Öğr.Gör. Alp Şahin Çiçeklioğlu

Birim
:
İŞ Adresi
: Basın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir / Mersin
Telefon
:
+90-324-3610063
Dahili
:
13101
E-MAIL
:
alpsahin@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
alpsahinciceklioglu@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2021-02-24 13:33:39
DÜZENLEME
:
2024-05-25 17:34:24
PUAN
:
1825
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GAZETECİLİK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017
YÜKSEK LİSANS RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019
DOKTORA RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2024
Yüksek Lisans Tezi

1. Yeni medyada içerik doğrulama platformları: Teyit.org örneği Danışman: Dr. Doç. Dr. Recep Ünal, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKANI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2022-11-16 - Devam ediyor
ŞUBE MÜDÜRÜ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2022-11-02 - Devam ediyor
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 900
2021
3. ÇİÇEKLİOĞLU, A.; ÜNAL, R. Haber Üretimi ve Dağıtımı Bağlamında Tiktok Uygulaması Ne Vaat Ediyor?. ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLEF DERGİSİ, 2021, 2021. Özel Sayı, 69-98. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.24955/ilef.1037967

2. ÇİÇEKLİOĞLU, A.; ÜNAL, R. Haber Üretimi ve Dağıtımı Bağlamında Tiktok Uygulaması Ne Vaat Ediyor?. İLEF DERGİSİ, 2021, , 69-98. 300 + 0
10.24955/ilef.1037967

2019
1. ÜNAL, R.; ÇİÇEKLİOĞLU, A. The Function and Importance of Fact-Checking Organizations in the Era of Fake News. MEDİJSKE STUDİJE, 2019, 10, 140-160. 300 + 0
10.20901/ms.10.19.8

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2022
2. Çiçeklioğlu, A.; Ünal, R. Fake News Pandemic: Fake News And False Information About Covid-19 and An Analysis on FactChecking from Turkey in Sample Teyit.org. ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ, 2022, 9, 117-143. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1999095

Publications_001.pdf

1. ÜNAL, R.; ÇİÇEKLİOĞLU, A. Fake News Pandemic: Fake News And False Information About Covid-19 and An Analysis on FactChecking from Turkey in Sample Teyit.org. ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ, 2022, 9, 117-143. 200 + 0
10.17680/erciyesiletisim.1001922

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. ÇİÇEKLİOĞLU, A., Değişen Haber Tüketim Pratikleri Ve Kişiselleştirilmiş Haber Uygulamaları: Bundle Örneği. 1.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu, 2024-05-13, 2024-05-14, Bolu, , . 100

2. ÜNAL, R.; ÇİÇEKLİOĞLU, A., Yeni Medya Ve Gazetecilik Etiği Bağlamında Internet Haberciliğinde Tartışmalı Bir Alan Olarak Arama Motoru Optimizasyonu. 3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi, 2024-04-18, 2024-04-19, Kocaeli, Turks ve Caicos Adaları, . 100

1. Çiçeklioğlu, A.; Ünal, R., Haber Üretimi Ve Dağıtımı Bağlamında TikTok Uygulaması Ne Vaat Ediyor?. 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2020-10-26, 2020-10-28, İzmir, Türkiye, 2020. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. ÇİÇEKLİOĞLU, A.; CANASLAN, F., Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya Habercilik Etiğinin Yeri, Algılanışı ve Değişimi. II. Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi, 2018-05-07, , İstanbul, Türkiye, . 100

1. ÇİÇEKLİOĞLU, A.; CANASLAN, F., Yeni Medya Ortamında Bir Etik Sorun Olarak Yalan Haber: Zeytin Dalı Harekâtına İlişkin Yeni Medya Ortamlarında Yayılan Yalan Haberlerin İncelenmesi. I. Çukurova Genç İletişimciler Kongresi, 2018-05-03, , Adana, Türkiye, . 100

Ulusal 25
1. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018-05-04, Adana, Türkiye. 25
2. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl