Doç.Dr. Zeynep ŞANLI

Birim
:
Fen Fakültesi / Topoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: -
Telefon
:
+90--
Dahili
:
14574
E-MAIL
:
zeynepsanli@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2022-03-17 12:36:11
DÜZENLEME
:
2022-03-17 12:39:36
PUAN
:
7300
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 70,00000
İngilizce, , YDS, 70,00000


Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN FAKÜLTESİ 2022-09-12 - 2025-09-12
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN FAKÜLTESİ 2022-09-08 - 2025-09-08
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2022-03-28 - 2025-03-28
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
1. KUNT, M.; BAIDAR, A.; ŞANLI, Z. SOME QUANTUM INTEGRAL INEQUALITIES BASED ON LEFT-RIGHT QUANTUM INTEGRALS. TURKİSH JOURNAL OF SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2022, , -. 0 + 0
10.55525/tjst.1112582

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6000
6. ŞANLI, Z. Simpson Type Conformable Fractional Inequalities. JOURNAL OF FUNCTİON SPACES, 2022, 2022, -. 1000 + 0
10.1155/2022/5707887

5. KARAÇAL, F.; ŞANLI, Z. Some new construction methods of t-norms and t-conorms on bounded lattices. FUZZY SETS AND SYSTEMS, 2022, , -. 1000 + 0
10.1016/j.fss.2022.07.002

2021
4. UZUN, S.; ŞANLI, Z.; AKBAŞ, M. On Suborbital Graphs for Some Subgroups of the Normalizer of $$\\Gamma _0(qp^2)$$. BULLETİN OF THE IRANİAN MATHEMATİCAL SOCİETY, 2021, 47, -. 1000 + 0
10.1007/s41980-020-00373-x

2019
3. ŞANLI, Z.; KÖROĞLU, T.; GÜLER, B. The normalizer of Gamma^k. MATHEMATİCAL METHODS İN THE APPLİED SCİENCES, 2019, 42, 5403-5415. 1000 + 0
10.1002/mma.5401

2017
2. KÖROĞLU, T.; GÜLER, B.; ŞANLI, Z. Suborbital graphs for the Atkin-Lehner group. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, 2017, 41, 235-243. 1000 + 0
10.3906/mat-1602-10

2016
1. GÜLER, B.; KÖROĞLU, T.; ŞANLI, Z. Solutions to some congruence equations via suborbital graphs. SPRİNGERPLUS, 2016, 5, 1-11. 1000 + 0
10.1186/s40064-016-3016-5

Uluslararası - Diğer 800
2022
8. ŞANLI, Z.; KÖROĞLU, T. Some group actions and Fibonacci numbers. COMMUNİCATİONS FACULTY OF SCİENCE UNİVERSİTY OF ANKARA SERİES A1MATHEMATİCS AND STATİSTİCS, 2022, 71, 273-284. 100 + 0
10.31801/cfsuasmas.939096

2021
7. ŞANLI, Z. Simpson type integral inequalities for harmonic convex functions via Riemann-Liouville fractional integrals. TBLİSİ MATHEMATİCAL JOURNAL, 2021, , 167-175. 100 + 0
2020
6. ŞANLI, Z.; KUNT, M.; KÖROĞLU, T. New Riemann Liouville fractional Hermite-Hadamard type inequalities for harmonically convex functions. ARABİAN JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2020, 9, 431-441. 100 + 0
10.1007/s40065-019-0255-7

2019
5. ŞANLI, Z.; KÖROĞLU, T.; KUNT, M. Improved Hermite Hadamard type inequalities for harmonically convex functions via Katugampola fractional integrals. COMMUNİCATİONS FACULTY OF SCİENCE UNİVERSİTY OF ANKARA SERİES A1MATHEMATİCS AND STATİSTİCS, 2019, 68, 1556-1575. 100 + 0
10.31801/cfsuasmas.413019

4. ŞANLI, Z.; KUNT, M.; KÖROĞLU, T. IMPROVED HERMITE-HADAMARD TYPE INEQUALITIES FOR CONVEX FUNCTIONS VIA KATUGAMPOLA FRACTIONAL INTEGRALS. SİGMA JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND NATURAL SCİENCES, 2019, 37, 461-474. 100 + 0
3. ŞANLI, Z. Some Midpoint Type Inequalities for Riemann Liouville Fractional Integrals. APPLİCATİONS AND APPLİED MATHEMATİCS: AN INTERNATİONAL JOURNAL (AAM), 2019, 14, 58-73. 100 + 0
2018
2. ŞANLI, Z.; KÖROĞLU, T.; ŞANLI, Z. New Conformable Fractional Hermite Hadamard Type Inequalities For Harmonically Convex Functions. JOURNAL OF MATHEMATİCAL ANALYSİS, 2018, 9, 77-91. 100 + 0
1. ŞANLI, Z.; KÖROĞLU, T.; GÜLER, B. Suborbital graphs of a power subgroup of the modular group. NEW TRENDS İN MATHEMATİCAL SCİENCE, 2018, 6, 139-144. 100 + 0
10.20852/ntmsci.2018.255

Uluslararası - Alan endexleri 100
2020
1. ŞANLI, Z.; AKBAŞ, M. ON SUBORBITAL GRAPH FOR THE CONGRUENCE SUBGROUP. FAR EAST JOURNAL OF MATHEMATİCAL SCİENCES (FJMS), 2020, 125, -. 100 + 0
10.17654/MS125020163

Uluslararası - Endekste taranmıyor 200
2021
2. AKBAŞ, M.; KÖROĞLU, T.; ŞANLI, Z. BOUNDARY COMPONENTS OF FRICKE GROUP. JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS AND COMPUTİNG WİTH APPLİCATİONS, 2021, 2, 22-31. 100 + 0
2017
1. KÖROĞLU, T.; GÜLER, B.; ŞANLI, Z. Some Generalized Suborbital Graphs. TURKİSH JOURNAL OF MATHEMATİCS AND COMPUTER SCİENCE, 2017, 7, 90-95. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2020
1. ŞANLI, Z. SIMPSON TYPE INTEGRAL INEQUALITIES FOR HARMONIC CONVEX FUNCTIONS VIA CONFORMABLE FRACTIONAL INTEGRALS. ADIYAMAN UNİVERSİTY JOURNAL OF SCİENCE, 2020, 10, 572-584. 200 + 0
10.37094/adyujsci.780433

Ulusal - Bursiyer 0

1. Bir Tür Modüler Grup için Altyörüngesel Graf Karakterizasyonu, Tübitak-1002, Proje No: , EUR, Bursiyer, 2019,Tamamlandı. 0

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Karaçal, F.; şanlı, Z. Some new construction methods of t-norms and t-conorms on bounded lattices. FUZZY SETS AND SYSTEMS, 2022, , -.
10.1016/j.fss.2022.07.002
şanlı, Z. Simpson Type Conformable Fractional Inequalities. JOURNAL OF FUNCTİON SPACES, 2022, 2022, -.
10.1155/2022/5707887
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
şanlı, Z.; Köroğlu, T. Some group actions and Fibonacci numbers. COMMUNİCATİONS FACULTY OF SCİENCE UNİVERSİTY OF ANKARA SERİES A1MATHEMATİCS AND STATİSTİCS, 2022, 71, 273-284.
10.31801/cfsuasmas.939096
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Kunt, M.; Baıdar, A.; şanlı, Z. SOME QUANTUM INTEGRAL INEQUALITIES BASED ON LEFT-RIGHT QUANTUM INTEGRALS. TURKİSH JOURNAL OF SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2022, , -.
10.55525/tjst.1112582
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl