Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
E-MAIL
:
yaksan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-25 07:56:41
DÜZENLEME
:
2018-01-04 14:40:38
PUAN
:
16293
YABANCI DİL
:
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1985
YÜKSEK LİSANS BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1988
DOKTORA İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1995
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-01-14 - 2017-01-14
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 0
2008
1. Aksan, Y.; Kantar, D. No wellness feels better than this sickness: Love metaphors from a cross-cultural perspective. METAPHOR AND SYMBOL, 2008, 23, 262-291. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2017
6. özcan, G.; Aksan, Y. Sözlü Türkçede Evet'in Görünümleri: Sözlü Türkçe Derlemi’nden Bulgular. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2017, 14, 15-35. 0 + 0
2016
5. Asaman, E.; çakır, .; Aksan, Y. Seeing Darkness, Hearing Silence: Student and Teacher Metaphors in the Context of Visually and Hearing Impaired. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2016, 8, 22-34. 0 + 0
2015
4. Aksan, M.; Aksan, Y. Tür Özelliklerinin Belirlenmesinde Çoksözcüklü Birimler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2015, 12, 1-42. 0 + 0
http://ded.mersindilbilim.info

Publications_001.pdf

2009
3. Aksan, M.; Aksan, Y. Olay Yapı Çoğulluğunun Anlambilimi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2009, 6, 1-13. 0 + 6
http://ded.mersindilbilim.info

2. Aksan, Y. Building a national corpus of Turkish: Design and implementation. ORKİNG PAPERS İN CORPUS-BASED LİNGUİSTİCS AND LANGUAGE, 2009, 3, 299-231. 0 + 0
2003
1. Aksan, Y. Türkçe de durum değişikliği eylemlerinin kılınış özellikleri. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2003, 2003, 1-14. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
1992
2. çakır, .; Aksan, Y. Yabancı dil öğretmeni yetiştirmede mikroöğretimin rolü: Bir model. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1992, 7, 313-320. 0 + 0
1991
1. Aksan, M.; Aksan, Y. Metin Kavramı ve Tanımlar. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1991, 2, 90-104. 0 + 3
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/dad/

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1125
1. Aksan, Y.; Demirhan, U. Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures, ISBN: 9781443871198, Cambridge Scholar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 44 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 250
http://www.cambridgescholars.com/
2. Aksan, Y.; Kantar, D. Current Trends in Pragmatics, ISBN: 1-84718-207-0, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 16 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2007. 250
http://cambridgeschlars.co
3. Aksan, Y. Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler, ISBN: 3892060088, Die Blaue Eule, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 246 Sayfa, Türkçe, Essen, Türkiye, 2002. 250
4. Ruhi, .; Aksan, Y. Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures-Introduction, ISBN: 9781443871198, Cambridge Scholar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 10 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 250
http://www.cambridgescholars.com/
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 1125
1. Ruhi, S.; Aksan, Y. Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures, ISBN: 9781443871198, Cambridge Scholar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 263 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 125
http://www.cambridgescholars.com
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1125
1. Aksan, S.; Aksan, M.; Mersinli, .; Demirhan, U. A Frequency Dictonary of Turkish, ISBN: 9781138839656, Routledge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 350 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0
http://www.routledge.com
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 333
1. Aksan, Y.; Mersinli, . 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, ISBN: 978-605-67299-0-4, Dilbilim Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
2. Aksan, Y.; Uçar, A. Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, ISBN: 9789756900376, Şafak matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 125
3. Aksan, Y.; Mersinli, .; Yaldır, Y. Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar,, ISBN: 958, Dokuz Eylü Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 10 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2011. 83
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 390

7. AKSAN, M.; AKSAN, Y., Alanlararası Ortak Terimler: Sözlükbilim ve Derlem Dilbilim. III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, 2017-11-03, 2017-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2017. 0

6. Aksan, Y.; Aksan, M., Tükçenin Derlem-Temelli Sıklık Sözlüğü: Temel İlkeler ve Uygulama . II. Uluslarası Sözlük Bilim Sempozyumu , 2016-11-03, 2016-11-04, İstanbul, Türkiye, 2016. 0

http://wwwsozluksempozyumu.istanbul.edu.tr

5. AKSAN, S.; ÖZEL, S.; YILMAZER, H.; DEMİRHAN, U., The Turkish National Corpus (TNC): Comparing the Architectures of v1 and v2 . 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 190

http://www.cicling.org

4. MERSİNLİ, Ü.; AKSAN, S., A Methodology for Multi-word Unit Extraction in Turkish . 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 200

http://www.cicling.org

3. Aksan, M.; Aksan, Y., Multi-word units in imaginative and informative domains. ICTL 2012, 2012-09-18, 2012-09-21, Ankara, Türkiye, 2015. 0

http://www.ictl2012.metu.edu.tr

2. AKSAN, Y.; YALDIR, Y., A corpus based word frequency list of Turkish Evidence from the Turkish National Corpus. ICTL 15, 2010-08-08, 2010-08-09, Szeged, Türkiye, 2012. 0

1. AKSAN, Y., A typology of pluractional forms in Turkish. ICTL, 2008-08-03, 2008-08-05, Antalya, Türkiye, 2009. 0

Uluslararası - Tam Metin - Poster 0

1. Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012. 0

http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/991_Paper.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

3. AKSAN, M.; AKSAN, S., Alanlararası Ortak Terimler: Sözlükbilim ve Derlem Dilbilim. III. Uluslararası Sözlük Bilim Sempozyumu, 2016-11-03, 2016-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

http://www.sozluksempozyumu.ogu.edu.tr

2. AKSAN, M.; DEMİRHAN, U.; AKSAN, S., Corpus frequency and affix ordering in Turkish. 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 100

http://www.cicling.org

1. Aksan, Y.; Mersinli, Ü.; Altunay, S., Colligational Patterns of Turkish Multi-Word Units. Corpus-Based Word Frequency, 2015-02-19, 2015-02-20, Mersin, Türkiye, 2015. 0

http://www.dam.orgtr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

5. Aksan, Y.; Aksan, M.; Özel, S.; Yılmazer, H.; Demirhan, U., Web Tabanlı Türkçe Ulusal Derlemi (TUD). 16. Akademik Bilişim Kongresi, 2015-02-05, 2015-02-07, Mersin, Türkiye, 2016. 0

4. AKSAN, Y., Genel Adlar: Sıklık Listesinden İşlevsel Ulamlara. 28. UDK, 2014-05-08, 2014-05-09, Sakarya, Türkiye, 2015. 0

3. Aksan, Y.; Yaldır, Y., Türkçe sözvarlığının nicel görünümleri. 24. Ulusal Dilbilim Konferansı, 2010-05-12, 2015-05-14, Ankara, Türkiye, 2011. 0

2. AKSAN, Y., Türkçede yakın anlamlı sözcükler: Bir derlem çalışması. XXIIth National Linguistics Conference, 2008-04-06, 2008-04-07, Van, Türkiye, 2009. 0

1. AKSAN, S.; ÇAKIR, O., Ilkokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarının metinsellik ölçütleri ve metin konusu oluşumu açısından değerlendirilmesi. 11.Ulusal Dilbilim Kurultayı, 1997-05-22, 1997-05-23, Ankara, Türkiye, 1997. 100

Ulusal - Yürütücü 200

2. Türkçe'de Çok Sözcüklü Birimler: Derlem-Temelli Yöntem ile Çıkarılmaları, Sayısal Dağılımlarının Hesaplanması, Yapı ve İşlev Özelliklerinin Saptanması, Sözlüğünün Oluşturulması , TÜBİTAK, Proje No: 115K135, 11863000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100
http://www.tudfrekans.org.tr

1. Türkçe için Derlem-Temelli Morfolojik İşaretleyici ve Sözcük-Ek Sıklığı Sözlüğü Oluşturma , TÜBİTAK, Proje No: 113K039, 11293500 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100
http://www.tuddfrekans.org.tr

Uluslararası 8000
1. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-07-01 - 2017-12-31. 2000
2. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-01-01 - 2017-06-30. 2000
3. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2016-07-01 - 2016-12-31. 2000
4. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2016-01-01 - 2016-06-30. 2000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 36
1. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2016 : 3 ] . 12
2. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
3. GAUN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 4
4. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
5. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. DİLBİLİM DERGİSİ , [ 2017 : 4 ] . 0
Ulusal
1. Ankara Üniversitesi , 2017-06-01 - 2017-09-01, Ankara, Türkiye.
2. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. İngiliz Dilbilimi Bl. Beytepe-Ankara , 2015-03-01 - 2015-12-29, Ankara, Türkiye.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 322 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar DB 530 Dilbilim Semineri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek Li 3-0-3
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 323 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 323 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz İDB 707 Dilbilim İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz İDB 605 Görünüş Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB 322 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar İDB 616 Derlem Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 323 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDB 603 Türkçede Kılınış ve Görünüş Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 525 Derlem Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz İDB 707 Dilbilim İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 322 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar DB 530 Dilbilim Semineri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar İDB 614 Bilişsel Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 323 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz İDB 603 Türkçede Kılınış ve Görünüş Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 525 Derlem Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 517 Söylem Çözümlemesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 426 Bilişsel Dilbilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB314 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar İDB 707 Dilbilim İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar DB 530 Dilbilim Semineri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB313 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz DB 525 Derlem Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz İDB 603 Türkçede Kılınış ve Görünüş Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 517 Söylem Çözümlemesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB404 Biçembilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB314 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB313 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB403 Metin Dilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET ORANI (%) DETAYI GRUP TOPLAM
Proje Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje %100 Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%80 Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje %75 TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje
%75 Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%75 Sanayi Tezleri Programı (SAN- TEZ) projesi
%35 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%35 Yükseköğretim kurumlan tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler)
%20 Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri)
Araştırma Yurtdışı %30 Yurtdışı Toplam: 6.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 6.000
Yurtiçi %20 Yurtiçi
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Ankara Üniversitesi, 2017-06-01 - 2017-09-01, Ankara, Türkiye.1 1.000 1.000 0.200 0.200 6.000
Yayın Bilimsel (Tez Hariç) kitap %100 Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap Toplam: 23.250

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 23.250
%60 Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap
Ders Kitabı %70 Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı
%40 Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı
Kitapta editörlük %60 Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
%30 Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
Kitap bölümü %40 Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü
%25 Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Aksan, Y.; Mersinli, . 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, ISBN: 978-605-67299-0-4, Dilbilim Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0.500 1.000 0.250 0.125 3.750
Kitap tercümesi %30 Alanında yayımlanmış tam kitap çevirisi
Ansiklopedi konu/madde yazarı %10 Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
%6 Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
Dergi editörlüğü %30 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
%10 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-01-01.
Basım Tarihi: 2017-01-01, Sayı: 1
1.000 1.000 0.100 0.100 3.000
MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-07-01.
Basım Tarihi: 2017-07-01, Sayı: 2
1.000 1.000 0.100 0.100 3.000
%15 ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Özgün/Derleme Makale %40 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%35 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%30 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
özcan, G.; Aksan, Y. Sözlü Türkçede Evet'in Görünümleri: Sözlü Türkçe Derlemi’nden Bulgular. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2017, 14, 15-35. 1.000 1.000 0.300 0.300 9.000
%20 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) %10 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%8 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%6 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan
%6 ULAKBİM Tarafından taranan
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %40 Özgün kişisel kayıt
%20 Karma kayıt
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %20 Özgün kişisel kayıt
%5 Karma kayıt
Hakemlik %5 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
2.000 1.000 0.030 0.060 1.800
2.000 1.000 0.030 0.060 1.800
1.000 1.000 0.030 0.030 0.900
%2 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik
Tasarım Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) %30 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%15 Bilimsel yayınla tescillenmiş
Bilimsel tasarım %20 Bilimsel yayınla tescillenmiş
%15 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamanmış ve belgelenmiş
Faydalı obje %30 TSE/TPE tarafından tescillenmiş
Sergi Özgün kişisel etkinlik %60 Uluslararası Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%30 Ulusal
Karma etkinlikler %15 Davetli/yarışmalı uluslararası
%10 Davetli/yarışmalı ulusal
Patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent %100 Alanında uluslararası tescillenmiş patent Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında ulusal tescillenmiş patent %60 Alanında ulusal tescillenmiş patent
Atıf Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %8 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf Toplam: 30.150

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 30.000
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Aksan, M.; Aksan, Y. Metin Kavramı ve Tanımlar. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1991, 2, 90-104,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
3.000 1.000 0.020 0.060 1.800
çakır, .; Aksan, Y. Yabancı dil öğretmeni yetiştirmede mikroöğretimin rolü: Bir model. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1992, 7, 313-320,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, Y. Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler, ISBN: 3892060088, Die Blaue Eule, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 246 Sayfa, Türkçe, Essen, Türkiye, 2002.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, S.; Aksan, M.; Mersinli, .; Demirhan, U. A Frequency Dictonary of Turkish, ISBN: 9781138839656, Routledge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 350 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2016.

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
AKSAN, S.; ÖZEL, S.; YILMAZER, H.; DEMİRHAN, U., The Turkish National Corpus (TNC): Comparing the Architectures of v1 and v2 . 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016.
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
0.250 1.000 0.020 0.005 0.150
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %4 SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Aksan, M.; Aksan, Y. Olay Yapı Çoğulluğunun Anlambilimi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2009, 6, 1-13,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.040 0.040 1.200
çakır, .; Aksan, Y. Yabancı dil öğretmeni yetiştirmede mikroöğretimin rolü: Bir model. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1992, 7, 313-320,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.040 0.040 1.200
AKSAN, Y., A typology of pluractional forms in Turkish. ICTL, 2008-08-03, 2008-08-05, Antalya, Türkiye, 2009.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.040 0.040 1.200
Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012.
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 3
3.000 1.000 0.040 0.120 3.600
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Aksan, Y. Türkçe de durum değişikliği eylemlerinin kılınış özellikleri. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2003, 2003, 1-14,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
3.000 1.000 0.020 0.060 1.800
Asaman, E.; çakır, .; Aksan, Y. Seeing Darkness, Hearing Silence: Student and Teacher Metaphors in the Context of Visually and Hearing Impaired. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2016, 8, 22-34,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
3.000 1.000 0.020 0.060 1.800
Aksan, Y. Building a national corpus of Turkish: Design and implementation. ORKİNG PAPERS İN CORPUS-BASED LİNGUİSTİCS AND LANGUAGE, 2009, 3, 299-231,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
çakır, .; Aksan, Y. Yabancı dil öğretmeni yetiştirmede mikroöğretimin rolü: Bir model. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1992, 7, 313-320,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, Y.; Uçar, A. Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, ISBN: 9789756900376, Şafak matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, Y.; Mersinli, .; Yaldır, Y. Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar,, ISBN: 958, Dokuz Eylü Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 10 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2011.
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, S.; Aksan, M.; Mersinli, .; Demirhan, U. A Frequency Dictonary of Turkish, ISBN: 9781138839656, Routledge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 350 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2016.

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
2.000 1.000 0.020 0.040 1.200
Aksan, Y.; Demirhan, U. Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures, ISBN: 9781443871198, Cambridge Scholar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 44 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015.

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
AKSAN, S.; ÇAKIR, O., Ilkokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarının metinsellik ölçütleri ve metin konusu oluşumu açısından değerlendirilmesi. 11.Ulusal Dilbilim Kurultayı, 1997-05-22, 1997-05-23, Ankara, Türkiye, 1997.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, Y.; Aksan, M.; Özel, S.; Yılmazer, H.; Demirhan, U., Web Tabanlı Türkçe Ulusal Derlemi (TUD). 16. Akademik Bilişim Kongresi, 2015-02-05, 2015-02-07, Mersin, Türkiye, 2016.
Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, Y.; Yaldır, Y., Türkçe sözvarlığının nicel görünümleri. 24. Ulusal Dilbilim Konferansı, 2010-05-12, 2015-05-14, Ankara, Türkiye, 2011.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
AKSAN, Y.; YALDIR, Y., A corpus based word frequency list of Turkish Evidence from the Turkish National Corpus. ICTL 15, 2010-08-08, 2010-08-09, Szeged, Türkiye, 2012.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
AKSAN, Y., Genel Adlar: Sıklık Listesinden İşlevsel Ulamlara. 28. UDK, 2014-05-08, 2014-05-09, Sakarya, Türkiye, 2015.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012.
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 9
9.000 1.000 0.020 0.180 5.400
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Aksan, Y.; Kantar, D. No wellness feels better than this sickness: Love metaphors from a cross-cultural perspective. METAPHOR AND SYMBOL, 2008, 23, 262-291,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
çakır, .; Aksan, Y. Yabancı dil öğretmeni yetiştirmede mikroöğretimin rolü: Bir model. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1992, 7, 313-320,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012.
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaHakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıfynakçadaki her bir atıf %2 Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
AKSAN, Y., Türkçede yakın anlamlı sözcükler: Bir derlem çalışması. XXIIth National Linguistics Conference, 2008-04-06, 2008-04-07, Van, Türkiye, 2009.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012.
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi %10 Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi
Tebliğ Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ %25 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ Toplam: 3.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 3.000
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
AKSAN, M.; AKSAN, Y., Alanlararası Ortak Terimler: Sözlükbilim ve Derlem Dilbilim. III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, 2017-11-03, 2017-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2017. 1.000 1.000 0.100 0.100 3.000
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ %5 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
Ödül TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü %100 TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü %80 Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü %40 Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %30 Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %15 Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül %10 Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül
Toplam : 62.400
Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 62.250