Doç.Dr. Buğra ÖZKAN
Birim
:
Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
21351
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
bugraozkan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
bugraozkan@yahoo.com
OLUŞTURMA
:
2017-01-11 08:12:59
DÜZENLEME
:
2021-10-11 14:50:25
PUAN
:
10786
YABANCI DİL
:
İngilizce, İleri, YÖKDİL, 91,25
İngilizce, İleri , ÜDS, 72.500
Researcher ID
h-index
7
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2005
TIPTA UZMANLIK KARDİYOLOJİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2011
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Trombolitik tedavi verilen ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda trombolitik tedavi sonrası anjiografik kan akımı derecesi ile PAI-1 4G/5G polimorfizminin ilişkisi Danışman: Dr. Murat Çaylı, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-09-15 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7550
2020
24. UYAR, H.; YEŞİL, E.; KARADENİZ, M.; ORSÇELİK, O.; ÖZKAN, B.; ÖZCAN, I.; ÇİÇEK YILMAZ, D.; ÇELİK, A. The Effect of High Lactate Level on Mortality in Acute Heart Failure Patients With Reduced Ejection Fraction Without Cardiogenic Shock. CARDİOVASCULAR TOXİCOLOGY, 2020, 2017, 1-9. 350 + 0
10.1007/s12012-020-09563-9

2019
23. ÖZKAN, B.; ORSÇELİK, O.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; BALCI, S.; ÖZCAN, M.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, I. Association with serum adropin levels and isolated coronary artery ectasia in patients with stable angina pectoris. THE ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2019, 22, 250-255. 800 + 0
10.14744/AnatolJCardiol.2019.90349

22. Kılıç, S.; Çelik, A.; Çekirdekçi, E.; Altay, S.; Elçik, D.; Akboğa, M.; Yayla, C.; Durukan, M.; Zoghi, M.; İzci, S. The Prevalence and Risks of Inappropriate Combination of Aspirin and Warfarin in Clinical Practice: Results From WARFARIN-TR Study. BALKAN MEDİCAL JOURNAL, 2019, 36, 17-22. 0 + 0
10.4274/balkanmedj.2017.1472

2018
21. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, O.; UYAR, H.; BALLI, M.; Güçer, E.; Aslan, O.; OREKİCİ TEMEL, G.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, I. Awareness of Pleiotropic and Cardioprotective Effect of Statins in Patients with Coronary Artery Disease. BİOMED RESEARCH INTERNATİONAL, 2018, 2018, 1-7. 700 + 0
10.1155/2018/8961690

20. Çelik, O.; Çil, C.; Özlek, B.; Özlek, E.; Doğan, V.; Başaran, O.; Demirci, E.; Bekar, L.; Kalçık, M.; Karaarslan, O. Design and Rationale for the ASSOS Study: Appropriateness of Aspirin Use in Medical Outpatients A Multicenter and Observational Study. ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2018, 20, 354-362. 0 + 0
10.14744/AnatolJCardiol.2018.47587

19. ÖRSÇELİK, O.; ÖZKAN, B.; ARSLAN, A.; ŞAHİN, E.; SAKARYA, O.; SÜRMELİ, A.; FİDANCI, S.; CİMEN, M.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, I. Relationship between intrarenal renin-angiotensin activity and re-hospitalization in patients with heart failure with reduced ejection fraction. THE ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2018, 19, 205-212. 550 + 0
10.14744/AnatolJCardiol.2018.68726

2017
18. KILIÇ, S.; Çelik, A.; Altuğ, H.; Afşin, A.; Tekkeşin, A.; Açıksarı, G.; Memetoğlu, M.; Karadeniz, F.; Şahan, E.; Alıcı, M. The Time in Therapeutic Range and Bleeding Complications of Warfarin in Different Geographic Regions of Turkey: A Subgroup Analysis of WARFARIN-TR Study. BALKAN MEDİCAL JOURNAL, 2017, 34, 349-355. 0 + 0
10.4274/balkanmedj.2016.1617

2016
17. ÖZKAN, B.; arık, o.; gözükara, m.; şahin, d.; TOPAL, S.; uysal, o.; elbasan, z.; epçeliden, t.; çaylı, m.; gür, m. Mean platelet volume is related with ischemic stroke in patients with sinus rhythm. BLOOD COAGULATİON FİBRİNOLYSİS, 2016, 27, 490-493. 650 + 0
10.1097/MBC.0000000000000108

2015
16. Çelik, A.; İzci, S.; Kobat, M.; Ateş, A.; Çakmak, A.; Çakıllı, Y.; Yılmaz, M.; Zoghi, M.; Çakmak, H.; Afşin, A. The awareness, efficacy, safety, and time in therapeutic range of warfarin in the Turkish population: warfarin -tr. THE ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2015, 16, 595-600. 0 + 0
10.5152/AnatolJCardiol.2015.6474

2014
15. Uysal, O.; Türkoğlu, C.; Şahin, D.; Duran, M.; Yıldırım, A.; Elbasan, Z.; Özkan, B.; Tekin, K.; Kunak, A.; Yılmaz, Y. The Relationship Between Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Coronary Collateral Circulation. CLİNİCAL AND APPLİED THROMBOSİS/HEMOSTASİS, 2014, 21, 329-333. 100 + 0
10.1177/1076029613503399

2013
14. arık, o.; ÖZKAN, B.; kutlu, r.; karal, h.; şahin, d.; kaypaklı, o.; özel, d.; çaylı, m. Relationship between platelet indices and international normalized ratio in patients with non-valvular atrial fibrillation. PLATELETS, 2013, 25, 311-316. 650 + 0
10.3109/09537104.2013.821603

13. şahin, d.; gür, m.; elbasan, z.; uysal, o.; özaltun, b.; şeker, t.; ÖZKAN, B.; kalkan, g.; kıvrak, a.; çaylı, m. Relationship between Myocardial Performance Index and Severity of Coronary Artery Disease Assessed with SYNTAX Score in Stable Coronary Artery Disease. ECHOCARDİOGRAPHY, 2013, 30, 385-391. 100 + 0
10.1111/echo.12077

12. Uysal, O.; Şahin, D.; Duran, M.; Türkoğlu, C.; Yıldırım, A.; Elbasan, Z.; Özkan, B.; Tekin, K.; Kunak, A.; Yılmaz, Y. Association Between Uric Acid and Coronary Collateral Circulation in Patients With Stable Coronary Artery Disease. ANGİOLOGY, 2013, 65, 227-231. 100 + 0
10.1177/0003319713500706

11. Uysal, O.; şahin, d.; KOÇ, M.; DURAN, M.; ÖZKAN, B.; tekin, k.; karaarslan, o.; AKIN, F.; büyükkaya, e.; çaylı, m. Evaluation of the relationship between the levels of high-sensitivity C-reactive protein and saphenous vein graft disease. TURKİSH JOURNAL OF THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGERY, 2013, 21, 268-275. 250 + 0
10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7250

10. Şahin, D.; Gür, M.; Elbasan, Z.; Özdoğru, I.; Uysal, O.; Kıvrak, A.; Gözübüyük, G.; Türkoğlu, C.; ÖZKAN, B.; Çaylı, M. Mean Platelet Volume and Extent and Complexity of Coronary Artery Disease in Diabetic and Nondiabetic Patients With ST Elevation Myocardial Infarction. ANGİOLOGY, 2013, 64, 505-511. 100 + 0
10.1177/0003319712460423

9. elbasan, z.; gür, m.; şahin, d.; kuloğlu, o.; içen, y.; türkoğlu, c.; ÖZKAN, B.; uysal, o.; kalkan, g.; çaylı, m. Association of Mean Platelet Volume and Pre- and Postinterventional Flow With Infarct-Related Artery in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. ANGİOLOGY, 2013, 64, 440-446. 100 + 0
10.1177/0003319712455685

8. Türkmen, S.; Doğdu, O.; Tekin, K.; Küçükdurmaz, Z.; Çağlayan, C.; Sarıkaya, S.; Yücel, H.; Yücel, H.; , H.; Özkan, B. The relationship between neutrophil/lymphocyte ratio and the TIMI flow grade in patients with STEMI undergoing primary PCI.. EUROPEAN REVİEW FOR MEDİCAL AND PHARMACOLOGİCAL SCİENCES, 2013, 17, 2185-2189. 100 + 0
7. tekin, k.; ÇAĞLIYAN, C.; TANBOĞA, I.; ballı, m.; uysal, o.; ÖZKAN, B.; arık, o.; çaylı, m. Influence of the Timing of Percutaneous Coronary Intervention on Clinical Outcomes in Non-ST-Elevation Myocardial Infarction. KOREAN CİRCULATİON JOURNAL, 2013, 43, 725-730. 250 + 0
10.4070/kcj.2013.43.11.725

6. ÖZKAN, B.; uysal, o.; duran, m.; şahin, d.; elbasan, z.; tekin, k.; cagliyan, c.; çaylı, m. Relationship Between Mean Platelet Volume and Atherosclerosis in Young Patients With ST Elevation Myocardial Infarction. ANGİOLOGY, 2013, 64, 371-374. 750 + 0
10.1177/0003319712448834

2012
5. ÖZKAN, B.; Çağlayan, C.; Elbasan, Z.; Uysal, O.; Kalkan, G.; Bozkurt, M.; Tekin, K.; Tuğ, S.; Özalp, O.; Duran, m. PAI-1 4G/5G gene polymorphism is associated with angiographic patency in ST-elevation myocardial infarction patients treated with thrombolytic therapy. CORONARY ARTERY DİSEASE, 2012, 23, 400-403. 650 + 0
10.1097/MCA.0b013e3283576a77

4. Uysal, O.; DURAN, M.; ÖZKAN, B.; Tekin, K.; ELBASAN, Z. Asymptomatic Accessory Mitral Valve Tissue Diagnosed by Echocardiography. KOREAN CİRCULATİON JOURNAL, 2012, 42, 800-801. 350 + 0
10.4070/kcj.2012.42.11.800

3. Uysal, O.; Duran, M.; Özkan, B.; Sahin, D.; Tekin, K.; Elbasan, Z.; Akın, F.; Ballı, M.; Günebakmaz, O.; Arınç, H. Red cell distribution width is associated with acute myocardial infarction in young patients. CARDİOLOGY JOURNAL, 2012, 19, 597-602. 450 + 0
10.5603/CJ.2012.0111

2011
2. Tekin, K.; Cagliyan, C.; Karaarslan, O.; Uysal, O.; ÖZKAN, B.; Cayli, M. Witnessing a rare event: thrombus in transit after coronary angiography. ANADOLU KARDİYOLOJİ DERGİSİ/THE ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2011, 11, 22-22. 225 + 0
10.5152/akd.2011.126

1. Uysal, O.; Sahin, D.; ÖZKAN, B.; KOÇ, M.; Zincirli, M.; Cayli, M. A giant broccoli-like thrombus secondary to patent foramen ovale. ANADOLU KARDİYOLOJİ DERGİSİ/THE ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2011, 11, 23-23. 325 + 0
10.5152/akd.2011.151

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 42
1. ÖZKAN, B.; Sahin, D.; KOÇ, M.; Uysal, O.; Tekin, K.; Cayli, M. A case of unusually located left ventricular myxoma: myxoma attached to the chordae tendinea of the mitral valve. JOURNAL OF ECHOCARDİOGRAPHY, 2011, 9, 165-166. 42 + 0
10.1007/s12574-011-0101-1

Uluslararası - Alan endexleri 247
2019
4. ÖRSÇELİK, O.; ÖZKAN, B.; ÖZCAN, M. The contribution of implantable cardioverter defibrillators to systemic inflammation in heart failure patients. MEDİCİNE SCİENCE INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL, 2019, 8, 282-286. 100 + 0
10.5455/medscience.2018.07.8951

2018
3. ORSÇELİK, O.; ÖZKAN, B.; ŞAHİN, E.; SAKARYA, O.; ÇELİK, A.; AKKUŞ, M.; OZCAN, I. Varying AV Block Induced by Oxcarbazepine. TURKİSH JOURNAL OF NEUROLOGY, 2018, 24, 281-282. 35 + 0
10.4274/tnd.75735

2. AZİZOĞLU, M.; ÖZDEMİR, L.; ÖZKAN, B.; DORUK, N. OUR ANESTHETIC EXPERIENCES IN TRANSCATHETER AORTIC VALVIMPLANTATION PROCEDURE. JOURNAL OF ANESTHESİOLOGY AND REANİMATİON SPECİALİSTS, 2018, 26, 164-168. 75 + 0
2017
1. ÖRSÇELİK, O.; ÖZKAN, B.; ŞAHİN, E.; CİN, V.; AKKUŞ, M.; ÖZCAN, I. Mobile thrombus extending from the distal segment of the left main coronary artery to the left anterior descending artery. INTERVENTİONAL CARDİOLOGY, 2017, 9, 129-130. 37 + 0
10.4172/Interventional-Cardiology.1000567

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 810
2019
7. Özlek, E.; Çekiç, E.; Özlek, B.; Çil, C.; Çelik, O.; Doğan, V.; Başaran, O.; Tanık, V.; Özdemir, H.; Çelik, Y. Rationale, design and methodology of the EPIC (Epidemiology of Polypharmacy and potential drug-drug Interactions in elderly Cardiac outpatients) study. TURK KARDİYOLOJİ DERNEGİ ARSİVİ-ARCHİVES OF THE TURKİSH SOCİETY OF CARDİOLOGY, 2019, 47, 391-398. 0 + 0
10.5543/tkda.2019.27724

6. ÖRSÇELİK, O.; ÖZCAN, M.; SÜRMELİ, A.; ÖZKAN, B.; ÖZCAN, I.; ÇELİK, A.; AKKUŞ, M. Trombüs aspirasyonuna sekonder gelişen bir komplikasyon: Yaygınsol sistem trombüsü ve başarılı yönetimi. MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERGİSİ, 2019, 12, 150-155. 50 + 0
10.26559/mersinsbd.40484

5. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, O.; Özkan, C.; ÖZCAN, M.; ARSLAN, A.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, I. Association between heart rate turbulence and anxiety symptom levels. MEDİCİNE SCİENCE INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL, 2019, 8, 143-147. 160 + 0
10.5455/medscience.2018.07.8931

2018
4. Köksal, F.; ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, O.; Ayhan, S.; yeşil, e.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, I. Ailevi hiperkolesterolemi hastalarında lipid aferezin lipid profili ve hs-CRP üzerine etkileri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 24-31. 140 + 0
10.26559/mersinsbd.326679

3. ÖRSÇELİK, O.; ÖZKAN, B. Kalp Yetersizliği ile Takip Edilen Hastalarda Anemi Sıklığı : Pilot Çalışma. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2018, 8, 212-217. 200 + 0
10.31020/mutftd.437356

2. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, O.; ARSLAN, A.; ŞAHİN, E.; ÖZCAN, I. Stabil angina pektoris ile başvuran hastalarda ciddi kroner arter darlığı ile fragmente QRS arasındaki ilişkinin araştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 167-173. 180 + 0
10.26559/mersinsbd.396570

2017
1. ÖRSÇELİK, O.; ÖZKAN, B.; ŞAHİN, E.; SÜRMELİ, A.; ÖZCAN, I. Günlük pratikte kullanılan topikal oftalmik timolol’e bağlı gelişen ciddi bradikardi: Vaka örneği. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 156-157. 80 + 0
10.26559/mersinsbd.322960

Ulusal - Diğer 35
1. ÖRSÇELİK, O.; ÖZKAN, B.; ARSLAN, A.; AKGÜN, K.; ÖZGÜR, E.; ÖZGE, C.; ÖZCAN, I. Diffuse Alveolar Hemorrhage Due to Severe Aortic ValveStenosis. TIP ARAŞTIRMALARI ARŞİVİ, 2017, 2, 14-16. 35 + 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 0
1. ÖRSÇELİK, Ö.; Mutluer, O.; ÖZKAN, B.; ÖZCAN, İ. Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti Klinik Kılavuzları Komitesi Çatısında Hazırlanmış Olan 2016 Kanser Tedavileri ve Kardiyovasküler Toksisite ESC Durum Bildirgesi, ISBN: , Türk Kardiyoloji Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ÖZKAN, B. Hekimlikte Fizik Muayene Rehberi, ISBN: 978-975-8573-50-9, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , 197 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
2. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, O. KALP, ISBN: 978-605-335-450-5, Nobel Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 1730 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2019. 0
3. ÖZKAN, B. Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, ISBN: 978-975-8573-53-0, İnönü Üniversitesi yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 520

7. ÖZKAN, B., Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Hastalarında Pro-BNP ile D Vitamini İlişkisi. 4th.International Health Science and Family Medicine Congress, 2019-02-07, 2019-02-09, İzmir, Türkiye, 2019. 100

6. ÖZKAN, B., Hipertansiyon tedavisinde hastaları bilgilendirmenin önemi. 17. International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 100

5. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; ÇİÇEK YILMAZ, D.; DÖVEN, O., The most desparate Moment: Disappeared free-floating left atrial thrombus. 14. international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, 2018-04-05, 2018-04-08, Antalya, Türkiye, 2018. 85

4. ÖZCAN, M.; SÜRMELİ, A.; ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; ÖZCAN, İ.; ÇELİK, A.; AKKUŞ, M., Trombüs aspirasyonuna sekonder gelişen bir komlikasyon:Yaygın sol sistem trombüsü ve başarılı yönetimi. 33. Uluslararsı Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Antalya, Türkiye, 2017. 50

3. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; yeşil, e.; UYAR, H.; ÇİÇEK YILMAZ, D.; ÖZCAN, İ., Patent Foramen Ovaleden Geçen Biatrial Transit Trombüs İki Vaka Örneği. 32. Uluslarası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2016-10-20, 2016-10-23, Antalya, Türkiye, 2016. 75

2. Uysal, O.; ÖZKAN, B.; Şahin, D.; KOÇ, M.; Tekin, K.; Çaylı, M., Evaluation of the relationship between the levels of high-sensitivityC-reactive protein and saphenous vein graft disease. 31. Uluslarası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-25, Antalya, Türkiye, 2015. 75

1. Tekin, K.; ÇAĞLIYAN, Ç.; ballı, m.; TANBOĞA, İ.; ÖZKAN, B.; uysal, o.; AKILLI, R., Influence of timing of invasive strategyon short and mid-term outcomes of patients with non_ST elevation myocardial infarction. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2012-10-11, 2012-10-14, Antalya, Türkiye, 2012. 35

Uluslararası - Özet - Poster 535

15. ÖRSÇELİK, Ö.; SAKARYA, O.; ÖZKAN, B.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, İ., Büyük mitral kapak endokarditinde günlük fizik muayenenin önemi. 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2018-10-20, 2018-10-23, Antalya, Türkiye, 2018. 35

14. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; UYAR, H.; KARADENİZ, M.; ARSLAN, A.; ÖZCAN, M.; SÜRMELİ, A., Distribution of left ventricul ejection fraction according to age group. 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2018-10-20, 2018-10-23, Antalya, Türkiye, 2018. 32

13. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; ÇİÇEK YILMAZ, D., Genç hastada ender bir nedenle gelişen ciddi aort darlığı olgusu. 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2018-10-20, 2018-10-23, Antalya, Türkiye, 2018. 50

12. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; ŞAHİN, E.; SAKARYA, O.; ÇELİK, A.; AKKUŞ, M.; ÖZCAN, İ., Okskarbazepin’e bağlı gelişen değişken tip A-V blok. Uluslararası katılımlı aritmi toplantısı 2018, 2018-04-12, 2018-04-15, Muğla, Türkiye, 2018. 35

11. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; özçelik, p.; ÇELİK, A., High-Tech Diagnostic Methods Cannot Replace the PhysicalExamination: A Case of Subtotal Right Brachiocephalic and TotalLeft Subclavian Artery Occlusion in a PatientWith Undetectable. 14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULARSURGERY, 2018-04-05, 2018-04-08, Antalya, Türkiye, 2018. 47

10. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; ARSLAN, A.; ŞAHİN, E.; SAKARYA, O.; SÜRMELİ, A.; balcı fidancı, ş., Relation of intrarenal renin-angiotensin-aldosterone activity withre-hospitalisationand other paremeters in heart failure patients with reduced ejection fraction. 33. Uluslararası katılımlı Türk kardiyoloji kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Antalya, Türkiye, 2017. 27

9. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; UYAR, H.; BALLI, M.; aslan, o.; güçer, e.; OREKİCİ TEMEL, G., awareness of pleiotropic and cardioprotective effect of statins in patients with coronary artery disease. 33. uluslararası katılımlı türk kardiyoloji kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Antalya, Türkiye, 2017. 35

8. SÜRMELİ, A.; KARADENİZ, M.; ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; ÖZCAN, İ.; ÇELİK, A., İatrojenik sol ana koroner trombozu. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Antalya, Türkiye, 2017. 27

7. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; KARADENİZ, M.; ÇELİK, A., Arteryel girişimlerin sayısının artmasına paralel olarak artan birkomplikasyon ve başarılı yönetimi: Stent sıyrılması. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Antalya, Türkiye, 2017. 42

6. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; ÖZCAN, M.; yeşil, e.; ÇİÇEK YILMAZ, D.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, İ., Replase Aort Kapak İnfekif Endokarditi Zemininde Gelişen Psödoanevrizma. 32. Uluslarası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2016-10-20, 2016-10-23, Antalya, Türkiye, 2016. 35

5. yeşil, e.; ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; ARSLAN, A.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, İ., Balon Fraktürü Vakası. 32. Uluslarası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2016-10-20, 2016-10-23, Antalya, Türkiye, 2016. 32

4. ÖZKAN, B.; örsçelik, ö.; ÇELİK, A.; yılmaz, m.; TİFTİK, E.; ÖZCAN, İ., ST Elevation Myocardial Infarction as First Manifestation of Acute Leukemia. 32. Uluslarası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2016-10-20, 2016-10-23, Antalya, Türkiye, 2016. 42

3. uysal, o.; BALLI, M.; ÖZKAN, B.; şahin, d.; Çaylı, M., Red cell distribution width is associated with acute myocardial infarctionin young patients. 31. Uluslarası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-25, Antalya, Türkiye, 2015. 35

2. Uysal, O.; ÖZKAN, B.; DURAN, M.; şahin, d.; çaylı, m., The relationship between neutrophil-to-lymphocyte ratio andcoronary collateral circulation. 31. Uluslarası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-25, Antalya, Türkiye, 2015. 40

1. karaarslan, o.; KOÇ, M.; işler, e.; uysal, o.; ÖZKAN, B.; elbasan, z.; yiğit, t., Midnight serum HDL lecel was independently predicted of coronary artey disease. 26. Ulusal Kardiyoloji kongresi, 2010-10-21, 2010-10-24, Antalya, Türkiye, 2010. 17

Ulusal - Özet - Sözlü 135

3. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; Özkan, C.; ÖZCAN, M.; ARSLAN, A.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, İ., Kalp hızı türbülansı ile anksiyete semptom düzeyi arasındaki ilişki. Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2018, 2018-09-19, 2018-09-23, Antalya, Türkiye, 2018. 40

2. ÖZKAN, B.; sakarya, o.; ÖRSÇELİK, Ö.; ÇELİK, A.; ÖZCAN, İ., Clenbuterol kullanımına bağlı gelişen miyokart enfarktüsü. Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2018, 2018-09-19, 2018-09-23, Antalya, Türkiye, 2018. 45

1. ÖZKAN, B., Kardiyoloji polikliniklerine başvuran hastaların yaş gruplarına göre kardiyovasküler risk algısı: CV SCORE-TR çalışmasının alt grup analizi. Kardiyovasküler akademi kongresi 2017, 2017-09-21, 2017-09-24, Antalya, Türkiye, 2017. 50

Ulusal - Özet - Poster 161

7. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; UYAR, H.; DÖVEN, O., Dekstrokardili Bir Olguda Akut Anterior Miyokart İnfarktüsü. 25. ulusal uygulamalı girişimsel kardiyoloji toplantısı, 2018-05-03, 2018-05-06, Antalya, Türkiye, 2018. 23

6. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; ÇELİK, A., Yabancı cisim reaksiyonuna bağlı gelişen kutanöz fistül. 5. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, 2018-03-22, 2018-03-25, Antalya, Türkiye, 2018. 25

5. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; UYAR, H., Replase protez kapak bulunan iki olguda koroner trombüse bağlı miyokart infarktüsü. 5. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, 2018-03-22, 2018-03-25, Antalya, Türkiye, 2018. 25

4. ÖZKAN, B., Sistolik kan basıncının ekokardiyografi verileri üzerine değişkenliğinin araştırılması: EKO-TR çalışması sonuçları. Kardiyovasküler akademi kongresi 2017, 2017-09-21, 2017-09-24, Antalya, Türkiye, 2017. 25

3. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; UYAR, H.; SÜRMELİ, A.; ÖZCAN, İ., Senkop ile prezente olan sol atriyal miksoma vakası. Kardiyovasküler akademi kongresi 2017, 2017-09-21, 2017-09-24, Antalya, Türkiye, 2017. 22

2. ÖRSÇELİK, Ö.; ÖZKAN, B.; ŞAHİN, E.; CİN, V.; AKKUŞ, M.; ÖZCAN, İ., Sol Ana Koroner Arter Distalinden Sol Ön İnen Artere Uzanan Hareketli Trombüs. 24. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 18

1. ÖZKAN, B.; ÖRSÇELİK, Ö.; AKKUŞ, M.; UYAR, H.; DÖVEN, O.; ÖZCAN, İ., Yanlışlıkla koroner arter bypas greft kararı verilmesine neden olan sol ana koroner arter spazmı. 24. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 21

Ulusal - Özet - Davetli 0

1. ÖZKAN, B., Geniş QRS taşikardide amiodarona tamam da, neye devam?. kardiyovasküler akademi kongresi 2017, 2017-09-23, 2017-09-24, Antalya, Türkiye, 2017. 0

Uluslararası - Yürütücü 0

6. A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study to Assess the Effects of Bempedoic Acid (ETC-1002) on the Occurrence of Major Cardiovascular Events in Patients With, or at High Risk for, Cardiovascular Disease Who Are Statin Intolerant, Diğer (Uluslararası), Proje No: 2886172, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

5. Cardiovascular and Renal Events in Patients With Type 2 Diabetes, Cardiovascular Risk Factors and Moderately Impaired Renal Function, Seçiniz..., Proje No: 2882414, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

4. Effect of Sotagliflozin on Cardiovascular Events in Patients With Type 2 Diabetes Post Worsening Heart Failure (SOLOIST-WHF Trial), Diğer (Uluslararası), Proje No: 2884372, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

3. Comparing Pre-discharge and posT-discharge tReatment Initiation With LCZ696 in heArt Failure patieNtS With Reduced ejectIon-fracTion hospItalized for an Acute decOmpensation eveNt (ADHF) (TRANSITION), Diğer (Uluslararası), Proje No: 2746660, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

2. Effect of Dalcetrapib vs Placebo on CV Risk in a Genetically Defined Population With a Recent ACS (dal-GenE), Diğer (Uluslararası), Proje No: 2919461, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

1. A Randomized, Double-blind Controlled Study Comparing LCZ696 to Medical Therapy for Comorbidities in HFpEF Patients (PARALLAX), Diğer (Uluslararası), Proje No: 2882394, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

Ulusal - Yürütücü 0

1. Adropin düzeyi ile koroner arter ektazisi ilişkisi, Seçiniz..., Proje No: 3067908, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Akut koroner sendrom tanısı ile yoğun bakıma yatırılan hastalarda ekokardiyografi ile mekanik komplikasyonların yaygınlığının tespiti ve mortalite oranının mevcut literatür verileri ile ilişkisi, BAP, Proje No: 2021-2-AP5-4535, 750000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

2. Acil servisten akut koroner sendrom ile kardiyoloji bölümüne yatış verilen hastaların koroner anjiografi ile saptanan koroner arter hastalığı yaygınlığı ile mortalite ilişkisinin değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 3068133, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. Akut koroner sendrom ile kardiyoloji bölümüne yatış verilen hastaların servis ve yoğunbakımda ekokardiyografik incelemelerinin yapılarak komplikasyonların tespiti, BAP, Proje No: 3068138, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Uyar, H.; Yeşil, E.; Karadeniz, M.; Orsçelik, O.; özkan, B.; özcan, I.; çiçek yılmaz, D.; çelik, A. The Effect of High Lactate Level on Mortality in Acute Heart Failure Patients With Reduced Ejection Fraction Without Cardiogenic Shock. CARDİOVASCULAR TOXİCOLOGY, 2020, 2017, 1-9.
10.1007/s12012-020-09563-9
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uysal, O.; Türkoğlu, C.; şahin, D.; Duran, M.; Yıldırım, A.; Elbasan, Z.; özkan, B.; Tekin, K.; Kunak, A.; Yılmaz, Y. The Relationship Between Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Coronary Collateral Circulation. CLİNİCAL AND APPLİED THROMBOSİS/HEMOSTASİS, 2014, 21, 329-333,
10.1177/1076029613503399

Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 1
Uysal, O.; şahin, D.; Duran, M.; Türkoğlu, C.; Yıldırım, A.; Elbasan, Z.; özkan, B.; Tekin, K.; Kunak, A.; Yılmaz, Y. Association Between Uric Acid and Coronary Collateral Circulation in Patients With Stable Coronary Artery Disease. ANGİOLOGY, 2013, 65, 227-231,
10.1177/0003319713500706

Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl