Dr. Öğr. Üyesi ANIL KALE

Birim
:
Turizm Fakültesi / Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
13994
E-MAIL
:
anilkale@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
anilkale@yandex.com
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 07:56:32
DÜZENLEME
:
2022-01-11 10:13:10
PUAN
:
8470
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 80,00000
İngilizce, 80, YDS, 80
Researcher ID
Scopus ID
h-index
1
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
DOKTORA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019
Doktora Tezi

1. Otel çalışanlarının hizmet verme yatkınlıklarının iş tatminlerine ve işten ayrılma niyetlerine etkisi: Mersin ili örneği Danışman: Dr. Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2019.

Yüksek Lisans Tezi

1. Otel işletmelerinde çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları, iş stresleri ve işten ayrılma niyetleri ilişkisi: Mersin ilinde bir uygulama Danışman: Dr. Yılmaz AKGÜNDÜZ, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2016.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-02 - 2019-10-25
ARŞ. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-10-25 - 2020-04-30
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-04-30 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2020-07-24 - 2021-09-03
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2014
1. AKGÜNDÜZ, Y.; KALE, A.; PAZARBAŞI, G. Futbol Turizmine Hizmet Eden Otel Çalışanlarının Psikolojik Güçlendirme Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 11, 1-15. 0 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19574/208699

Publications_006.pdf

Uluslararası - Diğer 175
2017
2. ATÇI, D.; KALE, A.; ŞEKER, F. Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Profili ve Çift Yönlülük (Ambidexterity) Düzeyi İlişkisi. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 47-58. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/49864/639256

Publications_002.pdf

2015
1. AKGÜNDÜZ, Y.; DALGIÇ, A.; KALE, A.; KARAKAN, H. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarına Etkisi Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 83-97. 75 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2021
1. AKMAZ, A.; KALE, A.; AKMEŞE, H. A Research To Determine The Expectations of Consumers From Halal Concept Hotel Operations In The Covid-19 Process. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF QUALİTATİVE INQUİRY, 2021, 12, 1057-1075. 300 + 0
https://tojqi.net/index.php/journal/article/view/5812

Publications_008.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 200
2. AKMAZ, A.; KALE, A.; AKMEŞE, H. A Research To Determine The Expectations of Consumers From Halal Concept Hotel Operations In The Covid-19 Process. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF QUALİTATİVE INQUİRY, 2021, 12, 1057-1075. 100 + 0
2016
1. AKGÜNDÜZ, Y.; DALGIÇ, A.; KALE, A. The effects of stress and managers behaviour on the job satisfaction and organisational citizenship behaviour of hotel employees. TOURİSM: AN INTERNATİONAL INTERDİSCİPLİNARY JOURNAL, 2016, 64, 41-62. 100 + 0
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=228223

Publications_004.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2021
2. ÇİÇEKLİOĞLU, H.; KALE, A. Örgütsel Sağlığın Lider-Üye Etkileşimi ve Whistleblowing Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması. AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, 2021, 13, 466-483. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1887564

Publications_009.pdf

1. ÇİÇEKLİOĞLU, H.; KALE, A. Örgütsel Sağlığın Lider-Üye Etkileşimi ve Whistleblowing Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması. AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ (AKAD), 2021, 13, 466-483. 200 + 0
10.20990/kilisiibfakademik.973248

Ulusal - Diğer 200
2019
2. KALE, A.; AKGÜNDÜZ, Y. Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışları, İş Stresleri ve İşten Ayrılma Niyetleri İlişkisi: Mersin İlinde Bir Uygulama. TURİZM EKONOMİ VE İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 1, 31-49. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/turek/issue/51493/664625

Publications_007.pdf

2014
1. BİRDİR, K.; DALGIÇ, A.; KALE, A. Antalya ve Mersin Plajlarında Yapılan Düzenlemelerin Erişebilirlik Kapsamında İncelenmesi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 2, 145-158. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48838/622246

Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2019
1. KALE, A.; AKGÜNDÜZ, Y. Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışları, İş Stresleri ve İşten Ayrılma Niyetleri İlişkisi: Mersin İlinde Bir Uygulama. TURİZM EKONOMİ VE İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 1, 31-49. 100 + 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 1833
1. GÜLER, O.; AKDAĞ, G.; KALE, A. Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi: Kavramlar, Araştırmalar ve Çalışma Önerileri, ISBN: 978-605-254-470-9, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 528 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 83
https://www.detayyayin.com.tr/urun/disiplinlerarasi-bakis-acisiyla-gastronomi-kavramlar-arastirmalar-ve-calisma-onerileri
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1833
1. KALE, A. Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama, ISBN: 978-625-7045-37-7, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 236 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 500
https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/agirlama-isletmelerinde-girisimcilik-ve-inovasyon-endustri-4-0-perspektifinde-bir-uygulama
2. AKMAZ, A.; KALE, A. Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama, ISBN: 978-625-7045-37-7, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 236 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 500
https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/agirlama-isletmelerinde-girisimcilik-ve-inovasyon-endustri-4-0-perspektifinde-bir-uygulama
3. KALE, A.; ÇİÇEKLİOĞLU, H. Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi: Kavramlar, Araştırmalar ve Çalışma Önerileri, ISBN: 978-605-254-470-9, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 520 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 250
https://www.detayyayin.com.tr/urun/disiplinlerarasi-bakis-acisiyla-gastronomi-kavramlar-arastirmalar-ve-calisma-onerileri
4. KALE, A.; ÇELİK, R. Turizm Ekonomisinde Güncel Konular, ISBN: 978-605-254-547-8, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 200 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 250
5. KALE, A.; AKMAZ, A. Alternatif Turizm, ISBN: 978-625-7911-85-6, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 378 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 250
https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/alternatif-turizm-atinc-olcay
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1020

6. SAMIRKAŞ, M.; KALE, A.; TANER, A., Turizmde Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticilerinin Rolü: Erdemli Örneği. VIII. Ulusal IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2019-04-19, 2019-04-20, MERSİN, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_008.pdf

5. SAMIRKAŞ, M.; BAHAR, O.; KALE, A., Turizm Kümelenme Potansiyeli: Kızkalesi Örneği. The Second International Congress on Future of Tourism:Innovatıon, Entrepreneurship and Sustainability, 2018-09-27, 2018-09-29, MERSİN, Türkiye, 2018. 200

https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

4. ERDEM, A.; KINIKLI, M.; KALE, A.; UNUR, K., Kış Turizm Merkezlerinin Web Sitelerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Uluslararası Sivas Turizm Kongresi, 2018-02-23, 2018-02-25, SİVAS, Türkiye, 2018. 150

3. UNUR, K.; ATÇI, D.; KALE, A.; ŞEKER, F., Kızkalesi’ndeki Otel İşletmecilerinin Sürdürülebilirlik Tanımları. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, MERSİN, Türkiye, 2017. 150

2. UNUR, K.; ATÇI, D.; ŞEKER, F.; KALE, A.; KINIKLI, M., Pastane Çalışanlarının Mesleklerinin İyi ve Kötü Yanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, GAZİANTEP, Türkiye, 2017. 120

Scientific_Meetings_001.pdf

1. KALE, A.; AKGÜNDÜZ, Y., Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi Mersin İlinde Bir Uygulama. 3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-20, 2016-05-22, ANTALYA, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. PAN, V.; SAY, F.; KALE, A., Öğretmen Adaylarının Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları. 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS), 2018-06-27, 2018-06-30, Baku, Azerbaycan, 2018. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

2. SAY, F.; PAN, V.; KALE, A., Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri İle Meslek Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS), 2018-06-27, 2018-06-30, Baku, Azerbaycan, 2018. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

1. KALE, A.; ŞEKER, F.; ATÇI, D., Kızkalesindeki Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçiliklerinin İşletme Performansına Etkisi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. BİRDİR, K.; DALGIÇ, A.; KALE, A., Antalya ve Mersin Plajlarında Yapılan Düzenlemelerin Erişebilirlik Kapsamında İncelenmesi. 15. Ulusal Turizm Kongresi, 2014-11-13, 2014-11-16, ANKARA, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

1. AKGÜNDÜZ, Y.; KALE, A.; PAZARBAŞI, G., Futbol Turizmine Hizmet Eden Otel İşletmelerinde Çalışanların Psikolojik Güçlendirme Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi. 3. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2014-04-18, 2014-04-18, MERSİN, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası 2815
1. DERGIPARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2687-6302, 2019-12-01 - Devam ediyor. 0
2. DERGI PARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2687-6302, 2021-07-01 - 2021-12-31. 0
3. ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 2618-5725, E-ISSN : 2618-5725, 2021-01-01 - 2021-06-30. 500
4. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2020-07-01 - 2020-12-31. 0
5. TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 2687-6302, E-ISSN : 2687-6302, 2020-07-01 - 2020-12-31. 500
6. DERGIPARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 2687-6302, 2020-07-01 - 2020-12-31. 0
7. ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 2618-5725, E-ISSN : 2618-5725, 2020-07-01 - 2020-12-31. 500
8. ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 2618-5725, E-ISSN : 2618-5725, 2020-05-08 - 2020-06-26. 500
9. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2020-05-06 - 2020-06-26. 0
10. DERGIPARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 2687-6302, 2020-01-01 - 2020-06-29. 0
11. TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 2687-6302, E-ISSN : 2687-6302, 2020-01-01 - 2020-06-30. 500
12. DERGIPARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2687-6302, 2020-07-01 - 2020-12-31. 0
13. TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2687-6302, E-ISSN : 2687-6302, 2020-07-01 - 2020-12-31. 125
14. DERGIPARK, TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2687-6302, 2020-01-01 - 2020-06-29. 0
15. TURIZM EKONOMI VE ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2687-6302, E-ISSN : 2687-6302, 2020-01-01 - 2020-06-30. 125
16. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMERCE, INDUSTRY AND ENTREPRENEURSHIP STUDIES , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 2791-6987, E-ISSN : 2791-6987, 2021-01-01 - 2021-06-30. 65
Ulusal 565
1. DERGİ PARK, TURİZM EKONOMİ VE İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : 2687-6302, 2019-12-01 - 2019-12-31. 250
2. TURİZM EKONOMİ VE İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, ISSN : 2687-6302, E-ISSN : 2687-6302, 2019-12-01 - 2019-12-31. 250
3. TURİZM EKONOMİ VE İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 2687-6302, E-ISSN : 2687-6302, 2019-12-01 - 2019-12-31. 65
4. DERGİPARK, TURİZM EKONOMİ VE İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 2687-6302, 2019-12-01 - 2019-12-31. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TUR405 Conventıon and Meetıng Managem Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUI419 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUI419 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 577 Yenileyici Mekanlar Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz SBE 523 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi ( Yüks 3-0-3
Güz GST 523 Yaratıcı Turizm ve Gastronomi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Akmaz, A.; Kale, A.; Akmeşe, H. A Research To Determine The Expectations of Consumers From Halal Concept Hotel Operations In The Covid-19 Process. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF QUALİTATİVE INQUİRY, 2021, 12, 1057-1075.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Akmaz, A.; Kale, A.; Akmeşe, H. A Research To Determine The Expectations of Consumers From Halal Concept Hotel Operations In The Covid-19 Process. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF QUALİTATİVE INQUİRY, 2021, 12, 1057-1075.
https://tojqi.net/index.php/journal/article/view/5812
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
çiçeklioğlu, H.; Kale, A. Örgütsel Sağlığın Lider-Üye Etkileşimi ve Whistleblowing Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması. AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ (AKAD), 2021, 13, 466-483.
10.20990/kilisiibfakademik.973248
çiçeklioğlu, H.; Kale, A. Örgütsel Sağlığın Lider-Üye Etkileşimi ve Whistleblowing Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması. AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, 2021, 13, 466-483.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1887564
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Kale, A.; çiçeklioğlu, H. Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi: Kavramlar, Araştırmalar ve Çalışma Önerileri, ISBN: 978-605-254-470-9, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 520 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Güler, O.; Akdağ, G.; Kale, A. Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi: Kavramlar, Araştırmalar ve Çalışma Önerileri, ISBN: 978-605-254-470-9, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 528 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Kale, A.; çiçeklioğlu, H. Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi: Kavramlar, Araştırmalar ve Çalışma Önerileri, ISBN: 978-605-254-470-9, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 520 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Atçı, D.; Kale, A.; şeker, F. Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Profili ve Çift Yönlülük (Ambidexterity) Düzeyi İlişkisi. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 47-58,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Akgündüz, Y.; Dalgıç, A.; Kale, A. The effects of stress and managers behaviour on the job satisfaction and organisational citizenship behaviour of hotel employees. TOURİSM: AN INTERNATİONAL INTERDİSCİPLİNARY JOURNAL, 2016, 64, 41-62,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Akmaz, A.; Kale, A.; Akmeşe, H. A Research To Determine The Expectations of Consumers From Halal Concept Hotel Operations In The Covid-19 Process. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF QUALİTATİVE INQUİRY, 2021, 12, 1057-1075,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akmaz, A.; Kale, A.; Akmeşe, H. A Research To Determine The Expectations of Consumers From Halal Concept Hotel Operations In The Covid-19 Process. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF QUALİTATİVE INQUİRY, 2021, 12, 1057-1075,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akgündüz, Y.; Kale, A.; Pazarbaşı, G. Futbol Turizmine Hizmet Eden Otel Çalışanlarının Psikolojik Güçlendirme Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 11, 1-15,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Atçı, D.; Kale, A.; şeker, F. Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Profili ve Çift Yönlülük (Ambidexterity) Düzeyi İlişkisi. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 47-58,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Akmaz, A.; Kale, A. Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama, ISBN: 978-625-7045-37-7, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 236 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020.

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ERDEM, A.; KINIKLI, M.; KALE, A.; UNUR, K., Kış Turizm Merkezlerinin Web Sitelerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Uluslararası Sivas Turizm Kongresi, 2018-02-23, 2018-02-25, SİVAS, Türkiye, 2018.
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Atçı, D.; Kale, A.; şeker, F. Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Profili ve Çift Yönlülük (Ambidexterity) Düzeyi İlişkisi. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 47-58,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Akgündüz, Y.; Kale, A.; Pazarbaşı, G. Futbol Turizmine Hizmet Eden Otel Çalışanlarının Psikolojik Güçlendirme Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 11, 1-15,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Birdir, K.; Dalgıç, A.; Kale, A. Antalya ve Mersin Plajlarında Yapılan Düzenlemelerin Erişebilirlik Kapsamında İncelenmesi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 2, 145-158,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Akgündüz, Y.; Dalgıç, A.; Kale, A.; Karakan, H. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarına Etkisi Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 83-97,
Publications_005.pdf
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Kale, A. Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama, ISBN: 978-625-7045-37-7, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 236 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020.

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Akmaz, A.; Kale, A. Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama, ISBN: 978-625-7045-37-7, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 236 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020.

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl