Dr.Öğr.Gör barış ten
Birim
:
Tıp Fakültesi / Radyoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Radyoloji Abd Çiftlikköy/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2019-03-28 12:45:05
DÜZENLEME
:
2019-12-03 10:07:44
PUAN
:
787
YABANCI DİL
:
İngilizce, orta, YÖKDİL, 77,5


Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Nodüler tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde Difüzyon MRG'nin yeri Danışman: Dr. FERAMUZ DEMİR APAYDIN, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 50
2014
2. AKÇA, A.; OREKİCİ TEMEL, G.; PINARBAŞILI, T.; YALÇIN, H.; TEN, B. Analysis of Normal Thyroid Dimensions in Healthy Neonates Measured by Ultrasonography in South Turkey Mersin Erdemli Province. GÜNCEL PEDİATRİ, 2014, 12, 135-139. 50 + 0
10.4274/JCP.94914

2010
1. TEN, B.; KARA, E.; ÖZGÜR, A.; ESEN, K.; APAYDIN, F. Pulmoner Hamartom ve Arteriyovenöz Malformasyonun Rastlantısal Birlikteliği. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 85-88. 0 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Poster 55

1. ÖZGÜR, A.; ESEN, K.; BALCI, Y.; TEN, B.; Bebek, E.; OKUYAZ, Ç., Cortical malformations secondary to abnormal cell migration a pictorial review. European society of neuroradiolgy 41st annual meeting, 2018-09-19, 2018-09-23, Rotterdam, Hollanda, . 55

Ulusal - Özet - Poster 382

21. İPEK, R.; TEN, B.; DEMİR GÜNDOĞAN, B.; KÖMÜR, M.; DELİBAŞ, A.; OKUYAZ, Ç., Nadir Bir Ataksi ve Yürüyememe Nedeni Antifosfolipid Antikor Sendromu. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 21. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-05, , Türkiye, . 18

20. İPEK, R.; TEN, B.; KÖMÜR, M.; OKUYAZ, Ç., Baş Ağrısından Tanıya İzole Nöro-Behçet Kime, Nasıl?: Bir Olgu Nedeniyle. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 21. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-05, , Türkiye, . 21

19. TEN, B.; ÖZGÜR, A.; BALCI, Y., Kranial Sinir Tutulumu İle Giden Lökodistrofi: Krabbe Hastalığı. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslar arası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2019-04-25, 2019-04-27, , Türkiye, . 25

18. TEN, B.; BALCI, Y.; APAYDIN, F., US ve MRG Bulgularıylaa Nuck Kanal Kisti. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslar arası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2019-04-25, 2019-04-27, , Türkiye, . 25

17. BALCI, Y.; TEN, B.; KARA, T.; KOÇ, Z., Dev Hepatik Kistik Mezenkimal Hamartom Zemininde Gelişmiş Andiferensiye Embriyonel Sarkom. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslar arası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2019-04-25, 2019-04-27, , Türkiye, . 21

16. PINAR, S.; TEN, B.; ESEN, K.; ÖZGÜR, A.; KALEAĞASI, Ş., Nadir Bir Olgu Serebrotendinöz Ksantomatozis. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslar arası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı, 2019-02-15, 2019-02-17, , Türkiye, . 20

15. TEN, B.; ÖZGÜR, A.; BALCI, Y.; ESEN, K., Spontan Tromboze Olan Psödoanevrizmayla Rekanalizasyon Gösteren İdiopatik Karotis Diseksiyonu Olgusu. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslar arası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı, 2019-02-15, 2019-02-17, , Türkiye, . 23

14. TEN, B., Distal Üreterde Sonlanan Üretral Katatere Bağlı Gelişen Hidroüreteronefroz. 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, , Türkiye, . 25

13. TEN, B.; ÖZGÜR, A.; GÜNAY, E.; ERDEN, S.; APAYDIN, F., Nodüler Tiroid Hastalıklarının değerlendirilmesinde Difüzyon MRG’xxnin yeri. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2011-10-28, 2011-11-02, , Türkiye, . 22

12. ÖZGÜR, A.; TEN, B.; KARA, E.; USLU, A.; YILDIZ, A., İntrakraniyal nadir bir kist: Nöroenterik Kist. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2011-10-28, 2011-11-02, , Türkiye, . 20

11. KARAMAN, Y.; NASS DUCE, M.; TEN, B.; ÇABUK, G.; AKKUŞ, İ., Morel-Lavallee Sendromu: Görüntüleme Bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2011-10-28, 2011-11-02, , Türkiye, . 17

10. TOMBAK, M.; TEN, B.; SARI, F.; ÖZGÜR, A.; NASS DUCE, M., Nazal Kaviteden Köken Alan Malign Melanom: BT ve MRG Bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-07, 2010-11-12, , Türkiye, . 20

9. KARAMAN, Y.; APAYDIN, F.; KARA, E.; ÖZGÜR, A.; TEN, B., Parotis Lezyonlarında BT ve MRG Bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-07, 2010-11-12, , Türkiye, . 12

8. TEN, B.; APAYDIN, F.; BALCI, Y.; YILDIZ, A.; ÖZEN, E., Aortofemoral Greft Operasyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Üreter Yaralanması Ve İdrar Fistülü. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-07, 2010-11-12, , Türkiye, . 22

7. TEN, B.; KARA, E.; YILDIZ, A.; GÜNAY, E.; OKUYAZ, Ç.; DAĞTEKİN, A., Beyin Ölümü: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, , Türkiye, . 21

6. APAYDIN, F.; YILDIZ, A.; KARA, E.; TEN, B.; YAZICI, M.; AKKUŞ, İ., Penil Renkli Doppler Ultrasonografi Tetkikinde Arteriyel Yetmezliğin Nadir Görülen Bir Bulgusu: Kavernozal Arterlerde Ters Yönlü Akım. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, , Türkiye, . 13

5. YAZICI, M.; APAYDIN, F.; KUYUCU, N.; TEN, B.; KARSLI, G.; YILDIZ, A., Karaciğerde Multiple Tüberküloz Abseleri: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, , Türkiye, . 13

4. SARI, F.; KARA, E.; YILDIZ, A.; ÖZEN, E.; TEN, B., May-Thurner Sendromu: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, , Türkiye, . 12

3. ÖZEN, E.; NASS DUCE, M.; KARA, E.; ESEN, K.; TEN, B.; APAYDIN, F.; YILDIZ, A., Aort Patolojilerinde Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2008-11-01, 2008-11-05, , Türkiye, . 8

2. APAYDIN, F.; KUYUCU, S.; NAYCI, A.; KARA, E.; TOMBAK, M.; TEN, B.; NASS DUCE, M., Tedaviye dirençli bronşial astım atağı öntanılı çocuk olguda saptanmış nadir görülen bir endobronşial yabancı cisim: Diş. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007-10-27, 2007-10-21, , Türkiye, . 7

1. GÜLHAN, S.; NASS DUCE, M.; DİLEK, T.; KARA, E.; TEN, B.; ÖZEN, E.; YAZICI, M., İnfertil olguların değerlendirilmesinde histerosalpingografinin yeri ve histeroskopi-laparaskopi bulguları ile korelasyonu. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007-10-27, 2007-10-31, , Türkiye, . 10

Ulusal - Yürütücü 200

2. Karpal Tünel Sendromlu hastalarda İntraoperatif bulguların ultrasonografi tetkiklerinden superb mikrovasküler görüntüleme ve shear wave elastografi bulgularıyla karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2020-1-AP7-4083, 840 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. De Quarvein Tenosinovit’in erken tanısında ultrasonografi tetkiklerinden superb mikrovasküler görüntüleme ve shear wave elastografinin yeri, BAP, Proje No: 2019-3-AP4-3800, 35000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Türk Radyoloji Derneği , Üye No: 3081, Türkiye, 2009-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz RAD253 Radyasyon Güvenliği ve Radyasy Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz RAD253 Radyasyon Güvenliği ve Radyasy Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 1-0-1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl