranları: Altı Yıllık Prevalans. 19. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2020-09-17, 2020-09-20, ADANA, Türkiye, . 100

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Suntur, B.; Kaya, H.; şahin eker, H.; Kara, B.; Bozok, T.; ünal, N. A cross-sectional study of real life data of HCV from Turkey south region. THE JOURNAL OF INFECTİON İN DEVELOPİNG COUNTRİES, 2020, 14, 380-386.
10.3855/jidc.11983
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl