Prof.Dr. ZEHRAGÜL AŞKIN

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
E-MAIL
:
zgaskin@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
zgerdoganaskin@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-11-20 19:13:17
DÜZENLEME
:
2020-01-21 13:59:47
PUAN
:
31857
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA FELSEFE ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENTLİK FELSEFE ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2012
Doktora Tezi

1. Yitimsellik Sorunu Açısından Heidegger’in Kant Yorumu Danışman: Dr. Erdal CENGİZ, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Tarih Felsefesindeki Antinomiler Danışman: Dr. Uluğ NUTKU, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ETİK KURUL ÜYESİ BİLİM ETİK KURULU 2016-10-11 - 2019-10-11
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-05-27 - 2018-05-25
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-05-27 - 2018-05-25
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 4800
2017
24. AŞKIN, Z. Platon ve Heidegger’de Aletheia ve Sanat Yapıtı İlişkisi. KİLİKYA FELSEFE DERGİSİ, 2017, 2, 51-68. 200 + 0
23. AŞKIN, Z. Ölüm Kavramının Heidegger ve Sartre Felsefesindeki Yeri. KİLİKYA FELSEFE DERGİSİ, 2017, 1, 42-60. 200 + 0
2016
22. AŞKIN, Z. Aristoteles'te Mimesis Kavramı. UNESCO ARİSTOTELES YILI ÖZEL SAYI, 2016, 11-12, 349-364. 200 + 0
21. AŞKIN, Z. “(Platon’da Güzel Aletheia Ve Sanat İlişkisi ). BEYTÜLHİKME,AN INTERNATİONAL JORNAL OF PHİLOSOPY, 2016, 6 (1), 195-209. 200 + 0
20. AŞKIN, Z. "Temporalitet Sorunu Açısından Heidegger'in Kant Yorumu' . KUTADGUBİLİG HEİDEGGER ÖZEL KİTAP SAYI, 2016, 30, 431-459. 200 + 0
19. CILIZ, F.; AŞKIN, Z. Farabi ve Spinoza'da Bir ve Çok İlişkisi. FLSF, 2016, 21, 50-65. 200 + 0
2015
18. DURGUN, S.; AŞKIN, Z. Edward Hallet Carr’ın Perspektifinden Tarihte Nedensellik: Hegel’in Kötülüğü ve Kleopatra’nın Burnu. BEYTÜLHİKME,AN INTERNATİONAL JORNAL OF PHİLOSOPY, 2015, 5 (1), 59-79. 200 + 0
17. AŞKIN, Z. Hermeneutiğin Ontolojik Temellendirilişi,. , BEYTÜLHİKME , AN INTERNATİONAL JORNAL OF PHİLOSOPY, 2015, 5(2), 01-32. 200 + 0
16. AŞKIN, Z. Tarihe Ontolojik Bir Bakış. ÖZNE, 2015, 23, 15-25. 200 + 0
2013
15. TÜRKAN, M.; AŞKIN, Z. David Hume’un Siyaset Felsefesinin Epistemolojik Ve Ethik İçerimleri. BEYTÜLHİKME,AN INTERNATİONAL JORNAL OF PHİLOSOPY, 2013, 3 (29, 25-51. 200 + 0
14. AŞKIN, Z.; AKALIN, R. KANT VE METAFİZİK PROBLEM. ETHOSFELSEFE, ETHOS: DİALOGUES İN PHİLOSOPHY AN OF SOCİAL SCİENCE, ELECTRONİC REFERED MAGAZİNE, 2013, 6 (1), 90-104. 200 + 0
2012
13. AŞKIN, Z. Aşkınsal İmgelemin İçsel Zaman Karakteri Ve Heidegger’in Yorumu. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2012, 16, 120-139. 200 + 0
12. AŞKIN, Z. Heidegger ve Adorno’nun Perspektifinden Teknik Kavramının Değerlendirilmesi. KAYGI ULUDAG UNİVERSİTY FACULTY OF ARTS AND SCİENCES JOURNAL OF PHİLOSOPHY; , 2012, 11, 53-68. 200 + 0
11. AŞKIN, Z.; ÇELLİK, H. M. Heidegger Ve M.Faucault’nun Geleneksel Özne Kavramı Eleştirisi. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2012, 16, 170-186. 200 + 0
2011
10. AŞKIN, Z.; NERİMAN, A. Eril Devlet Söylemi Açısından Türk Fuhuş Tüzüğü. WOMEN 2000: CENTER FOR WOMEN’S STUDIES, 2011, 12/2, 23-37. 200 + 0
2010
9. AŞKIN, Z. Aşkınsal Çıkarsama’nın Ontolojik Temellendirilişi. KAYGI ULUDAG UNİVERSİTY FACULTY OF ARTS AND SCİENCES JOURNAL OF PHİLOSOPHY; , 2010, 14, 11-26. 200 + 0
8. AŞKIN, Z. Heidegger ve Adorno’da Postmedernci Yapıbozum: Teknik Tahakküm, . ETHOSFELSEFE, ETHOS: DİALOGUES İN PHİLOSOPHY AN OF SOCİAL SCİENCE, ELECTRONİC REFERED MAGAZİNE, 2010, 3(2), 1-21. 200 + 0
2009
7. AŞKIN, Z. Heidegger’in Aşkınsal Tam Algı yorumu . FELSEFE LOGOS, 2009, 37, 175-194. 200 + 0
6. AŞKIN, Z. Niçin Varoluşculuk?. ETHOSFELSEFE, ETHOS: DİALOGUES İN PHİLOSOPHY AN OF SOCİAL SCİENCE, ELECTRONİC REFERED MAGAZİNE, 2009, 2-3, 1-16. 200 + 0
2008
5. AŞKIN, Z. Kant ve Heidegger’de Özgürlük Sorunu. KAYGI ULUDAG UNİVERSİTY FACULTY OF ARTS AND SCİENCES JOURNAL OF PHİLOSOPHY; , 2008, 11, 53-68. 200 + 0
2004
4. AŞKIN, Z. Tarihte Determinizm-İndeterminizm Karşıtlığının Kategorial Çözümlenişi. ARAŞTIRMA ANKARAÜNİV. DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ DERGİSİ,, 2004, 19, 127-139. 200 + 0
2003
3. AŞKIN, Z. Tarih Felsefesinde Öndeyi Sorunsalı: Poper’inÖndeyi Kavramı Üzerine Bazı Düşünceleri. ARAŞTIRMA ANKARAÜNİV. DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ DERGİSİ, 2003, 16, 143-163. 200 + 0
2. AŞKIN, Z. Heidegger’in Ekstatik Zaman Yorumu. FELSEFE LOGOS, 2003, 20, 145-155. 200 + 0
2002
1. AŞKIN, Z. “Kant’ın Kuramsal Metafizik Eleştirisi Hakkındaki Bazı Düşünceleri. FELSEFE DÜNYASI, 2002, 36, 137-150. 200 + 0
Ulusal - Diğer 1050
2017
11. Aşkın, Z. “Thales ve Felsefe”, . ARATOS, 2017, 80, 17-21. 100 + 0
2015
10. AŞKIN, Z. Kendini Başkasının Yerine Koyarak Düşünmek. ARATOS, 2015, 71, 2-6. 100 + 0
9. AŞKIN, Z. “Nedir Bu Felsefe?. APORİA, 2015, 2015 , 1-5. 100 + 0
2010
8. AŞKIN, Z. Aristoteles’te Mimesis Kavramı. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2010, 11-12, 175-182. 100 + 0
2009
7. AŞKIN, Z. Varoluşcu felsefe Nedir?. ARATOS, 2009, 32, 23-29. 100 + 0
6. AŞKIN, Z. Varoluşsal Bunalım: Abdurd’deki Başkaldırı veya Absurd bilinçlenme. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2009, 10, 9-14. 100 + 0
5. AŞKIN, Z. .. “Varoluşçu Felsefe Nedir?”, . ARATOS, 2009, 2009/32, 23-29. 100 + 0
2008
4. AŞKIN, Z. Felsefe Bir İşe Yarar mı?. VİRGÜL, 2008, 32, 59-62. 100 + 0
3. AŞKIN, Z. Varlık Nedir?. ARATOS, 2008, 28, 3-9. 50 + 0
2. AŞKIN, Z. Heidegger’de Varlık ve Zaman. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2008, 8, 92-100. 100 + 0
1. AŞKIN, Z. Determinizm-İndeterminizm Karşıtlığında Tarihsel Aklın Kategorial Çözümlenişi. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2008, 9, 26-34. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 10500
1. Aşkın, Z.; Cılız, F. FELSEFE YAZILARI, ISBN: 978-3-659-87072-9, LAMBERT, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 50 Sayfa, Türkçe, Hamburg, Almanya, 2017. 250
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 10500
1. AŞKIN, z. Developments in Social Sciences, ISBN: 978-954-07-4343-1, St. Kliment Ohridski University Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 1300 Sayfa, İngilizce, , SOFİA, , Bulgaristan, 2017. 10000
2. AŞKIN, Z.; ZUZANSKA- ZYSKO, E. Current Topics in Social Sciences, ISBN: 978-954-07-4135-2, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 728 Sayfa, İngilizce, SOFİA, Bulgaristan, 2016. 250
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1125
1. AŞKIN, Z. "Tarih Felsefesinde Nedensellik Sorunsalı",, ISBN: ISBN:: 9786051960241 , Çizgi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 510 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2017. 500
2. AŞKIN, Z.; VEYSAL, Ç. Afşar Timuçin’e Armağan, ISBN: 978-975-8565-59-7, Etik yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 475 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2010. 250
3. AŞKIN, Z.; VEYSAL, Ç. Uluğ Nutku’ya Armağan,, ISBN: 975-10-2435-8, İnkılap Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 494 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2006. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1125
1. AŞKIN, Z.; YAĞANAK, E. FELSEFE DİYALOGLARI, ISBN: 978-605-9922-52-4, SENTEZ YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 380 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. AŞKIN, Z., DieReflektionderDialektikvonHerschaftKnechtschaftaufdieexistentialistischePhilosophie im HinblickaufdieAufstandsproblematik. Rebellıon , 2017-05-13, 2017-05-15, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 200

2. AŞKIN, Z., Phılosophıcal Foundatıons Of Educatıon. The Second InternatıonalCongress of Educatıonal Research, "Social Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research, 2017-04-29, 2017-05-02, ANTALYA, Türkiye, 2010. 200

1. AŞKIN, Z., The Ontologıcaland Anthropologıcal Foundatıons of Educatıon. The Second Internatıonal Congressof Educatıonal Research, "Social Entrepreneurship Democratic Participationand Educational Research, 2017-04-29, 2017-05-02, ANTALYA, Türkiye, 2010. 200

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Filiz BAŞAĞAÇ, Hegel’in Efendi Köle Diyalektiğinin J:P: Sartre Felsefesine Yansıması: Ben ve’ Başka Ben’ler Sorunsalı, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

5. Kerim DEMİRCAN, Platon Ve Sartre'da Varoluş Ve Öz İlişkisi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Beyza TURGUT, Feminist bakış açısından Evlilik ve Kumalığa Dair Kadın anlatıları; Bir Sözlü Tarih Çalışması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Derviş ATAHAN, Platon'da Aletheia Ve Sanat İlişkisi İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Ezgi POLAT, Heidegger ve Sartre'da Ölüm Kavramı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Mehmet TÜRKAN, Dawid Hume ve John Rawls’da Adalet kuramı: Adalet Kuramına Tarihsel şüpheci Yaklaşım ile Sözleşmeli Yaklaşım Arasında Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 1200

3. Mehmet TÜRKAN, Platon Ve Sartre'da Varoluş Ve Öz İlişkisi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

2. Serpil DURGUN, Alman tarih Okulu ve Anales Okulu Perspektifinden Tarihte Metodoloji Problemi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

1. Bekir GEÇİT , ErichRothacker Ve Karl R. Popper’daTarihselcilik Problemi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

Uluslararası 2000
1. OZNE , EDITOR, E-ISSN : (ISBN 9944-5093-5-0) , 2012-10-01 - Devam ediyor. 2000
Ulusal 0
1. ARMAĞAN , EDİTÖR, E-ISSN : (ISBN 978-975-8565-59-7) , 2010-10-01 - Devam ediyor. 0
2. TARİH FELSEFESİNDE NEDENSELLİK SORUNSALI, , EDİTÖR, E-ISSN : . ISBN: 978-605-196-024-1 , 2017-04-01 - 2017-11-01. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 32
1. BEYTÜLHİKME BEYTULHIKME AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY , [ 2017 : 3 ] [ 0 : 0 ] . 12
2. BEYTÜLHİKME BEYTULHIKME AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY , [ 2016 : 3 ] . 0
3. FELSEFİ DÜŞÜN AKADEMIK FELSEFE DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
4. FLSF FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
5. KİLİKYA FELSEFE DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 4
6. ÖZNE , [ 2017 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 8
Uluslararası
1. Eğitimin Felsefi Temelleri, SÖYLEŞİ, DOĞA KOLEJİ, DOĞA KOLEJİ, 2009-11-24-2009-11-24, 3, MERSİN, Türkiye
2. felsefe ve Edebiyat , SÖYLEŞİ, Düsseldorf Türkei Zentrum, Düsseldorf Türkei Zentrum, 1999-02-20-1999-02-20, 3, DÜSSELDORF, Almanya
3. felsefe ve Din , SÖYLEŞİ, Köln Halkevi Lokali , Köln Halkevi, 1999-04-25-1999-04-25, 2, KÖLN, Almanya
Ulusal
1. THALES’TE VARLIĞIN ANLAMI SORUSU, (ARATOS FELSEFE- 5 KASIM 2016), SÖYLEŞİ, ARATOS FELSEFE, ARATOS FELSEFE, 2016-11-05-2016-11-05, 3, TARSUS, Türkiye
2. FELSEFEDE VAROLMAYANIN VARLIĞI PROBLEMİ, SÖYLEŞİ, ARATOS FELSEFE, ARATOS FELSEFE, 2016-03-12-2016-03-12, 3, TARSUS, Türkiye
3. KANT SEMPOZYUMU; HEİDEGGER’İN KANT YORUMU (24-MART-2016), SEMPOZYUM, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2016-03-24-2016-03-24, 9, MERSİN, Türkiye
4. HEGEL SEMPOZYUMU; HEGEL VE SARTRE’DA ÖZNELER ARASILIK SORUNSALI, SÖYLEŞİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2015-10-16-2015-10-16, 9, MERSİN, Türkiye
5. FELSEFENİN TARİHİNE VE KÖKLERİNE YOLCULUK, (- 11 TEMMUZ 2015), SÖYLEŞİ, ANTAKYA, ANTAKYA FELSEFE AKADEMİSİ, 2015-07-11-2011-07-11, 2, ANTAKYA, Türkiye
6. VARLIK FELSEFESİ, DERS, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2016-03-15-2016-03-15, 3, MERSİN, Türkiye
7. ORTAÇAĞDA FELSEFE, SÖYLEŞİ, ARATOS FELSEFE, ARATOS FELSEFE, 2014-12-20-2014-12-20, 2, TARSUS, Türkiye
8. Felsefe ve Mitoloji, SÖYLEŞİ, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 2011-12-25-2011-12-25, 2, MERSİN, Türkiye
9. Dünya Felsefe Günü , SÖYLEŞİ, TOROS KOLEJİ, TOROS KOLEJİ, 2010-11-25-2010-11-25, 2, MERSİN, Türkiye
10. felsefe, SÖYLEŞİ, ÇağdaşYaşamı Destekleme Derneği; Deniz Yıldızı Okulu Projesi, ÇağdaşYaşamı Destekleme Derneği, 2010-12-10-2010-12-10, 2, MERSİN, Türkiye
11. Etik Günü, SÖYLEŞİ, ÇAĞDAŞKENT İLK ÖĞRETİM OKULU, ÇAĞDAŞKENT İLK ÖĞRETİM OKULU, 2009-09-25-2009-09-25, 2, MERSİN, Türkiye
12. ORTAÇAĞDA İNSAN VE SORUNSALI, SÖYLEŞİ, ARATOS FELSEFE, ARATOS FELSEFE, 2015-05-09-2015-05-09, 2, MERSİN, Türkiye
13. HEİDEGGER, DERS, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2015-10-25-2015-10-25, 3, MERSİN, Türkiye
14. NEDİR BU FELSEFE?, DERS, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2015-11-25-2015-11-25, 3, MERSİN, Türkiye
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL310 Metin Okuma II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL208 Aristoteles Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL 622 Aristoteles ve Heideegger'de O Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Doktora ) 3-0-3
Bahar TFEL-502 Ontoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 536 Heidegger; Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 538 Heidegger ve Postmodernci Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz GZT233 Felsefe İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL109 Varlık Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz RTS 255 Felsefe İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz UKÇA 521 Feminist Epistemoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEL 535 Heidegger; Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz KÇA 527 Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEL 555 Metin Okuma Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarı Yüzyı Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz FEL109 Varlık Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz FEL 625 Heidegger'in Kant Yorumu I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Doktora ) 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz FEL535 Heidegger; Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RTS234 Felsefe İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL324 Kant Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL310 Metin Okuma II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL208 Aristoteles Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar FEL 622 Aristoteles ve Heideegger'de O Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Doktora ) 3-0-3
Bahar FEL 624 Heideggerin Kant Yorumu II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Doktora ) 3-0-3
Bahar FEL 536 Heidegger; Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar KÇA 630 Feminizmin Epistemolojik Temel Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 3-0-3
Güz GZT233 Felsefe İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL109 Varlık Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz KÇA 527 Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz FEL 623 Aristoteles ve Heidegger'de On Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Doktora ) 3-0-3
Güz FEL535 Heidegger; Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Doktora ) 3-0-3
Güz FEL 535 Heidegger; Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz FEL109 Varlık Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarı Yüzyı Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar RTS234 Felsefe İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL310 Metin Okuma II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar FEL 536 Heidegger; Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar KÇA 622 Feminist Epistemoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 3-0-3
Güz FEL109 Varlık Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL413 Bitirme Çalışması I: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz UKÇA 521 Feminist Epistemoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz FEL 515 Zaman Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz FEL 535 Heidegger; Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz KÇA 527 Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL310 Metin Okuma II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması 2: Tez Yazım Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar RTS234 Felsefe İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar FEL 536 Heidegger; Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 624 Heideggerin Kant Yorumu II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Doktora ) 3-0-3
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL413 Bitirme Çalışması I: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Güz FEL413 Bitirme Çalışması 1: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz FEL109 Varlık Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL245 Felsefe Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 623 Aristoteles ve Heidegger'de On Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Doktora ) 3-0-3
Güz FEL 535 Heidegger; Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL214 Varlık Felsefesinin Tarihsel S Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması 2: Tez Yazım Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL 536 Heidegger; Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar FEL 546 Varoluşçu Felsefe II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 512 Tarih Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL109 Varlık Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL 547 Varoluşçu Felsefe I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 512 Tarih Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 535 Heidegger;Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 515 Zaman Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 537 Heidegger ve Postmdodernci Yap Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz OSD Mitolojide ve Tek Tanrılı Dinl Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Mitolojide ve Tek Tanrılı Dinl Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL332 Kant Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL332 Kant Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL208 Aristoteles Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL 512 Tarih Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 622 Aristoteles ve Heideegger'de O Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 536 Heidegger;Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar OSD Mitolojide ve Tek Tanrılı Dinl Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz PSI441 Rehberlik ve Danışmanlık Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 4-0-4
Güz PSİ441 Rehberlik ve Danışmanlık Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz FEL 535 Heidegger;Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 537 Heidegger ve Postmdodernci Yap Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 547 Varoluşçu Felsefe I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz OSD Mitolojide ve Tek Tanrılı Dinl Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Mitolojide ve Tek Tanrılı Dinl Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL208 Aristoteles Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL 536 Heidegger;Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 538 Heidegger ve Postmodernci Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 512 Tarih Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 1-0-1
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL 537 Heidegger ve Postmdodernci Yap Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 535 Heidegger;Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL-609 Kant Felsefesine Eleştirel Bak Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL-623 Aristoteles ve Heidegger'de On Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 625 Heidegger'in Kant Yorumu I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL324 Kant Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL324 Kant Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL 536 Heidegger;Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 624 Heideggerin Kant Yorumu II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 518 Felsefi Hermeneutik Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL103 Genel Felsefi Terim ve Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL103 Genel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz PSI441 Rehberlik ve Danışmanlık Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 4-0-4
Güz FEL-623 Aristoteles ve Heidegger'de On Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 529 XX.Yüzyıl Fransız Felsefesi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 515 Zaman Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 535 Heidegger;Varlık ve Zaman I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL202 Varlık Felsefesi ve Metafizik Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL 536 Heidegger;Varlık ve Zaman II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 538 Heidegger ve Postmodernci Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz PSI441 Rehberlik ve Danışmanlık Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 4-0-4
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL404 Tarih Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL106 Karşılaştırmalı Metin İnceleme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL106 Karşılaştırmalı Metin İnceleme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz PSI441 Rehberlik ve Danışmanlık Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 4-0-4
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL415 Çağdaş Felsefe: İlk Yarıyüzyıl Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL131 Felsefeye Giriş I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz FEL303 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl