Prof.Dr. BAHAR TAŞDELEN

Birim
:
Tıp Fakültesi / Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
29044
Faks
:
+90-324-3412400
E-MAIL
:
bahartasdelen@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
bahartasdelen@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
bahartasdelen@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-10 08:46:19
DÜZENLEME
:
2024-02-08 11:20:11
PUAN
:
66051
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, ÜDS, 80
Researcher ID
Scopus ID
h-index
19
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTATİSTİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS BİYOMETRİ VE GENETİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA BİYOMETRİ VE GENETİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2003
Doktora Tezi

1. İnteraksiyon İçeren Latent Büyüme Modelleri Danışman: Dr. Zahide KOCABAŞ, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2003.

Yüksek Lisans Tezi

1. Varyans Unsurlarının Tahmininde Bayes Tahmin Metodunun Kullanımı Ve Eşikli Karakterlere Uygulanması Danışman: Dr. Tahsin KESİCİ, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1998.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1996-01-15 - 2003-12-12
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004-03-29 - 2010-04-22
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-04-22 - 2015-08-17
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-08-17 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
İTİRAZ DİSİPLİN KURULU ÜYESİ 2019-10-10 - Devam ediyor
PROFESÖR UÇEP GÜNCELLEME KOMİSYONU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-12-08 - Devam ediyor
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-06-12 - Devam ediyor
ETİK KURUL ÜYESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-09-27 - Devam ediyor
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-06-12 - Devam ediyor
KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR AETİK KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-08-19 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ 2020-08-26 - 2022-08-26
BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKANI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-07-23 - 2023-07-23
ANABİLİM DALI BAŞKANI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-07-09 - 2023-07-09
ANABİLİM DALI BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ 2020-07-09 - 2023-07-09
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-12-12 - 2021-12-12
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-07-10 - 2022-07-10
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-07-10 - 2022-07-10
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-07-10 - 2022-07-10
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-07-10 - 2022-07-10
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-07-10 - 2022-07-10
SENATO ÜYESİ 2019-07-10 - 2022-07-10
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-07-10 - 2022-07-10
SENATO ÜYESİ 2019-07-10 - 2022-07-10
BÖLÜM BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ 2019-04-25 - 2022-04-25
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ 2019-04-25 - 2022-04-25
BÖLÜM BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ 2019-04-25 - 2022-04-25
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ 2019-04-25 - 2022-04-25
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ 2018-08-15 - 2020-08-15
ANABİLİM DALI BAŞKANI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-07-08 - 2020-07-08
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-07-08 - 2020-07-08
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-07-08 - 2020-07-08
ANABİLİM DALI BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ 2017-07-08 - 2020-07-08
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-01-23 - 2017-07-08
ANABİLİM DALI BAŞKANI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-01-23 - 2017-07-08
ANABİLİM DALI BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ 2017-01-23 - 2017-07-08
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-06-12 - 2019-06-12
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-06-12 - 2019-06-12
ÜYE AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ 2016-01-06 - 2016-12-31
ETİK KURUL ÜYESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU 2015-09-27 - 2017-09-27
ETİK KURUL ÜYESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU 2015-09-27 - 2017-09-27
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-06-12 - 2016-06-12
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
2. Duru Bülbül, S.; DORUK, N.; SARI, A.; TAŞDELEN, B. PEDİYATRİK ŞAŞILIK CERRAHİSİNDE ENDOTRAKEAL TÜP İLE FLEKSİBL LARİNGEAL MASKENİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR VE AJİTASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. JOURNAL OF ANAESTHESİOLOGY AND REANİMATİON SPECİALİST SOCİATY, 2018, 26, 245-249. 0 + 0
1. CEVHER, F.; ÜNAL, S.; KÜÇÜKKAVRUK, Ş.; TAŞDELEN, B.; TUNÇTAN, B. Hidroksiüre Tedavisi Alan Orak Hücre Hastalığı Olan Pediatrik ve Genç Erişkin Hastalarda Yaşam Kalitesi, Klinik Etkinlik ve Memnuniyet (Quality of life, clinical effectiveness, and satisfaction in pediatric and young adult patients with sickle cell disease receiving hydroxyurea therapy). TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 38, 30-39. 0 + 0
10.5336/medsci.2017-57070

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 48180
2023
102. TAŞDELEN, B. Peri-ictal headache: An underestimated prognostic finding associated with idiopathic epilepsies. EPİLEPSY & BEHAVİOR, 2023, 141, -. 1000 + 0
10.1016/j.yebeh.2023.109136

101. ÖZTORNACI, R.; SYED, H.; MORRIS, A.; TAŞDELEN, B. The use of class imbalanced learning methods on ULSAM data to predict the case–control status in genome-wide association studies. JOURNAL OF BİG DATA, 2023, 10, -. 650 + 0
10.1186/s40537-023-00853-x

100. TAŞDELEN, B. Diagnosis of comorbid migraine without aura in patients with idiopathic/genetic epilepsy based on the gray zone approach to the International Classification of Headache Disorders 3 criteria. FRONTİERS İN NEUROLOGY, 2023, 13, -. 1000 + 0
10.3389/fneur.2022.1103541

99. GÜLER AKSU, G.; KAYAR, O.; TUFAN, A.; KÜTÜK, M.; ÖZDAĞ ACARLI, A.; SUCU, D.; TAŞDELEN, B.; TOROS, F.; ÖZGE, A. Early maladaptive schemas in episodic and chronic migraine in adolescents. FRONTİERS İN NEUROLOGY, 2023, 14, -. 100 + 0
10.3389/fneur.2023.1128953

98. AKGÖR, M.; VURALLI, D.; SUCU, D.; GÖKÇE İLBASMIŞ, S.; TAŞDELEN, B.; GÜLTEKİN, F.; BELEN, H. Distinct Food Triggers for Migraine, Medication Overuse Headache and Irritable Bowel Syndrome. JOURNAL OF CLİNİCAL MEDİCİNE, 2023, 12, -. 400 + 0
10.3390/jcm12206488

97. TAŞDELEN, B. COVID-19 vaccination-related headache showed two different clusters in the long-term course: a prospective multicenter follow-up study (COVA-Head Study). JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN, 2023, 24, -. 1000 + 0
10.1186/s10194-023-01665-3

96. ÖZGE, A.; GHOURI, R.; ÖKSÜZ GÜRLEN, N.; TAŞDELEN, B. Predictive factors for Alzheimer’s disease progression: a comprehensive retrospective analysis of 3,553 cases with 211 months follow-up. FRONTİERS İN NEUROLOGY, 2023, 14, -. 650 + 0
10.3389/fneur.2023.1239995

95. ONAN, D.; EKİZOĞLU TURGUT, E.; ARIKAN, H.; TAŞDELEN, B.; ÖZGE, A.; MARTELLETTI, P. The Efficacy of Physical Therapy and Rehabilitation Approaches in Chronic Migraine: A Systematic Review and Meta-Analysis. JOURNAL OF INTEGRATİVE NEUROSCİENCE, 2023, 22, -. 550 + 0
10.31083/j.jin2205126

94. GHOURI, R.; ÖKSÜZ GÜRLEN, N.; TAŞDELEN, B.; ÖZGE, A. Factors affecting progression of non-Alzheimer dementia: a retrospective analysis with long-term follow-up. FRONTİERS İN NEUROLOGY, 2023, 14, -. 750 + 0
10.3389/fneur.2023.1240093

93. TAŞDELEN, B. Wound healing activity of Salvia huberi ethanolic extract in streptozocin-induced diabetic rats. JOURNAL OF WOUND CARE, 2023, 32, -. 1000 + 0
10.12968/jowc.2023.32.Sup3a.i

2022
92. TAŞDELEN, B. Coexistence of restless legs syndrome and multiple sclerosis aggravates anxiety and depression. ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA, 2022, 80, 5-. 1000 + 0
10.1590/0004-282X-ANP-2020-0400

91. ÖZTÜRK TONGUÇ, M.; ÖZTÜRK, C.; POLAT, G.; BOBUŞOĞLU, O.; ASLAN TEK, S.; TAŞDELEN, B.; ÜNAL, S. Investigation of the relationship between periodontal and systemic inflammation in children with Sickle Cell Disease: A case- control study. CYTOKINE, 2022, 149, 9-. 300 + 0
10.1016/j.cyto.2021.155724

90. TAŞDELEN, B. Cluster Analysis Revealed Two Hidden Phenotypes of Cluster Headache. FRONTIERS IN NEUROLOGY, 2022, 13, 9-. 1000 + 0
10.3389/fneur.2022.898022

89. TÜRKEGÜN ŞENGÜL, M.; TAŞDELEN, B.; ÜNAL, S.; AKBEY, V. A feasibility study of risk prediction modelling for vasoocclusive crisis in children with sickle cell disease. THE TURKİSH JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2022, 64, -. 850 + 0
10.24953/turkjped.2021.1644

88. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; IŞIK, M.; TAŞDELEN, B.; DOGAN, H.; MUTLUAY, O. Effect of abdominal massage on bowel evacuation in neurosurgical intensive care patients. NURSİNG İN CRİTİCAL CARE, 2022, 27, 558-566. 550 + 0
10.1111/nicc.12575

87. TAŞDELEN, B. Headache in idiopathic/genetic epilepsy: Cluster analysis in a large cohort. EPILEPSIA, 2022, 63, 14-. 1000 + 0
10.1111/epi.17205

86. GÜLER AKSU, G.; KAYAR, O.; TUFAN, A.; KÜTÜK, M.; SUCU, D.; TAŞDELEN, B.; TOROS, F.; ÖZGE, A. Early maladaptive schemas differing according to sex may contribute to migraine among the youth. BRAIN & DEVELOPMENT, 2022, 44, 11-. 250 + 0
10.1016/j.braindev.2022.04.001

85. EDGÜNLÜ, T.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; EMRE, U.; TAŞDELEN, B.; KURU, O.; KUTLU GÜNERGİN, G.; ERDAL, M. miR-181a-5p is a potential candidate epigenetic biomarker in multiple sclerosis. GENOME, 2022, , 15-. 500 + 0
10.1139/gen-2022-0040

2021
84. DERİCİ YILDIRIM, D.; Bozdağ Kiraz, M.; TAŞDELEN, B.; ÖZGE, A. Investigation of the complex structure between the severity of alzheimer's disease and influencing factors using latent class cluster analysis. NEUROLOGICAL SCIENCES AND NEUROPHYSIOLOGY, 2021, 38, 120-126. 750 + 0
10.4103/NSN.NSN_92_20

83. Bademoğlu, G.; ERDAL, N.; UZUN, C.; TAŞDELEN, B. The effects of pulsed electromagnetic field on experimentally induced sciatic nerve injury in rats. ELECTROMAGNETİC BİOLOGY AND MEDİCİNE, 2021, 40, 408-419. 650 + 0
10.1080/15368378.2021.1907403

82. SERT, Z.; BERKEŞOĞLU, M.; CANBAZ, H.; ÖLMEZ, A.; TAŞDELEN, B.; DİRLİK, M. The factors of pancreatic fistula development in patients who underwent classical pancreaticoduodenectomy. ANNALİ ITALİANİ Dİ CHİRURGİA, 2021, 92, 35-40. 450 + 0
81. ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; MAKHAROBLIDZE, K.; Sevimli, E.; ÇELİK, Y.; TAŞDELEN, B.; KÖMÜR, M.; OKUYAZ, Ç. Long-term cognitive outcomes of prematurely born infants: A longitudinal follow-up of Denver II, Bayley III and WISC-IV Tests. PEDİATRİCS INTERNATİONAL, 2021, 63, 1504-1509. 400 + 0
10.1111/ped.14697

80. TAŞDELEN, B. Biochemical, Histopathologic, and Genotoxic Effects of Ethanol Extract of Salvia hypargeia (Fisch. and Mey.) on Incisional and Excisional Wounded Diabetic Rats. JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY, 2021, 34, 1-13. 1000 + 0
10.1080/08941939.2019.1590483

79. KARADAŞ, Ö.; ÖZTÜRK, B.; SONKAYA, A.; TAŞDELEN, B.; ÖZGE, A.; BELEN, H. Latent class cluster analysis identified hidden headache phenotypes in COVID-19: impact of pulmonary infiltration and IL-6. NEUROLOGİCAL SCİENCES, 2021, 42, -. 550 + 0
10.1007/s10072-020-04978-2

78. BELEN, H.; KARADAŞ, Ö.; ÖZTÜRK, B.; SONKAYA, A.; TAŞDELEN, B.; DEVECİ BULUT, T.; GÜLBAHAR, Ö.; ÖZGE, A.; BAYKAL, B. HMGB1, NLRP3, IL-6 and ACE2 levels are elevated in COVID-19 with headache: a window to the infection-related headache mechanism. THE JOURNAL OF HEADACHE AND PAİN, 2021, 22, 94-. 300 + 0
10.1186/s10194-021-01306-7

2020
77. YALAZA, C.; CANACANKATAN, N.; GÜRSES, İ.; AYTAN, H.; TAŞDELEN, B. Altered VEGF, Bcl-2 and IDH1 expression in patients with adenomyosis. ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, 2020, , -. 500 + 0
10.1007/s00404-020-05742-9

76. ERDAL, M.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; AY, M.; GÜR KARA, H.; AVCI ÖZGE, A.; TAŞDELEN, B. A Study Investigating the Role of 2 Candidate SNPs in Bax and Bcl-2 Genes in Alzheimer’s Disease. PUERTO RİCO HEALTH SCİENCES JOURNAL, 2020, 39, 264-269. 400 + 0
75. BARDAK, S.; DEMİR, S.; DÖLARSLAN, M.; KARADURMUŞ, B.; AKÇALI, E.; TURGUTALP, K.; TAŞDELEN, B.; KIYKIM, A. Clinical characteristics and cost of hospital stay of octogenarians and nonagenarians in intensive care nephrology unit.. INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, 2020, , -. 160 + 0
74. POLAT, B.; ÖZGE, A.; HELVACI YILMAZ, N.; TAŞDELEN, B.; ARICI DÜZ, Ö.; KILIÇ, Ş.; SARI, S. Validity and reliability of the Turkish version of the mig-scog scale in migraine patients. NEUROLOGİCAL SCİENCES AND NEUROPHYSİOLOGY (ONLİNE), 2020, 37, 29-35. 500 + 0
2019
73. BÜYÜKSURAL, A.; ÖZGE, A.; DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B. 13th European Headache Federation Congress 2019 - Abstracts. THE JOURNAL OF HEADACHE AND PAİN, 2019, 20, -. 0 + 0
10.1186/s10194-019-1049-1

72. BEGER, O.; TUMEN TEMÜR, G.; UZUN, Ç.; KESKİNÖZ, E.; ELVAN, Ö.; UZMANSEL, D.; KESKİNBORA, M.; ERDAL, N.; TAŞDELEN, B.; KURTOĞLU, Z. Biomechanical and Morphometric Properties of the Long Flexor Tendons of the Toes: A Cadaver Study. JOURNAL OF THE AMERİCAN PODİATRİC MEDİCAL ASSOCİATİON, 2019, 109, 282-290. 100 + 0
10.7547/17-063

2018
71. Flood, C.; YILMAZ, M.; Phillips, L.; Lindsay, T.; Eskin, M.; Hiley, J.; TAŞDELEN, B. Nursing students’xx attitudes to suicide and suicidal persons: A cross‐national and cultural comparison between Turkey and the United Kingdom. JOURNAL OF PSYCHİATRİC AND MENTAL HEALTH NURSİNG, 2018, , -. 200 + 0
70. Konuskan, B.; OKUYAZ, Ç.; TAŞDELEN, B.; Hiz Kurul, S.; ANLAR, F. Electrophysiological Subtypes and Prognostic Factors of Childhood Guillain Barre Syndrome. NORO PSİKİYATRİ ARSİVİ, 2018, 55, 199-204. 700 + 0
10.5152/npa.2017.16996

69. ÜN, İ.; BARLAS, İ.; UYAR, N.; TAŞDELEN, B.; TİFTİK, E. Distribution of drug-metabolizing enzymes coding genes CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5 alleles in a group of healthy Turkish population. TURKİSH JOURNAL OF BİOCHEMİSTRY-TURK BİYOKİMYA DERGİSİ, 2018, , -. 600 + 0
68. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B.; Uludüz, D.; ÖZGE, A.; Yalın, O.; YOLOĞLU, S. 12th European Headache Federation Congress jointly with 32nd National Congress of the Italian Society for the Study of Headaches. THE JOURNAL OF HEADACHE AND PAİN, 2018, 19, -. 0 + 0
10.1186/s10194-018-0900-0

67. TENEKECİ, G.; BAŞTERZİ, Y.; ÜNAL, Ş.; SARI, A.; DEMİR, Y.; BAĞDATOĞLU, C.; TAŞDELEN, B. Comparison of dorsal intercostal artery perforator propeller flaps and bilateral rotation flaps in reconstruction of myelomeningocele defects. TURKİSH NEUROSURGERY, 2018, , -. 200 + 0
10.5137/1019-5149.JTN.23058-18.1

66. TENEKECİ, G.; BAŞTERZİ, Y.; ÜNAL, Ş.; SARI, A.; DEMİR, Y.; BAĞDATOĞLU, C.; TAŞDELEN, B. Comparison of dorsal intercostal artery perforator propeller flaps and bilateral rotation flaps in reconstruction of myelomeningocele defects. TURKİSH NEUROSURGERY, 2018, , -. 200 + 0
10.5137/1019-5149.JTN.23058-18.1

65. Bozdağ, M.; ÖKSÜZ, N.; DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B.; ÖZGE, A. VESTIBULAR ASSOCAITES IS MORE COMMON IN MIGRENEURS WITHOUT FAMILY HISTORY OF MIGRAINE. CEPHALALGİA, 2018, 38, 123-155. 0 + 0
10.1177/0333102418801648

64. KARPUZ, D.; ÇELİK, Y.; GİRAY, D.; TAŞDELEN, B.; HALLIOĞLU KILINÇ, O. Therapeutic hypothermia and myocardium in perinatal asphyxia: a microvolt T-wave alternans and Doppler echocardiography study. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL-BRATİSLAVSKE LEKARSKE LİSTY, 2018, 118, 765-771. 600 + 0
10.4149/BLL_2017_144

63. Bozan, A.; Eriş, H.; Dizdar, D.; GÖDE, S.; TAŞDELEN, B.; Alpay, H. Effects of turbinoplasty versus outfracture and bipolar cautery on the compensatory inferior turbinate hypertrophy in septoplasty patients. BRAZİLİAN JOURNAL OF OTORHİNOLARYNGOLOGY, 2018, , -. 450 + 0
2017
62. SEVİM, M.; KALEAĞASI, Ş.; TAŞDELEN, B. Sulbutiamine shows promising results in reducing fatigue in patients with multiple sclerosis. MULTİPLE SCLEROSİS AND RELATED DİSORDERS, 2017, 16, 40-43. 1000 + 0
10.1016/j.msard.2017.05.010

61. Karpuz, D.; Hallioglu, O.; Toros, F.; Tasdelen, B. The effect of metilpheniydate, risperidone and combination therapy on ECG in children with attention-deficit hyperactivity disorder. JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY, 2017, 50, 410-415. 650 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2017.02.012

60. Çıtırık, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; BÜYÜKAKILLI, B.; GÜRGÜL, S.; BALLI, E.; ÖZEREN, M.; TAŞDELEN, B. Clinical and histopathological relationship of sildenafil and bosentan treatments in rats with monocrotaline induced pulmonary hypertension. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 118, 544-551. 200 + 0
10.4149/BLL_2017_104

59. BEGER, O.; Tumentemür, G.; UZUN, Ç.; KESKİNÖZ, E.; ELVAN, Ö.; UZMANSEL, D.; KESKINBORA, M.; ERDAL, N.; TAŞDELEN, B.; KURTOĞLU, Z. Biomechanical and Morphometric Properties of Long Flexor Tendons of the Toes: A Cadaver Study. JOURNAL OF THE AMERİCAN PODİATRİC MEDİCAL ASSOCİATİON, 2017, , -. 100 + 0
10.7547/17-063

58. GÜLER AKSU, G.; KÜTÜK, M.; TOROS, F.; ÖZGE, A.; TAŞDELEN, B. The high level of psychiatric disorders associated with migraine or tension-type headache in adolescents. JOURNAL OF NEUROLOGİCAL SCİENCES (TURKİSH), 2017, 34, 312-321. 500 + 0
10.24165/jns.10112.17

2016
57. Uluduz, D.; Ayta, S.; Ozge, A.; Yalin, O.; Study Group, T.; Orekici Temel, G.; Tasdelen, B. Cranial Autonomic Features in Migraine and Migrainous Features in Cluster Headache. AVES PUBLİSHİNG CO., 2016, 0-0. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/npa.2016.19183

56. Camkurt, M.; Karababa, F.; Erdal, M.; Bayazit, H.; Kandemir, S.; Ay, M.; Kandemir, H.; Ay, O.; Cicek, E.; Selek, S. Investigation of Dysregulation of Several MicroRNAs in Peripheral Blood of Schizophrenia Patients. CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCIENCE, 2016, 14, 256-260. 0 + 5
https://dx.doi.org/10.9758/cpn.2016.14.3.256


Alıntılanma Sayısı: 1
55. Guclu, E.; Sari, A.; Dinc, E.; Ozcan Metin, T.; Coskun Yilmaz, B.; Tasdelen, B. Efficacy of mitomycin-C and infliximab in reducing adhesion and fibrosis following strabismus surgery. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2016, 46, 1401-1406. 400 + 0
https://dx.doi.org/10.3906/sag-1506-45

54. Yalin, O.; Ouml;zge, A.; Turkegun, M.; Tasdelen, B.; Uluduz, D. Course of Migraine with Aura: A Follow-up Study. JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, 2016, 33, 433-442. 600 + 0
2015
53. Dasdag, S.; Akdag, M.; Erdal, M.; Erdal, N.; Ay, O.; Ay, M.; Yilmaz, S.; Tasdelen, B.; Yegin, K. Effects of 2.4 GHz radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi equipment on microRNA expression in brain tissue. INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, 2015, 91, 555-561. 100 + 0
https://dx.doi.org/10.3109/09553002.2015.1028599

52. Ozge, A.; Aydinlar, E.; Tasdelen, B. Grey zones in the diagnosis of adult migraine without aura based on the International Classification of Headache Disorders-III beta: Exploring the covariates of possible migraine without aura. PAIN RESEARCH & MANAGEMENT, 2015, 20, E1-E7. 1000 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
51. Dasdag, S.; Akdag, M.; Erdal, M.; Erdal, N.; Ay, O.; Ay, M.; Yilmaz, S.; Tasdelen, B.; Yegin, K. Long term and excessive use of 900 MHz radiofrequency radiation alter microRNA expression in brain. INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, 2015, 91, 306-311. 100 + 0
https://dx.doi.org/10.3109/09553002.2015.997896

50. Kandemir, H.; Erdal, M.; Selek, S.; Ay, O.; Karababa, I.; Ay, M.; Kandemir, S.; Yilmaz, S.; Ekinci, S.; Tasdelen, B. Microribonucleic acid dysregulations in children and adolescents with obsessive-compulsive disorder. NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT, 2015, 11, 1695-1701. 100 + 0
https://dx.doi.org/10.2147/NDT.S81884

2014
49. Fesli, A.; Sari, A.; Yilmaz, N.; Comelekoglu, U.; Tasdelen, B. Enhancement of nerve healing with the combined use of amniotic membrane and granulocyte-colony-stimulating factor. JOURNAL OF PLASTİC RECONSTRUCTİVE & AESTHETİC SURGERY, 2014, 67, 837-843. 500 + 5
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjps.2014.02.011


Alıntılanma Sayısı: 1
48. Yazici, G.; Savas, A.; Tasdelen, B.; Dilek, S. Role of Luteal Phase Support on Gonadotropin Ovulation Induction Cycles in Patients with Polycystic Ovary Syndrome. JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, 2014, 59, 25-30. 750 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
47. Kandemir, H.; Erdal, M.; Selek, S.; Ay, Ö.; Karababa, İ.; Kandemir, S.; Ay, M.; Yılmaz, Ş.; Bayazıt, H.; Taşdelen, B. Evaluation of several micro RNA (miRNA) levels in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. ELSEVİER BV, 2014, 580, 158-162. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.neulet.2014.07.060

46. Uyar, M.; Kuyucu, N.; Tezcan, S.; Aslan, G.; Tasdelen, B. Determination of the Frequency of Human Bocavirus and Other Respiratory Viruses Among 0-2 Years Age Group Children Diagnosed as Acute Bronchiolitis. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2014, 48, 242-258. 500 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
45. Buyukakilli, B.; Gurgul, S.; Cıtırık, D.; Hallioglu, O.; Ozeren, M.; Tasdelen, B. Determination of the effects of pulmonary arterial hypertension and therapy on the cardiovascular system of rats by impedance cardiography. CROATİAN MEDİCAL JOURNAL, 2014, 55, 498-506. 400 + 0
http://dx.doi.org/10.3325/cmj.2014.55.498

44. Buyukakilli, B.; Atici, A.; Balli, E.; Ozkan, A.; Gurgul, S.; Tasdelen, B.; Dagtekin, O. Effects of a Tumor Necrosis Factor-Alpha Inhibitor (Etanercept) on the Sciatic Nerve in a Hypoxic Ischemia-Induced Neonatal Rat Model. ADVANCES İN CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL MEDİCİNE, 2014, 23, 705-713. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.17219/acem/37225

43. Özge, A.; Öksüz, N.; Ayta, S.; Uluduz, D.; Yıldırım, V.; Toros, F.; Taşdelen, B. Atopic disorders are more common in childhood migraine and correlated headache phenotype. PEDİATRİCS INTERNATİONAL, 2014, 56, 868-872. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/ped.12381

2013
42. Kiral, K.; Ozge, A.; Sungur, M.; Tasdelen, B. Detection of Memory Impairment in a Community-Based System: A Collaborative Study. HEALTH & SOCİAL WORK, 2013, 38, 89-96. 650 + 5
http://dx.doi.org/10.1093/hsw/hlt004


Alıntılanma Sayısı: 1
41. Çelik, A.; Yildirim, S.; Ekinci, S.; Taşdelen, B. Bio-monitoring for the genotoxic assessment in road construction workers as determined by the buccal micronucleus cytome assay. ECOTOXİCOLOGY AND ENVİRONMENTAL SAFETY, 2013, 92, 265-270. 650 + 5
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2013.01.030


Alıntılanma Sayısı: 1
40. Özen, S.; Ünal, S.; Erçetin, N.; Taşdelen, B. Frequency and Risk Factors of Endocrine Complications in Turkish Children and Adolescents with Sickle Cell Anemia. TURKİSH JOURNAL OF HEMATOLOGY, 2013, 30, 25-31. 650 + 5
http://dx.doi.org/10.4274/tjh.2012.0001


Alıntılanma Sayısı: 1
39. Gündoğdu, G.; Kömür, M.; Avlan, D.; Sarı, F.; Delibaş, A.; Taşdelen, B.; Naycı, A.; Okuyaz, Ç. Relationship of bladder dysfunction with upper urinary tract deterioration in cerebral palsy. JOURNAL OF PEDİATRİC UROLOGY, 2013, 9, 659-664. 250 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpurol.2012.07.020

2012
38. Yazici, A.; Erdem, P.; Erdem, A.; Yazici, K.; Acar, S.; Basterzi, A.; Tasdelen, B. Efficacy and tolerability of escitalopram in depressed patients with end stage renal disease: an open placebo-controlled study. KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 2012, 22, 23-30. 200 + 0
https://dx.doi.org/10.5455/bcp.20120215011558

37. Ozgur, E.; Nayci, S.; Ozge, C.; Tasdelen, B. An Integrated Index Combined by Dynamic Hyperinflation and Exercise Capacity in the Prediction of Morbidity and Mortality in COPD. RESPİRATORY CARE, 2012, 57, 1452-1459. 650 + 5
http://dx.doi.org/10.4187/respcare.01440


Alıntılanma Sayısı: 1
36. Ogenler, O.; Yapici, G.; Tasdelen, B.; Akca, T. OPINIONS OF A GROUP OF MEDICAL DOCTORS ON ELDER DISCRIMINATION IN MERSIN. TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, 2012, 15, 409-415. 750 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
2011
35. Aytacoglu, H.; Ozge, A.; Kostekci, I.; Tasdelen, B.; Oksuz, N.; Toros, F. The Effects of Daily Variables on Primary Headache Disorders in High-School Children; A Proposal For A Cut-off Value For Study/Leisure Time Regarding Headache Types. JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, 2011, 28, 453-464. 550 + 0
34. Gundogdu, G.; Avlan, D.; Nayci, A.; Tasdelen, B. Pelvic floor tonicity affects urodynamic measurements in children with myelomeningocele. SCAND J UROL NEPHROL, 2011, 45, 300-305. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/00365599.2011.578585

33. Tasdelen, B.; Ozge, A.; Kaleagasi, H.; Erdogan, S.; Mengi, T. Determining of migraine prognosis using latent growth mixture models. CHINESE MEDICAL JOURNAL, 2011, 124, 1044-1049. 900 + 5
https://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0366-6999.2011.07.018


Alıntılanma Sayısı: 1
32. Bilgin, T.; Bozlu, M.; Atici, S.; Cayan, S.; Tasdelen, B. Wound Infiltration with Bupivacaine and Intramuscular Diclofenac Reduces Postoperative Tramadol Consumption in Patients Undergoing Radical Retropubic Prostatectomy: A Prospective, Double-blind, Placebo-controlled, Randomized Study. UROLOGY, 2011, 78, 1281-1285. 500 + 20
http://dx.doi.org/10.1016/j.urology.2011.07.1428


Alıntılanma Sayısı: 4
2010
31. Başterzi, A.; Yazici, K.; Buturak, V.; Çimen, B.; Yazici, A.; Eskandari, G.; Tot Acar, Ş.; Taşdelen, B. Effects of venlafaxine and fluoxetine on lymphocyte subsets in patients with major depressive disorder: A flow cytometric analysis. PROG NEUROPSYCHOPHARMACOL BİOL, 2010, 34, 70-75. 100 + 15
http://dx.doi.org/10.1016/j.pnpbp.2009.09.025


Alıntılanma Sayısı: 3
30. PIKDÖKEN, L.; AKCA, E.; GÜRBÜZER, B.; AYDIL, B.; TAŞDELEN, B. Cervical wear and occlusal wear from a periodontal perspective. JOURNAL OF ORAL REHABİLİTATİON, 2010, 38, 95-100. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2842.2010.02137.x

29. Basterzi, A.; Tukel, R.; Ulusahin, A.; Coskun, B.; Alkin, T.; Demet, M.; Konuk, N.; Tasdelen, B. Undergraduate Psychiatric Training in Turkey. TURK PSIKIYATRI DERGISI, 2010, 21, 195-202. 100 + 0
28. Canbaz, H.; Caglikuelekci, M.; Altun, U.; Dirlik, M.; Turkmenoglu, O.; Tasdelen, B.; Aydin, S. Fournier's gangrene: analysis of risk factors affecting the prognosis and cost of therapy in 18 cases. ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, 2010, 16, 71-76. 300 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
27. Karan, S.; Kircelli, B.; Tasdelen, B. Enamel surface roughness after debonding. THE ANGLE ORTHODONTİST (EH ANGLE EDUCATİON & RESEARCH FOUNDATİON), 2010, 80, 1081-1088. 1000 + 30
http://dx.doi.org/10.2319/012610-55.1


Alıntılanma Sayısı: 6
2009
26. Kandemir, O.; Polat, G.; Saracoglu, G.; Tasdelen, B. The predictive role of AST level, prothrombin time, and platelet count in the detection of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2009, 39, 857-862. 650 + 20
https://dx.doi.org/10.3906/sag-0902-11


Alıntılanma Sayısı: 4
25. Ozge, A.; Ince, B.; Somay, G.; Cakmak, S.; Uluduz, D.; Bulkan, M.; Tasdelen, B.; Kaleagasi, H. The Caregiver Burden and Stroke Prognosis. JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, 2009, 26, 139-152. 160 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
24. Başterzi, A.; Yazici, K.; Aslan, E.; Delialioğlu, N.; Taşdelen, B.; Tot Acar, Ş.; Yazici, A. Effects of fluoxetine and venlafaxine on serum brain derived neurotrophic factor levels in depressed patients. PROG NEUROPSYCHOPHARMACOL BİOL, 2009, 33, 281-285. 400 + 165
http://dx.doi.org/10.1016/j.pnpbp.2008.11.016


Alıntılanma Sayısı: 33
23. Çelik, A.; Büyükakilli, B.; Çimen, B.; Taşdelen, B.; Öztürk, M.; Eke, D. Assessment of Cadmium Genotoxicity in Peripheral Blood and Bone Marrow Tissues of Male Wistar Rats. TOXİCOLOGY MECHANİSMS AND METHODS, 2009, 19, 135-140. 550 + 55
http://dx.doi.org/10.1080/15376510802354979


Alıntılanma Sayısı: 11
22. Sari, A.; Gurbuz, O.; Yilmaz, N.; Eskandari, G.; Tasdelen, B.; Basterzi, Y. Granulocyte-colony stimulating factor improves the survival of ischaemic skin flaps by the induction of angiogenesis. JOURNAL OF PLASTİC RECONSTRUCTİVE & AESTHETİC SURGERY, 2009, 62, 1035-1041. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjps.2008.02.006

21. Tasdelen, B.; Helvaci, S.; Kaleagasi, H.; Ozge, A. Artificial Neural Network Analysis for Prediction of Headache Prognosis in Elderly Patients. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2009, 39, 5-12. 950 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
2008
20. Duzovali, O.; Tamer, L.; Ates, N.; Buyukdereli, Z.; Yildirim, H.; Tasdelen, B.; Yilgor, E.; Atik, U. Glutathione S-Transferases CYP2C9 and CYP2C19 Polymorphisms in Turkish Children with Cancer. UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, 2008, 18, 201-+. 250 + 0
19. Kandemir, O.; Tamer, L.; Tasdelen, B. Effects of GSTT1, GSTM1 and GSTP1 Gene Polymorphism on the Course of Hepatitis B Virus Infection. HEPATO-GASTROENTEROLOGY, 2008, 55, 1729-1733. 1000 + 20

Alıntılanma Sayısı: 4
18. Canbaz, H.; Dirlik, M.; Colak, T.; Ocal, K.; Akca, T.; Bilgin, O.; Tasdelen, B.; Aydin, S. Total thyroidectomy is safer with identification of recurrent laryngeal nerve. JOURNAL OF ZHEJİANG UNİVERSİTY SCIENCE, 2008, 9, 482-488. 160 + 15
http://dx.doi.org/10.1631/jzus.B0820033


Alıntılanma Sayısı: 3
17. Toygar, H.; Kircelli, B.; Bulut, S.; Sezgin, N.; Tasdelen, B. Osteoprotegerin in Gingival Crevicular Fluid under Long-term Continuous Orthodontic Force Application. THE ANGLE ORTHODONTİST (EH ANGLE EDUCATİON & RESEARCH FOUNDATİON), 2008, 78, 988-993. 500 + 20
http://dx.doi.org/10.2319/100507-483.1


Alıntılanma Sayısı: 4
16. Sayar, S.; Turgut, S.; Doğan, H.; Ekici, A.; Yurtsever, S.; Demirkan, F.; Doruk, N.; Taşdelen, B. Incidence of pressure ulcers in intensive care unit patients at risk according to the Waterlow scale and factors influencing the development of pressure ulcers. WİLEY-BLACKWELL, 2008, 0-0. 100 + 60
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02598.x


Alıntılanma Sayısı: 12
15. Baz, K.; Emin Erdal, M.; Yazıcı, A.; Söylemez, F.; Güvenç, U.; Taşdelen, B.; Ikizoğlu, G. Association between tumor necrosis factor-alpha gene promoter polymorphism at position -308 and acne in Turkish patients. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2008, 300, 371-376. 300 + 85
http://dx.doi.org/10.1007/s00403-008-0871-0


Alıntılanma Sayısı: 17
14. Mert, E.; Özge, A.; Taşdelen, B.; Yılmaz, A.; Bilgin, N. What clues are available for differential diagnosis of headaches in emergency settings?. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2008, 9, 89-97. 700 + 20
http://dx.doi.org/10.1007/s10194-008-0015-0


Alıntılanma Sayısı: 4
2007
13. Yazici, G.; Erdem, O.; Cimen, B.; Arslan, M.; Tasdelen, B.; Cinel, I. Genistein attenuates postischemic ovarian injury in a rat adnexal torsion-detorsion model. ELSEVİER BV, 2007, 87, 391-396. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2006.06.056

12. Bueyuekakilli, B.; Tasdelen, B.; Guenes, S. Effects of low dose trapidil on electrical properties of a rat peripheral nerve after crush injury. ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, 2007, 13, 173-179. 1000 + 0
11. Dilek, T.; Yazici, G.; Gurbuz, A.; Tasdelen, B.; Gulhan, S.; Dilek, B.; Dilek, S. Progressive Cervical Length Changes versus Single Cervical Length Measurement by Transvaginal Ultrasound for Prediction of Preterm Delivery. S. KARGER AG, 2007, 64, 175-179. 500 + 15
http://dx.doi.org/10.1159/000106486


Alıntılanma Sayısı: 3
10. Canbaz, H.; Akca, T.; Tataroglu, C.; Caglikulekci, M.; Dirlik, M.; Ayaz, L.; Ustunsoy, A.; Tasdelen, B.; Aydin, S. The effects of exogenous l-carnitine on lipid peroxidation and tissue damage in an experimental warm hepatic ischemia-reperfusion injury model. ELSEVİER BV, 2007, 68, 32-46. 100 + 25
http://dx.doi.org/10.1016/j.curtheres.2007.02.002


Alıntılanma Sayısı: 5
9. Öztürk, C.; Özge, A.; Yalın, O.; Yılmaz, &.; Delialioglu, N.; Yıldız, Ç.; Tesdelen, B.; Kudiaki, C. The Diagnostic Role of Serum Inflammatory and Soluble Proteins on Dementia Subtypes: Correlation with Cognitive and Functional Decline. HİNDAWİ LİMİTED, 2007, 18, 207-215. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1155/2007/432190

2006
8. Yazici, A.; Aslan, G.; Baz, K.; Ikizoglu, G.; Api, H.; Serin, M.; Tezcan, S.; Emekdas, G.; Tasdelen, B. A high prevalence of parvovirus B19 DNA in patients with psoriasis. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2006, 298, 231-235. 100 + 50
http://dx.doi.org/10.1007/s00403-006-0678-9


Alıntılanma Sayısı: 10
2005
7. Yazici, A.; Tursen, U.; Apa, D.; Ikizoglu, G.; Api, H.; Baz, K.; Tasdelen, B. The changes in expression of ICAM-3, Ki-67, PCNA, and CD31 in psoriatic lesions before and after methotrexate treatment. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2005, 297, 249-255. 200 + 80
http://dx.doi.org/10.1007/s00403-005-0602-8


Alıntılanma Sayısı: 16
2004
6. Hadi Çakýr, A.; Şimşek, F.; Katýrcý, N.; Taşdelen, B. STR data for the AmpFlSTR SGM Plus from the eastern and western sections of Mediterranean region of Turkey. ELSEVİER BV, 2004, 142, 55-57. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2004.02.021

2002
5. Camdeviren, H.; Tasdelen, B. Mono and multiphasic analysis of growth curves selected of a Japanese quail line at 5-week's body weight. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 2002, 26, 421-427. 1000 + 20

Alıntılanma Sayısı: 4
2001
4. Hadi Çakir, A.; Simsek, F.; Altunbas, S.; Tasdelen, B. Distribution of THO1, TPOX, CSF1PO, vWA, D13S317, D7S820 and D16S539 alleles in a Turkish population sample. ELSEVİER BV, 2001, 124, 224-225. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/S0379-0738(01)00595-3

2000
3. Ozkan, M.; Yemenicioglu, A.; Citak, B.; Cemeroglu, B. Effect of hydrogen peroxide on sour cherry anthocyanins. JOURNAL OF FOOD QUALITY, 2000, 23, 421-428. 0 + 35
https://dx.doi.org/10.1111/j.1745-4557.2000.tb00568.x


Alıntılanma Sayısı: 7
1999
2. Citak, B.; Kesici, T. Exact test for investigation of Hardy-Weinberg equilibrium. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 1999, 23, 435-439. 0 + 0
1997
1. Turhan, A.; Mirshahidi, S.; Pişkin, A.; Çitak, B.; Imir, T. Effects of crude antigenic fractions of Leishmania major on natural killer cell cytotoxicity, interferon-γ and interleukin-4 secretion from peripheric blood lymphocytes of unexposed individuals. ELSEVİER BV, 1997, 55, 115-118. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/S0165-2478(96)02691-0

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3030
2016
22. Senol, S.; Tiftik, E.; Unal, S.; Akdeniz, A.; Tasdelen, B.; Tunçtan, B. Quality of life, clinical effectiveness, and satisfaction in patients with beta thalassemia major and sickle cell anemia receiving deferasirox chelation therapy. JOURNAL OF BASİC AND CLİNİCAL PHARMACY, 2016, 7, 49-49. 90 + 0
http://dx.doi.org/10.4103/0976-0105.177706

2015
21. Tezol, O.; Delibas, A.; Ay, O.; Karakas, U.; Tasdelen, B.; Erdal, M. MicroRNA Gene Polymorphisms in Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract. CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, 2015, 40, 439-451. 90 + 0
2014
20. Cingozler, O.; Ozge, C.; Tamer, L.; Yildirim, H.; Tasdelen, B.; Sercan Ozgur, E.; Atis Nayci, S.; İlvan, A. The Relation of Weight Loss with Hyperinflation, Serum Adiponectin, Ghrelin and Leptin Levels in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. EURASİAN J PULMONAL, 2014, 16, 21-26. 70 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/ejp.2014.71245

19. OREKİCİ TEMEL, G.; ANKARALI, H.; TAŞDELEN, B.; ERDOĞAN, S.; ÖZGE, A. Comparison of Boosting Tree and Gradient Treeboost Methods for Carpal Tunnel Syndrome. TURKİYE KLİNİKLERİ J BİOSTAT , 2014, 6, 67-73. 140 + 0
2013
18. ALTIPARMAK, G.; YILMAZ, A.; TAŞDELEN, B. Trabekülektomili Hastalarımızda Katarakt Cerrahisi Sonuçlarımız. JOURNAL OF GLAUCOMA CATARACT, 2013, 8, 253-256. 200 + 0
17. YALAMAOĞLU, M.; DORUK, N.; TAŞDELEN, B. Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Yakınlarının Klinik Durum Açısından Bilgilendirilme Sıklığının ve Farklı Doktorlar Tarafından Bilgilendirilmesinin Aile Memnuniyeti Üzerine Etkisi. TURKİYE KLİNİKLERİ J ANEST REANİM, 2013, 11, 67-72. 200 + 0
16. TAŞDELEN, B.; OREKİCİ TEMEL, G. Monoton Kayıp Veri Kümelerinin Varlığında Genellenmiş Tahmin Denklemlerinin Sonuçları. TURKİYE KLİNİKLERİ J BİOSTAT, 2013, 5, 1-7. 200 + 0
15. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B. AB/BA Çapraz Geçişli Denemelerinde Tip I Hata Oranı ile ilişkili Faktörler. TURKİYE KLİNİKLERİ J BİOSTAT, 2013, 5, 61-68. 200 + 0
14. TAŞDELEN, B. Çoklu Sonlanım Noktalarına Sahip Klinik Denemelerde Denetleyici Test Stratejileri. TURKİYE KLİNİKLERİ J BİOSTAT, 2013, 5, 69-74. 200 + 0
2012
13. YALÇINKAYA TELLİOĞLU, D.; ÖZGE, A.; GENÇTOY, G.; HOROZ, M.; TAŞDELEN, B.; KIYKIM, A. Clinical and electrophysiological correlation of patients with chronic renal failure: The contributions of quantitative neurological scores. INTERNATİONAL JOURNAL OF MEDİCİNE AND MEDİCAL SCİENCES , 2012, 4, 192-199. 90 + 0
12. TAŞDELEN, B.; ERDOĞAN, S.; OREKİCİ TEMEL, G. Investigation of the Methods for the Comparison of Factor Patterns of Independent Two Groups: A Simulation Study. TURKİYE KLİNİKLERİ J BİOSTAT , 2012, 4, 60-69. 200 + 0
11. SARI, A.; GÜRSES, İ.; GÖKSEL, İ.; ADIGÜZEL, U.; DİNÇ, E.; TAŞDELEN, B. Allerjik Konjonktivit Tedavisinde Topikal Ketotifen ve Epinastinin Etkinliğinin Klinik ve Sitolojik Değerlendirmesi. TURKİYE KLİNİKLERİ J OPHTHALMOL, 2012, 21, 166-170. 80 + 0
10. KÖKTÜRK, A.; DELİALİOĞLU, N.; BAHALI, A.; TAŞDELEN, B. The Distribution of Isolated Dermatophytes from the Cases with Dermatophytosis During Two Years Period Admitted to the Mersin University. TURKİYE KLİNİKLERİ J DERMATOL, 2012, 22, 71-78. 130 + 0
9. Ankarali, H.; Temel, G.; Tasdelen, B.; Ozge, A. Boosting Tree As a Stronger Approach in Classification: An Application of Carpal Tunnel Syndrome. JOURNAL OF TURGUT OZAL MEDİCAL CENTER, 2012, 19, 228-233. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.7247/jtomc.19.4.5

2011
8. BÜYÜKAKILLI, B.; ATICI, A.; BÜYÜKDERELİ, Z.; TAŞDELEN, B.; GÜNEŞ, S.; TURHAN, A. Protective Effects of Platelet-Activating Factor Antagonist ABT-491 on the Peripheral Nerves in Hypoxic Ischemia-Induced Neonatal Rat Model. ORTADOGU REKLAM TANİTİM YAYİNCİLİK TURİZM EGİTİM INSAAT SANAYİ VE TİCARET A.S., 2011, 31, 1179-1185. 110 + 5
http://dx.doi.org/10.5336/medsci.2010-21244

7. Kanik, E.; Tasdelen, B.; Erdogan, S. Randomization In Clinical Trials. MARMARA MEDİCAL JOURNAL, 2011, 0-0. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5472/MMJ.2011.01981.1

2010
6. KANDEMİR, Ö.; POLAT, G.; SAYICI, T.; GÖRÜROĞLU, Ö.; TAŞDELEN, B. Kronik Hepatit B Hastalari ve İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarında MHC Klass II Allellerinin Değerlendirilmesi. ORTADOGU REKLAM TANİTİM YAYİNCİLİK TURİZM EGİTİM INSAAT SANAYİ VE TİCARET A.S., 2010, 30, 1317-1324. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/medsci.2009-12020

5. Yilmaz, B.; Yilmaz, C.; Yilmaz, N.; Balli, E.; Tasdelen, B. Optimal Transport Time and Conditions for Cartilage Tissue Samples and Expanded Chondrocyte Suspensions. SLACK, INC., 2010, 33, 25-29. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.3928/01477447-20091124-06

4. ÇAYAN, F.; DORUK, A.; TAŞDELEN, B.; SUNGUR, M.; ATICI, Ş.; DİLEK, S. Prediction of Pain Before Biopsy: An Experimental Pain Assessment During Endometrial Sampling. ORTADOGU REKLAM TANİTİM YAYİNCİLİK TURİZM EGİTİM INSAAT SANAYİ VE TİCARET A.S., 2010, 30, 1196-1200. 130 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/medsci.2009-13510

3. Sari, A.; Dinc, E.; Yilmaz, B.; Adiguzel, U.; Oztuna, S.; Tasdelen, B. Inducing Ocular Allergy with β-Lactoglobulin: A New Experimental Model. OPHTALMİC RESEARCH, 2010, 44, 119-124. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.1159/000315363

2009
2. Guzeldemir, E.; Toygar, H.; Tasdelen, B.; Torun, D. Oral Health–Related Quality of Life and Periodontal Health Status in Patients Undergoing Hemodialysis. J AM DENT ASSOC, 2009, 140, 1283-1293. 150 + 50
http://dx.doi.org/10.14219/jada.archive.2009.0052

2006
1. Sari, A.; Basterzi, Y.; Karabacak, T.; Tasdelen, B.; Demirkan, F. The potential of microscopic sterile sponge particles to induce foreign body reaction. WİLEY-BLACKWELL, 2006, 3, 363-368. 120 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1742-481X.2006.00264.x

Uluslararası - Diğer 110
2020
2. TAŞDELEN, B. ‘Is RLS a harbinger and consequence of MS?: Striking results of the ‘RELOMS-T’ study’. MULTİPLE SCLEROSİS AND RELATED DİSORDERS, 2020, 42, 102055-. 100 + 0
10.1016/j.msard.2020.102055

2018
1. CANACANKATAN, N.; DİNÇ, E.; KİBAR, D.; YALAZA, C.; ANTMEN, Ş.; Gürler, H.; COŞKUN YILMAZ, B.; TAŞDELEN, B. Effect of axitinib on inflammation in experimental corneal neovascularization model in rats. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 275-284. 10 + 0
10.17826/cumj.462851

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 585
3. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B.; ÇAYAN, F.; İZCİ AY, Ö.; AY, M. Kromozomal bozuklukların referans test ile doğrulanamadığı durumda iki aşamalı Bayes yöntemiyle performans ölçülerinin değerlendirilmesi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 41-48. 240 + 0
10.17826/cumj.339947

2017
2. Ovla, D.; Turkegun, M.; Ozdemir, A.; Ozcomert, B.; Tasdelen, B. Results of misusage of nonparametric methods: a simulation study. CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, 2017, 42, 241-248. 150 + 0
https://dx.doi.org/10.17826/cutf.322875

1. Karpuz, D.; Hallioglu, O.; Toros, F.; Tasdelen, B. Effect of methylphenidate treatment on heart rate variability in children with attention-deficit hyperactivity disorder. CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, 2017, 42, 271-276. 195 + 0
https://dx.doi.org/10.17826/cutf.322894

Uluslararası - Alan endexleri 796
2023
11. TÜRKEGÜN ŞENGÜL, M.; TAŞDELEN, B.; YOLOĞLU, S. The Effect of Cluster Size for Model Performance in High-Dimensional Longitudinal Studies: A Simulation Study. TURKİYE KLİNİKLERİ BİYOİSTATİSTİK DERGİSİ, 2023, 15, -. 100 + 0
10.5336/biostatic.2023-98699

10. DEĞİRMENCİ, U.; YILDIRIM, M.; AKKAPULU, M.; YALIN, A.; ÇİÇEK YILMAZ, D.; ÖZTORNACI, R.; TAŞDELEN, B.; YALIN, S. Kruppel benzeri faktör 2 polimorfizmlerinin koroner arter hastalığı riski ile ilişkisi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2023, 48, -. 16 + 0
10.17826/cumj.1283236

2021
9. AKGÜN, K.; ÖZGE, C.; TAŞDELEN, B. Evaluation of Carbonmonoxide, Diffusion Capacity, Respiratory Muscle Strength Values, and Pulmonary Volume in Smoking Men over 40 Years Old. TURKİSH THORACİC JOURNAL, 2021, 22, 311-316. 100 + 0
10.5152/TurkThoracJ.2021.19148

2020
8. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B.; MENGİ, T.; ÖZGE, A.; GENÇ, H. e-Migraine: Development of a comprehensive tool to estimate Migraine Comorbidity Index Score. INTERNATİONAL JOURNAL OF COMPUTATİONAL AND EXPERİMENTAL SCİENCE AND ENGİNEERİNG, 2020, 6, 1-6. 80 + 0
10.22399/ijcesen.623854

7. TAŞDELEN, B.; DERİCİ YILDIRIM, D. Türkiye’xxde COVID-19 Vaka Sayılarının Poisson Regresyon ile Tahmini ve Alınan Önlemlerin İnsidans Hızı Tahminlerine Etkisi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ BİYOİSTATİSTİK DERGİSİ, 2020, 12, 293-302. 100 + 0
2019
6. DAŞDAĞ, S.; ERDAL, M.; ERDAL, N.; TAŞDELEN, B.; Tughan Kızıltuğ, M.; AKDAĞ, M. 900 MHz Radiofrequency radiation has potential to increase the expression of rno-miR-145-5p in brain. JOUNAL OF INTERNATİONAL DENTAL AND MEDİCAL RESEARCH, 2019, 12, 1652-1358. 55 + 0
5. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B. Evaluation of statistical significance of randomized controlled trials using diagnostic imaging techniques with fragility index. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2019, 44, 1310-1316. 100 + 0
10.17826/cumj.512585

4. Çalıkoğlu, İ.; YAZICI, F.; Aykal, G.; TAŞDELEN, B. Kadın infertilitesinde Tiroid Stimülan Hormon - Anti Müllerian hormon ilişkisi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 12, 284-292. 65 + 0
10.26559/mersinsbd.558520

2018
3. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B.; Uluduz, D.; ÖZGE, A.; YOLOĞLU, S. Impact of a new migraine-specific comorbidity index on prognosis: A methodology study. NEUROLOGİCAL SCİENCES AND NEUROPHYSİOLOGY, 2018, 35, 183-188. 80 + 0
10.5152/NSN.2018.11428

2017
2. OVLA, H.; TÜRKEGÜN, M.; ÖZDEMİR, A.; ÖZCÖMERT, B.; TAŞDELEN, B. Parametrik olmayan yöntemlerin yanlış kullanımı ve doğurabileceği sonuçlar: simülasyon çalışması. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ), 2017, 42, 241-248. 50 + 0
10.17826/cutf.322875

1. Çıtırık, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; BÜYÜKAKILLI, B.; GÜRGÜL, S.; TAŞDELEN, B. Effects of bosentan, sildenafil and their combination on T-wave amplitude and QT interval in a rat model of pulmonary hypertension. JOURNAL OF TURGUT OZAL MEDİCAL CENTER, 2017, 24, 1-. 50 + 0
10.5455/jtomc.2016.11.114

Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 0
2018
1. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B.; Uludüz, D.; ÖZGE, A.; Yalın, o.; YOLOĞLU, S. Pediatric migren: A new pediatric migraine spesific comorbidity index on prognosis. THE JOURNAL OF HEADACHE AND PAİN, 2018, , 72-72. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 180
2019
3. SÜRMELİ DÖVEN, S.; DELİBAŞ, A.; GÜRSES, İ.; ESEN, K.; YUYUCU KARABULUT, Y.; COŞKUN YILMAZ, B.; BALLI, E.; TAŞDELEN, B. Membranoproliferative Glomerulonephritis: The Most Common Pediatric Renal Pathology at a Tertiary Center in Turkey. TURKİSH JOURNAL OF NEPHROLOGY, 2019, 28, 263-268. 20 + 0
10.5152/turkjnephrol.2019.3481

2. BERKEŞOĞLU, M.; ÇAĞLAR, R.; ÖLMEZ, A.; CANBAZ, H.; TAŞDELEN, B.; DİRLİK, M.; KARA, T. Evaluation of the Factors Affecting Survival in Patients with Gastric Cancer According to the 8th Edition of the Tumor, Node and Metastasis Classification. HASEKİ TIP BÜLTENİ, 2019, 57, 152-161. 80 + 0
10.4274/haseki.galenos.2018.4514

2018
1. DORUK, N.; Bülbül, S.; BİRBİÇER, H.; ÖZER, Z.; TÜRKMENOĞLU, M.; TAŞDELEN, B. LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ OLGULARINDA PROSEAL LARİNGEAL MASKE VE ENDOTRAKEAL TÜPÜN KAF BASINCI VE HAVAYOLU ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. JOURNAL OF ANESTHESİA, 2018, 26, -. 80 + 0
Ulusal - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2021
1. YALINAY DİKMEN, P.; Bozdağ, M.; Güneş, M.; KOŞAK, S.; TAŞDELEN, B.; ULUDÜZ, D. Reliability and validity of Turkish version of Headache Impact Test (HIT-6) in patients with migraine. ARCHİVES OF NEUROPSYCHİATRY, 2021, 58, 300-307. 0 + 0
10.29399/npa.24956

Ulusal - Diğer 925
2012
13. OVLA, H.; TAŞDELEN, B. Aykırı Değer Yönetimi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 5, 1-8. 100 + 0
12. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B. Deneysel Araştırmalarda Latin Kare Deneme Düzenlerinin Kullanımı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 5, 1-6. 100 + 0
2009
11. Taşdelen, B.; Erdoğan, S.; Çağlıkülekçi, M.; Altun, U. Yarışan Risklerin Varlığında Sağkalım Analizi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF BİOSTATİSTİCS, 2009, 1, 33-37. 95 + 0
10. TAŞDELEN, B.; KANIK, E. Sağlık Araştırmalarında Biyoistatistiksel Yöntemlerin Doğru Kullanımı ve Sunumu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 2, 1-13. 100 + 5
2008
9. Dirlik, M.; Çağlıkülekçi, M.; Canbaz, H.; Türkmenoğlu, Ö.; Şentürk, N.; Taşdelen, B.; Aydın, S. Mide Kanserlerinde D2 Lenf Bezi Diseksiyonunun Sağkalım Üzerine Etkisi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 9, 21-27. 30 + 0
2007
8. BAZ, K.; GÜVENÇ, U.; CORDAN YAZICI, A.; KÖKTÜRK, A.; İKİZOĞLU, G.; TAŞDELEN, B. Mersin'de Atopi ve Deri Hastalıkları. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF DERMATOLOGY, 2007, 17, 105-111. 40 + 5
7. ALTIOK, M.; KUYURTAR, F.; GÖKÇE, H.; TAŞDELEN, B. Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İntramuskuler Enjeksiyonuna Yönelik Bilgileri . FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ, 2007, 2, 69-84. 65 + 0
6. YILMAZ, A.; MERCAN, M.; ARGIN, M.; TAŞDELEN, B.; YILDIRIM, Ö. Retinal Ven Dal Tıkanıklığında Oküler Parametreler. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2007, 16, 174-177. 60 + 0
2006
5. CORDAN YAZICI, A.; BAZ, K.; İKİZOĞLU, G.; ÜZÜMLÜ, H.; DEMİRSEREN, D.; TAMER, L.; TAŞDELEN, B. Erkek Melazma Etiyopatogenezinde Seks ve Tiroid Hormonlarının Rolü. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2006, 26, 240-244. 20 + 0
2005
4. ARINCI İNCEL, N.; CORDAN YAZICI, A.; ÜSTÜNSOY, D.; İKİZOĞLU, G.; TAŞDELEN, B. İzotretinoin Tedavisinin Kemik Metabolizması Üzerine Etkileri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 6, 133-139. 50 + 0
2004
3. TAŞDELEN, B.; KANIK, E. Klasik Hipotez Kontrollerine Ait Örnek Genişliklerinin Belirlenebilmesi için Gerekli Formüller ve Tablolar. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 5, 438-446. 100 + 0
2002
2. ÇAKIR, A.; ŞİMŞEK, F.; ÇELEBİOĞLU, A.; TAŞDELEN, B. Analysis of the Three STR loci (D16S539, D7S820, D13S317) in a Population Sample of Marmara Region of Turkey. JOURNAL OF CELL AND MOLECULAR BİOLOGY, 2002, 1, 25-30. 65 + 0
1. ÇAKIR, A.; ŞİMŞEK, F.; TAŞDELEN, B. Analysis of the Three STR Loci (D16S539, D7S820, D13S317) in a Population Sample of Aegean Region of Turkey. JOURNAL OF THE INSTİTUTE OF SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2002, 15, 787-794. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 100
2020
1. Öztornacı, R.; COŞGUN, E.; TAŞDELEN, B. Genom-Boyu İlişki Çalışmalarında Makine Öğrenimi Yöntemleri ve Derin Öğrenme Yönteminin Farklı Örnek Genişliklerinde Performanslarının Değerlendirilmesi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ BİYOİSTATİSTİK DERGİSİ, 2020, , -. 100 + 0
10.5336/biostatic.2020-73403

Ulusal - Endekste taranmıyor 55
2022
1. DORUK, N.; ÖZDEMİR, L.; SAGÜN, A.; TAŞDELEN, B.; KÖK, M.; YEŞİLMEN, E. COVİD-19 TANILI HASTALARDA KARDİYAK ARREST RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE İKİ FARKLI ERKEN UYARI SKORUNUN KARŞILAŞTIRILMASI: RETROSPEKTİF ANALİZ. TURKİSH JOURNAL OF RESUSCİTATİON, 2022, 1, 44-57. 55 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ÖGENLER, O.; ÜN, İ.; TAŞDELEN, B. Temel Sağlık Bilimleri, ISBN: 978-605-258-051-6, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 10 Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. TAŞDELEN, B. DENEYSEL ÇALIŞMALARDA TASARIM VE ÖRENKLEM GENİŞLİĞİ PROBLEMİ Kavram, Planlama, Tahmin, ISBN: 978-605-9440-47-9, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 78 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2017. 500
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 227

3. Duman, Y.; Özgür, E.; Taşdelen, B.; Naycı, S.; Özge, C.; İlvan, A., Effects of comorbidity in acute pulmonary embolism patients on short-term health issues and hospital costs. ERS INTERNATIONAL CONGRESS, 2015-09-26, 2015-09-30, Amsterdam, Hollanda, 2015. 162

2. YILDIRIM, A.; DAG, A.; OCAL, K.; GUMUS, L.; COMELEKOGLU, U.; PFEIFER, E.; TASDELEN, B., The Effects of Beta-Hydroxy Beta-Methylbutyrate (HMB) on the Healing of Colonic Anastomosis in an Experimental Sepsis Model Induced by Lipopolysaccharides in Rats. 37th ESPEN Congress, 2015-09-05, 2015-09-08, Lisbon, Portekiz, 2015. 40

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0261561415304696

1. Çamkurt, M.; Karababa, İ.; Erdal, M.; Kandemir, S.; Bayazit, H.; Ay, M.; Kandemir, H., Blood microRNA dysregulation in schizophrenia. 7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 2015-04-15, 2015-04-19, Antalya, Türkiye, 2015. 25

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/25_11_94.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. ÇELİKCAN, H.; TAŞDELEN , B., Erdemli Devlet Hastanesi'nde Hayati İstatistik Göstergeleri. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 120

2. DAŞDAĞ, S.; Akdag , M.; ERDAL, M.; KIZILTUĞ , M.; TAŞDELEN , B.; ERDAL, N., Microrna Expresion In Brain After Long Term And Excessive Exposure Of 2.4 Ghz Radiofrequency Radiation (Wi Fi). 13th nanoscience & nanotechnology conference, 2017-10-22, 2017-10-25, Antalya, Türkiye, 2017. 45

1. ÖGENLER, O.; YAPICI, G.; TAŞDELEN, B.; AKÇA, T., The views of medical doctors on elder discrimination. Scientific Conference Public Health in 21st century, 2010-09-30, 2010-10-02, PLEVEN, Bulgaristan, 2010. 75

Uluslararası - Özet - Sözlü 655

8. TÜRKEGÜN, M.; TAŞDELEN , B.; ÜNAL, S.; SARAL, D., Comparison of classification performances for predictiveness curve and ROC curve. 11. ISDC, 2018-10-03, 2018-10-07, MUĞLA, Türkiye, 2018. 85

7. DERİCİ YILDIRIM, D.; SARAL, D.; Taşdelen, B., Network Meta-Analysis for Decision Making in Medicine. 11. ISDC, 2018-10-03, 2018-10-07, MUĞLA, Türkiye, 2018. 100

6. ÇELİKCAN, H.; TAŞDELEN , B., Evaluation of Epistasis Effect in Genome-Wide Association Studies with Ant Colony Optimization Technique. 11. ISDC, 2018-10-03, 2018-10-07, MUĞLA, Türkiye, 2018. 100

5. TAŞDELEN, B.; TUNÇTAN, B., GÖZLEMSEL KLİNİK ÇALIŞMA TASARLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi DAAHK 2018, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 100

http://daahk.org/tur/wp-content/uploads/2016/05/daahk2018_kongre_kitabi.pdf

4. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN , B.; YOLOĞLU, S.; ÖZGE, A., USING GROUP BASED TRAJECTORY MODEL AND LATENT CLASS ANALYSİS TOGETHER FOR MODELING THE COMORBIDITY EFFECT ON MIGRAINE PROGNOSIS. International Conference on Computational and StatisticalMethods in Applied Sciences, 2017-11-09, 2017-11-11, Samsun, Türkiye, 2017. 85

3. ERDAL, N.; Uzun , C.; ÖZAY, Y.; GÜZEL ÖZAY, S.; ÇAMLICA , Y.; KAHRAMAN , A.; TAŞDELEN, B., Salvia hypargeia ve Salvia huberi Bitki Ethanol Ekstrelerinin Diyabetik Sıçanlarda İnsizyonal Deri Yarası Üzerine Etkilerinin Biyomekanik Olarak İncelenmesi.. 28-29. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI),, 2017-09-06, 2017-09-09, İsanbul, Türkiye, 2017. 20

2. KIZILTUĞ , M.; ERDAL , M.; ÖZGE , A.; TAŞDELEN, B., Investigation of expressions of certain microRNAs in patients with Alzheimer's disease. 15th Turkish Neuroscience Congress, 2017-05-07, 2017-05-10, -, Türkiye, 2017. 65

1. TAŞDELEN, B.; SUNGUR, M., The Effect of Social-demographic chaacteristics on the patient satisfaction: A logistic Regression Analaysis for Complex Survey Designs. Fifth conference of the eastern mediterranean region of the international biometric society, 2009-05-10, 2009-05-14, İSTANBUL, Türkiye, 2009. 100

Uluslararası - Özet - Poster 700

21. DERİCİ YILDIRIM, D.; ÇELİKCAN, H.; TÜRKEGÜN, M.; TAŞDELEN, B., Bias Types in Genome-wide Association Studies. 11. ISDC, 2018-10-03, 2018-10-07, MUĞLA, Türkiye, 2018. 32

20. ÇELİKCAN, H.; TAŞDELEN , B., META-HEURISTIC METHODS IN THE ANALYSIS OF LARGE-SCALE GENOMIC DATA. COSTAS 2017, 2017-11-09, 2017-11-11, Samsun, Türkiye, 2017. 50

19. TAŞDELEN, B., Genetik İlişki Çalışmalarında Veri Kalite Kontrolünün Yanlılık Üzerindeki Etkileri. XIX. NATIONAL AND II. INTERNATIONAL BIOSTATISTCS CONGRESS, 2017-10-25, 2017-10-28, ANTALYA, Türkiye, 2017. 50

18. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN , B., Evaluation of the Reliability of Randomized Controlled Study Results Using Fragility Index. XIX. NATIONAL AND II. INTERNATIONAL BIOSTATISTICS CONGRESS, 2017-10-25, 2017-10-28, ANTALYA, Türkiye, 2017. 50

17. Oztornaci, R.; Dorak, M.; Taşdelen, B., A Comparison of Standard Biostatistical Approaches and Machine Learning Methods in GWAS Analysis. 5th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 2017-09-08, 2017-09-10, İsanbul, Türkiye, 2017. 50

16. SÜLEYMAN, D.; Akdag , M.; ERDAL, M.; AKDAĞ, M.; TAŞDELEN , B.; ERDAL, N., Do Long Term and Excessive Exposure of 900 MHz Radiofrequency Radiation Emitted from Mobile Phones Alter MicroRNAs Expression in Brain?. 22. Uluslararası Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 2017-05-12, 2017-05-14, Ankara, Türkiye, 2017. 22

15. KARPUZ, D.; HALLIPOĞLU KILINÇ, O.; ,TOROS , F.; TAŞDELEN, B., The Effect of Metilpheniydate, Risperidone and Combination Therapy on ECG in Children With Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. 51st Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 2017-03-29, 2017-04-01, LYON, Fransa, 2017. 32

14. KARPUZ, D.; ÇELİK, Y.; GİRAY, D.; TAŞDELEN , B.; HALLIOĞLU KILINÇ , O., Microvolt T-Wave Alternans and Doppler Echocardiography Useful Methods for the Effect of Hypothermia and Rewarming on Myocardial Dysfunction in Neonates with Hypoxic-Ischemic Encephalopathy?. 51st Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology*, 2017-03-29, 2017-04-01, lyon, Fransa, 2017. 30

13. Birbiçer, H.; Tezcan Keleş, G.; Akin, S.; Doruk, N.; Kuvaki Balkan, B.; Tasdelen, B.; Certug, A., Ethical approaches of candidates participating ERC ALS provider courses in Turkey. ERC Symposium on Guidelines, 2014-05-15, 2014-05-17, Bilbao, İspanya, 2014. 15

12. ÖZGE, A.; AYDINLAR, E.; TAŞDELEN, B., Grey Zones of Migraine without Aura Diagnosis. International Headache Congress, 2013-06-27, 2013-06-30, BOSTON, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 50

11. ÖZGE, A.; AKDAL, G.; AYTA, S.; ÖKSÜZ, N.; GÜLER, G.; TOROS, F.; TAŞDELEN, B., Vestibular Complaints in Children and Adolescents Who Have Episodic Tension Type Headache and Migraine. International Headache Congress, 2013-06-27, 2013-06-30, BOSTON, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 10

10. YILDIRIM, V.; ÖKSÜZ, N.; AYTA, S.; GÜLER, G.; TOROS, F.; TAŞDELEN, B.; ÖZGE, A., Sleep Disorders of Childhood and Adolescents Migraine and Episodic TTH. International Headache Congress, 2013-06-27, 2013-06-30, BOSTON, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 15

9. BATMAZ, S.; DELİBAŞ, A.; MUSLU, N.; KARAZİNDİYANOĞLU, F.; TAŞDELEN, B., Can We Use Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin as a Kidney Damage Marker in Children with Vesicoureteral Reflux?. The 45th Annual Meeting, 2012-09-06, 2012-09-08, KRAKOW, Polonya, 2012. 25

8. GÖLOĞLU, N.; ÖZGE, C.; POLAT, G.; AKBAYIR, S.; TAŞDELEN, B., Diagnostic value of vascular endothelial growth factor, glycosaminoglycan, cathepsin S, cathepsin H in the discrimination of transudate exudate and benign malignant patients with pleural effusion. 22nd Annual Congress, 2012-09-01, 2012-09-05, VİENNA, Avusturya, 2012. 25

7. SARI, A.; GÜÇLÜ, E.; ÖZCAN, T.; DİNÇ, E.; TAŞDELEN, B., Comparing the effects of Mitomycine C and Inliximab in scar formation in experimental strabismus surgery. 16th Afro Asian Congress of Ophtalmology, 2012-06-13, 2012-06-16, İSTANBUL, Türkiye, 2012. 25

6. TAŞDELEN, B.; KANIK, E., Verification Bias for The Fetal Karyotype Studies. Medicres International Conference on Good Medical Research, 2011-03-25, 2011-03-27, İSTANBUL, Türkiye, 2011. 50

5. ÖZGE, A.; KİRAL, K.; TAŞDELEN, B., How many tests are required for diagnosis of memory impairment?. Alzheimer’s Association International Conference on Alzheimer’s Disease, 2009-07-11, 2009-07-16, VİENNA, Avusturya, 2009. 50

4. KUL, S.; TAŞDELEN, B.; KANIK, E., Assesing the impact of explanatory variables on patient satisfaction by three-level multilevel model. Fifth conference of the eastern mediterranean region of the international biometric society, 2009-05-10, 2009-05-14, İSTANBUL, Türkiye, 2009. 50

3. ÖZGE, A.; İNCE, B.; SOMAY, G.; ÇAKMAK, S.; ULUDUZ, D.; BULKAN, M.; TAŞDELEN, B., A Multicenter Model in Determination of Caregiver Performance on Stroke Prognosis: Importence of the City Variable. Joint World Congress on Stroke, 2006-10-26, 2006-10-29, CAPE TOWN, Güney Afrika, 2006. 10

2. KANIK, E.; TAŞDELEN, B.; ARSLAN, M.; MORSHEDİ, M.; ÖZKAN, M.; OEHNİNGER, S., Using Latent Class Model for Evaluating The Performance of Diagnostic Tests in Absence of A Gold Standard: Simulation Study. Internatioanl Biometric Conference, 2006-07-16, 2006-07-21, MONTREAL, Kanada, 2006. 37

1. YAZICI, G.; ERDEM, O.; ARSLAN, M.; CİMEN, B.; TAŞDELEN, B.; DİLEK, S.; CİNEL, I., Genistein attenuates post-ischemic ovarian injury in rat adnexal torsion-detorsion model. 22nd Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology, 2006-06-18, 2006-06-21, PRAGUE, Çek Cumhuriyeti, 2006. 20

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 120

3. DAŞDAĞ, S.; AKDAĞ, M.; ERDAL, M.; ERDAL, N.; İZCİ, Ö.; AY, M.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş., 900 MHz Frekanslı Radyofrekanslarının Beyindeki Bazı MikroRNA Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri. II. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, 2013-11-08, 2013-11-09, İSTANBUL, Türkiye, 2013. 10

2. DAŞDAĞ, S.; AKDAĞ, M.; ERDAL, M.; ERDAL, N.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş., 2.4 GHz Frekanslı Wi-Fi Radyofrekanslarının Beyindeki Bazı MikroRNA Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri. II. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, 2013-11-08, 2013-11-09, İSTANBUL, Türkiye, 2013. 10

1. TAŞDELEN, B.; KESİCİ, T.; KOCABAŞ, Z., Hiyerarşik Yapıdaki Tekrarlanan Ölçümlerin Latent Büyüme Eğrisi Modelleme (LGM) Yöntemi İle Analizi. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2002-01-01, 2002-01-01, ANKARA, Türkiye, 2002. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 762

20. BAİKOĞLU, S.; BERKEŞOĞLU, M.; CANBAZ, H.; TİFTİK, N.; KARA, T.; TAMER, L.; TAŞDELEN, B., İnce Bağırsakta İskemi ve Reperfüzyon Ugulanan Deneklerde Rho-Kinaz İnhibitörü Y-27632 Uygulamasının Kan ve Doku Lipid Peroksidasyonu, Rock Ekspresyonu ve İleal Patoloji Üzerine Etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 10

19. SARIBAY, R.; CANBAZ, H.; ÖLMEZ, A.; TAŞDELEN, B.; KARA, T.; DİRLİK, M., Yardımcı Tanı Yöntemlerinin Tek ve Birlikte Kullanımının Akut Apandisit Tanısındaki Etkinliği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 27

18. KANDEMİR, H.; ERDAL, M.; SELEK, S.; İZCİ AY, Ö.; KARABABA, İ.; Ay, M.; BASMACI KANDEMİR, S., Obsesif Kompülsif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde miR18a-5p, miR22-3p, miR24-3p, miR106b-5p, miR107, miR125n-5p ve miR155a-5p Seviyelerinin Değerlendirilmesi. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2014-04-09, 2014-04-12, KONYA, Türkiye, 2014. 5

17. ERDAL, M.; ERDAL, N.; GÜRGÜL, S.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; UZUN, C.; TAŞDELEN, B., Manyetik Alana Maruz Kalan Sıçanların Kan ve Beyin Dokusunda Seratonin ve Dopamin İlişkili miRNA Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması. 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2013-09-24, 2013-09-27, Trabzon, Türkiye, 2013. 20

16. KÖRLÜ, S.; VAYISOĞLU, Y.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; AKTAŞ, S.; ARPACI, B.; DAĞTEKİN, A.; AYAZ, L., Travmatik Sinir Paralizilerinde Metilprednizolon, Deksametazon ve Mikrofenolat Mofetil Tedavilerinin Etkinliği. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011-10-26, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 0

15. DERİCİ, D.; TAŞDELEN, B., Latin Kare Deneme Düzenlerinin Klinik Araştırmalarda Kullanımı. XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2011-09-12, 2011-09-14, Ankara, Türkiye, 2011. 50

14. ANKARALI, H.; OREKİCİ TEMEL, G.; TAŞDELEN, B.; ÖZGE, A., Sınıflamada Daha Güçlü Bir Yaklaşım: Boosting Tree. XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2011-09-12, 2011-09-14, Ankara, Türkiye, 2011. 37

13. OVLA, H.; TAŞDELEN, B., Aykırı Değer Tespiti ve Giderilmesi. XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2011-09-12, 2011-09-14, Ankara, Türkiye, 2011. 50

12. TAŞDELEN, B.; OREKİCİ TEMEL, G., Örnek Genişliği Ve Kayıp Veri Oranının Sıralı Takip Verisi Analizine Etkisi: Monoton Kayıp Durumu. XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2008-05-27, 2008-05-30, Malatya, Türkiye, 2008. 50

11. TAŞDELEN, B.; ERDOĞAN, S.; ÇAĞLIKÜLEKÇİ, M.; ALTUN, U., Kaplan-Meier Ve Birikimli Insidans Yöntemleri İle Periampuller Bölge Kanseri İçin Yarışan Risk Analizi. XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2008-05-27, 2008-05-30, Malatya, Türkiye, 2008. 47

10. TAŞDELEN, B.; KUL, S.; DİLEK, U.; DURUKAN, H., Down Sendromu Diagnostik Testlerinin Doğruluğunun Test Sonuçlarının Birleştirilerek Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2008-05-27, 2008-05-30, Malatya, Türkiye, 2008. 47

9. FIRINCIOĞULLARI, R.; DEMİRKAN, F.; GÜMÜRDÜLÜ, D.; TAŞDELEN, B.; BAŞTERZİ, Y., Hipertrofik Skar Hastalarında Extractum Cepae Topikal Jel Tedavisinin TGF-BETA Seviyelerine Etkisi. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2006-09-20, 2006-09-23, Ankara, Türkiye, 2006. 30

8. TAŞDELEN, B.; KUL, S., Tedavi Etkinliğine İlk Muayene Ölçümlerinin ve Tedavi Boyunca Meydana Gelen Değişimin Etkisinin Araştırıldığı Bir Çalışma: Sıralı Karışık Etkili Model. IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2006-09-10, 2006-09-10, ZONGULDAK, Türkiye, 2006. 50

7. HELVACI, S.; TAŞDELEN, B., Yapay Sinir Ağları ile Psikiyatride Tanı Sınıflama. IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2006-09-10, 2006-09-10, ZONGULDAK, Türkiye, 2006. 50

6. KANIK, E.; TAŞDELEN, B., Randomize Kontrollü Klinik Denemelerde Tedavi Etkinliğinin Saptanmasında NNT ’nin (Number Needed to Treat) Kullanımı: Güven Aralığı Sorunu. VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2005-10-09, 2005-10-09, BURSA, Türkiye, 2005. 50

5. TAŞDELEN, B.; ERDEN, S.; KALEAĞASI, H.; ÖZGE, A., Yapay Sinir Ağı ile Gruplanmış Zamanlı Verilerin Analizi. VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2005-09-10, 2005-09-10, BURSA, Türkiye, 2005. 47

4. ERDEN, S.; TAŞDELEN, B., ROC Eğrisi Altındaki Alanın Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemlerle Hesaplanması. VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2005-09-10, 2005-09-10, BURSA, Türkiye, 2005. 50

3. KANIK, E.; TAŞDELEN, B.; ARSLAN, M.; MORSHEDİ, M.; OEHNİNGER, S., Altın Standart Yöntemin Bulunmadığı Çalışmalarda Tanı Testlerinin Etkinliğinin Saptanmasında Gizli Sınıf Analizinin Kullanılması. VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2005-09-10, 2005-09-10, BURSA, Türkiye, 2005. 40

2. TAŞDELEN, B.; KANIK, E., Tekrarlanan Ölçüm İçeren Denemelerde Örnek Genişliğinin Belirlenmesi: Faktörlerden Biri Tekrarlanan Ölçüm İçeren Araştırmalar. VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2005-09-10, 2005-09-10, BURSA, Türkiye, 2005. 50

1. TAŞDELEN, B., Gözlem Değerlerinin Latent Sınıf Analizi İle Sınıflandırılması. VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2004-09-29, 2004-10-02, MERSİN, Türkiye, 2004. 50

Ulusal - Özet - Poster 315

15. Öztornacı, R.; Taşdelen, B., Sınıflama Ağaçlarının Genetik İlişki Çalışmalarındaki Performansını . XVIII. Ulusal ve I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 25

14. Adalıtaş, Ö.; Taşdelen, B.; Öztornacı, R., The Comparison of Poisson Regression and Negative Binomial Regression Methods Using Simulated Data. XVIII. Ulusal ve I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 25

http://www.biyoistkongre2016.com/dosyalar/XVIII.%20BiyoistatistikKongresi%202016_Bildiriler%20kitabi.pdf

13. Derici Yıldırım, D.; Taşdelen, B.; Özge, A., The Effect of Co-morbidity on The Modelling of Migraine Prognosis. XVIII. Ulusal ve I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 25

12. CANBAZ, H.; DAĞ, A.; ÖLMEZ, A.; TÜRKMENOĞLU, Ö.; BERKEŞOĞLU, M.; TAŞDELEN, B., Tanısal Tesetlerin Geriatrik Hastaların Akut Apandisit Tanısındaki Etkinliği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, ANTALYA, Türkiye, 2014. 10

11. CANBAZ, H.; TÜRKMENOĞLU, Ö.; DAĞ, A.; ÖLMEZ, A.; TAŞDELEN, B.; BERKEŞOĞLU, M., Tanısal Tesetlerin Doğurganlık Çağındaki Kadınların Akut Apandisit Tanısındaki Etkinliği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, ANTALYA, Türkiye, 2014. 11

10. POLAT, S.; GÜNDOĞDU, G.; TAŞDELEN, B.; AVLAN, D., Yakıcı Madde İçim Öyküsü Olan Çocukların Sosyodemografik Değerlendirmeleri ve Sonuçlar. Kanıta Dayalı Koruyucu Çocuk Sağlığı Uygulamaları Sempozyumu, 2013-11-15, 2013-11-16, DENİZLİ, Türkiye, 2013. 18

9. ERDAL, M.; YILMAZ, Ş.; UZUN, C.; KIZILTUĞ, M.; GÜLER, H.; TAŞDELEN, B.; ERDAL, N., Sağlıklı sıçanların kan ve beyin dokularında bazı mikroRNA ekspresyon düzeylerinin CT Yöntemi (ΔΔCT) ile karşılaştırmalı analizi. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-30, AYDIN, Türkiye, 2013. 7

8. BÜYÜKAKILLI, B.; GÜRGÜL, S.; TAŞDELEN, B., Uzun Süreli Egzersizin Aerobik Sporcuların Kardiyak Fonksiyonları Üzerindeki Etkilerinin Torasik Elektriksel Biyoempedans Yöntemi ile Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2011-09-13, 2011-09-16, EDİRNE, Türkiye, 2011. 25

7. TAŞDELEN, B., Çoklu Sonlanım Noktalarına Sahip Klinik Denemelerde Ardışık Test Stratejileri. XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2011-09-12, 2011-09-14, ANKARA, Türkiye, 2011. 25

6. PİKDÖKEN, L.; AKÇA, E.; TAŞDELEN, B., Çürük İçermeyen Servikal Lezyonların Periodontal Durum ve Okluzal Aşınma İle İlişkisinin Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi, 2010-05-14, 2010-05-16, İZMİR, Türkiye, 2010. 25

5. TAŞDELEN, B.; ERDOĞAN, S.; ÖZGE, A., Heterojen Yapıdaki Tekrarlanan Ölçümlü Verilerin Analizi: Gizli Karışımlı Büyüme Modelleri. X.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-08, SİVAS, Türkiye, 2007. 25

4. TAŞDELEN, B.; ERDOĞAN, S.; OREKİCİ TEMEL, G., Bağımsız İki Grubun Faktör Yapılarının Karşılaştırılması İçin Kullanılan Yöntemlerin İncelenmesi: Pilot Simulasyon Çalışması. X.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-08, SİVAS, Türkiye, 2007. 25

3. MERT, E.; ÖZGE, A.; TAŞDELEN, B.; YILMAZ, İ.; BİLGİN, N., Acil Serviste Başağrısı Ayırıcı Tanısı. 42.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2006-11-12, 2006-11-17, ANTALYA, Türkiye, 2006. 17

2. HELVACI, İ.; TAŞDELEN, B., Kayıp Veri İçeren Zamansal Verilerin Analizi İçin Geliştirilen Yöntemlerin Karşılaştırılması. IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2006-09-10, 2006-09-10, ZONGULDAK, Türkiye, 2006. 25

1. SUNGUR, M.; TAŞDELEN, B., Ailesel Vaka-Kontrol Deneme Düzenlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2006-09-10, 2006-09-10, ZONGULDAK, Türkiye, 2006. 25

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research, COST, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2023,Tamamlandı. 0

1. Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research, COST, Proje No: CA17117, 0 TL, Araştırmacı, 2022,Tamamlandı. 0
https://evbres.eu

Ulusal - Yürütücü 400

4. Tıbbi Veri Tabanlarının İşlenmesi, Analizi ve Rapor Edilmesinde Bilgi-Beceri Alt YapısınınGeliştirilmesi, BAP, Proje No: , 212636 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

3. Tıbbi Veri Tabanlarının İşlenmesi, Analizi ve Rapor Edilmesinde Bilgi-Beceri Alt Yapısının Geliştirilmesi, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2318, 212636 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. Klinik Araştırmalarda Poisson Regresyon ve Negatif Binomiyal Regresyon Yöntemlerinin Kullanımı, BAP, Proje No: , 1210 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

1. Klinik Araştırmalarda Poisson Regresyon ve Negatif Binomiyal Regresyon Yöntemlerinin Kullanımı, BAP, Proje No: 2016-2-TP2-1832, 1210 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

5. Kişiselleştirilmiş Kanser İmmünoterapi Tedavi Yönteminde Farklı Bağışıklık Sistemi Hücre Türleri ve Alt Tiplerinin Etkinliklerinin İn Vitro ve Ex Vivo Yöntemlerle Belirlenmesi , BAP, Proje No: 2021-1-AP5-4286, 430000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

4. Naftokinon Türevi Bileşiklerin Deneysel Fare Meme Kanseri Modeli Üzerinde Antikanser Etkinliklerinin İncelenmesi , BAP, Proje No: 2021-1-AP5-4364, 520000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

3. Mersin İl Merkezindeki Meslek Lisesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Eğitim Gereksinimlerinin Karşılanması, , Proje No: 2696761, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

2. Mersin İli Atmosferik Spor ve Polen Dağılımının Araştırılması ve Allerjik Çocuklarda Klinik Parametrelerle İlişkilendirilmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP5-1608, 106166 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Üniversite -Kent İş Birliği Eylem Planı, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

Ulusal - Eğitmen 0

1. Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmen Eğitimi, , Proje No: , 14391 TL, Eğitmen, 2000,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. DAMLA HAZAL SUCU, Havayolu aşırı duyarlılığı kestiriminde kullanılan farklı tanı testlerinin birlikteliklerinin boole cebiri ve gizli sınıf analizi ile değerlendirilerek optimal test kombinasyounun belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Havva Didem ÇELİKCAN, ÇOKLU GEN ÇALIŞMALARINDA İNTERAKSİYON VE EKLEMELİ ETKİLERİN OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Ulusal 250
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , BÖLÜM EDİTÖRÜ, ISSN : 1308-0830, E-ISSN : 1308-0830, 2015-03-31 - 2016-05-24. 125
2. DERGİPARK, MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
3. ONLİNE, MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1308-0830, 2015-04-01 - Devam ediyor. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 85
1. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , [ 2015 : 1 ] . 5
2. TüRKIYE KLINIKLERI DERMATOLOJI DERGISI , [ 2007 : 1 ] . 4
3. TüRKIYE KLINIKLERI JINEKOLOJI OBSTETRIK DERGISI , [ 2007 : 2 ] [ 2006 : 1 ] . 0
4. TüRKIYE KLINIKLERI JOURNAL OF BIOSTATISTICS , [ 2013 : 2 ] [ 2015 : 2 ] . 16
5. TüRKIYE KLINIKLERI NEFROLOJI DERGISI , [ 2009 : 1 ] [ 2008 : 2 ] . 0
6. TüRKIYE KLINIKLERI OFTALMOLOJI DERGISI , [ 2007 : 1 ] . 4
7. TüRKIYE KLINIKLERI PEDIATRI DERGISI , [ 2007 : 1 ] . 4
8. TüRKIYE KLINIKLERI TıP BILIMLERI , [ 2013 : 1 ] [ 2012 : 1 ] [ 2010 : 3 ] [ 2009 : 3 ] [ 2007 : 4 ] [ 2015 : 1 ] . 52
Uluslararası
1. Oregon Araştırma Enstitüsü , 2002-06-01 - 2002-09-01, Eugene, OREGON, Amerika Birleşik Devletleri.
Ulusal 0
1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
1. Biyoistatistik Derneği , Üye No: -, Türkiye, 2004-09-29-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
Detay
Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research, COST, Proje No: , , Araştırmacı, 2023, Tamamlandı.
1
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Ghourı, R.; öksüz gürlen, N.; Taşdelen, B.; özge, A. Factors affecting progression of non-Alzheimer dementia: a retrospective analysis with long-term follow-up. FRONTİERS İN NEUROLOGY, 2023, 14, -.
10.3389/fneur.2023.1240093
Onan, D.; Ekizoğlu turgut, E.; Arıkan, H.; Taşdelen, B.; özge, A.; Martellettı, P. The Efficacy of Physical Therapy and Rehabilitation Approaches in Chronic Migraine: A Systematic Review and Meta-Analysis. JOURNAL OF INTEGRATİVE NEUROSCİENCE, 2023, 22, -.
10.31083/j.jin2205126
özge, A.; Ghourı, R.; öksüz gürlen, N.; Taşdelen, B. Predictive factors for Alzheimer’s disease progression: a comprehensive retrospective analysis of 3,553 cases with 211 months follow-up. FRONTİERS İN NEUROLOGY, 2023, 14, -.
10.3389/fneur.2023.1239995
Taşdelen, B. COVID-19 vaccination-related headache showed two different clusters in the long-term course: a prospective multicenter follow-up study (COVA-Head Study). JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN, 2023, 24, -.
10.1186/s10194-023-01665-3
Akgör, M.; Vurallı, D.; Sucu, D.; Gökçe ilbasmış, S.; Taşdelen, B.; Gültekin, F.; Belen, H. Distinct Food Triggers for Migraine, Medication Overuse Headache and Irritable Bowel Syndrome. JOURNAL OF CLİNİCAL MEDİCİNE, 2023, 12, -.
10.3390/jcm12206488
Güler aksu, G.; Kayar, O.; Tufan, A.; Kütük, M.; özdağ acarlı, A.; Sucu, D.; Taşdelen, B.; Toros, F.; özge, A. Early maladaptive schemas in episodic and chronic migraine in adolescents. FRONTİERS İN NEUROLOGY, 2023, 14, -.
10.3389/fneur.2023.1128953
Taşdelen, B. Diagnosis of comorbid migraine without aura in patients with idiopathic/genetic epilepsy based on the gray zone approach to the International Classification of Headache Disorders 3 criteria. FRONTİERS İN NEUROLOGY, 2023, 13, -.
10.3389/fneur.2022.1103541
öztornacı, R.; Syed, H.; Morrıs, A.; Taşdelen, B. The use of class imbalanced learning methods on ULSAM data to predict the case–control status in genome-wide association studies. JOURNAL OF BİG DATA, 2023, 10, -.
10.1186/s40537-023-00853-x
Taşdelen, B. Wound healing activity of Salvia huberi ethanolic extract in streptozocin-induced diabetic rats. JOURNAL OF WOUND CARE, 2023, 32, -.
10.12968/jowc.2023.32.Sup3a.i
Taşdelen, B. Peri-ictal headache: An underestimated prognostic finding associated with idiopathic epilepsies. EPİLEPSY & BEHAVİOR, 2023, 141, -.
10.1016/j.yebeh.2023.109136
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Türkegün şengül, M.; Taşdelen, B.; Yoloğlu, S. The Effect of Cluster Size for Model Performance in High-Dimensional Longitudinal Studies: A Simulation Study. TURKİYE KLİNİKLERİ BİYOİSTATİSTİK DERGİSİ, 2023, 15, -.
10.5336/biostatic.2023-98699
Değirmenci, U.; Yıldırım, M.; Akkapulu, M.; Yalın, A.; çiçek yılmaz, D.; öztornacı, R.; Taşdelen, B.; Yalın, S. Kruppel benzeri faktör 2 polimorfizmlerinin koroner arter hastalığı riski ile ilişkisi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2023, 48, -.
10.17826/cumj.1283236
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Taşdelen, B. ‘Is RLS a harbinger and consequence of MS?: Striking results of the ‘RELOMS-T’ study’. MULTİPLE SCLEROSİS AND RELATED DİSORDERS, 2020, 42, 102055-,
10.1016/j.msard.2020.102055

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Yalaza, C.; Canacankatan, N.; Gürses, .; Aytan, H.; Taşdelen, B. Altered VEGF, Bcl-2 and IDH1 expression in patients with adenomyosis. ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, 2020, , -,
10.1007/s00404-020-05742-9

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
Flood, C.; Yılmaz, M.; Phillips, L.; Lindsay, T.; Eskin, M.; Hiley, J.; Taşdelen, B. Nursing students’xx attitudes to suicide and suicidal persons: A cross‐national and cultural comparison between Turkey and the United Kingdom. JOURNAL OF PSYCHİATRİC AND MENTAL HEALTH NURSİNG, 2018, , -,
Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 2
Berkeşoğlu, M.; çağlar, R.; ölmez, A.; Canbaz, H.; Taşdelen, B.; Dirlik, M.; Kara, T. Evaluation of the Factors Affecting Survival in Patients with Gastric Cancer According to the 8th Edition of the Tumor, Node and Metastasis Classification. HASEKİ TIP BÜLTENİ, 2019, 57, 152-161,
10.4274/haseki.galenos.2018.4514

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 1
Sevim, M.; Kaleağası, .; Taşdelen, B. Sulbutiamine shows promising results in reducing fatigue in patients with multiple sclerosis. MULTİPLE SCLEROSİS AND RELATED DİSORDERS, 2017, 16, 40-43,
10.1016/j.msard.2017.05.010

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Sert, Z.; Berkeşoğlu, M.; Canbaz, H.; ölmez, A.; Taşdelen, B.; Dirlik, M. The factors of pancreatic fistula development in patients who underwent classical pancreaticoduodenectomy. ANNALİ ITALİANİ Dİ CHİRURGİA, 2021, 92, 35-40,
Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Erdal, M.; Görücü yılmaz, .; Ay, M.; Gür kara, H.; Avcı özge, A.; Taşdelen, B. A Study Investigating the Role of 2 Candidate SNPs in Bax and Bcl-2 Genes in Alzheimer’s Disease. PUERTO RİCO HEALTH SCİENCES JOURNAL, 2020, 39, 264-269,
Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 4
Konuskan, B.; Okuyaz, .; Taşdelen, B.; Hiz kurul, S.; Anlar, F. Electrophysiological Subtypes and Prognostic Factors of Childhood Guillain Barre Syndrome. NORO PSİKİYATRİ ARSİVİ, 2018, 55, 199-204,
10.5152/npa.2017.16996

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
Bozan, A.; Eriş, H.; Dizdar, D.; Göde, S.; Taşdelen, B.; Alpay, H. Effects of turbinoplasty versus outfracture and bipolar cautery on the compensatory inferior turbinate hypertrophy in septoplasty patients. BRAZİLİAN JOURNAL OF OTORHİNOLARYNGOLOGY, 2018, , -,
Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Altun uğraş, G.; Yüksel, S.; ışık, M.; Taşdelen, B.; Dogan, H.; Mutluay, O. Effect of abdominal massage on bowel evacuation in neurosurgical intensive care patients. NURSİNG İN CRİTİCAL CARE, 2022, 27, 558-566,
10.1111/nicc.12575

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 2
Yalınay dikmen, P.; Bozdağ, M.; Güneş, M.; Koşak, S.; Taşdelen, B.; Uludüz, D. Reliability and validity of Turkish version of Headache Impact Test (HIT-6) in patients with migraine. ARCHİVES OF NEUROPSYCHİATRY, 2021, 58, 300-307,
10.29399/npa.24956

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 3
Karadaş, .; öztürk, B.; Sonkaya, A.; Taşdelen, B.; özge, A.; Belen, H. Latent class cluster analysis identified hidden headache phenotypes in COVID-19: impact of pulmonary infiltration and IL-6. NEUROLOGİCAL SCİENCES, 2021, 42, -,
10.1007/s10072-020-04978-2

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 10
Belen, H.; Karadaş, .; öztürk, B.; Sonkaya, A.; Taşdelen, B.; Deveci bulut, T.; Gülbahar, .; özge, A.; Baykal, B. HMGB1, NLRP3, IL-6 and ACE2 levels are elevated in COVID-19 with headache: a window to the infection-related headache mechanism. THE JOURNAL OF HEADACHE AND PAİN, 2021, 22, 94-,
10.1186/s10194-021-01306-7

Yazar Sayısı: 9, Atıf Sayısı: 14
Taşdelen, B. Biochemical, Histopathologic, and Genotoxic Effects of Ethanol Extract of Salvia hypargeia (Fisch. and Mey.) on Incisional and Excisional Wounded Diabetic Rats. JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY, 2021, 34, 1-13,
10.1080/08941939.2019.1590483

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Berkeşoğlu, M.; çağlar, R.; ölmez, A.; Canbaz, H.; Taşdelen, B.; Dirlik, M.; Kara, T. Evaluation of the Factors Affecting Survival in Patients with Gastric Cancer According to the 8th Edition of the Tumor, Node and Metastasis Classification. HASEKİ TIP BÜLTENİ, 2019, 57, 152-161,
10.4274/haseki.galenos.2018.4514

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 1
Sert, Z.; Berkeşoğlu, M.; Canbaz, H.; ölmez, A.; Taşdelen, B.; Dirlik, M. The factors of pancreatic fistula development in patients who underwent classical pancreaticoduodenectomy. ANNALİ ITALİANİ Dİ CHİRURGİA, 2021, 92, 35-40,
Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 3
Beger, O.; Tumen temür, G.; Uzun, .; Keskinöz, E.; Elvan, .; Uzmansel, D.; Keskinbora, M.; Erdal, N.; Taşdelen, B.; Kurtoğlu, Z. Biomechanical and Morphometric Properties of the Long Flexor Tendons of the Toes: A Cadaver Study. JOURNAL OF THE AMERİCAN PODİATRİC MEDİCAL ASSOCİATİON, 2019, 109, 282-290,
10.7547/17-063

Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 1
Altun uğraş, G.; Yüksel, S.; ışık, M.; Taşdelen, B.; Dogan, H.; Mutluay, O. Effect of abdominal massage on bowel evacuation in neurosurgical intensive care patients. NURSİNG İN CRİTİCAL CARE, 2022, 27, 558-566,
10.1111/nicc.12575

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Altun uğraş, G.; Yüksel, S.; ışık, M.; Taşdelen, B.; Dogan, H.; Mutluay, O. Effect of abdominal massage on bowel evacuation in neurosurgical intensive care patients. NURSİNG İN CRİTİCAL CARE, 2022, 27, 558-566,
10.1111/nicc.12575

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl