Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Vatansever
Birim
:
Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Tip Fakültesi Göz Hastaliklari Anabilim Dali 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2019-06-21 15:10:32
DÜZENLEME
:
2020-03-05 14:12:17
PUAN
:
4487
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, YÖKDİL, 73.75


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
TIPTA UZMANLIK GÖZ HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Primer edinilmiş nazolakrimal kanal tıkanıklığında fasiyal parametrelerin etkisi Danışman: Dr. Mehmet Atila Argın, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
OP. DR. GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK SORUMLUSU MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ 2018-06-11 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2650
2019
4. Vatansever, M.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Öcalan Oktay, Ö.; Arpacı, R. Atipik Prezentasyon Gösteren Fibroepitelyal Polip: İki Olgunun Sunumu. ARQUİVOS BRASİLEİROS DE OFTALMOLOGİA, 2019, 82, 239-241. 450 + 0
10.5935/0004-2749.20190050

2018
3. Dinç, E.; Dursun, Ö.; Yılmaz, B.; Vatansever, M.; Sarı, A.; Yıldırım, Ö.; Adıgüzel, U. Expression of prostaglandin E2 receptor subtypes in human pterygium and normal conjunctive: immunohistochemical study. INTERNATİONAL OPHTHALMOLOGY, 2018, 38, 1703-1708. 500 + 0
10.1007/s10792-017-0651-y

2. Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Markirt, G.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıgüzel, U. Modifiye Z Sütür Tekniği ile Skleral Fiksasyonlu İntraoküler Lens İmplantasyonu. INTERNATİONAL OPHTHALMOLOGY, 2018, 38, 2357-2361. 700 + 0
10.1007/s10792-017-0735-8

2017
1. Vatansever, M.; Argın, M.; Görür, K. Primer edinilmiş nazolakrimal kanal tıkanıklığında fasiyal parametrelerin etkisi. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2017, 28, 752-756. 1000 + 0
10.1097/SCS.0000000000003911

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1190
2018
12. Vatansever, M.; Dinç, E.; Yıldırım, Ö.; Dursun, Ö.; Özkan, O.; Bozkurt, F.; Adıgüzel, U. Katarakt Cerrahisi ile Kombine Pars Plana Vitrektomi Sonrası Gelişen Olası Toksik Anterior Segment Sendromu. JOURNAL OF GLAUCOMA-CATARACT, 2018, 13, 50-52. 80 + 0
11. Vatansever, M.; Argın, M.; Oktay, Ö.; Yılmaz, E.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Sarı, A.; Sezer, E. Orbitaya Yayılım Gösteren Paranazal Sinüs Kökenli Alveolar Rabdomiyosarkom: Erişkin Bir Olgu. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF OPHTHALMOLGY, 2018, 27, 152-155. 75 + 0
10.5336/ophthal.2016-52370

10. Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Örekici, G.; Sarı, A.; Adıgüzel, U. Kataraktlı Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. JOURNAL OF RETİNA VİTREOUS, 2018, 27, 162-165. 150 + 0
2017
9. Vatansever, M.; Karakılıç, S.; Argın, M.; Yılmaz, İ. Karotid Arter Diseksiyonuna Sekonder Kronik Horner Sendromu. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF OPHTHALMOLGY, 2017, 26, 308-312. 95 + 0
10.5336/ophthal.2016-50607

8. Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Bozkurt, F.; Sarı, A.; Yılmaz, A.; Adıgüzel, U.; Yıldırım, Ö.; Argın, M. Preeklampside fundus bulgularinin degerlendirilmesi. MEDİCİNE SCİENCE INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL, 2017, 6, 406-409. 120 + 0
10.5455/medscience.2016.05.8578

7. Dursun, Ö.; Vatansever, M.; Dinç, E.; Bozkurt, F.; Sarı, A.; Adıgüzel, U. Alternaria alternatalı keratitli bir olgu. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF OPHTHALMOLGY, 2017, 26, 223-226. 75 + 0
10.5336/ophthal.2015-48470

6. Vatansever, M.; Dinç, E.; Sarı, A. Senil Skleral Plaklı Bir Olguda Künt Travma Sonrasında Gelişen Skleral Rüptür. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF OPHTHALMOLGY, 2017, 26, 128-131. 100 + 0
2016
5. Vatansever, M.; Yıldırım, Ö.; Dursun, Ö.; Yılmaz, A.; Dinç, E.; Adıgüzel, U.; Temel, G. Diyabetik retinopatili hastalarda optik koherens tomografi bulgularının görme keskinliği ile ilişkisi. JOURNAL OF RETİNA VİTREOUS, 2016, 24, 305-308. 160 + 0
4. Vatansever, M.; Dinç, E.; Markirt, H.; Ertekin, S.; Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Yıldırım, Ö. Çocuk hastada malign hipertansiyon nedeniyle ortaya çıkan iki taraflı görme kaybı. JOURNAL OF RETİNA VİTREOUS, 2016, 24, 166-168. 80 + 0
3. Vatansever, M.; Bozkurt, F.; Dinç, E.; Yılmaz, E.; Nayır, E.; Sarı, A.; Yıldırım, Ö.; Kara, T. Multiple Myelom Orbita Metastazı: Olgu Sunumu. TURKİSH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2016, 46, 148-150. 75 + 0
10.4274/tjo.73645

2. Vatansever, M.; Danacı Vatansever, E.; Dinç, E.; Sarı, A.; Kara, T. Çocukluk Çağında Proptozisin Nadir Bir Nedeni: Langerhans Hücreli Histiyositoz. TURKİSH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2016, 46, 194-196. 90 + 0
10.4274/tjo.50024

2015
1. Vatansever, M.; Dinç, E.; Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Sundu, C. Alt göz kapağında kene: olgu sunumu. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2015, 24, 195-198. 90 + 0
10.5336/ophthal.2014-41890

Uluslararası - Özet - Sözlü 160

2. Vatansever, M.; Tezol, Ö.; Dinç, E.; Danacı Vatansever, E.; Dursun, Ö.; Sarı, A.; Usta, Y., Çölyak Hastalığı Olan Çocuklarda Göz Bulgularının İncelenmesi. ESPGHAN, 2018-05-09, 2018-05-12, Geneva, İsviçre, 2018. 80

1. Vatansever, M.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Markirt, H.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıgüzel, U., Modifiye Z Sütür Tekniği ile Skleral Fiksasyonlu İntraoküler Lens İmplantasyonu. ESCRS, 2017-10-07, 2017-10-11, Lizbon, Portekiz, 2017. 80

Uluslararası - Özet - Poster 77

2. Danacı Vatansever, E.; Vatansever, M.; Dinç, E.; Temel, G.; Ünal, S., Orak Hücre Anemili Çocuklarda Göz Komplikasyonlarının OCT ile Değerlendirilmesi. ASH, 2018-12-01, 2018-12-04, California, Türkiye, 2018. 40

1. Yıldırım, Ö.; Vatansever, M.; Yılmaz, A.; Dinç, E.; Adıgüzel, U.; Temel, G., Diyabetik retinopatili hastalarda optik koherens tomografi bulgularının görme keskinliği ile ilişkisi. Euretina, 2015-09-17, 2015-09-20, Nice, Fransa, 2015. 37

Ulusal - Özet - Sözlü 120

3. Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Örekici, G.; Adıgüzel, U.; Yılmaz, A., Arka Kapsül Opasitesi Olan Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 42

2. Dursun, Ö.; Vatansever, M.; Dinç, E.; Temel, G.; Sarı, A.; Adıgüzel, U., Kataraktlı Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 37

1. Vatansever, M.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Markirt, H.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıgüzel, U., Modifiye Z Sütür Tekniği ile Skleral Fiksasyonlu İntraoküler Lens İmplantasyonu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 40

Ulusal - Özet - Poster 270

15. Vatansever, M.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Adıgüzel, U.; Yılmaz, A.; Argın, M., Non-Arteritik Anterior İskemik Optik Nöropatide Optik Koherens Tomografi Bulgularının Değerlendirilmesi. TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 21

14. Tezol, Ö.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Çıtak, Ç.; Temel, G.; Vatansever, M., Koroidal Çillenme: Tip 1 Nörofibromatozis İçin Yeni Tanı Kriteri Olabilir mi. 54. Türk Pediatri Kongresi, 2018-05-06, 2018-05-10, Girne, Türkiye, 2018. 10

13. Eröz, P., Konjonktival Displazi Nedeniyle Takip Edilen Bir Olguda Korneaya Sınırlı İntraepitelyal Neoplazi Gelişimi,. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 0

12. Göbel, L.; Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Katarakt Cerrahisi Sonrası Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Urrets-Zavalia Sendromu. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 20

11. Aslan, F.; Dursun, Ö.; Vatansever, M.; Dinç, E.; Aydın, B.; Adıgüzel, U., Konservatif Tedavi ile Gerileyen Suprakoroidal Hemoraji. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 16

10. Markirt, H.; Vatansever, M.; Danacı Vatansever, E.; Argın, M., Çocuk Hastada Spinal Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Gelişen Horner Sendromu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 21

9. Özkan, O.; Yıldırım, Ö.; Dursun, Ö.; Bozkurt, F.; Dinç, E.; Vatansever, M.; Adıgüzel, U., Katarakt Cerrahisi ile Kombine Pars Plana Vitrektomi Sonrası Gelişen Toksik Anterior Segment Sendromu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 7

8. Vatansever, M.; Argın, M., Primer edinilmiş nazolakrimal kanal tıkanıklığında fasiyal parametrelerin etkisi. TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, Antalya, Türkiye, 2015. 25

7. Öcalan Oktay, Ö.; Vatansever, M.; Dinç, E.; Argın, M., Alveolar rabdomyosarkom olgu sunumu. TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, Antalya, Türkiye, 2015. 21

6. Vatansever, M.; Dinç, E., Göz İçindeki Sarkaç. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014-11-05, 2014-11-09, Antalya, Türkiye, 2014. 25

5. Vatansever, M.; Argın, M., Pitozisle Başvuran Hastada Horner Sendromu. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014-11-05, 2014-11-09, Antalya, Türkiye, 2014. 25

4. Özkan, G.; Vatansever, M.; Dinç, E.; Sarı, A.; Adıgüzel, U., Multifokal Herpetik Keratit. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014-11-05, 2014-11-09, Antalya, Türkiye, 2014. 20

3. Markirt, H.; Dinç, E.; Vatansever, M.; Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Yıldırım, Ö., Çocukluk Çağında Hipertansif Retinopati. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014-11-05, 2014-11-09, Antalya, Türkiye, 2014. 16

2. Kuş, N.; Ertekin, S.; Vatansever, M.; Sarı, A., Pitozisi Olan Bir Çocuk Olgunun Klinik Değerlendirilmesi. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2013-11-06, 2013-11-10, Antalya, Türkiye, 2013. 18

1. Vatansever, M.; Ertekin, S.; Danacı Vatansever, E.; Sarı, A.; Çıtak, E., Ekzoftalmusla başvuran olguda langerhans hücreli histiyositoz. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2013-11-06, 2013-11-10, Antalya, Türkiye, 2013. 22

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY , [ 2017 : 1 ] . 5
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY , [ 2018 : 2 ] . 10
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY , [ 2019 : 1 ] . 5
1. Türk Oftalmoloji Derneği , Üye No: 275830, Türkiye, 2012-03-14-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Detay
Vatansever, M.; Dinç, E.; Dursun, .; öcalan oktay, .; Arpacı, R. Atipik Prezentasyon Gösteren Fibroepitelyal Polip: İki Olgunun Sunumu. ARQUİVOS BRASİLEİROS DE OFTALMOLOGİA, 2019, 82, 239-241.
10.5935/0004-2749.20190050
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl