Öğr.Gör. Turan KOÇ

Birim
:
Tıp Fakültesi / Anatomi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: -
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
turan_koc@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
turann_koc@yahoo.com
OLUŞTURMA
:
2015-10-26 18:11:57
DÜZENLEME
:
2020-01-21 07:27:09
PUAN
:
7962
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, Diğer, 78,75/100


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEKLİSANS ANATOMİ MERSİN UNİVERSİTESİ 2015
DOKTORA ANATOMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022
Yüksek Lisans Tezi

1. İYONİZE RADYASYONUN FARE BEYNİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN EPİGENETİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Danışman: Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-12-17 - 2015-02-14
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-10-14 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6735
2019
13. Beger, O.; Koç, T.; Karagül, M.; özdemir, D.; Müdüroğlu, F.; Cintacioiu, D.; Le, H.; Vayisoğlu, Y.; Yılmaz, .; Olgunus, Z. Evaluation of the stapedial tendon growth dynamic in human fetuses. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2019, 1-7. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00276-019-02237-4

12. Yüksel, M.; Koç, T.; Ilgi, N. Unusual arterial supply of the segment IV with interlobar bridge and right replaced hepatic artery: a case report. FOLIA MORPHOLOGICA, 2019, 78, 450-454. 500 + 0
11. Ozalp, H.; Beger, O.; Erdogan, O.; Koc, T.; Kayan, G.; Hamzaoglu, V.; Kara, E.; Vayisoglu, Y.; Dagtekin, A.; öztürk, A. Morphometric Assessment of the Carotid Foramen for Lateral Surgical Approach. J INT ADV OTO, 2019, 0-0. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/iao.2019.6154

10. Beger, O.; Karagül, M.; Koç, T.; Kayan, G.; Cengiz, A.; Yılmaz, .; Olgunus, Z. Effects of different cadaver preservation methods on muscles and tendons: a morphometric, biomechanical and histological study. ANATOMİCAL SCİENCE INTERNATİONAL, 2019, 0-0. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12565-019-00508-z

9. Talas, D.; Beger, O.; Koç, T.; Hamzaoğlu, V.; özalp, H.; Mavruk, M.; Yıldırım, C.; Güzelyüz, .; Vayisoğlu, Y.; Uzmansel, D. Morphometric properties of the facial nerve in fetal temporal bones. INT J PEDİATR OTORHİNOLARYNGOL, 2019, 116, 7-14. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2018.10.012

8. Beger, O.; Koç, T.; Beger, B.; özalp, H.; Hamzaoğlu, V.; Vayisoğlu, Y.; Talas, D.; Kurtoğlu, Z. Multiple muscular abnormalities in a fetal cadaver with CHARGE syndrome. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2019, 41, 601-605. 325 + 0
10.1007/s00276-018-2137-7

2018
7. Beger, O.; Koç, T.; Beger, B.; Kayan, G.; Uzmansel, D.; Kurtoğlu, Z. Quantitative assessment of the growth dynamics of the teres major in human fetuses. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2018, , -. 750 + 0
10.1007/s00276-018-2090-5

6. Beger, O.; Koç, T.; Beger, B.; Uzmansel, D.; Kurtoğlu, Z. Morphometric properties of the tensor fascia lata muscle in human foetuses. FOLIA MORPHOLOGICA, 2018, 77, 498-502. 800 + 0
10.5603/FM.a2018.0007

5. Beger, B.; Beger, O.; Koç, T.; Dinç, U.; Hamzaoğlu, V.; Kayan, G.; Uzmansel, D.; Olgunus, Z. Quantitative and Neurovascular Anatomy of the Growing Gracilis Muscle in the Human Fetuses. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2018, 29, 1-. 550 + 0
10.1097/SCS.0000000000004921

2017
4. Fahrioğlu, S.; Koç, T.; Kurtoğlu, Z.; Ilgi, N. Unusual accessory piriformis muscle: A case report. JOURNAL OF THE ANATOMİCAL SOCİETY OF INDİA, 2017, 66S, 19-21. 425 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jasi.2017.03.003

3. Onderoglu, S.; ılgi, S.; Yuksel, M.; Arıcan, R.; Tosun, O.; Birkollu, S.; Koç, T.; Fahrioğlu, S. THE ATTITUDE OF UNDERGRADUATE STUDENTS TOWARDS ANATOMY COURSE AT NEAR EAST UNIVERSITY. PONTE ACADEMİC JOURNAL, 2017, 73, 254-265. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.21506/j.ponte.2017.10.20

2016
2. Koç, T.; Gilan, .; Aktekin, M.; Kurtoğlu, Z.; Dağtekin, A.; Aytaç, G.; Coşgun, E. Evaluation of the origin and branching patterns of the iliolumbar artery and its implications on pelvic and vertebral surgery. SAUDİ MEDİCAL JOURNAL, 2016, 37, 457-460. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.15537/smj.2016.4.12665

2014
1. Koc, T.; Gilan, I.; Kulekci, G.; Kurtoglu, Z. Bilateral persistent sciatic vein: report of a case with developmental, histological and clinical aspects. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2014, 36, 189-194. 475 + 5
https://dx.doi.org/10.1007/s00276-013-1146-9


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Diğer 0
2018
2. Lafcı, S.; Koç, T.; Kurtoğlu, Z.; Ilgi, N. Bilateral bitruncular venous malformation of the thigh: Case report. INTERNATİONAL JOURNAL OF ANATOMİCAL VARİATİONS, 2018, 11, 37-39. 0 + 0
1. Beger, O.; Koç, T.; Dinç, U.; Altuncu, K.; Kurtoğlu, Z.; Uzmansel, D. An unusual bilateral variation of the splenius capitis muscle: A case report. INTERNATİONAL JOURNAL OF ANATOMİCAL VARİATİONS, 2018, 11, 46-47. 0 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 361

5. Beger, O.; Koç, T.; Beger, B.; Kayan, G.; Uzmansel, D.; Olgunus, Z., Quantitative assessment of the growth dynamics of the teres major muscle in human fetuses. 19th National Anatomy Congress & 1st International Mediterranean Anatomy Congress, 2018-09-06, 2018-09-09, Konya, Türkiye, 2018. 75

4. Koç, T.; Beger, O.; Öztürk, N.; Bobuş, A.; Atıcı, Ş., Evaluation of the Obturator Nerve and Its Branches in Fetuses and Adult Cadavers. “International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018)”, 2018-05-03, 2018-05-05, Nevşehir, Türkiye, 2018. 90

3. Beger, O.; Koç, T.; Beger, B.; Uzmansel, D.; Kurtoğlu, Z., Morphometric properties of the tensor fascia lata muscle in human fetuses. International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), 2018-05-03, 2018-05-05, Nevşehir, Türkiye, 2018. 80

http://iconsanar.com/

2. Önderoğlu, S.; İlgi, N.; Yüksel, M.; Arıcan, R.; Tosun, Ö.; Birkollu, S.; Koç, T., The Attitude of Undergraduate Students towards Anatomy Course at Near East University. 7th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2017-04-20, 2017-04-22, Pristina, Kosova, 2017. 16

http://www.insode.org

1. Öztürk, N.; Koç, T.; Yılmaz, E., Immunohistochemical evaluation of c‐Fos activity in Dentate gyrus of cranially irradiated mice . X INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CLINICAL ANATOMY, 2016-10-06, 2016-10-08, Varna, Bulgaristan, 2016. 100

http://press.mu-varna.bg/conferences/isca/isca-2016

Uluslararası - Özet - Poster 117

3. Beger, O.; Koç, T.; Beger, B.; Özalp, H.; Hamzaoğlu, V.; Vayisoğlu, Y.; Talas, D., Multiple muscular abnormalities in fetal cadaver with CHARGE syndrome. 19th National Anatomy Congress & 1st International Mediterranean Anatomy Congress, 2018-09-06, 2018-09-09, Konya, Türkiye, 2018. 32

2. Tiryakioğlu, M.; Koç, T.; İlgi, N., Replaced right hepatic artery and interlobar bridge of liver with unusual arterial supply of IVth segment. ARTERY17, 2017-10-12, 2017-10-14, Pisa, İtalya, 2017. 50

http://www.arterysociety.org/artery17/

1. Uzmansel, D.; Gilan, İ.; Koç, T.; Kurtoğlu, Z.; Aktekin, M., Morphometric evaluation of the relationship between the spine of sphenoid bone and the surrounding structures in dry skulls. 4th international Symposium of Clinical and Applied Anatomy, 2012-06-28, 2012-07-01, ANKARA, Türkiye, 2012. 35

Ulusal - Özet - Sözlü 90

2. Koç, T.; Yılmaz, E.; Şahin, L.; Ergenoğlu, T.; Öztürk, N.; Öztürk, H., İyonize Radyasyonun Fare Beyni Üzerine Olan Etkilerinin Epigenetik Olarak Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2015-04-30, 2015-05-03, KONYA, Türkiye, 2015. 42

1. Koç, T.; Gilan, İ.; Külekçi, G.; Kurtoğlu, Z., Bilateral persistan v.ischiadica; gelişimsel, histolojik ve klinik yönleriyle birlikte olgu sunumu. 14. Ulusal Anatomi Kongresi , 2012-06-28, 2012-07-01, ANKARA, Türkiye, 2012. 47

Ulusal - Özet - Poster 128

6. Fahrioğlu, S.; Koç, T.; Kurtoğlu, Z.; İlgi, N., V. glutea inferior ile v. profunda femoris’in bağlantı ve seyir varyasyonu; olgu sunumu. 17. Ulusal Anatomi Kongresi, 2016-09-05, 2016-09-09, Eskişehir, Türkiye, 2016. 21

5. Öztürk, N.; Koç, T.; Yetkin, D.; Resendiz, M.; Chen, Y.; Yılmaz, Ş.; Öztürk, A., Sinirbilim Araştırmalarında Epigenetik: DNA Metilasyon Dinamikleri. 17. Ulusal Anatomi Kongresi, 2016-09-05, 2016-09-09, Eskişehir, Türkiye, 2016. 16

4. Fahrioğlu, S.; Koç, T.; Kurtoğlu, Z.; İlgi, N., Aksesuar Piriformis Kası ve Pleksus Sacralis Dal Varyasyonları; Olgu Sunumu. 17. Ulusal Anatomi Kongresi, 2016-09-05, 2016-09-09, Eskişehir, Türkiye, 2016. 21

3. Koç, T.; Gilan, İ.; Uzmansel, D.; Öztürk, N.; Öztürk, H., Dört farklı vakada brakiyel pleksus varyasyonları; olgu sunumu. 15. Ulusal Anatomi Kongresi, 2013-09-04, 2013-09-07, SAMSUN, Türkiye, 2013. 22

2. KOÇ, T.; Aytaç, G.; GİLAN, İ.; AKTEKİ, M.; DAĞTEKİN, A., Arteria iliolumbalis'in kökeni; dallanma paterni ve cerrahi açıdan önemi. 15. Ulusal Anatomi Kongresi, 2013-09-04, 2013-09-07, SAMSUN, Türkiye, 2013. 22

1. Gilan, İ.; Koç, T.; Aktekin, M., Internal iliac arterin dallarının bilateral varyasyonları ile birlikte olgu sunumu. 14. Ulusal Anatomi Kongresi, 2012-06-28, 2012-07-01, ANKARA, Türkiye, 2012. 25

Ulusal - Araştırmacı 200

4. Öğrenme Fonksiyonuyla İlişkili Önemli Genlerin Ekspresyonlarının Epiegentik Olarak Arttırılması, BAP, Proje No: 2018-1-AP4-2875, 29250 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

3. Sıçan Hipokampus’unda DNA Metilasyon Dinamikleri’nin Elektrofizyolojik Olarak Aktif Nöron Oluşumundaki Rolünün Araştırılması , BAP, Proje No: 2015-AP4-1386, 30000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

2. Farelerde Nikotin Yoksunluğuna Bağlı Hipokampus’ta Gerçekleşen Nöronal Değişimlerin Altında Yatan Epigenetiksel Dinamiklerinin Akım Sitometrik Olarak İncelenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-TP2-1834, 8000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. İyonize Radyasyonun Fare Beyni Üzerine Olan Etkilerinin Epigenetik Olarak Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE TTB (TK) 2013-1 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Erişkin Hipokampal Nörogenez’indeki Farklılaşma Basamaklarında DNA Metilasyon Dinamiklerinin Rolünün Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 116S458 , 299568 TL, Bursiyer, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal 25
1. En İyi Sözel Sunum İkincilik Ödülü Ulusal Sinir Bilim Kongresi (Tübas), 2015-05-03, Konya, Türkiye. 25
1. Federation of European Neuroscience Societies , Üye No: TR17225, Türkiye, 2018-02-08-Devam ediyor.
2. Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği , Üye No: TR17225, Türkiye, 2018-01-10-Devam ediyor.
3. Türk Biyokimya Derneği , Üye No: -, Türkiye, 2015-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-1-3
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 2-1-3
Güz SHM 101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SHM 101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-1-3
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 2-1-3
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 2-1-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Beger, O.; Koç, T.; Karagül, M.; özdemir, D.; Müdüroğlu, F.; Cintacioiu, D.; Le, H.; Vayisoğlu, Y.; Yılmaz, .; Olgunus, Z. Evaluation of the stapedial tendon growth dynamic in human fetuses. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2019, 1-7.
http://dx.doi.org/10.1007/s00276-019-02237-4
Talas, D.; Beger, O.; Koç, T.; Hamzaoğlu, V.; özalp, H.; Mavruk, M.; Yıldırım, C.; Güzelyüz, .; Vayisoğlu, Y.; Uzmansel, D. Morphometric properties of the facial nerve in fetal temporal bones. INT J PEDİATR OTORHİNOLARYNGOL, 2019, 116, 7-14.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2018.10.012
Beger, O.; Karagül, M.; Koç, T.; Kayan, G.; Cengiz, A.; Yılmaz, .; Olgunus, Z. Effects of different cadaver preservation methods on muscles and tendons: a morphometric, biomechanical and histological study. ANATOMİCAL SCİENCE INTERNATİONAL, 2019, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1007/s12565-019-00508-z
Ozalp, H.; Beger, O.; Erdogan, O.; Koc, T.; Kayan, G.; Hamzaoglu, V.; Kara, E.; Vayisoglu, Y.; Dagtekin, A.; öztürk, A. Morphometric Assessment of the Carotid Foramen for Lateral Surgical Approach. J INT ADV OTO, 2019, 0-0.
http://dx.doi.org/10.5152/iao.2019.6154
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Detay
Yüksel, M.; Koç, T.; Ilgi, N. Unusual arterial supply of the segment IV with interlobar bridge and right replaced hepatic artery: a case report. FOLIA MORPHOLOGICA, 2019, 78, 450-454.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl