Doç.Dr. UYSAL YENİPINAR
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm Rehberliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-532-4723994
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
13980
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
uysalyenipinar@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
dilaylatr@hotmail.com
DİĞER E-MAIL
:
dilaylatr@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-10-08 09:08:50
DÜZENLEME
:
2020-01-04 17:00:20
PUAN
:
72122
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, KPDS, 74


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1983
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2004
Doktora Tezi

1. Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Ücretlendirme Sistemleri ve İzmir İli Uygulaması Danışman: Dr. Alparslan . Usal, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2004.

https://tez.yok.gov.tr">https://tez.yok.gov.tr

Yüksek Lisans Tezi

1. DOĞU AKDENİZ’İN MEVCUT TURİZM TALEBİNİN YAPISI VE TALEBİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN MODEL ÖNERİSİ Danışman: Dr. Nüzhet KAHRAMAN, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-03-03 - 2017-08-08
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-03-06 - Devam ediyor
DOÇENT DOKTOR TURİZM REHBERLİĞİ ANA BİLİM DALI BAŞKANI 2017-03-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2017-03-06 - 2020-03-06
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2017-03-06 - 2020-03-06
DOÇENT DOKTOR SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI 2017-03-06 - 2020-03-06
ETİK KURUL YEDEK ÜYESİ ÜNİVERSİTE YAŞAMI ETİK KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI 2016-11-02 - 2020-11-02
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ, TURİST REHBERLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-06-01 - 2020-12-31
DOÇ. DR. TURİZM REHBERLİĞİ ANA BİLİM DALI BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ, TURİST REHBERLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-03-02 - 2020-12-31
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2014
1. YENİPINAR, U.; KÖŞKER, H.; KARACAOĞLU, S. Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi ve Coğrafi İşaretleme: Van Otlu Peyniri. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2014, 2, 13-23. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7000
2016
7. Çapar, G.; Yenipınar, U. Somut Olmayan kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin Turizm Endüstrisinde Kullanılması. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, Special Issue 5th Edition, 101-115. 1000 + 0
http://www.jotags.org/

Publications_006.pdf

6. ÇAPAR, G.; YENİPINAR, U. Somut Olmayan kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel YiyeceklerinTurizm Endüstrisinde Kullanılması. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 101-115. 1000 + 0
10.21325, Jotags. 2016.25

5. YENİPINAR, U.; YILDIRIM, O. Destinasyon Markalaşmasında Yerel Simgelerin Logo ve Amblemlerde Kullanılması Muğla Araştırması. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ (SOİD), 2016, 13, 28-47. 1000 + 0
2014
4. Yenipınar, U.; Bak, E.; Çapar, G. Turist Rehberliği Meslek Kanununun, Meslek Örgütleri ve Öğretim Elemanlarının Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi”. ÇAĞ ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,, 2014, 11, 86-114. 1000 + 5
http://www.sbe.dpu.edu.tr/index/sayfa/1528/sosyal-bilimler-dergisi-journal-of-social-sciences

Publications_012.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
3. Yenipınar, U.; Köşker, H.; Karacaoğlu, S. Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi ve Coğrafi İşaretleme: Van Otlu Peyniri. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2014, 2, 13-23. 1000 + 5
http://www.jotags.org.

Publications_011.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2. ÇAKICI, A.; YENİPINAR, U.; BENLİ, S. Yavaş Şehir Hareketi Seferihisar Halkının Tutum ve Algıları İle Yaşam Doyumları. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (SOİD), 2014, 11, 26-41. 1000 + 0
1. YENİPINAR, U.; BAK, E.; ÇAPAR, G. Turist Rehberliği Meslek Kanununun Meslek Örgütleri ve Öğretim Elemanlarının Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 11(2), ARALIK 2014., 2014, 11, 86-114. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2016
5. yenipınar, u.; yıldırım, O. Destinasyon Markalaşmasında Yerel Simgelerin Logo ve Amblemlerde Kullanılması: Muğla Araştırması. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ , 2016, 13, 28-47. 200 + 0
http://www.soidergi.com/

Publications_009.pdf

2015
4. YENİPINAR, U. GEÇMİŞİN ANILARINI TAŞIYAN TÖREN YEMEKLERİNİN TURİSTİK ÜRÜN POTONSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MERSİN ÖRNEĞİ. I. EURASİA INTERNATİONAL TOURİSM CONGRESS: CURRENT ISSUES, TRENDS AND IDİCATORS, KONYA/TURKEY, VOL.II PROCEEDİNGS, 2015, Vol.II , 503-512. 200 + 0
Publications_002.pdf

3. YENİPINAR, U.; ERTAŞ, Ç. MARDİN KENTİ MARKA BİLEŞENLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. I. EURASİA INTERNATİONAL TOURİSM CONGRESS: CURRENT ISSUES, TRENDS AND IDİCATORS, KONYA/TURKEY, VOL.II PROCEEDİNGS, 2015, Vol.II , 51-61. 200 + 0
www.aybilonline.com

Publications_001.pdf

2. YENİPINAR, U.; GÖLGELİ, U. YEREL YİYECEKLERİN GASTRONOMİ TURİZMİNDE YERİ VE ÖNEMİ: ANAMUR ÖRNEĞİ. I. EURASİA INTERNATİONAL TOURİSM CONGRESS: CURRENT ISSUES, TRENDS AND IDİCATORS, KONYA/TURKEY, VOL.II PROCEEDİNGS, 2015, Vol.II , 313-328. 200 + 0
Publications_003.pdf

2013
1. yenipınar, u.; Özkirişçi, A. Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Turist Rehberliği Eğitimi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 10, 86-113. 200 + 0
http://www.cag.edu.tr/tr/yayinlarimiz

Publications_014.pdf

Uluslararası - Diğer 600
2019
8. YENİPINAR, U.; KARDAŞ, K. Turizm Rehberliği Bölümleri Müfredat Geliştirme Önerisi. JOURNAL OF TRAVEL AND TOURİSM RESEARCH, 2019, 1, 1-26. 100 + 0
2018
7. BENLİ, S.; YENİPINAR, U. YEREL YİYECEK DENEYİMİNİN DESTİNASYON İMAJI VE DESTİNASYON SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ: MERSİN’İ ZİYARET EDEN YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2018, 82, 658-685. 100 + 0
10.16992/ASOS.14348

2016
6. YENİPINAR, U.; BAK, E.; ÇINAR, B. Alaçatı'nın Kültürel ve Doğal Mirasının Sürdürülebilirliği. III. ULUSLARARASI CESME-CHIOS TARİHİ, KÜLTÜR VE TURİZM SEMPOZYUMU, 2016, 1, 241-263. 50 + 0
http://ics.ege.edu.tr

Publications_022.pdf

2014
5. ATÇI, D.; YENİPINAR, U.; UNUR, K. Gönüllü Olma Nedenleri Mersin 2013 XVII Akdeniz Oyunları Örneği. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2014, 11, 42-56. 100 + 0
4. YENİPINAR, U.; KÖŞKER, H.; KARACAOĞLU, S. Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi ve Coğrafi İşaretleme Van Otlu Peyniri. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2014, 2, 13-23. 100 + 0
ISSN

2006
3. YENİPINAR, U. Demiryollarının Turizm Amaçlı Kullanımı: Nostalji Treni İzmir-Tire-Selçuk-Çamlık. ULUSLARARASI DEMİRYOLU SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, 2006, 1, 653-664. 50 + 0
http://info@irsturkey.com

Publications_015.pdf

2. YENİPINAR, U. Spor Etkinliği Turizm ve Yönetim ve Bilgi Teknolojileri Uygulamaları: 23'ün Örneği. Yaz Universiade 2005, İzmir. DETAY YAYINCILIK, 2006, 1, 1565-1577. 50 + 0
http://detayyayin.com.tr

Publications_018.pdf

1. YENİPINAR, U. Spor Etkinlik Turizmi ve Stratejik Yiyecek&İçecek: 23. 2005, İzmir Üniversiteler Arası Yaz Oyunları Örneği.. TÜRK-KAZAK TURİZM KONFERANSI: DÜNYA TURİZMDE YENİ DEĞERLER, PERSPEKTİFLER VE GELECEKTE TURİZM YÖNETİMİ, 2006, ıı, 1288-1298. 50 + 0
http://akdeniz.edu.tr

Publications_016.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 500
2021
6. YENİPINAR, U.; ATASOY, A.; ÇINAR, B.; TÜRKSEVEN, Y. IV. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi Değerlendirmesi. TURİST REHBERLİĞİ NİTEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2021, 2, 163-176. 0 + 0
2017
5. ÇAPAR, G.; YENİPINAR, U. KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE TURİST REHBERLERİNİN ROLÜNE İLİŞKİN TURİST ALGISI. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 20, 259-276. 100 + 0
10.21325/jotags.2016.25

2016
4. ÇAPAR, G.; YENİPINAR, U. Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin Turizm Endüstrisinde Kullanılması (Use of Local Food as a Source of Intangiable Cultural Heritage in Tourism Industry). JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, , 100-115. 100 + 0
10.21325

2014
3. YENİPINAR, U.; ÇAPAR, G.; BAK, E. Turist Rehberliği Meslek Kanununun, Meslek Örgütleri ve ÖğretimElemanlarının Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 11, 86-114. 100 + 0
2. ATCI, D.; YENİPINAR, U.; UNUR, K. Gönüllü Olma Nedenleri Mersin 2013 XVII Akdeniz Oyunları Örneği. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ/JOURNAL OF TRAVEL AND HOSPİTALİTY MANAGEMENT,(SOİD), 2014, 11, 42-56. 100 + 0
2013
1. YENİPINAR, U. Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Turist Rehberliği Eğitimi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER DERGİSİJOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2013, 10, 86-113. 100 + 0
http://www.cag.edu.tr/tr/yayinlarimiz

Uluslararası - publications.sections.46 100
2014
1. YENİPINAR, U.; BAK, E.; ÇAPAR, G. Turist Rehberliği Meslek Kanununun, Meslek Örgütleri ve ÖğretimElemanlarının Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 11, 86-114. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1200
2018
6. Benli, S.; Yenipınar, u. YEREL YİYECEK DENEYİMİNİN DESTİNASYON İMAJI VE DESTİNASYON SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ: MERSİN’İ ZİYARET EDEN YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA1. ASSOS JOURNAL OF ACCADEMİC SOCİAL SCİENCE, 2018, 82, 658-685. 200 + 0
www.asosjournal.com

Publications_019.pdf

2017
5. ÇAPAR,, G.; YENİPINAR, U. KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE TURİST REHBERLERİNİN ROLÜNE İLİŞKİN TURİST ALGISI. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 20, 259-277. 200 + 0
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi

Publications_026.pdf

2016
4. YENİPINAR, U.; YILDIRIM, O. Destinasyon Markalaşmasında Yerel Simgelerin Logo ve Amblemlerde Kullanılması Muğla Araştırması. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2016, 13, 28-46. 200 + 0
2015
3. YENİPINAR, U.; BAK, E. KAPADOKYA BÖLGESİNİN TANITIMINDA TURİST REHBERLERİNİN PERFORMANSININ ÖNEMİ. 16. ULUSAL TURİZM BİLDİRİLER KİTABI, ÇANAKKALE, 2015, VOL.I, 1512-1528. 200 + 0
https://detayyayin.com.tr

Publications_005.pdf

2. YENİPINAR, U.; ESER, S. SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYON YÖNETİMİNDE TURİST REHBERLERİNİN ROLÜ. 16. ULUSAL TURİZM BİLDİRİLER KİTABI, ÇANAKKALE, 2015, VOL.I, 818-832. 200 + 0
Publications_004.pdf

2007
1. yenipınar, u. Otel İşletmelerinde Ücretlendirme: İzmir İli 4-5 Yıldızlı Otel işletmelerinde Bir Analiz, . DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2007, 7, 148-176. 200 + 5
http://http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/ARSIV_7_3.htm

Publications_013.pdf

Ulusal - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2021
3. YENİPINAR, U. Tarihi Zeyve Pazarının Yaşatılması ve Mersin Çıkışlı Tur Rotası. KÜLTÜREL MİRAS ARAŞTIRMALARI KULMİRA, 2021, 2, 78-96. 0 + 0
2014
2. YENİPINAR, U.; KÖŞKER, H.; KARACAOĞLU, S. Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi ve Coğrafi İşaretleme: Van Otlu Peyniri. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2014, 2, 13-23. 0 + 0
2007
1. YENİPINAR, U. Otel İşletmelerinde Ücretlendirme İzmir İli 4 5 Yıldızlı Otel İşletelerinde Bir Analiz. D.E.Ü.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 7, 148-176. 0 + 0
1308-0911

Ulusal - Diğer 397
2019
6. YENİPINAR, U.; Kardaş, K. Turizm Rehberliği Bölümleri Müfredat Geliştirme Önerisi. ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, JOURNAL OF TRAVEL AND TOURİSM RESEARCH, 2019, 15, 1-26. 100 + 0
http://www.site.adu.edu.tr/jttr/files/JTTR1_GUZ_2019.pdf

Publications_030.pdf

5. YENİPINAR, U. Batı İpek Yolu Turizm Projeleri. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL CİVİLİZATİON STUDİESULUSLARARASI MEDENİYET ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2019, , 112-132. 100 + 0
http://www.inciss.com

Publications_027.pdf

2016
4. YENİPINAR, U.; BAK, E.; BİRDİR, S.; ÇAPAR, G. Turizm Rehberliği Bölümü, Lisans Öğrencilerinin Turizm Rehberliği Mesleğine İlişkin Algılarının Mecazlarla Analizi. 17. BODRUM ULUSAL TURİZM KONGRESİ, AKDEMİ SEKTÖR BULUŞMASI, DEKAY YAYINCILIK, , 2016, 1, 1287-1296. 47 + 0
http://www.detayyayin.com.tr

Publications_026.pdf

2013
3. ÇAKICI, C.; YENİPINAR, U.; BENLİ, S. Seferihisar Halkının Yavaş Sakin Şehir Hareketi Uygulamalarına İlişkin Tutumları ve Algıları İle Yasam Doyumları Üzerine Bir Araştırma . ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ,, 2013, 1, 798-814. 50 + 0
http://turizm@erciyes.edu.tr

Publications_024.pdf

2012
2. YENİPINAR, U. Kilikya’nın Kültür ve İnanç Yolları: St. Paul ve Mevlana. 2.TARSUS KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, 2012, 1, 282-289. 50 + 0
http://www.ozgurofset.com.tr

Publications_025.pdf

2009
1. YENİPINAR, U. Turizmde Markalaşma: Alaçatı Örneği. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM İSLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK Y.O. 10. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, , 2009, 1, 925-938. 50 + 0
http://www.ulusalturizmkongresi.org

Publications_023.pdf

Ulusal - Alan endexleri 300
2019
3. ÇINAR, B.; YENİPINAR, U. Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlilik Algısı, Mesleki Kaygı ve Mesleği Yapma Niyeti İlişkisi. ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 30, 153-162. 100 + 0
http://www.anatoliajournal.com/

Publications_028.pdf

2014
2. ÇAKICI, A.; YENİPINAR, U.; BENLİ, S. Yavaş Şehir Hareketi Seferihisar Halkının Tutum ve Algıları İleYaşam Doyumları. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2014, 11, 26-41. 100 + 0
2005
1. YENİPINAR, U. Otel İşletmelerinde Ücretlendirme: İzmir İli 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Analiz,. DOKUZ EY LÜL ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2005, 7, 148-176. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 48999
1. yenipınar, u.; yıldız, E. Turismde Küresel Konular ve Trendler, ISBN: 978-954-07-4138-3 , St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, , Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1000, 20 Sayfa, İngilizce, Sofya, Bulgaristan, 2016. 0
http://press-su.com/
2. Yenipınar, U. Küreselleşen Dünyada Sosyal Bilim Araştırmaları, ISBN: 978-954-07-4528-2, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, 2018, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 937 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2018. 250
https://www.uni-sofia.bg
3. YENİPINAR, U.; ÇAPAR, G. Sosyal Bilimlerdeki Gelişmeler, ISBN: 978-954-07-4343-1, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA -2017, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1000 Sayfa, İngilizce, Ohridstki, Bulgaristan, 2017. 4125
http://www.unipress.bg
4. YENİPINAR, U. Anadolu'da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar, ISBN: 978-625-402-368-2, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 868 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 250
https://www.nobelyayin.com.tr/
5. Yenipınar, U.; Yılmaz, L. 2. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ:İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), ISBN: 978-975-6900-59-8, http://mersin.edu.tri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 893 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2018. 750
https://www.futourismcongress.com.tr
6. Yenipınar, U.; Çınar, B. 2. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), ISBN: 978-975-6900-59-8, https://www.futourismcongress.com/tr, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 893 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2018. 375
https://www.futourismcongress.com/tr
7. Yenipınar, U. 2. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), ISBN: 978-975-6900-59-8, https://www.futourismcongress.com/tr, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 893 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 750
https://www.futourismcongress.com/tr
8. YENİPINAR, U.; YILDIZ, E. Tourism, Environment and Sustainability, ISBN: 978-954-07-4021-8, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Baskı Sayısı: 755, Baskı Adet Sayısı: 1000, 32 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2015. 7500
http://press-su.com/
9. YENİPINAR, U. Tourism, Environment and Sustainability, ISBN: 978-954-07-4021-8, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Baskı Sayısı: 755, Baskı Adet Sayısı: 1000, 33 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2015. 0
http://press-su.com/
10. YENİPINAR, U.; BALTA, S.; KARAGÖZ, D. Turizm Politikaları Konuları, ISBN: 978-960-6672-19-4, Athens Instıtute For Educatıon And Research, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 135 Sayfa, İngilizce, Athen, Yunanistan, 2007. 83
http://atiner@atiner.gr
11. YENİPINAR, u. Turist Rehberleri İçin Anadolu'da Antik Kent ve Merkezler, ISBN: 978-605-254-283-5, Detay Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 747 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 250
https://www.detayyayin.com.tr/
12. Yenipınar, u. Turizmde Küresel eğilimler ve Trendler, ISBN: 978-954-07-4138-3, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2016, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1000, 13 Sayfa, İngilizce, Sofya, Bulgaristan, 2016. 0
http://press-su.com/
13. YENİPINAR, U. Tourism, Environment and Sustainability, ISBN: 978-954-07-4021-8, T. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Baskı Sayısı: 755, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, İngilizce, sofia, Bulgaristan, 2015. 15500
http://press-su.com/
14. YENİPINAR, U. Sosyal Bilimlerdeki Gelişmeler, ISBN: 978-954-07-4343-1, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA -2017, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 900 Sayfa, İngilizce, Ohridstki, Bulgaristan, 2017. 13250
http://www.unipress.bg
15. yenipınar, u.; Bak, E. Turizmde Küresel Konular ve Trendler, ISBN: 978-954-07-4138-3, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2016, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1000, 13 Sayfa, İngilizce, Sofya, Bulgaristan, 2016. 0
http://press-su.com/
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 48999
1. YENİPINAR, U. Akdeniz İpek Yolu Kültürel Mirası, ISBN: 978-625-7492-02-7, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 384, 290 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 500
http://nobelyayin.com.tr
2. YENİPINAR, u. 1 Adım 23 Seyyah 68 Rota, ISBN: 978-625-7258-67-8, Nobel Bilimsel Eserler, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 384 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 500
https://www.nobelyayin.com.tr/
3. YENİPINAR, U. 1 Adım 23 Seyyah 68 Rota, ISBN: 978-625-7258-67-8, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 384 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 1000
http://nobelyine.com.tr
4. YENİPINAR, u. 1 Adım 23 Seyyah 68 Rota, ISBN: 978-625-7258-67-8, Nobel Bilimsel Eserler, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 384 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 1500
http://nobelyayin.com.tr
5. YENİPINAR, U. Akdeniz İpek Yolu Kültürel Mirası, ISBN: 978-625-7492-03-4, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 283 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 500
http://nobelyayin.com.tr
6. ATEŞ, E.; YENİPINAR, U. Turizm, Toplum, Kültür, ISBN: 978-625-7492-02-7, Nobel Bilimsel Eserler, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 584 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 250
http://nobelyayin.com.tr
7. YENİPINAR, U. Akdeniz'ih Turizm Güneşi Mersin, ISBN: 978-625-433-119-0, Nobel Bilimsel Eserler, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 492 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 500
http://nobelyayin.com.tr
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 48999
1. YENİPINAR, U.; ÇAPAR, G. Developments in Social Sciences, ISBN: ISBN 978-954-07-4343-1, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 12 Sayfa, İngilizce, SOFIA, Bulgaristan, 2017. 0
2. YENİPINAR, U.; BAK, E. Global Issues and Trends in Tourism, ISBN: 978-954-07-4138-3, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2016, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 716 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2016. 0
3. YENİPINAR, U.; EVEREST, Z. Social Sciencess Researches in the Globalizing World, ISBN: 978-954-07-4528-2, St. Climent Ohridski, University Press, Sofia, Bulgary, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 937 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2018. 0
4. YENİPINAR, U. Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler II, ISBN: 978-605-254-042-8, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 421 Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2018. 0
5. YENİPINAR, U.; ÇINAR, B. Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, ISBN: 978-605-254-040-4, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 737 Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2018. 0
6. YENİPINAR, U.; YILMAZ, L. TURİST REHBERLİĞİNDEUZMANLAŞMAÖzel İlgi Turlarından Özel Konulara, ISBN: 978-605-033-106-6, Doç. Dr. Özlem GüzelDoç. Dr. Özlem Köroğlu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 599 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 500
http://detayyayin.com.tr
7. YENİPINAR, U.; ÇEVİK, S.; YILDIRIM SAÇILIK, M. Bir Yerin Tabaktaki Kimliği, ISBN: 978-605-253-179-1, Detay Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 509 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 333
http://detayyayin.com.tr
8. GÜZEL, Ö.; KÖROĞLU, Ö.; YENİPINAR, U. Kavramdan Uygulmamaya Turist Rehberliği Mesleği, ISBN: 978-605-033-045-8, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 525 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 333
http://nobelyayin.com
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1375
1. Yenipınar, U. Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler-II, ISBN: 978-605-254-042-8, Detay Yayıncılık, Ankara, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 421 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
http://detayyayin.com.tr
2. Yenipınar, U.; ÇINAR, B. Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, ISBN: 978-605-254-040-4, Detay Yayınları/Ankara, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 737 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 125
http://detayyayin.com.tr
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1375
1. BOZKURT, L. Alaçatı Mutfağı: Seçilmiş Tarifler, ISBN: ****, Ege Pro Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 161 Sayfa, Türkçe, İzmir/Bornova, Türkiye, 2011. 250
http://proofset.com
2. YENİPINAR, U. Muğla Yemekleri Seçilmiş Geleneksel Tarifler, ISBN: , Muğla Belediyesi Matbaası, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2013. 0
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1375
1. YENİPINAR, U.; TUNÇ, S. Beden Yazıtlar, ISBN: 978-605-4387-83-0, Etki Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 279 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2013. 250
http://etkiyayinevi.com
2. YENİPINAR, U. Hatay, ISBN: 978-605-4387-007, Etki Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 406 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2010. 500
http://Etkiyayinevi.com
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1375
1. BİRDİR, S.; TOKSÖZ, D.; YENİPINAR, U. VI.II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu14-15 Nisan, 2017, Gaziantep, ISBN: 1015016, Copyright Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 800 Sayfa, Türkçe, Gaziantep, Türkiye, 2017. 0
2. YENİPINAR, U.; ARICI, S. Akıllı Destinasyon Markalaması, Kentin Turizmde Sürdürülebilir Kalkınmasına 360 Derece Bakış Mersin Örneği, ISBN: 978-605-254-198-2, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 424 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
http://detayyayin.com.tr
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3770

18. YENİPINAR, U., Demiryollarının Turizm Amaçlı Kullanımları İzmir Tire Selçuk Çamlık Nostalji Trenleri. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu-TC. Ulaştırma Bakanlığı, 2006-12-13, , Ankara, Türkiye, . 200

17. YENİPINAR, U.; Mızrak, R., İpek Yolu Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras İzleri: Şanlıurfa. THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability(Futourism 2019), 2019-09-26, 2019-09-28, Mersin, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

16. YENİPINAR, U., Yeni İpek Yolu Turizmi ve Mersin. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

https://mersinsempozyumu.mersinakademi.com.tr/

15. YENİPINAR, U., Yeni İpek Yolu Turizm Trendi ve Mersin İlinin Potansiyeli. 2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 200

14. ÇINAR, B.; YENİPINAR, U., Türkiye Turistik Destinasyon İmajinin Google Trends Yoluyla İncelenmesi. The Second International Congresson Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainabilitiy, Futotourism, 2018, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, . 200

13. YENİPINAR, U.; BAK, E., Turist Rehberlerinin Kültürlerarası İletişim Yeterliliği. The Second International Congresson Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainabilitiy, Futotourism, 2018, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, . 200

12. YENİPINAR, U.; YILMAZ, L., Tarihi İpek Yolunda Payas Külliyesi ve Doğu Akdeniz Tur Programları. II. FutourismCongress, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, . 200

11. YENİPINAR, U., Seyyahların Gözüyle, Doğu Akdeniz Kent ve Kasabaları. 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-20, 2018-09-22, Nevşehir, Türkiye, . 200

10. YENİPINAR, U., The Silk Route Tourism and Silk Road Guiding: An Evaluation onPractices in Turkey. THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017), 2017-09-28, 2017-09-29, MERSİN, Türkiye, 2017. 200

Scientific_Meetings_010.pdf

9. YENİPINAR, U.; BAK, E.; ÇINAR, B., Turist Rehberliği Mesleği Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-29, Mersin, Türkiye, . 200

8. YENİPINAR, U.; BAK, E.; ÇINAR, B., Turist Rehberliği Mesleği Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi-FutuTurism 2017, Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Mersin, 2017-09-20, 2017-12-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200

http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

7. YENİPINAR, U.; ÇAPAR, G., Yerel Tatların Sürdürülebilirliğinde Turist Rehberlerinin Önemi: Gurme veGastronomi Uzmanlık Seminerlerine Katılan Turist Rehberlerine Yönelik BirAraştırma. VI. ULUSAL [¡.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, . 200

6. BİRDİR, S.; TOKSÖZ, D.; YENİPINAR, U., Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeşil Yıldız Uygulamalarına Yönelik TüketiciAlgıları: Mersin Örneği. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, . 200

5. Yenipınar, u.; Bak, E.; Çınar, B., Alaçatı'nın Kültürel ve Doğal Mirasının Sürdürülebilirliği. Üçüncü Uluslararası Çeşme, Chios Uluslararası Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu, 2016-11-03, 2016-11-04, İzmir/Çeşme, Türkiye, 2016. 200

http://ics.ege.edu.tr/files/programmesymposium.pdf

4. YENİPINAR, U.; BAK, E.; ÇINAR, B., Sustainability of Natural Cultural Heritage of Alaçatı. Çeşme-Chios History, Culture and Tourism Symposium, 2016-11-03, 2016-11-04, Çeşme/İzmir, Türkiye, . 200

3. YENİPINAR, U.; ERTAŞ, Ç., Mardin Kenti Marka Bileşenlerine İlişkin Bir Araştırma. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi güncel konular, eğilimler ve göstergeler, 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, . 200

2. KARACAOĞLU, S.; YENİPINAR, U.; BİRDİR, S.; BİRDİR, K., Sürdürülebilir turizm aracı olarak gastronomik miras: Adana ve Mersin illeri örneği.. 4. Doğu Akdeniz Sempozyumu, 2015-04-17, 2015-04-17, Hatay, Türkiye, . 170

1. YENİPINAR, u., Gaziantep Zeugma Müzesinin Turist Rehberleri Tarafından Yorumlanması. Dünya Turist Rehberleri Federasyonu Birliği15. Çekoslovakya-Prag Kongresi, 2015-01-26, 2015-01-31, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2015. 200

http://wftga.org

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

3. YENİPINAR, U., Batı İpek Yolu Turizm Projeleri ve Türkiye. 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-20, 2018-09-22, Nevşehir, Türkiye, . 100

2. BİRDİR, S.; TOKSÖZ, D.; YENİPINAR, U., Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeşil Yıldız Uygulamalarına Yönelik Tüketici Algıları: Mersin Örneği. VI. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100

http://www.doguakdenizturizmsempozyumu.com/main.aspx?id=1

1. YENİPINAR, U.; BAK, E.; ÇINAR, B., ALAÇATI’NIN KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİ. III.Ceşme Chios History, culture and Tourism Symposium, 2016-11-03, 2016-11-05, İzmir/Çeşme, Türkiye, 2016. 100

http://www.ics.ege.edu.tr/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 580

6. YENİPINAR, U.; ÇINAR, B.; BAK, E., TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ VE MESLEĞİN GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Turizm Şurası, Tebliğler Kitabı, cilt : 2, 2017-11-01, 2017-11-03, , Türkiye, . 100

5. YENİPINAR, U.; ÇINAR, B.; BAK, E., TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ VE MESLEĞİNGÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 3. TURİZM ŞÛRASI, 2017-11-01, 2017-11-03, Ankara, Türkiye, . 100

4. YENİPINAR, U., Yerel Tatların Sürdürülebilirliğinde Turist Rehberlerinin Önemi: Gurme ve Gastronomi Uzmanlık Seminerlerine Katılan Turist Rehberlerine Yönelik Bir Araştırma. VI. DOĞU AKDENİZ GAZİANTEP SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100

http://doguakdenizturizmsempozyumu.com/

3. YENİPINAR, U.; ÇOLAK, G., Kültürel Miras Kapsamında Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Değerlendirilmesi: Historan Örneği. VI. DOĞU AKDENİZ GAZİANTEP SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100

https://doguakdenizturizmsempozyumu.com/

2. YENİPINAR, U.; BAK, E.; ÇINAR, B.; BİRDİR, S.; ÇAPAR, G., Turizm Rehberliği Bölümü Lisans Öğrencilerinin Turizm Rehberliği Mesleğine İlişkin Algılarının Mecazlarla Analizi. 17. Ulusal Turizm Kongresi, 2016-10-20, 2016-10-23, Muğla/Bodrum, Türkiye, . 90

1. Yenipınar, u.; Bak, E.; Çınar, B.; Birdir, S.; Çapar, G., Turizm Rehberliği Bölümü Lisans Öğrencilerinin "Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Algılarının Mecazlarla Analizi. 17.Ulusal Turizm Kongresi-Bodrun, 2016-10-20, 2016-10-23, utk17.mu.edu.tr/, Türkiye, 2016. 90

http://www.turizm.mu.edu.tr/tr/etkinlik/17_-ulusal-turizm-kongresi-3947

Ulusal - Tam Metin - Davetli 0

1. YENİPINAR, U., Kilikya Bölgesinin İnanç Turizmi Potansiyeli. Tarsus Sempozyumu, 2013-09-10, 2013-09-11, Mersin/Tarsus, Türkiye, 2013. 0

http://mersin.edu.tr

Uluslararası - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Meslek Yüksek Okullarının Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne Ait Mesleki Dersler için E-Öğrenme Hizmetleri .7 Materyallerinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması, Avrupa Birliği, AB, Proje No: ****, 10 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2017,Tamamlandı. 0
https://sbmyo.amasya.edu.tr/iletisim.aspxttp://

Ulusal - Yürütücü 100

3. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin (Hatay-Mardin-Urfa İlleri), İnanç Turizmi Potansiyeli,, Other public institutions, Proje No: 002.pdf, 1500 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 0
Http://ege.edu.tr

2. 23. 2005 İzmir Universiade Yaz Oyunları Gönüllülerin Eğitimi, Agean University Research Center, Proje No: 2015, 3000 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 0
http://ege.edu.tr

1. Taşların Dili:Turist Rehberi Değerlendirmesi ile, TÜBİTAK, Proje No: 2356546, 1222222 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100
http://mersin.edu.tr

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. Mut İlçesinin Kültür ve Doğa Turizmi Analizi, BAP, Proje No: ***, 20 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2016,Tamamlandı. 50
http://www.mersin.edu.tr/akademik/mut-meslek-yuksekokuluhttp://

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Kerem KARDAŞHAN, Turizm Rehberliği Bölümleri İçin Araştırma ve Müfredat Kapsamı Önerisi; Bilimetrik Çalışma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. Gizem ÇAPAR, Kültürel&Doğal Mirasın Sürdürülebilirliğinde Turist Rehberlerinin Rolü: Kapadokya'yı Ziyaret Eden Yabancı Turistler Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://yöksis.gov.tr

4. Elif BAK, Turist Rehberliği Performansının Turist Tatminine Etkisi: Kapadokya'yı Ziyaret Eden Yabancı Turistler Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

3. Urfe Kart Gölgeli, Anamur Yöresi Geleneksel Yiyeceklerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://yöksis.gov.tr

2. Sercan Benli, Yöresel Lezzet Deneyiminin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Mersin'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

1. Rabia ABALI, Turizmde Tören Yiyecek ve İçeceklerinin Rolü: Mersin İli Araştırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_006.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Elif Bak, TURİST REHBERLERİNİN KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM YETERLİLİĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Ulusal 25
1. "Destinasyon Gelişiminde Temanın Önemi: Şanlıurfa Evleri Süsleme Sanatında İnanç Ögesi", Ege Üniversitesi, Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, 2007-01-23, İzmir/Çeşme, Türkiye. 25
3. Dünya Turist Rehberleri Federasyonu Birliği , Üye No: 2015, Avusturya, 2017-07-10-2017-12-30.
6. Turizm Akademisyenleri Birliği , Üye No: 44, Türkiye, 2016-10-17-Devam ediyor.
5. Mersin Büyük Şehir Belediyesi Kent Konseyi, Turizm Grup üyesi , Üye No: 49, Türkiye, 2016-09-26-2017-12-31.
4. Mersin Büyük Şehir Belediyesi Kent Konseyi, Turizm Grup Başkanı , Üye No: 49, Türkiye, 2015-03-02-2016-09-26.
7. Mersin Turizm Mezunları Derneği , Üye No: 300, Türkiye, 2014-09-01-Devam ediyor.
1. Türkiye Turizm Rehberleri Birliği , Üye No: A2048, Türkiye, 2013-08-12-2017-07-09.
2. İzmir Turist Rehberleri Odası , Üye No: A2048, Türkiye, 1993-08-09-2017-07-09.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz REH 421 Dünya Müzeleri Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz SER373 Mitoloji Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz REH 409 Turist Rehberliği Meslek Etiği Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz SNT 427 Turizm Rehberliği Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Güz TREH 503 Kültürler Arası İletişim Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TREH 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Güz TREH 541 Doğu Akdeniz Rehberliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar REH 406 Müze Rehberliği Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar REH110 Turist Rehberliği Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Bahar REH 406 Müze Rehberliği Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar REH 414 Rehberlik Uygulama Gezisi - VI Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 616 Uluslararası Turizm Destinasyo Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TREH 540 İnanç Turizmi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Bahar TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Bahar TREH 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Güz REH 307 Turizm Destinasyonları Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz REH 413 Rehberlik Uygulama Gezisi - V Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 0-0-0
Güz SER373 Mitoloji Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz REH 421 Dünya Müzeleri Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz SNT 427 Turizm Rehberliği Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz REH 409 Turist Rehberliği Meslek Etiği Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz REH 313 Rehberlik Uygualama Gezisi - I Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 0-0-0
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TREH 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Güz TREH 503 Kültürler Arası İletişim Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz TİO 621 Ulusal Turizm Destinasyonları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar REH 402 Yönlendirilmiş Çalışma Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 0-2-1
Bahar REH 406 Müze Rehberliği Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar REH 414 Rehberlik Uygulama Gezisi - VI Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar REH110 Turist Rehberliği Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Bahar REH 214 Tarihte İz Bırakanlar Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar REH 410 Tur Operasyonu Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Bahar TREH 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 616 Uluslararası Turizm Destinasyo Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz REH 307 Turizm Destinasyonları Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz REH 421 Dünya Müzeleri Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz REH 413 Rehberlik Uygulama Gezisi - V Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 0-0-0
Güz REH 409 Turist Rehberliği Meslek Etiği Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz REH 313 Rehberlik Uygualama Gezisi - I Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 0-0-0
Güz REH 215 Rönesans Sanatı Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz SER373 Mitoloji Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Güz TİO 621 Ulusal Turizm Destinasyonları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar REH 316 Rehberlik Uygulama Gezisi - IV Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 0-0-0
Bahar REH 212 Rehberlik Uygulama Gezisi - II Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 0-0-0
Bahar REH 214 Tarihte İz Bırakanlar Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar REH110 Turist Rehberliği Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Bahar TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz REH 215 Rönesans Sanatı Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz REH 313 Rehberlik Uygualama Gezisi - I Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 0-0-0
Güz REH 307 Turizm Destinasyonları Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz REH 213 Rehberlik Uygulama Gezisi - I Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 0-0-0
Güz TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TREH 503 Kültürler Arası İletişim Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz TREH 529 Marka Kentler Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz TREH 541 Doğu Akdeniz Rehberliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar REH 214 Tarihte İz Bırakanlar Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar REH 212 Rehberlik Uygulama Gezisi - II Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 0-0-0
Bahar REH-102 Turist Rehberliği Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar TREH 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Bahar TREH 526 Turist Rehberliğinde Yorumlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz REH 213 Rehberlik Uygulama Gezisi - I Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 0-0-0
Güz TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TREH 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 621 Ulusal Turizm Destinasyonları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz TREH 503 Kültürler Arası İletişim Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz TREH 507 Turizm Rehberliği Güncel Sorun Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar REH-102 Turist Rehberliği Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 777 Turizmde Kültürel Miras Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TİO-621 Ulusal Turizm Destinasyonları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz OSD Batı Akdeniz Ülkeleri Kültür - Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Efsaneler ve Günümüze Yansımal Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TİO 616 Uluslararası Turizm Destinasyo Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 539 Turizmde Tur Planlaması ve Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-621 Ulusal Turizm Destinasyonları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-777 Turizmde Kültürel Miras Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TİO 616 Uluslararası Turizm Destinasyo Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 542 Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 539 Turizmde Tur Planlaması ve Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-785 Turizmin Sosyo-Kültürel Temell Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-613 Turizm İşletmelerinde Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-621 Ulusal Turizm Destinasyonları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Yenipınar, U. Tarihi Zeyve Pazarının Yaşatılması ve Mersin Çıkışlı Tur Rotası. KÜLTÜREL MİRAS ARAŞTIRMALARI KULMİRA, 2021, 2, 78-96.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Detay
Yenipınar, U.; Atasoy, A.; çınar, B.; Türkseven, Y. IV. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi Değerlendirmesi. TURİST REHBERLİĞİ NİTEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2021, 2, 163-176.
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl