Dr.Öğr.Gör YENER BAŞ

Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir Bölge Planlama Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mimarlik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
7725
Faks
:
+90-324-3610109
E-MAIL
:
yenerbas@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-08-20 13:40:52
DÜZENLEME
:
2019-07-23 13:10:05
PUAN
:
8575
YABANCI DİL
:
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Kentsel Biçimin Üretimi ve Mülkiye İlişkilerinin Yeniden Üretimi, Yenişehir-Ankara'nın Biçimsel Oluşumu Danışman: Dr. Baykan Günay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2010.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İmar Mevzuatını Araçlarıyla Kent Mekanını Tasarlamak Danışman: Dr. Mehmet Adnan Barlas, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehircilik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞR. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2011-09-23 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4000
2017
4. ünlü, T.; Baş, Y. Morphological processes and the making of residential forms: morphogenetic types in Turkish cities. URBAN MORPHOLOGY, 2017, 21, 105-122. 1000 + 0
3. ünlü, T.; Baş, Y. Morphological processes and the making of residential forms: morphogenetic types in Turkish cities. URBAN MORPHOLOGY, 2017, 21, 105-122. 1000 + 0
http://www.urbanform.org/online_public/2017_2.shtml

Publications_009.pdf

2016
2. ünlü, T.; Baş, Y. Multi-nuclear growth patterns in a rapidly changing Turkish city: a fringe-belt perspective. URBAN MORPHOLOGY, 2016, 20, 107-121. 1000 + 0
http://www.urbanform.org/online_public/403.shtml

Publications_006.pdf

2015
1. Baş, Y. Bir (Kentsel) Ütopya Olarak “Ankara” Romanı. ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 32, 79-98. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.4305/METU.JFA.2015.2.6

Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 100
2014
1. Baş, Y. Bir Meta Olarak Kent Biçiminin Tasarımı ve Üretimi -Kavramsal Bir Çerçeve Önerisi. İDEAL KENT, 2014, 13, 8-27. 100 + 0
http://www.idealkentdergisi.com/arsiv/sayi13.html

Publications_005.pdf

Ulusal - Alan endexleri 0
2017
1. Baş, Y. Ütopya ve Planlamanın Çelişkili Zemini: Bütünlük Arayışı. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2017, , 75-102. 0 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. ünlü, T.; Baş, Y. Urban and Regional Planning in Turkey, ISBN: 978-3-030-05772-5, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 291 Sayfa, İngilizce, Cham, İsviçre, 2019. 125
https://www.springer.com/us/book/9783030057725
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 550
1. Baş, Y. Ankara 1928, ISBN: Yayın aşamasındadır, Yayın aşamasındadır, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 50 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 550
1. Baş, Y. Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Temel Yaklaşımlar ve Teknikler, ISBN: 978-975-6900-52-9, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 592 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2016. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 550
1. Günay, B. Şehircilik Yazıları, ISBN: 978-975-429-350-0, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 26 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. BAŞ, Y., Ankara Jansen Planı’xxnda Yenişehir’xxin İnşası ve Mülkiyet İlişkilerinin Etkisi. ULUSLARARASI ‘JANSEN ve ANKARA’ SEMPOZYUMU, 2018-12-13, 2018-12-13, Ankara, Türkiye, 2019. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. Baş, Y.; Ünlü, T., Morphological Periods of Turkish Cities as an Outcome of Plot Transformation. International Seminar on Urban Form, 2017-09-27, 2017-09-29, Valensiya, İspanya, 2017. 100

http://valencia2017isufh.com/

2. Ünlü, T.; Baş, Y., Gradual transformation of the urban landscape and the planning practice. International Seminar on Urban Form, 2017-09-27, 2017-09-29, Valensiya, İspanya, 2017. 100

http://valencia2017isufh.com/

1. Baş, Y., Reading Lefebvre morphologically: a property-based conceptual framework in urban morphology. International Seminar on Urban Form, 2014-07-03, 2014-07-06, Porto, Portekiz, 2014. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. BAŞ, Y., Ankara-Yenişehir’xxde Kentsel Biçimin Değişimi ve Mülkiyet İlişkilerinin Rolü. II. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU, 2018-10-31, 2018-11-02, İstanbul, Türkiye, . 100

1. Ünlü, T.; Baş, Y., Mersin'de Morfolojik Süreçlerin İncelenmesi. Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyum, 2015-10-22, 2015-10-23, Mersin, Türkiye, 2015. 100

https://isufturkey.wordpress.com/

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Ünlü, T.; Baş, Y., Kentsel mekanın dönüşümü: morfolojik bir tartışma. Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi, Deneyimler, Kaynaklar, Yöntemler, 2017-02-01, 2017-02-01, İstanbul, Türkiye, 2017. 50

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

1. KENTSEL GELİŞME SÜREÇLERİNİN VE MORFOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI: MERSİN’DE ÇEPER-KUŞAK OLUŞUMU VE KONUT ALANLARININ DEĞİŞEN FİZİKSEL YAPISI, TÜBİTAK, Proje No: 113K131, 193324 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
Projects_002.pdf

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. TOPLUM VE DEMOKRASİ , [ 2017 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP432 Desıgn Control As A Tool of Ur Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Bahar CRP234 Prıncıples and Concepts of Arc Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz ŞBP 517 Kentsel Morfoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP234 Prıncıples and Concepts of Arc Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP432 Desıgn Control As A Tool of Ur Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz ŞBP 517 Kentsel Morfoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP432 Desıgn Control As A Tool of Ur Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Bahar CRP234 Prıncıples and Concepts of Arc Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar ŞBP 592 Planlama Stüdyosu II Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 2-4-3
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Güz MİM313 Kentsel Tasarım Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz ŞBP 591 Planlama Stüdyosu I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 2-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÜYG101 Introductıon To Unıversıty Lıf Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 1-0-1
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Baş, Y. Ankara 1928, ISBN: Yayın aşamasındadır, Yayın aşamasındadır, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 50 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018.
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)