Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serhat Uçar

Birim
:
Rektörlük / Engelsiz Yaşam Birimi
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Eğitim Fakültesi C Blok Zemin Kat Oda: Cz16 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
11226
E-MAIL
:
asucar@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2021-10-14 16:44:29
DÜZENLEME
:
2023-01-27 21:32:59
PUAN
:
8092
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 81.25000
İngilizce, B, YDS, 81.25
İngilizce, B, YÖKDİL, 85


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016
DOKTORA ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2021
Doktora Tezi

1. Kaynaştırma uygulanan bir ilkokulda iş birliği süreçlerinin değerlendirilmesi Danışman: Dr. Funda Aksoy, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, 2021.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Zihin yetersizliği olan bireylerin istihdam sürecinde yer alan paydaşların istihdam sürecine yönelik görüş ve önerileri Danışman: Dr. Atilla Cavkaytar, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, 2016.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013-05-01 - 2021-09-01
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2013-09-23 - 2021-10-18
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2021
1. YILMAZ, Y.; UÇAR, A. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Yapılan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi. KALEM EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, 11, 513-533. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 390
3. Yılmaz, Y.; Karabulut, H.; Uçar, A.; Uçar, K. Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Yeterlikleri Ölçeğinin Özel Eğitim Öğretmenlerinde Geçerlik ve Güvenirliği. SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2021, 7, 2382-2393. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3205

Publications_008.pdf

2. Arafani, A.; Handrianto, C.; Uçar, A.; Karneli, Y. Disputing Irrational Belief in Adolescent Using Cognitive Simulation: A Case Study. SPEKTRUM JURNAL PENDİDİKAN LUAR SEKOLAH, 2021, 9, 230-236. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.24036/spektrumpls.v9i2.112598

Publications_010.pdf

1. Ibrahim, R.; Abdullah, I.; Yassin, M.; Handrianto, C.; Uçar, A.; Kenedi, A. Activities and Issues of Career Transition Program for Students with Learning Disabilities (SLD): an Initial Review. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON, INFORMATİON TECHNOLOGY AND OTHERS, 2021, 4, 244-251. 90 + 0
https://zenodo.org/record/5055147

Publications_011.pdf

Uluslararası - Diğer 515
7. Handrianto, C.; Uçar, A.; Saputra, E.; Nengsih, Y.; Kenedi, A.; Rahman, M. Competences Of Adult Learning Facilitators in Community Service Learning: A Review of Literatures. KOLOKIUM JURNAL PENDİDİKAN LUAR SEKOLAH, 2021, 9, 121-132. 75 + 0
Publications_013.pdf

6. YILMAZ, Y.; KARABULUT, H.; UÇAR, A.; UÇAR, K. Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Yeterlikleri Ölçeğinin Özel Eğitim Öğretmenlerinde Geçerlik ve Güvenirliği. SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2021, 7, 2382-2393. 75 + 0
10.26449/sssj.3205

5. Rohaizat binti, I.; Nabilah, A.; Mohd Hanafi, M.; Handrianto, C.; UÇAR, A.; Kenedi, A. Activities and Issues of Career Transition Program for Students with Learning Disabilities (SLD): An Initial Review. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON, INFORMATİON TECHNOLOGY, AND OTHERS, 2021, 4, 244-251. 45 + 0
10.5281/zenodo.5055147

4. ARAFANİ, A.; HANDRİANTO, C.; UÇAR, A.; KARNELİ, Y. Disputing irrational belief in adolescent using cognitive simulation: A case study. SPEKTRUM JURNAL PENDİDİKAN LUAR SEKOLAH, 2021, 9, 230-236. 75 + 0
3. Handrianto, C.; UÇAR, A.; Saputra, E.; Nengsih, Y.; Kenedi, A.; Rahman, M. Competences of Adult Learning Facilitators in Community in Comminity Service Learning: A Review of Literatures. KOLOKİUM JURNAL PENDİDİKAN LUAR SEKOLAH, 2021, 9, -. 75 + 0
2. KARABULUT, H.; UÇAR, A.; YILMAZ, Y.; UÇAR, K. Öğretmenlerin Kaynaştırma Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. JOURNAL OF ECONOMİC AND SOCİAL RESEARCHES, 2021, 8, 1-17. 85 + 0
1. UÇAR, K.; UÇAR, A.; KARABULUT, H.; YILMAZ, Y. Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne İlişkin Metaforik Algılar. TURKİSH STUDİES - EDUCATİONAL SCİENCES, 2021, 16, 1709-1726. 85 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 870
10. Yılmaz, Y.; Karabulut, H.; Uçar, A.; Uçar, K. Determination of the Education Technology Competencies of Special Education Teachers. EUROPEAN JOURNAL OF SPECİAL EDUCATİON RESEARCH, 2021, 7, 71-83. 75 + 0
http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v7i2.3734

Publications_004.pdf

9. Uçar, K.; Karabulut, H.; Yılmaz, Y.; Uçar, A. The Effect of Sex Education Program on the Attitudes of the Families of Adults with Intellectual Disabilities. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 66-78. 65 + 0
https://www.asianinstituteofresearch.org/EQRarchives/The-Effect-of-Sex-Education-Program-on-the-Attitudes-of-the-Families-of-Adults-with-Intellectual-Disabilities-

Publications_003.pdf

8. Özkubat, U.; Karabulut, A.; Uçar, A. Investigating the Effectiveness of STAR Strategy in Math Problem Solving. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 83-100. 100 + 0
https://eric.ed.gov/?id=EJ1293333

Publications_001.pdf

7. YILMAZ, Y.; KARABULUT, H.; UÇAR, A.; UÇAR, K. Determination of the Education Technology Competencies of Special Education Teachers. EUROPEAN JOURNAL OF SPECİAL EDUCATİON RESEARCH, 2021, 7, 71-83. 75 + 0
10.46827/ejse.v7i2.3734

6. Karabulut, A.; Özkubat, U.; Uçar, A. Examining The Effectiveness of Reader Strategy In Intellectually Disabled Students’ Mathematical Problem Solving. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2021, 10, 00-00. 100 + 0
Publications_012.pdf

5. UÇAR, K.; KARABULUT, H.; YILMAZ, Y.; UÇAR, A. The Effect of Sex Education Program on the Attitudes of the Families of Adults with Intellectual Disabilities. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 66-75. 65 + 0
4. ÖZKUBAT, U.; KARABULUT, A.; UÇAR, A. Investigating the Effectiveness of STAR Strategy in Math Problem Solving. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 83-100. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.332.6

3. UÇAR, A.; YILMAZ, Y.; UÇAR, K.; BEKAR, R. Investigation of opinions of teachers of The hearing-impaired children about serving as a special education teacher. EUROPEAN JOURNAL OF SPECİAL EDUCATİON RESEARCH, 2021, 7, 84-96. 95 + 0
2. KARABULUT, A.; ÖZKUBAT, U.; UÇAR, A. Examining the Effectiveness of READER Strategy in Intellectually Disabled Students Mathematical Problem Solving. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON (IOJPE), 2021, 10, 397-414. 100 + 0
1. Uçar, A.; Yılmaz, Y.; Uçar, K.; Bekar, R. Investigation of opinions of teachers of The hearing-impaired children about serving as a special education teacher. EUROPEAN JOURNAL OF SPECİAL EDUCATİON RESEARCH, 2021, 7, 84-96. 95 + 0
http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v7i2.3764

Publications_002.pdf

Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 85
1. Karabulut, H.; Uçar, A.; Yılmaz, Y.; Uçar, K. Öğretmenlerin Kaynaştırma Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. JOURNAL OF ECONOMİCS AND SOCİAL RESEARCH, 2021, 8, 1-17. 85 + 0
http://www.ekosad.net/FileUpload/ep939088/File/50_ahmet_serhat_ucar.pdf

Publications_007.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 770
2021
4. Yılmaz, Y.; Uçar, A. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Yapılan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi. KALEM ULUSLARARASİ EGİTİM VE INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, 11, 513-533. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.23863/kalem.2021.196

Publications_005.pdf

3. Uçar, K.; Uçar, A.; Karabulut, H.; Yılmaz, Y. Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne İlişkin Metaforik Algıları. TURKİSH STUDİES-EDUCATİONAL SCİENCES, 2021, 16, 1709-1726. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.49957

Publications_006.pdf

2. KARABULUT, H.; Uçar, A.; Uçar, K. Türkiye’de özel gereksinimli öğrencilerle Fen Bilimleri öğretimine ilişkin yapılan araştırmaların gözden geçirilmesi. KOCAELİ UNİVERSİTESİ EGİTİM DERGİSİ, 2021, 4, 62-85. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.33400/kuje.895279

Publications_009.pdf

1. KARABULUT, H.; UÇAR, A.; UÇAR, K. Türkiye’de özel gereksinimli öğrencilerle Fen Bilimleri öğretimine ilişkin yapılan araştırmaların gözden geçirilmesi. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ, 2021, 4, 62-85. 200 + 0
10.33400/kuje.895279

Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 0
1. UÇAR, A. Özel Eğitim ve Kaynaştırma, ISBN: 978-625-7825-39-9, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3000
1. Uçar, A. Özel Eğitim ve Kaynaştırma, ISBN: 978-625-7825-39-9, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 292 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2021. 3000
https://www.lisansyayincilik.com.tr/
Uluslararası - Özet - Sözlü 2100

21. Uçar, A., Kaynaştırma Ortamlarında Sınıf Yönetimi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, 2021-07-05, 2021-07-06, Çanakkale, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_015.pdf

20. Uçar, A., Problem Çözme Becerilerinin Öğretiminde Reader Stratejisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, 2021-07-05, 2021-07-06, Çanakkale, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_016.pdf

19. Uçar, A., Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Süreci. 9. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2021-06-25, 2021-06-27, Antalya, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

18. Uçar, A., Özel Gereksinimli Bireylere Problem Çözme Becerilerinin Öğretiminde STAR Stratejisi. 9. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2021-06-25, 2021-06-27, Antalya, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_008.pdf

17. Uçar, A., Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Sınıf İçi Uyarlamalar. 9. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2021-06-25, 2021-06-27, Antalya, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

16. Uçar, A.; Uçar, K.; Karabulut, H., Özel Gereksinimli Bir Çocuğa Sahip Olmak. 7. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2021-05-19, 2021-05-21, İstanbul, Türkiye, 2021. 100

15. Uçar, A.; Cüre, G.; Yılmaz, Y., Kaynaştırma Eğitiminde Öğretim ve Değerlendirme. 7. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2021-05-19, 2021-05-21, İstanbul, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_010.pdf

14. Cüre, G.; Uçar, A.; Uçar, K., Özel Gereksinimli Bireylerin Okuldan Yetişkinliğe Geçiş Süreçlerinin Planlanması. 7. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2021-05-19, 2021-05-21, İstanbul, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_009.pdf

13. Cüre, G.; Uçar, A.; Uçar, K., Araştırma Görevlilerinin Özel Eğitim Bölümü Staj Uygulamasına İlişkin Görüşleri. 8. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2021-04-22, 2021-04-24, Tuzla, Bosna Hersek, 2021. 100

Scientific_Meetings_014.pdf

12. Uçar, A.; Uysal, Ç.; Yılmaz, Y., Kaynaştırma Eğitiminde İş Birliği Bağlamında Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 8. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2021-04-22, 2021-04-24, Tuzla, Bosna Hersek, 2021. 100

Scientific_Meetings_013.pdf

11. Uçar, A.; Karabulut, A.; Karabulut, H., Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Eğitiminde Karşılıklı Öğretim Stratejisi. 8. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2021-04-22, 2021-04-24, Tuzla, Bosna Hersek, 2021. 100

Scientific_Meetings_012.pdf

10. Uçar, A.; Uçar, K.; Karabulut, H., Türkiye'de İşitme Yetersizliğine Yönelik Ölçme Araçlarının İncelenmesi. ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2021-04-10, 2021-04-12, Antalya, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_005.pdf

9. Karabulut, H.; Uçar, A.; Uçar, K., Özel Gereksinimli Öğrencilere Fen Bilimleri Öğretiminde Eğilimler. ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2021-04-10, 2021-04-12, Antalya, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

8. Uçar, A.; Karabulut, H.; Uçar, K., Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Mesleki Eğitimi ve İstihdamında Güncel Durum, Sorunlar ve Öneriler. ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2021-04-10, 2021-04-12, Antalya, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

7. Uçar, A.; Uçar, K.; Yılmaz, Y., Eğitim Araştırmalarında Alternatif Bir Veri Toplama Aracı: Vignette. INSAC Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri için Bilimsel Gelişmeler Kongresi, 2021-03-27, 2021-03-28, Konya, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

6. Artar, T.; Yılmaz, Y.; Uçar, A., Özel Gereksinimli Bireyler Bağlamında Evrensel Tasarım. INSAC Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri için Bilimsel Gelişmeler Kongresi, 2021-03-27, 2021-03-28, Konya, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

5. Uçar, A.; Cavkaytar, A., Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin İstihdam Sürecinde Yer Alan Paydaşların, İstihdam Sürecine Yönelik Görüş ve Önerileri. 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_019.pdf

4. Uçar, A.; Ergenekon, Y., Zihin Yetersizliği Olan Yetişkin Bireylerin Kişisel Bakım ve Temizlik Becerilerinin Arttırılmasında Sosyal Öykülerin Etkililiği. 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_020.pdf

3. Uçar, A.; Ergenekon, Y., Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Geçiş Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’deki Geçiş Hizmetlerine İlişkin İlgili Yasal Düzenlemelerin İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-04-27, 2018-04-30, Nevşehir, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_021.pdf

2. Uçar, A.; Yılmaz, Y.; Tutuk, T., Türkiye ve Dünya’da özel Eğitimde Mesleki Eğitim Uygulama Örnekleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018-03-23, 2018-03-25, Afonkarahisar, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_017.pdf

1. Yılmaz, Y.; Uçar, A.; Tutuk, T., Dünyada İşitme Engelli Bireylere Yönelik Geliştirilen Yardımcı Teknolojiler. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018-03-23, 2018-03-25, Afonkarahisar, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_018.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Uçar, A.; Uçar, K.; Yılmaz, Y., Türkiye ve Dünya’da Duygu ve Davranış Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Uygulama Örnekleri. 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-04-27, 2018-04-30, Nevşehir, Türkiye, 2018. 50

Scientific_Meetings_022.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Karabulut, A.; Uçar, A.; Yılmaz, Y., Hafif Düzey Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Problem Çözme Becerilerinin Öğretiminde READER Stratejisinin Etkililiğinin Belirlenmesi. 29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2019-11-06, 2019-11-09, Aydın, Türkiye, 2019. 50

Scientific_Meetings_024.pdf

1. Uçar, A.; Karabulut, A.; Yılmaz, Y., Hafif Düzey Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Problem Çözme Becerilerinin Öğretiminde STAR Stratejisinin Etkililiğinin Belirlenmesi. 29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2019-11-06, 2019-11-09, Aydın, Türkiye, 2019. 50

Scientific_Meetings_023.pdf

Ulusal - Özet - Poster 12

1. Cavkaytar, A.; Kasap, C.; Akbey, G.; Uçar, A.; Şahin, H.; Akgün Giray, D.; Topuz, Ç., Bir Aile Eğitimi Örneği: Çocuklar Eğleniyor Aileler Öğreniyor Projesi. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2014-09-25, 2014-09-27, Edirne, Türkiye, 2014. 12

Scientific_Meetings_025.pdf

Ulusal - Araştırmacı 200

6. Kaynaştırma Uygulanan Bir Ortaokulda İşbirliği Süreçlerinin Betimlenmesi ve Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması, BAP, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 50

5. Kaynaştırma Uygulanan Bir Ortaokulda İş Birliği Süreçlerinin Betimlenmesi ve Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması, BAP, Proje No: 1807E314, 19227 TL, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 50
Projects_005.pdf

4. Açıköğretimde Gelişimsel ve Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Özel Eğitim e-Danışmanlık Süreçlerinin Geliştirilmesi, BAP, Proje No: , 35981 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

3. Açıköğretimde Gelişimsel ve Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Özel Eğitim e-Danışmanlık Süreçlerinin Geliştirilmesi, BAP, Proje No: 3222688, 49705 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50
Projects_002.pdf

2. Aileler Öğreniyor, Çocuklar Eğleniyor, , Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 0

1. Aileler Öğreniyor, Çocuklar Eğleniyor, Odunpazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Proje No: 2917629, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 0
Projects_004.pdf

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl