Prof.Dr. TURHAN KORKMAZ
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
15310
E-MAIL
:
tkorkmaz@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 14:03:41
DÜZENLEME
:
2022-06-30 11:51:15
PUAN
:
54939
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS İŞLETME / MUHASEBE VE FİNANSMAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS İŞLETME / FİNANS ILLİNOİS INSTİTUTE OF TECHNOLOGY 1995
DOKTORA İŞLETME / FİNANS ILLİNOİS INSTİTUTE OF TECHNOLOGY 1999
DOÇENTLİK FİNANS ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2004
Doktora Tezi

1. Portfolio Selection in Emerging Markets Danışman: Dr. John F.O. Bilson, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 1999.

Yüksek Lisans Tezi

1. Portföy Yönetimi ve Bir Uygulama Danışman: Dr. Ali Ceylan, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1992-12-15 - 1993-07-15
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 1993-07-16 - 2000-01-15
YARDIMCI DOÇENT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2000-01-16 - 2004-04-15
DOÇENT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2004-04-16 - 2009-08-07
PROFESÖR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2009-08-08 - 2013-11-17
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-11-18 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI FİNANSAL HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ 2017-11-17 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI FİNANSAL HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ 2017-11-17 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
ETİK KURUL BAŞKANI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU 2021-06-04 - 2021-10-25
ETİK KURUL BAŞKANI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU 2021-06-04 - 2021-10-25
SENATO ÜYESİ 2021-02-08 - 2024-02-08
SENATO ÜYESİ 2021-02-08 - 2024-02-08
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2020-10-26 - 2022-10-26
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2020-10-26 - 2022-10-26
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2019-08-18 - 2022-08-18
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2019-08-18 - 2021-08-18
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2019-08-18 - 2022-08-18
KOMİSYON ÜYESİ SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 2019-07-09 - 2021-07-09
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019-01-15 - 2022-01-15
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2019-01-15 - 2022-01-15
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2019-01-15 - 2022-01-15
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2019-01-15 - 2022-01-15
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2019-01-15 - 2022-01-15
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019-01-15 - 2022-01-15
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019-01-15 - 2022-01-15
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019-01-15 - 2022-01-15
ANABİLİM DALI BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018-12-05 - 2021-12-05
ANABİLİM DALI BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018-12-05 - 2021-12-05
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2021
5. TİMUR, E.; KORKMAZ, T. Çalışma Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Firma Karlılığına Etkisi: Borsa İstanbul İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2021, 12, 529-652. 0 + 0
10.20409/berj.2021.342

4. YAMAN, S.; KORKMAZ, T. Finansal Başarısızlık Modellerinin Çalışma Sermayesi Yatırım ve Finansman Politikaları Doğrultusunda İncelenmesi: BİST’de Karşılaştırmalı Bir Uygulama. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 20, 591-610. 0 + 0
10.21547/jss.857946

2020
3. YIKILMAZ ERKOL, A.; KORKMAZ, T. YATIRIMLARIN NAKİT AKIMLARINA DUYARLILIĞI: BİST KİMYA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, 2020, , 113-126. 0 + 0
10.18092/ulikidince.707586

2. YAMAN, S.; KORKMAZ, T. Döviz Kurları ile BİST Turizm Endeksi Getirileri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisinin Belirlenmesi. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2020, 11, 681-702. 0 + 0
10.20409/berj.2020.277

2019
1. YIKILMAZ ERKOL, A.; KORKMAZ, T. TEMSİL MALİYETLERİ VE YÖNETİM KURULU YAPISI: BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. INTERNATİONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ECONOMİCS AND BUSİNESS, 2019, 15, 797-813. 0 + 0
10.17130/ijmeb.2019355051

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 14950
2021
15. Atukeren, E.; Çevik, E.; Korkmaz, T. Volatility spillovers between WTI and Brent spot crude oil prices: an analysis of granger causality in variance patterns over time. ELSEVİER BV, 2021, 56, 1-14. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101385

14. ATUKEREN, E.; ÇEVİK, E.; KORKMAZ, T. Volatility spillovers between WTI and Brent spot crude oil prices: an analysis of granger causality in variance patterns over time. RESEARCH İN INTERNATİONAL BUSİNESS AND FİNANCE, 2021, 56, 1-14. 1000 + 0
10.1016/j.ribaf.2021.101385

2018
13. ÇEVİK, E.; ATUKEREN, E.; KORKMAZ, T. Oil Prices and Global Stock Markets: A Time-Varying Causality-in-Mean and Causality-in-Variance Analysis. ENERGİES, 2018, 11, 1-22. 1000 + 0
10.3390/en11102848

2017
12. ÇEVİK, E.; KORKMAZ, T.; ÇEVİK, E. Testing Causal Relation among Central and Eastern European Equity Markets: Evidence from Asymmetric Causality Test. ECONOMİC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAžİVANJA, 2017, 30, 381-393. 1000 + 0
10.1080/1331677X.2017.1305774

11. Ismail Cevik, E.; Korkmaz, T.; Cevik, E. Testing causal relation among central and eastern European equity markets: evidence from asymmetric causality test. INFORMA UK LİMİTED, 2017, 30, 381-393. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2017.1305774

Publications_005.pdf

2015
10. Atukeren, E.; Çevik, E.; Korkmaz, T. Downside business confidence spillovers in Europe: evidence from causality-in-risk tests. INFORMA UK LİMİTED, 2015, 18, 341-357. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/17487870.2014.977902

Publications_010.pdf

2013
9. Çevik, E.; Atukeren, E.; Korkmaz, T. Nonlinearity and nonstationarity in international art market prices: evidence from Markov-switching ADF unit root tests. SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2013, 45, 675-695. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00181-012-0627-8

Publications_017.pdf

8. Uygurtürk, H.; Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. A Research on Determination of the Financial Performances of Tourism Companies Traded in Istanbul Stock Exchange. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMİCS, 2013, 9, 519-533. 1000 + 0
Publications_019.pdf

7. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Çevik, N. Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi. BİLİG TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 64, 259-284. 1000 + 0
2012
6. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Atukeren, E. Return and volatility spillovers among CIVETS stock markets. ELSEVİER BV, 2012, 13, 230-252. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ememar.2012.03.003

5. Atukeren, E.; Korkmaz, T.; Çevik, E. SPILLOVERS BETWEEN BUSINESS CONFIDENCE AND STOCK RETURNS IN GREECE, ITALY, PORTUGAL, AND SPAIN. WİLEY, 2012, 18, 205-215. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/ijfe.1453

Publications_020.pdf

2011
4. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Birkan, E.; Özataç, N. Causality in Mean and Variance between ISE 100 and S P 500 Turkcell Case. AFRİCAN JOURNAL OF BUSİNESS MANAGEMENT, 2011, 5, 1673-1683. 950 + 0
2010
3. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Özataç, N. Testing CAPM Using Markov Switching Model The Case of Coal Firms. ECONOMİC RESEARCH (EKONOMSKA İSTRAZİVANJA), 2010, 23, 44-59. 1000 + 0
2009
2. Korkmaz, T.; Başaran, Ü.; Gökbulut, R. İMKB de İşlem Gören Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi İşletmelerinin Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Panel Veri Analizi. İKTİSAT İŞLETME VE FİNANS DERGİSİ, 2009, 24, 29-60. 1000 + 0
1. Korkmaz, T.; Erdoğan, S.; Çevik, E. VOB da İşlem Gören Endeks ve Döviz Vadeli Sözleşmelerin Getirilerinde Uzun Hafıza Varlığının Test Edilmesi. İKTİSAT İŞLETME VE FİNANS DERGİSİ, 2009, 24, 7-32. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 4900
2022
25. Nur, T.; Korkmaz, T. Volatility spillover between Bitcoin and financial stress index . THE JOURNAL OF CORPORATE GOVERNANCE, INSURANCE, AND RİSK MANAGEMENT, 2022, 9, 49-70. 200 + 0
http://https://jcgirm.com/article-2022-1-4/

Publications_031.pdf

24. NUR, T.; KORKMAZ, T. SERBEST NAKİT AKIŞLARI, TEMSİL MALİYETLERİ VE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST’TE İŞLEM GÖREN FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARASTİRMALAR DERGİSİ, 2022, 7, 103-120. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.29106/fesa.1072926

Publications_028.pdf

2014
23. Bostancı, A.; Korkmaz, T. Bankaların Sermaye Yeterliliği Oranı Açısından Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL , 2014, 5, 15-41. 200 + 0
2013
22. Özgümüş, H.; Korkmaz, T.; Çevik, E. Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem Futures Sözleşmelerine Etkisi VOB ta Bir Uygulama. BDDK BANKACILIK VE FİNANSAL PİYASALAR DERGİSİ, 2013, 7, 103-136. 200 + 0
2012
21. Uygurtürk, H.; Korkmaz, T. Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 7, 95-115. 200 + 0
2011
20. Gerçek, H.; Güven, M.; Özdamar, Ş.; Yelken, T.; Korkmaz, T. Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler Sorumluluklar ve Davranış Kuralları. YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, 2011, 1, 80-88. 100 + 0
19. Korkmaz, T.; Bostancı, A. RMD Hesaplamalarında Volatilite Tahminleme Modellerinin Karşılaştırılması ve Basel II Yaklaşımına Göre Geriye Dönük Test Edilmesi İMKB 100 Endeksi Uygulaması. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL , 2011, 2, 1-17. 200 + 0
18. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Yatırım Stili Karşılaştırması Türkiye de İşlem Gören Hisse Ağırlıklı Fonlar Üzerine Bir Uygulama. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011, 11, 1-11. 200 + 0
2010
17. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Birkan, E. Finansal Dışa Açıklığın Ekonomik Büyüme ve Finansal Krizler Üzerindeki Etkisi Türkiye Örneği. JOY-JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY , 2010, 17, 2821-2831. 200 + 0
16. Korkmaz, T.; Başaran, Ü.; Çevik, E. Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi. EGE AKADEMİK BAKIŞ, EKONOMİ, İŞLETME, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 10, 1139-1153. 200 + 0
15. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H.; Çevik, E. Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının İşlem Hacmine Etki Eden Faktörlerin Analizi. TİSK AKADEMİ, 2010, 5, 64-80. 200 + 0
14. Korkmaz, T.; Yıldız, B.; Gökbulut, R. FVFM nin İMKB Ulusal 100 Endeksi ndeki Geçerliliğinin Panel veri Analizi ile Test Edilmesi. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 39, 95-105. 200 + 0
2009
13. Korkmaz, T.; Zaman, S.; Çevik, E. İMKB ile Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisinin Yapısal Kırılma Testleri İle Analizi. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2009, 17, 40-71. 200 + 0
12. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Özataç, N. Testing for Long Memory in ISE Using ARFIMA FIGARCH Model and Structural Break Test. TESTİNG FOR LONG MEMORY İN ISE USİNG ARFIMA FIGARCH MODEL AND STRUCTURAL BREAK TEST, 2009, 1, 186-191. 200 + 0
11. Korkmaz, T.; Çevik, E. Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi Arasındaki Dinamik Nedensellik İlişkisi. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 38, 24-37. 200 + 0
10. Korkmaz, T.; Akman, E.; Gürkan, S. Çelik Sektöründe Vadeli İşlem Sözleşmesi Futures Londra Metal Borsası Örneği. MUFAD MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2009, 42, 76-89. 200 + 0
9. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Türkiye de İşlem Gören Hisse Senedi Ağırlıklı Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırılması. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, 2009, 1, 1-15. 200 + 0
8. Korkmaz, T.; Çevik, E. Zımni Volatilite Endeksinden Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yayılma Etkisi. BDDK BANKACILIK VE FİNANSAL PİYASALAR DERGİSİ, 2009, 3, 87-105. 200 + 0
2008
7. Korkmaz, T.; Çevik, E. Türkiye ve Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi ve Portföy Tercihleri. BDDK BANKACILIK VE FİNANSAL PİYASALAR DERGİSİ, 2008, 2, 59-84. 200 + 0
6. Korkmaz, T.; Zaman, S.; Çevik, E. Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Yüksek Dış Ticaret Hacmine Sahip Ülke Borsaları ile Entegrasyon İlişkisi. ZKÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 4, 19-44. 200 + 0
5. Korkmaz, T.; Birkan, E. Portfolio Selection Application on International Stock Portfolios. ISE REVİEW, 2008, 1, 65-97. 200 + 0
2007
4. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Türk Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümünde Regresyon Analizinin Kullanılması. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2007, 3, 37-52. 200 + 0
3. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Türkiye deki Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümü ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yeteneği. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2007, 7, 66-93. 200 + 0
2. Korkmaz, T.; Çevik, E. Davranışsal Finans Modellerinden Aşırı Güven Hipotezinin Geçerliliği İMKB de Bir Uygulama. İKTİSAT İŞLETME VE FİNANS DERGİSİ, 2007, 22, 137-154. 200 + 0
2001
1. Korkmaz, T. The Investment of Emerging Capital Markets and the Role of Derivative Securities. ISE REVİEW, 2001, 5, 63-91. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 600
2022
6. NUR, T.; KORKMAZ, T. SERBEST NAKİT AKIŞLARI, TEMSİL MALİYETLERİ VE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST'TE İŞLEM GÖREN FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2022, 7, 103-120. 100 + 0
10.29106/fesa.1072926

5. NUR, T.; KORKMAZ, T. Volatility Spillover between Bitcoin and Financial Stress Index. JOURNAL OF CORPORATE GOVERNANCE, INSURANCE AND RİSK MANAGEMENT (JCGIRM), 2022, 9, 49-70. 100 + 0
10.51410/jcgirm.9.1.4

2019
4. TOPALOĞLU, E.; KORKMAZ, T. Determination of micro and macro factors affecting cash dividend payout policies by panel data analysis: A research on BIST 100 index. PRESSACADEMİA, 2019, 6, 1-18. 100 + 0
10.17261/Pressacademia.2019.1024

3. KORKMAZ, T.; YAMAN, S. Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığına Etkisi: BİST Turizm Firmaları Üzerine Bir Uygulama. JOURNAL OF TOURİSM THEORY AND RESEARCH, 2019, 5, 301-316. 100 + 0
2018
2. TAŞÇI, H.; KORKMAZ, T. 2008 Finansal Krizinin BİST 100 Endeksindeki Firmalarının Temettü Dağıtım Politikalarına Etkisi. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2018, 9, 605-618. 100 + 0
10.20409/berj.2018.126

1. SOYLU, N.; UYGURTÜRK, H.; KORKMAZ, T. Maddi Duran Varlık Alımı Duyurularının Pay Getirilerine Etkisi: BİST Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü Üzerine Bir Araştırma. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2018, , 71-84. 100 + 0
10.25095/mufad.438760

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 600
2019
2. Erkol, A.; Korkmaz, T. Finansal Esneklik Değeri ve Sermaye Yapısı Kararları: Borsaİstanbul İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 14, 831-854. 300 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf/archive

Publications_021.pdf

1. Çevik, E.; Atukeren, E.; Korkmaz, T. Trade Openness and Economic Growth in Turkey: A Rolling Frequency Domain Analysis. ECONOMİES, 2019, 7, 41-56. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.3390/economies7020041

Uluslararası - Alan endexleri 1500
19. TOPALOĞLU, E.; KORKMAZ, T. The Relationship between Derivative Instruments and Systematic Risk: A Study on Banks Trading on BIST. BANKS AND BANK SYSTEMS, 2019, 14, 152-163. 100 + 0
10.21511/bbs.14(2).2019.13

18. ÇEVİK, E.; ATUKEREN, E.; KORKMAZ, T. Trade Openness and Economic Growth in Turkey: A Rolling Frequency Domain Analysis. ECONOMİES, 2019, 7, 41-56. 100 + 0
10.3390/economies7020041

17. YIKILMAZ ERKOL, A.; KORKMAZ, T. Finansal Esneklik Değeri ve Sermaye Yapısı Kararları: Borsa İstanbul İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2019, 14, 831-854. 100 + 0
2017
16. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Uygurtürk, H. SPOT VE VADELİ PİYASALAR ARASINDA RİSK DURUMUNDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ. HİTİT UNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTUSU DERGİSİ, 2017, 10, 5-6. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.305741

Publications_001.pdf

15. Korkmaz, T. Ülke Kredi Notlarının Pay Getirileri Üzerindeki Etkileri: BİST 30 Endeksi Üzerinde Bir Event Study (Olay Çalışması) Analizi. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ ICOMEP ÖZEL SAYISI, 2017, 1, 171-187. 100 + 0
Publications_004.pdf

14. Uygurtürk, H. Marka Değerinin HIROSE Yöntemi İle Belirlenmesi: BİST’de İşlem Gören Seramik Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ DERGİSİ, 2017, 2, 10-21. 0 + 0
Publications_003.pdf

13. Yaman, S.; Korkmaz, T.; Açıkgöz, E. PAY GETİRİLERİNE ETKİ EDEN FİNANSAL ORANLARIN PANEL VERİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE TESPİTİ: BİST GIDA FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. OMER HALİSDEMİR UNİVERSİTESİ IKTİSADİ VE IDARİ BİLİMLER FAKULTESİ DERGİSİ, 2017, 10, 187-204. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.295748

Publications_002.pdf

12. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Kırcı Çevik, N. Yatırımcı İlgisi İle Pay Piyasası Arasındaki İlişki: BİST-100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2017, 8, 203-215. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.20409/berj.2017.45

Publications_007.pdf

2016
11. KIYICI, U.; KORKMAZ, T.; UYGURTÜRK, H. Türkiye deki Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının TOPSİS VİKOR ve MOORA Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, 2016, , 1-16. 100 + 0
10. Kıyıcı, U. Türkiye deki Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının TOPSİS VİKOR ve MOORA Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, 2016, 2, 1-16. 0 + 0
Publications_008.pdf

2015
9. Uygurtürk, H.; Korkmaz, T. Türkiye deki A Grubu Seyahat Acentalarının Tercih Sıralamasının PROMETHEE Yöntemi ile Belirlenmesi. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL , 2015, 6, 141-155. 100 + 0
Publications_011.pdf

8. Uygurtürk, H. Portföy Optimizasyonunda Markowitz Modelinin Kullanımı Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2015, 68, 67-82. 0 + 0
Publications_009.pdf

7. Açıkgöz, E. Analysis of Factors Affecting Growth of Pension Mutual Funds inTurkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCİAL ISSUES, 2015, 5, 427-433. 0 + 0
Publications_012.pdf

2014
6. Yıldız, B.; Gökbulut, R.; Korkmaz, T. Firmalarda Temettü Politikalarını Etkileyen Unsurlar BİST Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2014, 10, 185-206. 100 + 0
Publications_016.pdf

5. Başoğlu, M.; Korkmaz, T.; Çevik, E. London Metal Exchange Causality Relationship between the Price Series of Non Ferrous Metal Contracts. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCİAL ISSUES, 2014, 4, 726-734. 100 + 0
Publications_013.pdf

4. Soylu, N.; Korkmaz, T.; Çevik, E. Merkez Bankası Faiz Duyurularının Finansal Piyasalara Etkisi. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2014, 5, 89-118. 100 + 0
Publications_014.pdf

2011
3. Çevik, E.; Korkmaz, T.; Atukeren, E. Business confidence and stock returns in the USA: a time-varying Markov regime-switching model. INFORMA UK LİMİTED, 2011, 22, 299-312. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/09603107.2011.610742

2010
2. KORKMAZ, T.; ÇEVİK, E.; GÜRKAN, S. Testing of the International Capital Asset Pricing Model with Markov Switching Model in Emerging Markets. INVESTMENT MANAGEMENT AND FİNANCİAL INNOVATİONS, 2010, 7, 37-49. 100 + 0
2007
1. KORKMAZ, T.; ALBAYRAK, A.; KARATAŞ, A. Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören KOBİ’lerin Sermaye Yapısının İncelenmesi: 1997-2004 Dönemi. İKTİSAT İŞLETME VE FİNANS DERGİSİ, 2007, 22, 79-96. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2390
2021
13. TOPALOĞLU, E.; KORKMAZ, T. Politik Riskin Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Pay Piyasası Endeks Getirilerine Etkisi: G7 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. VERİMLİLİK DERGİSİ, 2021, , 97-115. 200 + 0
12. Topaloğlu, E.; Korkmaz, T. Politik Riskin Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Pay Piyasası Endeks Getirilerine Etkisi: G7 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. VERİMLİLİK DERGİSİ, 2021, 1, 97-115. 200 + 0
dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik

Publications_025.pdf

2009
11. KORKMAZ, T.; UYGURTÜRK, H.; DARICI, H. Küresel Ekonomik Krizin Turizm Sektörüne Etkisi: Panel Veri Analizi. KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ, 2009, , 227-246. 200 + 0
2008
10. KORKMAZ, T.; UYGURTÜRK, H.; GÖKBULUT, R.; GÜĞERCİN, G. İMKB’de İşlem Gören Çimento İşletmelerinin Varlık Performansına Etki Eden Finansal Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 25, 565-587. 190 + 0
9. KORKMAZ, T.; AKMAN, E. Avrupa Birliği Sürecinde Türk Demir Çelik Sektörünün Rekabet Gücü Üzerine Bir Anket Çalışması. FİNANS POLİTİK EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, 2008, 45, 53-71. 200 + 0
2007
8. KORKMAZ, T.; BOSTANCI, A. Riske Maruz Değer Hesaplamalarında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması: VOB’da İşlem Gören Finansal Ürünler Üzerine Bir Uygulama. MARMARA ÜNİVERSİTESİ MUHASEBE-FİNANSMAN ARAŞTIRMA VE UYGULAMA DERGİSİ (ANALİZ), 2007, 8, 31-42. 200 + 0
7. KORKMAZ, T.; TEMEL NALIN, H.; BİRKAN, E. Uluslararası Muhasebe Standartları ve KOBİ’lere Etkileri. MUFAD MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2007, , 96-105. 200 + 0
6. KORKMAZ, T.; UYGURTÜRK, H. Türkiye’deki Emeklilik Yatırım Fonlarının Stil Analizi. MUFAD MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2007, , 100-110. 200 + 0
5. KORKMAZ, T.; BAYRAMOĞLU, M. Yoksullukla Mücadelede Mikrofinans Modeli ve Mikofinans Kuruluşlarının Finansal İşlevleri. MUFAD MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2007, , 98-112. 200 + 0
4. KORKMAZ, T.; AÇIKGÖZ, E. VOB’da İşlem Gören Döviz Futures Sözleşmelerinin Değeri ile Piyasadaki Likit Döviz Miktarı Arasındaki İlişki. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, , 63-81. 200 + 0
2006
3. KORKMAZ, T. The Effect of Foreign Investments on the Volatility of Emerging Stock Markets. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2006, 2, 15-40. 200 + 0
2005
2. KORKMAZ, T.; AYDIN, K. Value at Risk in Emerging Currency Markets: A Case Study of Turkish Lira. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2005, 1, 21-50. 200 + 0
2000
1. KORKMAZ, T. Amerika Birleşik Devletleri’nde Finans Eğitimi ve Akreditasyon. MUFAD MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2000, , 49-53. 0 + 0
Ulusal - Diğer 350
2017
4. Metin, S.; Yaman, S.; Korkmaz, T. Finansal Performansın TOPSIS ve MOORA Yöntemleri İle Belirlenmesi: BİST Enerji Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 14, 371-394. 100 + 0
2012
3. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Gökhan, S. İMKB’deki Risklerin Aşağı Yönlü Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli İle Test Edilmesi. SERMAYE PİYASASI DERGİSİ, 2012, 9, 15-33. 100 + 0
2008
2. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 1, 114-147. 100 + 0
2000
1. Korkmaz, T. Amerika Birleşik Devletleri’nde Finans Eğitimi ve Akreditasyon. MUFAD MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2000, 8, 49-53. 50 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2012
1. KORKMAZ, T.; ÇEVİK, E.; GÖKHAN, S. İMKB’deki Risklerin Aşağı Yönlü Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli İle Test Edilmesi. SERMAYE PİYASASI DERGİSİ, 2012, , 15-33. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1000
1. Korkmaz, T.; Erkol, A. Handbook of Research on Emerging Theories, Models, and Applications of Financial Econometrics, ISBN: : 978-303054 1071, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 473 Sayfa, İngilizce, London/Berlin, Geneva, İsviçre, 2021. 250
https://www.amazon.com/Handbook-Research-Applications-Financial-Econometrics/dp/303054107X
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 1000
1. Korkmaz, T.; Ceylan, A. Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, ISBN: 978-625-8024-79-1, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 1100, 782 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2022. 250
https://www.ekinkitap.com/sermaye-piyasasi-ve-menkul-deger-analizi-turhan-korkmaz
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1000
1. YIKILMAZ ERKOL, A.; KORKMAZ, T. Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar-2, ISBN: 978-625-7983-44-0, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 524 Sayfa, İngilizce, Bursa, , 2020. 0
2. KORKMAZ, T.; YIKILMAZ ERKOL, A. Handbook of Research on Emerging Theories, Models, and Applications of Financial Econometrics, ISBN: : 978-3-030-54107-1, Springer, Baskı Sayısı: 1100, Baskı Adet Sayısı: 1100, 456 Sayfa, İngilizce, London/Berlin, Geneva, İsviçre, 2021. 0
https://www.amazon.com/Handbook-Research-Applications-Financial-Econometrics/dp/303054107X
3. YAMAN, S.; KORKMAZ, T. Insurance and Risk Management for Disruptions in Social, Economic and Environmental Systems: Decision and Control Allocations within New Domains of Risk, ISBN: 978-1-80117-139-7, Emerald Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 321 Sayfa, İngilizce, Bingley, İngiltere / Birleşik Krallık, 2022. 500
https://books.emeraldinsight.com/page/detail/Insurance-and-Risk-Management-for-Disruptions-in-Social-Economic-and-Environmental-Systems/?k=9781801171403
4. YIKILMAZ ERKOL, A.; KORKMAZ, T. Davranışsal Finans: Homo Economicus, Psikoloji, İrrasyonalite, ISBN: : 978-625-7216-77-7, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 450 Sayfa, İngilizce, Ankara, , 2020. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 7141
1. Korkmaz, T. Nobelin İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, ISBN: 978-9944-60-694-3, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 766 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2010. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 7141
1. Korkmaz, T. Finansal Yönetim, ISBN: 978-975-06-1287-9, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1100, 218 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2016. 250
https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/ara?q=finansal+y%C3%B6netim
2. Erkol, A.; Korkmaz, T. Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar-2, ISBN: 978-625-7983-44-0, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 524 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2020. 125
3. Erkol, A.; Korkmaz, T. Davranışsal Finans: Homo Economicus, Psikoloji, İrrasyonalite, ISBN: 978-625-7216-77-7, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 450 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 125
4. Korkmaz, T. Finansal Yönetim, ISBN: 978-975-06-1287-9, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1100, 218 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2016. 250
https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/ara?q=finansal+y%C3%B6netim
5. Korkmaz, T.; Soylu, N. Para-Banka-Kredi ve Finansal Sistem, ISBN: 978-605-344-418-3, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 622 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
http://www.gazikitabevi.com.tr/
6. GERÇEK, H.; GÜVEN, M.; ÖZDAMAR, Ş.; YELKEN, T.; KORKMAZ, T. Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve Davranış Kuralları, ISBN: -, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 32 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 50
7. KORKMAZ, T. Uluslararası Finans, ISBN: 978-605-344-242-4, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 502 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 250
8. Korkmaz, T. Borsaların Yapısı ve İşleyişi, ISBN: 978-975-06-1748-5, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1100, 247 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2016. 250
https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/ara?q=borsalar%C4%B1n+yap%C4%B1s%C4%B1+ve+i%C5%9Fleyi%C5%9Fi
Ulusal - Kitap Editörlüğü 7141
1. KORKMAZ, T.; YAĞCI, M.; EGE, İ.; TURABOĞLU, T. 22. Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-327-751-4, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 7141
1. Korkmaz, T. Uluslararası Para ve Finans, ISBN: 978-605-320-531-9, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 314 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 50
http://www.nobelyayin.com/
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 7141
1. Gürkan, S.; Çevik, E.; Korkmaz, T. Borsa İstanbul un Gelişmiş ve Gelişmekte Olan ülke Borsaları ile Entegrasyonu, ISBN: 978-605-327-080-5, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 550, 137 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2014. 167
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 7141
1. CEYLAN, A.; KORKMAZ, T. İşletmelerde Finansal Yönetim, ISBN: 978-625-7565-45-5, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 17, Baskı Adet Sayısı: , 704 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2021. 0
2. KORKMAZ, T.; CEYLAN, A. Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, ISBN: 978-625-8024-79-1, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: , 782 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2022. 0
3. CEYLAN, A.; KORKMAZ, T. Finansal yönetim: Temel Konular, ISBN: 978-605-327-632-6, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 11, Baskı Adet Sayısı: , 363 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2018. 0
4. Korkmaz, T.; Pekkaya, M. Excel Uygulamalı Finans Matematiği, ISBN: 978-625-7565-36-3, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1100, 648 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2021. 250
https://www.ekinkitap.com/excel-uygulamali-finans-matematigi-turhan-korkmaz-1
5. Korkmaz, T. Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, ISBN: 978-605-377-592-8, Beta Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1100, 466 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 500
6. Ceylan, A.; Korkmaz, T. Finansal Yönetim Temel Konular, ISBN: http://www.ekinyayinevi.com/, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 10, Baskı Adet Sayısı: 1100, 363 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2017. 250
7. Ceylan, A.; Korkmaz, T. İşletmelerde Finansal Yönetim, ISBN: 978-605-327-494-0, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 15, Baskı Adet Sayısı: 1100, 691 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2017. 250
8. Korkmaz, T.; Ceylan, A. Sermaye Piyasası Temel Konular, ISBN: 9786053274544, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 340 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2017. 250
9. Ceylan, A.; Korkmaz, T. Finansal Teknikler, ISBN: 978-605-5048-94-5, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 8, Baskı Adet Sayısı: 1100, 512 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2014. 250
http://www.ekinyayinevi.com/
10. Korkmaz, T.; Pekkaya, M. Excel Uygulamalı Finans Matematiği, ISBN: 9786055187170, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1100, 711 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2012. 250
http://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/ekin-yayinevi-excel-uygulamali-finans-matematigi-turhan-korkmaz
11. CEYLAN, A.; KORKMAZ, T. İşletmelerde Finansal Yönetim, ISBN: -, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 500, 500 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2014. 250
http://www.ekinkitabevi.com/
12. Korkmaz, T. Portföy Yönetimi, ISBN: 978-975-60-1517-7, AÖF Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 20000, 250 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2013. 500
https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/portfoy-yonetimi-11185
13. Korkmaz, T.; Ceylan, A. Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, ISBN: 978-605-327-522-0, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 8, Baskı Adet Sayısı: 1100, 797 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2017. 250
14. KORKMAZ, T.; CEYLAN, A. Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, ISBN: 975-7338-89-1, http://www.ekinkitabevi.com/, Baskı Sayısı: 7, Baskı Adet Sayısı: 500, 680 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2014. 250
15. Ceylan, A.; Korkmaz, T. Finansal Yönetim: Temel Konular, ISBN: 978-605-327-210-6, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 1100, 334 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2015. 250
16. CEYLAN, A.; KORKMAZ, T. Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, ISBN: -, EKİN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 0 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 1998. 250
17. KORKMAZ, T.; CEYLAN, A. Sermaye Piyasası: Temel Konular, ISBN: 978-605-327-629-6, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 344 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2018. 0
18. Ceylan, A.; Korkmaz, T. İşletmelerde Finansal Yönetim, ISBN: 978-625-7565-45-5, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 17, Baskı Adet Sayısı: 1100, 704 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2021. 250
https://www.ekinkitap.com/isletmelerde-finansal-yonetim-ali-ceylan-1
19. CEYLAN, A.; KORKMAZ, T. Finansal Yönetim: Temel Konular, ISBN: 978-625-802-404-3, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 12, Baskı Adet Sayısı: , 385 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2021. 0
20. KORKMAZ, T.; PEKKAYA, M. Excel Uygulamalı Finans Matematiği, ISBN: 978-625-7565-36-3, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: , 648 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2021. 0
21. KORKMAZ, T. Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, ISBN: 978-975-295-919-4, Beta Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 32 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008. 0
22. CEYLAN, A.; KORKMAZ, T. İşletmelerde Finansal Yönetim, ISBN: 9786053277415, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 16, Baskı Adet Sayısı: , 694 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2018. 0
23. Korkmaz, T. Finansal Yönetim, ISBN: 978-975-06-1287-9, Anadolu Üniversitesi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 75 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2013. 1000
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 7141
1. KORKMAZ, T. Uluslararası Finans, ISBN: 978-605-344-635-4, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 455 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
2. KORKMAZ, T. Para Bankacılık ve Finansal Sistem, ISBN: 978-605-327-747-7, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 607 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2018. 0
3. KORKMAZ, T. Hisse Senedi Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri, ISBN: 975-7338-44-3, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 310 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 1999. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3800

19. METİN, S.; KORKMAZ, T., Büyüme ve Değer Portföylerinin Markowitz Ortalama-Varyans Modeli İle Analizi: Türkiye Örneği. 22. Finans Sempozyumu, 2018-10-10, 2018-10-13, Mersin, Türkiye, . 200

18. ERTEN, E.; KORKMAZ, T., Google Trends Arama Hacim Endeksi ve Borsa İstanbul İlişkisi. 22. Finans Sempozyumu, 2018-10-10, 2018-10-13, Mersin, Türkiye, . 200

17. KORKMAZ, T.; YAMAN, S., Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığına Etkisi: BİST Turizm Firmaları Üzerine Bir Uygulama. 2. Uluslar arası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, . 200

16. Korkmaz, T.; Yaman, S., Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Ölçülen Finansal Performans ve Pay Getirileri Arasındaki İlişki: BİST Turizm Firmaları Üzerine Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Uygulaması. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Futorism 2017, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200

15. Uygurtürk, H.; Uygurtürk, H.; Korkmaz, T., Marka Değerinin HIROSE Yöntemi İle Belirlenmesi: BİST’de İşlem Gören Seramik Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma. International Congress of Management Economy and Policy, 2017-05-20, 2017-05-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 200

14. Korkmaz, T.; Yaman, S., Finansal Oranlar ile Pay Getirileri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul (BİST) Enerji Firmaları Üzerinde Bir Uygulama. International Congress of Management Economy and Policy, 2017-05-20, 2017-05-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 200

13. Uygurtürk, H.; Korkmaz, T., Borsa İstanbul da İşlem Gören Perakende Ticaret Sektörü Firmalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi. International Congress of Management Economy and Policy, 2016-11-26, 2016-11-27, İstanbul, Türkiye, 2016. 200

12. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Uygurtürk, H., Spot ve Vadeli Piyasalar Arasında Risk Durumunda Nedensellik İlişkisi. Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International Conference-2016, 2016-09-22, 2016-09-23, Uşak, Türkiye, 2016. 200

11. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Çevik, N., Yatırımcı İlgisi ile Pay Senedi Piyasası Arasındaki İlişki BİST 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama. 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2016-06-02, 2016-06-04, Sivas, Türkiye, 2016. 200

10. Çevik, E.; Uygurtürk, H.; Korkmaz, T., Enflasyon Belirsizliği ile Pay Senedi Getirisi ve Volatilitesi Arasındaki İlişki Türkiye Örneği. 3rd International Congress on Accounting and Finance Research, 2016-05-12, 2016-05-14, Zonguldak, Türkiye, 2016. 200

9. KORKMAZ, T.; AKMAN, E., Restructuring of Turkish Steel Sector: Driving Force of Industrial Growth. ICBME Fourth International Conference on Business, Management and Economics, 2008-06-05, 2008-06-07, İzmir, Türkiye, . 200

8. KORKMAZ, T.; TEMEL NALIN, H., Gelişmekte Olan Ülkelerde Faaliyet Gösteren KOBİ’ler ve E-Finansın Rolü. VI. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 2007-12-26, 2007-12-28, İstanbul, Türkiye, . 200

7. KORKMAZ, T.; TEMEL NALIN, H.; BİRKAN, E., Ethics in Finance and Social Responsibility. Third International Conference on Business, Management and Economics, 2007-06-15, 2007-06-18, İzmir, Türkiye, . 200

6. KORKMAZ, T.; ERDOĞAN, E.; BOSTANCI, A., Enerji Piyasalarında Riske Maruz Değer (RMD): RMD’nin Enerji Fiyat Riskini Yönetmedeki Başarısı. Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi (IMCET), 2007-05-06, 2007-05-08, Ankara, Türkiye, . 200

5. KORKMAZ, T.; UYGURTÜRK, H., Individual Pension Funds in Turkey and Historical Progress. Balkan Countries 1st International Research Conference on Accounting and Auditing, 2007-03-08, 2007-03-09, EDİRNE, Türkiye, . 200

4. AKSOY, R.; KORKMAZ, T., Consumer Trust Attitudes and Behaviours Towards E-Markets and Marketing Practice. Second International Conference on Business, Management and Economics, 2006-06-15, 2006-06-18, İZMİR, Türkiye, . 200

3. KORKMAZ, T.; TEMEL NALIN, H., E-Finans ve Elektronik Ödemelerde Güven Unsuru. V. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 2006-05-03, 2006-05-05, KOCAELİ, Türkiye, . 200

2. AKSOY, R.; KORKMAZ, T., Antecedents of Trust and Trust Developing Approaches in E-Markets. First International Conference on Business, Management and Economics, 2005-06-16, 2005-06-18, İZMİR, Türkiye, . 200

1. CEYLAN, A.; KORKMAZ, T., Working Capital Management in SMEs: Survey of Auto Supplementary Industry in Bursa Region, Turkey. 2nd Joint International Symposium, Transition Countries Joining European Union, 2002-06-17, 2002-06-19, KARVİNA, Çek Cumhuriyeti, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 600

6. Yaman, S.; Korkmaz, T., Döviz Kurları ile BİST Turizm Endeksi Getirileri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisinin Belirlenmesi. International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF), 2019-11-16, 2019-11-17, Burhaniye-Balıkesir, Türkiye, 2019. 100

http://www.icoaef.com

5. KURNAZ, E.; KORKMAZ, T., Markowitz Ortalama-Varyans ve Black-Litterman Modelleri ile Seçilen Portföylerin Performanslarının Dönemsel Olarak Karşılaştırılması: BİST 100 Endeksi Örneği. 3. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 100

4. Korkmaz, T.; Yaman, S.; Metin, S., Ülke Kredi Notlarının Pay Getirileri Üzerindeki Etkileri: BİST 30 Endeksi Üzerinde Bir Event Study (Olay Çalışması) Analizi. International Congress of Management Economy and Policy, 2017-05-20, 2017-05-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

3. Çevik, E.; Atukeren, E.; Korkmaz, T., Oil Prices and Global Stock Markets: A Time-varying Causality-in-Mean and Causality-in-Variance Analysis. International Congress of Energy, Economy and Security, 2017-03-25, 2017-03-26, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

2. KORKMAZ, T.; AYDIN, K., Using EWMA and GARCH Methods in VaR Calculations Application on ISE 30 Index. ERC/METU International Conference in Economics VI, 2002-09-11, 2002-09-14, Ankara, Türkiye, . 100

1. CEYLAN, A.; KORKMAZ, T., SMEs Going Public and A Survey of Bursa Region. 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Konulu Sempozyum, 2002-01-03, 2002-01-05, GAZİ MAGUSA, KKTC, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1600

16. Metin, S.; Yaman, S.; Korkmaz, T., Finansal Performansın TOPSIS ve MOORA Yöntemleri İle Belirlenmesi: BİST Enerji Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 2017-04-20, 2017-04-22, Bursa, Türkiye, 2017. 100

15. UYGURTÜRK, H.; KORKMAZ, T., Kömür Sektörü Yatırımlarında Reel Opsiyon Yaklaşımı. Türkiye 17. Kömür Kongresi, 2010-06-02, 2010-06-04, ZONGULDAK, Türkiye, . 100

14. KORKMAZ, T.; ÖZDEMİR, R.; UYGURTÜRK, H., İnternet Bankacılığının KOBİ’ler Açısından Önemi: Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray İllerinde Bir Uygulama. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2010-05-06, 2010-05-08, ZONGULDAK, Türkiye, . 100

13. TEMEL NALIN, H.; KORKMAZ, T., Reklamlarda Kadının Temsil Biçimleri. Kültür Araştırmaları Derneği ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi V. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 2009-07-02, 2009-07-04, ZONGULDAK, Türkiye, . 100

12. KORKMAZ, T.; SARI, B.; UYGURTÜRK, H., KOBİ’lerde Büyüme Stratejisinin Önemi: Çaycuma Bölgesinde Bir Anket Uygulaması. 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, 2009-05-07, 2009-05-09, MANİSA, Türkiye, . 100

11. KORKMAZ, T.; ILDIR, F.; CURA, G., Bursa’da Faaliyet Gösteren KOBİ Niteliğindeki Otomotiv Yan Sanayi ve Tekstil İşletmelerinin Finansman Tercihlerine İlişkin Anket Çalışması. 5. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, Küresel Dinamikler ve KOBİ’xxler, 2008-11-25, 2008-11-26, İSTANBUL, Türkiye, . 100

10. KORKMAZ, T.; ÇEVİK, E., Petrol Fiyat Şoklarının Türkiye’de Temel Makro Ekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisi. 12. Ulusal Finans Sempozyumu, 2008-10-22, 2008-10-25, KAYSERİ, Türkiye, . 100

9. KORKMAZ, T.; UYGURTÜRK, H.; YILDIZ, B., Kömür Sektöründe Özelleştirme ve Küreselleşme. Türkiye 16. Kömür Kongresi, 2008-05-26, 2008-05-28, ZONGULDAK, Türkiye, . 100

8. KORKMAZ, T.; TEMEL NALIN, H., Türkiye’deki KOBİ’lerin Komşu Ülkelerle Olan İhracatı. 4. KOBİ’xxler ve Verimlilik Kongresi, Küresel Rekabette KOBİ’lerin Gücü: Stratejik İşbirlikleri ve İhracat, 2007-12-07, 2007-12-08, İSTANBUL, Türkiye, . 100

7. KORKMAZ, T.; ÇEVİK, E., Güven Endeksi ve Yatırımcıların Sezgileri. 11. Ulusal Finans Sempozyumu, 2007-10-17, 2007-10-20, ZONGULDAK, Türkiye, . 100

6. KORKMAZ, T.; AÇIKGÖZ, E.; ERDOĞAN, S., Değerleme Standartları ve Muhasebe Uygulamalarına Etkileri. 26. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Küreselleşmenin Muhasebe Eğitimi ve Uygulamalarına Etkileri, 2007-05-23, 2007-05-27, ANTALYA, Türkiye, . 100

5. KORKMAZ, T.; GÖKBULUT, R., AB Giriş Sürecinde Türkiye’xxdeki KOBİ’lere Yönelik Finansal Yenilikler. AB Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu, 2007-05-09, 2007-05-10, YENİCE / TARSUS, Türkiye, . 100

4. KORKMAZ, T.; CURA, G., KOBİ’lerin Finansal Olanakları ve Finansal Yapıları: Zonguldak Çaycuma’daki KOBİ’lere Yönelik Anket Uygulaması. 3. KOBİ’xxler ve Verimlilik Kongresi, AB’nin KOBİ Finansmanına Getirdiği Yenilikler, 2006-11-17, 2006-11-18, İSTANBUL, Türkiye, . 100

3. KORKMAZ, T.; ERDOĞAN, E., Enerji Türev Piyasaları ve Risk Yönetimi. Türkiye 15. Kömür Kongresi, 2006-06-07, 2006-06-09, ZONGULDAK, Türkiye, . 100

2. KORKMAZ, T.; GÖKBULUT, R., KOBİ’lerde Hissedar Değeri ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi. 2. KOBİ’xxler ve Verimlilik Kongresi, AB KOBİ’xxleri ile İşbirliği, 2005-12-02, 2005-12-03, İSTANBUL, Türkiye, . 100

1. KORKMAZ, T., Avrupa Birliği Ülkeleri ve Aday Ülkelerin Hisse Senedi Piyasalarının Etkinliği ve Entegrasyonu. VI. Türkiye Finans Eğitim Sempozyumu, 2002-12-11, 2002-12-14, ISPARTA, Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. KORKMAZ, T., Kriz Dönemlerinde Piyasa Riski (Value at Risk) Hesaplaması ve İMKB 30 Portföyü Uygulaması. V. Türkiye Finans Eğitimi Sempozyumu, 2001-11-08, 2001-11-11, BANDIRMA, Türkiye, . 50

Ulusal - Yürütücü 0

1. Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru Politikalarının Dış Ticaret ve Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisi: 2003-2012 Dönemi, BUSİAD (Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) , Proje No: 1, 1 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Transit Ticaret, Taşımacılık ve Lojistik Hizmetlerin Mersin, Adana-Mersin Bölgesi ve Türkiye Üzerindeki Ekonomik Etkileri, Mersin Deniz Ticaret Odası, Proje No: 1, 30000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 5000

25. Emre Kurnaz, Markowitz Ortalama-Varyans ve Black-Litterman Modelleri ile Oluşturulan Portföylerin Karşılaştırılması: BİST 100 Endeksi Şirketleri Üzerine Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_010.pdf

24. Hazal Taşçı, Finansal Krizlerin Firmaların Temettü Politikasına Etkisi: 2008 Krizi Temelinde BİST 100 Endeksi’nde Listelenen Firmalar Üzerine Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_008.pdf

23. Ertan Erten, Google Trends Arama Hacim Endeksi ve Borsa İstanbul İlişkisi: BİST 100 Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_009.pdf

22. Sevda Metin, Büyüme ve Değer Paylarından Oluşan Portföylerin Performans Ölçümleri: BİST'de Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

21. Serdar Yaman, Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gıda Firmalarının Hisse Senedi Getirilerine Etki Eden Finansal Oranların Panel Veri Analiz Yöntemi ile Tespiti, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_006.pdf

20. Umut Kıyıcı, Türkiye’deki Özel Emeklilik Fon Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_007.pdf

19. Mustafa Serdar Başoğlu, Metal Sektöründe Emtia Fiyat Riski: Londra Metal Borsası'nda Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp/

18. Sanem Gökhan, Aşağı yönlü sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli: İMKB'deki sektör endeksleri üzerine bir uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_011.pdf

17. Ayser Çetin, Türkiye'de işlem gören yatırım fonlarının risk odaklı performans ölçümü , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_012.pdf

16. Egemen Nuri Erdoğan, Ekonomik katma değer ve piyasa değeri arasındaki ilişki: İMKB'de işlem gören firmalar üzerine bir uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_012.pdf

15. Recep Özdemir, KOBİ'lerin internet bankacılığına adaptasyonu: Orta Anadolu bölgesinde anket uygulaması , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_012.pdf

14. Berna Üçüncü, Sermaye varlıklarını fiyatlandırma modellerinin karşılaştırılması: İMKB-30 endeksindeki firmalar üzerine bir uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_012.pdf

13. Berk Yıldız, Hisse senedi getirilerine etki eden yatırım tercih kriterleri ve FVFM'nin İMKB'de panel veri yöntemi ile test edilmesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200

12. Bilgehan Sarı, KOBİ'lerde büyüme stratejileri: Çaycuma bölgesindeki KOBİ'lere bir anket çalışması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200

11. Ümit Başaran, İMKB'de işlem gören otomotiv ve otomotiv yan sanayi işletmelerinin sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörlerin analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200

10. Selin Zaman, İMKB'nin uluslararası hisse senedi piyasaları ile entegrasyonu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200

9. Engin Akman, Dünya'da ve Türkiye'de demir çelik sektörü ve Türk demir çelik sektörünün rekabet gücü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 200

8. Mehmet Fatih Bayramoğlu, Finansal endekslerin öngörüsünde yapay sinir ağı modellerinin kullanılması: İMKB ulusal 100 endeksinin gün içi en yüksek ve en düşük değerlerinin öngörüsü üzerine bir uygulama , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 200

7. Hasan Uygurtürk, Türkiye'deki emeklilik yatırım fonlarının performans ölçümü ve stil analizi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 200

6. Ahmet Bostancı, Riske maruz değer hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması ve geriye dönük test (backtesting) uygulaması , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

5. Elif Birkan, Portföy seçimi: Uluslararası hisse senetleri portföylerine uygulaması , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

4. Gülşen Cura , KOBİ'lerin finansal kaynaklara ulaşım olanakları ve finansal yapıları: Çaycuma`daki KOBİ'ler üzerine alan çalışması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

3. Evrim Erdoğan, Enerji türev piyasaları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

2. Mehmet Pekkaya, Kriz dönemlerinde hisse senedi portföylerinin riske maruz değerlerinin hesaplanması: İMKB-30 endeks uygulaması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2002, Tamamlandı. 200

1. Kazım Aydın, Riske maruz değer hesaplamalarında EWMA ve GARCH metodlarının kullanılması: İMKB-30 endeks uygulaması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2002, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 4000

10. Ersin Timur, Çalışma Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Firma Kârlılığına Etkisi: Borsa İstanbul İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

9. Serdar Yaman, Finansal Başarısızlık Modellerinin Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Sermaye Yapısı Teorileri Doğrultusunda İncelenmesi: BİST Firmaları Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020, Tamamlandı. 400
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

8. Aslı Yıkılmaz Erkol, Finansal Esneklik ve Finansal Esneklik Değerinin Finansal Kararlara Etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksindeki Firmalar Üzerine Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_002.pdf

7. Neilan Soylu, Merkez Bankası faiz duyurularının finansal piyasalara etkisi: BİST ve VOB üzerine bir uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 400

6. Hasibe Özgümüş, Makroekonomik faktörlerin vadeli işlem (futures) sözleşmelerinin getiri, işlem hacmi ve volatilitesine etkisi: VOB'ta bir uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 400

5. Ersin Açıkgöz, Finansal sıkıntıyı belirleyen faktörlerin tespiti: İMKB imalat sektörü uygulaması , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 400

4. Hasan Uygurtürk, Stratejik yatırım kararlarının verilmesinde reel opsiyon yaklaşımı: Kömür sektörü üzerine bir uygulama , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 400

3. Berk Yıldız, Firmalarda temettü politikalarını etkileyen unsurlar: İMKB sanayi işletmeleri üzerine bir panel veri uygulaması , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 400

2. Ahmet Bostancı, Bankalarda piyasa riskinin öngörülmesi: Sermaye yeterliliği oranı açısından riske maruz değer hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 400

1. Halime Temel, Hanehalkı portföy tercihlerini etkileyen faktörler: Türkiye'de bir uygulama , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 400

Uluslararası 1000
1. BULENT ECEVIT UNIVESITESI, ULUSLARARASI YONETIM IKTISAT VE ISLETME DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2147-9194, - Devam ediyor. 0
2. MUFAD, MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2146-3042, 2018-01-01 - Devam ediyor. 0
3. ISLETME VE EKONOMI ARASTIRMALARI DERGISI (BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL), ISLETME VE EKONOMI ARASTIRMALARI DERGISI BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2619-9491, 2018-01-01 - Devam ediyor. 0
4. JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN FINANCE AND ECONOMICS, JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN FINANCE AND ECONOMICS , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2458-8083, 2018-01-01 - Devam ediyor. 0
5. NAMIK KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU SOSYAL BILIMLER METINLERI , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 1308–4895, E-ISSN : 1308–4453, 2016-10-01 - Devam ediyor. 250
6. JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN FINANCE AND ECONOMICS , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 1, E-ISSN : 1, 2015-10-05 - Devam ediyor. 125
7. BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 1309-2448, E-ISSN : 1309-2448, 2010-01-01 - Devam ediyor. 250
8. ULUSLARARASI YONETIM IKTISAT VE ISLETME DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2147-9194, E-ISSN : 2147-9194, 2005-01-03 - Devam ediyor. 250
9. MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 2146-3042, E-ISSN : 2146-3042, 1999-01-01 - Devam ediyor. 125
10. NAMIK KEMAL UNIVERSITESI, NAMIK KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU SOSYAL BILIMLER METINLERI , EDITOR KURULU UYELIGI, E-ISSN : 13084453, 2018-01-01 - Devam ediyor. 0
Ulusal 35
1. TOROS ÜNİVERSİTESİ, TOROS ÜNİVERSİTESİ İİSBF SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, 2017-01-01 - Devam ediyor. 0
2. TOROS ÜNİVERSİTESİ İİSBF SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 2147-8414 , 2018-01-01 - Devam ediyor. 35
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 284
1. 1. ULUSLARARASı TURIZMIN GELECEğI İNOVASYON, GIRIşIMCILIK VE SüRDüREBILIRLIK KONGRESI (FUTOURISM) , [ 2017 : 6 ] . 0
2. 2. ULUSLARARASı TURIZMIN GELECEğI İNOVASYON, GIRIşIMCILIK VE SüRDüREBILIRLIK KONGRESI (FUTOURISM) , [ 2018 : 1 ] . 4
3. 21. FINANS SEMPOZYUMU , [ 2017 : 30 ] . 0
4. 22. FINANS SEMPOZYUMU , [ 2018 : 30 ] . 120
5. AKDENIZ ÜNIVERSITESI İİBF DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
6. ANEMON MUş ALPARSLAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 2 ] . 8
7. APPLIED ECONONOMICS LETTERS , [ 2018 : 1 ] . 5
8. BDDK BANKACıLıK VE FINANSAL PIYASALAR DERGISI , [ 2018 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 8
9. BALKAN SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
10. BALKAN SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
11. BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS , [ 2018 : 1 ] . 4
12. BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL , [ 2020 : 2 ] . 0
13. DUMLUPıNAR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
14. ECONOMIC ANNALS , [ 2019 : 1 ] . 0
15. ECONOMIC RESEARCH (EKONOMSKA ISTRAZIVANJA) , [ 2016 : 1 ] . 5
16. EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE , [ 2016 : 1 ] . 5
17. FINANS POLITIK VE EKONOMIK YORUMLAR , [ 2018 : 1 ] . 4
18. FINANS, POLITIK & EKONOMIK YORUMLAR , [ 2017 : 2 ] . 8
19. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS (IJESB) , [ 2017 : 1 ] . 4
20. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH , [ 2019 : 1 ] . 0
21. INVESTMENT MANAGEMENT AND FINANCIAL INNOVATIONS JOURNAL , [ 2019 : 1 ] . 4
22. ISTANBUL BUSINESS RESEARCH , [ 2020 : 1 ] . 0
23. JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND FINANCE (JBEF) , [ 2020 : 1 ] . 4
24. JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND FINANCE (JBEF) DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
25. JOURNAL OF CAPITAL MARKETS STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 0
26. MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 0
27. MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
28. MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI , [ 2017 : 3 ] . 12
29. MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI , [ 2018 : 2 ] . 8
30. MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI , [ 2021 : 4 ] [ 2022 : 3 ] . 28
31. NAMıK KEMAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü SOSYAL BILIMLER METINLERI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
32. NAMıK KEMAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü SOSYAL BILIMLER METINLERI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
33. SAGE OPEN , [ 2019 : 1 ] . 5
34. SOSYOEKONOMI , [ 2021 : 1 ] . 0
35. ULUSLARARASı YöNETIM İKTISAT VE İşLETME DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 4
36. ULUSLARARASı İKTISADI VE İDARI İNCELEMELER DERGISI , [ 2020 : 2 ] . 8
37. ULUSLARARASı İKTISADI VE İDARI İNCELEMELER DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 4
38. ULUSLARARASı İşLETMECILIK KONGRESI , [ 2022 : 3 ] . 0
39. YüKSEKöğRETIM DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 14
1. 1. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU , [ 2016 : 4 ] . 0
2. 2. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU - BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ , [ 2017 : 4 ] . 0
3. 20. FİNANS SEMPOZYUMU , [ 2016 : 30 ] . 0
4. 3. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 12-14 NİSAN 2018. , [ 2018 : 1 ] . 0
5. 3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , [ 2016 : 2 ] . 0
6. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 0
7. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 1
8. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2022 : 1 ] . 1
9. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 1
10. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 1
11. EKONOMİ POLİTİKA VE FİNANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2020 : 2 ] [ 2022 : 1 ] . 3
12. EKONOMİ, POLİTİKA & FİNANS DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 0
13. FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 0
14. FİNANS-POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 1
15. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] [ 2022 : 1 ] . 3
16. JOURNAL OF FİNANCİAL ECONOMİCS AND BANKİNG , [ 2021 : 1 ] . 0
17. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 1
18. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 0
19. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 1
20. ULUSLARARASI YÖNETİM EĞİTİM VE EKONOMİK PERSPEKTİFLER DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 0
21. ÖNERİ DERGİSİ , [ 2021 : 1 ] . 1
22. İSTANBUL İKTİSAT DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 0
Uluslararası 0
1. American Language Academy , 1993-12-23, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri. 0
Ulusal 75
1. Meksa Menkul Değerler A.Ş., 1991-01-17, İstanbul, Türkiye. 50
2. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası , 2001-02-12, İstanbul, Türkiye. 25
3. Zonguldak Rotary Kulübü, 2009-04-10, Zonguldak, Türkiye. 0
4. Bülent Ecevit Üniversitesi, 2013-11-15, Zonguldak, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İŞL361 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz E İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz E İŞL 561 Finansta Güncel Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz İŞL 773 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İŞL 653 Girişimcilik Finansmanı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS468 Fınancıal Modelıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar İŞL464 Bilgisayar Uygulamalı Finans İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar ISL362 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar E İŞL 552 Sermaye Piyasaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 636 Finansal Raporlama ve Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İŞL 658 Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İŞL 558 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar PMBA 566 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ISL361 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz E İŞL 561 Finansta Güncel Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İŞL 653 Girişimcilik Finansmanı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İŞL 773 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İŞL 589 Yatırım Stratejileri ve Portfö Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL362 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Bahar BUS468 Fınancıal Modelıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar E İŞL 552 Sermaye Piyasaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 636 Finansal Raporlama ve Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İŞL 658 Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İŞL 558 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar İŞL 588 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar PMBA 566 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 4-0-4
Güz ISL361 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz İŞL 587 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz İŞL 773 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz E İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL364 Yeni Finansal Teknikler İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar BUS468 Fınancıal Modelıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar ISL362 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Bahar E İŞL 552 Sermaye Piyasaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar PMBA 566 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 4-0-4
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İŞL 658 Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İŞL 558 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar İŞL 588 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz ISL361 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 773 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İŞL 583 Menkul Kıymet Değerlemesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz İŞL 587 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz E İŞL 561 Finansta Güncel Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Yaz ISL361 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS132 Inrtoductıon To Busıness II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar UTL110 Finans Matematiği Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve Uluslararası Ticaret ve Lojist 3-0-3
Bahar UTL314 Uluslararası Finans Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve Uluslararası Ticaret ve Lojist 2-0-2
Bahar BUS468 Fınancıal Modelıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar İŞL364 Yeni Finansal Teknikler İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar E İŞL 552 Sermaye Piyasaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar İŞL 588 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar İŞL 586 Bankacılık ve Sigortacılık İşl Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar İŞL 582 Finansal Piyasalar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar İŞL 558 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar İŞL 658 Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz UTL417 Finansal Tablolar Analizi Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve Uluslararası Ticaret ve Lojist 2-0-2
Güz BUS131 Introductıon To Busıness I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz UTL301 Finansal Yönetim Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve Uluslararası Ticaret ve Lojist 3-0-3
Güz ISL361 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İŞL 587 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz E İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS468 Fınancıal Modelıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar İŞL364 Yeni Finansal Teknikler İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar E İŞL 552 Sermaye Piyasaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar PMBA 564 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 4-0-4
Bahar İŞL 588 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar İŞL 558 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar OSD Finansal Piyasalara Giriş Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz UTL301 Finansal Yönetim Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve Uluslararası Ticaret ve Lojist 3-0-3
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 561 Finansta Güncel Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz OSD Finansa Giriş Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS468 Fınancıal Modelıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar BUS132 Inrtoductıon To Busıness II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 588 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 558 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar PMBA-564 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Bahar İŞL 658 Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-552 Sermaye Piyasaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar ISY212 Sermaye Piyasası İşlemleri Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Bahar SKP248 Sağlık Kurumları Kaynak Planla Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Bahar OSD Finansal Piyasalara Giriş Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 1-0-1
Güz BUS131 Introductıon To Busıness I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz İŞL 587 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL464 Bilgisayar Uygulamalı Finans İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar PMBA-564 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Bahar İŞL 654 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar ISY212 Sermaye Piyasası İşlemleri Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Bahar SKP248 Sağlık Kurumları Kaynak Planla Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Atukeren, E.; çevik, E.; Korkmaz, T. Volatility spillovers between WTI and Brent spot crude oil prices: an analysis of granger causality in variance patterns over time. ELSEVİER BV, 2021, 56, 1-14.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101385
Atukeren, E.; çevik, E.; Korkmaz, T. Volatility spillovers between WTI and Brent spot crude oil prices: an analysis of granger causality in variance patterns over time. RESEARCH İN INTERNATİONAL BUSİNESS AND FİNANCE, 2021, 56, 1-14.
10.1016/j.ribaf.2021.101385
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Yaman, S.; Korkmaz, T. Finansal Başarısızlık Modellerinin Çalışma Sermayesi Yatırım ve Finansman Politikaları Doğrultusunda İncelenmesi: BİST’de Karşılaştırmalı Bir Uygulama. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 20, 591-610.
10.21547/jss.857946
Timur, E.; Korkmaz, T. Çalışma Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Firma Karlılığına Etkisi: Borsa İstanbul İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2021, 12, 529-652.
10.20409/berj.2021.342
Topaloğlu, E.; Korkmaz, T. Politik Riskin Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Pay Piyasası Endeks Getirilerine Etkisi: G7 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. VERİMLİLİK DERGİSİ, 2021, 1, 97-115.
dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik
Topaloğlu, E.; Korkmaz, T. Politik Riskin Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Pay Piyasası Endeks Getirilerine Etkisi: G7 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. VERİMLİLİK DERGİSİ, 2021, , 97-115.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Korkmaz, T.; Yıkılmaz erkol, A. Handbook of Research on Emerging Theories, Models, and Applications of Financial Econometrics, ISBN: : 978-3-030-54107-1, Springer, Baskı Sayısı: 1100, Baskı Adet Sayısı: 1100, 456 Sayfa, İngilizce, London/Berlin, Geneva, İsviçre, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Korkmaz, T.; Erkol, A. Handbook of Research on Emerging Theories, Models, and Applications of Financial Econometrics, ISBN: : 978-303054 1071, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 473 Sayfa, İngilizce, London/Berlin, Geneva, İsviçre, 2021.
Korkmaz, T.; Yıkılmaz erkol, A. Handbook of Research on Emerging Theories, Models, and Applications of Financial Econometrics, ISBN: : 978-3-030-54107-1, Springer, Baskı Sayısı: 1100, Baskı Adet Sayısı: 1100, 456 Sayfa, İngilizce, London/Berlin, Geneva, İsviçre, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Atukeren, E.; çevik, E.; Korkmaz, T. Volatility spillovers between WTI and Brent spot crude oil prices: an analysis of granger causality in variance patterns over time. RESEARCH İN INTERNATİONAL BUSİNESS AND FİNANCE, 2021, 56, 1-14,
10.1016/j.ribaf.2021.101385

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
çevik, E.; Atukeren, E.; Korkmaz, T. Oil Prices and Global Stock Markets: A Time-Varying Causality-in-Mean and Causality-in-Variance Analysis. ENERGİES, 2018, 11, 1-22,
10.3390/en11102848

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çevik, E.; Atukeren, E.; Korkmaz, T. Oil Prices and Global Stock Markets: A Time-Varying Causality-in-Mean and Causality-in-Variance Analysis. ENERGİES, 2018, 11, 1-22,
10.3390/en11102848

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
çevik, E.; Korkmaz, T.; çevik, E. Testing Causal Relation among Central and Eastern European Equity Markets: Evidence from Asymmetric Causality Test. ECONOMİC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAžİVANJA, 2017, 30, 381-393,
10.1080/1331677X.2017.1305774

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl