Prof.Dr. CEM ALİ GİZİR

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11113
E-MAIL
:
cagizir@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-20 14:44:31
DÜZENLEME
:
2024-01-29 14:31:37
PUAN
:
33029
YABANCI DİL
:
İngilizce, 82, KPDS, 82
İngilizce, 81.250, ÜDS, 81.250
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK) ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2015
Doktora Tezi

1. Akademik Sağlamlık: Yoksulluk İçindeki Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Katkıda Bulunan Koruyucu Faktörlerin İncelenmesi Danışman: Dr. Gül Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma Danışman: Dr. Memet Ruhi Köse, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1997-04-30 - 2002-11-15
UZMAN ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2002-11-15 - 2006-05-04
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-05-05 - 2015-11-05
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-05 - 2021-01-21
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-01-21 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-06-24 - 2023-06-24
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-05-03 - 2023-11-16
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-10-21 - 2018-10-21
MERKEZ MÜDÜRÜ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-10-21 - 2018-10-21
MERKEZ SORUMLUSU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK MERKEZİ MEÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2014-03-25 - 2016-12-04
ÜYE SOSYAL VE FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-03-19 - 2016-03-20
ÜYE FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ MEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-15 - 2015-04-01
MERKEZ MÜDÜRÜ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-12-14 - 2015-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-12-14 - 2015-10-21
KOORDİNATÖR ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ DERSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MERSİN UNİVERSİTESİ 2010-12-22 - 2015-09-01
MERKEZ SORUMLUSU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK MERKEZİ MEÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2010-11-08 - 2013-11-07
MERKEZ SORUMLUSU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK MERKEZİ MEÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2007-11-08 - 2010-11-07
ÜYE FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ MEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2007-06-01 - 2010-06-01
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
3. USLU, Y.; GİZİR, C. Duygusal Farkındalık Boyutlarının Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı, Sosyal Kaygı ve Depresyon Düzeyleri Üzerindeki Yordayıcı Rolü. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 20, 876-890. 0 + 0
10.17679/inuefd.525259

2017
2. TUNÇ AKSAN, A.; GİZİR, C. Sağlık Psikolojik Danışmanlığı Çerçevesinde Meme Kanserli Kadınların Yaşantıları ve Psiko-Sosyal Gereksinimleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 977-999. 0 + 0
10.17860/mersinefd.314567

1. GÜRSOY, O.; GİZİR, C. Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. EGE EĞİTİM DERGİSİ, 2017, 18, 557-575. 0 + 0
10.12984/egeefd.303312

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6000
2014
6. Sevinç, S.; Gizir, C. Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açılarından Üniversiteye Uyumu Olumsuz Etkileyen Faktörler (Mersin Üniversitesi Örneği). EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE, 2014, 14, 1285-1308. 1000 + 0
http://www.kuyeb.com/pdf/tr/5ace5c9d9ef4bc61c2bd023b7cb0c17a51308.pdf

Publications_004.pdf

5. SEVİNÇ, S.; GİZİR, C. Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açılarından Üniversiteye Uyumu Olumsuz Etkileyen Faktörler Mersin Üniversitesi Örneği. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 14, 1285-1308. 1000 + 0
10.12738/estp.2014.4.2081

2013
4. KARATAŞ, A.; GİZİR, C. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 28, 250-265. 1000 + 0
3. Karataş, A.; Gizir, C. Üniversite öğrencilerinin psikolojik danışma gereksinimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi . HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2013, 28, 250-265. 1000 + 0
http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/222-published.pdf

Publications_007.pdf

2. GİZİR, C. Üniversite öğrencilerinin ilişki inançlarının cinsiyet ve romantik ilişki yaşama durumlarına göre incelenmesi. EĞİTİM VE BİLİM, 2013, 38, 372-383. 1000 + 0
1. Gizir, C. Üniversite Öğrencilerinin İlişki İnançlarının Cinsiyet ve Romantik İlişki Yaşama Durumlarına Göre İncelenmesi. EDUCATION AND SCIENCE, 2013, 38, 372-383. 1000 + 0
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2334

Publications_006.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2019
1. Sevinc Tuhanioglu, S.; Gizir, C. Aidiyet Hissi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. ISTANBUL UNİVERSİTY HAYEF, 2019, 16, 1-18. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.26650/hayef.2019.19002

Publications_022.pdf

Uluslararası - Diğer 800
2020
8. SEVİNÇ TUHANİOĞLU, S.; GİZİR, C. Üniversite Uyum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. PAMUKKALE UNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 49, 67-87. 100 + 0
10.9779/pauefd.547409

7. GİZİR, C.; GİZİR, S. Lisans Öğrencilerinin Bakış Açısından Akademik Danışmanlık Uygulaması: Bir Odak Grup Çalışması. EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2020, 8, 1165-1195. 100 + 0
https://enadonline.com/public/assets/catalogs/0226701001603787404.pdf

Publications_027.pdf

6. HAVARE, A.; GİZİR, C. Başkalarını Affetme Ölçeği ve Kendini Affetme Ölçeği’ni Türkçe’ye Uyarlama Çalışmaları. HAYEF: JOURNAL OF EDUCATİON, 2020, 17, 150-175. 100 + 0
10.5152/hayef.2020.20011

5. CÖMERT, E.; GİZİR, C. Üniversite Öğrencilerinde Karanlık Üçlü: HEXACO Kişilik Özelliklerinin Yordayıcı Rolü. PSİKOLOJİ ÇALIŞMALARI / STUDİES İN PSYCHOLOGY, 2020, 40, 127-159. 100 + 0
10.26650/SP2019-0031

2019
4. SEVİNÇ TUHANİOĞLU, S.; GİZİR, C. Aidiyet Hissi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. HAYEF: JOURNAL OF EDUCATİON, 2019, 16, 1-18. 100 + 0
10.26650/hayef.2019.19002

3. SEVİNÇ TUHANİOĞLU, S.; GİZİR, C. Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamlarına Uyumlarına Katkı Sağlayan Bireysel ve Çevresel Faktörlerin İncelenmesi. YUKSEKOGRETİM DERGİSİ, 2019, 9, 249-262. 100 + 0
10.2399/yod.18.041

2. USLU, Y.; GİZİR, C. Duygu-Durum Farkındalığı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİONAL SCİENCES, 2019, 6, 18-29. 100 + 0
10.16991/INESJOURNAL.1597

1. USLU, Y.; GİZİR, C. Duygu-Durum Farkındalığı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 6, 18-29. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1597

Publications_021.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 600
2020
2. Cömert, E.; Gizir, C. Üniversite Öğrencilerinde Karanlık Üçlü: HEXACO Kişilik Özelliklerinin Yordayıcı Rolü. PSİKOLOJİ ÇALIŞMALARI (STUDİES İN PSYCHOLOGY), 2020, 40, 127-159. 300 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iupcd/issue/53396/720059

1. Sevinç-Tuhanioğlu, S.; Gizir, C. Üniversite Uyum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (PAU JOURNAL OF EDUCATİON) , 2020, 49, 67-87. 300 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/53951/547409

Publications_026.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 400
2021
4. Soyer, M.; Gizir, C. A Study on the Turkish Adaptation, Validity, and Reliability of Two Versions of Triangular Love Scale. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 69-82. 100 + 0
https://ijpe.penpublishing.net/makale_indir/2067

3. SOYER, M.; GİZİR, C. A Study on the Turkish Adaptation, Validity, and Reliability of Two Versions of Triangular Love Scale. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 16, 69-82. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.332.5

2009
2. GİZİR, C.; AYDIN, G. Protective Factors Contributing to The Academic Resilience of Students Living in Poverty in Turkey. PROFESSİONAL SCHOOL COUNSELİNG, 2009, 13, 38-49. 100 + 0
10.5330/PSC.n.2010-13.38

1. Gizir, C.; Aydin, G. Protective Factors Contributing to the Academic Resilience of Students Living in Poverty in Turkey. PROFESSIONAL SCHOOL COUNSELING, 2009, 13, 38-49. 100 + 65
http://www.jstor.org/stable/42732918?seq=1page_scan_tab_contents

Publications_013.pdf

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 100
2022
1. SOYER, M.; GİZİR, C. TRIANGULAR LOVE AMONG YOUNG ADULTS: THE PREDICTIVE ROLE OF BASIC PERSONALITY TRA. ULUSOY EGİTİM DANİSMANLİK YAYİNCİLİK VE ORGANİZASYON, 2022, 7, 474-486. 100 + 0
10.35826/ijoecc.556

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 4200
2021
21. KARAASLAN, N.; GİZİR, C. Üniversite Öğrencilerinde İlişkisel Saldırganlık: Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerinin Rolü. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 54, 361-389. 200 + 0
10.30964/auebfd.683683

2019
20. Tunç Aksan, A.; Gizir, C. Meme Kanseri Tanısı Almış Kadınların Hastalık Temsilleri ve Başa Çıkma Tarzları ile Kaygı ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2019, 9, 623-658. 200 + 0
Publications_023.pdf

19. TUNÇ AKSAN, A.; GİZİR, C. Meme Kanseri Tanısı Almış Kadınların Hastalık Temsilleri ve Başa Çıkma Tarzları ile Kaygı ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2019, 9, 623-658. 200 + 0
18. Uslu, Y.; Gizir, C. Duygusal Farkındalık Boyutlarının Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı, Sosyal Kaygı ve Depresyon Düzeyleri Üzerindeki Yordayıcı Rolü . İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 20, 876-890. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/925204

Publications_025.pdf

2018
17. GÜRSOY, O.; GİZİR, C. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları: Sosyal Damgalanma, Kendini Damgalama, Öznel Sıkıntıları Açma, Benlik Saygısı ve Cinsiyetin Rolü.. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2018, 8, 137-155. 200 + 0
16. Gürsoy, O.; Gizir, C. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları: Sosyal Damgalanma, Kendini Damgalama, Öznel Sıkıntıları Açma, Benlik Saygısı ve Cinsiyetin Rolü. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2018, 8, 137-155. 200 + 0
Publications_020.pdf

2017
15. TUNÇ AKSAN, A.; GİZİR, C. Sağlık Psikolojik Danışmanlığı Çerçevesinde Meme Kanserli Kadınların Yaşantıları ve Psiko-Sosyal Gereksinimleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 977-999. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/doi/10.17860/mersinefd.314567

Publications_002.pdf

14. Gürsoy, O.; Gizir, C. Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları . EGE EĞİTİM DERGİSİ, 2017, 18, 557-575. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/367957

Publications_001.pdf

2014
13. KÜÇÜKARSLAN, M.; GİZİR, C. Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2014, 5, 148-159. 200 + 0
12. ŞAHİN, E.; GİZİR, C. Üniversite Öğrencilerinde Utangaçlık: Benlik Saygısı ve Kişilerarası Yetkinlik Değişkenlerinin Rolü. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2014, 5, 75-88. 200 + 0
2013
11. KÜÇÜKARSLAN, M.; GİZİR, C. Romantik İnançlar Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 461-469. 200 + 0
10. ŞAHİN, E.; GİZİR, C. Kişilerarası Yetkinlik Ölçeği Kısa Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 144-158. 200 + 0
2012
9. GİZİR, C. İlişiki İnançları Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 8, 37-45. 200 + 0
2010
8. AKBAY, S.; GİZİR, C. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı Akademik Güdülenme Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 60-78. 200 + 0
7. GİZİR, C. Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri nin Rol ve İşlevleri Gelişmeler ve Sınırlılıklar. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 11-25. 200 + 0
2007
6. GİZİR, C. Psikolojik Sağlamlık, Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler Üzerine Bir Derleme Çalışması. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2007, 3, 113-128. 200 + 0
2006
5. GİZİR, C. Bir Kayıp Sonrasında Zorluklar Yaşayan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Yas Danışmanlığı Modeli. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 195-213. 200 + 0
4. GİZİR, C.; AYDIN, G. Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2006, 3, 87-99. 200 + 0
2005
3. GİZİR, C. Stratejik Planlama: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Örneği. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ DERGİSİ, 2005, 0, 309-325. 200 + 0
2. GİZİR, C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 196-213. 200 + 0
1. GİZİR, S.; GİZİR, C. Akademik Ortamda İletişim Analizi Envanteri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 112-125. 200 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 875
1. Gizir, C. Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik-III (Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler), ISBN: 978-605-320-230-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
2. Gizir, C. Grupla Psikolojik Danışma, ISBN: 978-605-364-195-7, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 7500, 309 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 500
http://www.pegem.net/kitabevi/124822-Grupla-Psikolojik-Danisma-kitabi.aspx
3. Soyer, M.; Gizir, C. Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları, ISBN: 978-605-258-862-8, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 17 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 125
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 875
1. SOYER, M.; GİZİR, C. Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları (Genel), ISBN: 978-605-258-862-8, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 204 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 0
1. GİZİR, C.; ERDUR BAKER, Ö. Afet Sonrası Öğretmenlerin Psikososyal Becerilerinin Geliştirilmesi: Ortaöğretim, ISBN: 978-975-11-6606-7, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2023. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. GİZİR, C. Grupla Psikolojik Danışma, ISBN: 978-605-364-195-7, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: , 314 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2011. 0
2. GİZİR, C. Grupla Psikolojik Danışma, ISBN: 978-605-364-195-7, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: , 314 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2011. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. GİZİR, C.; USLUOĞLU, F.; ŞAHİN YOLUK, İ.; KURT, A. Travma Sonrası Grup Temelli Müdahale Programı (TS-GTM), ISBN: 978-975-11-6006-5, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 212 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
1. GİZİR, C.; KARABIYIK, C.; ÇAKIR, C.; YILDIZ, G.; ŞİMŞEK, M.; BAŞ, S. AFET SONRASI ÖĞRETMENLERİN PSİKOSOSYAL DESTEK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: ÖĞRETMEN KILAVUZU ORTAÖĞRETİM, ISBN: 978-975-11-6606-7, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 75 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023. 0
2. GİZİR, C.; Karabıyık, C.; Çakır, C.; Yıldız, G.; ŞİMŞEK, M.; Baş, S. Afet Sonrası Öğretmenlerin Psikososyal Destek Becerilerinin Desteklenmesi: Ortaöğretim, ISBN: 978-975-11-6606-7, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 75 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. GİZİR, C.; GİZİR, S., Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısından Akademik Danışmanlık Uygulaması: Odak Grup Çalışması. 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2017), 2017-10-12, 2017-10-14, Antalya, Türkiye, . 100

1. Gizir, C.; Gizir, S., Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısından Akademik Danışmanlık Uygulaması: Odak Grup Çalışması. 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 2017-10-12, 2017-10-14, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 1150

23. GİZİR, C.; GİZİR, S., Okul Psikolojik Danışmanlarının Kariyer Çapalarının İncelenmesi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, MERSİN, Türkiye, . 50

22. Gizir, C.; Gizir, S., Okul Psikolojik Danışmanlarının Kariyer Çapalarının İncelenmesi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50

21. GİZİR, C., Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Gereksinimleri Üzerine Bir Çalışma Mersin Üniversitesi Örneği. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2014-04-24, 2014-04-26, ANKARA, Türkiye, . 50

20. Gizir, C., Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Gereksinimleri Üzerine Bir Çalışma: Mersin Üniversitesi Örneği. I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2014-04-24, 2014-04-26, İstanbul, Türkiye, 2014. 50

19. GİZİR, C., Üniversite PDR Merkezlerinin Uygulamaları Açısından İlk Nesil Üniversite Öğrencileri. V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu (Mersin Üniversitesi), 2010-10-21, 2010-10-22, MERSİN, Türkiye, . 50

18. Gizir, C., Üniversite PDR Merkezlerinin Uygulamaları Açısından İlk Nesil Üniversite Öğrencileri. V. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, 2010-10-21, 2010-10-22, Mersin, Türkiye, 2010. 50

17. GİZİR, C., Üniversiteye Uyum Üniversite Yaşamına Giriş Dersi Uygulamaları Mersin Üniversitesi Örneği. IV. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu (Işık Üniversitesi), 2009-11-13, 2009-11-14, İSTANBUL, Türkiye, . 50

16. GİZİR, C., Üniversiteye Uyum Sürecinde Veli ve Öğrenci Oryantasyon Programları Mersin Üniversitesi Örneği. IV. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu (Işık Üniversitesi), 2009-11-13, 2009-11-14, İSTANBUL, Türkiye, . 50

15. Gizir, C.; Sevinç, S.; Akbay, S., Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma: İletişim Becerileri Grupları. IV. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, 2009-11-13, 2009-11-14, İstanbul, Türkiye, 2009. 50

14. Gizir, C., Üniversiteye Uyum Sürecinde Veli ve Öğrenci Oryantasyon Programları (Mersin Üniversitesi Örneği). IV. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, 2009-11-13, 2009-11-13, İstanbul, Türkiye, 2009. 50

13. Gizir, C.; Sevinç, S., Üniversite Öğrencilerine Yönelik Psikoeğitimsel Seminerler (Mersin Üniversitesi Örneği). IV. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, 2009-11-13, 2009-11-14, İstanbul, Türkiye, 2009. 50

12. Gizir, C., Üniversiteye Uyum: Üniversite Yaşamına Giriş Dersi Uygulamaları (Mersin Üniversitesi Örneği). IV. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu', 2009-11-13, 2009-11-13, İstanbul, Türkiye, 2009. 50

11. GİZİR, C.; SEVİNÇ, S.; AKBAY, S., Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma İletişim Becerileri Grupları. IV. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu (Işık Üniversitesi), 2009-10-13, 2009-10-14, İSTANBUL, Türkiye, . 50

10. GİZİR, C., Okullarda Krize Müdahale Uygulamaları. V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi, 2008-07-10, 2008-07-12, ADANA, Türkiye, . 50

9. Gizir, C., Akademik Sağlamlık: Yoksulluk İçindeki Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Katkıda Bulunan Koruyucu Faktörlerin İncelenmesi. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2007-10-17, 2007-10-19, İzmir, Türkiye, 2007. 50

8. GİZİR, C., Okullarda Krize Müdahale. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2007-10-17, 2007-10-19, İZMİR, Türkiye, . 50

7. Gizir, C., Okullarda Krize Müdahale. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2007-10-17, 2007-10-19, İzmir, Türkiye, 2007. 50

6. Gizir, C., Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nin Rol ve İşlevleri: Gelişmeler ve Sınırlılıklar. II. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, 2007-06-07, 2007-06-08, İstanbul, Türkiye, 2007. 50

5. GİZİR, C., Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri nin Rol ve İşlevleri Gelişmeler ve Sınırlılıklar. II. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, 2007-06-07, 2007-06-08, İSTANBUL, Türkiye, . 50

4. Gizir, C., Yas Sürecinde Zorluklar Yaşayan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Yas Danışmanlığı Modeli. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, 2006-09-21, 2006-09-23, Mersin, Türkiye, 2006. 50

3. Gizir, C., Travmatik Yaşam Olaylarına Maruz Kalan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Bireysel Uygulama Modeli Olarak Psikolojik Anlamlandırma. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, 2006-09-21, 2006-09-23, Mersin, Türkiye, 2006. 50

2. GİZİR, C., Travmatik Yaşam Olaylarına Maruz Kalan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Bireysel Uygulama Modeli Olarak Psikolojik Anlamlandırma. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, 2006-09-21, 2006-09-23, MERSİN, Türkiye, . 50

1. GİZİR, C., Türkiye de Bir Model Olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi. V. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 1999-10-12, 1999-10-14, ANKARA, Türkiye, . 50

Ulusal - Özet - Poster 75

3. Gizir, C.; Gücük, B., Mersin Üniversitesi PDR Merkezi Akran Rehberliği Uygulamaları. V. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, 2010-10-21, 2010-10-22, Mersin, Türkiye, 2010. 25

2. GİZİR, C.; SEVİNÇ, S., Mersin Üniversitesi PDR Merkezi E Danışma Uygulamaları. V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu (Mersin Üniversitesi), 2010-10-21, 2010-10-22, MERSİN, Türkiye, . 25

1. Gizir, C.; Sevinç, S., Mersin Üniversitesi PDR Merkezi E-Danışma Uygulamaları. V. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, 2010-10-21, 2010-10-22, Mersin, Türkiye, 2010. 25

Ulusal - Özet - Davetli 0

2. GİZİR, C., Afet ve Olağanüstü Durumlarda Psiko Sosyal Hizmetler. X. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-23, ADANA, Türkiye, . 0

1. GİZİR, C., Üniversitelerde Kriz Durumları ve Müdahale Yöntemleri. III. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu (Bilgi Üniversitesi), 2008-10-16, 2008-10-17, İSTANBUL, Türkiye, . 0

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (RAMKEG) Projesi, UNICEF - MEB, Proje No: 2019ABH130003, 4 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 200

2. Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde utangaçlık: benlik saygısı, ilişki başlatma, etki bırakma, kendini açma, duygusal destek ve çatışma çözme değişkenlerinin rolü, BAP, Proje No: BAP-EBE EB (EEŞ) 2012-1 YL, 2896 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

1. Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: Akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü, BAP, Proje No: BAP-SOBE EBB (SEA) 2009-3 YL, 5424 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Türk Ortaöğretim Öğrencilerinde Risk ve Psikolojik Sağlamlık Faktörlerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: ODTÜ BAP-2002-07-03-18, 1750 TL, Araştırmacı, 2002,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. Sosyalleşiyorum, Eğleniyorum, İngilizceyi Başarıyorum, TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK 4004 – 113B130, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2013,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2200

11. Musa Dereli, Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Stres: Belirsizliğe Tahammülsüzlük Akademik Yetkinlik Ve Akademik Sorumluluk Değişkenlerinin Rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Nesrin Karaaslan, Üniversite Öğrencilerinde İlişkisel Saldırganlık: Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerinin Rolü , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

9. Ales Havare, Üniversite Öğrencilerinde Kendini ve Başkalarını Affetme: Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerinin Rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

8. Ezgi Cömert, Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Karanlık Üçlü: Hexaco Kişilik Özelliklerinin Yordayıcı Rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

7. Yeşim Uslu, Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Duygusal Dikkat, Duygusal Netlik Ve Duygusal Onarım Düzeyleri İle Benlik Saygısı, Sosyal Kaygı Ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

6. Onur Gürsoy, Profesyonel psikolojik yardım alma deneyimlerine göre mersin üniversitesi öğrencilerinin psikolojik yardım almaya yönelik tutumları: sosyal damgalanma, kendini damgalama, kendini açma, benlik saygısı ve cinsiyet değişkenlerinin rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

5. Ezgi Ekin Şahin, Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde utangaçlık: Benlik saygısı, ilişki başlatma, kendini açma, etki bırakma, duygusal destek ve çatışma yönetimi değişkenlerinin rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200

4. Altan Karataş, Mersin Üniversitesi öğrencilerinin psikolojik danışma gereksinimlerinin cinsiyet, fakülte, sınıf düzeyi ve akademik başarı değişkenlerine göre incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200

3. Müzeyyen Küçükarslan, Mersin üniversitesi öğrencilerinin romantik ilişkilere yönelik inançlarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve romantik ilişki yaşama durumu değişkenlerine göre incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 200

2. Seda Sevinç, Mersin Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin akademik, sosyal, kişisel ve kurumsal uyumlarını olumsuz etkileyen faktörlerin incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 200

1. Sinem Evin Akbay, Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: Akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 2400

6. Yeşim Uslu, Üniversite Öğrencilerinin Duygularını Değiştirebilme İnancı Ve Duygu Düzenleme Yetkinliği Arasındaki İlişkide Duygusal Yoğunluk, Duygusal Özyeterlik Ve Duygusal Deneyimin Aracı Rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

5. Mehmet Şimşek, Üniversite Öğrencilerinde Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri ile Siber Zorbalık Arasındaki İlişkide İntikam, Öfke Ruminasyonu ve Bencilliğin Rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2023, Tamamlandı. 400

4. Zeynep Demiröz Çakır, Üniversite Öğrencilerinin Karanlık Üçlü ve Dürüstlük-Alçakgönüllülük Kişilik Özellikleri ile Başkalarının Duygularını Yönetme Davranışları Arasındaki İlişkide Sosyal Ödüllendirmenin Aracı Rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2023, Tamamlandı. 400

3. Müzeyyen Soyer, Cinsiyet ve Romantik İlişki Durumuna Göre Üniversite Öğrencilerinin Üçgen Aşk Düzeyleri: Temel Kişilik Özellikleri Ve Benlik Saygısının Rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 400

2. Seda Sevinç Tuhanioğlu, Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerine Katkı Sağlayan Bireysel ve Çevresel Faktörlerin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 400

1. Aygül Tunç, Meme kanseri tanısı almış kadınların hastalık temsilleri, başa çıkma stratejileri, kaygı ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi ile psiko-sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 400

Ulusal 4500
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2020-12-06 - Devam ediyor. 1000
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, E-ISSN : 1305-5429, 2020-12-06 - Devam ediyor. 1000
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2020-12-06 - Devam ediyor. 1000
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2020-12-06 - Devam ediyor. 1000
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2020-12-06 - Devam ediyor. 0
6. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2020-12-06 - Devam ediyor. 0
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2020-12-06 - Devam ediyor. 0
8. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2020-12-06 - Devam ediyor. 0
9. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2013-11-05 - 2015-05-15. 500
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 14
1. EGE EĞİTİM DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
2. HACETTEPE EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] . 0
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2012 : 2 ] [ 2013 : 3 ] [ 2014 : 4 ] [ 2015 : 2 ] . 11
4. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 2
Ulusal 50
1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2005-05-01, Ankara, Türkiye. 50
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Detay
Seminer, : Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kapsamında 'Çalışana Destek' Uygulamaları , 2023-04-02 - 2023-04-09, Kahramanmaraş, .
Çalışma, : Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kapsamında 'Çalışana Destek' Uygulamaları , 2023-04-02 - 2023-04-09, Kahramanmaraş, .
Çalışma, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kapsamında Çalışana Destek Uygulamaları , 2023-04-02 - 2023-04-09, Hatay, .
Çalışma, : Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kapsamında 'Çalışana Destek' Uygulamaları , 2023-04-02 - 2023-04-09, Kahramanmaraş ve Hatay, .
Çalışma, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kapsamında 'Çalışana Destek' Uygulamaları , 2023-04-02 - 2023-04-09, Hatay, .
Çalışma, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kapsamında 'Çalışana Destek' Uygulamaları , 2023-04-02 - 2023-04-09, Hatay, .
Çalışma, : Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kapsamında 'Çalışana Destek' Uygulamaları , 2023-04-02 - 2023-04-09, Kahramanmaraş, .
Çalışma, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kapsamında 'Çalışana Destek' Uygulamaları , 2023-04-02 - 2023-04-09, Hatay, .
Çalışma, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kapsamında Çalışana Destek Uygulamaları , 2023-04-02 - 2023-04-09, Hatay, .
Çalışma, : Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kapsamında 'Çalışana Destek' Uygulamaları , 2023-04-02 - 2023-04-09, Hatay, .
Çalışma, : Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kapsamında 'Çalışana Destek' Uygulamaları , 2023-04-02 - 2023-04-09, Kahramanmaraş ve Hatay, .
Seminer, : Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kapsamında 'Çalışana Destek' Uygulamaları , 2023-04-02 - 2023-04-09, Kahramanmaraş, .
Çalışma, : Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kapsamında 'Çalışana Destek' Uygulamaları , 2023-04-02 - 2023-04-09, Kahramanmaraş, .
Çalıştay, Afet Sonrası Öğretmenlerin Psikososyal Destek Becerilerinin Geliştirilmesi Çalışması İçerik Geliştirme Çalıştayı , 2023-03-13 - 2023-03-17, Ankara, .
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gizir, C.; Aydın, G. Protective Factors Contributing to The Academic Resilience of Students Living in Poverty in Turkey. PROFESSİONAL SCHOOL COUNSELİNG, 2009, 13, 38-49,
10.5330/PSC.n.2010-13.38

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Gizir, C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 196-213,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Sevinç, S.; Gizir, C. Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açılarından Üniversiteye Uyumu Olumsuz Etkileyen Faktörler Mersin Üniversitesi Örneği. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 14, 1285-1308,
10.12738/estp.2014.4.2081

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 5
Küçükarslan, M.; Gizir, C. Romantik İnançlar Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 461-469,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gizir, C. Psikolojik Sağlamlık, Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler Üzerine Bir Derleme Çalışması. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2007, 3, 113-128,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 5
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Gizir, C.; Aydın, G. Protective Factors Contributing to The Academic Resilience of Students Living in Poverty in Turkey. PROFESSİONAL SCHOOL COUNSELİNG, 2009, 13, 38-49,
10.5330/PSC.n.2010-13.38

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gizir, C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 196-213,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Gizir, C. Bir Kayıp Sonrasında Zorluklar Yaşayan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Yas Danışmanlığı Modeli. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 195-213,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Gizir, C. Psikolojik Sağlamlık, Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler Üzerine Bir Derleme Çalışması. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2007, 3, 113-128,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 6
Küçükarslan, M.; Gizir, C. Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2014, 5, 148-159,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl