Arş.Gör. Adem Koç
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı A Blok 1. Kat
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11244
E-MAIL
:
ademkoc@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ademm.kocc@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2020-03-11 13:29:36
DÜZENLEME
:
2024-01-20 12:34:36
PUAN
:
5370
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YÖKDİL, 77.5
İngilizce, C, YÖKDİL, 77,500
Researcher ID
h-index
3
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2015
DOKTORA FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2019
YÜKSEK LİSANS FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2019
DOKTORA (YATAY GEÇİŞ) FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020
Yüksek Lisans Tezi

1. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Danışman: Dr. Sait Bulut, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye, 2019.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2018-06-06 - 2019-06-10
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-02-21 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2017
1. Tiftikçi, H.; YÜKSEL, İ.; KOÇ, A.; SERT ÇIBIK, A. Tahmin Gözlem Açıklama Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine ve Başarıya Etkisi. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 18, 19-29. 0 + 0
Uluslararası - Diğer 200
2022
2. KOÇ, A.; UZUN, N.; ÜNALDI CORAL, M. Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2022, 8, 99-110. 100 + 0
10.24289/ijsser.1031155

2021
1. TURAN, S.; KOÇ, A. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. GAZİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, 7, 178-195. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 200
2022
2. DÖLEK, S.; KOÇ, A. Eğitsel Oyunlar Üzerine Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. JOURNAL OF SUSTAİNABLE EDUCATİON STUDİES, 2022, 3, 159-179. 100 + 0
2018
1. KOÇ, A.; ÇORAPÇIGİL, A.; DOĞRU, M. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. EĞİTİM VE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2018, 1, 39-52. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2023
3. KOÇ, A.; KAHRAMAN, E. Merkezi Sınavlardaki Çevre Eğitimi Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, 20, 199-227. 200 + 0
10.33711/yyuefd.1098855

2. KOÇ, A. Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. ABANT IZZET BAYSAL UNİVERSİTESİ EGİTİM FAKULTESİ DERGİSİ, 2023, 23, 884-905. 200 + 0
10.17240/aibuefd.2023..-1197317

2020
1. KOÇ, A.; BULUT, S. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 40, 877-904. 200 + 0
https://doi.org/10.17152/gefad.733749

Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2018
1. KOÇ, A.; ÇORAPÇIGİL, A.; DOĞRU, M. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. EĞİTİM VE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2018, 1, 36-52. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2083
1. Koç, A. 365 Günde Bilim ve Akıl Yürütme, ISBN: 978-625-439-853-7, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 468 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 250
https://www.nobelyayin.com/365-gunde-bilim-ve-akil-yurutme_17946.html
2. Yüksel, İ.; Koç, A.; Savaş, M. Bilimi İlerleten Adımlar, ISBN: 978-625-439-433-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 228 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 833
3. Koç, A. Bilimi İlerleten Adımlar, ISBN: 978-625-439-433-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 228 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 1000
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 2083
1. KOÇ, A. 365 Günde Bilim ve Akıl Yürütme, ISBN: 978-625-439-853-7, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 468 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
2. KOÇ, A. Akıl Yürütmeci Bilim İnsanları Buluşları ve Eserleri, ISBN: 9786256441149, Palme Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 240 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
3. YÜKSEL, İ.; KOÇ, A.; SAVAŞ, M. Bilimi İlerleten Adımlar, ISBN: 978-625-439-433-1, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 208 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
4. YÜKSEL, İ.; KOÇ, A.; SAVAŞ, M. Bilimi İlerleten Adımlar, ISBN: 978-625-439-433-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 228 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
5. KOÇ, A. Bilimi İlerleten Adımlar, ISBN: 978-625-439-433-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 228 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1200

6. DÖLEK, S.; KOÇ, A., Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Eğitsel Oyunlar Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. VIII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2022), 2022-03-18, , , , 2022. 200

5. KAHRAMAN, E.; KOÇ, A., Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analiz Edilmesi. 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 2021-09-30, , , Türkiye, . 200

4. KOÇ, A.; KAHRAMAN, E., LGS Fen Bilimleri Sorularının SOLO Taksonomisine Göre Analizi. 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 2021-09-30, , , Türkiye, . 200

3. KOÇ, A., 2013 ve 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programının Çevre Eğitimi Açısından Karşılaştırılması. ERPA International Congresses on Education 2021, 2021-06-03, , Sakarya, Türkiye, . 200

2. KAHRAMAN, E.; KOÇ, A., Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmalarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analiz Edilmesi. 3nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 2021-09-30, 2021-10-03, , Türkiye, . 200

1. KOÇ, A.; KAHRAMAN, E., LGS Fen Bilimleri Sorularının SOLO Taksonomisine Göre Analizi. 3nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 2021-09-30, 2021-10-03, , Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 700

7. DÖLEK, S.; KOÇ, A., Eğitsel Oyunlar Üzerine Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. VIII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2022), 2022-03-18, , , , 2022. 100

6. ÇORAPÇIGİL, A.; KOÇ, A., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Su Kirliliğinin Suda Yaşayan Canlılara Etkisi Hakkındaki Düşünceleri. V. INES Human and Civilization Congress FromPast To Future, 2019-04-17, , ANTALYA, Türkiye, . 100

5. KOÇ, A.; ÜNALDI CORAL, M., Multimedya ile Öğrenmeye Yönelik Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği Geliştirme Çalışması. INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS 2023, 2023-09-20, 2023-09-23, Ankara, Türkiye, . 100

4. KOÇ, A.; BOZTEPE, S., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Sebepleri ve Farklı Ekosistemlere Yönelik Etkileri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 10. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2023-06-08, 2023-06-11, Ankara, Türkiye, . 100

3. KOÇ, A.; ÇORAPÇIGİL, A., Lisans Öğrenim Sürecinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlıkları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. V. INES Human and Civilization Congress FromPast To Future, 2019-04-17, 2019-04-21, ANTALYA, Türkiye, 2019. 100

2. DOĞRU, M.; ÇORAPÇIGİL, A.; KOÇ, A., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), 2018-11-22, 2018-11-25, , , 2018. 100

1. KOÇ, A.; FİRİDİN, B., Fen Bilgisi Bölümü Öğretmen Adaylarının 3 Boyutlu Tasarım Ortamlarındaki Etkileşim Düzeyleri ve Düşünme Sitilleri ile Uzamsal Yetenekleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi -ICES UEBK 2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 2018-04-18, 2018-04-22, , , 2018. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. KAHRAMAN, E.; KOÇ, A., Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Bilimsel Muhakeme Becerilerine Göre Analizi. II. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, 2022-07-02, 2022-07-03, Ankara, Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 87

2. KOÇ, A.; KAHRAMAN, E., Çevre Okuryazarlığı Üzerine Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. II. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, 2022-07-02, 2022-07-03, Ankara, Türkiye, . 50

1. TİFTİKÇİ, H.; YÜKSEL, İ.; KOÇ, A.; SERT ÇIBIK, A., Tahmin Gözlem Açıklama Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Ve Başarıya Etkisi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, , Türkiye, . 37

Ulusal - Yürütücü 100

1. Sanal Ortamda Üç Boyutlu Tasarımın Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yeteneklerinin Gelişimine Etkisi , BAP, Proje No: 2021-1-AP2-4365, 9973 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Koç, A.; Kahraman, E. Merkezi Sınavlardaki Çevre Eğitimi Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, 20, 199-227.
10.33711/yyuefd.1098855
Koç, A. Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. ABANT IZZET BAYSAL UNİVERSİTESİ EGİTİM FAKULTESİ DERGİSİ, 2023, 23, 884-905.
10.17240/aibuefd.2023..-1197317
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Koç, A. Akıl Yürütmeci Bilim İnsanları Buluşları ve Eserleri, ISBN: 9786256441149, Palme Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 240 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Koç, A. Akıl Yürütmeci Bilim İnsanları Buluşları ve Eserleri, ISBN: 9786256441149, Palme Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 240 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Koç, A.; Bulut, S. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 40, 877-904,
https://doi.org/10.17152/gefad.733749

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Turan, S.; Koç, A. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. GAZİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, 7, 178-195,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Dölek, S.; Koç, A. Eğitsel Oyunlar Üzerine Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. JOURNAL OF SUSTAİNABLE EDUCATİON STUDİES, 2022, 3, 159-179,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl