Dr. Öğr. Üyesi BERRİN DOĞUSOY

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
11199
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
berrin@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-07-03 09:02:33
DÜZENLEME
:
2022-02-28 14:21:42
PUAN
:
22540
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 72,50000
İngilizce, B, Diğer, 83.75
Researcher ID
h-index
6
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Cognitive Analysis of Experts' and Novices' Concept Mapping Processes Danışman: Dr. Kürşat Çağıltay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12614483/index.pdf">https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12614483/index.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-04-28 - Devam ediyor
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-08-01 - 2019-08-01
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 2014-03-20 - 2014-03-20
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 10150
2023
12. BİLGİÇ, K.; DOĞUSOY, B. Exploring secondary school students’ computational thinking experiences enriched with block-based programming activities: An action research. EDUCATİON AND INFORMATİON TECHNOLOGİES, 2023, , -. 1000 + 0
2022
11. SANCAR TOKMAK, H.; DOĞUSOY, B. Novices’ instructional design problem-solving processes: Second Life as a problem-based learning environment. INTERACTİVE LEARNİNG ENVİRONMENTS, 2022, , 1-14. 1000 + 0
10.1080/10494820.2020.1799025

2020
10. ŞENDURUR, E.; DOĞUSOY, B.; YONDEMİR, N. Investigation of non-native learners’ informal learning processes from cognitive-load theory perspective. INTERACTİVE LEARNİNG ENVİRONMENTS, 2020, 28, 95-106. 1000 + 0
10.1080/10494820.2018.1517096

9. Şendurur, E.; Doğusoy, B.; Yondemir Çalişkan, N. Investigation of non-native learners’ informal learning processes from cognitive-load theory perspective. INFORMA UK LİMİTED, 2020, 27, 1-12. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2018.1517096

8. Sancar-Tokmak, H.; Dogusoy, B. Novices’ instructional design problem-solving processes: Second Life as a problem-based learning environment. INFORMA UK LİMİTED, 2020, 1-14. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2020.1799025

2014
7. Dogusoy, B.; Cagiltay, K. Cognitive analysis of experts’ and novices’ concept mapping processes: An eye tracking study. COMPUTERS İN HUMAN BEHAVİOR, 2014, 36, 82-93. 1000 + 10
http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.036


Alıntılanma Sayısı: 2
6. DOĞUSOY TAYLAN, B.; ÇAĞILTAY, K. Cognitive analysis of experts and novices concept mapping processes An eye tracking study. COMPUTERS İN HUMAN BEHAVİOR, 2014, 36, 82-93. 0 + 0
10.1016/j.chb.2014.03.036

2012
5. Baran, B.; Çukurbaşı, B.; Çolak, C.; Doğusoy, B. SECOND LIFE USERS’ PROFILES AND VIEWS ABOUT EDUCATIONAL POTENTIAL OF SECOND LIFE: A CASE OF TURKEY . THE TURKİSH ONLİNE JOURNA L OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY , 2012, 11, 253-263. 650 + 0
http://www.tojet.net/articles/v11i4/11425.pdf

2011
4. Baturay, M.; Sancar Tokmak, H.; Doğusoy, B.; Daloğlu, A. THE IMPACT OF TASK TYPE ON ORAL PERFORMANCE OF ENGLISH LANGUAGE PREPARATORY SCHOOL STUDENTS . HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2011, 41, 60-69. 750 + 1
http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/english/abstracts/41/pdf/MELTEM%20HUR%C4%B0%20BATURAY.pdf

3. BATURAY, M.; SANCAR TOKMAK, H.; DOĞUSOY, B.; DALOĞLU, A. The Impact of Task Type on Oral Performance of English Language Preparatory School Students. HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2011, 41, 60-69. 750 + 0
2009
2. Dogusoy, B.; Cagiltay, K. An Innovative Way of Understanding Learning Processes: Eye Tracking. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2009, 5613, 94-100. 1000 + 6
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-02583-9_11

2007
1. Baran, B.; Dogusoy, B.; Cagiltay, K. How Do Adults Solve Digital Tangram Problems? Analyzing Cognitive Strategies Through Eye Tracking Approach. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2007, 4552, 555-563. 1000 + 8
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73110-8_60


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 900
2020
3. Dogusoy, B. Learning to Create Educational Digital Stories: Pre-School Prospective Teachers’ Flipped Classroom Experiences. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 49, 969-994. 300 + 0
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/926349

2. Yılmaz, M.; Doğusoy, B. Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Belirlenmesi. KASTAMONU EDUCATİON JOURNAL, 2020, 28, 2362-2375. 300 + 0
https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/57154/692492

2019
1. SANCAR TOKMAK, H.; YAKIN, İ.; DOĞUSOY, B. Prospective English Teachers’ DigitalStorytelling Experiences Througha Flipped Classroom Approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON TECHNOLOGİES, 2019, 17, 78-99. 300 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 165
2. SANCAR TOKMAK, H.; YAKIN, İ.; DOĞUSOY, B. Prospective English Teachers’ Digital Storytelling Experiences Through a Flipped Classroom Approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON TECHNOLOGİES, 2019, 17, 78-99. 100 + 0
2012
1. BARAN, B.; ÇUKURBAŞI, B.; ÇOLAK, C.; DOĞUSOY, B. Second Life Users Profiles And Views About Educational Potential Of Second Life A Case Of Turkey. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2012, 11, 253-263. 65 + 0
Uluslararası - Education Index (EI) 100
2020
1. Sancar-Tokmak, H.; Doğusoy, B.; Bilgiç, K. 2014-2019 Yılları Arasında Türkiye’de Kullanılabilirlik Üzerine Yayımlanan Araştırma Makalelerinin İncelenmesi. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, 2020, 10, 280-302. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/etku/issue/52242/639383

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
2022
1. SEVİNÇ, M.; DOĞUSOY, B. Exploring the relationship between Secondary School Students\u2019 Smartphone Addiction, Cognitive Absorption, and Cyber loafing activities. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH, 2022, 9, 414-429. 100 + 0
10.17275/per.22.121.9.5

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2020
4. YILMAZ, M.; DOĞUSOY, B. Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Belirlenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 2362-2375. 200 + 0
10.24106/kefdergi.692492

3. SANCAR TOKMAK, H.; DOĞUSOY, B.; Bilgiç, K. 2014-2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE KULLANILABİLİRLİK ÜZERİNE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA MAKALELERİNİN İNCELENMESİ. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, 2020, 10, 280-320. 200 + 0
10.17943/etku.639383

2. DOĞUSOY, B.; Sevinç, M.; Ergün, H. Öğretmen Adaylarının Siber Aylaklık Davranışlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 1321-1332. 200 + 0
http://static.dergipark.org.tr/article-download/7f16/8c0c/c183/5ec27dfaebf26.pdf?

2019
1. DOĞUSOY, B.; İMER, G. Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Yerlilik Özellikleri Değerlendirmelerinin İncelenmesi. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2019, 18, 1766-1778. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2019.639322

Ulusal - Diğer 100
2020
1. DOĞUSOY, B. Learning to Create Educational Digital Stories: Pre-School Prospective Teachers’ Flipped Classroom Experiences. CUKUROVA UNİVERSİTY FACULTY OF EDUCATİON JOURNAL, 2020, 49, 969-994. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 166
1. Doğusoy, B.; Çiçek, F.; Çağıltay, K. Lecture Notes in Computer Science 9746, ISBN: 978-3-319-40355-7, Springer International Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 529 Sayfa, İngilizce, Toronto, Kanada, 2016. 167
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-40355-7_55
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 166
1. DOĞUSOY, B. Öğretim Tasarımı, ISBN: 978-625-417-741-5, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 264 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. DOĞUSOY, B. Öğretim Teknolojileri - Etkili ve Eğlenceli Öğrenme Deneyimi Tasarım Rehberi, ISBN: 978-605-7846-40-2, Nobel Yayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2300, 522 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
2. DOĞUSOY, B. Fen ve Matematik Eğitiminde Teknoloji Pedagoji ve Alan Bilgisi TPAB Temelli Öğretim Tasarımları, ISBN: 9786055213176, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 258 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3190

17. DOĞUSOY, B.; Karadaş, S.; Yorulmaz, M.; Bostancı, S., Web Sayfası Kullanılabilirlik Analizi: Mobil Ve Masaüstü Arayüzlerin Karşılaştırılması. ITTES, 2019-10-30, 2019-11-01, Antalya, Türkiye, . 190

16. Sancar Tokmak, H.; Doğusoy, B., Novice Instructional Technologists' Id Development Process On Second Life Environment: A Problem Based Context. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, 2017. 200

https://drive.google.com/drive/folders/1OiOLRsLik246qnrPxOZS0z-4mB62Tbpu

15. DOĞUSOY, B.; ÇİÇEK, F.; ÇAĞILTAY, K., How Serif and Sans Serif Typefaces InfluenceReading on Screen: An Eye Tracking Study. International Conference on Human Computer Interaction (HCI International), 2016-07-17, 2016-07-22, Toronto, Kanada, . 200

14. Doğusoy, B.; Çiçek, F.; Çağıltay, K., How serif and sans serif typefaces influence reading on screen An eye tracking study. Human Computer Interaction International, 2016-07-17, 2016-07-22, Toronto, Kanada, 2016. 200

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-40355-7_55

13. SANCAR TOKMAK, H.; DOĞUSOY, B.; YAKIN, İ., Reconsidering the Digital Storytelling Development in Flipped Classroom Effectiveness of Videos and Self Evaluation of the Process. International Computer Instructional Technologies Symposium, 2016-05-16, 2016-05-18, Rize, Türkiye, . 200

12. Sancar Tokmak, H.; Doğusoy, B.; Yakın, İ., Reconsidering the digital storytelling development in flipped classroom: Effectiveness of videos and self-evaluation of the process.. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2016-05-16, 2016-05-18, Rize, Türkiye, 2016. 200

https://erdogan.edu.tr/icits2016/files/ozet.pdf

11. YAKIN, İ.; BAŞER GÜLSOY, V.; DOĞUSOY TAYLAN, B., The Investigation of Preservice Teachers Media and Technology Usage and Attitudes. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, 2014-05-16, 2014-05-18, Konya, Türkiye, . 0

10. Yakın, İ.; Başer Gülsoy, V.; Doğusoy, B., The Investigation of Preservice Teachers' Media and Technology Usage and Attitudes. ICEMST, 2014-05-16, 2014-05-18, Konya, Türkiye, 2014. 200

9. DOĞUSOY, B., Experts’ Novices’ Concept Map Formation Process: An Eye-Tracking Study. European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL), 2010-09-29, 2010-09-29, Barselona, İspanya, . 200

8. DOĞUSOY, B.; ÇAĞILTAY, K., An Innovative Way of Understanding LearningProcesses: Eye Tracking. HCI: International Conference on Human-Computer Interaction, 2009-07-19, 2009-07-24, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, . 200

7. DOĞUSOY, B.; YERGÖK, A.; ÇAĞILTAY, K., Citizen Centered E-Government Portal Building Policies: A Comparative Study. International Conference on eGovernment and eGovernance (ICEGOV), 2009-03-12, 2009-03-13, Ankara, Türkiye, . 200

6. Doğusoy, B.; Yergök, A.; Çağıltay, K., Citizen Centered E-government Portal Building Policies: A Comparative Study. International Conference on E-government & E-governance. ICEGOV, 2009-03-12, 2009-03-13, Ankara, Türkiye, 2009. 200

5. DOĞUSOY, B.; ÇAĞILTAY, K., Evaluation of Visually Categorized Search Engine. 3rd Technology Enhanced Learning Enlargement Workshop, 2007-09-27, 2007-09-29, Sofia, Bulgaristan, . 200

4. Doğusoy, B.; Çağıltay, K., Evaluation of Visually Categorized Search Engine. 3rd Balkan Conference in Informatics, 2007-09-27, 2007-09-29, Sofia, Bulgaristan, 2007. 200

3. BARAN, B.; DOĞUSOY, B.; ÇAĞILTAY, K., How Do Adults Solve Digital Tangram Problems?Analyzing Cognitive Strategies Through Eye TrackingApproach. International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International), 2007-07-22, 2007-07-27, Pekin, Çin, . 200

2. Şumuer, E.; Doğusoy, B.; Yıldırım, S., Pre-service Teachers’ Competencies, Beliefs and Integration Levels in ICT. IODL, 2006-09-13, 2006-09-15, Eskişehir, Türkiye, 2006. 200

1. ŞUMUER, E.; DOĞUSOY, B.; YILDIRIM, İ., Preservice Teachers’xx Competencies, Beliefs and Integration Levels in ICT. International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, 2006-09-13, 2006-09-15, Eskişehir, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1420

14. Ergün, H.; Sevinç, M.; DOĞUSOY, B., Öğretmen Adayları Arasında Siber Aylaklık Davranışı: Mersin Üniversitesi Örneği. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2019-05-02, 2019-05-04, Kırşehir, Türkiye, . 100

13. Ergün, H.; Sevinç, M.; Doğusoy, B., Öğretmen Adayları Arasında Siber Aylaklık Davranışı: Mersin Üniversitesi Örneği. Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu , 2019-02-05, 2019-04-05, Kırşehir, Türkiye, 2019. 100

http://icits2019.org/

12. SANCAR TOKMAK, H.; DOĞUSOY, B., Novice Instructional Technologists’xx Id Development Process On Second Life Environment: A ProblemBased Context. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, . 100

11. Gök, A.; Doğusoy, B.; Uzun, E., Elektronik Belge Yönetim Sistemine Yönelik Eğitici Videoların Hazırlanması. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, 2017. 100

10. DOĞUSOY, B.; SANCAR TOKMAK, H., Investigation of the Early Childhood Education Pre-service Teachers’ Collaborative Learning Experiences during the Digital Storytelling Creation Process. International Instructional Technologies and Teacher Education, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, . 100

9. GÖK, A.; DOĞUSOY, B.; UZUN, E., Elektronik Belge Yönetim Sistemine Yönelik Eğitici Videoların Hazırlanması. ITTES, 2017-10-11, 2018-01-13, İzmir, Türkiye, . 100

8. SANCAR TOKMAK, H.; DOĞUSOY, B., Novice Instructional Technologists’ ID Development Process On Second Life Environment: A Problem Based Context. ITTES, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, . 100

7. Başer Gülsoy, V.; Doğusoy, B.; Yakın, İ., Students’ Internet and Web 2.0 Use: A Case of Burdur’s Middle School. ICEMST, 2014-05-16, 2014-05-18, Konya, Türkiye, 2014. 100

6. BAŞER GÜLSOY, V.; DOĞUSOY TAYLAN, B.; YAKIN, İ., Students Internet and Web 2 0 Use A Case of Burdur s Middle School. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, 2014-05-16, 2014-05-18, Konya, Türkiye, . 0

5. Çukurbaşı, B.; Çolak, C.; Doğusoy, B.; Baran, B., Views about Second Life Use in Education: A Case of Turkey. AECT, 2010-10-26, 2010-10-30, Anaheim, Amerika Birleşik Devletleri, 2010. 75

4. ÇUKURBAŞI, B.; ÇOLAK, C.; DOĞUSOY, B.; BARAN, B., Second Life Users’xx Views about Second Life Use in Education: A Case of Turkey. Association for Educational Communications and Technology (AECT), 2010-10-24, 2010-10-30, Anaheim, Amerika Birleşik Devletleri, . 75

3. SANCAR TOKMAK, H.; DOĞUSOY, B.; ÇAĞILTAY, K.; ÇAKIROĞLU, J., Exploring Cognitive Process of Concept Map Construction: An Eye-Tracking Study. The Association for Educational Communications and Technology (AECT), 2008-11-04, 2008-11-08, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, . 85

2. Sancar, H.; Doğusoy, B.; Çağıltay, K.; Çakıroğlu, J., Exploring Cognitive Process of Concept Map Construction: An Eye-Tracking Study. AECT, 2008-11-04, 2008-11-08, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 2008. 85

1. Doğusoy, B.; Sancar, H.; Kaşıkcı, D., The Factors Affects the Formation of the Collaborative Group and Their Satisfaction in a Web Design Project. AECT, 2008-11-04, 2008-11-08, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 2008. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. DOĞUSOY, B.; İNAL, Y., Çok Kullanıcılı Bilgisayar Oyunları ile Öğrenme. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2006-09-07, 2006-09-09, Ankara, Türkiye, . 100

1. Doğusoy, B.; İnal, Y., Çok Kullanıcılı Bilgisayar Oyunları ile Öğrenme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2006-09-07, 2006-09-09, Ankara, Türkiye, 2006. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. PDÖ ORTAMI OLARAK İKİNCİL YAŞAM: BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TASARIM DENEYİMLERİ, BAP, Proje No: , 10993 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. PDÖ ORTAMI OLARAK İKİNCİL YAŞAM: BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TASARIM DENEYİMLERİ, BAP, Proje No: 2016-2-AP3-1956, 10993 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Ulusal - Eğitmen 0

2. Ortaokul Matematik ve Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Dijital Öykü Hazırlama Yoluyla Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Eğitmen, 2019,Tamamlandı. 0

1. Ortaokul Matematik ve Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin TPAB Dijital Öykü Hazırlama Yoluyla Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: , 19455 TL, Eğitmen, 2013,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Kiraz BİLGİÇ, Blok tabanlı programlama etkinlikleri ile zenginleştirilmiş öğrenme süreçlerinin öğrencilerin bilgi-işlemsel düşünme becerilerine etkisinin incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Meryem SEVİNÇ, Ortaöğretim öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı, bilişsel kapılma ve siber aylaklık etkinlik düzeyleri arasındaki ilişkisinin belirlenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Hilal ERGÜN, ÖĞRETMENLERE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK BİR HİZMET İÇİ EĞİTİMİN KIRKPATRICK MODELİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖĞRETMEN AKADEMİSİ ÖRNEĞİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Mehmet YILMAZ, Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

Uluslararası
1. Virginia Polytechnic Institute and State University , 2009-05-20 - 2010-05-19, Blacksburg, Amerika Birleşik Devletleri.
Uluslararası
1. FH Joanneum, Uygulamalı Bilimler Enstitüsü , 2005-10-03 - 2005-12-29, Graz, Avusturya.
2. Graz Üniversitesi , 2005-10-03 - 2005-12-29, Graz, Avusturya.
1. AECT , Üye No: 29326, Amerika Birleşik Devletleri, 2008-07-10-2011-10-30.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BTA109 Informatıon Technologıes In Ed Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Güz BOTE007 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz BTA207 Instructıonal Desıgn Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BOTE004 Eğitimde Oyun ve Oyunlaştırma Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz BOTE-103 Informatıon Technologıes In Ed Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Güz BOTE-401 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 1-4-3
Güz BOTE-409 İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz BOTE 506 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE-326 Sosyal Yazılımlar ve Ağlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar BOTE004 Eğitimde Oyun ve Oyunlaştırma Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Bahar BOTE 504 Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz BTA207 Instructıonal Desıgn Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BOTE-409 İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BTA103 Informatıon Technologıes In Ed Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BOTE-401 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 1-4-3
Güz BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz BOTE 504 Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BOTE 506 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz GKZ007 Bilişim Teknolojileri Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz GKZ007 Bilişim Teknolojileri Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE-214 Instructıonal Desıgn Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Bahar BOTE-326 Sosyal Yazılımlar ve Ağlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar BOTE212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE 504 Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar BOTE 506 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz BTA103 Informatıon Technologıes In Ed Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BOTE-409 İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BOTE 101 Bilgisayar - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz GKZ007 Bilişim Teknolojileri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz GKZ007 Bilişim Teknolojileri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz BOTE 506 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar BOTE-326 Sosyal Yazılımlar ve Ağlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar BOTE-214 Instructıonal Desıgn Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar BOTE 506 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE-103 Informatıon Technologıes In Ed Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Güz BOTE-401 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 1-4-3
Güz BOTE-409 İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz BOTE 506 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE 102 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE 102 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE 102 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE-326 Sosyal Yazılımlar ve Ağlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz BOTE-103 Informatıon Technologıes In Ed Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Güz BOTE 101 Bilgisayar - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE 101 Bilgisayar - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE-218 Bilişim Teknolojileri Okuryaza Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE-103 Eğitimde Bilişim Teknolojileri Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Güz BOTE-103 Informatıon Technologıes In Ed Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Güz BOTE231 Bilgisayar - I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE231 Bilgisayar - I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE232 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar BOTE232 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE-103 Eğitimde Bilişim Teknolojileri Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-2-2
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz İDE109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz RPD107 Bilgisayar - I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz İDE109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Güz TEB211 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Sancar tokmak, H.; Doğusoy, B. Novices’ instructional design problem-solving processes: Second Life as a problem-based learning environment. INTERACTİVE LEARNİNG ENVİRONMENTS, 2022, , 1-14.
10.1080/10494820.2020.1799025
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Sevinç, M.; Doğusoy, B. Exploring the relationship between Secondary School Students\u2019 Smartphone Addiction, Cognitive Absorption, and Cyber loafing activities. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH, 2022, 9, 414-429.
10.17275/per.22.121.9.5
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Doğusoy, B. Öğretim Tasarımı, ISBN: 978-625-417-741-5, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 264 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Doğusoy, B. Öğretim Tasarımı, ISBN: 978-625-417-741-5, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 264 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Sancar tokmak, H.; Doğusoy, B. Novices’ instructional design problem-solving processes: Second Life as a problem-based learning environment. INTERACTİVE LEARNİNG ENVİRONMENTS, 2022, , 1-14,
10.1080/10494820.2020.1799025

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Doğusoy taylan, B.; çağıltay, K. Cognitive analysis of experts and novices concept mapping processes An eye tracking study. COMPUTERS İN HUMAN BEHAVİOR, 2014, 36, 82-93,
10.1016/j.chb.2014.03.036

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
DOĞUSOY, B.; ÇİÇEK, F.; ÇAĞILTAY, K., How Serif and Sans Serif Typefaces InfluenceReading on Screen: An Eye Tracking Study. International Conference on Human Computer Interaction (HCI International), 2016-07-17, 2016-07-22, Toronto, Kanada, .
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 4
BARAN, B.; DOĞUSOY, B.; ÇAĞILTAY, K., How Do Adults Solve Digital Tangram Problems?Analyzing Cognitive Strategies Through Eye TrackingApproach. International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International), 2007-07-22, 2007-07-27, Pekin, Çin, .
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
şendurur, E.; Doğusoy, B.; Yondemir, N. Investigation of non-native learners’ informal learning processes from cognitive-load theory perspective. INTERACTİVE LEARNİNG ENVİRONMENTS, 2020, 28, 95-106,
10.1080/10494820.2018.1517096

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Doğusoy, B.; Sevinç, M.; Ergün, H. Öğretmen Adaylarının Siber Aylaklık Davranışlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 1321-1332,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Sancar tokmak, H.; Yakın, .; Doğusoy, B. Prospective English Teachers’ Digital Storytelling Experiences Through a Flipped Classroom Approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON TECHNOLOGİES, 2019, 17, 78-99,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
DOĞUSOY, B.; ÇİÇEK, F.; ÇAĞILTAY, K., How Serif and Sans Serif Typefaces InfluenceReading on Screen: An Eye Tracking Study. International Conference on Human Computer Interaction (HCI International), 2016-07-17, 2016-07-22, Toronto, Kanada, .
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Doğusoy, B. Learning to Create Educational Digital Stories: Pre-School Prospective Teachers’ Flipped Classroom Experiences. CUKUROVA UNİVERSİTY FACULTY OF EDUCATİON JOURNAL, 2020, 49, 969-994,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
şendurur, E.; Doğusoy, B.; Yondemir, N. Investigation of non-native learners’ informal learning processes from cognitive-load theory perspective. INTERACTİVE LEARNİNG ENVİRONMENTS, 2020, 28, 95-106,
10.1080/10494820.2018.1517096

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
DOĞUSOY, B.; İNAL, Y., Çok Kullanıcılı Bilgisayar Oyunları ile Öğrenme. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2006-09-07, 2006-09-09, Ankara, Türkiye, .
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Doğusoy taylan, B.; çağıltay, K. Cognitive analysis of experts and novices concept mapping processes An eye tracking study. COMPUTERS İN HUMAN BEHAVİOR, 2014, 36, 82-93,
10.1016/j.chb.2014.03.036

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, M.; Doğusoy, B. Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Belirlenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 2362-2375,
10.24106/kefdergi.692492

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Doğusoy taylan, B.; çağıltay, K. Cognitive analysis of experts and novices concept mapping processes An eye tracking study. COMPUTERS İN HUMAN BEHAVİOR, 2014, 36, 82-93,
10.1016/j.chb.2014.03.036

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, M.; Doğusoy, B. Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Belirlenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 2362-2375,
10.24106/kefdergi.692492

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl