Doç.Dr. UFUK ORHAN

Birim
:
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilimdalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamali Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu Erdemli Kampüsü 33740 Erdemli/ Mersin
Telefon
:
+90-324-5156023
Dahili
:
114
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
ufukorhan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ufukorhan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-10-20 08:44:40
DÜZENLEME
:
2023-02-01 22:10:10
PUAN
:
16633
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 68.75000
Almanca, , ÜDS, 62.500
İngilizce, iyi, YDS, 68.75
Almanca, İYİ, ÜDS, 62.5


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS İŞLETME GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA İŞLETME GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. KORKU VE GRUP DÜŞÜNÜŞÜN HATALI KARAR VERME ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Danışman: Dr. KUBİLAY ÖZYER, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, TOKAT, Türkiye, 2013.

http://193.140.180.119/tez/T01383.pdf">http://193.140.180.119/tez/T01383.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. AKADEMiSYENLERE UYGULANAN PSiKOLOJiK TACiZ’iN (MOBBiNG) NEDENLERi VE ETKiLERi: MUSTAFA KEMAL ÜNiVERSiTESi ÖRNEĞi Danışman: Dr. KADİR ARDIÇ , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye, 2009.

http://193.140.180.119/tez/T00958.pdf">http://193.140.180.119/tez/T00958.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞR. GÖR. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-09-01 - 2009-01-04
ÖĞR. GÖR. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2009-01-15 - 2013-10-04
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-10-07 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2016-01-14 - 2019-01-14
YRD.DOÇ.DR. MÜDÜR YARDIMCISI 2013-12-01 - 2015-06-07
YRD.DOÇ.DR. ADEK BAŞKANI 2013-11-03 - 2015-06-07
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2014
2. EREN, V.; ORHAN, U.; DÖNMEZ ORHAN, D. ÜNİVERSİTELERDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA . AMME İDARESİ DERGİSİ, 2014, 47, 121-143. 1000 + 0
http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/954269906c0a297_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi

Publications_002.pdf

1. EREN, V.; ORHAN, U.; DÖNMEZ, D. ÜNİVERSİTELERDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR ÜNİVERSİTELERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA. AMME İDARESİ DERGİSİ, 2014, 47, 121-143. 1000 + 0
Uluslararası - Diğer 700
2021
7. ORHAN, U.; ERGEÇ, S. NEPOTİZMİN ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: HASTANELER ÖRNEĞİ. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE, 2021, 9, 16-33. 100 + 0
2020
6. ORHAN, U.; MENDİ, Y.; ildeniz, s. Pygmalion Etkisinde Yeni Temalar: K.K.T.C. Turizm Sektöründe Bir Nitel İçerik Analizi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 17, 123-137. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1176157

5. ORHAN, U.; ÖZYER, K.; yüksel, a. İŞ-AİLE ÇATIŞMASINDA YENİ TEMALARIN İÇERİK ANALİZİ İLE KEŞFEDİLMESİ: EĞİTİM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, , 120-129. 100 + 0
4. ORHAN, U.; MENDİ, Y. ZANAATKÂRLIĞIN METALAŞTIRILMASI: TÜRKİYE’DE AKADEMİK VATANDAŞLIK DAVRANIŞI. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE, 2020, 8, 79-91. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.45423

3. ORHAN, U.; Küçükkaya, C. Psikolojik Tacizin Örgütsel Sinizme Etkisi Üzerine Bir Çalışma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 24, 329-348. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd

2019
2. ORHAN, U.; KAPLAN, C. Örgütsel Adalet Öğrenilmiş Çaresizliği Etkiler mi? Belediye Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2019, , 175-187. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS29151

2017
1. ORHAN, U. ÖRGÜTLERDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR:TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, , 385-392. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 4190
2019
21. ORHAN, U.; EREN, T.; GÜVEN, Ö.; ERGEÇ, S. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MESLEĞİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÖLÇÜLMESİ: NİTEL İÇERİK ANALİZİ. TURKISH STUDIES-SOCIAL SCIENCES, 2019, 14, 1669-1688. 190 + 0
2018
20. FİLİZÖZ, B.; ORHAN, U. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ENDÜSTRİ 4.0:BİR YAZIN ÇALIŞMASI. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 19, 110-117. 200 + 0
2016
19. Orhan, U. Örgütlerde Grup Düşünüşün Sessizliğe Etkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma. EGE AKADEMİK BAKIŞ, 2016, 16, 135-145. 200 + 0
http://www.onlinedergi.com/eab/Giris.aspx

Publications_014.pdf

18. Orhan, U. AKADEMİSYENLERİN DOKTORA VE DOÇENTLİK SÜRECİNDE YAŞADIKLARI ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 17, 225-239. 200 + 0
http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumuiibf/article/view/5000201805

Publications_017.pdf

17. ORHAN, U. ÖRGÜTLERDE GRUP DÜŞÜNÜŞÜN SESSİZLİĞE ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. EGE AKADEMİK BAKIŞ, 2016, 16, 135-145. 200 + 0
16. ORHAN, U.; KOMŞU, U. AKADEMİSYENLERDE ÖZYETERLİK ALGILARININ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMA VE İŞ TATMİNİNE ETKİSİ. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 16, 1-18. 200 + 0
15. ORHAN, U.; UDUL, V. AKADEMİSYENLERİN DOKTORA VE DOÇENTLİK SÜRECİNDE YAŞADIKLARI ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2016, 17, 225-239. 200 + 0
14. Orhan, U.; Komşu, U. AKADEMİSYENLERDE ÖZYETERLİK ALGILARININ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN, ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMA VE İŞ TATMİNİNE ETKİSİ. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 16, 1-18. 200 + 0
http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/641-published.pdf

Publications_018.pdf

2015
13. ORHAN, U. SOSYAL GERÇEKLİK Mİ, ALGI MI? ALMANYA’ DAKİ TÜRKLERİN İŞYERİNDE IRKSAL AYRIMCILIK DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 25, 175-183. 200 + 0
Publications_005.pdf

12. ORHAN, U. YÖNETİŞİMİN HATALI KARAR VERMEYE ETKİSİ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 81-93. 200 + 0
11. Orhan, U. The Interaction Among Personality Traits, Cultural Values and Career Barriers: An Investigation on Comparison of High School and Vocational School Students . AİBÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 15, 63-86. 200 + 0
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr/index.php/sbedergi/article/view/1152/1283

Publications_015.pdf

10. ORHAN, U. SOSYAL GERÇEKLİK Mİ ALGI MI ALMANYA DAKİ TÜRKLERİN İŞYERİNDE IRKSAL AYRIMCILIK DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 25, 175-183. 200 + 0
9. ORHAN, U. THE INTERACTION AMONG PERSONALITY TRAITS CULTURAL VALUES AND CAREER BARRIERS AN INVESTIGATION ON COMPARISON OF HIGH SCHOOL AND VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS. AİBU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 15, 63-86. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

8. ORHAN, U. YÖNETİŞİMİN HATALI KARAR VERMEYE ETKİSİ: ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 81-93. 200 + 0
http://http://alanyadergi.akdeniz.edu.tr/_dinamik/164/685.pdf

Publications_001.pdf

2014
7. YILMAZ, N.; ORHAN, U. ÖRGÜTLERDE KADIN LİDERLERİN ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 18, 75-94. 200 + 0
Publications_006.pdf

2012
6. ÖZYER, K.; ORHAN, U.; DÖNMEZ ORHAN, D. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ÇOKLU DURUM ÇALIŞMASI. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 9, 177-189. 200 + 0
5. ÖZYER, K.; ORHAN, U. AKADEMİSYENLERE UYGULANAN PSİKOLOJİK TACİZE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. EGE AKADEMİK BAKIŞ, 2012, 12, 511-518. 200 + 0
4. ÖZYER, K.; ORHAN, U.; DÖNMEZ ORHAN, D. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ALT BOYUTLARI İLE İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 27, 181-204. 200 + 0
http://dergi.iibf.deu.edu.tr/index.php/cilt1-sayi1/article/view/306/pdf_286

Publications_007.pdf

3. ÖZYER, K.; ORHAN, U. AKADEMİSYENLERE UYGULANAN PSİKOLOJİK TACİZE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. EGE AKADEMİK BAKIŞ, 2012, 12, 511-518. 200 + 18
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876817.pdf

Publications_008.pdf

2. ÖZYER, K.; DÖNMEZ ORHAN, D.; ORHAN, U. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ALT BOYUTLARI İLE İLİŞKİSİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 27, 181-204. 200 + 0
1. ÖZYER, K.; ORHAN, U.; DÖNMEZ ORHAN, D. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ÇOKLU DURUM ÇALIŞMASI. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 9, 177-189. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/viewFile/1038000318/1038000153

Publications_012.pdf

Ulusal - Diğer 1300
2018
13. ORHAN, U. TÜRKİYE’DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERDE TÜKENMİŞLİĞİN İNCELENMESİ: NİTEL İÇERİK ANALİZİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, 71, 427-441. 100 + 0
Publications_022.pdf

12. ORHAN, U.; ALTAY, Ü. CAM TAVAN ALGILARI ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ETKILER MI? ÖĞRETMENLER ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 3, 1-15. 100 + 0
11. ORHAN, U. TÜRKİYE’DE NİCEL-NİTEL DESENİN YÖNETİM ARAŞTIRMALARINA YANSIMASI VE POZİTİVİSTGELENEĞİN NİTEL DESENİ GÖZ ARDI ETMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, , 433-445. 100 + 0
:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7843

10. ORHAN, U.; ER, O. KOSGEB’DE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TUTUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ: NİCEL BİR ARAŞTIRMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 22, 409-418. 100 + 0
9. ORHAN, U.; MAVİ DOĞRU, G. TÜRKİYE’DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEÇALIŞAN AKADEMİSYENLERDE TÜKENMİŞLİĞİN İNCELENMESİ: NİTEL İÇERİK ANALİZİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, , 427-441. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7802

2017
8. ORHAN, U. ÖRGÜTLERDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR:TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 60, 385-392. 100 + 0
Publications_020.pdf

2014
7. YILMAZ, N.; ORHAN, U. ÖRGÜTLERDE KADIN LİDERLERİN ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 18, 75-94. 100 + 0
2013
6. EREN, V.; ORHAN, U. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÇALIŞANLARIN KÖTÜ YONETİMİ İFŞA DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2013, 6, 455-468. 100 + 0
5. ÖZYER, K.; ORHAN, U. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KORKU VE HATALI KARAR VERME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DÜZENİ. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2013, 6, 719-736. 100 + 0
4. ORHAN, U.; ÖZYER, K. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KORKU VE HATALI KARAR VERME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DÜZENİ. THE JORUNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2013, 6, 719-736. 100 + 0
http://www.jasstudies.com/Makaleler/710827139_36ufukorhan%20kubilay%20%C3%B6zyer-719-736.pdf

Publications_011.pdf

3. EREN, V.; ORHAN, U. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÇALIŞANLARIN KÖTÜ YONETİMİ İFŞA DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. THE JORUNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2013, 6, 455-468. 100 + 0
http://www.jasstudies.com/Makaleler/436790413_25erenveysel_T-455-468.pdf

Publications_009.pdf

2012
2. ÖZYER, K.; ORHAN, U. CAM TAVAN SENDROMUNUN ÇALIŞANLARINKORKU DÜZEYLERİNE ETKİSİ VAR MIDIR EĞİTİMSEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2012, 5, 971-987. 100 + 0
1. ÖZYER, K.; ORHAN, U. CAM TAVAN SENDROMUNUN ÇALIŞANLARIN KORKU DÜZEYLERİNE ETKİSİ VAR MIDIR? EĞİTİM SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. THE JORUNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2012, 5, 971-987. 100 + 0
http://www.jasstudies.com/Makaleler/404120730_%C3%B6zyerkubilay_T.docx.pdf

Publications_010.pdf

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. CEYHAN, M.; ORHAN, U. AİLE İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMASI: MERSİN ERDEMLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÖRNEĞİ, ISBN: 978-625-8299-24-3, AKADEMİSYEN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 144 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2022. 0
2. ORHAN, U.; MENDİ, Y.; DOĞAN, A. RUHSAL LİDERLİK, ISBN: 978-625-7409-31-5, AKADEMİSYEN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 176 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
3. ORHAN, U.; MENDİ, Y. AKADEMİDE PYGMALION ETKİSİ, ISBN: 978-605-258-427-9, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 86 Sayfa, İngilizce, ANKARA, , 2019. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2375
1. BOZKURT, F.; ARDIÇ, K.; ERGENELİ, H.; ORHAN, U. TÜRKIYE'DE ÖRGÜTSEL DAVRANIS ÇALISMALARI 2, ISBN: 978-605-344-384-1, Gazi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 100, 417 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 875
http://www.gazikitabevi.com.tr/
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 2375
1. Orhan, U. Örgütlerde İstenmeyen Davranışlar, ISBN: 987-605-992-60-7, Akademisyen, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 100, 268 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 500
http://akademisyen.com
2. ORHAN, U. ÖRGÜTLERDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR, ISBN: 978-605-2396-46-9, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , 328 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2017. 0
3. ORHAN, U. ÖRGÜTLERDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR, ISBN: 978-605-2396-46-9, AKADEMİSYEN, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 100, 328 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 500
https://www.nobelkitabevi.com.tr/184_akademisyen-kitabevi
4. Orhan, U. Örgütlerde İstenmeyen Davranışlar, ISBN: 978-605-9942-60-7, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 168 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 500
http://www.akademisyen.com
1. ORHAN, U. TÜRKİYE DE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI 2, ISBN: 978-605-344-384-1, GAZİ KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 416 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 2375
1. ORHAN, U. Sağlık Kurumları Penceresinden Pozitif Örgütsel Davranış, ISBN: 978-625-8223-35-4, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 410 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Orhan, U.; Özyer, K., I Whistleblow as I am a University Student: An Investigation on the Relationship between Self-efficacy and Whistleblowing. 4. International Conference on Science, Technolgy, Engineering and Management 2016 (ICSTEM 2016), 2016-04-03, 2016-04-04, DUBAİ, Birleşik Arap Emirlikleri, 2016. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Orhan, U.; Er, O., Kosgeb’de Stratejik Planlama Sürecinin Nitel Olarak Değerlendirilmesi. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-28, İstanbul, Türkiye, 2016. 100

http://2016uik.istanbul.edu.tr/

1. Orhan, U., Öğretmenlerde İş ve Yaşam Doyumunun Tükenmişliğe Etkisinin Nicel ve Nitel Olarak İncelenmesi. 3. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi, 2015-11-06, 2015-11-07, TOKAT, Türkiye, 2015. 100

http://www.odkgop.org/uploads/static_files/3-orgutsel-davranis-kongresi-bildiri-kitabi.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. ÜMRAN ALTAY, CAM TAVAN ALGILARI ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ETKILER MI? ÖĞRETMENLER ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. OĞUZHAN ER, STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ:KOSGEB ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz YBS213 Yönetim ve Organizasyon 1 Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Yönetim Bilişim Sistemleri 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İBY 525 Örgüt Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 510 Yönetim ve Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY558 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar İBY 524 Örgütsel Hastalıklar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY 525 Örgüt Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 524 Örgütsel Hastalıklar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 510 Yönetim ve Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Güz İBY223 Rapor ve Sunum Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 2-0-2
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY223 Rapor ve Sunum Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY 503 Bilgi Yönetim Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 525 Örgüt Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Bahar İBY 114 Finansal Okur Yazarlık Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 2-0-2
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY114 Finansal Okur Yazarlık Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar BTS302 Finansal Tablo Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 510 Yönetim ve Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 524 Örgütsel Hastalıklar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS419 Endüstriyel Psikoloji Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Güz İBY 503 Bilgi Yönetim Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İBY 525 Örgüt Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 114 Finansal Okur Yazarlık Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 2-0-2
Bahar İBY114 Finansal Okur Yazarlık Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar İBY 524 Örgütsel Hastalıklar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 510 Yönetim ve Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS419 Endüstriyel Psikoloji Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz İBY 503 Bilgi Yönetim Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 525 Örgüt Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY114 Finansal Okur Yazarlık Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar BTS302 Finansal Tablo Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Bahar İBY 530 Örgütsel Psikoloji ve Yaklaşım Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 524 Örgütsel Hastalıklar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 510 Yönetim ve Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS301 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 525 Örgüt Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 503 Bilgi Yönetim Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY114 Finansal Okur Yazarlık Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 524 Örgütsel Hastalıklar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-510 Yönetim ve Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY479 Girişimcilik ve Liderlik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-0-1
Güz İBY 525 Örgüt Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 503 Bilgi Yönetim Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY-510 Yönetim ve Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Ceyhan, M.; Orhan, U. AİLE İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMASI: MERSİN ERDEMLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÖRNEĞİ, ISBN: 978-625-8299-24-3, AKADEMİSYEN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 144 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl