Prof.Dr. RANA YİĞİT

Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Sağlik Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4201
Faks
:
+90-324-3610571
E-MAIL
:
yigitrana@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ranayigit@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-02 13:00:13
DÜZENLEME
:
2021-11-09 11:06:20
PUAN
:
28009
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1980
YÜKSEK LİSANS HEMŞİRELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1991
DOKTORA HEMŞİRELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1996
DOÇENTLİK HEMŞİRELİK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2010
PROF. HEMŞİRELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. Klinik Sorumlu Hemşirelerinin Liderlik Davranışları Danışman: Dr. GÜNSEL BAŞER, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliğ Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1996.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Annelerin İlkokul Çağındaki Çocuklarının Sağlığını Korumalarına İlişkin Bilgi Düzeyi Danışman: Dr. SUAT BAŞ, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliğ Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1991.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞR.GÖR. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1990-06-08 - 1997-12-15
YRD.DOÇ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997-12-15 - 2010-04-29
PROF. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-08-11 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2018-06-26 - 2021-06-26
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2018-01-03 - 2021-01-03
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2018-01-03 - 2021-01-03
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015-12-07 - 2018-12-07
ANABİLİM DALI BAŞKANI İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015-12-07 - 2018-12-07
SENATO ÜYESİ MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-12-29 - 2017-12-29
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-12-29 - 2017-12-29
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ YÜKSEKOKUL KURULU BAŞKANI SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-12-29 - 2017-12-29
MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-12-29 - 2017-12-29
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
2. YİĞİT, R.; ÜĞÜCÜ, G.; KAYA, S. YOKSULLUK: ÇOCUK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BİR DURUM. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 2, 26-41. 0 + 0
1. YÜZER ALSAÇ, S.; YİĞİT, R. Pediatri Hemşiresinin Rolleri ve Rollerinin Değerlendirilmesi Konusunda Yapılan Çalışmalar. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2018, 4, 8-11. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2010
4. Esenay, F.; Yigit, R.; Erdogan, S. Turkish Mothers' Perceptions of Their Children's Weight. WİLEY-BLACKWELL, 2010, 15, 144-153. 1000 + 41
http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6155.2009.00217.x


Alıntılanma Sayısı: 7
2009
3. Akcan, E.; Yigit, R.; Atic, A. The effect of kangaroo care on pain in premature infants during invasive procedures. TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, 2009, 51, 14-18. 1000 + 95

Alıntılanma Sayısı: 19
2007
2. Rana, Y.; Kanik, A.; Özcan, A.; Yuzer, S. Nurses' approaches towards sexuality of adolescent patients in Turkey. WİLEY-BLACKWELL, 2007, 16, 638-645. 0 + 124
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01523.x


Alıntılanma Sayısı: 20
2004
1. Yigit, R.; Ozcan, A.; Kanik, A. Profile of nurses with baccalaureate degrees in Turkey. JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING, 2004, 20, 403-412. 1000 + 50
https://dx.doi.org/10.1016/j.profnurs.2004.06.004


Alıntılanma Sayısı: 8
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 670
2020
5. Çoşkun, A. Investigation of Relationship Between Levels of Self-Efficacy and Self-Care in Middle School Adolescents in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF HEALTH AND LİFE SCİENCES, 2020, 6, 106-130. 0 + 0
http://https://sites.kowsarpub.com/ijhls/articles/106130.html

Publications_015.pdf

2017
4. YILMAZ, M.; YİĞİT, R. Savaş Nedeniyle Göç Eden Hemşirelik Öğrencisinin Yaşadığı Deneyimler (Olgu Sunumu). RESEARCHER: SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 5, 224-230. 100 + 0
Publications_012.pdf

3. ESENAY, F.; YİĞİT, R.; BİNAY, Ş.; ERDOĞAN, S. ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ROL VE İŞLEVLERİNİ UYGULAMA DURUMLARI İLE MESLEKİ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. INTERNATİONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGİCAL DİSEASES AND MATERNAL CHİLD HEALTH, 2017, 10, 1-17. 170 + 0
Publications_013.pdf

2015
2. YİĞİT, R.; IŞIK ESENAY, F.; BİNAY, Ş. THE OPİNİONS AND EXPERİENCES OF SCHOOL NURSES ON CHİLDHOOD OBESİTY. GUVENGRUP, 2015, 26-26. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17371/UHD.2015412759

Publications_001.pdf

1. KARADAMAR, M.; YİĞİT, R.; SUNGUR, M. Ergenlerin kiloları ile ilgili algıları ve kilo kontrolüne yönelik davranışlarının incelenmesi. HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, 2015, 17, 51-61. 200 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2019
1. YİĞİT, R.; ÜĞÜCÜ, G. Yüksek Riskli Yenidoğan ve Bakımının Tarihsel Gelişimi: Dünya ve Türkiye. JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNİVERSİTY HEALTH SCİENCES FACULTY, 2019, 3, 200-211. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 1185
2017
4. AKDENİZ UYSAL, D.; YİĞİT, R. Evaluation of the Association of Level of Self-Efficacy of Nurses and Contribution of Inclusion of Parents in the care of patients by the nurses. HEALTHMED, 2017, 11, 112-123. 300 + 0
3. AKDENİZ UYSAL, D.; YİĞİT, R. Evaluation of the Association of Level of Self-Efficacy of Nurses and Contribution of Inclusion of Parents in the care of patients by the nurses. HEALTHMED, 2017, 11, 112-123. 300 + 0
Publications_010.pdf

2. YİĞİT, R.; AKDENİZ UYSAL, D.; ESENAY, F.; BİNAY, Ş. HEMŞİRE EBEVEYN DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, 2017, 9, 1-16. 285 + 0
Publications_009.pdf

2016
1. Binay, Ş.; Yiğit, R. Relationship Between Adolescents’ Health Promoting Lifestyle Behaviors and Self-Efficacy. THE JOURNAL OF PEDİATRİC RESEARCH, 2016, 3, 180-186. 300 + 0
10.427

Publications_004.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 200
2019
2. Aksu, D.; YİĞİT, R. Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Liderlik Özellikleri ve Aile Merkezli Bakım Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, , -. 100 + 0
2018
1. YÜZER ALSAÇ, S.; YİĞİT, R. Çocuk istismarı ve İhmali. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2018, 4, 142-147. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 3000
2020
16. KAYA, S.; Özel, A.; YİĞİT, R. Özel Gereksinimleri Bulunan Bir Çocuğun Durumunun Kardeşlerine Olan Etkisi. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 1, 81-90. 200 + 0
2018
15. YİĞİT, R. Yoksulluk ve Çocuk. TURKİYE KLİNİKLERİ J PEDİATR NURS-SPECİAL TOPİCS, 2018, 4, 137-141. 200 + 0
14. YİĞİT, R. Fiziksel Engelli Çocuk ve Aile. TURKİYE KLİNİKLERİ J PEDİATR NURS-SPECİAL TOPİCS, 2018, 4, 123-126. 200 + 0
13. ESENAY, F.; YİĞİT, R. Aile Fonksiyonları ve Disfonksiyonel Aile. TURKİYE KLİNİKLERİ J PEDİATR NURS-SPECİAL TOPİCS, 2018, 4, 102-108. 200 + 0
12. YÜZER, S.; YİĞİT, R. Davranış Bozukluğu Olan Çocuk. TURKİYE KLİNİKLERİ J PEDİATR NURS-SPECİAL TOPİCS, 2018, 4, 114-116. 200 + 0
11. GÜRARSLAN BAŞ, N.; YİĞİT, R. Fiziksel engelli çocuk ve aile. TURKİYE KLİNİKLERİ J, 2018, , -. 200 + 0
10. YİĞİT, R. Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağlığı Sorunları. TURKİYE KLİNİKLERİ J PEDİATR NURS-SPECİAL TOPİCS, 2018, 4, 117-222. 200 + 0
9. GÜRARSLAN BAŞ, N.; YİĞİT, R. Yoksulluk ve çocuk. TURKİYE KLİNİKLERİ J PEDİATR NURS-SPECİAL TOPİCS, 2018, , -. 200 + 0
8. YİĞİT, R.; YÜZER ALSAÇ, S. Davranış Bozukluğu Olan Çocuk. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2018, 4, 114-116. 200 + 0
7. ESENAY, F.; YİĞİT, R. Riskli Aile ve Risk DurumlarınınDeğerlendirilmesi. TURKİYE KLİNİKLERİ J PEDİATR NURS-SPECİAL TOPİCS, 2018, 4, 97-101. 200 + 0
2017
6. POLAT KÜLCÜ, D.; YİĞİT, R. ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TIBBİ HATA YAPMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 20, 34-40. 200 + 0
5. POLAT KÜLCÜ, D. ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TIBBİ HATA YAPMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ*. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 20, 34-40. 0 + 0
Publications_008.pdf

2016
4. Akcan, E.; Yiğit, R. Türkiye’de Yenidoğan Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerin Yenidoğanda Ağrı Yönetimi ile İlgili Yaklaşımları. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 3, 147-153. 200 + 0
Publications_005.pdf

2015
3. Arslan, Z.; YİĞİT, R.; Örekeci Temel, G. Lösemi Hastası Çocuk Ebeveynlerinin Çocuğun Bakımına İlişkin Eğitim Gereksinimleri Ve Karşılanması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 7, 58-68. 200 + 0
Publications_003.pdf

2014
2. Karadamar, M.; Yiğit, R.; Sungur, M. Ergenlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 17, 131-139. 200 + 0
2013
1. Doğan, N.; Yiğit, R.; Erdoğan, S. Annelere Doğum Öncesi Verilen Yenidoğan Bakımı İle İlgili, Eğitimin Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrasında Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 6, 10-18. 200 + 2
Ulusal - Diğer 3685
2020
37. KAYA, S.; YİĞİT, R. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Kapsamında Özel Gereksinimi Bulunan Çocukların Ebeveynleri . BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 9, 233-240. 100 + 0
2018
36. ESENAY, F.; YİĞİT, R. Aile Fonksiyonları ve Disfonksiyonel Aile. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF PEDİATRİC NURSİNG-SPECİAL TOPİCS, 2018, 4, 102-108. 100 + 0
35. ESENAY, F.; YİĞİT, R. Riskli Aile ve Risk Durumlarının Değerlendirilmesi. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF PEDİATRİC NURSİNG-SPECİAL TOPİCS, 2018, 4, 97-101. 100 + 0
2015
34. TEZBAŞARAN, E.; YİĞİT, R. HEMŞİRELERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 12-2, 69-80. 100 + 0
Publications_007.pdf

33. Akcan, E.; Yiğit, R. Prematüre Bebek Ağrı Profili: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliği. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 2015, 29, 97-102. 100 + 0
Publications_006.pdf

2013
32. YİĞİT, R.; ERDOĞAN, S. Annelere Doğum Öncesi Verilen Yenidoğan Bakımı İle İlgili Eğitimin Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrasında Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 6, 10-18. 100 + 0
31. Yiğit, R. Sağlık Profesyonellerinin Gözüyle Okullarda Şiddetin Boyutları. SAĞLIKLA HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2013, 8, 40-43. 100 + 0
2011
30. Alaca, Ç.; Yiğit, R.; Özcan, A. Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Hastalık Sürecinde Yaşadığı Deneyimler Konusunda Hasta ve Hemşire Görüşlerinin Karşılaştırılması. PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ , 2011, 2, 69-74. 100 + 3
29. Yiğit, R. Çocukluk Dönemi Obezitesinin Yönetiminde Hemşirenin Rolü. HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, 2011, 1, 71-80. 100 + 0
2008
28. Yüzer, S.; Alıcı, D.; Yiğit, R. Pediatri Hemşireliğinin Rolleri Ve Fonksiyonları Ölçeğinin Uygulamasının Geliştirilmesi: Güvenirliği ve Geçerliği. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2008, 11, 19-29. 100 + 4
27. Derebent, E.; Yiğit, R. Non-Pharmacological Pain Management in Newborn. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 22, 113-118. 100 + 38
2007
26. Yiğit, R.; Yüzer, S. Çocuk Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Rol Ve İşlevlerini Uygulama Düzeyleri. HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, 2007, 9, 15-25. 100 + 0
25. Yiğit, R.; Işık Esenay, F.; Derebent, E. Türkiye'de Hemşirelik Son Sınıf Öğrenci Profili. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2007, 11, 1-12. 100 + 14
2006
24. Derebent, E.; Yiğit, R. Yenidoğanda Ağrı: Değerlendirme ve Yönetim. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2006, 10, 41-49. 100 + 0
23. Yüzer, S.; Yiğit, R.; Taşdelen, B. Çocuğu Hastanede Yatan Annelerin Aldığı Sosyal Destek İle Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2006, 9, 54-62. 100 + 0
2005
22. Yiğit, R.; Kanık, A. Lisans Mezunu Hemşirelerde Mesleki Kimlik. EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2005, 22, 279-288. 100 + 0
21. Yiğit, R. Çocukların Cinsel İstismarı ve Ensest. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2005, 8, 90-100. 100 + 2
20. Yiğit, R.; Yüzer, S. Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Yaptıkları Uygulamaların İncelenmesi. ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2005, 1, 37-37. 100 + 0
2004
19. Yiğit, R.; Karataş, B.; Şen, E.; Serinol, Z.; Helvacı, İ. İlköğretim Birinci Sınıf Çocuklarında Fiziksel Büyüme ve Etki Eden Değişkenler. OPTİMAL TIP DERGİSİ, 2004, 18, 114-122. 90 + 0
2003
18. Yiğit, R.; Esenay, F.; Şen, E.; Serinol, Z. Annelerin Yüksek Ateş Konusunda Bilgi ve Uygulamaları. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2003, 6, 48-56. 95 + 10
2002
17. Yiğit, R. İyi Bir Lider Olmanın Yolları. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2002, 6, 17-21. 100 + 32
16. Yiğit, R. Fetüs-yenidoğan hakları ve hemşirelik. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2002, 6, 50-56. 100 + 8
2001
15. Yiğit, R.; Tokgöz, E.; Esenay, F. İlköğretim Öğrencilerine Verilen Beslenme Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi Düzeylerine Etkisi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2001, 4, 52-57. 100 + 1
2000
14. Yiğit, R. Klinik Sorumlu Hemşirelerinin Liderlik Davranışları. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2000, 4, 21-32. 100 + 12
13. Özcan, A.; Yiğit, R. Sağlık Yüksekokulları ve İlk Yıllarındaki Nicel Durumları. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2000, 4, 14-21. 100 + 4
12. Yiğit, R. Ergenlik Döneminde Görülen Değişiklikler. MEZİTLİ’NİN SESİ, BELEDİYE HABER KÜLTÜR DERGİSİ, 2000, 1, 17-21. 100 + 0
1999
11. Yiğit, R. Öğrenme Kuramları. TÜRK HEMŞİRELER DERGİSİ, 1999, 49, 13-16. 100 + 0
1998
10. Yiğit, R. Meme Kanseri ve Hemşirenin Bu Konuda Yapabileceği Eğitim. EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 1998, 14, 291-300. 100 + 4
9. Yiğit, R. Hasta ve Ailesine Ölümle Baş etmelerinde Yardım Etme. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 1998, 2, 9-15. 100 + 18
1997
8. Başer, G.; Yiğit, R. Hemşirelerin Çocuk ve Ailesini Ölüm Sürecine Hazırlaması. TÜRK HEMŞİRELER DERGİSİ, 1997, 17, 18-20. 100 + 1
7. Yiğit, R. Hastaneye Yatmanın Çocuk ve Aile Üzerine Etkileri. TÜRK HEMŞİRELER DERGİSİ, 1997, 17, 21-28. 100 + 8
6. Yiğit, R. Florance Nightingale. YELKEN DERGİSİ, 1997, 1, 1-4. 100 + 0
5. Yiğit, R. Hemşirelikte Liderlik. TÜRK HEMŞİRELER DERGİSİ, 1997, 17, 10-13. 100 + 0
1996
4. Başer, G.; Yiğit, R. Hemşirelerin Ölüm ve Ölümcül Hastalığı Olan Çocuğa İlişkin Yaşadıkları Duygular. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ, 1996, 13, 209-215. 100 + 2
1995
3. Yiğit, R. Hastanede Yatan Çocuk İçin Oyunun Önemi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 1995, 2, 18-24. 100 + 2
1994
2. Yiğit, R. Hemşirelik. TÜRK HEMŞİRELER DERGİSİ, 1994, 44, 9-11. 100 + 0
1992
1. Yiğit, R. İlkokul Çağı Çocuklarının Büyüme ve Gelişmesi. TÜRK HEMŞİRELER DERGİSİ, 1992, 42, 37-40. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2020
1. KAYA, S.; GÜZEL POLAT, Ö.; YİĞİT, R. Evrensel çocuk hakları kapsamında mülteciçocuklar. SAĞLIK VE YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 2, 79-84. 100 + 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 0
1. YİĞİT, R. Çocuklarda Ağrı Yönetimi, ISBN: 978-605-320-876-1, Nobel Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık TİC.LTD.STİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 302 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 750
1. Yiğit, R. Çocukluk Dönemlerinde Büyüme ve Gelişme, ISBN: 9786056056406, Sistem Ofset Bas. Yay. San. Tic. Ltd. Şti., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 4000, 212 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 500
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 750
1. YİĞİT, R.; ESENAY, F. Pediatri Hemireliği, ISBN: 978-605-464-936-5, Akademisyen Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 999 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 250
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 750
1. YİĞİT, R. Hemşirelikte Liderlik, ISBN: 978-605-2369-07-4, ÇukurovaNobel Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 131 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2018. 0
2. YİĞİT, R.; ÇAVUŞOĞLU, H. Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, ISBN: 978-975-277-688-3, Ayrıntı Basım Yayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
3. YÜZER ALSAÇ, S.; ALICI, D.; YİĞİT, R. Hemşirelik Araştırmalarında Kullanılan Ölçekler, ISBN: 978-605-2369-05-0, Çukurova Nobel Tıp Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
4. YİĞİT, R.; ÜĞÜCÜ, G. Çocukluk Dönemlerinde Büyüme ve Gelişime, ISBN: 978-605-2369-20-3, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 272 Sayfa, Türkçe, Antalya, Türkiye, 2020. 0
Uluslararası - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Poster 0

1. KAYA, S.; YİĞİT, R., Serebral Palsili Çocukların Çok Yönlü Bakım Ve Tedavisinde Hemşirenin Rolü. 3.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2018-11-29, 2018-12-01, Ankara, Türkiye, . 0

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 520

3. KAYA, S.; ÜĞÜCÜ, G.; YİĞİT, R., Hemşirelik Birinci ve İkinci Sınıf Öğrencilerinin Öz Yeterlilik Düzeyleri ve Yeme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 3.Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2018-06-27, 2018-07-01, Nahcivan, Azerbaycan, . 200

2. Karataş, B.; Derebent, E.; Yüzer, S.; Yiğit, R.; Özcan, A., Kırsal Kesim Kökenli Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri. Eastern Meditrreanean Univerty Center For Women’s Studies Second Internaltional Conferens On Women’s Studies. “Breaking The Glass-Celling”, TURKISH PUBLIC OF NORTHERN , 2006-04-26, 2006-06-28, Gazimagusa, KKTC, 2006. 120

1. Yiğit, R.; Özcan, A.; Kanık, A., Lisans Mezunu Hemşirelerde Mesleki Kimlik. 3. Uluslarası –10. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 2005-09-07, 2005-09-10, İzmir, Türkiye, 2005. 200

1. Derebent, E.; Yiğit, R., Pain Management Of Newborn and Evidence Based Application. 1. European Nursing Student Congress, 2006-05-25, 2006-06-26, İzmir, Türkiye, 2006. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 1400

11. KAYA, S.; YİĞİT, R., EVALUATING THE EFFECT OF GIVEN HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS EDUCATION TO THE PARENTS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY. The Third İnternational Clinical Nursing Research Congress, 2020-12-09, 2020-12-11, İstanbul, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_015.pdf

10. KAYA, S.; YİĞİT, R., Koruyucu Sağlık Hizmetleri Kapsamında Serebral Palsinin Önlenmesi. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 100

9. SEMİN, N.; YİĞİT, R., Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Sağlık Eğitim Gereksinimlerinin Çocuk ve Ebeveynlere Ait Bazı Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 2018-10-22, 2018-10-24, Ankara, Türkiye, . 100

8. YİĞİT, R.; GÜZEL, Ö.; AKDENİZ UYSAL, D., Çocuğu hastaneye yatan ebeveynlerin hemşirelik bakımına yönelik memenuniyet düzeyleri. 6. Ulusal 1. Uluslarası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, . 100

7. YİĞİT, R.; AKDENİZ UYSAL, D.; GÜZEL, Ö., Çocuğu Hastanede Yatan Ebeveynlerin Hemşirelik Bakımına Yönelik Memnuniyet Düzeyleri. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

http://www.pediatrihemsireligi2017.com/

6. AKDENİZ UYSAL, D.; YİĞİT, R., Hemşirelerin Öz yeterlilik Düzeyleri ile Ebeveynleri Bakıma Katma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

http://www.pediatrihemsireligi2017.com/

5. BÖREKÇİ, G.; YILMAZ, M.; AKDENİZ UYSAL, D.; ÖZEL, A.; AŞKAN, F.; YİĞİT, Ü.; TEKGÜL, N., Akran Temelli Eğitime Hazırlık İçin Meslek Lisesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Konusundaki Bilgilerinin Belirlenmesi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2017-10-25, 2017-10-27, MUĞLA, Türkiye, 2017. 10

http://genclikkongresi.mu.edu.tr/

4. BÖREKÇİ, G.; AKDENİZ UYSAL, D.; ÖZEL, A.; AŞKAN, F.; YİĞİT, Ü.; TEKGÜL, N.; YÜKSEL SARI, A., Meslek Lisesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Durumları. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2017-10-25, 2017-10-29, MUĞLA, Türkiye, 2017. 10

http://genclikkongresi.mu.edu.tr/

3. Polat Külcü, D.; Yiğit, R., Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Eğilimlerinin İncelenmesi. 5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2015-11-15, 2015-11-18, Ankara, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

2. Akdeniz Uysal, D.; Yiğit, R.; Alıcı, D.; Işık Esenay, F.; Binay, Ş., Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması. 5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2015-11-15, 2015-11-18, Ankara, Türkiye, 2015. 80

Scientific_Meetings_005.pdf

1. Yiğit, R.; Derebent, E., Türkiye’de Hemşirelik Öğrencileri Profili. 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2005-09-05, 2005-09-08, Ankara, Türkiye, 2005. 100

Uluslararası - Özet - Poster 245

3. YİĞİT, R.; AKDENİZ UYSAL, D.; GÜZEL, Ö., OLGU SUNUMU; TRANSVERS MİYELİT TANILII ÇOCUĞUN HEMŞİRELİK BAKIMI. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, ANKARA, Türkiye, 2017. 50

http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

2. KAYA, S.; YİĞİT, R., HEMŞİRELİK BAKIMINDA ŞEFKAT KAVRAMI. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, ANKARA, Türkiye, 2017. 50

http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

1. ÜĞÜCÜ, G.; YİĞİT, R., YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ PREMATÜRE BEBEĞE YÖNELİK İYİLEŞTİRİCİ ÇEVRENİN OLUŞTURULMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, ANKARA, Türkiye, 2017. 50

http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

Uluslararası - Özet - Davetli 0

1. YİĞİT, R., ÇOCUK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN DURUMLAR: YOKSULLUK. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 0

http://www.pediatrihemsireligi2017.com/

Ulusal - Özet - Sözlü 75

2. Yiğit, R.; Esenay, F.; Binay, Ş., Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Rol Ve İşlevlerini Uygulama Durumları İle Mesleki Doyumları Arasındaki İlişki. Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2013-05-22, 2013-05-25, Adıyaman, Türkiye, 2013. 50

1. Yıldırım, R.; Hata, M.; Soğan, P.; Türkleş, S.; Yiğit, R., Sağlık Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Umut-Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Uluslararası Katılımlı,, 2007-06-26, 2007-06-29, İstanbul, Türkiye, 2007. 25

Ulusal - Özet - Poster 237

10. Yılmaz, M.; Yiğit, R., Savaş ve Göç’ün Bir Öğrenci Hemşire’de Oluşturduğu Etkiler (Olgu Sunumu). III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , 2015-05-21, 2015-05-23, Çanakkale, Türkiye, 2015. 25

9. Binay, Ş.; Yiğit, R., Sağlıklı Yaşam Biçimi Davanışları ile Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2013-06-07, 2013-06-08, Adıyaman, Türkiye, 2013. 25

8. Binay, Ş.; Yiğit, R., Ergenlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davanışları ile Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2013-05-22, 2013-05-25, Adıyaman, Türkiye, 2013. 25

7. Binay, Ş.; Yiğit, R.; Orekici Temel, G., Lise Öğrencilerinin Öz Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi . Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2011-09-06, 2011-09-09, İzmir, Türkiye, 2011. 25

6. Karadamar, M.; Yiğit, R.; Sungur, M., Ergenlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. 1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 2010-05-21, 2010-05-22, Mersin, Türkiye, 2010. 25

5. Akcan, E.; Yiğit, R., Türkiye’de Bazı Üniversite Hastanelerinin Yenidoğan Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerin Yenidoğanda Ağrıya Yönelik Uygulamaları. 52. Milli Pediatri Kongresi, 2008-11-12, 2008-11-16, Antalya, Türkiye, 2008. 25

4. Doğan, N.; Yiğit, R., Annelere Doğum Öncesinde Verilen Yenidoğan Bakımı İle İlgili Eğitimin Doğum Sonrasında Değerlendirilmesi. 16. Ulusal Neoanatoloji Kongresi, 2008-04-09, 2008-04-12, Antalya, Türkiye, 2008. 25

3. Derebent, E.; Yiğit, R.; Atıcı, A., Zamanından Önce Doğan Bebeklere Yapılan İnvaziv Girişimlerde Ağrıyı Azaltmada Kanguru Bakımının Etkisi. 16. Ulusal Neoanatoloji Kongresi , 2008-04-09, 2008-04-12, Antalya, Türkiye, 2008. 25

2. Serinol, Z.; Yiğit, R.; Derebent, E., Kronik Hastalığı Olan Çocuk Ve Ailesinin Psikososyal Sorunları . 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2007-09-01, 2007-09-03, İzmir, Türkiye, 2007. 25

1. Hata, M.; Yıldırım, R.; Soğan, P.; Türkleş, S.; Yiğit, R., Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrasına İlişkin Beklentilerinin İncelenmesi. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslararası Katılımlı, 2007-06-26, 2007-06-29, İstanbul, Türkiye, 2007. 12

Ulusal - Yürütücü 100

3. Serebral Palsi Tanısı Alan Çocukların Ebeveynlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi ve Geliştirilmesi, BAP, Proje No: 2019-1-TP2-3480, 9000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Rol ve İşlevlerini Uygulama Durumları İle Mesleki Doyumları Arasındaki İlişki, Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı, Proje No: 21032006, 362200 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 0
http://sanerc.ku.edu.tr/vkf/supported-projects

1. Türkiye’de Hemşirelik Öğrencileri Profili, Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı, Proje No: 26032006, 312837 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 0
http://sanerc.ku.edu.tr/vkf/supported-projects

Ulusal - Araştırmacı 0

1. MERSİN İL MERKEZİNDEKİ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASI, , Proje No: 2696761, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

Yönetilen Lisans Tezleri 0

1. Nagihan SEMİN, Ebeveynlerin okul öncesi çocuklarının sağlık eğitimine ilişkin gereksinimlerinin belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 4200

21. Meryem MUTLUAY DEMİRCİ, ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MESLEKİ DEĞERLERİ İLE AİLEYİ BAKIMA KATMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

20. Eda ERTEM MUTLUAY, BEBEĞİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN EBEVEYNLERİN STRES DÜZEYLERİ İLE ALINAN HEMŞİRE DESTEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

19. Adnan Batuhan COŞKUN, ERGENLERİN ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZ BAKIM GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

18. Güzide ÜĞÜCÜ, Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde verilen standart hemşirelik bakımının ebeveyn stres düzeyi ve aile merkezli bakım algısına etkisi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

17. Sibel Kuşdemir, Kanserli çocuğu olan ebeveynlerin yaşam kalitesi ile genel öz yeterlilikleri arasındaki ilişki, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

16. Adnan Batuhan COŞKUN, Ergenlerin öz yeterlilik düzeyleri ile öz bakım gücü arasındaki ilişkinin incelenmesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

15. MELEK - GÜLGÜN, Bebeğin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Yatışının Aile Üzerine Etkileri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

14. Döne AKSU, ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE AİLE MERKEZLİ BAKIM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

13. Derya - AKDENİZ UYSAL, Hemşirelerin Öz Yeterlilik Düzeyleri ile Ebeveynleri Bakıma Katmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

12. Cihan - CİRİT, Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Farkındalıkları , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

11. Sümeyye KAYA, SEREBRAL PALSİ TANISI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNE VERİLEN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020, Tamamlandı. 200

10. Melek Hata , Orak Hücre Anemisi Olan Çocukların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmes, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

9. Melek Gülgün, Bebeğin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Yatışının Aile Üzerine Etkileri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

8. Şeyda Binay, Ergenlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişki, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

7. Zeynep Aslan, Lösemi Hastası Çocuk Ebeveynlerinin Çocuğun Bakımına İlişkin Eğitim Gereksinimleri Ve Karşılanması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

6. Meltem Karadamar, Ergenlerin Kiloları İle İlgili Algılarının Sağlığı Geliştirme Davranışları Üzerine Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

5. Çiğdem Alaca, “Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliğine Duyulan Gereksinmenin İncelenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200

4. Esma Derebent, Prematüre Bebeklere Yapılan İnvaziv Girişimler Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltmada Kanguru Bakımının Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

3. Nilgün Doğan, Annelere doğum öncesinde verilen yenidoğan bakımı ile ilgili eğitimin doğum öncesi ve sonrasında değerlendirilmesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Selda Yüzer, Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Gözüyle Çocuk Hemşireliğinin Sınırları, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2005, Tamamlandı. 200

1. Zeynep Serinol, Kronik Hastalığı Olan Çocuk Ve Ailesinin Psikososyal Sorunları, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2004, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 17
1. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2013 : 4 ] . 4
2. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ E-DERGİ , [ 2017 : 3 ] . 3
3. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ E DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
4. EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 0
5. EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİDERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
6. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2010 : 4 ] . 4
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] . 2
8. TÜRKİYE KLİNİKLERİ , [ 2017 : 1 ] . 0
9. TÜRKİYE KLİNİKLERİ HEMŞİRELİK BİLİM DERGİSİ , [ 2013 : 3 ] . 0
10. TÜRKİYE KLİNİKLERİ HEMŞİRELİK DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] . 2
Ulusal 0
1. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 2015-05-21, Çanakkale, Türkiye. 0
1. Kültürlerarası Hemşireler Derneği , Üye No: 12, Türkiye, 2015-05-23-Devam ediyor.
3. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği , Üye No: 12, Türkiye, 2010-06-15-Devam ediyor.
2. Çocuk Hemşireleri Derneği , Üye No: 48, Türkiye, 2008-12-27-Devam ediyor.
4. Türk Onkoloji Hemşireleri Derneği , Üye No: 12, Türkiye, 2000-06-07-Devam ediyor.
5. Türk Hemşireler Derneği , Üye No: 228, Türkiye, 1996-10-06-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HEM 101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 225 Sağlık Eğitimi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 506 Hemşireliğin Kavramsal Çerçeve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HEM 605 Gelişim Kuramları ve Çocuk Hem Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 3-0-3
Güz HEM 520 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 312 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-12-10
Bahar HEM 432 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-8
Bahar HEM 408 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1-16-9
Bahar HEM 238 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 338 Hemşirelikte Liderlik Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 606 Psikososyal Yönden Risk Altınd Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 3-0-3
Bahar HEM 648 Sosyal Pediatri ve Çocuk Hemşi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz HEM 101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 225 Sağlık Eğitimi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 506 Hemşireliğin Kavramsal Çerçeve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 605 Gelişim Kuramları ve Çocuk Hem Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 3-0-3
Güz HEM 520 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 238 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 432 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-8
Bahar HEM 238 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 338 Hemşirelikte Liderlik Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 408 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1-16-9
Bahar HEM 606 Psikososyal Yönden Risk Altınd Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 3-0-3
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz HEM 225 Sağlık Eğitimi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 506 Hemşireliğin Kavramsal Çerçeve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HEM 605 Gelişim Kuramları ve Çocuk Hem Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 238 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 238 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 338 Hemşirelikte Liderlik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 312 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Bahar HEM 432 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-8
Bahar HEM 606 Psikososyal Yönden Risk Altınd Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 225 Sağlık Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 312 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Güz HEM 506 Hemşireliğin Kavramsal Çerçeve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HEM 607 Çocuk Sağlığı Hemşireliği Uygu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 1-4-3
Güz HEM 605 Gelişim Kuramları ve Çocuk Hem Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 3-0-3
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 520 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 432 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-4
Bahar HEM 238 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 338 Hemşirelikte Liderlik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 238 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 602 Hemşirelikte Kuram II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 225 Sağlık Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz HEM 516 Sağlık Eğitimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 1-0-1
Güz HEM 601 Hemşirelik Kuramı I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Güz HEM 506 Hemşireliğin Kavramsal Çerçeve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HEM 520 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 312 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 238 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 238 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 338 Hemşirelikte Liderlik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM210 Sağlık Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM222 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 516 Sağlık Eğitimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 1-0-1
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 327 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 225 Sağlık Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 327 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 520 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Güz HEM 506 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM432 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Bahar HEM222 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM210 Sağlık Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 516 SAĞLIK EĞİTİMİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 1-0-1
Bahar HEM 507 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Güz HEM 417 Hemşirelik ve Liderlik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 109 Profesyonel Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM 109 Profesyonel Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM 225 Sağlık Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM 327 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 506 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Güz HEM 516 SAĞLIK EĞİTİMİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 1-0-1
Güz HEM 520 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM432 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Bahar HEM222 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM210 Sağlık Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 516 SAĞLIK EĞİTİMİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 1-0-1
Bahar HEM 507 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Güz HEM 109 Profesyonel Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 225 Sağlık Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz EB303 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Güz HEM 327 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 109 Profesyonel Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM 516 SAĞLIK EĞİTİMİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 1-0-1
Güz HEM 520 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Güz HEM 506 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM432 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Bahar HEM210 Sağlık Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM222 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 507 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Güz HEM 225 Sağlık Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 109 Profesyonel Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM 506 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Güz HEM 520 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM222 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM210 Sağlık Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 109 Profesyonel Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM 520 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Güz HEM 516 SAĞLIK EĞİTİMİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM222 Çocukluk Dönemlerinde Büyüme v İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM210 Sağlık Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM101 Hemşireliğe Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
çoşkun, A. Investigation of Relationship Between Levels of Self-Efficacy and Self-Care in Middle School Adolescents in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF HEALTH AND LİFE SCİENCES, 2020, 6, 106-130.
http://https://sites.kowsarpub.com/ijhls/articles/106130.html
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl