Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Özcan Küçük

Birim
:
Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
Telefon
:
+90--
Dahili
:
119
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
ayseozcankucuk@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2017-01-03 22:28:54
DÜZENLEME
:
2018-04-25 14:39:24
PUAN
:
3293
YABANCI DİL
:
İngilizce, Orta, ÜDS, 56,250
İngilizce, iyi, Diğer, 81,250
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMLİĞİ EGE ÜNİVERSİTESİ 2012
TIPTA/DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2016
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Siklosporin A Uygulanan ve Diş Çekimi Yapılan Sıçanlarda Çekim Soketlerinin İyileşmesi Üzerine Resveratrolun Etkilerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Hilal Alan, İnönü Üniversitesi, Diğer, Ağız Çene ve Diş Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2016.

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1800
2018
4. Ozcan-kucuk, A.; Alan, H.; Gul, M.; Yolcu, U. Evaluating the Effect of Resveratrol on the Healing of Extraction Sockets in Cyclosporine A–Treated Rats. JOURNAL OF ORAL AND MAXİLLOFACİAL SURGERY, 2018, 0-0. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.joms.2018.02.030

Publications_005.pdf

3. Asutay, F.; Ozcan-kucuk, A. Three‑Dimensional Evaluation of the Effect of Low‑Level Laser Therapy on Facial Swelling after Lower Third Molar Surgery: A Randomized, Placebo‑Controlled Study. NİGERİAN JOURNAL OF CLİNİCAL PRACTİCE, 2018, ---. 0 + 0
2. Koparal, M.; Ozcan kucuk, A.; Alan, H.; Asutay, F.; Avci, M. Effects of low-level laser therapy following surgical extraction of the lower third molar with objective measurement of swelling using a three-dimensional system. SPANDİDOS PUBLİCATİONS, 2018, 15, 3820-3826. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.3892/etm.2018.5921

Publications_006.pdf

2015
1. Yolcu, U.; Ozcan, A. Publication rates in peer-reviewed journals of abstracts presented at the Oral and Maxillofacial Surgery Society of Turkey meetings 2007-2012. ELSEVİER BV, 2015, 53, 849-853. 1000 + 13
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjoms.2015.07.005

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 130
1. Alan, H.; Agacayak, S.; Kavak, G.; Ozcan, A. Verrucous carcinoma and squamous cell papilloma of the oral cavity: Report of two cases and review of literature. MEDKNOW, 2015, 9, 453-453. 130 + 3
http://dx.doi.org/10.4103/1305-7456.163224

Publications_002.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Ozcan kucuk, A. Fate of Abstracts Presented at the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS) Meetings between 2007 and 2009. JOURNAL OF THE KOREAN ASSOCİATİON OF ORAL AND MAXİLLOFACİAL SURGEONS, 2018, ---. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 250
2017
2. özcan küçük, A. Resveratrol ve kemik üzerine etkileri . MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 228-237. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/386037

Publications_004.pdf

2016
1. Alan, H.; gülsün, B.; Güner, R.; çağlı, H.; özcan, A. Odontojenik Enfeksiyon Kaynaklı Orbital Apse. TÜRKİYE KLİNİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 22, 152-156. 50 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 95

1. Özcan KÜÇÜK, A.; ASUTAY, F.; ALAN, H.; KOPARAL, M., Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Düşük Seviyeli Lazer Tedavisinin Postoperatif Rahatsızlığa Etkisi. FDI World Dental Congress, 2017-08-29, 2017-09-01, Madrid, İspanya, 2017. 95

http://www.fdiworlddental.org/

Uluslararası - Özet - Sözlü 165

2. Özcan, A.; Alan, H.; Yolcu, Ü.; Gül, M., Siklosporin A Uygulanan ve Diş Çekimi Yapılan Sıçanlarda Çekim Soketlerinin İyileşmesi Üzerine Resveratrolun Etkilerinin Değerlendirilmesi. 23. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-30, Bodrum, Türkiye, 2016. 95

1. Yolcu, Ü.; Özcan, A.; Gül, M.; Özüpek, M.; Aras, M.; Kırtay, M.; Özcan, A., Investigation of the Efficiency of Laser and Platelet Rich Fibrin (PRF) on Rabbit Inferior Alveolar Nerve Injuries. 10.Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2016-05-11, 2016-05-15, antalya, Türkiye, 2016. 70

Uluslararası - Özet - Poster 437

11. Aktaş, Ç., Maksillar Atrofili Hastanın Multidisipliner Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu. Türk Oral İmplantoloji Derneği, XXVIII. Uluslararası Bilimsel Toplantısı, 2017-01-13, 2017-01-14, İstanbul, Türkiye, 2017. 0

10. Özcan, A.; Tanışık, B.; Alan, H.; Koparal, M.; Akpolat, N., Management of Chronic Osteomyelitis in Mandible: A Case Report. 23. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-30, Bodrum, Türkiye, 2016. 45

9. Özcan, A.; Koparal, M.; Öztürk, S.; Asutay, F.; Toy, E., Effects of Low-level Laser Therapy Following Surgical Extraction of the Lower Third Molar. 21th Congress of the Balkan Stomatological Society, 2016-05-12, 2016-05-15, Banja Luka, Bosna Hersek, 2016. 45

8. Kırtay, M.; Özcan, A.; Esmer, R.; Demir, P., Dental Fragment Embedded in the Upper Lip after Facial Trauma: A Case Report. 10.Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2016-05-11, 2016-05-15, Antalya, Türkiye, 2016. 42

7. Alan, H.; Yolcu, Ü.; Özcan, A.; Köse, İ.; Aydın, N., Simultaneous Occurrence Keratocystc Odontogenic Tumor and Radicular Cyst in a patient. 22. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, 2015-05-19, 2015-05-23, Bodrum, Türkiye, 2015. 35

6. Toy, E.; Çamili, Y.; Yolcu, Ü.; Özcan, A.; Gül, E., Maksiller Lateral Kesici Dişlerinden Biri Eksik Diğeri Kama Olan Hastada Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 2014-10-25, 2014-10-29, Ankara, Türkiye, 2014. 30

5. Karataş, O.; Özcan, A.; Toy, E.; Yolcu, Ü., Maksiller Le Fort I Osteotomi Uygulanan Hastanın İntranazal Ektopik Dişinin Eşzamanlı Olarak Çıkarılması: Olgu Sunumu. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 2014-10-25, 2014-10-29, Ankara, Türkiye, 2014. 42

4. Özcan, A.; Gül, E.; Yolcu, Ü., Mını-Dental Implants for Sıngle-Tooth Replacement ın a Narrowed Mesiodistal Space. 8. Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2014-05-28, 2014-06-01, Antalya, Türkiye, 2014. 50

3. Özcan, A.; Acar, A.; Yolcu, Ü.; Kızılay, A., Displacement of the Root of the Lower Third Molar into the Lateral Pharyngeal Space: Case Report. 8. Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2014-05-28, 2014-06-01, Antalya, Türkiye, 2014. 47

2. Yolcu, Ü.; Özcan, A., Publication Rates of Abstracts Presented at the Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD) between 2007-2012. 8. Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2014-05-28, 2014-06-01, Antalya, Türkiye, 2014. 50

1. Yolcu, Ü.; Özcan, A., Subsequent Publication Rate of Abstracts Presented at the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS) Meetings Between 2007 and 2009. 21. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, 2014-05-18, 2014-05-22, antalya, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Özet - Poster 38

2. Yolcu, Ü.; Rende, A.; Özcan, A.; Alan, H.; Kırtay, M.; Polat, S., Crouzon Sendromlu Hastada Bilateral Ameloblastik Fibrom: Vaka Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Bilimsel Sempozyumu, 2015-10-23, 2015-10-26, Trabzon, Türkiye, 2015. 16

1. Özcan, A.; Özüpek, M.; Yolcu, Ü.; Kırtay, M.; Alan, H., Lokal Eksizyonla Tedavi Edilen Pleomorfik Adenomun Nadir Bir Komplikasyonu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Bilimsel Sempozyumu, 2015-10-23, 2015-10-26, Trabzon, Türkiye, 2015. 22

Ulusal - Yürütücü 300

3. Rat Femur Modelinde Retrograd Dolgu Materyallerinin Osteoindüktif Potansiyelinin Histolojik Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2018-2-AP4-2915, 30000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Mandibulanın Kondil Kırıklarında Uygulanan İki Farklı Miniplak Tasarımının Biyomekanik Analizi , BAP, Proje No: 2018-2-AP2-2925, 14980 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Kritik Boyutlu Sıçan Kalvaryum Defektlerinde Hayvan kaynaklı Kemik Grefti İle Birlikte Kullanılan Kollajen Jel (TSV-Gel) ve Otolog Fibrin Yapıştırıcının (AFG) Kemik İyileşmesindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi , BAP, Proje No: 2018-2-AP4-3025, 29728 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Klinikleri ve Ameliyathane için Gerekli El Aletleri ile Teçhizatlarının Sağlanması, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2334, 163000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Tavşan İnferior Alveolar Sinir Yaralanmalarında Lazer ve Trombositten Zengin Fibrinin (PRF) Etkinliğinin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 113S992, 228400 TL, Bursiyer, 2016,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE , [ 2018 : 2 ] . 10
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET ORANI (%) DETAYI GRUP TOPLAM
Proje Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje %100 Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%80 Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje %75 TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje
%75 Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%75 Sanayi Tezleri Programı (SAN- TEZ) projesi
%35 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%35 Yükseköğretim kurumlan tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler)
%20 Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri)
Araştırma Yurtdışı %30 Yurtdışı Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Yurtiçi %20 Yurtiçi
Yayın Bilimsel (Tez Hariç) kitap %100 Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap Toplam: 9.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 9.000
%60 Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap
Ders Kitabı %70 Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı
%40 Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı
Kitapta editörlük %60 Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
%30 Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
Kitap bölümü %40 Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü
%25 Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü
Kitap tercümesi %30 Alanında yayımlanmış tam kitap çevirisi
Ansiklopedi konu/madde yazarı %10 Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
%6 Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
Dergi editörlüğü %30 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
%10 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük
%15 ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Özgün/Derleme Makale %40 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%35 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%30 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
%20 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
özcan küçük, A. Resveratrol ve kemik üzerine etkileri . MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 228-237.
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/386037
1.000 1.500 0.200 0.300 9.000
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) %10 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%8 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%6 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan
%6 ULAKBİM Tarafından taranan
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %40 Özgün kişisel kayıt
%20 Karma kayıt
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %20 Özgün kişisel kayıt
%5 Karma kayıt
Hakemlik %5 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik
%2 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik
Tasarım Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) %30 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%15 Bilimsel yayınla tescillenmiş
Bilimsel tasarım %20 Bilimsel yayınla tescillenmiş
%15 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamanmış ve belgelenmiş
Faydalı obje %30 TSE/TPE tarafından tescillenmiş
Sergi Özgün kişisel etkinlik %60 Uluslararası Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%30 Ulusal
Karma etkinlikler %15 Davetli/yarışmalı uluslararası
%10 Davetli/yarışmalı ulusal
Patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent %100 Alanında uluslararası tescillenmiş patent Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında ulusal tescillenmiş patent %60 Alanında ulusal tescillenmiş patent
Atıf Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %8 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %4 SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaHakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıfynakçadaki her bir atıf %2 Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıf
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi %10 Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi
Tebliğ Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ %25 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ Toplam: 3.375

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 3.375
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ %5 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Aktaş, Ç., Maksillar Atrofili Hastanın Multidisipliner Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu. Türk Oral İmplantoloji Derneği, XXVIII. Uluslararası Bilimsel Toplantısı, 2017-01-13, 2017-01-14, İstanbul, Türkiye, 2017. 0.500 1.500 0.050 0.038 1.125
Özcan KÜÇÜK, A.; ASUTAY, F.; ALAN, H.; KOPARAL, M., Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Düşük Seviyeli Lazer Tedavisinin Postoperatif Rahatsızlığa Etkisi. FDI World Dental Congress, 2017-08-29, 2017-09-01, Madrid, İspanya, 2017. 1.000 1.500 0.050 0.075 2.250
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
Ödül TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü %100 TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü %80 Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü %40 Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %30 Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %15 Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül %10 Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül
Toplam : 12.375
Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 12.375