Dr. Öğr. Üyesi ÜNSAL ÇIĞ

Birim
:
İletişim Fakültesi / Medya Çalışmaları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5510
Faks
:
+90-324-3610493
E-MAIL
:
unsalcig@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-11-19 14:56:55
DÜZENLEME
:
2017-06-06 16:17:34
PUAN
:
7650
YABANCI DİL
:
İngilizce, çok iyi, ÜDS, 83,750


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GAZETECİLİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS GAZETECİLİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA GAZETECİLİK ANABİLİM DALI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Haberin anlatı yapısı: Modern haber metinlerinde bilginin örgütlenişi ve işlevi Danışman: Dr. Nurdoğan Rigel, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. George Gerbner: Hayatı, Kuramı ve Çalışmaları Danışman: Dr. Nurdoğan Rigel, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2018
3. Çığ, Ü. Neoliberal Dönemde Medyanın Dönüşümü ve Gerbner’i Yeniden Düşünmek. TÜRKİYE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 34, 1-20. 200 + 0
10.17829/maruid.400737

2015
2. Çamuroğlu Çığ, E.; Çığ, Ü. Gazetecilik Emeğinin Prekarizasyonu: Yeni Medya Çağında Habercilik Etiğini Tartışmak. İŞ AHLAKI DERGİSİ TURKİSH JOURNAL OF BUSİNESS ETHİCS, 2015, 8, 197-232. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12711/tjbe.2015.8.0023

Publications_003.pdf

2011
1. Çığ, Ü.; Çamuroğlu Çığ, E. Haber Endüstrisi ve Gazetecilik Etiği. İŞ AHLAKI DERGİSİ TURKİSH JOURNAL OF BUSİNESS ETHİCS, 2011, 4, 52-60. 200 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2010
1. Çığ, Ü. Endüstriyel Bir Anlatı Yapısı: ‘Ters Piramit’ Haber Metinleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2010, 7, 69-90. 200 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 150
2013
2. Çamuroğlu Çığ, E.; Çığ, Ü. Neoliberal Akılsallığın Semptomu Olarak Kriz İletişimi ve Yönetimi. ATILIM SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 3, 79-97. 100 + 0
Publications_005.pdf

2012
1. Çamuroğlu Çığ, E.; Çığ, Ü. Yaratıcı Yıkım Olarak Neoliberalizm (David Harvey, Çeviri). ATILIM SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 2, 67-88. 50 + 0
Publications_006.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 750
1. Çığ, Ü. Medya ve Tasarım, ISBN: 9786055296773, Urzeni, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 390 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
2. Çığ, Ü. Türkiye'de Yerel Basın, ISBN: 978-975-404-785-1, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 516 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2007. 250
3. Çığ, Ü. Kadife Karanlık 2: : 20. YY. İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, ISBN: 975-6709-48-0, Su Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 208 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. Çamuroğlu Çığ, E.; Çığ, Ü., Neoliberal Belleğin İnşası: Senin Bütün Hikayen. Bellek ve Kültür: VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 2013-09-05, 2013-09-07, İstanbul, Türkiye, 2017. 200

2. Çığ, Ü.; Çamuroğlu Çığ, E., Resistance and Freedom as Confinement: Neoliberal Freedom Discourse in Post-Apocalyptic Fiction Narratives. 14th International Cultural Studies Symposium: Confinement, Resistance and Freedom, 2013-05-08, 2013-05-10, izmir, Türkiye, 2015. 200

1. Çamuroğlu Çığ, E.; Çığ, Ü., Mahremiyet İdeolojisi ile Bölünen Mekanlar: ‘Aile Salonumuz Vardır’. 6. Uluslararası Kültür Araştırmaları Mekan ve Kültür Sempozyumu, 2011-09-08, 2011-09-10, İstanbul, Türkiye, 2011. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. Çığ, Ü., Investigative Journalism and Technology. 21st International Conference on Social Sciences ICSS XXI, 2020-04-03, 2020-04-04, Amsterdam, Hollanda, 2020. 100

1. Çığ, Ü., "Spotlight": Trauma, Journalism and Democracy in the Era of Crisis. ICSS XIV 2018 14th International Conference on Social Sciences, 2018-03-02, 2018-03-03, Frankfurt, Almanya, 2018. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Çığ, Ü., Yönetim Süreçlerinden Dışlanma, Asimetrik Gözetim ve Yeni Eşitsizliklerin Süreklileşmesi. Yeni Eşitsizlikler IV. Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Kongre, 2019-10-04, 2019-10-05, İzmir, Türkiye, 2019. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GZT208 Uluslar Arası Medya Sistemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Bahar GZT 432 Gazete Uygulamaları II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-4
Bahar GZT 324 Röportaj Teknikleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-3
Bahar GZT 326 Haber Atölyesi II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-4
Bahar GZT404 Araştırmacı Gazetecilik İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT418 Vatandaş Gazeteciliği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GZT 326 Haber Atölyesi II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Bahar GZT 332 Medyanın Ekonomi Politiği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT340 Sayfa Tasarımı II İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-2
Bahar GZT416 Spor Gazeteciliği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar RTS312 Medya ve Toplum İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar GZT 432 Gazete Uygulamaları II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Bahar GZT114 İletişim Tarihi İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Bahar GZT208 Uluslar Arası Medya Sistemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Bahar GZT 324 Röportaj Teknikleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-2
Bahar HIT112 Siyasal İletişim ve Propaganda Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 3-0-3
Bahar HIT124 E - Halkla İlişkiler Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 2-0-2
Güz GZT 427 Medyada Anlatı Türleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT337 Haber Atölyesi - I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Güz GZT 423 Gazete Uygulamaları I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Güz GZT109 Temel Gazetecilik İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Güz GZT229 Avrupa Birliği ve Medya İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz GZT307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz RTS407 Medyanın Ekonomi Politiği İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz HIT107 İletişim Hukuku Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GZT 332 Medyanın Ekonomi Politiği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT336 Sayfa Tasarımı II İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-2
Bahar RTS312 Medya ve Toplum İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar GZT 324 Röportaj Teknikleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-2
Bahar GZT 326 Haber Atölyesi II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Bahar GZT 432 Gazete Uygulamaları II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Bahar GZT340 Sayfa Tasarımı II İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-2
Bahar GZT114 İletişim Tarihi İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Bahar GZT208 Uluslar Arası Medya Sistemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Bahar HIT112 Siyasal İletişim ve Propaganda Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 3-0-3
Güz GZT 331 Sayfa Tasarımı İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-2
Güz GZT 427 Medyada Anlatı Türleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT 423 Gazete Uygulamaları I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Güz GZT337 Haber Atölyesi - I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Güz RTS407 Medyanın Ekonomi Politiği İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz GZT109 Temel Gazetecilik İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Güz GZT229 Avrupa Birliği ve Medya İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz GZT307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT341 Sayfa Tasarımı I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GZT 332 Medyanın Ekonomi Politiği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT208 Uluslar Arası Medya Sistemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Bahar GZT 324 Röportaj Teknikleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-2
Bahar GZT 434 Bitirme Projesi II İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-2
Bahar GZT 432 Gazete Uygulamaları II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Bahar GZT 326 Haber Atölyesi II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Bahar RTS312 Medya ve Toplum İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar GZT114 İletişim Tarihi İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Bahar GZT416 Spor Gazeteciliği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar HIT112 Siyasal İletişim ve Propaganda Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 2-0-2
Güz GZT307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT 427 Medyada Anlatı Türleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT337 Haber Atölyesi - I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Güz GZT 437 Bitirme Projesi I İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-2
Güz GZT 423 Gazete Uygulamaları I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Güz GZT217 Avrupa Birliği ve Medya İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz RTS407 Medyanın Ekonomi Politiği İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz GZT109 Temel Gazetecilik İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Güz GZT229 Avrupa Birliği ve Medya İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz HIT103 İletişim Tarihi Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GZT 324 Röportaj Teknikleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-2
Bahar GZT 432 Gazete Uygulamaları II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Bahar RTS312 Medya ve Toplum İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar GZT208 Uluslar Arası Medya Sistemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Bahar GZT114 İletişim Tarihi İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Bahar GZT 332 Medyanın Ekonomi Politiği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT 326 Haber Atölyesi II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Bahar GZT 434 Bitirme Projesi II İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-2
Bahar GZT412 Bitirme Projesi II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar HIT112 Siyasal İletişim ve Propaganda Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 2-0-2
Güz GZT 427 Medyada Anlatı Türleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT217 Avrupa Birliği ve Medya İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz GZT413 Bitirme Projesi I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz RTS407 Medyanın Ekonomi Politiği İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz GZT307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT229 Avrupa Birliği ve Medya İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz GZT337 Haber Atölyesi - I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Güz GZT 437 Bitirme Projesi I İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-2
Güz GZT 423 Gazete Uygulamaları I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Güz GZT109 Temel Gazetecilik İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Güz HIT103 İletişim Tarihi Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GZT416 Spor Gazeteciliği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT 332 Medyanın Ekonomi Politiği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT208 Uluslar Arası Medya Sistemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Bahar GZT114 İletişim Tarihi İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Bahar RTS120 Kitle İletişimi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 3-0-3
Bahar GZT 324 Röportaj Teknikleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-2
Bahar GZT 326 Haber Atölyesi II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Bahar RTS312 Medya ve Toplum İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar HİT-102 İletişim Kuramları Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 3-0-3
Bahar HİT112 Siyasal İletişim ve Propaganda Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 2-0-2
Güz RTS407 Medyanın Ekonomi Politiği İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz GZT109 Temel Gazetecilik İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Güz GZT229 Avrupa Birliği ve Medya İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-0-1
Güz RTS411 İletişim Araştırmaları İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz GZT337 Haber Atölyesi - I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-3
Güz GZT307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT413 Bitirme Projesi I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT217 Avrupa Birliği ve Medya İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz RTS219 Medya Tarihi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 3-0-3
Güz HİT-201 Elektronik Ortamda Gazetecilik Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 3-0-3
Güz HİT-103 İletişim Tarihi Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GZT208 Uluslar Arası Medya Sistemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Bahar RTS124 Bilimsel Araştırma Yöntem ve T İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar GZT306 İletişim Sosyoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT416 Spor Gazeteciliği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT106 Fotoğrafçılık İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-2-3
Bahar RTS312 Medya ve Toplum İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar GZT114 İletişim Tarihi İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Güz GZT307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT401 Medya ve Toplum İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT109 Temel Gazetecilik İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Güz GZT413 Bitirme Projesi I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT313 Haber Tasarımı I İletişim Fakültesi Gazetecilik 0-4-2
Güz BIL101 Bilgisayara Giriş İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz RTS411 İletişim Araştırmaları İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz RTS219 Medya Tarihi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 3-0-3
Güz GZT217 Avrupa Birliği ve Medya İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GZT416 Spor Gazeteciliği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar RTS312 Medya ve Toplum İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar GZT106 Fotoğrafçılık İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-2-3
Bahar GZT310 Haber Tasarımı II İletişim Fakültesi Gazetecilik 0-4-2
Bahar RTS124 Bilimsel Araştırma Yöntem ve T İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar GZT412 Bitirme Projesi II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT306 İletişim Sosyoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT110 Dil Becerileri II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT206 Haber Yazma Yöntemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-2-3
Güz GZT413 Bitirme Projesi I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz RTS407 Medyanın Ekonomi Politiği İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz GZT307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT313 Haber Tasarımı I İletişim Fakültesi Gazetecilik 0-4-2
Güz GZT109 Temel Gazetecilik İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Güz BIL101 Bilgisayara Giriş İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl