Prof.Dr. CEMAL ALTAN
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
01 Kasım 1967
Ev Adresi
: Fuatmorel Mah. 2847 Sk. Aydoğdu Sitesi No: 7C İç Kapi No: 14 Yenişehir / Mersin
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-534-3199155
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5312
Faks
:
+90-324-3610069
E-MAIL
:
caltan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-04-21 11:19:49
DÜZENLEME
:
2024-02-14 11:51:06
PUAN
:
16200
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
6
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KAMU YÖNETİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS KAMU YÖNETİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1994
DOÇENTLİK SİYASAL HAYAT VE KURUMLAR ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2012
Doktora Tezi

1. Türkiye’de 1973 Sonrası Genel Seçimlerinin Değişik Seçim Sistemleriyle Değerlendirilmesi: “İKTİDAR SENARYOCULUĞU” Danışman: Dr. Hasan BURAN, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. “1950’den Günümüze Türkiye’de Parlamentonun Sosyolojik Görünümü ve Değişimi” Danışman: Dr. ALİ ÖZTEKİN, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1995-07-31 - 2002-10-17
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002-10-17 - 2013-07-15
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-12-03 - Devam ediyor
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-04-20 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ EĞİTİM KOMİSYONU 2017-02-27 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-08-08 - Devam ediyor
DEKAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-07-24 - 2017-07-28
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-05-16 - 2020-05-16
DEKAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-04-04 - 2017-04-04
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-02-21 - 2020-02-21
DEKAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-01-17 - 2017-01-17
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÖÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-22 - 2018-10-22
MERKEZ MÜDÜRÜ GÖÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-22 - 2018-10-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÖÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-22 - 2018-10-22
MERKEZ MÜDÜRÜ GÖÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-22 - 2018-10-22
MÜDÜR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-06 - 2018-02-06
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-06 - 2018-02-06
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-06 - 2018-02-06
MÜDÜR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-06 - 2018-02-06
SENATO ÜYESİ 2015-02-06 - 2018-02-06
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-06 - 2018-02-06
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-06 - 2018-02-06
SENATO ÜYESİ 2015-02-06 - 2018-02-06
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-02-21 - 2017-02-21
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2001
1. ALTAN, C. 18 Nisan 1999 Genel Seçimleri Üzerine 9 Senaryo. MÜLKİYE, 2001, 25, 295-310. 0 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 100
2017
1. ALTAN, C. Gelir Düzeyi Siyasal Tercih İlişkisi: Mersin Örneği. JOURNAL OF CURRENT RESEARCHES ON BUSİNESS AND ECONOMİCS (JOCREBE), 2017, 7, 319-336. 100 + 0
doi: 10.26579/jocrebe-7.2.20

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2600
13. ALTAN, C. KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, , , -. 200 + 0
2018
12. ALTAN, C. KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 2, 1-20. 200 + 0
2017
11. ALTAN, C. Gelir Düzeyi - Siyasal Tercih İlişkisi: Mersin Örneği. JOURNAL OF CURRENT RESEARCHES ON BUSİNESS AND ECONOMİCS (JOCREBE), 2017, 7, 319-336. 200 + 0
2011
10. ALTAN, C. Altan, C., “Eğitim-Siyasal Eğilim İlişkisi:Mersin Örneği”, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 313-329 , 2011 , DOI: 1303-1279. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2011, 1303-1279, 313-329. 200 + 0
2009
9. ALTAN, C. Türkiye’de 1980-2007 Dönemi Milletvekillerinin Sosyolojik Özellikleri. AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2009, 40, 129-149. 200 + 0
8. ALTAN, C. Türkiye’de 1980-2007 Dönemi Milletvekillerinin Sosyolojik Özellikleri. AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, 2009, 40, 129-149. 200 + 0
2008
7. ALTAN, C. Türkiye’de Erken Genel Seçimleri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İİBF SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2008, 16, 142-158. 200 + 0
6. ALTAN, C. Türkiye’de Erken Genel Seçimleri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İİBF SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2008, 16, 142-158. 200 + 0
5. ALTAN, C. Altan, C., “Türkiye’de 1950-1960 Dönemi Milletvekillerin Sosyolojik Özellikleri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:22, Aralık (2008). . DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 22, 15-29. 200 + 0
2004
4. ALTAN, C. GENEL SEÇİMLER-YEREL SEÇİMLER İLİŞKİSİ (1983-2004) . ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2004, 12, 174-190. 200 + 0
2002
3. ALTAN, C. 18 NİSAN 1999 GENEL SEÇİMLERİNİN TEK ADLI-İKİ TURLU (DAR BÖLGE) SEÇİM YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2002, 2, 1-11. 200 + 0
2. ALTAN, C. 18 NİSAN 1999 GENEL SEÇİMLERİNİN TEK ADLI-İKİ TURLU (DAR BÖLGE) SEÇİM YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ . ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2002, 2, 1-11. 200 + 0
2001
1. ALTAN, C. 18 Nisan 1999 Genel Seçimleri Üzerine 9 Senaryo. MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERGİSİ, 2001, 25, 295-310. 200 + 0
Ulusal - Alan endexleri 400
2017
4. ALTAN, C. 1960-1980 DÖNEMİ PARLAMENTERLERİN SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 1, 90-99. 100 + 0
2011
3. ALTAN, C. Eğitim-Siyasal Eğilim İlişkisi:Mersin Örneği. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ,, 2011, 12, 313-319. 100 + 0
2008
2. ALTAN, C. 1950-1960 Dönemi Milletvekillerin Sosyolojik Özellikleri. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, , 15-29. 100 + 0
2004
1. ALTAN, C. GENEL SEÇİMLER-YEREL SEÇİMLER İLİŞKİSİ (1983-2004). ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2004, 12, 174-190. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. bayraktar, u.; ALTAN, C. Negotiating Political Power in Turkey, ISBN: 978--0-415-62518-0, Routledge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 199 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 0
1. ALTAN, C. Uluslararsı İlişkiler ve Türk Siyasal Partileri, ISBN: 975020168X, SEÇKİN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 412 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2006. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ALTAN, C. Siyaset Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-4350-89-6, Lisans Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 287 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2010. 0
2. ALTAN, C. Uluslararası İlişkiler ve Türk Siyasal Partileri, ISBN: 9789750201684, Seçkin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 389 Sayfa, Türkçe, , , 2006. 0
3. ALTAN, C. İttihat ve Terakkiden Günümüze Türkiye de Siyasal Partiler, ISBN: 9789944769402, Orion, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 340 Sayfa, Türkçe, , , 2010. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. ALTAN, C.; KÜÇÜK, Ü., VATANDAŞLIK VERİLMESİ DURUMUNDA SURİYELİLERİN TÜRKİYE’DEKİ SİYASAL SEÇİMLERE OLASI ETKİLERİ. KAYSEM, 2017-09-28, 2017-09-30, ELAZIĞ, Türkiye, . 200

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

3. Bireylerin Genel ve Yerel Seçimlerdeki Davranışlarını Belirleyen Faktörler, Araştırma Projesi, Proje No: , 8000 EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), Devam ediyor... 0

2. Yerel Seçimde Seçmen Eğilimlerinin Genel Seçimle Karşılaştırmalı Analizi Mersin Örneği , Araştırma Projesi, Proje No: , 15000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), Devam ediyor... 0

1. Gelir Siyasal Eğilim İlişkisi Mersin Örneği, Araştırma Projesi, Proje No: , 5000 EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2001,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2600

13. Muhsin İTAH, DEMOKRATİKLEŞME BAĞLAMINDA YEREL SİYASET VE YEREL SERMAYE İLİŞKİSİ:MERSİN ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

12. Cengiz Doğan, Kurum içi İletişim ve Çatışma Eğiliminin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

11. Kurt İnci Dürdane, Kamu’da e-İmza ve Verimlilik:Mersin Milli Eğitim Müürlüğü Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Ezgi uygur, “Uluslar arası Anlaşmalar Bağlamında Türkiye’de Katılımcı Demokrasi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Askeri Fidan, 1980 Sonrası Yapılan Yerel Seçim Sonuçları ile Genel Seçim Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Mehmet Kapusızoğlu, Gelir Durumu-Siyasal Eğilim İlişkisi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Koray Temizkan, “Ombudsmanlık ve Günümüzde Türkiye’de Uygulanabilirliği” Mersin Üniversitesi,, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Fatma Torun, “Örgütlenme Açısından Kamu-Özel Yönetim Etkileşimi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Faruk Uzel, Türkiye'de İç Güvenlik Teşkilatlarının Yeniden Yapılandırılması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Julide pehlivan, Performans Planlaması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Melahat Çamcı, Sağlık Yönetimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Serap KADEMLİ, Cumhuriyetten Bugüne Kamu Personel Yönetimi Reform Girişimleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Aybike ERDEM, “Stratejik Yönetim ve Kamu Yönetimine Uygulanabilirliği” , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl