Doç.Dr. ZÜBEYDE HATİPOĞLU BAĞCI
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17309
Faks
:
+90-324-3610032
E-MAIL
:
zubeyde@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
zubeyde@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
zubeyde11@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-17 09:17:25
DÜZENLEME
:
2020-05-26 19:06:22
PUAN
:
16770
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, KPDS, 80
İngilizce, İyi, ÜDS, 83.75
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ(HİDROJEOLOJİ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2004
Doktora Tezi

1. Mersin-Tarsus kıyı akiferinin hidrojeokimyası Danışman: Dr. Celal Serdar BAYARI, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2004.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Çiftlikköy (Mersin) ve çevresinde kalişin oluşumu ve özellikleri Danışman: Dr. Muhsin EREN, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 1998.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-04-13 - 2013-08-31
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6750
2020
8. Hatipoglu-Bagci, Z.; Bayari, C. CrVI and Trace Element Contaminated Groundwater Systems Connected with Ophiolitic Rocks. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY , 2020, Special Issue, 1-6. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00128-020-02887-w

Publications_006.pdf

2014
7. Hatipoglu Bagci, Z.; Sazan, M. Characteristics of karst springs in Aydincik (Mersin, Turkey), based on recession curves and hydrochemical and isotopic parameters. QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY, 2014, 47, 89-99. 1000 + 40
https://dx.doi.org/10.1144/qjegh2013-074


Alıntılanma Sayısı: 8
2010
6. Eren, M.; Hatipoglu Bagci, Z. Karst Surface Features of The Hard Lamınated Crust (Caliche Hardpan) in The Mersın Area, Southern Turkey. ACTA CARSOLOGİCA, 2010, 39, 93-102. 1000 + 65

Alıntılanma Sayısı: 13
5. Tutmez, B.; Hatipoglu, Z. Comparing two data driven interpolation methods for modeling nitrate distribution in aquifer. ECOLOGICAL INFORMATICS, 2010, 5, 311-315. 1000 + 55
https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2009.08.001


Alıntılanma Sayısı: 11
2009
4. Hatipoglu, Z.; Motz, L.; Bayari, C. Characterization of the groundwater flow system in the hillside and coastal aquifers of the Mersin-Tarsus region (Turkey). HYDROGEOLOGY JOURNAL, 2009, 17, 1761-1778. 1000 + 50
http://dx.doi.org/10.1007/s10040-009-0504-5

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 10
2008
3. Eren, M.; Kadir, S.; Hatipoglu, Z.; Gul, M. Quaternary Calcrete Development in the Mersin Area, Southern Turkey. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 2008, 17, 763-784. 750 + 165

Alıntılanma Sayısı: 33
2007
2. Tutmez, B.; Hatipoglu, Z. Spatial estimation model of porosity. COMPUTERS & GEOSCIENCES, 2007, 33, 465-475. 1000 + 75
https://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2006.07.008


Alıntılanma Sayısı: 15
2006
1. Tutmez, B.; Hatipoglu, Z.; Kaymak, U. Modelling electrical conductivity of groundwater using an adaptive neuro-fuzzy inference system. COMPUTERS & GEOSCIENCES, 2006, 32, 421-433. 1000 + 230
https://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2005.07.003


Alıntılanma Sayısı: 46
Uluslararası - Alan endexleri 200
2019
7. Avcı, P.; Bayarı, S.; Hatipoğlu-Bağcı, Z.; Özyurt, N. Sürdürelebilir Tarım Uygulamaları için Su İzotoplarının Kullanımı. DSİ TEKNİK BÜLTENİ, 2019, 134, 10-16. 0 + 0
http://bilgi.dsi.gov.tr/dsi_teknik_bulten/134/files/assets/basic-html/index.html#1

6. Hatipoğlu-Bağcı, Z.; Motz, L. Methods for investigation of natural attenuation and modeling of petroleum hydrocarbon contamination in coastal aquifers. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, 2019, 43, 131-154. 0 + 0
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=9f644b80-265a-46af-9b7d-e4620715cacc%40sdc-v-sessmgr03

Publications_005.pdf

2018
5. Aydın-Ertuğrul, N.; Hatipoğlu-Bağcı, Z.; Ertuğrul, Ö. Aquifer Thermal Energy Storage in Mersin Coastal Aquifer: A Pre-Feasibility Study. WORLD JOURNAL OF MULTİDİSCİPLİNARY RESEARCH, 2018, 1, 37-48. 0 + 0
4. Aydın Ertuğrul, Z.; Hatipoglu-Bagcı, Z.; Ertuğrul, Ö. Aquifer Thermal Energy Storage Systems: Basic Concepts And General Design Methods. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2018, 2, 1-11. 0 + 0
10.31127/tuje.340334

2015
3. Bozdoğan, A.; Öz, Z.; Özdemir, Z.; Demir, E.; Hatipoğlu-Bağcı, Z. Mezitli Deresi Boyunca Biyojeokimyasal Anomalilerin İncelenmesi. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, 2015, 39, 117-133. 0 + 0
http:/https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/a4d0c9f781f7c94_ek.pdf?dergi=JEOLOJ%DD%20M%DCHEND%DDSL%DD%D0%DD%20DERG%DDS%DD/

2005
2. Hatipoğlu, Z.; Bayarı, C. Hidrolik iletkenlik ve etkin gözeneklilik dağılımının jeoistatistiksel kestirimi: Mersin-Tarsus kıyı ve yamaç akiferleri örneği. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, 2005, 29, 1-9. 100 + 0
http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/7b027d45fd7484f_ek.pdf?dergi=JEOLOJ%DD%20M%DCHEND%DDSL%DD%D0%DD%20DERG%DDS%DD

1. Hatipoğlu, Z.; Bayarı, C. Mersin-Tarsus kıyı ve yamaç akiferlerinin hidrojeokimyası. TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, 2005, 48, 59-72. 100 + 0
http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/338d814c14c9d47_ek.pdf?dergi=T%DCRK%DDYE%20JEOLOJ%DD%20B%DCLTEN%DD

Publications_001.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. Bayari, S.; Ozyurt, N.; Hatipoğlu, Z.; Kilani, S. Groundwater and Ecosystems, Nato Science Series: IV Earth and Envıronmental Sciences, ISBN: 978-1-4020-4736-7, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 310 Sayfa, İngilizce, Netherland, Hollanda, 2006. 375
http://link.springer.com/book/10.1007%2F1-4020-4738-X
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 0

1. Hatipoğlu-Bağci, Z.; Bayarı, C.; Canakci, A., CrVI contaminated groundwater in the Mediterranean: Case study from Mersin, Turkey. 16th International Conference on Environmental Science and Technology, 2019-09-04, 2019-09-07, Rodos, Yunanistan, 2019. 0

https://cest2019.gnest.org/

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

4. Aydın Ertuğrul, N.; Hatipoğlu-Bağcı, Z.; Ertuğrul, Ö., Aquifer Thermal Energy Storage in Mersin Coastal Aquifer: A Pre-feasibility Study. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 0

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

3. Aydın Ertuğrul, N.; Hatipoğlu-Bağcı, Z.; Ertuğrul, Ö., A review on general methods of aquifer thermal energy storage systems. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2018-10-24, 2018-10-27, Mersin, Türkiye, 2018. 0

http://ciset2018.mersin.edu.tr/

2. Hatipoğlu-Bağcı, Z., Three-dimensional geostatistical analysis of specific yield distribution for Adana (Turkey) aquifer. 6th Interneational Perspective on Water Resources & Environment, American Society of Civil Engineers, 2013-01-07, 2013-01-09, İzmir, Türkiye, 2013. 0

http://content.asce.org/conferences/ipwe2013/index.html

1. Motz, L.; Hatipoglu, Z.; Yurtal, R., Seawater Intrusion in Coastal Aquifers at Two Sites in Turkey. An International Perspective on Environmental and Water Resources, Environmental & Water Resources Institute (EWRI) of American Society of Civil Engineers (ASCE), 2006-12-18, 2006-12-20, New Delhi, Hindistan, 2006. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 75

4. Motz, L.; Hatipoğlu-Bağcı, Z., Predicted Impacts of Climate Change on a Coastal Aquifer System in Turkey.. World Environmental and Water Resources Congress 2019, Environmental and Water Resources Institute of ASCE, 2019-05-19, 2019-05-21, Pittsburgh, Amerika Birleşik Devletleri, 2019. 0

https://www.eventscribe.com/2019/ASCE-EWRI/SearchByBucket.asp?pfp=Type&f=PresentationType

3. Alptekin, A.; Hatipoğlu-Bağcı, Z., Engineering properties of caliche. 9th International Symposium on Eatern Mediterranean Geology, 2018-05-07, 2018-05-11, Antalya, Türkiye, 2018. 0

http://www.isemg2018.org/

2. Eren, M.; Kadir, S.; Hatipoğlu, Z.; Gül, M., Quaternary Calcrete Development in the Mersin Area, Southern Turkey. Seventh International Symposium on the Eastern Mediterranean Geology, 2010-10-18, 2010-10-22, Adana, Türkiye, 2010. 75

Scientific_Meetings_004.pdf

1. Hatipoglu-Bagci, Z., Hydrochemistry and isotopic composition of spring waters in Aydincik, Mersin (Turkey). XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, 2010-09-23, 2010-09-26, Selanik, Türkiye, 2010. 0

http://www.geo.auth.gr/cbga_2010/index.htm

Uluslararası - Özet - Poster 50

3. 2. Pyrgaki, K.; Argyraki, A.; Hatzaki , M.; Kelepertzis, E.; Botsou, F.; Megremi, I.; Di Palma , L., Assessing groundwater quality of Cr(VI) impacted water bodies along climate gradient from Central-East Mediterranean to Oman. MEDCLIVAR Conference, 2018-09-17, 2018-09-21, Belgrade, Sırbistan, 2018. 0

2. Hatzaki, M.; Argyraki, A.; Gkouleka, M.; Paternoster, M.; Hatipoglu-Bagci, Z.; Shammout, M.; Moraetis, D., A future climate assesment on the quality and quantity of Cr(VI) contaminated groundwater in the eastern Mediterranean. American Geophysical Union, Fall 2017 Meeting, 2017-12-11, 2018-12-15, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 0

1. Hatipoğlu, Z.; Bayarı, C., Chemical and Isotope Composition of the Mersin-Tarsus Coastal and Hillside Aquifers. American Geophysical Union, 2006 Joint Assembly, 2006-05-23, 2006-05-26, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 2006. 50

http://www.agu.org/meetings/ja06/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

1. Avcı, P.; Bayarı, C.; Hatipoğlu-Bağcı, Z., Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları İçin Su İzotoplarının Kullanımı. 5. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, 2019-10-16, 2019-10-18, İstanbul, Türkiye, 2019. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 250

6. Bozdoğan, A.; Özdemir, Z.; Demir, E.; Hatipoğlu-Bağcı, Z., Mezitli Deresi Boyunca Biyojeokimyasal Anomalilerin İncelenmesi, Mersin. 6. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Türkiye, 2014. 0

http://jeokimyasemp.mersin.edu.tr/program.html

5. Hatipoğlu, Z.; Motz, L., Mersin-Tarsus Akiferleri Yeraltısuyu Akım Modeli. 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2007-10-25, 2007-10-27, Adana, Türkiye, 2007. 50

Scientific_Meetings_010.pdf

4. Hatipoğlu, Z.; Bayarı, C., Mersin-Tarsus Kıyı Akiferi Coğrafi Bilgi Sistemi. Mersin Üniveritesi Jeoloji Mühendisliği bölümü 10. Yıl Sempozyumu, 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Türkiye, 2003. 50

Scientific_Meetings_008.pdf

3. Hatipoğlu, Z.; Bayarı, C., Mersin-Tarsus Kıyı Akiferi Hidrolik İletkenlik Dağılımının Jeoistatistik Yöntemle Hesaplanması. Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 10. Yıl Sempozyumu, 2003-04-15, 2003-04-18, Mersin, Türkiye, 2003. 50

Scientific_Meetings_009.pdf

2. Hatipoğlu, Z.; Bayarı, C., Mersin-Tarsus Bölgesi Kıyı ve Yamaç Akiferlerinin Yeraltısuyu Kimyası. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2003-04-14, 2003-04-20, Ankara, Türkiye, 2003. 50

http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/index.php?etkinlikkod=10

1. Hatipoğlu, Z.; Eren, M., Çiftlikköy (Mersin) çevresinde kalişin oluşumu ve özellikleri. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2000-02-21, 2000-02-25, Ankara, Türkiye, 2000. 50

http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/index.php?etkinlikkod=13

Ulusal - Özet - Poster 25

2. Özdemir, Z.; Demir, E.; Hatipoğlu-Bağcı, Z., Mersin Bölgesinde Tüketilen İçme Sularının Tıbbi Jeoloji Açısıdan Değerlendirilmesi. 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, 2013-12-04, 2013-12-06, Antalya, Türkiye, 2013. 0

Scientific_Meetings_012.pdf

1. Eren, M.; Hatipoğlu, Z., Mersin yöresinde sert laminalı kabuk (Kaliş kabuk) karstik yüzey yapıları. 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı , 2008-03-24, 2008-04-28, Ankara, Türkiye, 2008. 25

Scientific_Meetings_011.pdf

Uluslararası - Yürütücü 0

1. Cr(VI) Impacted water bodies in the Mediterranean: Transposing management options for Efficient water Resources use through an Interdisciplinary Approach, European Research Area Network-TÜBİTAK, AB, Proje No: 115Y844, 264814 TL, Yürütücü, 2020, Devam ediyor... 0

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Isotope Techniques for the Evaluation of Water Sources in Irrigation Systems, International Atomic Enery Agency Co-Ordinated Research Project , AB, Proje No: 22933/R0 , 15000 EUR, Araştırmacı, 2021, Devam ediyor... 0

Ulusal - Yürütücü 900

9. İklim Degişimi ve Deniz Seviyesi Yükseliminin Mersin (Türkiye) Kıyı Akiferinin Yeraltısuyu Kalitesine Etkisi, TÜBİTAK, Proje No: 1059B211900015, 15673 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

8. Boğsak (Mersin) Karst Akiferinin Hidrojeokimyası, BAP, Proje No: BAP-FBE JMB (MEA) 2013-2 YL, 10000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

7. Anamur (Mersin) Kıyı Akiferi Yeraltısuyu Akım Modeli, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2528, 9212 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

6. İklim Degisimi ve Deniz Seviyesi Yükseliminin Mersin (Türkiye) Kıyı Akiferinin Yeraltısuyu Kalitesine Etkisi (2221-Konuk veya Akademik izinli (sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı , TÜBİTAK, Proje No: 1059B211404291, 32720 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

5. Soğuksu (Aydıncık) Kaynağı ve çevresinin hidrojeolojisi, BAP, Proje No: BAP FBEJMB(MSS) 2009-3YL, 6000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

4. Anamur (Mersin) kıyı akiferinin hidrojeolojisi, BAP, Proje No: BAP-FBE JM (ZY) 2011-2 YL, 10000 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

3. Karaduvar (Mersin) Bölgesinde yeraltısuyu akımı ve kirletici tasınımının modellenmesi ve yeraltısuyu kalitesinin iyilestirilmesi (Konuk bilim İnsanı Destekleme Programı-3 hafta), TÜBİTAK, Proje No: 1059B211200206, 5500 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

2. Soğuksu (Aydıncık) kaynağı ve çevresinin hidrojeolojisi, TÜBİTAK, Proje No: 109Y165, 12150 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100

1. Çiftlikköy (Mersin) ve çevresinde kaliş oluşumu ve özellikleri, BAP, Proje No: 1996-1YL, 1000 TL, Yürütücü, 1998,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Mersin (İçel) yöresinde kaliş gelişimi, TÜBİTAK, Proje No: 102Y036, 7500 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 50

1. Tarsus-Mersin kıyı akiferinin hidrojeolojisi, BAP, Proje No: BAP-FBE-HB(ZH)2002, 1000 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

4. Arzu ÇANAKCI, Anamur (Mersin) Kıyı Akiferi Yeraltısuyu Akım Modeli, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 0

3. Mehmet Emre ALTIN, Boğsak (Mersin) Karst Akiferinin Hidrojeokimyası, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

2. Mehmet Selim SAZAN, Aydıncık (Mersin) Karstik Kaynaklarının Kaynak Çekilme Eğrisi, Hidrojeokimyasal ve İzotopik Parametrelere Dayalı Karakteristik Özellikleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Zeki YAREN, Anamur (Mersin) Kıyı Akiferinin Hidrojeokimyası , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EASTERN MEDITERRANEAN GEOLOGY , [ 2014 : 2 ] . 0
2. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESMENT , [ 2011 : 1 ] . 5
3. HYDROGEOLOGY JOURNAL , [ 2009 : 1 ] . 5
4. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS , [ 2007 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. 6. ULUSLARARASI KATILIMLI JEOKİMYA SEMPOZYUMU , [ 2014 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. 365 Weil Hall, Gainesville, FL 32611, ABD , 2006-02-26 - 2006-11-30, Gainesville, Amerika Birleşik Devletleri.
Uluslararası
1. University of Florida, Civil and Coastal Engineering Department , 2017-06-22 - 2017-08-04, Gainesville, Amerika Birleşik Devletleri.
2. University of Florida, Department of Civil & Coastal Engineering, 365 Weil Hall, Gainesville, FL 32611, ABD , 2017-06-22 - 2017-08-04, Gainesville Florida, Amerika Birleşik Devletleri.
3. University of Florida, Department of Civil & Coastal Engineering, 365 Weil Hall, Gainesville, FL 32611, ABD , 2013-05-15 - 2013-08-14, Gainesville, Florida, Amerika Birleşik Devletleri.
1. Jeoloji Mühendisleri Odası , Üye No: 1051, Türkiye, 2096-01-06-Devam ediyor.
2. Hidrojeoloji Mühendisleri Odası Derneği , Üye No: 90, Türkiye, 2002-02-17-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Güz JEO 594 Karst Hidrojeolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 3-0-3
Güz JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MAK108 İstatistik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM464 Yeraltısuyu Modellemesine Giri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM374 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Bahar JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Bahar JEO 594 Karst Hidrojeolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 3-0-3
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz İNŞ 413 Hidroloji Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Güz JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM464 Yeraltısuyu Modellemesine Giri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM374 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Bahar JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Bahar JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Bahar JEO 594 Karst Hidrojeolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 3-0-3
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz İNŞ 413 Hidroloji Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Güz JEO 614 Yeraltısularında Kütle Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM120 İstatistik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM374 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM464 Yeraltısuyu Modellemesine Giri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO 594 Karst Hidrojeolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Bahar JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Bahar JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz İNŞ 413 Hidroloji Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Güz JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Güz JEO 614 Yeraltısularında Kütle Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 3-0-3
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM464 Yeraltısuyu Modellemesine Giri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM374 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM120 İstatistik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Bahar JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Bahar JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Bahar JEO 594 Karst Hidrojeolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 3-0-3
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz İNŞ 413 Hidroloji Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Güz JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Güz JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Güz JEO 614 Yeraltısularında Kütle Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM464 Yeraltısuyu Modellemesine Giri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM120 İstatistik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM374 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Bahar JEO 565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Bahar JEO 593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 2-2-3
Güz JM415 Meslek Hukuku Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-614 Yeraltısularında Kütle Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM120 İstatistik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM374 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM120 İstatistik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO-614 Yeraltısularında Kütle Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Bahar JEO-565 Yeraltısuyu Modellemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-555 Jeomatematik Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-593 İleri Hidrojeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM120 İstatistik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM374 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO-555 Jeomatematik Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JM415 Meslek Hukuku Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM415 Meslek Hukuku Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM436 Tünel Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM248 Jeoistatistik Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM415 Meslek Hukuku Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM220 İstatistik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz JM469 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM313 Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Avcı, P.; Bayarı, S.; Hatipoğlu-bağcı, Z.; özyurt, N. Sürdürelebilir Tarım Uygulamaları için Su İzotoplarının Kullanımı. DSİ TEKNİK BÜLTENİ, 2019, 134, 10-16.
http://bilgi.dsi.gov.tr/dsi_teknik_bulten/134/files/assets/basic-html/index.html#1
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Detay
Hatipoğlu-bağcı, Z.; Motz, L. Methods for investigation of natural attenuation and modeling of petroleum hydrocarbon contamination in coastal aquifers. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, 2019, 43, 131-154.
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=9f644b80-265a-46af-9b7d-e4620715cacc%40sdc-v-sessmgr03
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
2. Pyrgaki, K.; Argyraki, A.; Hatzaki , M.; Kelepertzis, E.; Botsou, F., Assessing groundwater quality of Cr(VI) impacted water bodies along climate gradient from Central-East Mediterranean to Oman. MEDCLIVAR Conference, 2018-09-17, 2018-09-21, Belgrade, Sırbistan, 2018.
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 1
Motz, L.; Hatipoğlu-Bağcı, Z., Predicted Impacts of Climate Change on a Coastal Aquifer System in Turkey.. World Environmental and Water Resources Congress 2019, Environmental and Water Resources Institute of ASCE, 2019-05-19, 2019-05-21, Pittsburgh, Amerika Birleşik Devletleri, 2019.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Detay
Bayari, S.; Ozyurt, N.; Hatipoğlu, Z.; Kilani, S. Groundwater and Ecosystems, Nato Science Series: IV Earth and Envıronmental Sciences, ISBN: 978-1-4020-4736-7, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 310 Sayfa, İngilizce, Netherland, Hollanda, 2006.

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl