Arş.Gör. Ali Ammar Kurt
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok, 2. Kat
Telefon
:
+90--
Dahili
:
11217
E-MAIL
:
aliammarkurt@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2020-02-25 10:44:10
DÜZENLEME
:
2023-10-24 10:19:03
PUAN
:
950
YABANCI DİL
:
İngilizce, C2, YDS, 92,5
Researcher ID
Scopus ID
h-index
2
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017
YÜKSEK LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019
DOKTORA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2023
Yüksek Lisans Tezi

1. Genç Yetişkinlerde Akılcı Olmayan Romantik İlişki İnançları, Bilişsel Esneklik ve Benliğin Ayrımlaşması İlişkisinin İncelenmesi Danışman: Dr. Bülent Gündüz, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2019.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-02-17 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2023
2. KURT, A.; UZUN, N. Development of Perceived Family Boundaries in Young Adults Scale. TURKİSH PSYCHOLOGİCAL COUNSELİNG AND GUİDANCE JOURNAL, 2023, 13, 160-169. 0 + 0
10.17066/tpdrd.1297253ab

2020
1. KURT, A.; GÜNDÜZ, B. The Investigation of Relationship Between Irrational Relationship Beliefs, Cognitive Flexibility and Differentiation of Self in Young Adults. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 49, 28-44. 0 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2023
1. KÖRÜK, S.; KARABABA, A.; KURT, A. Questioning Turkish Psychological Counselor Trainees’ Prejudices towards Some Clients: Reflections of the Social Context. THE INTERNATİONAL JOURNAL OF COUNSELİNG AND EDUCATİON, 2023, 8, 36-44. 100 + 0
10.23916/0020230841910

Uluslararası - Alan endexleri 200
2022
2. BAKIR AYGAR, B.; KURT, A. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUKLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN ARACI ROLÜ. ULUSLARARASI İNOVATİF EĞİTİM ARAŞTIRMACISI, 2022, 2, 1-26. 100 + 0
10.29228/iedres.62369

1. KÖRÜK, S.; KURT, A.; KARABABA, A. Turkish Attributions to Marriage: the Role of Family of Origin Functioning and Perceived Parenting. INTERNATİONAL JOURNAL OF SYSTEMİC THERAPY, 2022, , -. 100 + 0
10.1080/2692398X.2022.2121588

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2020
1. KURT, A.; GÜNDÜZ, B. Genç Yetişkinlerde Akılcı Olmayan Romantik İlişki İnançları Bilişsel Esneklik ve Benliğin Ayrımlaşması İlişkisinin İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 49, 28-44. 200 + 0
10.14812/cufej.658628

Ulusal - Diğer 100
2019
1. KÖRÜK, S.; KURT, A. Üniversite Öğrencilerinde Evlilik Öncesi Romantik İlişkilerin Değerlendirilmesinde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Yordayıcı Rolü. YAŞAM BECERİLERİ PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2019, 3, -. 100 + 0
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 0
1. GÜNDÜZ, B.; KURT, A. Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları, ISBN: 978-625-402-051-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 896 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2020. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. AKBAY, S.; KURT, A. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 907 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
2. ÇAPRİ, B.; KURT, A. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 907 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. GİZİR, C.; USLUOĞLU, F.; ŞAHİN YOLUK, İ.; KURT, A. Travma Sonrası Grup Temelli Müdahale Programı (TS-GTM) - Grup Lideri Uygulama El Kitabı, ISBN: 978-975-11-6006-5, Milli Eğitim Bakanlığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 212 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 300

1. KURT, A.; GÜNDÜZ, B., The Effect of Marriage Expectations and Marriage Anxiety on Meaning of Marriage. 22. Uluslararası PDR Kongresi, 2021-10-07, , Muş, Türkiye, . 100

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Körük, S.; Kurt, A.; Karababa, A. Turkish Attributions to Marriage: the Role of Family of Origin Functioning and Perceived Parenting. INTERNATİONAL JOURNAL OF SYSTEMİC THERAPY, 2022, , -.
10.1080/2692398X.2022.2121588
Bakır aygar, B.; Kurt, A. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUKLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN ARACI ROLÜ. ULUSLARARASI İNOVATİF EĞİTİM ARAŞTIRMACISI, 2022, 2, 1-26.
10.29228/iedres.62369
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
çapri, B.; Kurt, A. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 907 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Akbay, S.; Kurt, A. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 907 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
çapri, B.; Kurt, A. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 907 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Akbay, S.; Kurt, A. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 907 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kurt, A.; Gündüz, B. Genç Yetişkinlerde Akılcı Olmayan Romantik İlişki İnançları Bilişsel Esneklik ve Benliğin Ayrımlaşması İlişkisinin İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 49, 28-44,
10.14812/cufej.658628

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 5
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kurt, A.; Gündüz, B. Genç Yetişkinlerde Akılcı Olmayan Romantik İlişki İnançları Bilişsel Esneklik ve Benliğin Ayrımlaşması İlişkisinin İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 49, 28-44,
10.14812/cufej.658628

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Gündüz, B.; Kurt, A. Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları, ISBN: 978-625-402-051-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 896 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2020.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl