Arş.Gör. Alper ERDEM

Birim
:
Fen Fakültesi / Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Çiftlikköy Yerleşkesi, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
E-MAIL
:
alpererdem@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2020-02-12 12:50:14
DÜZENLEME
:
2024-05-31 16:18:16
PUAN
:
2900
YABANCI DİL
:
İngilizce, C1, YÖKDİL, 78,75000
İngilizce, , YÖKDİL, 78.75000
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MATEMATİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2018
DOKTORA MATEMATİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021
YÜKSEK LİSANS MATEMATİK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2021
Yüksek Lisans Tezi

1. t-kobalans ve t-kobalansır sayıları Danışman: Dr. Ahmet Tekcan, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye, 2021.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-02-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ARŞ GÖR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-02-06 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2024
2. TUNÇ, T.; ERDEM, A. Korovkin-type theorems via some modes of convergence. FILOMAT, 2024, 38, 8-. 1000 + 0
10.2298/FIL2402523T

2021
1. TUNÇ, T.; ERDEM, A. A note on convergence theorems for integrals. MİSKOLC MATHEMATİCAL NOTES, 2021, 22, 1000-1011. 1000 + 0
10.18514/MMN.2021.3414

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2022
1. TEKCAN, A.; ERDEM, A. General Terms of All Almost Balancing Numbers of First and Second Type. COMMUNİCATİONS İN MATHEMATİCS, 2022, 31, 155-167. 200 + 0
https://cm.episciences.org/10318

Publications_002.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2020
1. TEKCAN, A.; ERDEM, A. t-Cobalancing Numbers and t-Cobalancers. NOTES ON NUMBER THEORY AND DİSCRETE MATHS, 2020, 26, 45-58. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
1. Tekcan, A.; ERDEM, A. t-cobalancing numbers and t-cobalancers. NOTES ON NUMBER THEORY AND DİSCRETE MATHEMATİCS, 2020, 26, 45-58. 300 + 0
http://nntdm.net/volume-26-2020/number-1/45-58/

Publications_001.pdf

Ulusal - Alan endexleri 100
2022
1. TEKCAN, A.; ERDEM, A. General Terms of All Almost Balancing Numbers of First and Second Type. COMMUNİCATİONS IN MATHEMATİCS, 2022, 31, 155-167. 100 + 0
10.46298/cm.10318

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. TUNÇ, T.; ERDEM, A., On statistically convergence theorems for Lebesgue integrable functions. MATHEMATICAL ANALYSIS, DIFFERENTIAL EQUATION & APPLICATIONS - MADEA 9, 2021-06-21, , Bişkek, Kırgızistan, . 100

1. Tunç, T.; Erdem, A., Korovkin-type theorems for some types of convergence.. Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfransın, 2023-04-26, 2023-04-28, Baku, Azerbaycan, 2023. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl