Prof.Dr. ALİ ERDİNÇ YALIN
Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Biyokimya Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eczacilik Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
1307
Faks
:
+90-324-3413022
E-MAIL
:
aeyalin@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
aeyalin@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-07-02 07:59:03
DÜZENLEME
:
2021-10-18 15:08:01
PUAN
:
14135
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, ÜDS, 82.50


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1993
YÜKSEK LİSANS BİYOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1996
DOKTORA BİYOKİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK BİYOKİMYA ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2013
Doktora Tezi

1. Alfa-Talasemi ve G6PD Enzim Eksikliğine Neden Olan Mutasyonlann Moleküler Düzeyde İncelenmesi Danışman: Dr. Sakine Kıymet AKSOY, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2004.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. DÖRT TÜRK DOĞAL ALABALIK (Salmo trutta L.) TOPLUMU ARASINDA MORFOLOJİK VE GENETİK DEĞİŞKENLİK Danışman: Dr. İnci TOGAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1996.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
UZMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1997-10-27 - 2013-06-10
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-07-26 - 2014-02-28
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-28 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU 2014-01-20 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU 2014-01-20 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2016-01-11 - 2019-01-11
MERKEZ KURULU ÜYESİ BİLGİ İŞLEM ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2015-06-05 - 2018-06-05
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3510
2021
21. Gungor, M.; Kurutas, E.; Oner, E.; Unsal, V.; Altun, H.; Yalin, A.; Yalin, S.; Bozkus, O.; Sahin, N. Diagnostic Performance of Erythropoietin and Erythropoietin Receptors Levels in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. KOREAN COLLEGE OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 2021, 19, 530-536. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9758/cpn.2021.19.3.530

Publications_008.pdf

2020
20. Barlaz Us, S.; Vezir, O.; Yildirim, M.; Bayrak, G.; Yalin, S.; Balli, E.; Yalin, A.; Çömelekoğlu, Ü. Protective effect of N-acetyl cysteine against radiotherapy-induced cardiac damage. INFORMA UK LİMİTED, 2020, 96, 661-670. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/09553002.2020.1721605

Publications_004.pdf

2017
19. Vezir, Ö.; Çömelekoğlu, Ü.; Sucu, N.; Yalın, A.; Yılmaz, Ş.; Yalın, S.; Söğüt, F.; Yaman, S.; Kibar, K.; Akkapulu, M. N -Acetylcysteine-induced vasodilatation is modulated by K ATP channels, Na + /K + -ATPase activity and intracellular calcium concentration: An in vitro study. PHARMACOLOGİCAL REPORTS, 2017, 69, 738-745. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.pharep.2017.03.019

Publications_006.pdf

2016
18. Yuzbasioglu Ariyurek, S.; Yildiz, S.; Yalin, A.; Guzelgul, F.; Aksoy, K. Çukurova Bölgesi ve Çevre İllerinde Hemoglobinopatiler. HEMOGLOBİN, 2016, 40, 168-172. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/03630269.2016.1155156

Publications_002.pdf

17. Sari Gokay, S.; Yildizdas, R.; Yilmaz, M.; Aksoy, K.; Yalin, A.; Sertdemir, Y.; Ucar, G.; Ozgur Horoz, O.; Ozduran, F.; Yilmaz, H. MyD 88 Polymorphisms in Children Diagnosed with Sepsis. JOURNAL OF CLİNİCAL RESEARCH OF PEDİATRİC ENDOCRİNOLOGY, 2016, 33, 633-638. 250 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/balkanmedj.2016.150436

2014
16. Yukseloglu, E.; Celik, S.; Kucuk, M.; Yalin, E.; Ozkal, S.; Ates, C.; Berkoz, M.; Yalin, S.; Ates, N. IRS-2 G1057D polymorphism in Turkish patients with colorectal cancer.. PRZEGLAD GASTROENTEROLOGİCZNY, 2014, 9, 88-92. 0 + 5
https://dx.doi.org/10.5114/pg.2014.42503


Alıntılanma Sayısı: 1
15. Guzelgul, F.; Yalın, A.; Aksoy, K. The first observation of two alpha globin mutations in Turkey: Hb Stanleyville II and a homozygous 5nt deletion. TURKİSH JOURNAL OF BİOCHEMİSTRY, 2014, 39, 523-528. 1000 + 5
http://dx.doi.org/10.5505/tjb.2014.31967


Alıntılanma Sayısı: 1
2013
14. Çürük, M.; Yalın, E.; Aksoy, K. Prevention of hemoglobinopathies in Turkey. PAGEPRESS PUBLİCATİONS, 2013, 3, 1-1. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.4081/thal.2013.e1

Publications_003.pdf

2012
13. Yalin, S.; Comelekoglu, U.; Mazmanci, B.; Balli, E.; Eroglu, P.; Sogut, F.; Berkoz, M.; Mazmanci, M.; Yalin, E.; Unyayar, A. Deltametrine maruz kalan sıçanların kalp dokusunda Funalia trogii’nin etkisi] . TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, 2012, 37, 239-244. 0 + 0
https://dx.doi.org/10.5505/tjb.2012.52724

Publications_005.pdf

12. YALIN, S.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; MAZMANCI, B.; BALLI, E.; EROĞLU, P.; SÖĞÜT, F.; BERKÖZ, M.; MAZMANCI, M.; YALIN, A.; ÜNYAYAR, A. Effect of Funalia trogii in heart tissue of rats exposed to deltamethrin. TURK J BİOCHEM., 2012, 37, 239-244. 100 + 0
2011
11. Sherborne, A.; Hemminki, K.; Kumar, R.; Bartram, C.; Stanulla, M.; Schrappe, M.; Petridou, E.; Semsei, A.; Szalai, C.; Sinnett, D. Rationale for an international consortium to study inherited genetic susceptibility to childhood acute lymphoblastic leukemia. HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL, 2011, 96, 1049-1054. 0 + 120
https://dx.doi.org/10.3324/haematol.2011.040121


Alıntılanma Sayısı: 24
10. Guler, V.; Yalin, S.; Berkoz, M.; Cimen, O.; Yalin, E.; Eroglu, P.; Kanik, A. The association between cyclooxygenase-2 (COX-2/PTGS2) gene polymorphism and osteoarthritis. EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, 2011, 22, 22-27. 0 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
2009
9. Balli, E.; Comelekoglu, U.; Yalin, E.; Yilmaz, N.; Aslantas, S.; Sogut, F.; Berkoz, M.; Yalin, S. Exposure to gamma rays induces early alterations in skin in rodents: Mechanical, biochemical and structural responses. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2009, 72, 889-894. 0 + 50
https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2008.09.021


Alıntılanma Sayısı: 10
2008
8. Culha, G.; Yalin, E.; Sanguen, K. Alterations in serum levels of trace elements in Cutaneous leishmaniasis patients in endemic region of Hatay (Antioch). ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2008, 20, 3104-3108. 0 + 20

Alıntılanma Sayısı: 4
2007
7. Culha, G.; Yalin, E.; Yalin, S.; Eroglu, P.; Berkoz, M. Oxidative stress and antioxidant enzyme activities in patients with cutaneous leishmaniasis in endemic region of Hatay (Antioch). ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2007, 19, 3113-3118. 0 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
6. Yalin, E.; Attila, G.; Yalin, S.; Aksoy, K. Allele frequency distributions of Apo BVNTR locus in Cukurova, Turkey. CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, 2007, 25, 665-668. 0 + 0
https://dx.doi.org/10.1027/cbf.1370

2006
5. Yalin, A.; Yuzbasioglu, S.; Yenilmez, E.; Yildiz, S.; Tuli, A.; Curuk, M.; Attila, G.; Aksoy, K. Developing and running a clinical database for inherited disorders and a candidate nationwide study. FEBS JOURNAL, 2006, 273, 347-347. 750 + 0
4. Yuzbasioglu, S.; Yalin, S.; Yalin, E.; Seydel, S.; Aksoy, K. Membrane deformation in sickle cell anemia. FEBS JOURNAL, 2006, 273, 322-322. 0 + 0
3. Yuzbasioglu, S.; Yalin, E.; Yildiz, S.; Aksoy, K. Erythrocyte membrane proteins changes in heterozygous and homozygous thalassernic cases. FEBS JOURNAL, 2006, 273, 321-321. 0 + 0
2004
2. Attila, G.; Yalin, S.; Tuli, A.; Yalin, E.; Aksoy, K. Prenatal diagnosis of sickle cell anemia in twin pregnancies and identification by VNTRs. CLINICA CHIMICA ACTA, 2004, 350, 137-142. 0 + 35
https://dx.doi.org/10.1016/j.cccn.2004.07.020


Alıntılanma Sayısı: 7
1995
1. Fidan, A.; Yalin, E.; Togan, I. Genetic Structure of Trout (Salmo trutta abanticus) Population Living in Lake Abant. TURKİSH JOURNAL OF ZOOLOGY, 1995, 19, 227-229. 0 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 160
2006
4. Atilla, G.; Yalın, E.; Yalın, S.; Aksoy, K. Analysis of D4S95 VNTR locus polymorphism in a Turkish population. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF SCİENCE TECHNOLOGY, 2006, 1, 30-33. 0 + 0
2005
3. Şahin, N.; Teke, B.; Yalın, S.; Yalın, E. Preparation and characterization of a non-viral gene delivery system. JOURNAL OF SCIENCE& TEKCHNOLOGY, 2005, 1, 18-21. 0 + 0
2. Yalın, S.; Şahin, N.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, E.; Bağış, S.; Hatungil, R.; Dinçer Kaya, F. Chronic cadmium exposure affects the antioxidant defense system in heart of ovariectomized rats. JOURNAL OF THE BULGARİAN PHARMACEUTİCAL SCİENTİFİC SOCİETY, 2005, 1-2, 114-117. 0 + 5
1. Yalın, S.; Yalın, A.; Erbağ, B.; Atalay, E.; Aksoy, K. The construction of scFv library for the G-6-PD variant detected in Çukurova Region by phage display technique. JOURNAL OF SCİENCE&TECHNOLOGY, 2005, 1, 3-7. 160 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 180
2020
1. YÜKSEL BİLEN, M.; BERKÖZ, M.; YALIN, A.; ÇALIKUŞU, Z.; EROĞLU, P.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, S. PALB2 genetik varyasyonlarının meme kanseri yatkınlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2020, 45, 186-194. 180 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cumj.634598

Publications_007.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2019
1. AKKAPULU, M.; YALIN, A. Raynaud Fenomeni üzerine genetik yapı, östrojen ve toksik ajanların klinik etkileri. . MERSİN ÜNİVESİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 12, 143-149. 200 + 0
Ulusal - Diğer 300
2008
5. Yalın, A.; Aksoy, K. Çukurova bölgesinde rastlanan delesyonel-talasemilerin moleküler genetik ve hematolojik analizleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 9, 53-56. 100 + 0
2002
4. Yalın, S.; Yalın, A.; Aksoy, K. Türkiye'de saptanan Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz varyantları . ARŞİV, 2002, 11, 1-14. 100 + 0
3. Yalın, S.; Yalın, A.; Aksoy, K. Phage display teknolojisi. ARŞİV, 2002, 11, 15-29. 100 + 0
2001
2. Yalın, S.; Yalın, E.; Ünlükurt, İ.; Aksoy, K. Çukurova Bölgesinde saptanan G6PD varyantlarının kinetik özellikleri. TÜRK BİYOKİMYA DERGİSİ, 2001, 26, 83-89. 0 + 0
http://http://www.turkjbiochem.com/2001/083_089.pdf

1. Yalın, E.; Yalın, S.; Yıldız, Ş.; Yüzbaşıoğlu, S.; Aksoy, K. Eritrosit membran proteinlerine serbest radikallerin etkisi. TÜRK BİYOKİMYA DERGİSİ, 2001, 26, 123-129. 0 + 0
http://http://www.turkjbiochem.com/2001/123_129.pdf

Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 250

1. AKKAPULU, M.; YILDIRIM, M.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; YALIN, A., Determination variations encountered on KATP protein enco- ding genes in Raynaud’s phenomenon cases. 7 th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 2018-04-25, 2018-04-27, Konya, Türkiye, 2018. 250

Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 2040

20. SÖĞÜT, F.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; YILMAZ, Ş.; YALIN, A.; YALIN, S., Effect of N-acetylcysteine on conductance of KATP channels in thoracic aorta rings . 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 75

19. ATINÇ, T.; AKKAPULU, M.; YALIN, A., Antioksidan Korunma Mekanizmaları. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 250

18. EROĞLU, P.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, S.; SÖĞÜT, F.; YAMAN, S.; YALIN, A., SiO2 nanoparçacıklarının beyin ve periferik sinirlerde antioksidan sisteme etkisi. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

17. KAHRAMAN, T.; YILDIRIM, M.; BERKÖZ, M.; YALIN, A.; MAHMOOD, E.; ALLAHVERDİYEV, O.; YALIN, S., The effect of Juniperus communisoil on oxidativestress in braintissue of diabeticrats . 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 112

16. KAHRAMAN, T.; YILDIRIM, M.; BERKÖZ, M.; YALIN, A.; SHAMSULDDİN, Z.; ALLAHVERDİYEV, O.; YALIN, S., The effect of Oleaeuropaea L. extract on oxidative stress in brain tissue of diabetic rats. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 112

15. ERDOĞAN, K.; YALIN, A., Onkogenler. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 250

14. Yüzbaşıoğlu Arıyürek, S.; Yalın, A.; Aksoy, K., Firstly observation of -87 beta thalassemia mutation by microarray in Konya. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (INSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 250

13. Aktaş, C.; Güler, G.; Söğüt, F.; Yıldırım, M.; Çelik, A.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, A., Electrophysiological, biochemical and genotoxic effects of Luna Experience on heart tissue in rat model. . 41. FEBS Congress, 2016-09-03, 2016-09-08, İzmir, Türkiye, 2016. 40

12. Akkapulu, M.; Yaman, S.; Seçer, D.; Söğüt, F.; Yalın, A.; Vezir, Ö.; Çömelekoğlu, Ü., The role of Na+K ATPase activity in the vasodilatory effect of N-acetylcysteine. 41. FEBS Congress, 2016-09-03, 2016-09-08, İzmir, Türkiye, 2016. 62

11. Berköz, M.; Kahraman, T.; Öncel, T.; Yıldırım, M.; Yalın, A.; Yalın, S., Serum adenosine deaminase and deoxyadenosine deaminase activities in cattle naturally infected with Babesia bovis. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, 2016-05-24, 2016-05-27, Isparta, Türkiye, 2016. 112

10. Yıldırım, M.; Berköz, M.; Çömelekoğlu, Ü.; Akkapulu, M.; Yalın, A.; Yalın, S., Investigation of the effect of Rheum Ribes L. on oxidative stress in diabetic rats.. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, 2016-05-24, 2016-05-27, Isparta, Türkiye, 2016. 112

9. Yıldırım, M.; Berköz, M.; Çömelekoğlu, Ü.; Metin, Ö.; Yalın, A.; Yalın, S., Investigation of the Effect of Rheum Ribes L. on the Oxidative Stress in Kidney Tissue of Experimental Diabetes Model. SANKO Üniversity Innovation in Medicine Summit-2, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep, Türkiye, 2016. 112

8. Yalın, A.; Yüzbaşıoğlu, S.; Yenilmez, E.; Yıldız, Ş., Developing and Running a Clinical Database for Inherited Disorders and a Candidate Nationwide Study. 31st FEBS Congress, 2006-06-24, 2006-06-29, İstanbul, Türkiye, 2006. 237

7. Yüzbaşıoğlu, S.; Yalın, A.; Yıldız, Ş.; Aksoy, K., Erythrocyte Membrane Proteins Changes in Heterozygous and Homozygous Thalassemic Cases. 31st FEBS Congress, 2006-06-24, 2006-06-29, İstanbul, Türkiye, 2006. 212

6. Yüzbaşıoğlu, S.; Yalın, S.; Yalın, E.; Seydel, S.; Aksoy, K., Membrane Deformation in Sickle Cell Anemia. 31st FEBS Congress, 2006-06-24, 2006-06-29, İstanbul, Türkiye, 2006. 0

5. Menziletoğlu, Ş.; Yüzbaşıoğlu, S.; Yalın, E.; Ünlükurt, İ.; Aksoy, K., Genomic and Proteomic Characteristics of a Case Who Have Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Deficiency. XXXth World Congress of the International Society of Hematology, 2005-09-28, 2005-10-02, İstanbul, Türkiye, 2005. 0

4. Yalın, E.; Aksoy, K., Integrating mutation data and structural analysis of the G6PD enzyme. 13th Balkan Biochemical Biophysical Days and Meeting on Metabolic Disorders, 2003-10-12, 2003-10-15, Aydın, Türkiye, 2003. 0

3. Yalın, E.; Yalın, S.; Ünlükurt, I.; Atalay, E.; Aksoy, K., Genotype and phenotype correlation in G6PD enzyme as a model protein. The Second International Biometric Society Conference of the Eastern Mediterranean Region, 2003-01-12, 2003-01-15, Antalya, Türkiye, 2003. 0

2. Dönbak, L.; Csete, C.; Salaçin, S.; Varga, T.; Yalın, E., Çukurova Bölgesinde Eritrosit Enzimleri ve Serum Protein polimorfizmleri (ACP1, PGM1, GLO1, ESD, HP, PI). XVIIth congress of the International Academy of Legal Medicine, 1997-08-20, 1997-08-23, Dublin, İrlanda, 1997. 0

1. Togan, İ.; Fidan, A.; Yalın, E., Genetic Differences Among Turkish Brown Trout (Salmo trutta L.). Molecular Biology in Fish and Aquaculture. An International Symposium, 1995-07-10, 1995-07-13, Plymouth, İrlanda, 1995. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 345

9. AKKAPULU, M.; DEĞİRMENCİ, U.; YILDIRIM, M.; YALIN, A.; YALIN, S., DIYABETLI SIÇANLARIN DALAK DOKUSUNDA EKSANITID VE STAGLIPTININOKSIDATIF STRES ÜZERINE ETKISI. IV. ULUSLAR ARASI AKDENİZ ECZACILIK KONGRESİ (MEDPHACON), 2019-04-26, 2019-04-28, MERSİN, Türkiye, 2019. 60

8. BERKÖZ, M.; YALIN, S.; YILDIRIM, M.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, A., Investigation of The Effect of Punicalagin on Adipocyte Differentiation. 12nd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 50

7. SÖĞÜT, F.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YAMAN, S.; ÖZDEN, V.; SUCU, N.; YILMAZ, N.; YALIN, S., N-asetilsisteinin izole sıçan torasik aorta düz kasında vazospazm giderici olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi, 2017-04-21, 2017-04-23, Mersin, Türkiye, 2017. 10

6. EROĞLU, P.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, S.; SÖĞÜT, F.; YAMAN, S.; BALLI, E.; KARAGÜL, M., Farklı boyutlardaki silisyum dioksit nanoparçaçıklarının karaciğer ve böbrek üzerine etkisi. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi, 2017-04-21, 2017-04-23, Mersin, Türkiye, 2017. 10

5. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Vezir, Ö.; Sucu, N.; Yalın, A.; Yalın, S.; Yılmaz, N., The role of ATP-sensitive potassium channels in the vasodilatory effect of N-acetylcysteine. 41. FEBS Congress, 2016-09-03, 2016-09-08, İzmir, Türkiye, 2016. 25

4. Eroğlu, P.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Yılmaz, S.; Yetkin, D.; Yalın, A., An investigation of the effect of tamoxifen on potassium channel gene expression in breast cancer.. 41. FEBS Congress, 2016-09-03, 2016-09-08, İzmir, Türkiye, 2016. 20

3. Güzelgül, F.; Yalın, A., Orak Hücreli Anemilerde Let-7DGen İfadesi Düzeyleri. Kahramanmaraş Talasemi Sempozyumu I, 2016-04-07, 2016-04-09, Kahramanmaraş, Türkiye, 2016. 100

2. Sarı Gökay, S.; Yıldızdaş, R.; Yılmaz, M.; Aksoy, K.; Yalın, A.; Sertdemir, Y.; Uçar, G., SEPSİS TANILI ÇOCUKLARDA MYD 88 POLİMORFİZMİ. ULUSLARARASI KATILIMLI X. ULUSAL ÇOCUK ACiL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESi VI. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK KONGRESİ, 2013-04-03, 2013-04-07, Antalya, Türkiye, 2013. 25

1. Sarı Gökay, S.; Yıldızdaş, R.; Yılmaz, M.; Aksoy, K.; Yalın, A.; Sertdemir, Y.; Uçar, G., SEPSİS TANILI ÇOCUKLARDA TLR-9 POLİMORFİZMİ. ULUSLARARASI KATILIMLI X. ULUSAL ÇOCUK ACiL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESi VI. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK KONGRESi, 2013-04-03, 2013-04-07, Antalya, Türkiye, 2013. 25

Uluslararası - Özet - Poster 565

16. Çiftçi, İ.; Akkapulu, M.; Demirci, Y.; Argın, M.; Hatungil, E.; Yalın, A., Involvement Of Genetıc Varıants Assocıated Wıth Prımary Open-Angle Glaucoma Pathogenesıs. 13th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences, 2021-06-22, 2021-06-25, Ankara, Türkiye, 2021. 20

Scientific_Meetings_004.pdf

15. Seçer, D.; Akkapulu, M.; Yıldırım, M.; Çelik, A.; Vezir, Ö.; Sucu, N.; Yalın, A., An Investıgatıon On The Assocıatıon Between Atp Dependent Potassıum Channels And Coronary Artery Dısease. 13th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences, 2021-06-22, 2021-06-25, Ankara, Türkiye, 2021. 10

Scientific_Meetings_003.pdf

14. Topal, K.; Akkapulu, M.; Erçolak, V.; Sezer, E.; Yalın, A., Lack Of Assocıatıon Between Varıatıons On Toll-Lıke Receptor Genes And Breast Cancer In Mersin, Southern Turkey. 13th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences, 2021-06-22, 2021-06-25, Ankara, Türkiye, 2021. 25

Scientific_Meetings_005.pdf

13. Lalou, H.; Yıldırım, M.; Akkapulu, M.; Yalın, S.; Yalın, A., Protectıve Effects Of Curcumın And Narıngenın On Lıver Damage Caused By Copper Nanopartıcles. 13th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences, 2021-06-22, 2021-10-18, Ankara, Türkiye, 2021. 25

Scientific_Meetings_006.pdf

12. Gümüşçü, A.; DEĞİRMENCİ, U.; AKKAPULU, M.; YILDIRIM, M.; YALIN, S.; YALIN, A., EFFECT OF CURCUMIN ON PACLITAXEL INDUCED HEPATOTOXICITY. IV. ULUSLAR ARASI AKDENİZ ECZACILIK KONGRESİ (MEDPHACON), 2019-04-26, 2019-04-28, MERSİN, Türkiye, 2019. 20

11. Gümüşçü, A.; DEĞİRMENCİ, U.; AKKAPULU, M.; YILDIRIM, M.; YALIN, S.; YALIN, A., EPİGALLOKATEŞİN GALLATIN BÖBREK DOKUSUNDA PAKLİTAKSEL İLE OLUŞTURULMUŞ OKSİDATİF STRESS ÜZERİNE ETKİSİ. IV. ULUSLAR ARASI AKDENİZ ECZACILIK KONGRESİ (MEDPHACON), 2019-04-26, 2019-04-28, MERSİN, Türkiye, 2019. 20

10. YANPAR, E.; DEĞİRMENCİ, U.; AKKAPULU, M.; YILDIRIM, M.; YALIN, S.; YALIN, A., ETİL ALKOL İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER TOKSİKASYONUNDA PUNİCALAGİN’İN OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ. IV. ULUSLAR ARASI AKDENİZ ECZACILIK KONGRESİ (MEDPHACON), 2019-04-26, 2019-04-28, MERSİN, Türkiye, 2019. 20

Scientific_Meetings_002.pdf

9. YALIN, A.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; ÖZBAY, E.; YILDIRIM, M.; BERKÖZ, M.; YALIN, S., Effects of antihyperglycemic agents on QT interval value of diabetic rats.. 12nd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 42

8. YILDIRIM, M.; BERKÖZ, M.; AKKAPULU, M.; ÖZCAN METİN, T.; BALLI, E.; YALIN, S.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü., Histologic investigation of ışgın (Rheum ribes L.) in diabetic rats. 7 th International Molecular Biology and Biotechnology Congres, 2018-04-25, 2018-04-27, KONYA, Türkiye, 2018. 5

7. YILDIRIM, M.; ÖZBAY, E.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; BERKÖZ, M.; YALIN, S.; YALIN, A., The effectiveness of exenatide, sitagliptin and insulin in treatment of diabetic neuropathy: A comparative experimental study in rats. . 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 2018-04-25, 2018-04-27, KONYA, Türkiye, 2018. 20

6. KAHRAMAN, T.; YILDIRIM, M.; BERKÖZ, M.; YALIN, A.; Mahmood, E.; Allahverdiyev, O.; YALIN, S., The effect of Juniperus communis oil on oxidative stress in brain tissue of diabetic rats. 3. İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2017-04-26, 2017-04-29, İSTANBUL, Türkiye, . 22

5. Güzelgül, F.; Seydel, Ş.; Yalın, A.; Sönmez, E.; Aksoy, K., Determination of Hb A1c values in beta thalassemia. 41. FEBS Congress, 2016-09-03, 2016-09-08, İzmir, Türkiye, 2016. 35

4. Seydel, Ş.; Güzelgül, F.; Yalın, A.; Sönmez, E.; Aksoy, K., The effects of hemoglobin variants on measurements of HbA1C by HPLC. 41. FEBS Congress, 2016-09-03, 2016-09-08, İzmir, Türkiye, 2016. 35

3. YILDIRIM, M.; KAHRAMAN, T.; ÖNCEL, T.; BERKÖZ, M.; YALIN, A.; YALIN, S., Babesia Bovis Infection Increases Protein Oxidation and Decreases Paraoxonase/Arylesterase Activities. 2nd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 2015-11-27, 2019-11-29, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 22

2. GÜZELGÜL, F.; YALIN, A.; ALPARSLAN, N.; AKSOY, K., Analysis of miR-320a and miR-320b Expression Levels in Sickle Cell Anemia.. International Symposium on Advances in Predictive and Personalized Medicine, 2015-04-02, 2015-04-03, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 42

1. GÜZELGÜL, F.; YALIN, A.; ALPARSLAN, N.; AKSOY, K., Do miR-29A and MiR-96 have any effect up-regulation on HbF levels?. IFCC Worldlab , 2014-06-22, 2014-06-26, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 42

Ulusal - Özet - Sözlü 110

3. Vezir, Ö.; Sucu, N.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Yılmaz, N.; Yalın, A., N-Asetilsistein’in vazodilatatör etkisinde ATP-sensitif potasyum kanallarının rolü ve gen ekspresyonun etkisi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, 2016-11-03, 2016-11-06, Antalya, Türkiye, 2016. 20

2. GÜZELGÜL, F.; YALIN, A.; ALPARSLAN, N.; KILINÇ, Y.; AKSOY, K., MİR-144’ün baskılanması HB SS’lilerin HBF düzeyini yükseltmede yeni bir yaklaşım olarak kullanılabilir mi?. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2015-10-21, 2015-10-24, ANTALYA, Türkiye, 2015. 40

1. EVRENSEL, E.; YALIN, A.; AKSOY, K., Kayseri yöresinde B-Talasemi mutasyon dağılımı. Tanıda Moleküler Tıp Sempozyumu, 2003-06-05, 2003-06-08, DİYARBAKIR, Türkiye, 2003. 50

Ulusal - Özet - Poster 360

37. BELGE KURUTAŞ, E.; GÜNGÖR, M.; AKSAN, M.; KABAKÇI, B.; MİRALOĞLU, M.; YALIN, A., Steril İnsan İdrarında Nörona Spesifik Enolaz’ın Biyolojik Varyasyonları. . Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri, 2013-11-07, 2013-11-09, KAHRAMANMARAŞ, Türkiye, 2013. 10

36. BİLEN, M.; EROĞLU, P.; YALIN, A.; ÇALIKUŞU, Z.; BERKÖZ, M.; YEŞİLTEPE, Y.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü., . PALB2 Genindeki Üç Polimorfik Varyasyonun Meme Kanser Riski ile İlişkisi. . Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-30, AYDIN, Türkiye, 2013. 12

35. Güzelgül, F.; Yalın, A.; Kılınç, Y.; Aksoy, K.,  Hb Stanleyville II  /  ve Heterozigot 3,7 /  Hb Stanleyville II Olgularının Hematolojik Verileri. 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2011-11-29, 2011-12-02, Adana, Türkiye, 2011. 21

34. SEYDEL, G.; YALIN, A.; AKSOY, K., Anormal hemoglobinlerin moleküler tanısı için mikroarray yöntemi ile prob tasarlanması.. 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2011-11-29, 2011-12-02, ADANA, Türkiye, 2011. 25

33. Yalın, A.; Yalın, S.; Kıymet, K., G6PD Enzim Eksikliği Saptanan Bir Olgunun Biyokimyasal Özellikleri. . 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2011-10-19, 2011-10-22, Ankara, Türkiye, 2011. 25

32. Seydel, G.; Yalın, E.; Kıymet, K., Hb E Saskatoon ve Hb G-Coushatta Olgularının Proteomik ve Genomik Düzeyde Karşılaştırılması. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2011-10-19, 2011-10-22, Ankara, Türkiye, 2011. 0

31. Güzelgül, F.; Yalın, A.; Aksoy, K., Alfa Globin Zincirinde Meydana Gelen Mutasyonların DNA Dizi Analizi ile Belirlenmesi. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2011-10-19, 2011-10-22, Ankara, Türkiye, 2011. 25

30. Seydel, G.; Yalın, E.; Aksoy, K., Türkiye’de Ender Gözlenen Frameshift Mutasyonu: 2 Globin Zinciri 5 Nükleotid Delesyonel Mutasyonu (TGAGGC). Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 7. Ulusal Kongresi, 2011-09-27, 2011-10-01, Dalaman, Türkiye, 2011. 0

29. Seydel, G.; Yalın, E.; AKSOY, K., Anormal Hemoglobinlerin Tanımlanmasında Selüloz Asetat, HPLC ve Microarray Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 7. Ulusal Kongresi, 2011-09-27, 2011-10-01, Dalaman, Türkiye, 2011. 0

28. Güzelgül, F.; Yalın, E.; Aksoy, K., Türkiye’de İlk Kez Gözlenen Anormal Hemoglobin: Hb Stanleyville II. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2010-10-27, 2010-10-30, Eskişehir, Türkiye, 2010. 0

27. Eroğlu, P.; Yalın, E.; Hazar, B.; Öztürk, C.; Berköz, M.; Yalın, S., CYP2E1 ( Sitokrom P450 2E1) Gen Polimorfizminin Lenfoma Vakalarında Araştırılması. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2010-10-27, 2010-10-30, Eskişehir, Türkiye, 2010. 0

26. Güzelgül, F.; Karakoyun, G.; Tahiroğlu, M.; Yalın, E.; Aksoy, K., Alfa Globin Zincirini Etkileyen Mutasyonların Moleküler Genetik Yöntemlerle Belirlenmesi. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2009-10-28, 2009-10-31, İstanbul, Türkiye, 2009. 0

25. Yalın, E.; Güzelgül, F.; Albayrak, O.; Karakoyun, G.; Aksoy, K., Determination of Alpha Thalassemia Mutations by Quantitative Real Time PCR Methodology. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2009-10-28, 2009-10-31, İstanbul, Türkiye, 2009. 0

24. Güçlütürk, Z.; Yalın, E.; Tuli, A.; Aksoy, K., Hematolojik veriler Alfa 3,7 Delesyonunda Normalden Farklı mıdır?. 20. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2008-10-29, 2008-11-01, Nevşehir, Türkiye, 2008. 0

23. Berköz, M.; Yalın, S.; Yalın, E.; Şahin, N.; Eroğlu, P.; Güler, V.; Kul, S., CYP2B6 gene polymorphism in Turkish population. X.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2007-09-06, 2007-09-09, Antalya, Türkiye, 2007. 0

22. Yalın, A.; Yüzbaşıoğlu, S.; Yıldız, Ş.; Yenilmez, E.; Düzgünce, D.; Özkaralı, E.; Tuli, A., DNA Mikroarray Teknolojisi Kullanılarak Beta Talasemi ve Anormal Hemoglobin Mutasyonlarının Tanımlanması. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 2006-04-27, 2006-04-30, Antalya, Türkiye, 2006. 18

21. Çürük, M.; Yalın, A.; Tuli, A.; Aksoy, K., Orak Hücre Anemili Annelerin Prenatal Tanı Sonuçları. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 3. Ulusal Kongresi, 2005-09-21, 2005-09-24, Antalya, Türkiye, 2005. 21

20. Menziletoğlu, Ş.; Yüzbaşıoğlu, S.; Yalın, E.; Ünlükurt, İ.; Aksoy, K., Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği ve Talasemi Taşıyıcısı Olan Bir Olgunun Mutasyon Analizi. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 2. Ulusal Kongresi, 2004-09-21, 2004-09-24, Muğla, Türkiye, 2004. 0

19. Yüzbaşıoğlu, S.; Yıldız, Ş.; Ünlükurt, İ.; Yalın, E.; Kahraman, E.; Tosun, F.; Altunkılıç, S., Hb E ve Beta Talasemi Taşıyıcısı Olan, G6PD Enzim Aktivitesi Yüksek Bir Ailenin Moleküler Verileri. 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2004-05-15, 2015-08-10, Trabzon, Türkiye, 2004. 0

18. Yalın, A.; Aksoy, K., -Talasemili Olguların Hematolojik Verilerinin Ayırım Fonksiyon Analizi. 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2004-05-15, 2004-05-19, Trabzon, Türkiye, 2004. 25

17. Yalın, A.; Aksoy, K., Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminde mutasyon ve Yapı-Fonksiyon Analizleri. 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2004-05-15, 2004-05-19, Trabzon, Türkiye, 2004. 25

16. Yalın, E.; Yıldız, Ş.; Yüzbaşıoğlu, S.; Tuli, A.; Dündar, E.; Çürük, A.; Şaşmaz, İ., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tanı Merkezi’nin Hemoglobinopati ve Talasemi Konusunda Yapılanması. VI.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 2004-04-21, 2004-04-24, Antalya, Türkiye, 2004. 0

15. Yalın, A.; Yüzbaşıoğlu, S.; Çürük, M.; Attila, G.; Tuli, A.; Aksoy, K., Çukurova Bölgesinin Prenatal Tanı Verileri. II. Ulusal Hemoglobinopati Kongresi, 2002-10-30, 2002-11-01, Adana, Türkiye, 2002. 21

14. Menziletoğlu, Ş.; Yalın, A.; Yüzbaşıoğlu, S.; Attila, G.; Çürük, A.; Tuli, A.; Aksoy, K., Çukurova Üniversitesi Prenatal Tanı Merkezi Verileri (1992-2002): Talasemi ve Hemoglobinopati. V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 2002-10-09, 2002-10-12, Konya, Türkiye, 2002. 17

13. Yalın, A.; Yüzbaşıoğlu, S.; Attila, G.; Çürük, M.; Tuli, A.; Aksoy, K., Çukurova Bölgesinin Prenatal Tanı Verileri: Hemoglobinopati ve Talasemi. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2002-06-24, 2002-06-27, Ankara, Türkiye, 2002. 21

12. Yalın, A.; Aksoy, K., Alfa talasemili olgularda genetik ve morfometrik karşılaştırma. I. Ulusal Tanıda Moleküler Genetik Kongresi, 2002-04-18, 2002-04-22, Adana, Türkiye, 2002. 25

11. Yüzbaşıoğlu, S.; Yalın, A.; Yıldız, Ş.; Aksoy, K., Talasemili olgularda oksidatif hasarın eritrosit membran proteinlerine etkisi. I. Ulusal Tanıda Moleküler Genetik Kongresi, 2002-04-18, 2002-04-22, Adana, Türkiye, 2002. 21

10. Uğurluay, T.; Yalın, E.; Yıldız, Ş.; Yüzbaşıoğlu, S.; Aksoy, K., Malondialdehid (MDA) düzeyi hangi yaş grubunda daha anlamlıdır?. V. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2002-03-28, 2002-03-30, Adana, Türkiye, 2002. 0

9. Aksoy, K.; Yalın, E., Sistatiyonin sentetaz enzimine karşı antikor üretimi. 2. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi, 2001-11-07, 2001-11-08, İstanbul, Türkiye, 2001. 0

8. Uğurluay, T.; Yalın, E.; Okuyaz, R.; Tüysüz, N.; Aksoy, K., Aterosklerotik risk faktörlerini saptamada malondialdehid (MDA) kullanılabilirmi?. II. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 2001-10-31, 2001-11-04, Kuşadası, Türkiye, 2001. 0

7. Evrensel, E.; Yalın, E.; Aksoy, K., Kayseri Yöresinin -talasemi mutasyon tipi. 3. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 2001-10-17, 2001-10-20, Ankara, Türkiye, 2001. 0

6. Yalın, S.; Yalın, A.; Yüzbaşıoğlu, S.; Yıldız, Ş.; Aksoy, K., Eritrosit membran proteinlerine serbest radikallerin etkisi. III.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 2001-10-17, 2001-10-20, Ankara, Türkiye, 2001. 20

5. Yalın, S.; Erdağ, B.; Yalın, E.; Atalay, E.; Aksoy, K., Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzimine karşı scFv kütüphanesinin hazırlanması. XIX.Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve Workshop, Hematoloji-Onkoloji’de Güncel Yaklaşımlar ve Deneysel Tümör Oluşturma Yöntemleri, 2001-05-24, 2001-05-26, Kayseri, Türkiye, 2001. 0

4. Yalın, A.; Çürük, M.; Aksoy, K., G6PD mutasyonlarının moleküler düzeyde belirlenmesi. XVI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2000-10-23, 2000-10-27, İzmir, Türkiye, 2000. 25

3. Çürük, M.; Attila, G.; Tuli, A.; Yalın, E.; Şaşmaz, İ.; Evrüke, C.; Kılınç, Y., Çukurova Bölgesinde Belirlenen Beta Talasemi Mutasyonları. 1.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 2000-04-19, 2000-04-23, Kuşadası, Türkiye, 2000. 0

2. Yalın, S.; Tuli, A.; Ünal, B.; Yalın, E.; Aksoy, K., Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği ve antioksidan sistem düzeyleri. XXVI.Ulusal Hematoloji Kongresi, 1998-10-31, 1998-11-03, Ankara, Türkiye, 1998. 0

1. Plan, E.; Kocabaş, A.; Gezgin, F.; Yalın, E.; Emre, Y.; Togan, i., Balık Toplumlarının korunması ve araştırılmasında Moleküler Markerlerin Kullanımı. XI. Ulusal Su Kaynakları Sempozyumu, 1997-09-17, 1997-09-19, Isparta, Türkiye, 1997. 0

Ulusal - Yürütücü 800

8. Etil Alkol ile Oluşturulan Karaciğer Toksikasyonunda Punicalagin’nin Oksidatif Stres ve İnflamasyon Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2018-1-TP2-2804, 11000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

7. Asit Algılayıcı İyon Kanalları 1 (ASIC1) ve Geçici Reseptör Potansiyel Kanal Vanilloid 1 (TRPV1) Gen Varyasyonlarının Koroner Arter Hastalığı ile İlişkisi, BAP, Proje No: 2021-1-TP3-4171, 25000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

6. 8. Alfa talasemi mutasyonlarının kantitatif Real Time PCR yöntemleriyle belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 108S119, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

5. 7. Alfa talasemilerin yeni yöntemlerle tanımlanması: Alfa globin mRNA oranlarının Real Time PCR yöntemiyle belirlenmesi, BAP, Proje No: TF2007BAP47, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. Meme Kanseri Olgularında Toll Benzeri Reseptörleri Kodlayan Genlerde Rastlanan Varyasyonların Belirlenmesi , BAP, Proje No: 2019-3-TP2-3819, 9750 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Primer Açık Açılı Glakom Patogenezinde MYOC ve OPTN Genlerinde Yerleşik Mutasyonların Rolü, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2094, 11000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. ATP Bağımlı Potasyum Kanalı Genlerinde Rastlanan Varyasyonların Koroner Arter Hastalığıyla İlişkilerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1416, 11000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

1. Raynaud Fenomeni Olgularında KATP Proteinlerini Kodlayan Genlerde Rastlanan Varyasyonların Belirlenmesi, BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1417, 11000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 700

15. 4. G6PD enzimine karşı Phage Display tekniği ile antikor üretimi, BAP, Proje No: TF.99.11, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

14. 6. Hemoglobinopatilerin tanısında kullanılacak yeni yöntemlerin alt yapısının oluşturulması: Mikroarray ve Biyoinformatik, , Proje No: DPT-2005 K 120320-E, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

13. 9. Beta Talasemilerde Globin Zinciri mRNA Oranlarının Saptanması, BAP, Proje No: TF2009BAP6, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

12. 12. PALB2 Gen Varyasyonlarının Meme Kanseri Yatkınlığına Etkilerinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE BK (MYB) 2010-5 YL, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

11. Sepsis tanısı alan hastalarda MyD 88 ve TLR 9 polimorfizminin rolü, BAP, Proje No: TF2010LTP25, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

10. 10. Stres ve menopozun öğrenme üzerindeki etkileri, BAP, Proje No: BAP-ECZ F TEB (SY) 2009-7 A, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

9. 5. Talasemi ve G6PD enzim eksikliği olan olgularda eritrosit membran yapısı, serbest radikal ve ATPaz enzim sistemi arasındaki ilişki, BAP, Proje No: TF.2000M.18, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

8. 3. Çukurova bölgesinde moleküler düzeyde saptanan G6PD varyantlarının Phage Display tekniği ile tanımlanması, BAP, Proje No: ULS.TF 98- 38, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

7. 2. Çukurova bölgesinde saptanan G6PD varyantlarının Phage Display yöntemiyle saptanması, BAP, Proje No: SBE.98-D.2, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

6. MCF-7 meme kanseri hücre hattında Fulvestrant'ın sitotoksik etkisinin hERG1 potasyum kanalı gen ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP3-2645, 15000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

5. Diyabetik sıçanlarda glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) reseptör agonistlerinin ve dipeptidil peptidaz-IV (DPP-IV) inhibitörlerinin insülin, insülin reseptörü ve insülin reseptör substrat genlerinin ekspresyonuna etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP3-2532, 19971 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

4. Piretroid İnsektisitlerin Vasküler Düz Kaslarda ATP-Duyarlı Potasyum Kanalı Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: 2016-2-AP1-1948, 32075 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

3. N-Asetilsistein'in Vazodilatatör Etkisinde ATP-Sensitif Potasyum Kanallarının Rolü ve Gen Ekspresyonun Etkisi, TÜBİTAK, Proje No: 214S143, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

2. 1. Çukurova bölgesinde moleküler düzeyde saptanan G6PD varyantlarının Phage Display tekniği ile tanımlanması, TÜBİTAK, Proje No: SBAG-1875, 0 TL, Araştırmacı, 2000,Tamamlandı. 50
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ&ano=40122_26a645b23c24b7d3452bc675649d1954

1. Toplumların genetik yapılarının araştırılması I. İnsan toplumlarının genetik yapısının araştırılması II. Alabalık (Salmo trutta L.) toplumlarının genetik yapısının araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK TBAG Proje No. 1195, 0 TL, Araştırmacı, 1997,Tamamlandı. 50
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ&ts=1452082566&keyword=yal%FDn&s_f=3&page=9&detailed=1

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. Esma YANPAR, Etil Alkol ile Oluşturulan Karaciğer Toksikasyonunda Punicalagin’nin Oksidatif Stres ve İnflamasyon Üzerine Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. İlter Fahir ÇİFTÇİ, Primer Açık Açılı Glakom Patogenezinde MYOC ve OPTN Genlerinde Yerleşik Mutasyonların Rolü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Didem SEÇER, ATP Bağımlı Potasyum Kanalı Genlerinde Rastlanan Varyasyonların Koroner Arter Hastalığıyla İlişkilerinin Araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Aytaç Gümüşcü, Sıçanlarda Oksitadif Strese Karşı Kurkumin ve Epigallokateşin Gallatın Olası Koruyucu Etkilerinin Araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Merih AKKAPULU, Raynaud Fenomeni Olgularında KATP Proteinlerini Kodlayan Genlerde Rastlanan Varyasyonların Belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2006 : 0 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. J TURGUT OZAL MED CENT , [ 2017 : 1 ] . 0
2. J TURGUT OZAL MED CENT , [ 2018 : 1 ] . 0
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2019 : 0 ] . 0
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 0
Ulusal 50
1. XIX.Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve Workshop, 2001-05-24, Kayseri, Türkiye. 25
2. XXI.Ulusal Biyokimya Kongresi, 2009-10-28, İstanbul, Türkiye. 25
1. Türk Biyokimya Derneği , Üye No: 745, Türkiye, 1997-12-17-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Güz BİK 101 Biyokimya Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz EBYK501 Biyokimyasal Laboratuvarı Bulg Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz EBİK 615 Metabolik Hastalıklar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktora 2-0-2
Güz EBİK 506 Nükleik Asit Biyokimyası Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 3-0-3
Güz EBİK 501 Temel Biyokimya I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 4-0-4
Güz EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Güz EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ232 Biyokimya Eczacılık Fakültesi Eczacılık 4-0-4
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EBİK 618 Nörokimya Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktora 2-0-2
Bahar EBİK 514 Labaratuvar Teknik ve Metodlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 1-4-3
Bahar EBİK 506 Nükleik Asit Biyokimyası Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 3-0-3
Bahar EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Bahar EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Güz EBYK501 Biyokimyasal Laboratuvarı Bulg Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz EBİK 614 Serbest Radikal Metabolizması Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktora 2-0-2
Güz EBİK 501 Temel Biyokimya I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Güz EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Güz EBİK 509 Kan Biyokimyası Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Bahar EBİK 524 Kromatografik Yöntemler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 3-0-3
Bahar EBİK 606 Gen Biyokimyası Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktora 2-2-3
Bahar EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Bahar EBİK 514 Labaratuvar Teknik ve Metodlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 1-4-3
Bahar EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Güz BİK 101 Biyokimya Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Güz EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Güz EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Güz EBİK 602 Biyokimyada Araştırma Teknikle Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktora 2-2-3
Güz EBİK 501 Temel Biyokimya I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 4-0-4
Güz EBİK 612 Metabolik Regülasyon Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktora 2-0-2
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-3
Bahar EBİK 503 Karbon Hidrat Biyokim Yası Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 2-0-2
Bahar EBİK 601 Biyokimyada Son Gelişmeler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktora 4-0-4
Bahar EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Bahar EBİK 514 Labaratuvar Teknik ve Metodlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 1-4-3
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-5
Güz EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EBİK 614 Serbest Radikal Metabolizması Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktora 2-0-2
Güz EBİK 501 Temel Biyokimya I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 4-0-4
Güz EBİK 520 Moleküler Biyolojide Kullanıla Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 2-4-3
Güz EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-2
Bahar EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Bahar EBİK 514 Labaratuvar Teknik ve Metodlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 1-4-3
Bahar EBİK 509 Kan Biyokimyası Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 3-0-3
Bahar EBİK 608 Sinyal İleti Mekanizmaları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktora 2-0-2
Bahar EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-4
Güz EBİK 501 Temel Biyokimya I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 4-0-4
Güz EBİK 612 Metabolik Regülasyon Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktora 2-0-2
Güz EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Güz EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Güz EBİK 517 Elekroforez Teknikleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 1-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EBİK 619 Analitik Yöntemlerin Biyokimya Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktora 3-0-3
Bahar EBİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Bahar EBİK 502 Temel Biyokimya II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Yüksek L 4-0-4
Bahar EBİK 608 Sinyal İleti Mekanizmaları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya ( Doktora 2-0-2
Bahar EBİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Biyokimya Anabilim D 4-0-4
Bahar OSD İnsan Genomunun Yapısı ve Evri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz EBİK 612 METABOLİK REGÜLASYON Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-0-2
Güz EBİK 615 METABOLİK HASTALIKLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-0-2
Güz EBİK 606 GEN BİYOKİMYASI Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-2-3
Güz EBİK 617 LİPOPROTEİNLER VE METABOLİZMAL Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-0-2
Güz OSD İnsan Genomunun Yapısı ve Evri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Moleküler Genetik Kavramlara B Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBİK 616 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-2-3
Bahar EBİK 614 SERBEST RADİKAL METABOLİZMASI Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-0-2
Bahar EBİK 514 LABARATUVAR TEKNİK VE METODLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 1-4-3
Bahar OSD İnsan Genomunun Yapısı ve Evri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz EBİK 505 LİPİD BİYOKİMYASI Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-0-2
Güz EBİK 520 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILA Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-4-3
Güz EBİK 608 SİNYAL İLETİ MEKANİZMALARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-0-2
Güz EBİK 615 METABOLİK HASTALIKLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBİK 612 METABOLİK REGÜLASYON Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-0-2
Bahar EBİK 520 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILA Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 2-4-3
Bahar EBİK 502 TEMEL BİYOKİMYA II Sağlık Bilimleri Enstitüsü ECZACILIK BİYOKİMYA 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Barlaz us, S.; Vezir, O.; Yildirim, M.; Bayrak, G.; Yalin, S.; Balli, E.; Yalin, A.; çömelekoğlu, . Protective effect of N-acetyl cysteine against radiotherapy-induced cardiac damage. INFORMA UK LİMİTED, 2020, 96, 661-670.
http://dx.doi.org/10.1080/09553002.2020.1721605
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Yüksel bilen, M.; Berköz, M.; Yalın, A.; çalıkuşu, Z.; Eroğlu, P.; çömelekoğlu, .; Yalın, S. PALB2 genetik varyasyonlarının meme kanseri yatkınlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2020, 45, 186-194.
http://dx.doi.org/10.17826/cumj.634598
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl