Dr.Öğr.Gör Vedia Bennu GİLAN

Birim
:
İŞ Adresi
: Mersin Ünv Erdemli Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yo, Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Bölümü
Telefon
:
+90--
Dahili
:
126
E-MAIL
:
bennugilan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2018-03-26 15:31:11
DÜZENLEME
:
2020-12-24 21:12:10
PUAN
:
3800
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 61.25000
İngilizce, D, YDS, 61,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTATİSTİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS BİYOİSTATİSTİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Yüksek Lisans Tezi

1. Sağlık Alanında Zaman Serileri Analiz Yöntemlerinin Kullanılması ve Modellerin Karşılaştırılması Danışman: Dr. Semra ERDOĞAN, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2016.

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2020
1. GİLAN, İ.; GİLAN, V.; ÖZTÜRK, A. Evaluation of the supinator muscle and deep branch of the radial nerve: impact on nerve compression. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2020, 42, 927-933. 1000 + 0
10.1007/s00276-020-02480-0

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

1. ÖZDEMİR, A.; GİLAN, V.; Temel, G., Erdemli Devlet Hastanesi Yatak Doluluk Oranları ve Muayene Edilen Kişi Sayısının 2018 Yılı Tahminleri. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

Uluslararası - Özet - Poster 100

1. GİLAN, V.; ÖZDEMİR, A.; ERDOĞAN, S., Erdemli Devlet Hastanesi Ameliyat Tiplerine Göre Sayı ve Oranlarının 2018 Yılı Tahminleri. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 50

Uluslararası 0
1. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-20, Mersin, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz YBS215 İstatistik 1 Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Yönetim Bilişim Sistemleri 3-0-3
Güz BTS107 Matematik - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-2-3
Güz BTS207 Olasılık ve İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-2-3
Güz İBY105 Matematik - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz İBY215 İstatistik - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz YBS105 Matematik 1 Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Yönetim Bilişim Sistemleri 2-2-3
Güz BST107 Matematik - 1 Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilişim Sistemleri ve Teknoloj 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY106 Matematik - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar İBY216 İstatistik - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY312 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar BTS108 Matematik - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-2-3
Güz BTS213 Araştırma Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz BTS207 Olasılık ve İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-2-3
Güz BTS107 Matematik - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-2-3
Güz İBY105 Matematik - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz İBY215 İstatistik - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY106 Matematik - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar İBY216 İstatistik - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY216 İstatistik - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY312 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar BTS108 Matematik - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-2-3
Bahar BTS408 Bitirme Projesi II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-1-4
Güz İBY215 İstatistik - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Güz BTS207 Olasılık ve İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-2-3
Güz İBY 105 Matematik 1 Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 2-2-3
Güz BTS107 Matematik - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-2-3
Güz BTS407 Bitirme Projesi I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-1-4
Güz İBY105 Matematik - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz İBY215 İstatistik - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY216 İstatistik - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY106 Matematik - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar İBY216 İstatistik - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Bahar İBY 106 Matematik - 2 Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl