Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serhat Uçar

Birim
:
Rektörlük / Engelsiz Yaşam Birimi
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Eğitim Fakültesi C Blok Zemin Kat Oda: Cz16 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
11226
E-MAIL
:
asucar@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2021-10-14 16:44:29
DÜZENLEME
:
2024-01-24 12:23:13
PUAN
:
4425
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 81,25000
İngilizce, , YÖKDİL, 85.0
İngilizce, , YÖKDİL, 85.0
Researcher ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016
DOKTORA ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2021
Doktora Tezi

1. Kaynaştırma uygulanan bir ilkokulda iş birliği süreçlerinin değerlendirilmesi Danışman: Dr. Funda Aksoy, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, 2021.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Zihin yetersizliği olan bireylerin istihdam sürecinde yer alan paydaşların istihdam sürecine yönelik görüş ve önerileri Danışman: Dr. Atilla Cavkaytar, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, 2016.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013-05-01 - 2021-09-01
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2013-09-23 - 2021-10-18
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOORDİNATÖR ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ 2023-02-23 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2023
2. YILMAZ, Y.; Gönültaş, H.; CÜRE, G.; TUTUK, T.; UÇAR, A. Investigation of Special Education Department Research Assistants Perceptions of Teaching Practice Course. JOURNAL OF QUALİTATİVE RESEARCH İN EDUCATİON, 2023, 23, 278-301. 0 + 0
10.14689/enad.35.1737

2021
1. YILMAZ, Y.; UÇAR, A. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Yapılan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi. KALEM EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, 11, 513-533. 0 + 0
Uluslararası - Diğer 440
6. Rohaizat binti, I.; Nabilah, A.; Mohd Hanafi, M.; Handrianto, C.; UÇAR, A.; Kenedi, A. Activities and Issues of Career Transition Program for Students with Learning Disabilities (SLD): An Initial Review. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON, INFORMATİON TECHNOLOGY, AND OTHERS, 2021, 4, 244-251. 45 + 0
10.5281/zenodo.5055147

5. ARAFANİ, A.; HANDRİANTO, C.; UÇAR, A.; KARNELİ, Y. Disputing irrational belief in adolescent using cognitive simulation: A case study. SPEKTRUM JURNAL PENDİDİKAN LUAR SEKOLAH, 2021, 9, 230-236. 75 + 0
4. Handrianto, C.; UÇAR, A.; Saputra, E.; Nengsih, Y.; Kenedi, A.; Rahman, M. Competences of Adult Learning Facilitators in Community in Comminity Service Learning: A Review of Literatures. KOLOKİUM JURNAL PENDİDİKAN LUAR SEKOLAH, 2021, 9, -. 75 + 0
3. KARABULUT, H.; UÇAR, A.; YILMAZ, Y.; UÇAR, K. Öğretmenlerin Kaynaştırma Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. JOURNAL OF ECONOMİC AND SOCİAL RESEARCHES, 2021, 8, 1-17. 85 + 0
2. UÇAR, K.; UÇAR, A.; KARABULUT, H.; YILMAZ, Y. Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne İlişkin Metaforik Algılar. TURKİSH STUDİES - EDUCATİONAL SCİENCES, 2021, 16, 1709-1726. 85 + 0
1. YILMAZ, Y.; KARABULUT, H.; UÇAR, A.; UÇAR, K. Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Yeterlikleri Ölçeğinin Özel Eğitim Öğretmenlerinde Geçerlik ve Güvenirliği. SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2021, 7, 2382-2393. 75 + 0
10.26449/sssj.3205

Uluslararası - Alan endexleri 600
2023
6. SİVRİKAYA, T.; KARABULUT, H.; UÇAR, A. An Investigation of Specific Learning Disability Content Knowledge Competencies of Teachers In Different Branches. THEORY AND PRACTİCE İN CHİLD DEVELOPMENT (T&PICD), 2023, 3, 17-36. 100 + 0
10.46303/tpicd.2023.2

5. UÇAR, A.; SİVRİKAYA, T.; KARABULUT, H. Determination of Digital Competencies of Pre-Service Special Education Teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2023, 8, 1979-1997. 100 + 0
10.35826/ijoecc.758

4. UÇAR, A. Education Process in Hybrid Classrooms from the Perspective of Special Education Academicians. E-ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2023, 14, 236-250. 100 + 0
10.19160/e-ijer.1349550

3. UÇAR, A. Determination of Special Education Teachers' Perceptions of Factors Making Differentiation of Instruction Difficult. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2023, 8, 2152-2172. 100 + 0
10.35826/ijetsar.657

2. UÇAR, A. Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Öğretmen Sosyal Kabul Düzeylerinin İncelenmesi. AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, 5, 1477-1488. 100 + 0
10.38151/akef.2023.122

1. UÇAR, A. Writing a Thesis in a Pandemic: The Case of Special Education. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2023, 5, 104-123. 100 + 0
10.48166/ejaes.1353438

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 435
2021
5. KARABULUT, A.; ÖZKUBAT, U.; UÇAR, A. Examining the Effectiveness of READER Strategy in Intellectually Disabled Students Mathematical Problem Solving. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON (IOJPE), 2021, 10, 397-414. 100 + 0
4. YILMAZ, Y.; KARABULUT, H.; UÇAR, A.; UÇAR, K. Determination of the Education Technology Competencies of Special Education Teachers. EUROPEAN JOURNAL OF SPECİAL EDUCATİON RESEARCH, 2021, 7, 71-83. 75 + 0
10.46827/ejse.v7i2.3734

3. ÖZKUBAT, U.; KARABULUT, A.; UÇAR, A. Investigating the Effectiveness of STAR Strategy in Math Problem Solving. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 83-100. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.332.6

2. UÇAR, A.; YILMAZ, Y.; UÇAR, K.; BEKAR, R. Investigation of opinions of teachers of The hearing-impaired children about serving as a special education teacher. EUROPEAN JOURNAL OF SPECİAL EDUCATİON RESEARCH, 2021, 7, 84-96. 95 + 0
1. UÇAR, K.; KARABULUT, H.; YILMAZ, Y.; UÇAR, A. The Effect of Sex Education Program on the Attitudes of the Families of Adults with Intellectual Disabilities. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 66-75. 65 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2021
1. KARABULUT, H.; UÇAR, A.; UÇAR, K. Türkiye’de özel gereksinimli öğrencilerle Fen Bilimleri öğretimine ilişkin yapılan araştırmaların gözden geçirilmesi. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ, 2021, 4, 62-85. 200 + 0
10.33400/kuje.895279

Ulusal - Diğer 100
2023
1. UÇAR, A.; KARABULUT, H.; UÇAR, K. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Yoluyla Eğitimlerini Sürdüren Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Öğretimsel Uyarlamalarının Belirlenmesi. GAZİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (GEBD), 2023, 9, 157-178. 100 + 0
10.30855/gjes.2023.09.02.002

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. UÇAR, A.; AKSOY, F. Kaynaştırma ve İş Birliği, ISBN: 978-625-99453-5-4, Vize Akademik, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 102 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
1. UÇAR, A.; SİVRİKAYA, T. Farklı Disiplinler Açısından Kavram Öğretimi, ISBN: 978-625-397-772-6, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 223 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. UÇAR, A. Özel Eğitim ve Kaynaştırma, ISBN: 978-625-7825-39-9, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 320 Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. UÇAR, A.; UÇAR, K. Özel Gereksinimli Öğrencilerde Değerlendirme, ISBN: 978-625-6579-45-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1000 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2023. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 2400

24. UÇAR, A., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özel Eğitim Anaokullarına İlişkin Görüşleri. XIV. International Conference on Social Research And Behavioral Sciences, 2023-10-17, 2023-10-18, , , . 100

23. UÇAR, A., Öğretmenlerin Özel Eğitim ve Kaynaştırma Dersine İlişkin Görüşleri. 7th International Contemporary Educational Research Congress, 2023-09-27, 2023-09-30, MUĞLA, Türkiye, . 100

22. UÇAR, A., Destek Eğitim Odalarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Destek Eğitim Sürecine İlişkin Yaşadıkları Güçlükler ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi. Cumhuriyet 9th International Conference on Social Sciences, 2023-08-30, 2023-08-30, Afyonkarahisar, Türkiye, . 100

21. UÇAR, A., Classroom Management in Inclusive Education. T.C. Çanakkale Onsekiz Mart University International Social Sciences Conference, 2021-07-05, 2021-07-06, ÇANAKKALE, Türkiye, . 100

20. UÇAR, A., Reader Strategy In Teaching Problem Solving Skills To Individuals With Special Needs. T.C. Çanakkale Onsekiz Mart University International Social Sciences Conference, 2021-07-05, 2021-07-06, ÇANAKKALE, Türkiye, . 100

19. UÇAR, A., Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Süreci. SADAB 9th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, 2021-06-25, 2021-06-27, Antalya, Türkiye, . 100

18. UÇAR, A., Özel Gereksinimli Bireylere Problem Çözme Becerilerinin Öğretiminde STAR Stratejisi. SADAB 9th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, 2021-06-25, 2021-06-27, Antalya, Türkiye, . 100

17. UÇAR, A., Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Sınıf İçi Uyarlamalar. SADAB 9th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, 2021-06-25, 2021-06-27, Antalya, Türkiye, . 100

16. CÜRE, G.; UÇAR, A.; UÇAR, K., Özel Gereksinimli Bireylerin Okuldan Yetişkinliğe Geçiş Süreçlerinin Planlanması. 7 th International Management and Social Research Conference, 2021-05-19, 2021-05-21, İSTANBUL, Türkiye, . 100

15. UÇAR, A.; CÜRE, G.; YILMAZ, Y., Kaynaştırma Eğitiminde Öğretim ve Değerlendirme. 7 th International Management and Social Research Conference, 2021-05-19, 2021-05-21, İSTANBUL, Türkiye, . 100

14. UÇAR, A.; UÇAR, K.; KARABULUT, H., Özel Gereksinimli Bir Çocuğa Sahip Olmak. 7th International Management and Social Research Conference, 2021-05-19, 2021-05-21, İSTANBUL, Türkiye, . 100

13. UÇAR, A.; KARABULUT, A.; KARABULUT, H., Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Eğitiminde Karşılıklı Öğretim Stratejisi. SADAB 8th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, 2021-04-22, 2021-04-24, TUZLA, Bosna Hersek, . 100

12. CÜRE, G.; UÇAR, A.; UÇAR, K., Araştırma Görevlilerinin Özel Eğitim Bölümü Staj Uygulamasına İlişkin Görüşleri. SADAB 8th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, 2021-04-22, 2021-04-24, TUZLA, Bosna Hersek, . 100

11. UÇAR, A.; UYSAL, Ç.; YILMAZ, Y., Kaynaştırma Eğitiminde İş Birliği Bağlamında Sorunlar ve Çözüm Önerileri. SADAB 8th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, 2021-04-22, 2021-04-24, TUZLA, Bosna Hersek, . 100

10. UÇAR, A.; UÇAR, K.; KARABULUT, H., Türkiye'de İşitme Yetersizliğine Yönelik Ölçme Araçlarının İncelenmesi. EJSER 7th International Symposium on Social Sciences, 2021-04-10, 2021-04-12, ANTALYA, Türkiye, . 100

9. UÇAR, A.; KARABULUT, H.; UÇAR, K., Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Mesleki Eğitimi ve İstihdamında Güncel Durum, Sorunlar ve Öneriler. EJSER 7th International Symposium on Social Sciences, 2021-04-10, 2021-04-12, ANTALYA, Türkiye, . 100

8. KARABULUT, H.; UÇAR, A.; UÇAR, K., Özel Gereksinimli Öğrencilere Fen Bilimleri Öğretiminde Eğilimler. EJSER 7th International Symposium on Social Sciences, 2021-04-10, 2021-04-12, ANTALYA, Türkiye, . 100

7. ARTAR, T.; YILMAZ, Y.; UÇAR, A., Özel Gereksinimli Bireyler Bağlamında Evrensel Tasarım. INSAC International Congress on Scientific Developments for Social and Education Sciences, 2021-03-27, 2021-03-28, Konya, Türkiye, . 100

6. UÇAR, A.; UÇAR, K.; YILMAZ, Y., Eğitim Araştırmalarında Alternatif Bir Veri Toplama Aracı: Vignette. INSAC International Congress on Scientific Developments for Social and Education Sciences, 2021-03-27, 2021-03-28, Konya, Türkiye, . 100

5. UÇAR, A.; ERGENEKON, Y., Zihin Yetersizliği Olan Yetişkin Bireylerin Kişisel Bakım ve Temizlik Becerilerinin Arttırılmasında Sosyal Öykülerin Etkililiği.. Vth International Eurasian Educational Research Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, . 100

4. UÇAR, A.; CAVKAYTAR, A., Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin İstihdam Sürecinde Yer Alan Paydaşların, İstihdam Sürecine Yönelik Görüş ve Önerileri. Vth International Eurasian Educational Research Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, , , . 100

3. UÇAR, A.; ERGENEKON, Y., Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Geçiş Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’deki Geçiş Hizmetlerine İlişkin İlgili Yasal Düzenlemelerin İncelenmesi.. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-04-27, 2018-04-28, Nevşehir, Türkiye, . 100

2. UÇAR, A.; YILMAZ, Y.; TUTUK, T., Türkiye ve Dünya’da Özel Eğitimde Mesleki Eğitim Uygulama Örnekleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018-03-23, 2018-03-25, Afyonkarahisar, Türkiye, . 100

1. YILMAZ, Y.; UÇAR, A.; TUTUK, T., Dünyada İşitme Engelli Bİreylere Yönelik Geliştirilen Yardımcı Teknolojiler. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018-03-23, 2018-03-25, Afyonkarahisar, Türkiye, . 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. UÇAR, A.; UÇAR, K.; YILMAZ, Y., Türkiye ve Dünya’da Duygu ve Davranış Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Uygulama Örnekleri. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-04-27, 2018-04-30, , , . 50

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. UÇAR, A.; KARABULUT, A.; YILMAZ, Y., Hafif Düzey Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Problem Çözme Becerilerinin Öğretiminde Reader Stratejisinin Etkililiğinin Belirlenmesi. 29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2019-11-06, 2019-11-09, İZMİR, Türkiye, . 50

1. KARABULUT, A.; UÇAR, A.; YILMAZ, Y., Hafif Düzey Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Problem Çözme Becerilerinin Öğretiminde Star Stratejisinin Etkililiğinin Belirlenmesi. 29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2019-11-06, 2019-11-09, İZMİR, Türkiye, . 50

Ulusal - Araştırmacı 100

3. Kaynaştırma Uygulanan Bir Ortaokulda İşbirliği Süreçlerinin Betimlenmesi ve Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması, BAP, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 50

2. Açıköğretimde Gelişimsel ve Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Özel Eğitim e-Danışmanlık Süreçlerinin Geliştirilmesi, BAP, Proje No: , 35981 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

1. Aileler Öğreniyor, Çocuklar Eğleniyor, , Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

4. Engelsiz E-Ticaret Projesi, , Proje No: , 654340 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), Devam ediyor... 0

3. Mersin Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi Projesi, , Proje No: , EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), Devam ediyor... 0

2. Görme Engelliler E-KPSS Kursu Proje Danışmanlığı, , Proje No: , EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2023,Tamamlandı. 0

1. Görme Engelliler Bilgisayar Kursu Proje Danışmanlığı, , Proje No: , 100939 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2022,Tamamlandı. 0

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Uçar, A. Writing a Thesis in a Pandemic: The Case of Special Education. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2023, 5, 104-123.
10.48166/ejaes.1353438
Uçar, A. Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Öğretmen Sosyal Kabul Düzeylerinin İncelenmesi. AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, 5, 1477-1488.
10.38151/akef.2023.122
Uçar, A. Determination of Special Education Teachers' Perceptions of Factors Making Differentiation of Instruction Difficult. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2023, 8, 2152-2172.
10.35826/ijetsar.657
Uçar, A. Education Process in Hybrid Classrooms from the Perspective of Special Education Academicians. E-ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2023, 14, 236-250.
10.19160/e-ijer.1349550
Uçar, A.; Sivrikaya, T.; Karabulut, H. Determination of Digital Competencies of Pre-Service Special Education Teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2023, 8, 1979-1997.
10.35826/ijoecc.758
Sivrikaya, T.; Karabulut, H.; Uçar, A. An Investigation of Specific Learning Disability Content Knowledge Competencies of Teachers In Different Branches. THEORY AND PRACTİCE İN CHİLD DEVELOPMENT (T&PICD), 2023, 3, 17-36.
10.46303/tpicd.2023.2
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Uçar, A.; Karabulut, H.; Uçar, K. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Yoluyla Eğitimlerini Sürdüren Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Öğretimsel Uyarlamalarının Belirlenmesi. GAZİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (GEBD), 2023, 9, 157-178.
10.30855/gjes.2023.09.02.002
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Yılmaz, Y.; Gönültaş, H.; Cüre, G.; Tutuk, T.; Uçar, A. Investigation of Special Education Department Research Assistants Perceptions of Teaching Practice Course. JOURNAL OF QUALİTATİVE RESEARCH İN EDUCATİON, 2023, 23, 278-301.
10.14689/enad.35.1737
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Uçar, A.; Sivrikaya, T. Farklı Disiplinler Açısından Kavram Öğretimi, ISBN: 978-625-397-772-6, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 223 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Uçar, A.; Aksoy, F. Kaynaştırma ve İş Birliği, ISBN: 978-625-99453-5-4, Vize Akademik, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 102 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Uçar, A.; Sivrikaya, T. Farklı Disiplinler Açısından Kavram Öğretimi, ISBN: 978-625-397-772-6, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 223 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl