Doç.Dr. Elif Nilay ADA
Birim
:
Spor Bilimleri Fakültesi / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
05 Temmuz 1982
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610000
Dahili
:
6517
E-MAIL
:
nilayada@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
elifnilayada@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-01 08:30:17
DÜZENLEME
:
2024-02-09 13:29:01
PUAN
:
53256
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 65
Researcher ID
Scopus ID
h-index
11
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EGE ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. An examination of the effects of perceived motivational climate and motivation on dispositional flow state in physical education classes Danışman: Dr. Ersin ALTIPARMAK, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, izmir, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Perceived Motivational Climates of Students in Physical Education Lessons: Scale Adaptation Study Danışman: Dr. Hatice Çamlıyer, Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT MERSİN UNİVERSİTESİ 2023-10-24 - 2023-10-24
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL UNİVERSİTESİ 2023-10-24 - 2023-10-24
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ CELAL BAYAR UNİVERSİTESİ 2023-10-24 - 2023-10-24
DOÇENT MERSİN UNİVERSİTESİ 2023-10-24 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ SPOR BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ MERSİN UNİVERSİTESİ 2015-04-21 - Devam ediyor
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ SPOR BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ MERSİN UNİVERSİTESİ 2015-04-21 - 2015-09-01
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MERSİN UNİVERSİTESİ 2014-05-27 - 2015-09-01
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜYE MERSİN UNİVERSİTESİ 2014-01-05 - 2017-01-05
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2023
15. SERİN, A.; ADA, E. Adaptation of Perceived Casuality Focus Scale in Children in Physical Education Lesson to Turkish (Validity and Reliability Study). TÜRKİYE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2023, 7, 22-38. 0 + 0
10.32706/tusbid.1174950

2017
14. Bal, S.; ADA, E.; AKIN, A. AN EXAMINATION OF THE SELF-CONFIDENCE SCALE FOR PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT THE SECONDARY SCHOOL LEVEL . SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 15, 117-126. 0 + 0
10.1501/Sporm_0000000326

13. PEHLEVAN, Z.; ADA, E.; ÖZTAŞ, G. Healthy Lifestyle Behaviours And Social Appearance Anxiety Of Housewives. SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, 2017, 28, 11-23. 0 + 0
10.17644/sbd.337990

2016
12. ADA, E.; ÖZDAMAR, G.; PEHLEVAN, Z. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ERİK ERİKSON’UN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİNE AİT KAZANIMLARININ İNCELENMESİ. SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 7, 103-111. 0 + 0
10.17155/spd.35148

11. ADA, E.; Karabekmez, S.; ALP, H.; PEHLEVAN, Z. The Examining the Sense of Belonging Relating to Their Department of Physical Education Teacher Candidates According to Different Variables. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF SPORTS SCİENCES, 2016, 8, 57-65. 0 + 0
http://https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-the-examining-the-sense-of-belonging-relating-to-their-department-of-physical-education-teacher-candidates-according-to-different-variables-74556.html

2015
10. ALP, H.; ERGÜL, K.; ADA, E.; ÇAMLIYER, H. Yetiştirme yurtlarında kalan sosyal uyum ve davranış problemi olan ergen kızların uyum problemlerinin azaltılmasında takım sporlarından futbolun etkisi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 13, 113-120. 0 + 0
10.1501/Sporm_0000000275

2012
9. ADA, E.; AŞÇI, F.; KAZAK, F.; ALTIPARMAK, M. Durumsal Güdülenme Ölçeği nin DGÖ Beden Eğitimi Dersi için Geçerlik ve Güvenirliği. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 10, 7-12. 0 + 0
8. ADA, E.; AŞÇI, F.; KAZAK, F.; ALTIPARMAK, M. Beden Eğitimi Sınıflarında Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği nin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. TÜRKİYE KLİNİKLERİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 4, 64-71. 0 + 0
7. ADA, E.; KAZAK, F.; AŞÇI, F.; ALTIPARMAK, M. Sürekli Optimal Performans Duygu Durum 2 SOPDD 2 Ölçeğinin Beden Eğitimi Dersi İçin Değerlendirilmesi. SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ HACETTEPE UNİVERSİTESİ, 2012, 23, 43-49. 0 + 0
2011
6. ADA, E.; ÇAMLIYER, H.; ÇAMLIYER, H.; MAVİ, H.; SOYTÜRK, M. Algılanan Güdüsel İklim ile Güdüsel Yönelimler Arasındaki İlişkilerin Beden Eğitimi Ders Ortamları Açısından İncelenmesi. TURKİYE KLİNİKLERİ J SPORTS SCİENCES, 2011, 3, 86-91. 0 + 0
5. KAZAK, F.; ADA, E.; DİNÇ, Z. Durumsal güdülenme düzeyi ve başarı algısı arasındaki ilişki Takım sporları üzerinde bir çalışma. SELÇUK ÜNİ. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERGİSİ, 2011, 13, 305-310. 0 + 0
https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/224209/

4. TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK, Ö.; SOYTÜRK, M.; ADA, E.; ÇAMLIYER, H. Üniversite Takımlarında Sporcu Olan Öğrencilerle Spor Yapmayan Öğrencilerin İletişim Becerisi Düzeylerinin Karşılaştırılması. HACETTEPE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 22, 43-53. 0 + 0
2010
3. çakır, z.; ADA, E.; KAYATEKİN, B. Tekrarlayan Atlayışlarda Deneyimsiz Paraşütçülerin Sürekli Durumluk Kaygı Düzeyleri ve Kalp Atım Hızı Değişimleri. HACETTEPE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 21, 137-145. 0 + 0
2. ÇELİK, A.; AKSU, F.; TUNAR, M.; ADA, E.; TOPAÇOĞLU, H. Master atletlerin fiziksel performans düzeylerinin eldeki parmak oranları ile ilişkisi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 24, 1-6. 0 + 0
2006
1. ÇAMLIYER, H.; MAVİ, H.; ADA, E.; ÇAMLIYER, H. Beden Eğitimi Ders Uygulamalarında Öğretim Stil ve Yaklaşımlarının Çoklu Zeka Kuramına ilişkin Kullanımı. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2006, 8, 1-2. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4900
2021
6. ADA, E.; Ahmad, H.; UZUN, N.; Jowett, S.; KAZAK, F. Cross-Cultural Adaptation of the Turkish and Kuwaiti Teacher-Student Relationship Questionnaire in Physical Education (TSRQ- PE Teacher Version): Testing for Measurement Invariance. SUSTAİNABİLİTY, 2021, 13, -. 900 + 0
10.3390/su13031387

Publications_009.pdf

5. ADA, E.; Comoutos, N.; Ahmad, H.; Yildiz, R.; Jowett, S.; KAZAK, F. The Coach-Athlete Relationship and Self-Talk in Turkish Athletes. SUSTAİNABİLİTY-SPECİAL ISSUE:PHYSİCAL ACTİVİTY, EDUCATİON AND NEW METHODOLOGİES, 2021, 13, -. 850 + 0
Publications_010.pdf

4. ADA, E.; SERİN, A.; PEHLEVAN, Z.; Ahmad, H.; KAZAK, F. The Mediator Role of Sport Competence and Physical Condition in the Motivational Climate and Personal-Social Responsibility in Physical Education. SAGE OPEN, 2021, 11, 1-9. 900 + 0
10.1177/21582440211059175

Publications_008.pdf

3. Ahmad, H.; ADA, E.; Jowett, S.; Alabduljader, K.; KAZAK, F. The Validation of Direct and Meta Versions of the Coach-Athlete Relationship Questionnaire (ArCART-Q) in the Arabic Language: Their Relationship to Athletes' Satisfaction with Individual Performance. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL RESEARCH AND PUBLİC HEALTH, 2021, 18, -. 800 + 0
10.3390/ijerph18041998

Publications_006.pdf

2019
2. Chatzisarantis, N.; ADA, E.; AHMEDİ, M.; Caltabiano, N.; WANG, D.; Ntoumani, C.; MARTİN, H. Differential effects of perceptions of equal, favourable and unfavourable autonomy support on educational and well-being outcomes. CONTEMPORARY EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2019, 58, 33-43. 700 + 0
10.1016/j.cedpsych.2019.02.002

2016
1. Chatzisarantis, N.; ADA, E.; Bing, Q.; Papaioannouu, A.; Prpa, N.; Hagger, M. Clarifying the link between mastery goals and social comparisons in classroom settings. CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 2016, 46, 61-72. 750 + 0
doi.org/10.1016/j.cedpsych.2016.04.009

Uluslararası - Diğer 395
2023
4. Çiy, D.; SELVİ, H.; ADA, E. Exam Anxiety and Situational Motivation Levels of Middle School Students for Physical Education Lesson. MERSİN UNİVERSİTESİ BEDEN EGİTİMİ VE SPOR YUKSEKOKULU, 2023, 7, 59-71. 100 + 0
10.32706/tusbid.1234083

2021
3. ADA, E. Uzaktan Eğitime Özgü Beden Eğitimi Dersi Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği Geliştirme Çalışması. TÜRKİYE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, 5, 1-9. 100 + 0
Publications_011.pdf

2020
2. ADA, E.; Comoutos, N.; Bal, S.; PEHLEVAN, Z. BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK DURUMSAL GÜDÜLENME, TUTUM VE İÇSEL KONUŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. SPORT SCİENCES, 2020, 15, 53-66. 95 + 0
2017
1. PEHLEVAN, Z.; ADA, E. Validity and Reliability Analysis for Turkish Students to Strategies To Sustain Discipline Scale”. SPORT SCİENCES (NWSASPS), 2017, 12, 14-23. 100 + 0
DOI: 10.12739/NWSA.2017.12.2.2B0108

Uluslararası - Alan endexleri 535
2024
7. Chatzisarantis, N.; Kamarova, S.; Ahmadi, M.; ADA, E.; Papaioannou, A. Motivational Processes: Can Perceptions of Fairness Augment Effects of Favourable Autonomy Supportive Practices on Satisfaction of the Basic Psychological Needs?. SN SOCİAL SCİENCES-SPRİNGER LİNK, 2024, , -. 60 + 0
2020
6. ÇEPİKKURT, F.; ayaz, y.; ADA, E.; KIZILDAĞ KALE, E. Investigation of Physical Appearance Perfectionism and Social-Physical Anxiety In College Students. İNTERNATİONAL JOURNAL OF RECREATİON AND SPORT SCİENCE, 2020, 4, 55-64. 75 + 0
5. ÖZDAMAR, G.; PEHLEVAN, Z.; ADA, E. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri ve Öğrenciler Tarafından Algılanan Disiplin Sağlama Stratejileri. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 25, 403-420. 100 + 0
Publications_012.pdf

2019
4. ADA, E.; Comoutos, N.; Karamitrou, A.; KAZAK, F. Relationships Between Dispositional Flow, Motivational Climate, and Self-Talk in Physical Education Classes. THE PHYSİCAL EDUCATOR, 2019, 76, 357-384. 95 + 0
10.18666/TPE-2019-V76-I2-8419

2012
3. SOYTÜRK, M.; ÇAMLIYER, H.; TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK, Ö.; ADA, E. 9-11 Yaş Grubu Çocukların Temel Hareket BecerilerininÖrüntüleşmesinde Yaratıcı Drama’nın Etkisi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2012, 14, 42-55. 65 + 0
2011
2. Celik, A.; KAZAK ÇETİNKALP, F.; ADA, E. The effects of physical performance levels on sport participation motivation in master athletes. WORLD APPLİED SCİENCES JOURNAL, 2011, 14, 1037-1041. 100 + 0
10.5829/idosi.wasj

2010
1. TÜRKMEN, S.; ÇELİK, A.; TUNAR, M.; TOK, M.; TATLIBAL, P.; ADA, E. Paramedik Program Öğrencilerinde Beden Eğitimi ve Güç Geliştirme Dersinin Vücut Kompozisyonu Ve Fiziksel Performans Üzerine Etkileri. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 4, 125-130. 40 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/53574/713911

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 190
2019
2. ADA, E.; Comoutos, N.; Karamitrou, A.; KAZAK, F. Relationships Between Dispositional Flow, Motivational Climate, and Self-Talk in Physical Education Classes. THE PHYSİCAL EDUCATOR, 2019, 76, 357-384. 95 + 0
10.18666/TPE-2019-V76-I2-8419

2018
1. ADA, E.; KAZAK, F.; ALTIPARMAK, M.; AŞÇI, F. Flow Experiences in Physical Education Classes: The Role of Perceived Motivational Climate and Situational Motivation. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2018, 4, 114-120. 95 + 0
10.20448/journal.522.2018.42.114.120

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2014
1. PEHLEVAN, Z.; ADA, E. Kişilik Gelişimi İçin Beden Eğitimi Ders Uygulamaları. VAN Y.Y.ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAK. DERGİSİ, 2014, 1, 83-95. 200 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 37500
1. ADA, E. Examination of Motivational Climate, Motivation and Optimal Performance Emotional State in the Physical Education Class Environment, ISBN: 9786052888933, GECE ACADEMY (GECE AKADEMİ), Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 500, 188 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 37500
1. ADA, E. COMMUNICATION SKILLS IN SPORTS, ISBN: 978-625-8001-47-1, ATATÜRK UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY PUBLICATION (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI), Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1000, 273 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2022. 6000
2. ADA, E. PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT AND EVALUATION IN SPORTS AND EXERCISE, ISBN: 978-625-427-548-7, NOBEL, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 663 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2022. 9500
3. ADA, E. LIFETIME SPORTS, ISBN: 978-625-6430-12-9, ATATÜRK UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY PUBLICATION, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1000, 294 Sayfa, Türkçe, ERZURUM , Türkiye, 2023. 1500
4. ADA, E. LIFETIME SPORTS, ISBN: 978-625-6430-12-9, ATATÜRK UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY PUBLICATION, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1000, 294 Sayfa, Türkçe, ERZURUM , Türkiye, 2023. 1000
5. ADA, E. COMMUNICATION SKILLS IN SPORTS, ISBN: 978-625-8001-47-1, ATATÜRK UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY PUBLICATION (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI), Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 273 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2022. 6500
6. ADA, E. COMMUNICATION SKILLS IN SPORTS, ISBN: 978-625-8001-47-1, ATATÜRK UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY PUBLICATION, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1000, 273 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2022. 5500
7. ADA, E. SENIORS AND SPORTS, ISBN: ISBN: 978-625-6430-32-7, ATATÜRK UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY PUBLICATION (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ), Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1000, 319 Sayfa, Türkçe, ERZURUM , Türkiye, 2023. 7000
Uluslararası - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Sözlü 0

1. ADA, E.; ÇAMLIYER, H.; ÇAMLIYER, H.; KAZAK, F., Beden Eğitimi Derslerinde Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği nin Türk Öğrenciler için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 9. Uluslararası Spor bilimleri Kongresi, 2006-11-03, 2006-11-05, , , . 0

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. MUMCU, H.; ADA, E., SPORA KATILIMDA ALGILANAN DESTEK: ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA. 4.ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR KONGRESİ, 2021-05-22, 2021-05-23, ANKARA, Türkiye, . 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 255

3. KAZAK ÇETİNKALP, F.; AŞÇI, F.; ALTINTAŞ, A.; ADA, E., DO SELF ESTEEM PHYSICAL SELF CONCEPT AND SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY PREDICT SPORT SITUATIONAL MOTIVATION IN FEMALE AND MALE YOUNG ADULT EXERCISERS. 2015 AIESEP INTERNATİONAL CONFERENCE, 2015-07-08, 2015-07-11, , İspanya, . 65

2. ADA, E.; ÇAMLIYER, H.; ÇAMLIYER, H.; MAVİ, H.; SOYTÜRK, M., Başarı Ortamının Algılanması Ve Yaratılan Güdüsel İklim İle Güdüsel Yönelimler Arasındaki İlişkiler. 9. Uluslararası Spor bilimleri Kongresi, 2010-11-20, 2010-11-22, , Türkiye, . 90

1. ADA, E., Beden Eğitimi Dersinde Motivasyonun Önemi. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 2007-11-07, 2007-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 2975

32. ÖZDAMAR, G.; PEHLEVAN, Z.; ADA, E., Values of Physical Education Teachers and Discipline Providing Strategies. 9th International Physical education Teachers and Sports Instructors Congress, 2017-10-18, 2017-10-22, Antalya, Türkiye, . 100

31. ADA, E.; ZOURBANOS, N.; YILDIZ, R.; AHMED, H.; KAZAK ÇETİNKALP, F., The Examining Between Coach-athlete relationships and Self talk on Athletes. 14th International Sport Sciences Congress 01st -04th November, 2016, 2016-11-01, 2016-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2016. 90

30. ADA, E.; Comoutos, N.; Yildiz, R.; Hassan, A.; KAZAK ÇETİNKALP, F., Coach-Athlete relationship and examination of the relationship with self talk among athletes. 14. Uluslararasi spor bilimleri kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, , İsviçre, . 90

29. ADA, E.; Comoutos, N.; Bal, S.; PEHLEVAN, Z., Beden Eğitimi Dersine Yönelik Duyuşsal Özellikleri Yordayan Faktörlerin Belirlenmesi. 14. SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2016-11-01, 2016-11-04, ANTALYA, Türkiye, . 95

28. ADA, E.; ZOURBANOS, N.; BAL, S.; PEHLİVAN, Z., Determining The Factors Predicting The Affective Traits Towards Physical Education Courses . 14th International Sport Sciences Congress 01st -04th November, 2016, 2016-11-01, 2016-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2016. 95

27. ADA, E.; bal, i.; PEHLEVAN, Z.; KAZAK ÇETİNKALP, F., The Relationships Between Achievement Goals the Satisfaction of Life Affect Situations and Physical Self Description of the Canditates Who Joins to the Physical Education Sport Academy Special Ability Exam. III. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS, 2015-10-23, 2015-10-25, istanbul, Türkiye, . 95

26. ADA, E.; PEHLİVAN, Z.; ZOURBANOS, N.; CHATZİSARANTİS, N.; KAZAK ÇETİNKALP, Z., The relatıonshıps between academıc motıvatıon and perceıved motıvatıonal clımate ın sports hıgh schools.. International association for physical education ın higher education, 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 90

http://aiesep2015.com/wordpress/wp-content/uploads/archivos/pdf/Proceedings_of_the_Conference_AIESEP.pdf

25. KAZAK ÇETİNKALP, Z.; AŞÇI, F.; ALTINTAŞ, A.; ADA, E., DO SELF-ESTEEM, PHYSICAL SELF-CONCEPT AND SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY PREDICT SPORT SITUATIONAL MOTIVATION IN FEMALE AND MALE YOUNG ADULT EXERCISERS?. International Association For Physical Education In Higher Education-AIESEP, 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 65

Scientific_Meetings_002.pdf

24. ADA, E.; ÇEPİKKURT, F.; KAZAK, F.; ÇELİK, A., Relationships Among Self Efficacy Achievement Goals and Social Appearance Perceptions in University Basketball Players. 13.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2014-11-07, 2014-11-09, , Türkiye, . 95

23. ADA, E.; ZOURBANOS, N.; KAZAK, F.; PAPAIONNOU, A., Beden Eğitiminde İçsel Konuşma Ölçeği İKO BE nin Türkçe Versiyonunun Ön Geçerliği A Preliminary Validation of the Turkish Version of the Automatic Self Talk Questionnaire for Physical Education. 13. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2014-11-07, 2014-11-09, , Türkiye, . 95

22. Pehlivan, Z.; Alavlı, Ö.; ADA, E.; Çepikkurt, F., THE ANALYSIS OF LIKING OF CHILDREN AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES FOR CANDIDATE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION. 13th international sport sciences congress, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 75

21. Pehlivan, Z.; Öztaş, G.; Ada, E., HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS, SOCIAL APPEREANCE ANXIETY AND CERTAIN FACTORS PREVENTING NON-WORKING WOMEN FROM PARTICIPATING TO THE PHYSICAL ACTIVITY. 13th international sport scineces congress, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 100

20. Ada, E.; ZOURBANOS, N.; Papaioannoou, A.; Kazak Çetinkalp, Z., PRELIMINARY VALIDATION OF THE TURKISH VERSION OF THE AUTOMATIC SELF-TALK QUESTIONNAIRE FOR PHYSICAL EDUCATION. 13th International Sports Sciences Congress, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 95

19. ÇEPİKKURT, F.; ADA, E.; KIZILDAĞ KALE, E.; COŞKUN, F., Perfectionism and Performance Failure. 13.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2014-11-07, 2014-11-09, , Türkiye, . 85

18. PEHLEVAN, Z.; ADA, E.; ÖZTAŞ, G., Healthy Lifestyle Behaviours Socıal Appereance Anxiety and Certain Factors Preventing Non Workıng Women from Participating to The Physical Activity. 13.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2014-11-07, 2014-11-09, , Türkiye, . 100

17. PEHLEVAN, Z.; ÖZLEM, A.; ADA, E.; ÇEPİKKURT, F., The Analysis of Liking of Children and Emotional Intelligence in terms of Certain Variables for Candidate Teachers of Physical Education. 13.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2014-11-07, 2014-11-09, , Türkiye, . 75

16. Çepikkurt, F.; Ada, E.; Kızıldağ Kale, E.; Coşkun, F., PERFECTIONISM AND PERFORMANCE FAILURE. 13th International Sports Sciences CongresS, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 85

15. ADA, E.; ÇEPİKKURT, F.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ÇELİK, A., RELATIONSHIPS AMONG SELF EFFICACY, ACHIEVEMENT GOALS AND SOCIAL APPEARANCE PERCEPTIONS IN UNIVERSITY BASKETBALL PLAYERS. 13th international sports sciences congress, 2014-11-07, 2014-11-09, KONYA, Türkiye, 2014. 95

14. ADA, E.; Zourbanos, N.; Papaioannou, A.; Kazak Çetinkalp, Z., The Relationship between Dispositional Flow, Motivational Climate, and Self-Talk in Physical Education Classes . 13th International Sports Sciences Congress, , 2014-11-07, 2014-11-09, konya, Türkiye, 2014. 95

13. ADA, E.; ZOURBANOS, N.; KAZAK, F.; Papaioannou, A., Relationships Between Dispositional Flow, Motivational Climate, and Self-Talk in Physical Education Classes. 13. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2014-11-07, 2014-11-09, , Türkiye, . 95

12. ADA, E.; AŞÇI, H.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ALTIPARMAK, E., An Examination of the Effects of Perceived Motivational Climate and Motivation on Dispositional Flow State in Physical Education Classes. ISSP2013, 2013-07-21, 2013-07-26, Beijing, Çin, 2013. 95

http://www.issp2013.com/uploadfiles/img/file/20130710/2013071016390431431.pdf

11. KAZAK, F.; AŞÇI, F.; ADA, E., Examining the Relationship Between Motivational Characteristics and Dispositional Flow in Team Sports. ISSP 13th World Congress of Sport Psychology, 2013-07-21, 2013-07-25, PEKİN, Çin, . 100

10. ADA, E.; AŞÇI, F.; KAZAK, F.; ALTIPARMAK, M., An Examination of The Effects of Perceived Motivational Climate and Motivation on Dispositional Flow State in Physical Education Classes. ISSP 13th World Congress of Sport Psychology, 2013-07-21, 2013-07-25, PEKİN, Çin, . 95

9. Kazak Çetinkalp, F.; AŞÇI, H.; ADA, E., Examining the Relationship Between Motivational Characteristics And Dispositional Flow In Team Sports. ISSP 2013, 2013-07-21, 2013-07-26, Beijing, Çin, 2013. 100

http://www.issp2013.com/uploadfiles/img/file/20130710/2013071016390431431.pdf

8. ADA, E.; AŞÇI, F.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ALTIPARMAK, M., Validity and Reliability of Dispositional Flow State Scale-­‐2 (Dfs-­‐2) For Physical Education Lessons. 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, 2012-05-31, 2012-06-01, ANKARA, Türkiye, 2012. 95

7. ADA, E.; AŞÇI, H.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ALTIPARMAK, E., Reliability and Validity Of Situational Motivation Scale -­‐ SIMS For Physical Education Lesson. 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, 2012-05-31, 2012-06-01, ANKARA, Türkiye, 2012. 95

6. ADA, E.; AŞÇI, F.; KAZAK, F.; ALTIPARMAK, M., Durumsal güdülenme ölçeğiNin (DGÖ) beden eğitimi ders ortamı için geçerlik ve güvenirliği. 2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 2012-05-31, 2012-06-02, , Türkiye, . 95

5. ADA, E.; AŞÇI, F.; KAZAK, F.; ALTIPARMAK, M., Sürekli Optimal Performans Duygu Durum 2 SOPDD 2 Ölçeğinin Beden Eğitimi Dersi İçin Geçerlik ve Güvenirliği. 2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 2012-05-30, 2012-06-02, , Türkiye, . 95

4. KAZAK, F.; ADA, E.; DİNÇ, Z., The Relationship Between Perception Of Success And Situational Motıvatıon Level A Study On Team Sports. 11th International Sports Sciences Congress, 2011-11-10, 2011-11-12, , Türkiye, . 100

3. ADA, E.; ÇELİK, A.; KAZAK ÇETİNKALP, Z., Effects on Sport Participation Motivation of Physical Performance Levels of Master Athletes. 11th international sports sciences congress, 2010-10-10, 2010-10-12, ANTALYA, Türkiye, 2010. 100

2. KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ADA, E.; DİNÇ, Z., The Relationship Between Perception of Success and Situational Motivation Level: A Study on Team Sports. 11th international sports sciences congress, 2010-10-10, 2010-10-12, ANTALYA, Türkiye, 2010. 100

1. DAŞDAN, E.; ÇAMLIYER, H.; ÇAMLIYER, H.; KAZAK ÇETİNKALP, Z., Validity and Reliability Study of the Learning and Performance Orientation Scale in Physical Education Classes for Turkish Students . 9th INTERNATIONAL SPORTS SCIENCES CONGRESS, 2006-11-03, 2006-11-05, MUĞLA, Türkiye, 2006. 95

Uluslararası - Özet - Poster 315

7. ADA, E.; BAL, S.; PEHLİVAN, Z.; KAZAK ÇETİNKALP, Z., The Relationships Between Achievement Goals, the Satisfaction of Life, Affect Situations and Physical Self Description of the Canditates Who Joins to the Physical Education Sport Academy Special Ability Exam. III. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS , 2015-10-23, 2015-10-25, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 47

6. ADA, E.; PEHLEVAN, Z.; ZOURBANOS, N.; Nikos L D, C.; Zişan, K., THE RELATIONSHIPS BETWEEN ACADEMIC MOTIVATION AND PERCEIVED MOTIVATIONAL CLIMATE IN SPORTS HIGH SCHOOLS. 2015 AIESEP International Conference, 2015-07-08, 2015-07-11, MADRİD, İspanya, . 45

5. ADA, E.; ERSÖZ, G.; GENÇER, R.; TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK, Ö., Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 11th International Sports Sciences Congress, 2010-11-10, 2010-11-12, , Türkiye, . 47

4. ADA, E.; ÇELİK, A.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; TÜRKMEN, S., The Examination to the Sex of Goal Orientations and Epmhatic Skills of the Athletes. 11th INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS, 2010-10-10, 2010-10-12, ANTALYA, Türkiye, 2010. 47

3. TEPEKÖYLÜ, Ö.; SOYTÜRK, M.; ADA, E.; ÇAMLIYER, H., Comparing Communıcation Skill Levels Between the Students Being Athlete at University Teams and Students Being Nonathlete. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS, 2010-10-10, 2010-10-12, ANKARA, Türkiye, 2010. 37

2. ADA, E.; ÇELİK, A.; KAZAK, F.; TÜRKMEN, S.; TÜTÜNCÜ, Ö., SPORCULARIN HEDEF YÖNELİMLERİ VE EMPATİ BECERİLERİNİN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ. 11th International Sports Sciences Congress, 2010-10-10, 2010-10-12, , Türkiye, . 45

1. DAŞDAN, E.; ÇAMLIYER, H.; ÇAMLIYER, H.; MAVİ, H.; SOYTÜRK, M., Perception of the Success Environment and the Relationships Between the Motivational Climate Created and Motivational Tendencies . 9th International Sports Sciences Congress, 2006-11-03, 2006-11-05, MUĞLA, Türkiye, 2006. 45

Ulusal - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Sözlü 0

3. PEHLEVAN, Z.; ADA, E., Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeği nin Türk Öğrenciler İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2013-04-25, 2014-01-27, , Türkiye, . 0

2. TÜRKMEN, S.; ÇELİK, A.; TUNAR, M.; TOK, M.; TATLIBAL, P.; ADA, E., Aerobik dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarının kadın paramedik program öğrencilerinde vücut kompozisyonu ve fiziksel performans üzerine etkileri. V. Paramedik sempozyumu, 2010-04-24, 2010-04-25, , Türkiye, . 0

1. ÇELİK, A.; ADA, E.; KAZAK, F.; TÜRKMEN, S.; AKSU, F., Kadın Paramedik Programı Öğrencilerinde Aerobik Dayanıklılık ve Kuvvet Antrenmanının Sosyal Fizik Kaygı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. V. Paramedik Sempozyumu, 2010-04-24, 2010-04-25, , Türkiye, . 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 305

4. BAL, İ.; ADA, E.; AKIN, A., Beden Eğitimi Dersine Yönelik Özgüvenin Ortaokul Düzeyinde İncelenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, MERSİN, Türkiye, . 100

3. SOYTÜRK, M.; ÇAMLIYER, H.; TEPEKÖYLÜ, Ö.; ADA, E., “The Effect of Creative Drama on the Patternization of Basic Movement Skills of 9-11 Year Old Children”. 6th NATIONAL PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING SYMPOSIUM, 2009-06-24, 2009-06-26, BURDUR, Türkiye, 2009. 65

2. SOYTÜRK, M.; ÇAMLIYER, H.; TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK, Ö.; ADA, E., 9 11 Yaş Grubu Çocukların Temel Hareket Becerilerinin Örüntüleşmesinde Yaratıcı Drama nın Etkisi. 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu kitabı, 2009-06-24, 2009-06-26, , Türkiye, . 65

1. ÇAMLIYER, H.; MAVİ, H.; ADA, E.; ÇAMLIYER, H., Öğretim Stil ve Yaklaşımlarının Çoklu Zeka Kuramına İlişkin Kullanımı. Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu, 2005-06-10, 2005-06-11, , Türkiye, . 75

Ulusal - Özet - Sözlü 410

9. BAL, S.; ADA, E.; AKIN, A., reliability and validity study of self-confidence scale on secondary school students in Physical Education lessons. 8th national sport sciences student congress, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2014. 50

8. ÖZDAMAR, G.; ADA, E.; PEHLİVAN, Z., AN INVESTIGATION OF ERİKSON'S PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT PERIODS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES ON STUDENTS STUDYING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING.. 8th national sports sciences student congress, 2015-05-14, 2015-05-16, MERSİN, Türkiye, 2015. 50

7. ÖZDAMAR, G.; ADA, E.; PEHLEVAN, Z., BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ERİK ERİKSONUN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİNE AİT KAZANIMLARININ İNCELENMESİ. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, MERSİN, Türkiye, . 50

6. PEHLİVAN, Z.; ADA, E., Validity and Reliability Study of the "Discipline Strategies Scale" in Physical Education Lessons for Turkish Students. 8th Physical Education and Sports Teaching Congress, 2013-04-25, 2013-04-27, MERSİN, Türkiye, 2013. 50

5. PEHLİVAN, Z.; ADA, E., Physical Education Lesson Practices for Personality Development.. 7th Physical Education and Sports Teaching Congress, 2011-05-25, 2011-05-27, VAN, Türkiye, 2011. 50

4. ADA, E.; PEHLİVAN, Z.; KAZAK ÇETİNKALP, Z., “TARGET” Teacher Self-Evaluation Scale Development Study.. 1st Sports Pedagogy Scientific Information Sharing Workshop, 2010-10-08, 2010-10-09, ANKARA, Türkiye, 2010. 50

3. ADA, E.; PEHLEVAN, Z.; KAZAK, F., TARGET Öğretmen Öz Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması. Spor Pedagojisi Bilimsel Bilgi Paylaşımı Çalıştayı, 2010-10-08, 2010-10-10, , Türkiye, . 50

2. TÜRKMEN, S.; ÇELİK , A.; TUNAR, M.; TOK, İ.; TATLIBAL, P.; ADA, E., Effects of Aerobic Endurance and Strength Training on Body Composition and Physical Performance in Female Paramedic Program Students. 5th Paramedic Symposium, 2010-04-24, 2010-04-25, ANKARA, Türkiye, 2010. 20

1. ÇELİK, A.; ADA, E.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; TÜRKMEN, S.; AKSU, F., Examination of the Effects of Aerobic Endurance and Strength Training on Social Physics Anxiety in Female Paramedic Program Students. 5th Paramedic Symposium, 2010-04-24, 2010-04-25, ANKARA, Türkiye, 2010. 40

Ulusal - Özet - Poster 73

3. TAŞDEMİR, M.; ADA, E., ''Examining the Burnout Levels of Physical Education and Sports Teacher Candidates According to Different Variables. 8th NATIONAL SPORTS SCIENCES STUDENT CONGRESS, 2015-05-14, 2015-05-16, MERSİN, Türkiye, 2015. 25

2. MUSA, T.; ADA, E., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değiskenlere Göre İncelenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, MERSİN, Türkiye, . 25

1. DAŞDAN, E.; ÇAMLIYER, H.; YILMAZ, S.; ÇAMLIYER, H., Globalization, Postmodernism and Physical Education “Küreselleşme, Postmodernizm Ve Beden Eğitimi”. . Philosophical Foundations of Sports Training and Performance Symposium,, 2005-04-08, 2005-04-09, MANİSA, Türkiye, 2005. 23

Ulusal - Yürütücü 100

1. Teacher-Pupil relationship in physical education settings: a cross cultural comparison, TÜBİTAK, Proje No: , 9000 EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Beden Eğitimi Ortamlarında Bağlamsal Motivasyon Modeli: Sınıf iklimi ve Temel Psikolojik Gereksinimler, Araştırma Projesi, Proje No: , 11741 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

Ulusal - Hakem 10

1. TEORI ODAKLI EGZERSIZ DANISMANLIGI SONRASI EGZERSIZ DAVRANISI VE BAZI PSIKOLOJIK FAKTORLERDEKI DEGISIMLERIN INCELENMESI, BAP, Proje No: , 5550 TL, Hakem, 2017,Tamamlandı. 10

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. UFUK KAYMAZ, Physical education teachers' playing with educational games and examined thei̇r professional satisfaction with their self sufficiency Yazar:UFUK KAYMAZ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Undergraduate_Theses_004.pdf

4. YUNUS MACAR, Examination of the relationship between physical education teachers' perceptions of physical literacy and their perceptions of self-efficiency, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Undergraduate_Theses_003.pdf

3. NİSA NUR AKKAYNAK, The relationship between students' physical education happi̇ness levels and perceived stress in the pandemic period, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Undergraduate_Theses_002.pdf

2. ALPCAN KESKİN , The relationship between physical education teachers' self-efficacy and job satisfaction during the pandemic period, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Undergraduate_Theses_001.pdf

1. Ali Haydar Serin, The effect on happiness of the relationship between basic psychological needs and perceived focus of causality in physical education, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 124
1. PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF SPORT SCIENCES. , [ 2021 : 2 ] [ 2022 : 2 ] [ 2023 : 2 ] [ 0 : 0 ] . 24
2. SAGE OPEN , [ 2021 : 5 ] [ 2022 : 6 ] [ 2020 : 4 ] [ 2023 : 5 ] . 100
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 19
1. HACETTEPE JOURNAL OF SPORT SCİENCES , [ 2014 : 2 ] [ 2022 : 2 ] [ 2023 : 2 ] [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 1 ] . 8
2. SPORMETRE , [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 1 ] [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 2 ] [ 2020 : 2 ] [ 2022 : 3 ] [ 0 : 0 ] . 11
Uluslararası
1. Loughborough University , 2016-10-06 - 2017-08-31, Loughborough, İngiltere / Birleşik Krallık.
Ulusal 0
1. , , , Türkiye. 0
2. , , , Türkiye. 0
2. Turkiye Sports Sciences Association , Üye No: 541, Türkiye, 2015-06-11-Devam ediyor.
1. Turkiye EXERCISE AND SPORT PSYCHOLOGY ASSOCIATION , Üye No: 100, Türkiye, 2013-06-01-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
çiy, D.; Selvi, H.; Ada, E. Exam Anxiety and Situational Motivation Levels of Middle School Students for Physical Education Lesson. MERSİN UNİVERSİTESİ BEDEN EGİTİMİ VE SPOR YUKSEKOKULU, 2023, 7, 59-71.
10.32706/tusbid.1234083
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Serin, A.; Ada, E. Adaptation of Perceived Casuality Focus Scale in Children in Physical Education Lesson to Turkish (Validity and Reliability Study). TÜRKİYE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2023, 7, 22-38.
10.32706/tusbid.1174950
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Ada, E. SENIORS AND SPORTS, ISBN: ISBN: 978-625-6430-32-7, ATATÜRK UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY PUBLICATION (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ), Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1000, 319 Sayfa, Türkçe, ERZURUM , Türkiye, 2023.
Ada, E. LIFETIME SPORTS, ISBN: 978-625-6430-12-9, ATATÜRK UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY PUBLICATION, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1000, 294 Sayfa, Türkçe, ERZURUM , Türkiye, 2023.
Ada, E. LIFETIME SPORTS, ISBN: 978-625-6430-12-9, ATATÜRK UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY PUBLICATION, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1000, 294 Sayfa, Türkçe, ERZURUM , Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Ada, E. SENIORS AND SPORTS, ISBN: ISBN: 978-625-6430-32-7, ATATÜRK UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY PUBLICATION (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ), Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1000, 319 Sayfa, Türkçe, ERZURUM , Türkiye, 2023.
Ada, E. LIFETIME SPORTS, ISBN: 978-625-6430-12-9, ATATÜRK UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY PUBLICATION, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1000, 294 Sayfa, Türkçe, ERZURUM , Türkiye, 2023.
Ada, E. LIFETIME SPORTS, ISBN: 978-625-6430-12-9, ATATÜRK UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY PUBLICATION, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1000, 294 Sayfa, Türkçe, ERZURUM , Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ada, E.; Kazak, F.; Altıparmak, M.; Aşçı, F. Flow Experiences in Physical Education Classes: The Role of Perceived Motivational Climate and Situational Motivation. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2018, 4, 114-120,
10.20448/journal.522.2018.42.114.120

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
Ahmad, H.; Ada, E.; Jowett, S.; Alabduljader, K.; Kazak, F. The Validation of Direct and Meta Versions of the Coach-Athlete Relationship Questionnaire (ArCART-Q) in the Arabic Language: Their Relationship to Athletes' Satisfaction with Individual Performance. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL RESEARCH AND PUBLİC HEALTH, 2021, 18, -,
Publications_006.pdf
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
Chatzisarantis, N.; Ada, E.; Ahmedi, M.; Caltabiano, N.; Wang, D.; Ntoumani, C.; Martin, H. Differential effects of perceptions of equal, favourable and unfavourable autonomy support on educational and well-being outcomes. CONTEMPORARY EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2019, 58, 33-43,
10.1016/j.cedpsych.2019.02.002

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 6
Chatzisarantis, N.; Ada, E.; Bing, Q.; Papaioannouu, A.; Prpa, N.; Hagger, M. Clarifying the link between mastery goals and social comparisons in classroom settings. CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 2016, 46, 61-72,
doi.org/10.1016/j.cedpsych.2016.04.009

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ada, E.; Kazak, F.; Altıparmak, M.; Aşçı, F. Flow Experiences in Physical Education Classes: The Role of Perceived Motivational Climate and Situational Motivation. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2018, 4, 114-120,
10.20448/journal.522.2018.42.114.120

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Pehlevan, Z.; Ada, E.; öztaş, G. Healthy Lifestyle Behaviours And Social Appearance Anxiety Of Housewives. SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, 2017, 28, 11-23,
10.17644/sbd.337990

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Ada, E.; Comoutos, N.; Ahmad, H.; Yildiz, R.; Jowett, S.; Kazak, F. The Coach-Athlete Relationship and Self-Talk in Turkish Athletes. SUSTAİNABİLİTY-SPECİAL ISSUE:PHYSİCAL ACTİVİTY, EDUCATİON AND NEW METHODOLOGİES, 2021, 13, -,
Publications_010.pdf
Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ahmad, H.; Ada, E.; Jowett, S.; Alabduljader, K.; Kazak, F. The Validation of Direct and Meta Versions of the Coach-Athlete Relationship Questionnaire (ArCART-Q) in the Arabic Language: Their Relationship to Athletes' Satisfaction with Individual Performance. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL RESEARCH AND PUBLİC HEALTH, 2021, 18, -,
Publications_006.pdf
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Pehlevan, Z.; Ada, E.; öztaş, G. Healthy Lifestyle Behaviours And Social Appearance Anxiety Of Housewives. SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, 2017, 28, 11-23,
10.17644/sbd.337990

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Pehlevan, Z.; Ada, E.; öztaş, G. Healthy Lifestyle Behaviours And Social Appearance Anxiety Of Housewives. SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, 2017, 28, 11-23,
10.17644/sbd.337990

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Ada, E.; Comoutos, N.; Karamitrou, A.; Kazak, F. Relationships Between Dispositional Flow, Motivational Climate, and Self-Talk in Physical Education Classes. THE PHYSİCAL EDUCATOR, 2019, 76, 357-384,
10.18666/TPE-2019-V76-I2-8419

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl