Doç.Dr. Vural Hamzaoğlu

Birim
:
Tıp Fakültesi / Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
08 Aralık 1977
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Hastanesi
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
1567
Faks
:
+90-324-2410098
E-MAIL
:
vuralhamzaoglu@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
vuralhamzaoglu@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
vuralhamzaoglu@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-18 06:03:46
DÜZENLEME
:
2021-06-07 09:08:06
PUAN
:
8551
YABANCI DİL
:
İngilizce, Çok iyi, Diğer, 80


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
3.09 TIP FAKÜLTESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2002
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Etkinlik, Yan etkileri ve Komplikasyonlarına Göre Sentetik Dura Greftlerinden; Beriplast ve Tissuduranın Karşılaştırılması Danışman: Dr. Cengiz Çokluk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diğer, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye, 2011.

http://www.omu.edu.tr">http://www.omu.edu.tr

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
PRATİSYEN HEKİM ÖZEL VATAN HASTANESİ 2003-06-10 - 2005-03-02
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2005-07-07 - 2011-09-26
UZMAN DOKTOR GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ 2011-11-10 - 2012-11-12
UZMAN DOKTOR TURHAL DEVLET HASTANESİ 2012-11-10 - 2013-11-10
UZMAN DOKTOR OREGON HEALTH& SCİENCE ÜNİVERSİTESİ 2014-01-27 - 2015-04-01
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6850
2019
16. Hamzaoğlu, V.; Beger, O.; Erdoğan, O.; Kara, E.; Vayisoğlu, Y.; Taghipour, P.; Özalp, H.; Karataş, D.; Avcı, E.; Dağtekin, A. Radioanatomic assessment of the geniculate ganglion dehiscence and dimension: A cadaveric study. ELSEVİER BV, 2019, 0-0. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.wneu.2019.11.036

2018
15. Hamzaoğlu, V. The Predictability Precision Of Superior Semicircular Canal Through Radiological Assessment And Microanatomical Dissection. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL ADVANCED OTOLOGY, 2018, 14, 290-294. 1000 + 0
10.5152/iao.2018.4428

14. Hamzaoğlu, V. Morphometric properties of the facial nerve in fetal temporal bones. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, 2018, 116, 7-14. 1000 + 0
10.1016/j.ijporl.2018.10.012

13. Ko, A.; Magown, P.; Ozpinar, A.; Burchiel, K.; HAMZAOĞLU, V. Asleep Deep Brain Stimulation Reduces Incidence of Intracranial Air during Electrode Implantation. STEREOTACTİC AND FUNCTİONAL NEUROSURGERY, 2018, 96, 83-90. 500 + 0
10.1159/000488150

12. BEGER, B.; BEGER, O.; KOÇ, T.; Dinç, U.; HAMZAOĞLU, V.; Kayan, G.; Uzmansel, D.; Olgunus, Z. Quantitative and Neurovascular Anatomy of the Growing Gracilis Muscle in the Human Fetuses. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2018, 29, 1-. 350 + 0
10.1097/SCS.0000000000004921

11. DAĞTEKİN, A.; AVCI, E.; HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; KARATAŞ, D.; ESEN, K.; BAĞDATOĞLU, C.; başkaya, m. Management of occipitocervical junction and upper cervical trauma. JOURNAL OF CRANİOVERTEBRAL JUNCTİON AND SPİNE, 2018, 9, 148-. 550 + 0
10.4103/jcvjs.JCVJS_72_18

10. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; KARATAŞ, D.; ESEN, K.; GÜRSES, İ.; DAĞTEKİN, A.; AVCI, E. Clinical course of the untreated calcified big cerebellar liponeurocytoma. JOURNAL OF SURGİCAL CASE REPORTS, 2018, 2018, -. 0 + 0
10.1093/jscr/rjy316

9. Hamzaoğlu, V. The Measurement of Various Anatomical Structures and Assessment of Morphometric Development of Fetal Skull Base. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2018, , 1-. 1000 + 0
10.1097/SCS.0000000000004260

8. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; AVCI, E.; KARATAŞ, D.; İSMİ, O.; TALAS, D.; BAĞDATOĞLU, C.; DAĞTEKİN, A. Early diagnosis of Grisel’s syndrome in children with favorable outcome. CHİLD’XXS NERVOUS SYSTEM, 2018, , -. 650 + 0
10.1007/s00381-018-3996-2

7. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; KARATAŞ, D.; DAĞTEKİN, A.; yıldız, m.; AVCI, E. Rare Cause of Acute Tetraplegia and Respiratory Arrest: Cervicomedullary Neuroenteric Cyst in a Child: Case Report. NMC CASE REPORT JOURNAL, 2018, , -. 0 + 0
10.2176/nmccrj.cr.2018-0105

6. BEGER, O.; KOÇ, T.; BEGER, B.; ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; Vayisoğlu, Y.; TALAS, D.; KURTOĞLU, Z. Multiple muscular abnormalities in a fetal cadaver with CHARGE syndrome. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2018, , -. 0 + 0
10.1007/s00276-018-2137-7

2017
5. TENEKECİ, G.; SARI, A.; HAMZAOĞLU, V.; ozalp, h. Reconstruction of a Marjolin Ulcer Defect of the Scalp Invading Brain and Causing Brain Abscess Formation Using Free Latissimus Dorsi Flap. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2017, 28, 510-512. 0 + 0
10.1097/SCS.0000000000003805

4. HAMZAOĞLU, V.; ÖZDEMİR, M.; doğan, a.; ÖZALP, H. Brief report: Large fusiform aneurysm of a circumflex branch of the posterior cerebral artery. TURKİSH NEUROSURGERY, 2017, , -. 0 + 0
3. DAĞTEKİN, A.; HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; AVCI, E.; KARATAŞ, M.; Varyemez, M.; Alımlı, M.; BAĞDATOĞLU, C. A probable extraordinary etiology of a reduntant nerve root syndrome : lomber spondylolisthesis. JOURNAL OF NEUROLOGİCAL SCİENCES (TURKİSH), 2017, 35, 50-52. 0 + 0
10.24165/jns.9800.16

2016
2. Ismi, O.; Ozalp, H.; Hamzaoglu, V.; Bucioglu, H.; Vayısoglu, Y.; Gorur, K. Grisel's syndrome accompanying a submandibular abscess. ELSEVİER BV, 2016, 441, 1-4. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjorl.2016.07.004

Publications_014.pdf

2015
1. Hamzaoğlu, V. Kısa Rapor: Posterior serebral arterin sirkumfleks dalının geniş fuziform anevrizması. TURKİSH NEUROSURGERY, 2015, 27(6), 1025-1026. 500 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
1. Hamzaoğlu, V. SENTETiK DURA GREFTLERiNDEN BERiPLAST VE TiSSUDURANIN ETKiNLiK YAN ETKi VE KOMPLiKASYONLAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. JOURNAL OF EXPERİMENTAL AND CLİNİCAL MEDİCİNE, 2015, ---. 200 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
1. DAĞTEKİN, A.; HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; AVCI, E.; KARATAŞ, M.; varyemez, m.; alımlı, m.; BAĞDATOĞLU, C. A probable extraordinary etiology of a redundant nerveroot syndrome: Lumbar spondylolisthesis. JOURNAL OF NEUROLOGİCAL SCİENCES AND NEUROPHYSİOLOGY, 2018, 35, 50-52. 0 + 0
10.24165/jns.9800.16

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; DAĞTEKİN, A. Disk Hernilerinde Altın Standart: Mikrodiskektomi. TÜRK NÖROŞÜRÜRJİ DERGİSİ, 2018, 28, 196-200. 200 + 0
Ulusal - Diğer 257
2015
4. Hamzaoğlu, V.; Yılmaz, T.; Çıkla, U.; Özalp, H. Erişkinde radyografik anormalliğin eşlik etmediği spinal kord hasarı (SCIWORA) . JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDİCİNE, 2015, ---. 47 + 0
Publications_010.pdf

3. Özalp, H.; Hamzaoğlu, V.; Özdemir, M.; Tetik, B.; Karavelioğlu, E.; Yılmaz, E.; Dolgun, H.; Tuna, H.; Şekerci, Z. Kafa Travmaları üzerine istatiksel bir analiz. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, ---. 60 + 0
Publications_007.pdf

2. Araz, N.; Karataş, D.; Hamzaoğlu, V. ALT TORAKAL VE ÜST LOMBER VERTEBRA PEDİKÜLLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE YAPILAN MORFOMETRİK ÖLÇÜMLER. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, ---. 100 + 0
Publications_006.pdf

2013
1. Alim, S.; Demir, A.; Hamzaoğlu, V. Künt Kafa Travması Sonrası Büyük bir İntrakranial Anevrizma Basısı Nedenli İzole Okülomotor Sinir Felci . JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDİCİNE, 2013, ---. 50 + 0
Publications_009.pdf

Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. HAMZAOĞLU, V.; ÖZBAY, E. Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, ISBN: 978-605-9358-50-7, US Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; DAĞTEKİN, A. Spinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Revizyon Yaklaşımları, ISBN: 978-605-4149-19-3, buluş tasarım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 12 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
2. HAMZAOĞLU, V.; KARATAŞ, D.; AVCI, E. Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, ISBN: 978-605-9358, Us akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 130

2. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; ERDEN, S.; POLAT, G.; DAĞTEKİN, A.; BAĞDATOĞLU, C., The Relationship Between Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α-308 (G/A) Gene Polymorphism and Glial Tumors.. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, 2017-08-20, 2017-08-25, İstanbul, Türkiye, . 70

1. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; ERDEN, S.; AVCI, E.; BAĞDATOĞLU, C., Determination of N-acetyltransferase 2 (NAT 2) Gene Polymorphism in Patıents with Glioma in Turkey.. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery., 2017-08-20, 2017-08-25, İstanbul, Türkiye, . 60

Uluslararası - Özet - Poster 190

6. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; HAMZAOĞLU, V.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; ÖZALP, H.; ERDEN, S.; DAĞTEKİN, A.; BAĞDATOĞLU, C., ASSOCIATION BETWEEN CYTOCHROME P450 GENE (CYP2C19) POLYMORPHISM AND GLIAL TUMORS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, 2017-08-20, 2017-08-25, İstanbul, Türkiye, . 35

5. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; ERDEN, S.; AVCI, E.; BAĞDATOĞLU, C., Glutathıone S-Transferase gene polymorphısms and the risk of glioma.. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, 2017-08-20, 2017-08-25, İstanbul, Türkiye, . 25

4. Hamzaoglu , V.; Ibrahim, A.; McCartney, S.; Obayashi, O.; AlBakry, A.; Burchiel, K., Natural History of Spinal Cord Stimulation Devices and Therapy. CNS, 2015-09-26, 2015-09-30, Portland-Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 42

Scientific_Meetings_007.pdf

3. AlBakry, A.; Ibrahim , A.; Obayashi, J.; Hamzaoglu, V.; Marquart, J.; McCartney, S.; Burchiel, K., Survival Analysis of Deep Brain Stimulation Devices and Therapy: Patient-centered Data Analysis. CNS, 2015-09-26, 2015-09-30, Portland-Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 22

Scientific_Meetings_004.pdf

2. Marquart, J.; Ibrahim, A.; Obayashi , J.; AlBakry , A.; Hamzaoglu , V.; McCartney, S.; Selden , N., Natural History of Vagal Nerve Stimulation Devices and Therapy for Drug Refractory Epilepsy. CNS, 2015-09-26, 2015-09-30, Portland-Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 15

Scientific_Meetings_008.pdf

1. Ozpinar, A.; Hnenny, L.; Hamzaoglu, V.; Raskin, J.; Cetas, J.; Dogan, A., Simultaneous aneurysm clipping and decompressive craniectomy in high-grade. AANS, 2015-05-02, 2015-05-06, Portland-Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 32

Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Sözlü 0

2. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; Erbay, F.; Yaman, O.; DAĞTEKİN, A.; DEMİR, T., Lomber omurgada fiksasyon: Pedikül vidası ile faset vidası yöntemlerinin biyomekanik açıdan karşılaştırılması. Spinal Cerrahi Sempozyumu, 2018-09-26, 2018-09-29, , Türkiye, . 0

1. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; DAĞTEKİN, A., Füzyonsuz kısa segment stabilizasyon: Torakolomber bileşke kırıklarında füzyon cerrahisine alternatif bir yöntem. Spinal Cerrahi Sempozyumu, 2018-09-26, 2018-09-29, , Türkiye, . 0

Ulusal - Özet - Sözlü 120

3. Hamzaoğlu, V.; Beger, O.; Taghipour, P.; Özalp, H.; Vayisoğlu, Y.; Kara, E.; Erdemoğlu, E., Mastoid kavite içerisinde sigmoid sinüsün yerleşimine ilişkin yeni bir sınıflandırma önerisi. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2019-11-13, 2019-11-17, Antalya, Türkiye, 2019. 32

2. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; DAĞTEKİN, A., Chiari Tip I Malformasyonlu hastalarda işitme kaybının değerlendirilmesi. TND 32. Bilimsel Kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, , Türkiye, . 50

1. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; İSMİ, O.; DAĞTEKİN, A.; AVCI, E.; BAĞDATOĞLU, C., Grisel sendromunda tanı ve tedavi yaklaşımları. TND 32. bilimsel kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, , Türkiye, . 37

Ulusal - Özet - Poster 103

6. BEGER, O.; KOÇ, T.; BEGER, B.; özalp, h.; HAMZAOĞLU, V.; vayisoğlu, y.; talas, ü., Multiple muscular abnormalities in a fetal cadaver withCHARGE syndrome. 1.Uluslararası Akdeniz Anatomi Kongresi(IMAC2018)-19.Ulusal Anatomi Kongresi, 2018-09-06, 2018-09-09, , Türkiye, . 8

5. SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; HAMZAOĞLU, V.; ALTUNKAN, A., Derin beyin stimülasyonu olgularında anestezi deneyimlerimiz. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-11-25, 2017-11-29, , Türkiye, . 18

4. Çıkla, U.; Hamzaoğlu, V., Çocukluk Çağında Görülen Dev Araknoid Granülasyon . TND, 2012-04-20, 2012-04-24, Gümüşhane, Türkiye, 2012. 25

Scientific_Meetings_010.pdf

3. Topal, A.; Kaya, A.; Cebeci, H.; Hamzaoğlu, V.; Şahin, H.; Akkurt, A., Derin beyin stimülasyonunda pilin kalvaryuma yerleştirilmesi . TND, 2012-04-20, 2012-04-24, Samsun, Türkiye, 2012. 13

Scientific_Meetings_012.pdf

2. Hamzaoğlu, V.; Çokluk, C.; Karkucak, A.; Çıkla, U., Sentetik dura greftlerinden; Beriplastve Tissuduranin etkinlik,yan etki ve komplikasyonlar açısından karşılaştırılması . TND, 2012-04-20, 2012-04-24, Gümüşhane, Türkiye, 2012. 23

Scientific_Meetings_011.pdf

1. Cebeci, H.; Kaya, A.; Topal, A.; Hamzaoğlu, V.; Şahin, H.; Akkurt, A., Distoni nedeni ile globus pallidus internaya derin beyin stimülasyonu uygulanan hastada geçici libido kaybı. TND, 2012-04-20, 2012-04-24, Samsun, Türkiye, 2012. 13

Scientific_Meetings_009.pdf

Ulusal - Yürütücü 400

4. İnsan Erişkin Kadavralarında Temporal Kemik, Orta ve İç Kulağın Anatomik Yapısının İncelenmesi, BAP, Proje No: 2019-1-AP3-3371, 19470 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. İnsan Erişkin Kadavralarında Temporal Kemik, Orta ve İç Kulağın Anatomik Yapısının İncelenmesi, BAP, Proje No: 2019-1-AP3-3371, 19470 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Endoskopik transsfenoidal yaklaşımla Hipofiz ve sonrası, petröz apeks ve pterigopalatin fossa morfometrisi , BAP, Proje No: 2019-1-AP3-3383, 22656 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Parasagittal Kortikal Venöz Anatominin Mikrocerrahi ve Radyolojik Anatomisi, BAP, Proje No: 2018-2-AP4-2956, 25698 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. İnsan erişkin kadavralarında orta kraniyal fossa yaklaşımı ile internal akustik kanala yaklaşım, BAP, Proje No: 2019-3-AP4-3778, 35000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. Mezial temporal lobun mikroşirurjikal anatomisi; Kadavra beyin diseksiyonları, BAP, Proje No: 2016-1-AP5-1437, 200000 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

Uluslararası
1. Oregon Health&Science Üniversitesi , 2014-01-27 - 2015-04-15, Portland-Oregon, Amerika Birleşik Devletleri.
Ulusal 0
1. Türk Rinoloji ,Otoloji ve Nörootoloji Derneği, 2018-05-01, Antalya, Türkiye. 0
1. Türk Nöroşirürji Derneği , Üye No: 1297, Türkiye, 2013-12-01-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl