Doç.Dr. AHMET TAYLAN
Birim
:
İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
15561
Faks
:
+90-324-3610493
E-MAIL
:
ataylan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 10:49:07
DÜZENLEME
:
2024-05-06 15:18:46
PUAN
:
9374
YABANCI DİL
:
İngilizce, , KPDS, 78.75000
İngilizce, , YÖKDİL, 95.0
İngilizce, A, YÖKDİL, 95
İngilizce, C, KPDS, 78,75000
Researcher ID
Scopus ID
h-index
8
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GAZETECİLİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS GAZETECİLİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA GAZETECİLİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Alternatif Medya ve Bianet Örneği: Türkiye'de Alternatif Medyaya Dair Etnografik Çalışma Danışman: Dr. Mine Gencel Bek, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2012.

Yüksek Lisans Tezi

1. 1990 Sonrası Basın İşletmelerinde Değişim ve Genel Yayın Yönetmenliğinin Konumu (Örnek Olay Olarak Milliyet ve Cumhuriyet Gazetelerinin Karşılaştırılması) Danışman: Dr. Oya Tokgöz, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2005.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2020-12-16 - Devam ediyor
BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2020-12-16 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2022-11-04 - 2024-11-04
SENATO ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2022-09-11 - 2025-09-11
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2022-05-15 - 2025-05-15
DEKAN YARDIMCISI İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2021-11-10 - 2024-10-27
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2021-09-28 - 2024-09-28
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2020-11-04 - 2022-11-04
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRÜ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK 2001-03-01 - 2004-12-01
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2020
2. BOZKUR, B.; TAYLAN, A. Medyada Annelik Temsili: Anaakım ve Alternatif Medyada Anneliğin Sunumuna Yönelik Karşılaştırma. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, , 45-65. 200 + 0
10.31123/akil.781227

2008
1. TAYLAN, A. Çok Uluslu Fast Food Restoranlarının Ramazan Menüleri Örneğinde Küresel Yerel Kültür Etkileşimi. KÜLTÜR VE İLETİŞİM, 2008, 11, 73-109. 200 + 0
Ulusal - Diğer 500
2017
5. ÜNAL, R.; TAYLAN, A. Sağlık İletişiminde Yalan Haber-Yanlış Enformasyon Sorunu ve Doğrulama Platformları. ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, 2017, , 81-100. 100 + 0
4. TAYLAN, A.; ÜNAL, R. Anaakım Medyada Sansasyonel Habercilik: Sağlık İletişimi Örneği. ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, 2017, , 27-44. 100 + 0
2015
3. YILMAZ, A.; TAYLAN, A. Alternatif Kamusallık Açısından İnternet Gazeteciliği: Haber Sitelerinde Okuyucu Yorumları. ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, 2015, 9, 205-221. 100 + 0
2012
2. TAYLAN, A. Yeni Medyada Masaüstü Sömürgecilik Kavramı ve Direniş Alternatifleri. ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, 2012, 3, 55-79. 100 + 0
1. TAYLAN, A. Ana Akıma Tabandan Bir Yanıt: Alternatif Gazetecilik. İLETİŞİM: ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012, 6, 107-144. 100 + 0
10.1501/Iltaras_0000000066

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. TAYLAN, A. Media with Its News, Approaches and Fractions in the New Media Age, ISBN: 978-3-631-76004-8, Peter Lang GMBH, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 237 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2018. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Muschert, G.; TAYLAN, A.; ÖZSOY TAYLAN, D. Ethnic Journalism in the Global South, ISBN: 978-3-030-76162-2, Palgrave Macmillan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 319 Sayfa, İngilizce, Cham, İsviçre, 2021. 0
2. ÜNAL, R.; TAYLAN, A. Journalism in Turkey: Practices, Challenges, Opportunities, ISBN: 978-3-631-82886-1, Peter Lang Gmbh, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 304 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2020. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. TAYLAN, A. Kamera, Aydınlatma ve Çekim Teknikleri, ISBN: 978-605-7638-06-9, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 308 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2021. 0
2. TAYLAN, A. Haber Toplama ve Yazma Teknikleri, ISBN: 978-605-7894-89-2, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 311 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2020. 0
3. TAYLAN, A. Göstergebilim, ISBN: 978-605-7894-74-8, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 304 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2020. 0
4. TAYLAN, A. İletişim Kuramları, ISBN: 978-605-7638-76-2, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 295 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2020. 0
5. TAYLAN, A. Yeni Medya ve Gazetecilik Uygulamaları, ISBN: 978-625-7931-01-4, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 301 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2020. 0
6. TAYLAN, A. İletişim Kuramları, ISBN: 978-605-7638-76-2, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 295 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2020. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. TAYLAN, A. Alternatif Gazetecilik: Bianet org Örneğiyle, ISBN: 978-3-639-67262-6, Türkiye Alim Kitapları - OmniScriptum GmbHCo., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 465 Sayfa, Türkçe, Saarbücken, Almanya, 2015. 0
1. TAYLAN, A. İletişim Araştırmalarında Yöntemler Uygulama ve Örneklerle, ISBN: 978-605-337-053-6, Literatürk Academia, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 488 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2015. 0
2. TAYLAN, A. İletişim Sosyolojisi, ISBN: 978-605-9498-86-9, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 256 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2020. 0
3. TAYLAN, A. Direniş Çağında Türkiye'de Alternatif Medya, ISBN: 978-605-4820-18-4, (Kafka) Epsilon Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 533 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 0
4. YILMAZ, A.; TAYLAN, A. Medya Okuryazarlığı, ISBN: 978-605-9221-40-5, Siyasal Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 0
5. TAYLAN, A. Video Aktivizmde Kavramlar, Sorunlar, Uygulamalar, ISBN: 978-605-4274-61-1, um:ag Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 256 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
6. TAYLAN, A. Kamusuz Yararlar Ülkesi: Sağ Popülist Siyaset Çağında Medya ve Kamu Yararı İlkesi, ISBN: 978-605-9378-70-3, Ütopya Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 336 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. TAYLAN, A., Kültür Endüstrisi Ürünleri Olarak Çizgi Film ve Oyuncakların Çocuk ve Ebeveyn Tüketim Davranışlarına Etkisi. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi - International Play and Toy Congress, 2015-05-07, 2015-05-08, Erzurum, Türkiye, . 200

3. TERKAN, N.; TAYLAN, A., Internet ve Çocukların Korunması: Ebeveyn Kontrolü. International Conference on New Media and Interactivity, 2010-04-28, 2010-04-30, İstanbul, Türkiye, . 200

2. TAYLAN, A.; YILMAZ, A.; TERKAN, N., Medya Tüketicisinden Medya Okuryazarlığına: Duygusal Zeka ve Eleştirel Okuma Bakımından RTÜK Projeleri. II. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, 2008-10-09, 2008-10-10, İzmir, Türkiye, . 200

1. TERKAN, N.; YILMAZ, A.; TAYLAN, A., Eleştirel Okur Yaratma Projesi: Medya Okuryazarlığını Eleştirel Okumak. 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi - Risk Altındaki Çocuklar, 2007-10-22, 2007-10-24, İstanbul, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 800

8. TAYLAN, A.; ÖZSOY TAYLAN, D.; ÜNAL, R., Z Kuşağı Bireylerin Haberden Kaçınma Davranışı Üzerine İnceleme. II. Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu, 2024-04-24, , İstanbul, Türkiye, . 100

7. TAYLAN, A.; ÖZSOY TAYLAN, D., Micro Channels of the Production of Hate Speech: "Caps" in the Social Media. 4th International Media Studies Symposium (IMS 2022), 2022-05-16, 2022-05-18, Antalya, Türkiye, . 100

6. DURAL TASOUJİ, C.; TAYLAN, A., Twitter’ın Alternatif Kamusallık İşlevi: Kanada TTC “You said it” Kampanyası Örneği. 18th International Symposium Communication in the Millenium, 2021-10-26, 2021-10-27, Erzurum, Türkiye, . 100

5. DURAL TASOUJİ, C.; TAYLAN, A., Yeni Medya Eğitiminde Mobil Teknolojilerin Kullanımı: Mersin Üniversitesi Örneği. 7. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020-10-21, 2020-10-23, İstanbul, Türkiye, . 100

4. TAYLAN, A., Medyada Dönüşüm: Büyük Medya Yurttaş Gazeteciliği Uygulamaları. International Symposium on Communication in The Digital Age, 2018-10-18, 2018-10-19, Mersin, Türkiye, . 100

3. TAYLAN, A., Çukurova Bölgesi Yerel Basınında Yeni Medya Uygulamaları. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 100

2. ÜNAL, R.; TAYLAN, A., Sağlık Haberlerinin Sosyal Medyada Yayılımında Doğrulama Platformlarının Yeri ve İşlevi: Teyit.Org Örneği. 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 2017-11-02, 2017-11-03, Erzurum, Türkiye, . 100

1. TAYLAN, A.; ÜNAL, R., Sağlık İletişimi ve Sansasyonel Habercilik Bağlamında Ana Akım Medyanın Durumu. 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 2017-11-02, 2017-11-03, Erzurum, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. TAYLAN, A.; DURAL TASOUJİ, C.; ÜNAL, R., Afet Dönemlerinde İnfodemi: 2023 Türkiye-Suriye depremleri sürecinde Twitter’da yayılan "İnfodemi"ye yönelik analiz. Yeni Medya Çalışmaları VI. Ulusal Kongre, 2023-11-16, 2023-11-17, Eskişehir, Türkiye, 2023. 100

https://yenimedya.org.tr/

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. TAYLAN, A.; ÜNAL, R., Sayısal Eşitsizlikte Demografik Bağlam: Yeni Medya Okuryazarlığı ve Yankı Odası Etkisi İlişkisi. Yeni Medya Çalışmaları 4. Ulusal Kongre, 2019-10-04, 2019-10-05, İzmir, Türkiye, . 50

1. TAYLAN, A., Mersin Üniversitesinde Halkla İlişkiler Uygulamaları. Üniversitelerde Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi Sempozyumu, 2001-11-15, 2001-11-16, İstanbul, Türkiye, . 50

Ulusal - Özet - Davetli 0

1. TAYLAN, A., Yeni Medya Çağında Enformasyon Enflasyonu: Info-obezitenin Seçim Kampanyaları ve Seçmen Kararlarına Etkisi. Çukurova Siyasal İletişim Sempozyumu, 2024-05-02, 2024-05-03, Adana, Türkiye, . 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mersin Üniversitesi'nin Toplumsal Düzeyinin Yaygınlaştırılması, BAP, Proje No: BAP-İF GB (HMA) 2014-3 GP, 18000 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

Ulusal - projects.gorevler. 0

1. Mersin Üniversitesi nin Toplumsal Düzeyinin Yaygınlaştırılması BAP İF GB HMA 2014 3 GP, BAP, Proje No: , 18252 TL, projects.gorevler., 2014,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 0

4. EMEK EZGİ KIDIŞ, Türkiye'de nefret söyleminin yeni medyada yayılımı: Suriyeli sığınmacılar örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

3. VAHAP YÜCE, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göç sorunu kapsamında medyanın Türkiye dış göç politikasına bakışı: Türkiye'deki yabancı medya kuruluşları örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. AL YAMAMAH SHAHEN, Çukurova üniversitesinde Suriyeli öğrencilerin karşılaştığı sorunların analizi ve çözüm önerileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. SELVER YAZAR, Etik ihlaller ve nefret söyleminin yeniden üretilmesinde sosyal medyanın rolü: Özgecan Aslan cinayeti örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 0

Uluslararası 250
1. COMMUNICATA , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2822-3713, E-ISSN : 2146-1538, 2020-01-01 - Devam ediyor. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 53
1. SOCIAL SCIENCES , [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 16
2. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDIA STUDIES , [ 2016 : 3 ] . 0
3. AMERICAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION , [ 2016 : 1 ] . 4
4. ANADOLU ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 4
5. COMMUNICATA , [ 2023 : 1 ] . 4
6. CONVERGENCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH INTO NEW MEDIA TECHNOLOGIES , [ 2022 : 1 ] . 5
7. CURRENT PERSPECTIVES IN SOCIAL SCIENCES , [ 2022 : 1 ] . 4
8. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES , [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 12
9. IBAD SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2023 : 1 ] . 0
10. INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDIA AND COMMUNICATION , [ 2017 : 1 ] . 4
11. İNSAN & TOPLUM , [ 2020 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 21
1. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 3 ] [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 6
2. ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2018 : 2 ] [ 2019 : 1 ] . 0
3. ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ , [ 2015 : 5 ] [ 2016 : 2 ] [ 2017 : 1 ] [ 2018 : 2 ] [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 3 ] [ 2021 : 1 ] [ 2022 : 1 ] . 0
4. ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ - AKADEMİA , [ 2017 : 1 ] [ 2018 : 2 ] [ 2019 : 1 ] . 4
5. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 1
6. Kİ: KÜLTÜR VE İLETİŞİM , [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 1 ] . 2
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 1 ] . 0
8. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 1
9. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] [ 2019 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 3
10. YENİ MEDYA DERGİSİ , [ 2022 : 1 ] . 1
11. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2022 : 1 ] . 1
12. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI , [ 2014 : 1 ] . 0
13. İLETİŞİM KURAM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ , [ 2019 : 2 ] . 2
Ulusal
1. “Ses Sensin”: STK’lar İçin Video Aktivizm Atölyesi, WORKSHOP /Workshop /, Sultaşa Otel Mersin, Alternatif Bilişim Derneği, Sivil Düşün AB Programı, 2017-01-27-2017-01-29, , Mersin, Türkiye
2. 3. Kızkalesi Medya Günleri, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, Erdemli, Mersin, Türkiye, Erdemli Belediyesi, Kızkalesi Turizm Tanıtma Derneği, 2017-09-29-2017-10-01, , Mersin, Türkiye
1. Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği , Üye No: -, Türkiye, 2017-05-01-Devam ediyor.
2. İLAD - İletişim Araştırmaları Derneği , Üye No: -, Türkiye, 2015-07-09-Devam ediyor.
3. European Communication Research and Education Association , Üye No: C201511641, Belçika, 2011-09-24-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl