Dr.Öğr.Gör YENER BAŞ
Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir Bölge Planlama Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mimarlik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
7725
Faks
:
+90-324-3610109
E-MAIL
:
yenerbas@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-08-20 13:40:52
DÜZENLEME
:
2020-02-27 08:44:38
PUAN
:
7800
YABANCI DİL
:
İngilizce, , KPDS, 80


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Kentsel Biçimin Üretimi ve Mülkiye İlişkilerinin Yeniden Üretimi, Yenişehir-Ankara'nın Biçimsel Oluşumu Danışman: Dr. Baykan Günay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2010.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İmar Mevzuatını Araçlarıyla Kent Mekanını Tasarlamak Danışman: Dr. Mehmet Adnan Barlas, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehircilik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞR. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2011-09-23 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2017
3. ünlü, T.; Baş, Y. Morphological processes and the making of residential forms: morphogenetic types in Turkish cities. URBAN MORPHOLOGY, 2017, 21, 105-122. 1000 + 0
2016
2. ünlü, T.; Baş, Y. Multi-nuclear growth patterns in a rapidly changing Turkish city: a fringe-belt perspective. URBAN MORPHOLOGY, 2016, 20, 107-121. 1000 + 0
http://www.urbanform.org/online_public/403.shtml

Publications_006.pdf

2015
1. Baş, Y. Bir (Kentsel) Ütopya Olarak “Ankara” Romanı. ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 32, 79-98. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.4305/METU.JFA.2015.2.6

Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 200
2017
2. Baş, Y. Ütopya ve Planlamanın Çelişkili Zemini: Bütünlük Arayışı. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2017, , 75-102. 100 + 0
2014
1. Baş, Y. Bir Meta Olarak Kent Biçiminin Tasarımı ve Üretimi Kavramsal Bir Çerçeve Önerisi. İDEAL KENT, 2014, , 8-27. 100 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 100
2016
1. Baş, Y. Ankarada Ütopya ve Ütopyada Ankara. BİLİM VE ÜTOPYA, 2016, , 47-56. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Baş, Y. Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933, ISBN: 978-605-938-21-4, Koç Üniversitesi VEKAM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 482 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
2. ünlü, T.; Baş, Y. Urban and Regional Planning in Turkey, ISBN: 978-3-030-05772-5, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 291 Sayfa, İngilizce, Cham, İsviçre, 2019. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 50
1. Baş, Y.; Burat, S. Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu Temel Yaklaşımlar ve Teknikler, ISBN: 978-975-6900-52-9, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2016. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 50
1. Günay, B. Şehircilik Yazıları, ISBN: 978-975-429-350-0, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 26 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. BAŞ, Y., Ankara Jansen Planı’ında Yenişehir’in İnşası ve Mülkiyet İlişkilerinin Etkisi. ULUSLARARASI JANSEN ve ANKARA SEMPOZYUMU, 2018-12-13, 2018-12-13, Ankara, Türkiye, 2019. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. BAŞ, Y.; ÜNLÜ, T., Morphological periods of Turkish cities as an outcome of plot transformation. The 24th International Seminar on Urban Form, 2017-09-27, 2017-09-29, Valencia, İspanya, . 100

3. ÜNLÜ, T.; BAŞ, Y., Gradual transformation of the urban landscape and the planning practice -. The 24th International Seminar on Urban Form, 2017-09-27, 2017-09-29, Valencia, İspanya, . 100

2. ÜNLÜ, T.; BAŞ, Y., Morphogenetic types as the basis of new residential forms. The 23rd International Seminar on Urban Form, 2016-07-07, 2016-07-10, Nanjing, Çin, . 100

1. BAŞ, Y., Reading Lefebvre morphologically: A property based conceptual framework in urban morphology. International Seminar on Urban Form, 2014-07-03, 2014-07-06, Porto, Portekiz, . 100

Ulusal - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Sözlü 0

1. ÜNLÜ, T.; BAŞ, Y., Türkiye’de Kentsel Mekânın Dönüşümü Üzerine Morfolojik Bir Tartışma. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ ŞEHİRCİLİK TARİHİ: DENEYİMLER, KAYNAKLAR, YÖNTEMLER SEMİNERİ, 2017-02-01, 2017-02-01, İstanbul, Türkiye, . 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. BAŞ, Y., Ankara-Yenişehir’de Kentsel Biçimin Değişimi ve Mülkiyet İlişkilerinin Rolü. II. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU, 2018-10-31, 2018-11-02, İstanbul, Türkiye, . 100

1. BAŞ, Y., Mersin de Morfolojik Süreçlerin Değerlendirilmesi. Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-23, Mersin, Türkiye, . 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. KENTSEL GELİŞME SÜREÇLERİNİN VE MORFOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI: MERSİN’DE ÇEPER-KUŞAK OLUŞUMU VE KONUT ALANLARININ DEĞİŞEN FİZİKSEL YAPISI, TÜBİTAK, Proje No: 113K131, 193324 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
Projects_002.pdf

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. TOPLUM VE DEMOKRASİ , [ 2017 : 1 ] . 0
Ulusal 0
1. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI İLE KANUNLA KURULMUŞ DİĞER KURUMLAR, , , Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Bahar CRP432 Desıgn Control As A Tool of Ur Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP234 Prıncıples and Concepts of Arc Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP234 Prıncıples and Concepts of Arc Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP234 Prıncıples and Concepts of Arc Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP432 Desıgn Control As A Tool of Ur Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz ŞBP 517 Kentsel Morfoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Bahar CRP234 Prıncıples and Concepts of Arc Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP432 Desıgn Control As A Tool of Ur Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Güz ŞBP 517 Kentsel Morfoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP234 Prıncıples and Concepts of Arc Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP432 Desıgn Control As A Tool of Ur Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar ŞBP 592 Planlama Stüdyosu II Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 2-4-3
Güz MİM313 Kentsel Tasarım Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz ŞBP 591 Planlama Stüdyosu I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 2-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÜYG101 Introductıon To Unıversıty Lıf Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 1-0-1
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Baş, Y. Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933, ISBN: 978-605-938-21-4, Koç Üniversitesi VEKAM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 482 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019.
ünlü, T.; Baş, Y. Urban and Regional Planning in Turkey, ISBN: 978-3-030-05772-5, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 291 Sayfa, İngilizce, Cham, İsviçre, 2019.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Baş, Y. Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933, ISBN: 978-605-938-21-4, Koç Üniversitesi VEKAM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 482 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019.
ünlü, T.; Baş, Y. Urban and Regional Planning in Turkey, ISBN: 978-3-030-05772-5, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 291 Sayfa, İngilizce, Cham, İsviçre, 2019.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl