Doç.Dr. ÖZGÜR YILMAZ

Birim
:
Fen Fakültesi / Organik Kimya Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlik Köy Kampüsü Kimya Bölümü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14517
DİĞER E-MAIL
:
yilmazozgur@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-01 10:39:00
DÜZENLEME
:
2023-03-29 11:50:02
PUAN
:
17338
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, YÖKDİL, 66.25
İngilizce, , ÜDS, 57.500
Researcher ID
Scopus ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA ORGANİK KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. 1,4-SİKLOHEKZADİEN ve OKSANORBORNADİEN TÜREVLERİNDEN YENİ TRİSİKLİK MOLEKÜLLERİN ve RİBOZ TÜREVLERİNİN SENTEZİ Danışman: Dr. Doç.Dr. Nermin ŞİMŞEK KUŞ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2015.

Yüksek Lisans Tezi

1. SÜBSTİTÜE BİSİKLİK DİENOFİLLERİN ÇEŞİTLİ DİEN SİSTEMLERİYLE SİKLOKATILMA TEPKİMELERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Nermin ŞİMŞEK KUŞ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-12-20 - 2016-01-15
ARŞ. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-01-15 - 2021-09-29
DOÇENT ÜAK 2021-09-29 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 10550
2021
11. ŞİMŞEK KUŞ, N.; YILMAZ, Ö.; ŞAHİN, E.; BEKFELAVİ, E. Novel halo-molecules; synthesis, structure elucidation, mechanism, and antioxidant activity. MONATSHEFTE FÜR CHEMİE - CHEMİCAL MONTHLY, 2021, 152, 295-304. 850 + 0
10.1007/s00706-021-02746-2

10. YILMAZ, Ö.; KÜCE ÇEVİK, P.; YILMAZ, M. Synthesis of New Substituted Diamides. Investigation of Their Antioxidant and Antibacterial Properties. RUSSİAN JOURNAL OF BİOORGANİC CHEMİSTRY, 2021, 47, 543-551. 1000 + 0
10.1134/S1068162021020278

9. YILMAZ, Ö. Synthesis of New Secondary Amines and Their In Situ Catalytic Activity in Transfer Hydrogenation of Ketones and Antioxidant Properties. RUSSİAN JOURNAL OF ORGANİC CHEMİSTRY, 2021, 57, 619-623. 1000 + 0
10.1134/S1070428021040175

8. YILMAZ, Ö. Synthesis of new\n Schiff\n bases; Investigation of their in situ catalytic activity for Suzuki\n CC\n coupling reactions and antioxidant activities. JOURNAL OF THE CHİNESE CHEMİCAL SOCİETY, 2021, 68, 917-928. 1000 + 0
10.1002/jccs.202000433

7. YILMAZ, Ö.; DENGİZ, Ç.; EMMERT, M. Iron-Catalyzed α-C\u2013H Cyanation of Simple and Complex Tertiary Amines. THE JOURNAL OF ORGANİC CHEMİSTRY, 2021, 86, 2489-2498. 1000 + 0
10.1021/acs.joc.0c02642

2019
6. YABALAK, E.; YILMAZ, Ö. Eco-friendly approach to mineralise 2-nitroaniline using subcritical water oxidation method: use of ANN and RSM in the optimisation and modeling of the process. JOURNAL OF THE IRANİAN CHEMİCAL SOCİETY, 2019, 16, 117-126. 1000 + 0
10.1007/s13738-018-1487-8

2018
5. YILMAZ, Ö.; Oderinde, M.; Emmert, M. Photoredox-Catalyzed C –H Cyanation of Unactivated Secondary and Tertiary Aliphatic Amines: Late-Stage Functionalization and Mechanistic Studies. THE JOURNAL OF ORGANİC CHEMİSTRY, 2018, 83, 11089-11100. 1000 + 0
10.1021/acs.joc.8b01700

2017
4. YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N. An intermolecular Diels-Alder cycloaddition under various condition between 1,3-cyclohexadiene and 7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate. ORGANIC COMMUNICATIONS, 2017, 10, 273-279. 1000 + 0
10.25135/acg.oc.32.17.09.049

3. YILMAZ, Ö.; Bekfelavi, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; TUNÇ, T.; ŞAHİN, E. Synthesis of tricyclic ring systems: [2+2] ketene addition reaction for preparation of tricyclic ketone, alcohol, and lactone derivatives. CHEMİCAL PAPERS, 2017, 71, 929-938. 900 + 0
10.1007/s11696-016-0013-7

2015
2. Yilmaz, O.; Kus, N.; Tunç, T.; Sahin, E. Diels–Alder reactions: The effects of catalyst on the addition reaction. ELSEVİER BV, 2015, 1098, 72-75. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.06.012

1. YILMAZ, Ö.; Kuş Nermin, Ş.; Pinar, K.; Gökhan, C.; ÇELİK, A.; GÜLTEKİN, M. Simple and convenient preparation of some bicyclic alcohols and epoxide derivatives promising antibiotic activities of (rac)-dimethyl-3,8-dioxatricyclo[3.2.1.024]oct-6-ene-6,7-dicarboxylate. MEDİCİNAL CHEMİSTRY RESEARCH, 2015, 24, 2709-2716. 850 + 0
10.1007/s00044-015-1324-x

Uluslararası - Diğer 65
2018
1. Bekfelavi, E.; KÜCE, P.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G.; ÇELİK, A. The synthesis of two novel bicyclic haloketones and measurement of their biological activity. BİOORGANİC MEDİCİNAL CHEMİSTRY REPORTS, 2018, 1, 6-15. 65 + 0
10.25135/bmcr.12.18.11.1035

Uluslararası - Alan endexleri 85
2019
1. Evci, E.; YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N. Degradation of olive mill wastewater by different methods and antioxidant activity of olive mill wastewater extraction. SN APPLİED SCİENCES, 2019, 1, 1206-. 85 + 0
10.1007/s42452-019-1210-0

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2020
1. YILMAZ, Ö. Synthesis of trans-diamide derivatives from fumaryl chloride and determination of DPPH scavenging activity of synthesized molecules. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY SECTİON A: CHEMİSTRY, 2020, 7, 143-150. 200 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. YILMAZ, Ö. Güncel Fen Bilimleri Çalışmaları, ISBN: 9786052588772, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 147 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2020. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. YILMAZ, Ö. Güncel Fen Bilimleri Çalışmaları, ISBN: 9786052588772, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 147 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. YABALAK, E.; YILMAZ, Ö., Removal of 4-nitroaniline from aqueous solution by eco-friendly subcritical water oxidation method using response surface methodology. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, . 200

1. YABALAK, E.; YILMAZ, Ö., Removal of 4-nitroaniline from aqueous solution by eco-friendly subcritical water oxidation method using response surface methodology. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, ADANA, Türkiye, 2018. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1600

16. ÜMİT, S.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Synthesis of bicyclic haloalcohols from ketene addition reaction; Investigation of their antioxidant activities. 8th International Drug Chemistry Conference, 2020-02-27, , antalya, Türkiye, . 100

15. YILMAZ, Ö., N-DEMETILATION OF N,N-DIMETHYLANILINE DERIVATIVES BY A NEW METHOD. 2. AL FARABI INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, 2021-05-02, 2021-05-04, , Azerbaycan, . 100

14. YILMAZ, Ö., N-DEMETILATION OF N,N-DIMETHYLANILINE DERIVATIVES BY A NEW METHOD. 2. AL FARABI INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, 2021-05-02, 2021-05-04, Nahçıvan, Azerbaycan, 2021. 100

13. Ümit, S.; Yılmaz, Ö.; Şimşek Kuş, N., Synthesis of bicyclic haloalcohols from ketene addition reaction; Investigation of their antioxidant activities. 8th International Drug Chemistry Conference, 2020-02-27, 2020-03-01, ANTALYA, Türkiye, 2020. 100

12. CABBUR, Y.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Synthesis of bicyclic aldehyde derivatives from quasi favorskii reaction; Investigation of their antioxidant activities. 8th International Drug Chemistry Conference, 2020-02-27, 2020-03-01, antalya, Türkiye, . 100

11. YILMAZ, Ö.; DENGİZ, Ç.; EMMERT, M., α-C-H cyanation of tertiary amines with a new method. 8th International Drug Chemistry Conference, 2020-02-27, 2020-03-01, ANTALYA, Türkiye, 2020. 100

10. CABBUR, Y.; Yılmaz, Ö.; Şimşek Kuş, N., Synthesis of bicyclic aldehyde derivatives from quasi favorskii reaction; Investigation of their antioxidant activities. 8th International Drug Chemistry Conference, 2020-02-27, 2020-03-01, ANTALYA, Türkiye, 2020. 100

9. YILMAZ, Ö.; DENGİZ, Ç.; EMMERT, M., α-C-H cyanation of tertiary amines with a new method. 8th International Drug Chemistry Conference, 2020-02-27, 2020-03-01, antalya, Türkiye, . 100

8. YILMAZ, Ö., Synthesis of new secondary amines from amides. V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019), 2019-12-13, 2019-12-15, Adana, Türkiye, . 100

7. YILMAZ, Ö., Synthesis of new secondary amines from amides. V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019), 2019-12-13, 2019-12-15, Adana, Türkiye, 2019. 100

https://www.insackongre.com/icnhs19

6. YILMAZ, Ö.; YILMAZ, M., Synthesis of new amide derivatives. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 2019-06-28, 2019-06-30, ankara, Türkiye, . 100

5. YILMAZ, Ö.; YILMAZ, M., Synthesis of new amide derivatives. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 2019-06-28, 2019-06-30, Ankara, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

4. YABALAK, E.; YILMAZ, Ö., Application of artificial neural network and response surface methodology in the mineralisation of 2-nitroaniline by eco-friendly subcritical water oxidation method.. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, . 100

3. YABALAK, E.; YILMAZ, Ö., Application of artificial neural network and response surface methodology in the mineralisation of 2-nitroaniline by eco-friendly subcritical water oxidation method. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, ADANA, Türkiye, 2018. 100

2. YILMAZ, Ö.; YILMAZ, M., Synthesis of new NN-type ligands and Palladium(II) complexes; Catalytic studies on the Heck C-C coupling reactions of the synthesized complexes . 4th organic chemistry congress, 2018-10-04, 2018-10-07, antalya, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

1. YILMAZ, Ö.; YILMAZ, M., Synthesis of new NN-type ligands and Palladium(II) complexes Catalytic studies on the Heck C-C coupling reactions of the synthesized complexes. 4th organic chemistry congress, 2018-10-04, 2018-10-07, antalya, Türkiye, . 100

Uluslararası - Özet - Poster 1212

24. CABBUR, Y.; ÜMİT, S.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Helichrysum Arenarium Bitkisinin Ekstraksiyonu ve Ekstraksiyon İçeriğinin Belirlenmesi; Elde Edilen Ekstraktların Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi. 10. kozmetik kimyası kongresi, 2020-02-20, , antalya, Türkiye, . 37

23. CABBUR, Y.; ÜMİT, S.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Helichrysum Arenarium Bitkisinin Ekstraksiyonu ve Ekstraksiyon İçeriğinin Belirlenmesi; Elde Edilen Ekstraktların Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi. 10. kozmetik kimyası kongresi, 2020-02-20, 2020-02-23, ANTALYA, Türkiye, 2020. 37

22. YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; EVCİ, E., Investigation of Antioxidant Activity Extracts of Olive Mill Wastewater. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences , 2019-06-28, 2019-06-30, Ankara, Türkiye, 2019. 50

21. ŞİMŞEK KUŞ, N.; YILMAZ, Ö.; Evci, E., Investigation of antioxidant activity extracts of olive mill wastewater. 2nd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences, 2019-06-28, 2019-06-29, Ankara, Türkiye, . 50

20. YILMAZ, O.; ODERINDE, M.; EMMERT, H., α-C-H Cyanation of Tertiary Amines via Photoredox Catalysis. Annual Graduate Research Innovation Exchange (GRIE), 2018-04-26, 2018-04-26, worcester ma, Amerika Birleşik Devletleri, 2018. 50

19. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Yeni Bisiklikepoksit Türevlerinin Sentezi. Uluslararası Katılımlı 5.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2017-03-29, 2017-04-02, antalya, Türkiye, 2017. 50

18. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, Ö.; KÜCE, P.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Synthesis of newly bromoketone and bromolactone derivatives; the antibiotic and cytotoxic properties of synthesized molecules. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II, 2016-03-21, 2016-03-24, Aydın, Türkiye, 2016. 40

17. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; KAYNARPINAR, H.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Synthesis of newly cyclitol and bicyclocyclitols derivatives. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II, 2016-03-21, 2016-03-24, Aydın, Türkiye, 2016. 47

16. YILMAZ, Ö.; bekfelavi, e.; kaynarpınar, h.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Synthesis of newly cyclitol and bicyclocyclitols derivatives. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II, 2016-03-21, 2016-03-24, antalya, Türkiye, . 47

15. bekfelavi, e.; YILMAZ, Ö.; KÜCE, P.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Synthesis of newly bromoketone and bromolactone derivatives the antibiotic and cytotoxic properties of synthesized molecules. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II, 2016-03-21, 2016-03-24, antalya, Türkiye, . 40

14. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Investigation of Antioxidant Properties of Synthesized Molecules Through Diels Alder Reactions. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, antalya, Türkiye, . 50

13. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Examination of Antioxidant Properties of Newly Synthesized Bicyclic And Tricyclic Molecules. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 50

12. LEBA, Y.; YILMAZ, Ö.; KAVLAK, A.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Investıgatıon Of Antıoxıdant Actıvıty Of Synthesızed Molecules Via Addıtıon Reactıons Of Ketene. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, antalya, Türkiye, . 42

11. YILMAZ, Ö.; GÖRMEZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GÜLTEKİN, M., Synthesis of Furan Derivatives The Antioxidant Properties of Synthesized Furan Derivatives. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, antalya, Türkiye, . 47

10. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Examination of Antioxidant Properties of Newly Synthesized Bicyclic And Tricyclic Molecules. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, antalya, Türkiye, . 50

9. YILMAZ, Ö.; GÖRMEZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GÜLTEKİN, M., Synthesis of Furan Derivatives; The Antioxidant Properties of Synthesized Furan Derivatives. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 47

8. LEBA, Y.; YILMAZ, Ö.; KAVLAK, A.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Investıgatıon Of Antıoxıdant Actıvıty Of Synthesızed Molecules Via Addıtıon Reactıons Of Ketene. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 42

7. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Investigation of Antioxidant Properties of Synthesized Molecules Through Diels-Alder Reactions. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 50

6. YILMAZ, Ö.; GÖRMEZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GİZİR, A., Diels-Alder Reactions in Supercritical Carbondioxide. 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies (GCSTI 2015), 2015-09-30, 2015-10-03, izmir, Türkiye, . 47

5. YILMAZ, Ö.; GÖRMEZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GİZİR, A., Diels-Alder Reactions in Supercritical Carbondioxide. 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies (GCSTI 2015), 2015-09-30, 2015-10-03, İZMİR, Türkiye, 2015. 47

4. LEBA, Y.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., The Synthesis Of New Monocyclıc And Bicyclıc Molecules May Exhibit Biological Activity. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 2015-03-16, 2015-03-19, antalya, Türkiye, 2015. 50

3. YILMAZ, O.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; TUNÇ, T.; ŞAHİN, E., Synhesis of tricyclic ketone, lactone and alcohol derivatives with [2+2] ketene addition reaction. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 2015-03-16, 2015-03-19, antalya, Türkiye, 2015. 45

2. YILMAZ, Ö.; bekfelavi, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; TUNÇ, T.; ŞAHİN, E., Synhesis of tricyclic ketone lactone and alcohol derivatives with [2+2] ketene addition reaction. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 2015-03-15, 2015-03-19, antalya, Türkiye, . 45

1. LEBA, Y.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., The Synthesis Of New Monocyclıc And Bicyclıc Molecules May Exhibit Biological Activity. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 2015-03-15, 2015-03-19, antalya, Türkiye, . 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. YILMAZ, Ö., Synthesis of new Schiff bases and related secondary amines; Investigation of antioxidant activities of synthesized molecules. Anatolian Conference on Organic Chemistry: ACOC, 2023-03-13, 2023-03-16, Antalya, Türkiye, 2023. 100

https://anatolianorgchem.org/

Ulusal - Özet - Sözlü 75

2. KÜCE ÇEVİK, P.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GÜLTEKİN, M.; CORAL, G.; ÇELİK, A., Dimetil 3,8-dioksatrisiklo[3.2.1.02,4]octa-6-en-6,7-dikarboksilat’ın Bazı Antibiyotik ve Toksik Etkilerinin İncelenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2013-03-29, , antalya, Türkiye, . 37

1. KÜCE, P.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GÜLTEKİN, M.; CORAL, G.; ÇELİK, A., Dimetil 3,8-dioksatrisiklo[3.2.1.02,4]octa-6-en-6,7-dikarboksilat’ın Bazı Antibiyotik ve Toksik Etkilerinin İncelenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2013-03-29, 2013-03-31, ANTALYA, Türkiye, 2013. 37

Ulusal - Özet - Poster 725

32. YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., INVESTIGATION of 4 2 CYCLOADDITION REACTIONS in VARIOUS CONDITIONS. 28th National Chemistry Congress, 2016-08-15, 2016-08-21, , Türkiye, . 25

31. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; KAYNARPINAR, H.; ŞİMŞEK KUŞ, N., SYNTHESIS of NEWLY HALOHYDRIN and HALOLACTONE DERIVATIVES. 28. ulusal kimya kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, mersin, Türkiye, 2016. 23

30. YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., INVESTIGATION of [4+2] CYCLOADDITION REACTIONS in VARIOUS CONDITIONS. 28. ulusal kimya kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, mersin, Türkiye, 2016. 25

29. YILMAZ, Ö.; bekfelavi, e.; kaynarpınar, h.; ŞİMŞEK KUŞ, N., SYNTHESIS of NEWLY HALOHYDRIN and HALOLACTONE DERIVATIVES. 28th National Chemistry Congress, 2016-08-15, 2016-08-21, mersin, Türkiye, . 23

28. YILMAZ, Ö.; KÜCE, P.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Keten Katılma Reaksiyonları Yeni Trisiklik Moleküllerin Biyolojik Aktiviteleri. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2015-03-20, 2015-03-22, , Türkiye, . 22

27. LEBA, Y.; KÜCE, P.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Sikloheptatrien’e Keten Katılma Tepkimesi Üzerinden Sentezlenen Moleküllerin Antibiyotik İncelemeleri. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2015-03-20, 2015-03-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 17

26. YILMAZ, Ö.; KÜCE, P.; TALAŞ, G.; aşkaroğlu, h.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; coral, g., Furan Türevlerinin Biyolojik Aktiviteleri Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2015-03-20, 2015-03-22, , Türkiye, . 21

25. leba, y.; KÜCE, P.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; coral, g., Sikloheptatrien e Keten Katılma Tepkimesi Üzerinden Sentezlenen Moleküllerin Antibiyotik İncelemeleri. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2015-03-20, 2015-03-22, , Türkiye, . 17

24. YILMAZ, O.; KÜCE, P.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Keten Katılma Reaksiyonları: Yeni Trisiklik Moleküllerin Biyolojik Aktiviteleri. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2015-03-20, 2015-03-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 22

23. YILMAZ, O.; KÜCE, P.; TALAŞ, G.; AŞKAROĞLU, H.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Furan Türevlerinin Biyolojik Aktiviteleri: Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2015-03-20, 2015-03-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 21

22. LEBA, Y.; YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Bisiklik Lakto Diol Türevinin Keten Katılmalar Üzerinden Sentezi. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2014-10-24, 2014-10-26, , Türkiye, . 21

21. YILMAZ, Ö.; LEBA, Y.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Nükleosid Analoğu Olan Riboz Türevlerinin Sentezi. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2014-10-24, 2014-10-26, , Türkiye, . 25

20. YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., [4+2] Siklokatılma Tepkimeleri Üzerinden Polisiklik Moleküllerin Sentezi. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2014-10-24, 2014-10-26, , Türkiye, . 25

19. LEBA, Y.; YILMAZ, O.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Bisiklik Lakto-Diol Türevinin Keten Katılmalar Üzerinden Sentezi. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, Ankara, Türkiye, 2014. 21

18. YILMAZ, O.; LEBA, Y.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Nükleosid Analoğu Olan Riboz Türevlerinin Sentezi. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, Ankara, Türkiye, 2014. 25

17. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., [4+2] Siklokatılma Tepkimeleri Üzerinden Polisiklik Moleküllerin Sentezi. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, Ankara, Türkiye, 2014. 25

16. LEBA, Y.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; ERDOĞAN, H., Polihidroksilakton Türevlerinin Keten Katılmalar Üzerinden Sentezi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2014-03-21, 2014-03-23, ANTALYA, Türkiye, 2014. 21

15. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Oksonorbornadien Türevlerinden gamma-Bütirolakton Sentezi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2014-03-21, 2014-03-23, ANTALYA, Türkiye, 2014. 25

14. LEBA, Y.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; ERDOĞAN, H., Polihidroksilakton Türevlerinin Keten Katılmalar Üzerinden Sentezi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2014-03-21, 2014-03-23, , Türkiye, . 21

13. YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Oksonorbornadien Türevlerinden gamma Bütirolakton Sentezi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2014-03-21, 2014-03-23, , Türkiye, . 25

12. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Keten Katılmalar Üzerinden Siklitollerin Sentezi. 1. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2013-10-25, 2013-10-29, sakarya, Türkiye, 2013. 25

11. YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; TUNÇ, T.; ŞAHİN, E., Diels Alder Tepkimeleri Üzerinden Sentezlenen Maddelerin Mekanistik İncelemeleri. 1. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2013-10-25, 2013-10-27, , Türkiye, . 23

10. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Keten Katılmalar Üzerinden Siklitollerin Sentezi. 1. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2013-10-25, 2013-10-27, , Türkiye, . 25

9. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; TUNÇ, T.; ŞAHİN, E., Diels-Alder Tepkimeleri Üzerinden Sentezlenen Maddelerin Mekanistik İncelemeleri. 1. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2013-10-25, 2013-10-29, sakarya, Türkiye, 2013. 23

8. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; AKKAPULU, M.; KIZMAZ, B.; KÜCE, P.; CORAL, G., Siklitol Sentezleri: Sentezlenen Siklitol Türevlerinin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2013-03-29, 2013-03-31, ANTALYA, Türkiye, 2013. 17

7. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; AKKAPULU, M.; KIZMAZ, B.; KÜCE ÇEVİK, P.; CORAL, G., Siklitol Sentezleri Sentezlenen Siklitol Türevlerinin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2013-03-28, 2013-03-31, , Türkiye, . 17

6. YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Sübstitüe Bisiklik Dienofillerin Çeşitli Dien Sistemleriyle Siklokatılma Tepkimelerinin İncelenmesi. 26. ulusal kimya kongresi, 2012-10-01, 2012-10-06, , Türkiye, . 25

5. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, Ö.; KÜCE ÇEVİK, P.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Yeni Diol Epoksidiol ve Tetrollerin Ilıman Şartlarda Sentezleri ve Sentezlenen Moleküllerin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. 26. ulusal kimya kongresi, 2012-10-01, 2012-10-06, , Türkiye, . 20

4. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, Ö.; KÜCE, P.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Yeni Diol, Epoksidiol ve Tetrollerin Ilıman Şartlarda Sentezleri ve Sentezlenen Moleküllerin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. Uluslar arası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi, 2012-10-01, 2012-10-06, muğla, Türkiye, 2012. 20

3. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Sübstitüe Bisiklik Dienofillerin Çeşitli Dien Sistemleriyle Siklokatılma Tepkimelerinin İncelenmesi. Uluslar arası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi, 2012-10-01, 2012-10-06, muğla, Türkiye, 2012. 25

2. YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GÜLTEKİN, M.; BALCI, M., Bishomoinositol ve Bisiklosiklitollerin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem. 25. ulusal kimya kongresi, 2011-06-27, 2011-07-02, , Türkiye, . 23

1. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GÜLTEKİN, M.; BALCI, M., Bishomoinositol ve Bisiklosiklitollerin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem. Uluslar arası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, 2011-06-27, 2011-07-02, Erzurum, Türkiye, 2011. 23

Uluslararası - Yürütücü 0

1. H2020-MSCA-NIGHT-2018, H2020, Proje No: 818725, 0 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 400

6. İndan iskeletine sahip yeni Schiff bazlarının ve ilgili sekonder aminlerinin sentezlenmesi; Sentezlenen moleküllerin in situ katalitik etkilerinin ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi , BAP, Proje No: 2022-1-TP2-4673, 15000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

5. Yeni bir fotokimyasal yöntem ile tersiyer ve sekonder aminlerden amitlerin sentezi ve reaksiyon mekanizmasının aydınlatılması, Tubitak-3501, Proje No: 222Z243, 617000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

4. Yeni Bir Yöntem Ile Tersiyer Aminlerin N-Dealkilasyonu Ve Sentez Mekanizmasının Aydınlatılması, Tübitak-1002, Proje No: 121Z661, 45000 TL, Yürütücü, 2022,Tamamlandı. 0

3. Yeni Bir Metod Ile Tersiyer Aminlerden Alfa-Aminonitril Türevlerinin Sentezlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 119Z130, 45000 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

2. 4.Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, TÜBİTAK, Proje No: 218B595, 0 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

1. NN, ONNO türü yeni ligantların ve paladyum komplekslerinin sentezi; Sentezlenen komplekslerin Heck C-C eşleşme reaksiyonlarındaki katalitik incelemeleri, BAP, Proje No: 2017-1-AP1-2188, 16500 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 300

8. 1,3-bütadien'den siklitol türevlerinin sentezi ve sentezlenen moleküllerin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi, BAP, Proje No: 2019-3-AP4-3774, 28500 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

7. Geleneksel Yöntemle Elde Edilmiş Sedir Katranının Ülser Etmeni Helicobacter pylori Üzerine Etkisinin Çok Yönlü Olarak Araştırılması , Tubitak-3501, Proje No: 121Z921, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

6. Yeni bishomoinositol ve bishomo inositol osfatların sentezi, BAP, Proje No: 2015-AP4-1235, 30000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

5. NORBORNADİEN VE OKSONORBORNADİEN TÜREVLERİNDEN POLİHİDROKSİ SİKLOPENTAN VE RİBOZ TÜREVLERİNİN SENTEZİ; SENTEZLENEN BİLEŞİKLERİN ANTİBAKTERİEL VE SİTOTOKSİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, BAP, Proje No: BAP-FBE KB (ÖY) 2014-1 DR, 20000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

4. Mobil Bilgi ve Çocuk Akademisi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Proje No: TR-62-11-02/028, 257000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

3. Diels Alder tepkimerli Üzerine Mekanistik ve Kinetik Bir Çalışma, BAP, Proje No: BAP-FEF KB (NŞK) 2012-4 HD, 900 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

2. Bazı Biyolojik ve Sentetik Önemi Olan Bisiklotetrol, Tetrasiklotetrol ve Polisikloeter ve Polisiklolakton Türevlerinin Sentezi, BAP, Proje No: BAP-FEF KB (NŞK) 2010-3 A, 26271 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

1. Sübstitüe Bisiklik Dienofillerin Çeşitli Dien Sistemleriyle Siklokatılma Tepkimelerinin İncelenmesi , BAP, Proje No: BAP-FBE KA (ÖY) 2010-5 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 350

2. Helin ERDOĞAN, İndan iskeletine sahip yeni Schiff bazlarının ve ilgili sekonder aminlerinin sentezlenmesi; Sentezlenen moleküllerin in situ katalitik etkilerinin ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi , Diğer, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Hatice Derya Kaynarpınar, Dimetil 5,6-dihidroksi-bisiklo[2.2.1]hept-2-en-2,3-dikarboksilat’tan siklopentitol türevlerinin sentezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 150

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 48
1. BMC CHEMSITRY , [ 2020 : 1 ] . 5
2. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2017 : 1 ] . 4
3. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL HEALTH , [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 2 ] [ 2018 : 3 ] . 24
4. CHEMISTRY AND BIODIVERSITY , [ 2020 : 1 ] . 5
5. CHEMISTRYSELECT , [ 2021 : 2 ] . 10
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY , [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 2 ] . 3
Uluslararası
1. worcester polytechnic institute , 2017-07-06 - 2018-07-06, Worcester, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri.
Ulusal
1. orta doğu teknik üniversitesi , 2010-08-12 - 2010-09-12, Ankara, Türkiye.
2. orta doğu teknik üniversitesi , 2010-01-19 - 2010-02-07, Ankara, Türkiye.
Ulusal 25
1. 25. ulusal kimya kogresi, 2011-06-27, Erzurum, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz KM4463 Organik Sentez Tasarımı ( Tekn Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM4401 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Güz KIM103 Kimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz KİM 536 Llaç Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM4402 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Bahar KİM 536 Llaç Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KM4463 Organik Sentez Tasarımı ( Tekn Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM4401 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Güz KIM103 Kimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz KİM 536 Llaç Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KMT203 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yükseko Kimya Teknolojisi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM 536 Llaç Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KIM103 Kimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz KİM 427 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 0-2-1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
Detay
Yeni Bir Yöntem Ile Tersiyer Aminlerin N-Dealkilasyonu Ve Sentez Mekanizmasının Aydınlatılması, Tübitak-1002, Proje No: 121Z661, 45000 ₺, Yürütücü, 2022, Tamamlandı.
1
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Evci, E.; Yılmaz, .; Bekfelavi, E.; şimşek kuş, N. Degradation of olive mill wastewater by different methods and antioxidant activity of olive mill wastewater extraction. SN APPLİED SCİENCES, 2019, 1, 1206-,
10.1007/s42452-019-1210-0

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl