Prof.Dr. AHMET ERDEM ÇİFÇİ

Birim
:
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4817
Faks
:
+90--
DİĞER E-MAIL
:
erdemciftci@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-17 20:21:24
DÜZENLEME
:
2024-02-13 15:25:12
PUAN
:
9228
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, KPDS, 79
Researcher ID
h-index
3
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FELSEFE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA FELSEFE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2005
DOÇENTLİK FELSEFE ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Levinas'ta Aşkınsal Etik bir Felsefenin Olanağı Danışman: Dr. Yasin Ceylan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Frankfurt Okulunda Felsefe Kavramı Danışman: Dr. Hasan Aslan, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
1. ÇİFÇİ, A. Augustinus’un Zaman Anlayışı. AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 8, 313-319. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
10. ÇİFTÇİ, E. Augustinus un Zaman Anlayışı. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF HUMANİTİES, 2018, 8, 313-319. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.13114/MJH.2018.424

Publications_001.pdf

2017
9. Çiftçi, E. Yanlıştaki Doğru: Spinoza’nın Affectio’su. FLSF, 2017, 24, 265-276. 0 + 0
2016
8. Çiftçi, E. Nietzsche’nin Hınç Çözümlemesi ve Hümanist Psikoterapi Ss, 99-113 . BEYTÜLHİKME, 2016, 6, 99-113. 0 + 0
http://www.beytulhikme.org/

2013
7. Çiftçi, E. Bir Yazgı Olarak Kaygı. ETHOS FELSEFE, 2013, 6(2), 12-18. 0 + 0
2011
6. Çiftçi, E. Aşka Övgü. ETHOS FELSEFE, 2011, 4(1), 1-8. 0 + 0
2009
5. Çiftçi, E. Sokrates’in Yasası. ETHOS FELSEFE, 2009, 2 (3), 1-7. 0 + 0
4. Çiftçi, E. Temsilden Kullanıma: Resim Kuramının Evrimi. KAYGI, 2009, 12, 47-56. 0 + 0
2008
3. Çiftçi, E. Öznenin Öncesi: Var (Il y a). FELSEFETARTIŞMALARI, 2008, 40, 19-30. 0 + 0
2007
2. Çiftçi, E. İlkesiz Etiğin Öznesi. FLSF, 2007, 4, 93-102. 0 + 0
1. Çiftçi, E. Etik Deneyimin Kökeni: Yüzyüze. FELSEFE DÜNYASI, 2007, 45, 154-159. 0 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 200
2017
2. ÇİFÇİ, A. Yanlıştaki Doğru: Spinoza’nın Affectio’su. FLSF, 2017, , 65-76. 100 + 0
2016
1. ÇİFÇİ, A. Nietzsche’nin Hınç Çözümlemesi ve Hümanist Psikoterapi. BEYTÜL HİKME, 2016, 6, 99-113. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ÇİFÇİ, A. Perspective On Happiness: Concepts, Conditions and Consequences, ISBN: 978-90-04-38291-6, Brill Rodopi Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 6 Sayfa, Türkçe, Leiden, Hollanda, 2019. 0
2. ÇİFÇİ, A. Felsefede ve Sosyal Bilimlerde Yaşlılık, ISBN: 9786253970727, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 174 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ÇİFÇİ, A. Felsefe Diyalogları, ISBN: 9876059922524, Sentez, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 380 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2016. 0
2. ÇİFÇİ, A. Modern Felsefe Tartışmaları, ISBN: 9786057593283, Sosyal Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 203 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 0
3. ÇİFÇİ, A. Uluğ Nutku'ya Armağan, ISBN: 9789751024350, İnkılap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 6 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 0
4. ÇİFÇİ, A. Anlama ve Yorum: Doğan Özlem Armağan Kitabı, ISBN: 9751021405, İnkılap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 7 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

3. ÇİFÇİ, A., Yanlışın Doğrusu. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-07, Muğla, Türkiye, 2017. 200

http://febts.com/index.php/tr/

2. ÇİFÇİ, A., Against Feeling Good: Aristotle’s Concept of Happiness (Eudaimonia). 2nd Global Conference on Happiness, 2016-03-14, 2016-03-16, Budapeşte, Macaristan, . 200

1. Çiftçi, E., What the Face Says in Levinas' Philosophy. Metaphyscis 2003, Second World Conference, 2003-07-02, 2003-07-05, Roma, İtalya, 2003. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Ayşe Şiir Solak, Nietzsche'de Suç-Vicdan-Acı İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://mersin.edu.tr

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Erdem Baykal, GEORG WİLHELM FRİEDRİCH HEGEL’İN “MANTIK BİLİMİ” İLE GİLLES DELEUZE’ÜN “FARK VE YİNELEME” ESERLERİNDEKİ TEMEL KAVRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası 500
1. KILIKYA FELSEFE , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2148-9327, 2014-06-10 - Devam ediyor. 250
2. ETHOS FELSEFE , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 1309-1328 , 2008-07-15 - Devam ediyor. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 128
1. AKDENIZ İNSANI BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
2. ETHOS FELSEFE , [ 2008 : 1 ] [ 2011 : 1 ] [ 2013 : 2 ] [ 2016 : 2 ] [ 2018 : 1 ] . 28
3. FELSEFI DüşüN , [ 2016 : 1 ] . 4
4. FLSF , [ 2015 : 1 ] . 4
5. KILIKYA FELSEFE DERGISI , [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 8
6. TEMAşA , [ 2023 : 20 ] . 80
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
çifçi, A. Felsefede ve Sosyal Bilimlerde Yaşlılık, ISBN: 9786253970727, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 174 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
çifçi, A. Felsefede ve Sosyal Bilimlerde Yaşlılık, ISBN: 9786253970727, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 174 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl