Dr. Öğr. Üyesi YÜKSEL BALCI
Birim
:
Tıp Fakültesi / Radyoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2017-02-10 09:53:52
DÜZENLEME
:
2021-10-22 13:40:20
PUAN
:
4550
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, Diğer, 66.25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1997
TIPTA UZMANLIK RADYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-22 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2100
2018
8. ÇITAK, E.; ÖZEREN, M.; KARACA, M.; KARPUZ, D.; KARAHAN, F.; Yilmaz, E.; BALCI, Y.; ÖZCAN KARA, P.; BOZDOĞAN ARPACI, R. A Rare Cause of Abdominal Pain in Childhood: Cardiac Angiosarcoma. BRAZİLİAN JOURNAL OF CARDİOVASCULAR SURGERY, 2018, 33, -. 0 + 0
10.21470/1678-9741-2017-0095

7. ESEN, K.; ANIL, Ö.; BALCI, Y.; TOK, S.; KARA, E. Variations in the origins of the thyroid arteries on CT angiography. JAPANESE JOURNAL OF RADİOLOGY, 2018, 36, 96-102. 700 + 0
10.1007/s11604-017-0710-3

6. ESEN, K.; TOK UMAY, S.; BALCI, Y.; APAYDIN, F.; KARA, E.; UZMANSEL, D. The effect of anatomic differences on the relationship between renal artery and diaphragmatic crus. FOLİA MORPHOLOGİCA, 2018, 77, 22-28. 650 + 0
10.5603/FM.a2017.0073

5. TOK UMAY, S.; ÖZGÜR, A.; GÖRÜR, K.; KÖMÜR, M.; BALCI, Y. Axial Mesodermal Dysplasia Complex with a Unique Abnormal Course of Vestibulocochlear Nerve. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL ADVANCED OTOLOGY, 2018, , -. 0 + 0
10.5152/iao.2018.5830

4. KARAHAN, F.; ÇITAK, E.; Yaman, E.; ALAKAYA, M.; SAĞCAN, M.; YILMAZ, E.; Kuş, F.; GÜRSES, İ.; BALCI, Y. Metachronous Synovial Sarcoma After Treatment of Mixed Germ Cell Tumor in a Child with Complete Gonadal Dysgenesis. JOURNAL OF CLİNİCAL RESEARCH İN PEDİATRİC ENDOCRİNOLOGY, 2018, 10, 87-90. 0 + 0
10.4274/jcrpe.4905

2017
3. ESEN, K.; BALCI, Y.; TOK, S.; ÜÇBİLEK, E.; KARA, E.; KAYA, Ö. The evaluation of the right inferior phrenic artery diameter in cirrhotic patients. JAPANESE JOURNAL OF RADİOLOGY, 2017, 35, 526-531. 750 + 0
10.1007/s11604-017-0662-7

2. ÇITAK, E.; Ak, E.; SAĞCAN, M.; BALCI, Y.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; KUYUCU, N. Primary pulmonary langerhans cell histiocytosis associated with smoking in an adolescent boy. THE TURKİSH JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2017, 59, 586-. 0 + 0
10.24953/turkjped.2017.05.013

2010
1. cereb, m.; APAYDIN, F.; ÇOLAK, T.; NASS DUCE, M.; BALCI, Y.; yazıcı, m.; KARA, E. An Unusual Cause of Intestinal Obstruction: Abdominal Cocoon. AMERİCAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY, 2010, 194, 176-178. 0 + 0
10.2214/AJR.09.3083

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 65
2017
1. Ozcan Kara, P.; Koç, Z.; Çıtak, E.; Balcı, Y. Vena Cava Inferior Tumor Thrombus Extending to Left Atrium in a Pediatric Patient diagnosed as Wilms Tumor. ARC JOURNAL OF CLİNİCAL CASE REPORTS , 2017, 3, 11-12. 65 + 0
http://dx.doi.org/10.20431/2455-9806.0302003

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 90
1. Turker, M.; Tok, S.; Akca, T.; Karabacak, T.; Esen, K.; Balci, Y.; Apaydin, F. Diagnostic Value of Ultrasound Elastography Characterization of Solid Breast Lesions. JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE, 2017, 7, 74-81. 90 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/jarem.2017.1246

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 560
2018
5. BALCI, Y.; KARA, T. Primer Karaciğer Tümörlerinde Radyoloji-Görüntüleme: Benign Primer Karaciğer Tümörleri. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2018, 11, 43-54. 200 + 0
2017
4. Esen, K.; Umay, S.; Balcı, Y.; Özgür, A.; Apaydın, F. Ovaryan ven reflüsünün değerlendirilmesinde arteriyel ve erken portal venöz faz BT görüntülerinin karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 213-218. 140 + 0
10.26559/mersinsbd.341492

2014
3. BALCI, Y.; YILDIZ, A.; ÖZGÜR, A.; YILMAZ, İ.; KARA, E. Ekstrakraniyal Karotis ve Vertebral ArterDarlıklarında 64 Kesitli BT Anjiyografi ile DSABulgularının Karşılaştırılması. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 5, 204-212. 180 + 0
2010
2. KARA, E.; VAYISOĞLU, Y.; DAĞTEKİN, A.; KALEAĞASI, Ş.; aslan, e.; ÖZGÜR, A.; bacaksızlar sarı, f.; BALCI, Y.; yıldız, a.; TALAS, D. Periferik fasiyal sinir paralizisi tanı ve tedavisinde görüntüleme, elektrofizyoloji ve klinik değerlendirme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 23-24. 20 + 0
2009
1. köseoğlu, a.; DAĞTEKİN, A.; VAYISOĞLU, Y.; KARA, E.; YILDIZ, A.; kardaş, n.; BALCI, Y.; BAĞDATOĞLU, C.; AVCI, E.; TALAS, D. Nöro-otolojik yakınmaları olan hastalarda serebellopontin açı lezyonlarının radyolojik insidansı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 10, 27-29. 20 + 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 40
1. Kara, T.; Balcı, Y.; Öztunalı, Ç.; Tepe, M.; Tok, S. ULtrasonda ölçümler, ISBN: 978-605-9615-23-5, Dünya tıp kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 413 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 40
http://info@dunyakitabevi.com
Uluslararası - Tam Metin - Poster 105

1. ÖZGÜR, A.; ESEN, K.; BALCI, Y.; TEN, B.; Bebek, E.; OKUYAZ, Ç., Cortical malformations secondary to abnormal cell migration a pictorial review. European society of neuroradiolgy 41st annual meeting, 2018-09-19, 2018-09-23, Rotterdam, Hollanda, . 65

Uluslararası - Özet - Poster 355

7. Özgür, A.; Esen, K.; Balcı, Y.; Ten, B.; Bebek, E.; Okuyaz, Ç., Cortical Malformations secondary to abnormal cell migration a pictorial review. European society of neuroradiology 41st annual meeting, 2018-09-19, 2018-09-23, Rotterdam, Hollanda, 2018. 32

6. Turgutalp, K.; Balcı, Y.; Gürses, İ.; Bardak, S.; Helvacı, İ.; Dölarslan, E.; Demir, S., Shear Wave Elastography to assess interstitial fibrosis in immunoglobulin a nephropathy patients. ERA-EDTA 55th Congress, 2018-05-24, 2018-05-27, Kopenhag, Danimarka, 2018. 32

http://www.era-edta2018.org

5. Köse, A.; Ağar, İ.; Bozkurt, S.; Balcı, Y., Renal koliği taklit eden aort diseksiyonu. 14. ulusal acil tıp kongresi, 2018-04-19, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, 2018. 32

http://www.acil2018.com

4. Erdoğan, S.; Esen, K.; Balcı, Y.; Tok, S.; Temel Örekici, G.; Özgür , A., Alternative Agreement Approaches in Testing the Agreement of 3 Dimensional Computerized Tomography Measurements of Styloid Processes of Two Different Obserevers and Two Different Time. 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-28, Antalya, Türkiye, 2017. 32

3. Koç, Z.; Özcan Kara, P.; Balcı, Y., The F-18 FDG PET/CT and CT evaluation of pleural plaques. EANM'xx 17- Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2017-10-21, 2017-10-25, Viyana, Avusturya, 2017. 50

http://eanm17.eanm.org

2. Esen, K.; Özgür, A.; Tok, S.; Balcı, Y.; Kara, E., Neuroimaging findings in Patients with Neurofibromatosis type 1. ECR 2017, 2017-03-05, 2017-03-09, viyana, Avusturya, 2017. 30

http://dx.doi.org/10.1594/ecr2017/C-0498

1. ESEN, K.; ÖZGÜR, A.; TOK, S.; BALCI, Y.; KARA, E., Neuroimaging Findings in Patients with Neurfibromatosis Type 1. ECR 2017, 2017-03-01, 2017-03-05, VİYANA, Avusturya, . 30

Ulusal - Özet - Sözlü 115

3. Turgutalp, K.; Balcı, Y.; Gürses, İ.; Bardak, S.; Helvacı, İ.; Dölarslan, E.; Demir, S., IgA nefropatili hastalarda Shear wave elastografi yöntemi ile tubuler fibrozis derecesinin belirlenmesi. 20. ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, 2018-05-09, 2018-05-13, Bafra, Türkiye, 2018. 32

http://www.turkhipertansiyon.org

2. TURGUTALP, K.; BALCI, Y.; GÜRSES, İ.; BARDAK, S.; HELVACI, İ.; DÖLARSLAN, M.; DEMİR, S., IgA nefropatili hastalarda shear wave elastografi yöntemi ile tubuler fibrozis derecesinin belirlenmesi. 20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2018-05-09, 2018-05-13, Bafra, KKTC, . 32

1. Koç, Z.; Özcan Kara, P.; Balcı, Y., Plevral Plaklarda Malignite Değerlendirmede PET ve BT'nin Karşılaştırması. 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Antalya, Türkiye, 2017. 50

Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Özet - Poster 820

43. PINAR, Ş.; NASS DUCE, M.; TOK UMAY, S.; BALCI, Y.; ÖZYURT, G., AFİBRİNOJENEMİYE SEKONDER GELİŞEN KEMİKKİSTLERİ: NADİR BİR OLGU. 39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, 2018-11-06, 2018-11-11, Antalya, Türkiye, . 15

42. BALCI, Y.; ESEN, K.; APAYDIN, F., Nadir görülen bir olguDiffüz hepatik kalsifikasyon saptanan beta-thalasemimajor hastası. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 25

41. ESEN, K.; KARA, E.; BALCI, Y.; ÖZGÜR, A.; YILDIZ, A., İntrakranial fenestrasyonlar. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 17

40. BALCI, Y.; ESEN, K.; NASS DUCE, M.; KOÇ, Z., Nadir görülen vasküler bir tümörİntravasküler papiller endoteltal hiperplazi (masson tümörü):2 olgu sunumu. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 23

39. BALCI, Y.; APAYDIN, F.; ESEN, K., Dispne şikayeti ile başvuran 4 olgu eşliğinde, trakeobronşial ağacın benin darlıklarının ÇKBT bulguları. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 25

38. Balcı, Y.; Esen, K.; Apaydın, F., NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU; DİFFÜZ HEPATİK KALSİFİKASYON SAPTANAN BETA-TALASEMİ MAJOR HASTASI. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, Antalya, Türkiye, 2018. 25

37. Balcı, Y.; Apaydın, F.; Esen, K., DİSPNE ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN 4 OLGU EŞLİĞİNDE, TRAKEOBRONŞİAL AĞACIN BENİN DARLIKLARININ ÇKBT BULGULARI. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, Antalya, Türkiye, 2018. 25

36. Esen, K.; Kara, E.; Balcı, Y.; Özgür, A.; Yıldız, A., İNTRAKRANİAL FENESTRASYONLAR. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, Antalya, Türkiye, 2018. 17

35. Pınar, Ş.; Nass Duce, M.; Tok, S.; Balcı, Y.; Özyurt, G., AFİBRİNOJENEMİYE SEKONDER GELİŞEN KEMİK KİSTLERİ: NADİR BİR OLGU. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, Antalya, Türkiye, 2018. 15

34. Balcı, Y.; Esen, K.; Nass Duce, M.; Koç, Z., NADİR GÖRÜLEN VASKÜLER BİR TÜMÖR; İNTRAVASKÜLER PAPİLLER ENDOTELYAL HİPERPLAZİ (MASSON TÜMÖRÜ): 2 OLGU SUNUMU. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, Antalya, Türkiye, 2018. 23

33. Karahan, F.; Çıtak, E.; Balcı, Y.; Koç, Z.; Yaldız, M., Çocuklarda lenfomayı taklit eden nadir görülen bir lenfadenopati nedeni: Kikuchi-Fujimoto hastalığı. 20. ulusal pediatrik kanser kongresi, 2018-05-02, 2018-05-06, Antalya, Türkiye, 2018. 17

Scientific_Meetings_006.pdf

32. Karahan, F.; Balcı, Y.; Bozkurt, F.; Koç, Z.; Çıtak, E., Multisistemik hastalığın nadir bir tutulumu: Timik langerhans hücreli histiositoz. 20. ulusal pediatrik kanser kongresi, 2018-05-02, 2018-05-08, Antalya, Türkiye, 2018. 20

31. Balcı, Y.; Esen, K.; Tok, S.; Kara, P., Memenin primer non hodgkin lenfoması: farklı histopatolojik tipte 2 olgunun radyolojik bulgularının literatür ile değerlendirilmesi. 38. ulusal radyoloji kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 23

30. Tok Umay, S.; Esen, K.; Balcı, Y.; Özgür, A.; Yüksek, H., Kronik dönem travmatik brakial pleksus patolojilerinde MRG: resimlerle bir konu. 38. ulusal radyoloji kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 17

29. Yüksek, H.; Yanarateş, G.; Apaydın, F.; Balcı, Y.; Kara, T., İlaç kullanımına bağlı gelişmiş akut eozinofilik pnömonide görüntüleme bulguları: olgu sunumu. 38. ulusal radyoloji kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 15

28. Esen, K.; Yıldız, A.; Kara, E.; Sermin, T.; Yüksel, B., Karotis anjiyoplasti sonrası geç dönemde izlenen nadir bir durum: stentin kayması ve kısalması. 38. ulusal radyoloji kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 0

27. Balcı, Y.; Esen, K.; Özcan Kara, P.; Tok, S.; Nass Duce, M., NADİR GÖRÜLEN BİR METASTATİK MEME TÜMÖRÜ; KOLON TÜMÖRÜNE SEKONDER MEME METASTAZLI BİR OLGU. 38. ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 22

http://www.turkrad.org.tr

26. TOK, S.; ESEN, K.; BALCI, Y.; NASS DUCE, M.; APAYDIN, F., Epifizyel kitle taklitçisi: Epifizyel apse. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, ANTALYA, Türkiye, . 17

25. ESEN, K.; YILDIZ, A.; KARA, E.; TOK, S.; BALCI, Y., Karotis anjiyoplasti sonrası geç dönemde izlenen nadir bir durum: Stentin kayması ve kısalması. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, ANTALYA, Türkiye, . 12

24. BALCI, Y.; ESEN, K.; ÖZCAN KARA, P.; TOK, S.; NASS DUCE, M., Nadir görülen bir metastatik meme tümörü kolon tümörüne sekonder meme metastazlı bir olgu. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, ANTALYA, Türkiye, . 22

23. BALCI, Y.; ESEN, K.; TOK, S.; ÖZCAN KARA, P., Memenin primer Hodgkin lenfoması: Farklı histopatolojik tipte 2 olgunun radyolojik bulgularının literatür ile değerlendirilmesi. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, ANTALYA, Türkiye, . 23

22. Tok, S.; Esen, K.; Balcı, Y.; Nass Duce, M.; Apaydın, F., Epifizyel Kitle Taklitçisi: Epifizyel Apse. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 17

21. TOK, S.; ESEN, K.; BALCI, Y.; ÖZGÜR, A.; YÜKSEK, H., Kronik dönem travmatik brakial pleksus patolojilerinde MRG: Resimlerle bir konu. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, ANTALYA, Türkiye, . 17

20. Balcı, Y.; Esen, K.; Tok, S., NÖROFİBROMATOZİS TİP 1’Lİ VE İNTRATORASİK METASTAZI OLAN NADİR BİR MALİN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ OLGUSU. TMRD 22. yıllık bilimsel toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, Antalya, Türkiye, 2017. 25

19. BALCI, Y.; ESEN, K.; TOK, S.; NASS DUCE, M., Tipik görüntüleme bulguları ile bir olguda temporomandibuler eklemin sinovyal kondromatozisi. TMRD 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, ANKARA, Türkiye, . 23

18. BALCI, Y.; ESEN, K.; TOK, S., Nörofibromatozis Tip 1’li ve intratorasik metastazı olan nadir bir malin periiferik sinir kılıfı tümörü olgusu. TMRD 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, ANKARA, Türkiye, . 25

17. Balcı, Y.; Esen, K.; Tok, S.; Nass Duce, M., TİPİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARI İLE BİR OLGUDA TEMPOROMANDİBULER EKLEMİN SİNOVYAL KONDROMATOZİSİ. TMRD 22. yıllık bilimsel toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, a, Türkiye, 2017. 23

16. Yanarateş, G.; Balcı, Y.; Tok, S.; Esen, K.; Nass Duce, M., OHVIRA SENDROMU. TMRD 22. yıllık bilimsel toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, Antalya, Türkiye, 2017. 20

15. YANARATEŞ, G.; BALCI, Y.; TOK, S.; ESEN, K.; NASS DUCE, M., OHVIRA Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu. TMRD 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, ANKARA, Türkiye, . 20

14. Özcan Kara, P.; Koç, Z.; Çıtak, E.; Balcı, Y., Wilms Tümörü Tanısı Alan Çocuk Hastada PET/BT Görüntülemede Sol Atriuma Uzanan Vena Kava İnferior Tümör Trombüsü. 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Antalya, Türkiye, 2017. 16

13. Tok, S.; Esen, K.; Balcı, Y.; Canbaz, H.; Apaydın, F., HEPATOSİT SPESİFİK KONTRAST MADDENİN KULLANILDIĞI MRG, KOLEDOK KİSTİ TANISINI KOLAYLAŞTIRIR MI?: OLGU SUNUMU. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 17

http://www.turkrad.org.tr

12. Balcı, Y.; Kara, T.; Tok, S.; Tümer, T.; Nass Duce, M., İSKELET KASI METASTAZI SONRASINDA PRİMER PELVİK EKTOPİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM TANISI KONAN NADİR BİR OLGU. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 22

http://www.turkrad.org.tr

11. Tok, S.; Yanarateş, G.; Balcı, Y.; Esen, K.; Apaydın, F., HER PELVİK KİTLE JİNEKOLOJİK KÖKENLİ DEĞİLDİR: OLGU SUNUMU. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 17

http://www.turkrad.org.tr

10. Yanarateş, G.; Balcı, Y.; Zirek, S.; Ceren, M.; Kara, T., NADİRLER DE OLUR: MESANENİN PRİMER LENFOMASI. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 20

http://www.turkrad.org.tr

9. Balcı, Y.; Tok, S.; Esen, K.; Yanarateş, G.; Apaydın, F., SOL SİYATİK AĞRI İLE BAŞVURAN DEV ATİPİK PELVİK LİPOM OLGUSU. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 22

http://www.turkrad.org.tr

8. Yüksek, H.; Özgür, A.; Esen, K.; Balcı, Y.; Tok, S.; Bozdoğan Arpacı , R., DUPLİKE PİTÜİTER GLAND (DPG) -PLUS SENDROMU: HİPOFİZ BEZİ DUPLİKASYONU, TUBOMAMİLLER FÜZYON VE ORAL TERATOMU OLAN BİR OLGU SUNUMU. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 13

http://www.turkrad.org.tr

7. Karaman, Y.; Özgür, A.; Bacaksızlar Sarı, F.; Arpacı, R.; Balcı, Y., Parotisin yağ içeren nadir bir tümörü: Siyalolipokistadenom. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-08, 2010-11-11, Antalya, Türkiye, 2010. 12

6. Balcı, Y.; Kara, E.; Yıldız, A.; Apaydın, F., Dev aksonal nöropati. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 23

5. Kara Köse, S.; Kara, E.; Yıldız, A.; Balcı, Y.; Karslı, G.; Köseoğlu, A., Dyke Davidoff Mason sendromu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 13

4. Cereb Tombak, M.; Apaydın, F.; Çolak, T.; Nass Duce, M.; Balcı, Y.; Yazıcı, M.; Kara, E., Barsak tıkanıklığının nadir görülen bir nedeni: Abdominal koza. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 8

3. Balcı, Y.; Nass Duce, M.; Apaydın, F.; Cereb Tombak, M.; Kardaş, N., Bezold Absesi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 22

2. Balcı, Y.; Apaydın, F.; Naycı, A.; Nass Duce, M.; Kara Köse, S.; Cereb Tombak, M.; Cinel, L., Karaciğer dışına doğru büyümüş dev kistik mezenkimal hamartom. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 20

1. Kara Köse, S.; Nass Duce, M.; Naycı, A.; Apaydın, F.; Balcı, Y.; Akkuş , İ., Currarino sendromu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, a, Türkiye, 2009. 11

Ulusal - Yürütücü 100

1. De Quarvein Tenosinovit’in erken tanısında ultrasonografi tetkiklerinden superb mikrovasküler görüntüleme ve shear wave elastografinin yeri, BAP, Proje No: 2019-3-AP4-3800, 35000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Karpal Tünel Sendromlu hastalarda İntraoperatif bulguların ultrasonografi tetkiklerinden superb mikrovasküler görüntüleme ve shear wave elastografi bulgularıyla karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2020-1-AP7-4083, 840 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ , Üye No: 3080, Türkiye, 2006-06-20-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD212 Tıbbi Görüntüleme IV Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-24-14
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD212 Tıbbi Görüntüleme IV Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-24-14
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD212 Tıbbi Görüntüleme IV Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-24-8
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl