Doç.Dr. ASLI YIKILMAZ

Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
15319
OLUŞTURMA
:
2015-11-17 16:21:07
DÜZENLEME
:
2024-02-13 18:31:05
PUAN
:
7361
YABANCI DİL
:
İngilizce, , KPDS, 69
İngilizce, , YÖKDİL, 82.5
İngilizce, , YÖKDİL, 82.5
İngilizce, İyi, Diğer, 82,5
Researcher ID
h-index
4
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA MUHASEBE/FİNANSMAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. Finansal Esneklik ve Finansal Esneklik Değerinin Finansal Kararlara Etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksindeki Firmalar Üzerine Uygulama Danışman: Dr. Prof. Dr. Turhan KORKMAZ, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Şirket Küçülme Stratejileri ve Küçülme Stratejilerinin İşletme Performansı Açısından Değerlendirilmesi: Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama Danışman: Dr. Aysegul Yılgor, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, MERSIN, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-05 - 2018-06-19
ARŞ. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-06-19 - Devam ediyor
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2023-08-07 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ TEMSİLCİSİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2020-01-06 - Devam ediyor
BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2019-11-21 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2022
2. YIKILMAZ, A. BIST 30 VADELİ İŞLEM GETİRİSİ VE YATIRIMCI RİSK İŞTAHI: GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ. VAN YÜZÜNCU YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022, 7, 301-315. 200 + 0
10.54831/vanyyuiibfd.1202270

1. YIKILMAZ, A. ÇEVRESEL, SOSYAL VE KURUMSAL YÖNETİŞİM (ESG) SKORLARI VE KAR PAYI KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARASTİRMALAR DERGİSİ, 2022, 7, 872-881. 200 + 0
10.29106/fesa.1209238

Uluslararası - Diğer 100
2015
1. YİLGÖR, A.; Cevlani Öz, İ.; YIKILMAZ, A. Capital Structure Decision In Multinational Corporations: A Study On Companies Trading on Borsa İstanbul. THE INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS QUANTİTATİVE ECONOMİCS AND APPLİED MANAGEMENT RESEARCH, 2015, 2, 1-23. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 100
2019
1. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. Finansal Esneklik Değeri ve Sermaye Yapısı Kararları: Borsa İstanbul İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. ESKİSEHİR OSMANGAZİ UNİVERSİTY JOURNAL OF ECONOMİCS AND ADMİNİSTRATİVE SCİENCES, 2019, 14, 831-854. 100 + 3
10.17153/oguiibf.511717

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2200
2023
11. YIKILMAZ, A. Capital Structure Adjustment Speed and Ownership Structure: A Research on BIST 100 Index Food Sector Firms. OPUS - ULUSLARARASİ TOPLUM ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2023, , 67-75. 200 + 0
10.26466/opusjsr.1184140

10. YIKILMAZ, A. COVİD 19’UN BORSA İSTANBUL SÜRÜ DAVRANIŞINA ETKİSİNİN VIX ENDEKSİ KAPSAMINDA ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ. BİNGOL UNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, , 11-34. 200 + 0
10.33399/biibfad.1253263

2022
9. YIKILMAZ, A. YÖNETİCİ AŞIRI GÜVENİNİN FİRMA DEĞERİ VE BORÇLANMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST GIDA SEKTÖRÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. DİCLE UNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022, 12, 199-211. 200 + 0
10.53092/duiibfd.1034914

2020
8. YIKILMAZ, A. YÖNETİM KURULU YAPISI VE İHTİYATLILIK: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND ADMİNİSTRATİVE STUDİES, 2020, , 15-34. 200 + 0
10.18092/ulikidince.554850

7. YIKILMAZ, A.; COŞKUN, N. The impact of financial structure on export performance: The case of manufacturing sectors in Turkey. ALANYA AKADEMİK BAKİS DERGİSİ, 2020, , 963-974. 200 + 0
10.29023/alanyaakademik.687315

6. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. YATIRIMLARIN NAKİT AKIMLARINA DUYARLILIĞI: BİST KİMYA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND ADMİNİSTRATİVE STUDİES, 2020, , 113-126. 200 + 0
10.18092/ulikidince.707586

2019
5. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. TEMSİL MALİYETLERİ VE YÖNETİM KURULU YAPISI: BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. INTERNATİONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ECONOMİCS AND BUSİNESS, 2019, 15, 797-813. 200 + 0
10.17130/ijmeb.2019355051

4. ÇOPUR VARDAR, G.; YIKILMAZ, A. Conservatism Scores of Banking and Manufacturing Sectors: A Comparative Analysis. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2019, , 279-298. 200 + 0
10.25095/mufad.580171

2017
3. EGE, İ.; TOPALOĞLU, E.; YIKILMAZ, A. Fulmer Modeline Dayalı Finansal Başarısızlık İle Finansal Performans İlişkisi: İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2017, , 119-132. 200 + 0
10.25095/mufad.396862

2. TURABOĞLU, T.; YIKILMAZ, A.; TOPALOĞLU, E. Finansal Başarısızlık ve Sermaye Yapısı Kararları: BIST 100 Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Uygulama. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2017, 8, 247-258. 200 + 0
10.20409/berj.2017.48

2013
1. YIKILMAZ, A.; YİLGÖR, A. Küçülme Stratejileri ile Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama. FİNANS, POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, 2013, 50, 47-70. 200 + 0
Ulusal - Diğer 200
2022
2. YIKILMAZ, A. Yatırım Kararları, Karlılık ve Koşulsuz İhtiyatlılık: BİST 100 İmalat Sanayi Firmaları ve Ticari Bankalar Üzerine Panel Regresyon Analizi. TURKİSH BUSİNESS JOURNAL, 2022, 3, 140-153. 100 + 0
10.51727/tbj.1205514

2017
1. TOPALOĞLU, E.; YIKILMAZ, A.; Karakozak, Ö. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YATIRIMLARININ PAY SENEDİ GETİRİLERİ VE PAY SENEDİ FİYAT VOLATİLİTESİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL TEKNOLOJİ BİLİŞİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ, 2017, 7, 1-13. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1750
1. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar-2, ISBN: 978-625-7983-44-0, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 524 Sayfa, Türkçe, bursa, Türkiye, 2020. 250
2. YIKILMAZ, A. Finans ve Ekonomi Politika ve Anlayışlarının Uygulamadaki Sonuçları, ISBN: 978-625-8235-89-0, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 18 Sayfa, Türkçe, bursa, Türkiye, 2022. 500
3. YIKILMAZ ERKOL, A.; KORKMAZ, T. Davranışsal Finans: Homo Economicus, Psikoloji, İrrasyonalite, ISBN: : 978-625-7216-77-7, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 450 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020. 250
4. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. Davranışsal Finans: Homo Economicus, Psikoloji, İrrasyonalite, ISBN: 978-625-7216-77-7, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 450 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 250
5. YIKILMAZ, A.; COŞKUN, N. Last Term Researches in Turkey, ISBN: 978-613-9-98755-9, Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 200 Sayfa, İngilizce, almanya, Almanya, 2019. 250
6. KORKMAZ, T.; YIKILMAZ, A. Handbook of Research on Emerging Theories, Models, and Applications of Financial Econometrics, ISBN: 978-3-030-54108-8, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 456 Sayfa, İngilizce, isviçre, İsviçre, 2021. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1000

5. YIKILMAZ, A., Kripto Para Piyasasında Bilgi Etkinliğinin Etkin Piyasa Hipotezi ile Test Edilmesi. 12th International İstanbul Congress On Humanities and Social, 2023-01-21, 2023-01-23, İstanbul, Türkiye, . 200

4. YIKILMAZ, A., Effect of Managerial and Operational Gender Diversity on Financial Performance: An Investigation on Borsa Istanbul Commercial Banks. 11. İstanbul Finans Kongresi (İFK-2022), 2022-12-15, 2022-12-15, İstanbul, Türkiye, . 200

3. YIKILMAZ, A.; COŞKUN, N., The Impact of Financial Structure on Export Performance: The Case of Turkey Manufacturing Sub-Sectors. International Symposium on Human and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, Antalya, Türkiye, 2018. 200

2. COŞKUN, N.; YIKILMAZ, A., Causality between Profitability and Export Performance. International Symposium on Human and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, Antalya, Türkiye, . 200

1. YIKILMAZ, A.; TOPALOĞLU, E.; Karakozak, Ö., Kar Payı Dağıtım Kararlarının Finansal Performansa Etkisi: Borsa İstanbul’da bir Araştırma. International Congress of Managment Economy and Policy, 2016-11-26, 2016-11-26, İstanbul, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

6. YIKILMAZ, A., Yatırım Kararları, Karlılık ve İhtiyatlılık: BİST Firmaları Üzerine bir Araştırma. 4. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 2022-11-29, , Adana, Türkiye, . 100

5. YIKILMAZ, A., COVID-19’un Borsa İstanbul Sürü Davranışına Etkisinin VIX Endeksi Kapsamında Değerlendirilmesi. 2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences, Bingöl University, 2023-01-19, 2023-01-20, Bingöl, Türkiye, . 100

4. YIKILMAZ, A., Effect of S&P Global Corporate Sustainability Assessment (Csa) on Financial Performance: Bist Sustaınabılıty Index Implementation.. 4th INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, 2022-07-29, 2022-07-31, Ankara, Türkiye, 2022. 100

3. YIKILMAZ, A.; COŞKUN, N., Financial Performance and Export intensity with Structural Break: Evidence from Manufacturing Sub-Sectors in Turkey. International Conference on Applied Economics and Finance& Extended with Social Sciences, 2019-11-16, 2019-11-17, Balıkesir, Türkiye, . 100

2. YIKILMAZ ERKOL, A.; TOPALOĞLU, E.; KARAKOZAK, Ö., Araştırma ve Geliştirme Yatırımlarının Hisse Senedi Getirileri ve Hisse Senedi Fiyat Volatilitesine Etkisi: BIST Teknoloji Bilişim Firmaları Üzerine Bir Uygulama. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, İSTANBUL, Türkiye, . 0

1. YIKILMAZ, A.; TOPALOĞLU, E.; Karakozak, Ö., Araştırma ve Geliştirme Yatırımlarının Hisse Senedi Getirileri ve Hisse Senedi Fiyat Volatilitesine Etkisi: BIST Teknoloji Bilişim Firmaları Üzerine Bir Uygulama. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, . 100

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. FINANS EKONOMI VE SOSYAL ARAşTıRMALAR DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 4
2. OPUS JOURNAL OF SOCIETY RESEARCH (JSR) , [ 2024 : 1 ] . 4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Yıkılmaz, A. COVİD 19’UN BORSA İSTANBUL SÜRÜ DAVRANIŞINA ETKİSİNİN VIX ENDEKSİ KAPSAMINDA ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ. BİNGOL UNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, , 11-34.
10.33399/biibfad.1253263
Yıkılmaz, A. Capital Structure Adjustment Speed and Ownership Structure: A Research on BIST 100 Index Food Sector Firms. OPUS - ULUSLARARASİ TOPLUM ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2023, , 67-75.
10.26466/opusjsr.1184140
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Turaboğlu, T.; Yıkılmaz, A.; Topaloğlu, E. Finansal Başarısızlık ve Sermaye Yapısı Kararları: BIST 100 Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Uygulama. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2017, 8, 247-258,
10.20409/berj.2017.48

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 5
Ege, .; Topaloğlu, E.; Yıkılmaz, A. Fulmer Modeline Dayalı Finansal Başarısızlık İle Finansal Performans İlişkisi: İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2017, , 119-132,
10.25095/mufad.396862

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Yıkılmaz, A. YÖNETİM KURULU YAPISI VE İHTİYATLILIK: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND ADMİNİSTRATİVE STUDİES, 2020, , 15-34,
10.18092/ulikidince.554850

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Yıkılmaz, A. BIST 30 VADELİ İŞLEM GETİRİSİ VE YATIRIMCI RİSK İŞTAHI: GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ. VAN YÜZÜNCU YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022, 7, 301-315,
10.54831/vanyyuiibfd.1202270

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Ege, .; Topaloğlu, E.; Yıkılmaz, A. Fulmer Modeline Dayalı Finansal Başarısızlık İle Finansal Performans İlişkisi: İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2017, , 119-132,
10.25095/mufad.396862

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
YIKILMAZ, A., Kripto Para Piyasasında Bilgi Etkinliğinin Etkin Piyasa Hipotezi ile Test Edilmesi. 12th International İstanbul Congress On Humanities and Social, 2023-01-21, 2023-01-23, İstanbul, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl