Dr.Arş.Gör. BİLGE BAKIR AYGAR

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
11215
E-MAIL
:
bilgebakir@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
bilgebakir@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-10-27 13:01:42
DÜZENLEME
:
2024-03-28 14:06:25
PUAN
:
6585
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YÖKDİL, 77.5
Researcher ID
h-index
5
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2008
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK AHİ EVREN ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans Tezi

1. ÜSTÜN ZEKALI OLAN VE ÜSTÜN ZEKALI OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK ALGISI VE EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME STİLLERİ ÜZERİNE BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ Danışman: Dr. Doç. Dr. Mehmet GÜNDOĞDU, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2015.

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 650
2017
1. KIRAN ESEN, B.; KAYA, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B. Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents Who are Victims or Non-Victims of Violence. NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES, 2017, 3, 114-121. 650 + 0
http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/issue/view/94

Publications_005.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
3. BAKIR AYĞAR, B.; KAYA, A. Ortaokul Öğrencilerinin Okul Aidiyet Duygusu ile Okul Temelli Yalnızlık Arasındaki İlişkide Okul İkliminin Aracılık Rolü. E-INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 1, 14-27. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijer/article/view/5000201389/5000181385

Publications_003.pdf

2. BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M. THE RELATIONSHIP BETWEEN GIFTED AND UNGIFTED STUDENTS’ SELF-PERCEPTIONS AND THEIR PARENTS’ PARENTING STYLES: A STRUCTURAL EQUATION MODEL. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2017, 3, 334-350. 200 + 0
https://edu.oapub.org/index.php/ejes/article/view/533/1470

Publications_004.pdf

2015
1. BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M.; AYĞAR, H. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EŞCİNSELLERE YÖNELİK TUTUMLARI. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 2015, 8 , 769-777. 200 + 0
http://http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/bakiragyar_bilge_vd.pdf

Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 230
2017
3. BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M. THE RELATIONSHIP BETWEEN GIFTED AND UNGIFTEDSTUDENTS’ SELF-PERCEPTIONS AND THEIR PARENTS’PARENTING STYLES: A STRUCTURAL EQUATION MODEL. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2017, 3, 334-350. 100 + 0
2. KIRAN ESEN, B.; KAYA, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYGAR, B. Comparing Attitudes towards Violence among Adolescents Who are Victims or Non-Victims of Violence. NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES, 2017, 3, 114-121. 65 + 0
10.18844/gjhss.v3i3.1541

1. KIRAN ESEN, B.; KAYA, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B. Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents Who areVictims or Non-Victims of Violence. NEW TRENDS AND ISSUESPROCEEDİNGS ON HUMANİTİESAND SOCİAL SCİENCES, 2017, 3, 114-121. 65 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2018
1. BAKIR AYĞAR, B.; UZUN, N. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. ADDICTA: THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, 2018, 5, 1-20. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.3.0046

Uluslararası - Alan endexleri 85
2022
1. SEZGİN, M.; BAKIR AYGAR, B.; KARAKUŞ, S.; GÜL TOPUZ, A. Investigation of Differentiation in Cognitive Emotion Regulation Strategies According to Emotion, Experience, and COVID-19 Awareness during the Pandemic Period . INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2022, 14, 564-581. 85 + 0
10.15345/iojes.2022.02.019

Uluslararası - publications.sections.46 100
2017
1. BAKIR AYĞAR, B.; KAYA, A. Ortaokul öğrencilerinin okul aidiyet duygusu ile okul temelli yalnızlık arasındaki ilişkide okul ikliminin aracı rolü.. E-ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 8, 14-27. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 285
2024
3. DOĞRUYOL, S.; BAKIR AYGAR, B.; UZUN, N.; YÜCEDAĞLAR, A. Examining measurement invariance of different SWLS measurement models according to gender. İ-MANAGER'S JOURNAL ON EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2024, 17, -. 85 + 0
10.26634/jpsy.17.3.19823

2023
2. AKTAŞ, M.; UZUN, N.; BAKIR AYGAR, B. Investigation of the Measurment Invairance of the Social Media Addiction Scale. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİONAL RESEARCH, 2023, 10, 544-554. 100 + 0
10.52380/ijcer.2023.10.3.351

2022
1. KARATEPE, R.; BAKIR AYGAR, B.; Gündüz, S. The Relationship Between Mobbing Behaviors Experienced by Teachers and Their Feeling of Relative Deprivation. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2022, 5, 261-272. 100 + 0
10.31014/aior.1993.05.01.437

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 100
1. BAKIR AYGAR, B.; KURT, A. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUKLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN ARACI ROLÜ. INTERNATİONAL INNOVATİVE EDUCATİON RESEARCHER, 2022, 2, 1-26. 100 + 0
10.29228/iedres.62369

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 370
2019
2. SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M. Üniversite Öğrencilerinde Üstbilişsel Farkındalık Ve Epistemolojik İnancın İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 276-289. 200 + 0
10.17860/mersinefd.331325

1. UZUN, N.; BAKIR AYGAR, B.; SEZGİN, M.; GÜL TOPUZ, A. BELİREN YETİŞKİNLİK ÖLÇEĞİNİN CİNSİYETE VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ. ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 19, 683-694. 170 + 0
https://dergipark.org.tr/download/article-file/749856

Publications_009.pdf

Ulusal - Diğer 85
1. UZUN, N.; BAKIR AYĞAR, B.; SEZGİN, M.; GÜL TOPUZ, A. BELİREN YETİŞKİNLİK ÖLÇEĞİNİN CİNSİYETE VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ. ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 19, 683-694. 85 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2500
1. bakır aygar, b.; kaya, a. Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları, ISBN: 978-625-402-051-3, nobel akademik yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 661 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2020. 2500
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 2500
1. BAKIR AYGAR, B.; KAYA, A. geçmişten günümüze kişilik kuramları, ISBN: 978-625-402-051-3, nobel akademik yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 896 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2020. 0
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 325

1. KIRAN ESEN , B.; KAYA, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B., ŞİDDETE MARUZ KALAN VE KALMAYAN ÖĞRENCİLERİN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . 5th Cyprus International Conference on Educational Research, 2016-03-31, 2016-04-02, KKTC, Türkiye, 2016. 325

http://awer-center.org/cyicer/

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. KIRAN, B.; BAKIR AYĞAR, B.; SEZGİN, M., Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışları İle Problemli İnternet Kullanımları Arasındaki İlişkide Bilişsel Esnekliğin Aracı Rolü. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018-04-18, 2018-05-22, ANTALYA, Türkiye, 2018. 200

http://ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2018_ozetler.pdf

1. BAKIR AYĞAR, B.; SEZGİN, M., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUMİNASYON DÜZEYLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE YÜKLEME BİÇİMLERİ TARAFINDAN YORDANMASI. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017-10-18, 2017-11-21, Antalya, Türkiye, 2017. 200

https://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 455

5. GÜL TOPUZ, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; UZUN, N., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BELİREN YETİŞKİNLİĞİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 75

https://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

4. BAKIR AYĞAR, B.; SEZGİN, M.; GÜL TOPUZ, A.; BAŞUSTA, N., Examining the Measurement Invariance of Emerging Adulthood Invantory Across Age Groups . INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES, 2017-04-27, 2017-04-29, Antalya, Türkiye, 2017. 95

https://www.inglobe.org/tr/

3. SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; GÜL TOPUZ, A.; BAŞUSTA, N., Beliren Yetişkinlik Ölçeğinin Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences , 2017-04-20, 2017-11-23, istanbul, Türkiye, 2017. 85

http://ibadergisi.org/wp-content/uploads/2017/02/abstracts-of1.pdf

2. SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M., Üniversite Öğrencilerinde Üstbilişsel Farkındalık ve Epistemolojik İnancın İncelenmesi. IV th International Eurasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-11-03, muğla , Türkiye, 2016. 100

http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

1. BAKIR, B.; GÜNDOĞDU, M.; AYĞAR, H., PDR Öğrencilerinin ve Eğitim Fakültesindeki Diğer Öğrencilerin LGBT'li Bireylere İlişkin Tutumları Üzerine Bir Araştırma. 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 100

http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitab%C4%B12015.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M., ÜSTÜN ZEKALI OLAN VE ÜSTÜN ZEKALI OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK ALGISI VE EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME STİLLERİ ÜZERİNE BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ. XIII. Ulusal PDR Kongresi , 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

1. ÜSTÜN ZEKALI OLAN VE ÜSTÜN ZEKALI OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK ALGISI VE EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME STİLLERİ ÜZERİNE BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ, BAP, Proje No: BAP-EBE RPDB (BB) 2014-4 YL, 7 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

Uluslararası 0
1. Examining the Measurement Invariance of Emerging Adulthood Inventory Across Age Groups InGlobe Kongre Platformu, 2017-04-27, Antalya, Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Aktaş, M.; Uzun, N.; Bakır aygar, B. Investigation of the Measurment Invairance of the Social Media Addiction Scale. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİONAL RESEARCH, 2023, 10, 544-554.
10.52380/ijcer.2023.10.3.351
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl