Prof.Dr. Ahmet ATASOY

Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm Rehberliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü, Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
13975
OLUŞTURMA
:
2019-08-21 10:18:46
DÜZENLEME
:
2021-12-23 16:56:03
PUAN
:
7775
YABANCI DİL
:
Almanca, D, KPDS, 69


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
İYİ COĞRAFYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ 1996
İYİ BÖLGESEL COĞRAFYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2000
İYİ BÖLGESEL COĞRAFYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. KARAKOÇAN İLÇESİ’NİN COĞRAFî ETÜDÜ Danışman: Dr. Dursun Muhammed ÇİTÇİ, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN TURİZM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-06-16 - Devam ediyor
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-06-16 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ SENATO ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-06-16 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-06-16 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-06-16 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-08-04 - 2023-08-04
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-08-04 - 2023-08-04
BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-06-16 - 2023-06-16
DOÇ. DR. DİŞ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2017-05-18 - 2020-01-23
DOÇ. DR. DİŞ FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2017-05-18 - 2020-01-23
DOÇ. DR. TÜRKİYE COĞRAFYASI ANABİLİM DALI BAŞKANI UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2016-05-18 - 2020-01-23
YAR. DOÇ. DR. FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ MKÜ 2013-05-18 - 2015-05-18
DOÇ. DR. FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ MKÜ 2013-05-18 - 2015-05-18
DOÇ. DR. TÜRKİYE COĞRAFYASI ANABİLİM DALI BAŞKANI MKÜ 2013-04-26 - 2015-05-18
YARD. DOÇ. DR. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SOSYAL BİLİMLER UZMANLIK GRUBU ÜYESİ MKÜ 2012-05-18 - 2015-05-18
YAR. DOÇ. DR. COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MKÜ 2011-05-18 - 2013-05-18
YAR. DOÇ. DR. TÜRKİYE COĞRAFYASI ANABİLİM DALI BAŞKANI MKÜ 2010-05-18 - 2014-05-18
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2021
3. ATASOY, A. UŞAK’IN DAĞLIK VE ENGEBELİ ALANLARDA OLUŞMUŞ KROMİK KAMBİK TOPRAKLAR. INTERNATİONAL SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2021, 88, 3977-3995. 0 + 0
10.26449/sssj.3389

2. ATASOY, A.; ERCİK, C. GÜLNAR (MERSİN) GEZENDE KANYONU’NUN TURİZM POTANSİYELİ. KARADENİZ ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİ, 2021, 51, 151-177. 0 + 0
10.17498/kdeniz.958058

2020
1. ATASOY, A.; ERCİK, C.; KARDAŞ, K. HASSA (HATAY) DİPSİZ MAĞARA (OLUŞUMU, HABİTATI VE TOPLAYICILIK YÖNÜYLE)·DIPSIZ CAVE IN HASSA (HATAY) (IN TERMS OF FORMATION, HABITAT AND GATHERING). ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2020, 13, 192-201. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 5000
2018
5. ATASOY, A.; ÇİTÇİ, M. Karakoçan İlçesi’xxnin (Elazığ) Kaplıcaları. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, 2018, , 493-510. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.963

2014
4. ÖZŞAHİN, E.; ATASOY, A. Aşağı Asi Nehri Havzası’nda (Hatay) Arazi Kullanımı ve Arazi Örtüsü (AKAÖ) Değişiminin (1990-2011) Erozyon Üzerindeki Etkis. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2014, 7, 457-468. 1000 + 0
2013
3. ATASOY, A.; ÖZŞAHİN, E. Yükseltiye Bağlı Olarak Nüfus Değişir mi? HATAY Örneği. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2013, 6, -. 1000 + 0
2010
2. ATASOY, A.; ÇİTÇİ, M. Karakoçan İlçesi’xxnin (Elazığ) Bitki Örtüsü. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2010, , 736-755. 1000 + 0
DOI:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1319

2009
1. ATASOY, A.; ÇİTÇİ, M. Elazığ Şehri’nin Nüfus Özellikleri ve Çevrenin Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkisi. TURKİSH STUDİES INTERNATIONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES LİTERATURE AND TURKİSH OR TURKİC, 2009, , 197-226. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.677

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2020
1. Atasoy, A. HASSA (HATAY) DİPSİZ MAĞARA (OLUŞUMU, HABİTATI VE TOPLAYICILIK YÖNÜYLE). ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 2020, 13, 191-201. 200 + 0
http://https://www.sosyalarastirmalar.com/

Publications_001.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 700
2018
7. ATASOY, A. UŞAK İLİNİN DALGALI YÜZEYLERIN KALSIK KAMBISOLTOPRAKLARI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 6, 1-22. 100 + 0
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13725

6. ATASOY, A. UŞAK İLİNİN ESKİ GÖL TABANI ÜZERİNDE OLUŞMUŞ KALSİK KAMBİSOL TOPRAKLARI. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2018, 57, 75-101. 100 + 0
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14313

5. ATASOY, A. UŞAK İLİ’NİN FLUVİSOL TOPRAKLARI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 6, 48-74. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13724

2017
4. ATASOY, A. Hassa İlçesi’xxnin (Hatay) İklimi. ASOS JOURNAL, 2017, 5, 34-69. 100 + 0
1

3. ATASOY, A. ÇATILI SUYU HAVZASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN (HASSA) JEOMORFOLOJİSİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 10, 474-492. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1909

2. ATASOY, A. Hassa İlçesi’xxnin (Hatay) Toprak Coğrafyası. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 10, 253-269. 100 + 0
2014
1. ATASOY, A. Suriyeli Sığınmacıların Kırıkhan a Hatay Etkileri. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2014, 8, 457-470. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813659

Ulusal - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2018
8. ATASOY, A.; ÇİTÇİ, M. KKTC’de Kentleşme. DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ,, 2018, , -. 0 + 0
7. ATASOY, A.; ÇİTÇİ, M. Elazığ’ın Su Problemleri Ve Su Kirliliği. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, , -. 0 + 0
2012
6. ATASOY, A. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Köy Yerleşmelerine Coğrafi Bir Bakış. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 9, 265-284. 0 + 0
2011
5. ATASOY, A. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Nüfus Coğrafyası. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011, , 29-62. 0 + 0
2009
4. ATASOY, A.; ÇİTÇİ, M. Değişen İklim Koşullarının Elazığ Ovası ile Yakın Çevresinin Ekosistemine Etkileri. DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, 2009, , 33-52. 0 + 0
2008
3. ATASOY, A.; ÇİTÇİ, M. Elazığ Şehri’nin Çevre Sorunları. ”, DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, 2008, , -. 0 + 0
2006
2. ATASOY, A.; ÇİTÇİ, M. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Ekonomik Etkinlikler. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2006, , 33-61. 0 + 0
2000
1. ATASOY, A.; ÇİTÇİ, M. Elazığ Şehrinin Bir Semti Olan Aksaray Mahallesi’xxnin Kuruluşu Gelişimi ve Fonksiyonel Özellikleri. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2000, , -. 0 + 0
Ulusal - Diğer 100
2011
1. ATASOY, A. Şehir Coğrafyası Açısından Karakoçan. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011, , 159-183. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 100
2014
1. ATASOY, A.; GEÇEN, R. Reyhanlı İlçesi topraklarında tuzlanma problemi. TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, 2014, , 21-28. 100 + 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 0
1. ATASOY, A. AKDENIZ’IN TURIZM GÜNEŞI MERSIN, ISBN: 978-625-433-11-0, NOBEL, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 625
1. ATASOY, A. IV. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi Kitabı, ISBN: , Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 625
1. Atasoy, A.; Yılmaz, L.; Ercik, C.; Kardaş, K. Bozyazı (Mersin) Turizm Destinasyonu, ISBN: 978-605-7839-81-7, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 112 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 125
http://www.atlasakademiyayin.com
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 625
1. Atasoy, A. Yöre Araştırmaları (Hassa Örneği), ISBN: 978-6057839-52-7, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 397 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 500
http://atlasakademiyayin.com
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 625
1. ATASOY, A. Yöre Araştırmaları (Hassa Örneği), ISBN: 978-605-7839-52-7, Atlas Akademi Yayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 397 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2020. 0
2. ATASOY, A. Toprak araştırmaları (Uşak Örneği), ISBN: 978-605-7839-68-8, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 128 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 0
3. ATASOY, A.; YILMAZ, L.; ERCİK, C.; KARDAŞ, K. Bozyazı (Mersin) Turizm Destinasyonu, ISBN: 978-605-7839-81-7, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 112 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 0
4. ATASOY, A. Hassa İlçesi nin Hatay Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, ISBN: 9786059622103, Tiydem Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 212 Sayfa, Türkçe, Kayseri, Türkiye, 2016. 0
5. ATASOY, A. Toprak Araştırmaları (Uşak Örneği), ISBN: 978-605-7839-68-8, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 128 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 0
6. ATASOY, A. AKDENİZ'İN TURİZM GÜNEŞİ MERSİN, ISBN: 978-625-433-119-0, NOBEL, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 31 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
7. ATASOY, A. Reyjanlı İlçesi’xxnin Coğrafyası, ISBN: 978-975-7989-35-6, Pegem Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 344 Sayfa, Türkçe, Antakya, Türkiye, 2012. 0
8. ÖZŞAHİN, E.; ATASOY, A. Aşağı Asi Nehri Havzası’xxnın Coğrafi Bilgi sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleriyle Erozyon Analizi, ISBN: 978-975-7989-46-2, Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 200 Sayfa, Türkçe, HATAY, Türkiye, 2014. 0
9. ATASOY, A. Uşak Atlası, ISBN: 978-605-4510-82-5, Tiydem Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 127 Sayfa, Türkçe, KAYSERİ, Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Yürütücü 400

6. Selvioğlu Peribacalarının Turizm Olnaklarına Göre Planlnaması, Araştırma Projesi, Proje No: , 12000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 0

5. Karabeyli (Uşak) Peribacaları'nın Doğa Turizm Olanaklarına Göre Planlanması, BAP, Proje No: 2016/MF014, 12000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

4. Uşak İli Toprak Haritası, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: R33/16/DF D/0016, 65000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0

3. Hassa İlçesi’nin Nüfus ve Yerleşme Özellikleri, BAP, Proje No: MKÜBAP (2012-2015, 5000 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

2. Aşağı Asi Havzası'nın Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) Yöntemleriyle Erozyon Analizi, BAP, Proje No: MKÜBAP -1201 M 0112, 25000 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100
Projects_004.pdf

1. Reyhanlı İlçesinin Coğrafyası, BAP, Proje No: MKÜBAP - 1005 M 0116, 12 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100
Projects_002.pdf

Ulusal - Proje Koordinatörü 0

3. UŞAK İLİ TOPRAK HARİTASI, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: , 62436 TL, Proje Koordinatörü, 2017,Tamamlandı. 0

2. UŞAK İLİ TOPRAK HARİTASI, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: , 62436 TL, Proje Koordinatörü, 2017,Tamamlandı. 0

1. Karakoçan İlçesi nin Coğrafi Etüdü, BAP, Proje No: , 6000 TL, Proje Koordinatörü, 2008,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Karakoçan İlçesi’nin Coğrafi Etüdü, BAP, Proje No: FÜBAP-1443, 3000 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

Ulusal - projects.gorevler. 0

1. HASSA İLÇESİNİN NÜFUS VE YERLEŞME ÖZELLİKLERİ, BAP, Proje No: , 5000 TL, projects.gorevler., 2015,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz REH217 Doğa Tarihi ve Rehberliği Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz REH 103 Türkiye Turizm Coğrafyası Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz REH 217 Doğa Tarihi ve Rehberliği Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz TREH 553 Doğal Ortam Etütlüleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TREH 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Güz TREH 551 Cbs ( Coğrafi Bilgi Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar REH 220 Harita Okumacılığı ve Gprs Uyg Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar REH 218 Dünya Turizm Coğrafyası Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar REH 218 Dünya Turizm Coğrafyası Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar REH 312 Türkiye'nin Flora ve Faunası Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar REH 402 Yönlendirilmiş Çalışma Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 0-2-1
Bahar REH 220 Harita Okumacılığı ve Gprs Uyg Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Atasoy, A. UŞAK’IN DAĞLIK VE ENGEBELİ ALANLARDA OLUŞMUŞ KROMİK KAMBİK TOPRAKLAR. INTERNATİONAL SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2021, 88, 3977-3995.
10.26449/sssj.3389
Atasoy, A.; Ercik, C. GÜLNAR (MERSİN) GEZENDE KANYONU’NUN TURİZM POTANSİYELİ. KARADENİZ ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİ, 2021, 51, 151-177.
10.17498/kdeniz.958058
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Atasoy, A. AKDENIZ’IN TURIZM GÜNEŞI MERSIN, ISBN: 978-625-433-11-0, NOBEL, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl