Öğr.Gör. Ufuk AKKURT

Birim
:
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
uakkurt@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2022-12-06 08:38:24
DÜZENLEME
:
2024-02-13 19:21:56
PUAN
:
395
YABANCI DİL
:
İngilizce, 67,50, YÖKDİL, 67,50
İngilizce, , YÖKDİL, 63.75
Researcher ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013
YÜKSEK LİSANS ANATOMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2019
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-12-15 - 2026-12-15
MERKEZ MÜDÜRÜ KALİBRASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2023-12-08 - 2026-12-08
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ KALİBRASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2023-12-08 - 2026-12-08
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI KALİBRASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2023-04-05 - 2025-09-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ KALİBRASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2023-04-05 - 2025-09-22
Uluslararası - Alan endexleri 190
2024
2. AKKURT, U.; ÇELİK, İ.; DURAN YILMAZ, S.; BEKTAŞ, M.; ÇİLİNGİR, D. EXPERIENCES OF ORGAN AND TISSUE DONATION COORDINATORS DURING COVID-19: A QUALITATIVE STUDY. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2024, 13, 19-27. 90 + 0
10.37989/gumussagbil.1366455

2021
1. SEMERCİOĞLU, M.; AKKURT, U.; SARUHAN, U. Determining the Views of Students with Chronic Kidney Disease about Online Learning Environment. OSMANGAZİ JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2021, 8, 165-179. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. AKKURT, U.; ÇİLİNGİR, D. SAĞLIK BİLİMLERİNDE SEÇME KONULAR-I, ISBN: 978-625-6955-03-5, İKSAD Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 420 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 180

2. AKKURT, U.; ÇİLİNGİR, D.; ÇELİK, İ.; ÖZKAN, A.; DİZDAR, E.; ÖZCAN, T., Böbrek Nakli Olan Bireylerde, COVID-19 Pandemisi Sürecinde, Sağlık Algısı Düzeyinin, İmmünsüpresif İlaç Kullanımına Uyum Düzeyi Üzerindeki Etkisi. 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2022-10-11, , Konya, Türkiye, . 85

1. AKKURT, U.; ÇELİK, İ.; DURAN, S.; BEKTAŞ, M., Organ Ve Doku Bağışı Koordinatörlerinin Covid-19 Tecrübeleri: Kalitatif Bir Çalışma. 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2022-09-22, , Konya, Türkiye, . 95

Ulusal - Özet - Poster 25

1. AKKURT, U., Estimation of spleen volume using stereological methods. 20. Ulusal Anatomi Kongresi, 2019-08-27, 2019-08-31, İstanbul, Türkiye, . 25

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl