Prof.Dr. Ayda Çelebioğlu
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
11 Şubat 1966
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
aydac@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ayda@atauni.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
aydozan@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2017-07-22 18:49:37
DÜZENLEME
:
2020-01-20 14:21:10
PUAN
:
34482
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2002
Doktora Tezi

1. Hiperbilirubinemi nedeni ile hastaneye yatırılan yenidoğanların annelerinin kaygı düzeyi, etkileyen faktörler ve bilgilendirmenin kaygıyı azaltmadaki rolü. Danışman: Dr. Sevinç Polat, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. Erzurum il merkezinde 24 aylık çocuğu olan annelerin diş çıkarma dönemine ilişkin bilgileri ile bu dönemde yaptıkları uygulamalar. Danışman: Dr. Sevinç YAMAN, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ REVİZYON KOMİSYONU 2018-03-20 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2017-12-13 - Devam ediyor
DEKAN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2017-12-13 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ 2017-12-13 - Devam ediyor
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2017-12-13 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2017-12-13 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2018-09-19 - 2020-09-19
BÖLÜM BAŞKANI HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2017-12-13 - 2020-12-13
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2017-12-13 - 2020-12-13
ANABİLİM DALI BAŞKANI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-12-13 - 2020-12-13
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-12-13 - 2020-12-13
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ KADIN SORUNLARINI ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2017-11-06 - 2020-11-06
MERKEZ MÜDÜRÜ KADIN SORUNLARINI ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2017-11-06 - 2020-11-06
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 24900
2019
27. YAYAN, E.; DÜKEN, M.; AYTEKİN ÖZDEMİR, A.; ÇELEBİOĞLU, A. Mental health problems of Syrian refugee children: Post-traumatic stress, depression and anxiety. JOURNAL OF PEDİATRİC NURSİNG, 2019, , -. 650 + 0
10.1016/j.pedn.2019.06.012

2018
26. YAYAN, E.; ÇELEBİOĞLU, A. Effect of an obesogenic environment and health behaviour-related social support on body mass index and body image of adolescents. GLOBAL HEALTH PROMOTİON, 2018, 25, 33-42. 1000 + 0
10.1177/1757975916675125

2017
25. YAYAN, E.; ÇELEBİOĞLU, A. Effect of an obesogenic environment and health behaviour-related social support on body mass index and body image of adolescents.. GLOBAL HEALTH PROMOTİON, 2017, , -. 1000 + 0
2016
24. Kucukoglu, S.; Aytekin, A.; Celebioglu, A.; Celebi, A.; Caner, I.; Maden, R. Effect of White Noise in Relieving Vaccination Pain in Premature Infants. ELSEVİER BV, 2016, 17, 392-400. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.pmn.2016.08.006

23. Celebi, A.; Celebioglu, A. Attitudes of Children with Diabetes Toward Their Disease. KOWSAR MEDİCAL INSTİTUTE, 2016, 26, 1-5. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.5812/ijp.4901

2015
22. Cevik Guner, U.; Celebioglu, A. Impact of symptom management training among asthmatic children and adolescents on self-efficacy and disease course. INFORMA UK LİMİTED, 2015, 52, 858-865. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/02770903.2015.1010732

21. Kucukoglu, S.; Celebioglu, A.; Caner, I.; Ok, G.; Maden, R. The Effects of Instrumental Touching on Infant Pain Perception and the Effects of Eutectic Mixture of Local Anesthetics (EMLA) on the Reduction of Pain. KOWSAR MEDİCAL INSTİTUTE, 2015, 25, 1-6. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.5812/ijp.25(3)2015.532

20. Çelebioğlu, A.; Küçükoğlu, S.; Odabaşoğlu, E. Turkish Nurses' Use of Nonpharmacological Methods for Relieving Children's Postoperative Pain. ALTERNATİVE THERAPİES İN HEALTH & MEDİCİNE, 2015, 21, 30-35. 1000 + 0
19. Polat, S.; Gürol, A.; Çelebioğlu, A.; Yıldırım, Z. The Effect of Therapeutic Music on Anxiety in Children With Acute Lymphoblastic Leukaemia. Indian Journal of Traditional Knowledge. THE EFFECT OF THERAPEUTİC MUSİC ON ANXİETY İN CHİLDREN WİTH ACUTE LYMPHOBLASTİC LEUKAEMİA. INDİAN JOURNAL OF TRADİTİONAL KNOWLEDGE, 2015, 1, 42-46. 750 + 0
2014
18. Kucukoglu, S.; Çelebioğlu, A. Effect of Natural Feeding Education on Successful Exclusive Breast Feeding and Breast Feeding Self Efficacy of Low Birth Weight Infants. IRANİAN JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2014, 24, 49-56. 1000 + 0
17. Gürol, A.; Özkan, H.; Çelebioğlu, A. Turkish women's knowledge and views regarding mother's milk banking. ELSEVİER BV, 2014, 21, 239-244. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.colegn.2013.05.002

16. Özlüses, E.; Çelebioğlu, A. Educating Fathers to Improve Breastfeeding Rates and PaternalInfant Attachment. INDIAN PEDİATRİCS, 2014, 51, 654-657. 1000 + 0
15. Çelebioğlu, A.; Gürol, A.; Yildirim, Z.; Büyükavci, M. Effects of massage therapy on pain and anxiety arising from intrathecal therapy or bone marrow aspiration in children with cancer. WİLEY-BLACKWELL, 2014, 21, 797-804. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/ijn.12298

2013
14. Küçükoğlu, S.; Çelebioğlu, A. Identification of psychological symptoms and associated factors in adolescents who have a parent with cancer in Turkey. ELSEVİER BV, 2013, 17, 75-80. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2011.10.008

2012
13. Kucukoglu, S.; Çelebioğlu, A. Effects of difficulties experienced by adolescents who have a parent with cancer on their psychological condition. COLL. ANTROPOL, 2012, 36, 879-883. 1000 + 0
12. Apay, S.; Arslan, S.; Akpinar, R.; Celebioglu, A. Effect of Aromatherapy Massage on Dysmenorrhea in Turkish Students. ELSEVİER BV, 2012, 13, 236-240. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.pmn.2010.04.002

2011
11. Cürcani, M.; Küçükoğlu, S.; Çelebioğlu, A. Turkish Mothers’ Use of Non-Pharmacological Methods for Relieving Children’s Postoperative Pain. HEALTHMED, 2011, 5, 1902-1908. 1000 + 0
10. Arslan, S.; Tezel, A.; Çelebioğlu, A. Reasons for Clinical Breast Examination in Women Applying at a Cancer Screening Center in Erzurum . ASİAN PACİFİC JOURNAL OF CANCER PREVENTİON, 2011, 12, 2311-2315. 1000 + 0
2010
9. Uslu, H.; Uyanık, H.; Akpinar, R.; Çelebioğlu, A. Seroprevalence of rubella and cytomegalovirus in nursing students. PAK J MED SCİ, 2010, 26, 649-652. 650 + 0
8. Çelebioğlu, A.; Akpinar, R.; Küçükoğlu, S.; Engin, R. Violence experienced by Turkish nursing students in clinical settings: Their emotions and behaviors. ELSEVİER BV, 2010, 30, 687-691. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2010.01.006

7. Çelebioğlu, A. The Pain Response of Infants in Turkey to Vaccination in Different Injection Sites. APPLİED NURSİNG RESEARCH, 2010, 23, 101-105. 1000 + 0
Publications_001.pdf

2009
6. Güdücü Tüfekci, F.; Çelebioğlu, A.; Küçükoğlu, S. Turkish children loved distraction: using kaleidoscope to reduce perceived pain during venipuncture. WİLEY-BLACKWELL, 2009, 18, 2180-2186. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02775.x

5. Akpınar, R.; Çelebioğlu, A.; Uslu, H.; Uyanık, M. An evaluation of the hand and nasal flora of Turkish nursing students after clinical practice. JOURNAL OF CLİNİCAL NURSİNG, 2009, 3, 426-430. 850 + 0
4. ARSLAN, S.; CELEBIOGLU, A.; TEZEL, A. Depression and hopelessness in Turkish patients with cancer undergoing chemotherapy. WİLEY-BLACKWELL, 2009, 6, 105-110. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1742-7924.2009.00127.x

3. Aytekin, A.; Çelebioğlu, A.; Olgun, H. Distress levels in Turkish parents of children with congenital heart disease. AUSTRALİAN JOURNAL OF ADVANCED NURSİNG, 2009, 26, 39-46. 1000 + 0
2008
2. Arslan, S.; Çelebioğlu, A.; TEZEL, A. Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Depresyon ve Yaşam Doyumunun Belirlenmesi. TURKİYE KLİNİKLERİ J MED SCİ, 2008, 28, 628-634. 1000 + 0
1. Akpınar, R.; Çelebioğlu, A. Effect of injection duration on bruising associated with subcutaneous heparin A quasi experimental within subject design. INTERNATİONAL JOURNAL OF NURSİNG STUDİES, 2008, 6, 812-817. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 130
1. Tezel, A.; Akpinar, R.; Yurttaş, A.; Çelebioğlu, A. Hastalar Erkek Hemşireleri Kabul Edecekler mi?. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF MEDİCAL ETHİCS-LAW AND HİSTORY, 2008, 16, 13-18. 130 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2015
1. ASİ KARAKAŞ, S.; KÜÇÜKOĞLU, S.; ÇELEBİOĞLU, A. Violence Experienced by Turkish Nurses and their Emotions and Behaviors. STUDİES ON ETHNO-MEDİCİNE, 2015, 9, 297-304. 100 + 0
10.1080/09735070.2015.11905447

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 900
2018
3. KÖSE, S.; ÇELEBİOĞLU, A. Validity and reliability of Turkish version of the scales of perceived stigma for children with epilepsy and their parents. INTERNATİONAL JOURNAL OF NURSİNG SCİENCES, 2018, 5, 238-242. 300 + 0
10.1016/j.ijnss.2018.07.004

2017
2. Hızel Bahçeci, M.; Çelebioğlu, A. Impact of a Refresher Training on Pediatric Nurses’ Realization of Their Roles and Functions. GALENOS YAYİNEVİ, 2017, 4, 130-136. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/jpr.42104

1. Hızel Bahçeci, M.; ÇELEBİOĞLU, A. Impact of a Refresher Training on Pediatric Nurses’ Realization of Their Roles and Functions. THE JOURNAL OF PEDİATRİC RESEARCH, 2017, 4, 130-136. 300 + 0
10.4274/jpr.42104

Uluslararası - Alan endexleri 400
2018
4. ŞANLI, B.; ÇELEBİOĞLU, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D. Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşlerinin Sosyo-demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi. JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2018, 11, 611-620. 100 + 0
10.17719/jisr.2018.2952

3. AYRAN, G.; ÇELEBİOĞLU, A. Ergenlerde Akran Zorbalığı İle Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumu Arasındaki İ. RESEARCHER SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, 6, 129-140. 100 + 0
10.18301/rss.621

2. METİN KARAASLAN, M.; ÇELEBİOĞLU, A. Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Psikolojik Durumları ile Bakım Yükünün. RESEARCHER SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, 6, 188-200. 100 + 0
10.18301/rss.588

1. METİN KARAASLAN, M.; ÇELEBİOĞLU, A. Determination of healthy lifestyle behaviors of high school studentspLise öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 1355-. 100 + 0
10.14687/jhs.v15i2.4895

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1740
2018
10. YAYAN, E.; ÇELEBİOĞLU, A. Obezojenik Çevre ve Çocukluk Çağı Obezitesine Etkileri. ACİBADEM UNİVERSİTESİ SAGLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 9, 90-96. 200 + 0
10.31067/0.2018.12

2016
9. Çelebioğlu, A. Kas İskelet Sistemi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖZEL DERGİSİ, 2016, 2, 107-110. 200 + 0
8. Özkan, H.; Çelebioğlu, A.; Üst, Z.; Kurudirek, F. Doğum sonu dönemde babaların ebeveynlik davranışlarının incelenmesi. JOURNAL OF DR. BEHCET UZ CHİLDREN'S HOSPİTAL, 2016, 6, 191-196. 170 + 0
7. Tazegün, A.; Çelebioğlu, A. Çocuk hemşirelerinin etik duyarlılık düzeyleri ve etkileyen faktörler. İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ DERGİSİ, 2016, 6, 97-102. 200 + 0
6. Yayan, H.; Çelebioğlu, A. Çocuk-ergen sağlık davranışları sosyal destek ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 19, 79-85. 200 + 0
2014
5. Kucukoglu, S.; Çelebioğlu, A. Hasta Yenidoğanların Annelerinin Emzirme Özyeterlilik Düzeyi ve Emzirme Başarılarının İncelenmesi. ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 2, 1-11. 200 + 0
4. Kucukoglu, S.; Çelebioğlu, A.; Miroğlu, A.; Çağlar, G. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERNEKLER HAKKINDAKİ BİLGİ VE FARKINDALIKLARI. CUMHURİYET HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2014, 1, 9-14. 170 + 0
3. Kucukoglu, S.; Çelebioğlu, A.; Çoşkun, D. Yenidoğan Kliniğinde Bebeği Yatan Annelerin Postpartum Depresyon Belirtileri ve Emzirme Özyeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi. . GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 3, 921-932. 200 + 0
2012
2. Çevik, Ü. Astımlı çocuklar ve adölesanlar için öz etkililik ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 1, 55-62. 0 + 0
2008
1. ARSLAN, S.; ÇELEBİOĞLU, A.; TEZEL, A. Depression and life satisfaction in cancer patients receiving chemotherapy. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2008, 28, 628-634. 200 + 0
Ulusal - Diğer 500
2015
6. Köse, S.; Çelebioğlu, A. Epilepsi Hastalığının Çocuk ve Aileye Etkileri “Damgalanma”. E SAĞLIK HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2015, 2, 1-7. 100 + 0
5. Çelebi, A.; Çelebioğlu, A. Çocuklarda Tip 1 Diyabet ve Psikososyal Uyum. E SAĞLIK HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2015, 2, 34-40. 100 + 0
2014
4. Ayran, G. Çocuklarda Akran Zorbalığı- Fiziksel ve Psikolojik Etkileri. E SAĞLIK HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2014, 1, 20-27. 0 + 0
3. Aytekin, A.; Çelebioğlu, A. Çocuk Kliniklerinde Hasta Güvenliği. E SAĞLIK HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2014, 1, 65-71. 100 + 0
2. Çelebioğlu, A. Çocuk Hemşireliğinde Malpraktis- Hatalı Uygulamalar. E SAĞLIK HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2014, 1, 39-45. 100 + 0
1. Çelebioğlu, A.; Doğan, Ş. Kültürel bakımda yeterlilik modellerinden bir örnek: Sağlık Bakım hizmetlerinin sunumunda kültürel yeterlilik süreci. SAĞLIKLA, 2014, 11, 50-52. 100 + 0
Ulusal - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 85
2016
1. ÖZKAN, H.; ÇELEBİOĞLU, A.; ÜST, Z.; KURUDİREK, F. Doğum sonu dönemde babaların ebeveynlikdavranışlarının incelenmesi. İZMİR DR BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ DERGİSİ, 2016, 3, 191-196. 85 + 0
doi:10.5222/buchd.2016.191

Ulusal - Alan endexleri 100
2019
1. AYRAN, G.; ÇELEBİOĞLU, A. A Different Dimension in Promoting Breastfeeding: Paternal Support. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2019, 13, 227-231. 100 + 0
10.21763/tjfmpc.569920

Uluslararası - Kitap Çevirme 0
1. Çelebioğlu, A. Hemşire Sözlüğü, ISBN: 978-605-2396-26-1, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 904 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 0
1. ÇELEBİOĞLU, A. Adölesan Sağlığı ve Hemşirelik Yaklaşımları, ISBN: 978-605-7597-58-8, Türkiye Klinikleri, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
2. ÇELEBİOĞLU, A.; AYTEKİN ÖZDEMİR, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; YAYAN, E. Hemşirelik Araştırmalarında Kullanılan Ölçekler, ISBN: , Çukurova Nobel, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. ARIKAN, D.; ÇELEBİOĞLU, A.; GÜDÜCÜ TÜFEKCİ, F. Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, ISBN: 978-975-277-688-3, Güneş Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 323 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ARIKAN, D.; ÇELEBİOĞLU, A.; GÜDÜCÜ TÜFEKCİ, F. Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, ISBN: 978-975-277-688-3, Güneş Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
2. ÇELEBİOĞLU, A.; ARAS DOĞAN, Ş. Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliğ/Göç ve Göçmen Sağlığı, ISBN: 2149-4118, Türkiye Klinikleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 8 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
3. ÇELEBİOĞLU, A.; KÖSE, S.; ÇELEBİ, A. Ölümcül Hastalıklı Çocuk ve Ailelere Spiritüel Yaklaşım., ISBN: 2149-5998, Türkiye Klinikleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 5 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
4. ÇELEBİOĞLU, A.; ÜĞÜCÜ, G. Çocuklarda Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımları - 2019, ISBN: 978-605-034-093-8, Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 110 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Davetli 0

1. ÇELEBİOĞLU, A., AİLELER TABURCULAĞA HAZIR MI. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 940

7. ÇELEBİ, A.; ÇELEBİOĞLU, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; AYTEKİN, A.; KÖSE, S., OBEZOJENİK ÇEVRE VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÇOCUKLARIN OBEZİTE FARKINDALIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 80

6. AYTEKİN, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; ÇELEBİOĞLU, A., ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ İNTÖRNLÜK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

5. KÖSE, S.; ÇELEBİ, A.; AYTEKİN, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; ÇELEBİOĞLU, A., KRONİK HASTALIĞA SAHİP OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN ALAY EDİLME DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 50

4. AYTEKİN, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; ÇELEBİOĞLU, A.; ÖZDEMİR, F.; AKAY, G., ÇOCUKLARDA DİİKKAT ÇEKME YÖNTEMİNİN SÜNNET OPERASYONU ÖNCESİ KORKU VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 70

3. ÇELEBİOĞLU, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; AYTEKİN, A.; KÖSE, S., HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 95

2. ÇELEBİOĞLU, A.; AYTEKİN, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; ÖZDEMİR, F.; AKAY, G., EBEVEYNLERİN SÜNNETE İLİŞKİN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 90

1. KÖSE, S.; ÇELEBİ, A.; ÇELEBİOĞLU, A.; AYTEKİN, A.; KÜÇÜKOĞLU, S., Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerin İzolasyon Önlemlerine Uyumlarının İncelenmesi. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 70

Uluslararası - Özet - Poster 70

1. KÖSE, S.; ÇELEBİ, A.; ÇELEBİOĞLU, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; AYTEKİN, A., İNTÖRN HEMŞİRELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 35

Ulusal - Araştırmacı 0

1. PRETERM BEBEKLERE UYGULANAN ORAL MOTOR STİMÜLASYONUN BESLENME VE EMME BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ, Tübitak-1002, Proje No: , 6200 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2000

10. Aynur Aytekin, Doğumsal Kalp Hastalığı Olan Çocukların Ebeveynlerinin Ruhsal Sıkıntı ve Umutsuzluk Düzeyleri ile Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişki, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

9. Sibel Küçükoğlu, Kanserli ebeveynlerin çocuklarında görülen psikolojik belirtiler yaşanan güçlükler ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

8. Meltem Can Özcan, İstismar ve İhmalin Çocuklar Üzerindeki Fiziksel ve Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

7. Arzu Tazegün, Çocuk Hemşirelerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

6. Didem Çoşkun, Fiziksel Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakım Yükünün ve Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

5. Gülsün Ayran , Ergenlerde Akran Zorbalığı ile Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

4. Emel Odabaşoğlu, Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hatalı Uygulama Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

3. Arzu Çelebi, Tip 1 Diyabetli Çocukların Hastalıklarına Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

2. Mehtap Metin Karaaslan, Zihinsel engelli çocuğu olan ebeveynlerin psikolojik durumları ile bakım yükünün değerlendirilmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

1. Semra Köse, Epilepsi Hastalığına Sahip Çocukların ve Ebeveynlerin Damgalanma Algılarının Belirlenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 1600

4. Ümran Çevik, Astımlı çocuk ve adölesanlara verilen eğitimin öz etkililik ve hastalığın seyrine etkisi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

3. Sibel Küçükoğlu, Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin annelerine verilen doğal besleme eğitiminin annelerin emzirme öz-yeterlilik düzeyi emzirme başarısı ve bebeğin büyümesine etkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

2. Emine Özlüses, Ebeveynlere Verilen Doğal Besleme Öğretiminin, Tek Başına Anne Sütü Verme Süresine, Bebeklerin Büyüme Parametrelerine, Hastalanma Oranlarına ve Ebeveyn-Bebek Bağlanmasına Etkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

1. Hilal Yayan, bezojenik çevre ile sağlık davranışlarına yönelik sosyal desteğin ergenlerin beden kitle indeksi ve vücut algısına etkisi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

Ulusal 500
1. VİZE YAYINCILIK, E SAĞLIK HEMŞİRELİK DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 21490139, 2014-12-03 - Devam ediyor. 500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. APPLIED NURSING RESEARH , [ 2017 : 1 ] . 5
2. BREASTFEEDING MEDICINE , [ 2014 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 7
1. TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERGİSİ , [ 2015 : 7 ] . 7
Uluslararası 0
1. 9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2014-04-02, Ankara, Türkiye. 0
2. Pediatri Hemşireliği Derneği, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye. 0
Ulusal 0
1. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2011-09-09, İzmir, Türkiye. 0
2. Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2013-05-22, Adıyaman, Türkiye. 0
3. 12. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 2013-10-30, Antalya, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 602 Hemşirelikte Kuram II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar TCE001 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadın Sorunları Uygulama ve Ar Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ko 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz HEM 601 Hemşirelik Kuramı I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 312 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-10-9
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 608 Çocuk Hemşireliğinde Yenilikle Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Bahar HEM 602 Hemşirelikte Kuram II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz HEM 311 Hemşirelikte Öğretim Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 624 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 1-4-3
Güz KÇA 539 Aile Sağlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 601 Hemşirelik Kuramı I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 625 Üremeye Yardımcı Teknikler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Bahar HEM 602 Hemşirelikte Kuram II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Yayan, E.; Düken, M.; Aytekin özdemir, A.; çelebioğlu, A. Mental health problems of Syrian refugee children: Post-traumatic stress, depression and anxiety. JOURNAL OF PEDİATRİC NURSİNG, 2019, , -.
10.1016/j.pedn.2019.06.012
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Detay
Ayran, G.; çelebioğlu, A. A Different Dimension in Promoting Breastfeeding: Paternal Support. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2019, 13, 227-231.
10.21763/tjfmpc.569920
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yayan, E.; çelebioğlu, A. Effect of an obesogenic environment and health behaviour-related social support on body mass index and body image of adolescents.. GLOBAL HEALTH PROMOTİON, 2017, , -,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Akpınar, R.; çelebioğlu, A.; Uslu, H.; Uyanık, M. An evaluation of the hand and nasal flora of Turkish nursing students after clinical practice. JOURNAL OF CLİNİCAL NURSİNG, 2009, 3, 426-430,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Cevik guner, U.; Celebioglu, A. Impact of symptom management training among asthmatic children and adolescents on self-efficacy and disease course. INFORMA UK LİMİTED, 2015, 52, 858-865,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Arslan, S.; çelebioğlu, A.; Tezel, A. Depression and life satisfaction in cancer patients receiving chemotherapy. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2008, 28, 628-634,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Arslan, S.; Celebıoglu, A.; Tezel, A. Depression and hopelessness in Turkish patients with cancer undergoing chemotherapy. WİLEY-BLACKWELL, 2009, 6, 105-110,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Akpınar, R.; çelebioğlu, A. Effect of injection duration on bruising associated with subcutaneous heparin A quasi experimental within subject design. INTERNATİONAL JOURNAL OF NURSİNG STUDİES, 2008, 6, 812-817,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
özlüses, E.; çelebioğlu, A. Educating Fathers to Improve Breastfeeding Rates and PaternalInfant Attachment. INDIAN PEDİATRİCS, 2014, 51, 654-657,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Asi karakaş, S.; Küçükoğlu, S.; çelebioğlu, A. Violence Experienced by Turkish Nurses and their Emotions and Behaviors. STUDİES ON ETHNO-MEDİCİNE, 2015, 9, 297-304,
10.1080/09735070.2015.11905447

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Kucukoglu, S.; çelebioğlu, A. Effect of Natural Feeding Education on Successful Exclusive Breast Feeding and Breast Feeding Self Efficacy of Low Birth Weight Infants. IRANİAN JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2014, 24, 49-56,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Küçükoğlu, S.; çelebioğlu, A. Identification of psychological symptoms and associated factors in adolescents who have a parent with cancer in Turkey. ELSEVİER BV, 2013, 17, 75-80,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Kucukoglu, S.; Celebioglu, A.; Caner, I.; Ok, G.; Maden, R. The Effects of Instrumental Touching on Infant Pain Perception and the Effects of Eutectic Mixture of Local Anesthetics (EMLA) on the Reduction of Pain. KOWSAR MEDİCAL INSTİTUTE, 2015, 25, 1-6,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Gürol, A.; özkan, H.; çelebioğlu, A. Turkish women's knowledge and views regarding mother's milk banking. ELSEVİER BV, 2014, 21, 239-244,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
çelebioğlu, A.; Gürol, A.; Yildirim, Z.; Büyükavci, M. Effects of massage therapy on pain and anxiety arising from intrathecal therapy or bone marrow aspiration in children with cancer. WİLEY-BLACKWELL, 2014, 21, 797-804,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
Apay, S.; Arslan, S.; Akpinar, R.; Celebioglu, A. Effect of Aromatherapy Massage on Dysmenorrhea in Turkish Students. ELSEVİER BV, 2012, 13, 236-240,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 5
çelebioğlu, A.; Akpinar, R.; Küçükoğlu, S.; Engin, R. Violence experienced by Turkish nursing students in clinical settings: Their emotions and behaviors. ELSEVİER BV, 2010, 30, 687-691,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Güdücü tüfekci, F.; çelebioğlu, A.; Küçükoğlu, S. Turkish children loved distraction: using kaleidoscope to reduce perceived pain during venipuncture. WİLEY-BLACKWELL, 2009, 18, 2180-2186,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 5
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Arslan, S.; çelebioğlu, A.; Tezel, A. Depression and life satisfaction in cancer patients receiving chemotherapy. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2008, 28, 628-634,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akpınar, R.; çelebioğlu, A. Effect of injection duration on bruising associated with subcutaneous heparin A quasi experimental within subject design. INTERNATİONAL JOURNAL OF NURSİNG STUDİES, 2008, 6, 812-817,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çelebioğlu, A. The Pain Response of Infants in Turkey to Vaccination in Different Injection Sites. APPLİED NURSİNG RESEARCH, 2010, 23, 101-105,
Publications_001.pdf
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Asi karakaş, S.; Küçükoğlu, S.; çelebioğlu, A. Violence Experienced by Turkish Nurses and their Emotions and Behaviors. STUDİES ON ETHNO-MEDİCİNE, 2015, 9, 297-304,
10.1080/09735070.2015.11905447

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Küçükoğlu, S.; çelebioğlu, A. Identification of psychological symptoms and associated factors in adolescents who have a parent with cancer in Turkey. ELSEVİER BV, 2013, 17, 75-80,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
çelebioğlu, A.; Akpinar, R.; Küçükoğlu, S.; Engin, R. Violence experienced by Turkish nursing students in clinical settings: Their emotions and behaviors. ELSEVİER BV, 2010, 30, 687-691,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl