Doç.Dr. Buğra ÖZKAN
Birim
:
Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
14 Ekim 1980
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
22924
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
bugraozkan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
bugraozkan@yahoo.com
OLUŞTURMA
:
2017-01-11 08:12:59
DÜZENLEME
:
2019-01-02 10:48:25
PUAN
:
16681
YABANCI DİL
:
İngilizce, İleri , ÜDS, 72.500


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2005
TIPTA UZMANLIK KARDİYOLOJİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2011
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 13650
2019
21. özkan, B.; örsçelik, .; Yıldırım yaroğlu, H.; Balcı, .; özcan, M.; çelik, A.; özcan, . Association with serum adropin levels and isolated coronary artery ectasia in patients with stable angina pectoris. THE ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2019, , -. 800 + 0
10.14744/AnatolJCardiol.2019.90349

20. özkan, B. The Prevalence and Risks of Inappropriate Combination of Aspirin and Warfarin in Clinical Practice: Results From WARFARIN-TR Study. BALKAN MEDİCAL JOURNAL, 2019, 36, 17-22. 1000 + 0
10.4274/balkanmedj.2017.1472

2018
19. özkan, B. Design and Rationale for the ASSOS Study: Appropriateness of Aspirin Use in Medical Outpatients A Multicenter and Observational Study. ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2018, 20, 354-362. 1000 + 0
10.14744/AnatolJCardiol.2018.47587

18. örsçelik, .; özkan, B.; Arslan, A.; şahin, E.; Sakarya, O.; Sürmeli, A.; Fidancı, .; çimen, M.; çelik, A.; özcan, . Relationship between intrarenal renin-angiotensin activity and re-hospitalization in patients with heart failure with reduced ejection fraction. THE ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2018, 19, 205-212. 550 + 0
10.14744/AnatolJCardiol.2018.68726

17. özkan, B.; örsçelik, .; Uyar, H.; Ballı, M.; Güçer, E.; Aslan, O.; Orekici temel, G.; çelik, A.; özcan, . Awareness of Pleiotropic and Cardioprotective Effect of Statins in Patients with Coronary Artery Disease. BİOMED RESEARCH INTERNATİONAL, 2018, 2018, 1-7. 700 + 0
10.1155/2018/8961690

2017
16. özkan, B. The Time in Therapeutic Range and Bleeding Complications of Warfarin in Different Geographic Regions of Turkey: A Subgroup Analysis of WARFARIN-TR Study. BALKAN MEDİCAL JOURNAL, 2017, 34, 349-355. 1000 + 0
10.4274/balkanmedj.2016.1617

2016
15. özkan, B.; Arık, O.; Gözükara, M.; şahin, D.; Topal, S.; Uysal, O.; Elbasan, Z.; Epçeliden, T.; çaylı, M.; Gür, M. Mean platelet volume is related with ischemic stroke in patients with sinus rhythm. BLOOD COAGULATİON FİBRİNOLYSİS, 2016, 27, 490-493. 650 + 0
10.1097/MBC.0000000000000108

2015
14. özkan, B. The awareness, efficacy, safety, and time in therapeutic range of warfarin in the Turkish population: warfarin -tr. THE ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2015, 16, 595-600. 1000 + 0
10.5152/AnatolJCardiol.2015.6474

2014
13. özkan, B. The Relationship Between Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Coronary Collateral Circulation. CLİNİCAL AND APPLİED THROMBOSİS/HEMOSTASİS, 2014, 21, 329-333. 1000 + 0
10.1177/1076029613503399

2013
12. özkan, B. Association Between Uric Acid and Coronary Collateral Circulation in Patients With Stable Coronary Artery Disease. ANGİOLOGY, 2013, 65, 227-231. 1000 + 0
10.1177/0003319713500706

11. Elbasan, Z.; Gür, M.; şahin, D.; Kuloğlu, O.; Içen, Y.; Türkoğlu, C.; özkan, B.; Uysal, O.; Kalkan, G.; çaylı, M. Association of Mean Platelet Volume and Pre- and Postinterventional Flow With Infarct-Related Artery in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. ANGİOLOGY, 2013, 64, 440-446. 100 + 0
10.1177/0003319712455685

10. Arık, O.; özkan, B.; Kutlu, R.; Karal, H.; şahin, D.; Kaypaklı, O.; özel, D.; çaylı, M. Relationship between platelet indices and international normalized ratio in patients with non-valvular atrial fibrillation. PLATELETS, 2013, 25, 311-316. 650 + 0
10.3109/09537104.2013.821603

9. şahin, D.; Gür, M.; Elbasan, Z.; Uysal, O.; özaltun, B.; şeker, T.; özkan, B.; Kalkan, G.; Kıvrak, A.; çaylı, M. Relationship between Myocardial Performance Index and Severity of Coronary Artery Disease Assessed with SYNTAX Score in Stable Coronary Artery Disease. ECHOCARDİOGRAPHY, 2013, 30, 385-391. 100 + 0
10.1111/echo.12077

8. Uysal, O.; şahin, D.; Koç, M.; Duran, M.; özkan, B.; Tekin, K.; Karaarslan, O.; Akın, F.; Büyükkaya, E.; çaylı, M. Evaluation of the relationship between the levels of high-sensitivity C-reactive protein and saphenous vein graft disease. TURKİSH JOURNAL OF THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGERY, 2013, 21, 268-275. 250 + 0
10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7250

7. şahin, D.; Gür, M.; Elbasan, Z.; özdoğru, .; Uysal, O.; Kıvrak, A.; Gözübüyük, G.; Türkoğlu, C.; özkan, B.; çaylı, M. Mean Platelet Volume and Extent and Complexity of Coronary Artery Disease in Diabetic and Nondiabetic Patients With ST Elevation Myocardial Infarction. ANGİOLOGY, 2013, 64, 505-511. 100 + 0
10.1177/0003319712460423

6. özkan, B. The relationship between neutrophil/lymphocyte ratio and the TIMI flow grade in patients with STEMI undergoing primary PCI.. EUROPEAN REVİEW FOR MEDİCAL AND PHARMACOLOGİCAL SCİENCES, 2013, 17, 2185-2189. 1000 + 0
5. özkan, B.; Uysal, O.; Duran, M.; şahin, D.; Elbasan, Z.; Tekin, K.; Cagliyan, C.; çaylı, M. Relationship Between Mean Platelet Volume and Atherosclerosis in Young Patients With ST Elevation Myocardial Infarction. ANGİOLOGY, 2013, 64, 371-374. 750 + 0
10.1177/0003319712448834

2012
4. özkan, B. PAI-1 4G/5G gene polymorphism is associated with angiographic patency in ST-elevation myocardial infarction patients treated with thrombolytic therapy. CORONARY ARTERY DİSEASE, 2012, 23, 400-403. 1000 + 0
10.1097/MCA.0b013e3283576a77

3. özkan, B. Red cell distribution width is associated with acute myocardial infarction in young patients. CARDİOLOGY JOURNAL, 2012, 19, 597-602. 1000 + 0
10.5603/CJ.2012.0111

2011
2. Uysal, O.; Sahin, D.; özkan, B.; Koç, M.; Zincirli, M.; Cayli, M. A giant broccoli-like thrombus secondary to patent foramen ovale. ANADOLU KARDİYOLOJİ DERGİSİ/THE ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2011, 11, 23-23. 0 + 0
10.5152/akd.2011.151

1. Tekin, K.; Cagliyan, C.; Karaarslan, O.; Uysal, O.; özkan, B.; Cayli, M. Witnessing a rare event: thrombus in transit after coronary angiography. ANADOLU KARDİYOLOJİ DERGİSİ/THE ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2011, 11, 22-22. 0 + 0
10.5152/akd.2011.126

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
1. özkan, B.; Sahin, D.; Koç, M.; Uysal, O.; Tekin, K.; Cayli, M. A case of unusually located left ventricular myxoma: myxoma attached to the chordae tendinea of the mitral valve. JOURNAL OF ECHOCARDİOGRAPHY, 2011, 9, 165-166. 0 + 0
10.1007/s12574-011-0101-1

Uluslararası - Alan endexleri 200
2019
6. örsçelik, .; özkan, B.; özcan, M. The contribution of implantable cardioverter defibrillators to systemic inflammation in heart failure patients. MEDİCİNE SCİENCE INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL, 2019, 8, 282-286. 100 + 0
10.5455/medscience.2018.07.8951

2018
5. örsçelik, .; özkan, B.; şahin, E.; Sakarya, O.; çelik, A.; Akkuş, M.; özcan, . Varying AV Block Induced by Oxcarbazepine. TURKİSH JOURNAL OF NEUROLOGY, 2018, 24, 281-282. 0 + 0
10.4274/tnd.75735

4. Azizoğlu, M.; özdemir, L.; özkan, B.; Doruk, N. OUR ANESTHETIC EXPERIENCES IN TRANSCATHETER AORTIC VALVIMPLANTATION PROCEDURE. JOURNAL OF ANESTHESİOLOGY AND REANİMATİON SPECİALİSTS, 2018, 26, 164-168. 75 + 0
2017
3. örsçelik, .; özkan, B.; şahin, E.; Cin, V.; Akkuş, M.; özcan, . Mobile thrombus extending from the distal segment of the left main coronary artery to the left anterior descending artery. INTERVENTİONAL CARDİOLOGY, 2017, 9, 129-130. 0 + 0
10.4172/Interventional-Cardiology.1000567

2013
2. Tekin, K.; çağlıyan, .; Tanboğa, .; Ballı, M.; Uysal, O.; özkan, B.; Arık, O.; çaylı, M. Influence of the Timing of Percutaneous Coronary Intervention on Clinical Outcomes in Non-ST-Elevation Myocardial Infarction. KOREAN CİRCULATİON JOURNAL, 2013, 43, 725-730. 25 + 0
10.4070/kcj.2013.43.11.725

2012
1. Uysal, O.; Duran, M.; özkan, B.; Tekin, K.; Elbasan, Z. Asymptomatic Accessory Mitral Valve Tissue Diagnosed by Echocardiography. KOREAN CİRCULATİON JOURNAL, 2012, 42, 800-801. 0 + 0
10.4070/kcj.2012.42.11.800

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 880
2019
7. özkan, B. Rationale, design and methodology of the EPIC (Epidemiology of Polypharmacy and potential drug-drug Interactions in elderly Cardiac outpatients) study. TURK KARDİYOLOJİ DERNEGİ ARSİVİ-ARCHİVES OF THE TURKİSH SOCİETY OF CARDİOLOGY, 2019, 47, 391-398. 200 + 0
10.5543/tkda.2019.27724

6. özkan, B.; örsçelik, .; özkan, C.; özcan, M.; Arslan, A.; çelik, A.; özcan, . Association between heart rate turbulence and anxiety symptom levels. MEDİCİNE SCİENCE INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL, 2019, 8, 143-147. 160 + 0
10.5455/medscience.2018.07.8931

5. örsçelik, .; özcan, M.; Sürmeli, A.; özkan, B.; özcan, .; çelik, A.; Akkuş, M. Trombüs aspirasyonuna sekonder gelişen bir komplikasyon: Yaygınsol sistem trombüsü ve başarılı yönetimi. MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERGİSİ, 2019, 12, 150-155. 0 + 0
10.26559/mersinsbd.40484

2018
4. örsçelik, .; özkan, B. Kalp Yetersizliği ile Takip Edilen Hastalarda Anemi Sıklığı : Pilot Çalışma. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2018, 8, 212-217. 200 + 0
10.31020/mutftd.437356

3. Köksal, F.; özkan, B.; örsçelik, .; Ayhan, S.; Yeşil, E.; çelik, A.; özcan, . Ailevi hiperkolesterolemi hastalarında lipid aferezin lipid profili ve hs-CRP üzerine etkileri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 24-31. 140 + 0
10.26559/mersinsbd.326679

2. özkan, B.; örsçelik, .; Arslan, A.; şahin, E.; özcan, . Stabil angina pektoris ile başvuran hastalarda ciddi kroner arter darlığı ile fragmente QRS arasındaki ilişkinin araştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 167-173. 180 + 0
10.26559/mersinsbd.396570

2017
1. örsçelik, .; özkan, B.; şahin, E.; Sürmeli, A.; özcan, . Günlük pratikte kullanılan topikal oftalmik timolol’e bağlı gelişen ciddi bradikardi: Vaka örneği. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 156-157. 0 + 0
10.26559/mersinsbd.322960

Ulusal - Endekste taranmıyor 0
1. örsçelik, .; özkan, B.; Arslan, A.; Akgün, K.; özgür, E.; özge, C.; özcan, . Diffuse Alveolar Hemorrhage Due to Severe Aortic ValveStenosis. TIP ARAŞTIRMALARI ARŞİVİ, 2017, 2, 14-16. 0 + 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 0
1. örsçelik, .; Mutluer, O.; özkan, B.; özcan, . Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti Klinik Kılavuzları Komitesi Çatısında Hazırlanmış Olan 2016 Kanser Tedavileri ve Kardiyovasküler Toksisite ESC Durum Bildirgesi, ISBN: , Türk Kardiyoloji Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. özkan, B. Hekimlikte Fizik Muayene Rehberi, ISBN: 978-975-8573-50-9, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , 197 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
2. özkan, B. Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, ISBN: 978-975-8573-53-0, İnönü Üniversitesi yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Özet - Sözlü 135

3. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; Özkan, C.; ÖZCAN, M.; ARSLAN, A.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, İ., Kalp hızı türbülansı ile anksiyete semptom düzeyi arasındaki ilişki. Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2018, 2018-09-19, 2018-09-23, , Türkiye, . 40

2. ÖZKAN, B.; sakarya, o.; ÖRSÇELİK, Ö.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, İ., Clenbuterol kullanımına bağlı gelişen miyokart enfarktüsü. Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2018, 2018-09-19, 2018-09-23, , Türkiye, . 45

1. ÖZKAN, B., Kardiyoloji polikliniklerine başvuran hastaların yaş gruplarına göre kardiyovasküler risk algısı: CV SCORE-TR çalışmasının alt grup analizi. Kardiyovasküler akademi kongresi 2017, 2017-09-21, 2017-09-24, , Türkiye, . 50

Ulusal - Özet - Poster 161

7. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; UYAR, H.; DÖVEN, O., Dekstrokardili Bir Olguda Akut Anterior Miyokart İnfarktüsü. 25. ulusal uygulamalı girişimsel kardiyoloji toplantısı, 2018-05-03, 2018-05-06, , Türkiye, . 23

6. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; UYAR, H., Replase protez kapak bulunan iki olguda koroner trombüse bağlı miyokart infarktüsü. 5. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, 2018-03-22, 2018-03-25, , Türkiye, . 25

5. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; ÇELİK, A., Yabancı cisim reaksiyonuna bağlı gelişen kutanöz fistül. 5. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, 2018-03-22, 2018-03-25, , Türkiye, . 25

4. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; UYAR, H.; SÜRMELİ, A.; ÖZCAN, İ., Senkop ile prezente olan sol atriyal miksoma vakası. Kardiyovasküler akademi kongresi 2017, 2017-09-21, 2017-09-24, , Türkiye, . 22

3. ÖZKAN, B., Sistolik kan basıncının ekokardiyografi verileri üzerine değişkenliğinin araştırılması: EKO-TR çalışması sonuçları. Kardiyovasküler akademi kongresi 2017, 2017-09-21, 2017-09-24, , Türkiye, . 25

2. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; AKKUŞ, M.; UYAR, H.; DÖVEN, O.; ÖZCAN, İ., Yanlışlıkla koroner arter bypas greft kararı verilmesine neden olan sol ana koroner arter spazmı. 24. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 2017-04-20, 2017-04-23, , Türkiye, . 21

1. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; ŞAHİN, E.; CİN, V.; AKKUŞ, M.; ÖZCAN, İ., Sol Ana Koroner Arter Distalinden Sol Ön İnen Artere Uzanan Hareketli Trombüs. 24. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 2017-04-20, 2017-04-23, , Türkiye, . 18

Ulusal - Özet - Davetli 0

1. ÖZKAN, B., Geniş QRS taşikardide amiodarona tamam da, neye devam?. kardiyovasküler akademi kongresi 2017, 2017-09-23, 2017-09-24, , Türkiye, . 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
özkan, B.; örsçelik, .; Yıldırım yaroğlu, H.; Balcı, .; özcan, M.; çelik, A.; özcan, . Association with serum adropin levels and isolated coronary artery ectasia in patients with stable angina pectoris. THE ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2019, , -.
10.14744/AnatolJCardiol.2019.90349
özkan, B. The Prevalence and Risks of Inappropriate Combination of Aspirin and Warfarin in Clinical Practice: Results From WARFARIN-TR Study. BALKAN MEDİCAL JOURNAL, 2019, 36, 17-22.
10.4274/balkanmedj.2017.1472
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
örsçelik, .; özkan, B.; özcan, M. The contribution of implantable cardioverter defibrillators to systemic inflammation in heart failure patients. MEDİCİNE SCİENCE INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL, 2019, 8, 282-286.
10.5455/medscience.2018.07.8951
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
özkan, B. Rationale, design and methodology of the EPIC (Epidemiology of Polypharmacy and potential drug-drug Interactions in elderly Cardiac outpatients) study. TURK KARDİYOLOJİ DERNEGİ ARSİVİ-ARCHİVES OF THE TURKİSH SOCİETY OF CARDİOLOGY, 2019, 47, 391-398.
10.5543/tkda.2019.27724
özkan, B.; örsçelik, .; özkan, C.; özcan, M.; Arslan, A.; çelik, A.; özcan, . Association between heart rate turbulence and anxiety symptom levels. MEDİCİNE SCİENCE INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL, 2019, 8, 143-147.
10.5455/medscience.2018.07.8931
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl