Öğr.Gör. yusuf ÇELİK

Birim
:
Silifke Meslek Yüksekokulu / Organik Tarım
İŞ Adresi
: Me.ü. Silifke Meslek Yüksek Okulu Silifke / Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2019-02-07 12:01:37
DÜZENLEME
:
2020-01-11 10:54:27
PUAN
:
13565
YABANCI DİL
:
İngilizce, CB, Diğer, 70


Uluslararası - Diğer 290
2018
3. ÇELİK, Y.; YARŞİ, G.; PAKSOY, M.; TÜRKMEN, Ö. TUZ STRESINE MARUZ BIRAKILAN KAVUNLARDA SILISYUM UYGULAMASININ BITKI BÜYÜMESINE VE KLOROFIL MIKTARINA ETKISI . II. INTERNATİONAL EURASİAN AGRİCULTURE AND NATURAL SCİENCES CONGRESS, 2018, 1, 211-217. 95 + 0
2. ÇELİK, Y.; YARŞİ, G.; PAKSOY, M.; TÜRKMEN, Ö. KAVUNDA TUZ STRESİ KOŞULLARINDA SİLİSYUM UYGULAMALARININ FİDE GELİŞİMİ VE BAZI BESİN ELEMENTİ İÇERİKLERİNE ETKİLERİ . II.INTERNATİONAL EURASİAN AGRİCULTURE AND NATURAL SCİENCES CONGRESS, 2018, 1, 211-217. 95 + 0
2008
1. Yarşi, G.; Rad, S.; Çelik, Y. Farklı Anaçların Kybele F1 Hıyar Çeşidinde Verim, Kalite ve Bitki Gelişimine Etkisi. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21, 27-34. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2019
1. ÖZARSLANDAN, A.; ÖZARSLANDAN, M.; ÇELİK, Y. Muz Yetiştiriciliğinde Toprak Patojenlerine Karşı Arbusküler MikorhizalMantar (AMF) Uygulamaları. DÜSTAD – DÜNYA SAĞLIK VE TABİAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 2, 26-36. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
6. YARŞİ, G.; ÇELİK, Y. Silifke Yöresinde Topraksız Tarım İşletmelerinin Sorunları. ERASMUS SYMPOSİUM, 2019, 1, 135-141. 50 + 0
2017
5. YARŞİ, G. Entegre Mücedele Kullanılarak Topraksız Tarımda Kavun Yetiştiriciliğinin Araştırılması. DEVAM EDİYOR, 2017, 1, 135-141. 0 + 0
2016
4. YARŞİ, G. Kabakgillerde( cucurbitacea) Aşılama Teknikleri ve Aşı Fizyolojisi. II,ULUSAL BİTKİ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU, 2016, 1, 001-001. 0 + 0
2008
3. YARŞİ, G. Sera Hıyar Yetiştirciliğinde Aşılı Fide Kullanımın Beslenme Durumuna Etkisi. MERSİN SEMPOZYUMU 2008, 2008, 1, 1927-1932. 0 + 0
2007
2. YARŞİ, G.; ÇELİK, Y.; YILDIRIM, N. Göksu Deltasında Sera Sebze Yetiştriciliğinde Aşılı Fide Kullanımına Çevreci Yaklaşım. 18-21 NİSAN ULUSAL ÇEVRE SEMPOZYUMU MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2007, 1, 1-7. 50 + 0
1. YARŞİ, G.; Rad, S. Aşılı Fide Kullanımının Sera Hıyar Yetiştriciliğinde Verim, Kalite ve Bitki Gelişimine Etkisi. X, 2007, 1, 1-5. 0 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 7500
1. ÇELİK, Y. Kent Stratejisi Silifke, ISBN: 978-605-9831-93-2,, Eğitim Yayınevi,, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 4 Sayfa, İngilizce, MERSİN, Türkiye, 2017. 5000
2. SAYGIN, M.; ÇELİK, Y. Kent Stratejisi Silifke, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi,, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 7 Sayfa, Türkçe, mersin, Türkiye, 2018. 2500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1830

8. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A., MİKORİZALARIN BİTKİLERDE STRES MEKANİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 200

7. ÇELİK, Y.; ÖZARSLANDAN, A.; ZULKADİR, G.; Keskin, L., AMİNOASİTLERİN BİTKİLERDE VERİM VE DAYANIKLILIKMEKANİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. 3. ULUSLARARASI Mersin SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 190

6. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A., YARARLI BAKTERİLERİN (PGPR) BİTKİSEL ÜRETİMDE VERİM VEDAYANIKLILIK MEKANİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ. 2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 200

5. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A., MİKORİZALARIN BİTKİLERDE STRES MEKANİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ. 2.ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 200

4. YARŞI, G.; ÇELİK, Y.; ÖZARSLANDAN, A., TÜRKİYE’DE PEPİNO (SOLANUM MURİCATUM)YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU. ERASMUS II. International Academic Researh Symposium on Sciences, Engineering and Architecture Sciences, 2019-04-05, 2019-04-06, İzmir, Türkiye, . 200

3. YARŞI, G.; ÇELİK, Y., Silifkede Topraksız Tarım. ERASMUS International Academic Research Symposium on Science, Engineering and Architecture Sciences, 2019-04-05, 2019-04-06, izmir, Türkiye, . 200

2. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; PAKSOY, M.; TÜRKMEN, Ö., EFFECTS OF SILICON APPLICATION ON PLANT GROWTH AND CHLOROPHYLL CONTENT OF MELON (Cucumis melo .L) grown under salınıty stress. II.INTERNATIONAL EURASION AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS, 2018-09-11, 2018-09-15, bakü, Azerbaycan, . 190

1. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; PAKSOY, M.; TÜRKMEN, Ö., EFFECTS OF SILICON APPLICATION ON SOME PLANT NUTRIENTS CONTENT OF MELON (Cucumis melo L.) PLANTS UNDER THE SALT STRESS CONDITION. II.INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE NATURAL SCIENCES CONGRESS, 2018-09-11, 2018-09-15, BAKÜ, Azerbaycan, . 190

Uluslararası - Özet - Sözlü 495

3. ÇELİK, Y.; ÖZARSLANDAN, A.; ZULKADİR, G.; Keskin, L., Aminoasitlerin Bitkilerde Verim Ve Dayanıklılık Mekanizması Üzerindeki Etkileri.. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, Bildiri Özetleri Kitabı, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 95

2. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A., Yararlı Bakterilerin (PGPR) Bitkisel Üretimde Verim Ve Dayanıklılık Mekanizması Üzerine Etkileri. 2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 100

1. ÖZARSLANDAN, A.; ÖZARSLANDAN, M.; ÇELİK, Y., Muz Alanlarında Toprak Patojenlerine Karşı Yararlı Bakteri Uygulamaları.. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 100

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BTP203 Bağcılık Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz BTP211 Tarımsal Mekanizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz BTP215 Mesleki Uygulama III Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 0-4-2
Güz BTP107 Bahçe Bitkileriekolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-1-3
Güz ORT 103 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 107 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 205 Tarımsal Yapılar ve Sulama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 215 Mesleki Uygulama - III Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz BTP111 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz BTP217 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz ORT 223 Tarımsal Pazarlama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 227 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar ORT 232 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT 214 Mesleki Uygulama - IV Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar BTP106 Genel Sebzecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar BTP116 Mesleki Uygulama II Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 0-4-2
Bahar BTP206 Bahçe Bitkileri Sulaması Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Bahar BTP204 Bahçe Bitkileri Zararlıları Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar BTP210 Organik Tarım Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Bahar BTP228 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar ORT 106 Bitkisel Üretim İlkeleri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar ORT 104 Organık Tarımın Genel İlkeleri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT118 Organik Sebze Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT220 Bahçe Bitkileri Zararlıları Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 227 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 109 Mesleki Uygulama - I Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz ORT 215 Mesleki Uygulama - III Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz ORT 107 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 103 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 223 Tarımsal Pazarlama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz BTP217 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz BTP107 Bahçe Bitkileriekolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-1-3
Güz BTP203 Bağcılık Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz ORT 205 Tarımsal Yapılar ve Sulama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz BTP211 Tarımsal Mekanizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz BTP111 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ORT 104 Organık Tarımın Genel İlkeleri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT118 Organik Sebze Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT 112 Mesleki Uygulama - II Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar ORT218 Organik Meyvecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar ORT 232 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar SER222 Bahçe Bitkileri Islahı Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Bahar SER226 Ilıman İklim Meyveleri Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-1-3
Bahar BTP106 Genel Sebzecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar BTP206 Bahçe Bitkileri Sulaması Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Bahar BTP210 Organik Tarım Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Bahar BTP228 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz ST201 Staj - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz ORT 227 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz BTP107 Bahçe Bitkileriekolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-1-3
Güz BTP111 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz BTP203 Bağcılık Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz BTP205 Genel Meyvecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz BTP211 Tarımsal Mekanizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz BTP217 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz SER105 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz ORT 103 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 107 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 109 Mesleki Uygulama - I Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz ORT 205 Tarımsal Yapılar ve Sulama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FY 210 Sulama Teknikleri Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar FY 112 Islah Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Bahar FY 208 Fidancılıkta Mikro Üretim Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar BTP106 Genel Sebzecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar BTP112 Gübreler ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar ORT 104 Organık Tarımın Genel İlkeleri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT118 Organik Sebze Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT218 Organik Meyvecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar ORT 232 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz ORT 215 Mesleki Uygulama - III Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz FY 105 Tohum Bilimi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz FY 201 Fidan Hastalıkları ve Mücadele Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz FY 215 Organik Tarım Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz BTP107 Bahçe Bitkileriekolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-1-3
Güz ORT 103 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 107 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 109 Mesleki Uygulama - I Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz ORT 205 Tarımsal Yapılar ve Sulama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 211 Tarımsal Pazarlama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 223 Tarımsal Pazarlama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Bahar SER226 Ilıman İklim Meyveleri Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-1-3
Bahar FY 110 Genel Bağcılık Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar FY 112 Islah Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Bahar FY 202 Ilıman İklim Meyveleri Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar FY 208 Fidancılıkta Mikro Üretim Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar FY 210 Sulama Teknikleri Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar ORT 104 Organık Tarımın Genel İlkeleri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT 112 Mesleki Uygulama - II Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Bahar ORT118 Organik Sebze Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT218 Organik Meyvecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Güz FY 209 Budama Tekniği Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz SER213 Seralarda Sulama Drenaj Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER219 Seralarda İklimlendirme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz FY 105 Tohum Bilimi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz FY 111 Genel Meyvecilik Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz FY 205 Subtropik Meyveler Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 3-0-3
Güz FY 207 Dış Mekan Süs Bitkisi Yetiştir Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz ORT 103 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 107 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 109 Mesleki Uygulama - I Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Güz ORT 205 Tarımsal Yapılar ve Sulama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 211 Tarımsal Pazarlama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 215 Mesleki Uygulama - III Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FY 210 Sulama Teknikleri Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Bahar FY 208 Fidancılıkta Mikro Üretim Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar SER226 Ilıman İklim Meyveleri Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-1-3
Bahar SER216 Seralarda Besleme ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar SER112 Sera Bitkileri Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar ORT218 Organik Meyvecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar FY 202 Ilıman İklim Meyveleri Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar FY 110 Genel Bağcılık Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar FY 112 Islah Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Bahar ORT 104 Organık Tarımın Genel İlkeleri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz FY 111 Genel Meyvecilik Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz FY 105 Tohum Bilimi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz FY 207 Dış Mekan Süs Bitkisi Yetiştir Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz SER213 Seralarda Sulama Drenaj Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER219 Seralarda İklimlendirme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER109 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz ORT 107 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 103 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz FY 209 Budama Tekniği Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz ORT 205 Tarımsal Yapılar ve Sulama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 211 Tarımsal Pazarlama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz FY 205 Subtropik Meyveler Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FY 208 Fidancılıkta Mikro Üretim Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar ORT 104 Organık Tarımın Genel İlkeleri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT218 Organik Meyvecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar ORT 204 Ürünlerin Muhafazası ve Pazara Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar FY 210 Sulama Teknikleri Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar FY 202 Ilıman İklim Meyveleri Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar FY 106 Bitki Besleme ve Gübreleme Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Bahar SER226 Ilıman İklim Meyveleri Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-1-3
Bahar SER216 Seralarda Besleme ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar FY 112 Islah Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz ORT 107 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 211 Tarımsal Pazarlama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz FY 105 Tohum Bilimi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz FY 205 Subtropik Meyveler Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 3-0-3
Güz FY 215 Organik Tarım Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz ORT 103 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 205 Tarımsal Yapılar ve Sulama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz FY 111 Genel Meyvecilik Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz FY 103 Bitki Fizyolojisi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ORT 204 Ürünlerin Muhafazası ve Pazara Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar SER210 Sera Ürünleri Muhafazası Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Bahar ORT 112 Mesleki Uygulama - II Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Bahar ORT 104 Organık Tarımın Genel İlkeleri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT 102 Bitki Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar ORT 210 Tohum Teknolojileri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar FY 110 Genel Bağcılık Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar FY 106 Bitki Besleme ve Gübreleme Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Bahar ORT218 Organik Meyvecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar ORT 214 Mesleki Uygulama - IV Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Bahar SER224 Bahçe Bitkileri Zararlıları Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Bahar FY 112 Islah Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz SER203 Seralarda Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Güz SER205 Seralarda Süs Bitkileri Yetişt Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz FY 111 Genel Meyvecilik Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz ORT 205 Tarımsal Yapılar ve Sulama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 211 Tarımsal Pazarlama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz SER201 Tarımsal Yayın ve Haberleşme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz FY 113 Mesleki Uygulama - I Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 0-4-1
Güz FY 103 Bitki Fizyolojisi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz SER211 Organik Tarım Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz ORT 103 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz FY 105 Tohum Bilimi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz SER213 Seralarda Sulama Drenaj Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER219 Seralarda İklimlendirme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER111 Genel Seracılık Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz ORT 107 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 209 Gübreler ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 105 İklim Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 213 Örtü Altı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SER216 Seralarda Besleme ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar SER112 Sera Bitkileri Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar ORT222 Subrtopik Meyveler Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar SER114 Bitki Besleme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Bahar SER218 Mesleki Çlşm. Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 0-4-1
Bahar ORT 108 Bitki Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT218 Organik Meyvecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar ORT 210 Tohum Teknolojileri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar SER108 Genel Sebzecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar ORT 104 Organık Tarımın Genel İlkeleri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar SER204 Seralarda Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar SER102 Tarım Ekonomisi Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Bahar ORT 204 Ürünlerin Muhafazası ve Pazara Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar SER210 Sera Ürünleri Muhafazası Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Bahar SER116 Uyg. Seracılık - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 0-4-1
Güz SER203 Seralarda Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Güz ORT 205 Tarımsal Yapılar ve Sulama Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz SER205 Seralarda Süs Bitkileri Yetişt Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz ORT 103 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 209 Gübreler ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 107 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz SER213 Seralarda Sulama Drenaj Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER219 Seralarda İklimlendirme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz ORT 213 Örtü Altı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz SER111 Genel Seracılık Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER211 Organik Tarım Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER105 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SER210 Sera Ürünleri Muhafazası Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Bahar MNT218 Bitkisel Üretime Giriş Silifke Meslek Yüksekokulu Mantarcılık 3-0-3
Bahar SER112 Sera Bitkileri Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar ORT 210 Tohum Teknolojileri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT 104 Organık Tarımın Genel İlkeleri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar MNT106 Türküye'nin İklim Bitki Örtüsü Silifke Meslek Yüksekokulu Mantarcılık 2-0-2
Bahar MNT208 Tarımsal Yayın ve Haberleşme Silifke Meslek Yüksekokulu Mantarcılık 2-0-2
Bahar MNT212 Tarımsal Pazarlama Silifke Meslek Yüksekokulu Mantarcılık 2-0-2
Bahar SER108 Genel Sebzecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar SER114 Bitki Besleme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Bahar MNT112 Proje ve İşlt. Kurulş. Silifke Meslek Yüksekokulu Mantarcılık 2-0-2
Bahar SER218 Mesleki Çlşm. Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 0-4-1
Bahar SER222 Bahçe Bitkileri Islahı Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Bahar ORT218 Organik Meyvecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar MNT204 Mantarların Değerlendirilmesi Silifke Meslek Yüksekokulu Mantarcılık 2-0-2
Bahar SER116 Uyg. Seracılık - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 0-4-1
Bahar MNT108 Tarım Ekonomisi Silifke Meslek Yüksekokulu Mantarcılık 2-0-2
Bahar ORT 108 Bitki Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar SER204 Seralarda Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar MNT110 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Mantarcılık 2-0-2
Güz ORT 107 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz SER111 Genel Seracılık Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz MNT217 Mantar İşletmelerinde İklim. Silifke Meslek Yüksekokulu Mantarcılık 2-0-2
Güz MNT215 Kompost Yapım Tekniği Silifke Meslek Yüksekokulu Mantarcılık 3-0-3
Güz ORT 203 İşletme Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz SER101 Bahçe Bitkileri ve Ürt. Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Güz MNT105 İstatistik Silifke Meslek Yüksekokulu Mantarcılık 2-0-2
Güz SER203 Seralarda Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Güz MNT211 Mantar Hast. ve Zararlıları Silifke Meslek Yüksekokulu Mantarcılık 2-0-2
Güz ORT 213 Örtü Altı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz SER207 Uyg. Seracılık - 3 Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 0-4-1
Güz ORT 103 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz SER211 Organik Tarım Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER219 Seralarda İklimlendirme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER105 Toprak Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER109 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SER108 Genel Sebzecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar SER112 Sera Bitkileri Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar SER114 Bitki Besleme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Bahar SER204 Seralarda Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar ORT 210 Tohum Teknolojileri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT 110 Tarımsal Mekanizasyon Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT 202 Toprak ve Su Kirliliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar SER208 Uyg. Seraclık - 4 Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 0-4-1
Bahar SER210 Sera Ürünleri Muhafazası Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Bahar SER116 Uyg. Seracılık - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 0-4-1
Bahar ORT 106 Bitkisel Üretim İlkeleri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar SER218 Mesleki Çlşm. Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 0-4-1
Güz BZ111 Botanik Mut Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz SER203 Seralarda Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Güz ORT 207 Arıcılık ve Tozlaşma Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz SER211 Organik Tarım Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER219 Seralarda İklimlendirme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz BZ215 Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğ Mut Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-2-3
Güz SER111 Genel Seracılık Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz AİL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz SER209 Sebze Hastalıkları Zararlıları Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz ORT 203 İşletme Yönetimi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz KİM101 Kimya Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz ORT 103 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz SER207 Uyg. Seracılık - 3 Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 0-4-1
Güz SER109 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER113 Uyg. Seraclık - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 0-4-1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl