Prof.Dr. CANDAN ÖZTÜRK

Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
candanozturk@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
candanozturk@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-11-18 15:34:47
DÜZENLEME
:
2018-03-05 13:40:19
PUAN
:
6350
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1988
TIPTA UZMANLIK MİKROBİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOÇENTLİK MİKROBİYOLOJİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2003
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3450
2015
8. Ceyhan, M.; Ozsurekci, Y.; Gürler, N.; öksüz, L.; Aydemir, S.; Ozkan, S.; Yuksekkaya, S.; Keser emiroglu, M.; Gültekin, M.; Yaman, A. Serotype distribution ofStreptococcus pneumoniaein children with invasive diseases in Turkey: 2008–2014. INFORMA UK LİMİTED, 2015, 12, 308-313. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/21645515.2015.1078952

2014
7. Vayisoğlu, Y.; özcan, C.; Horasan, E.; öztürk, C.; Ismi, O.; Görür, K. The Influence of Direct Rigid Laryngoscopy on the Nosocomial Colonization and Bacteremia. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2014, 25, 89-92. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000000429

2011
6. Ceyhan, M.; Gurler, N.; Yaman, A.; Ozturk, C.; Oksuz, L.; Ozkan, S.; Keser, M.; Salman, N.; Alhan, E.; Esel, D. Serotypes of Streptococcus pneumoniae Isolates from Children with Invasive Pneumococcal Disease in Turkey: Baseline Evaluation of the Introduction of the Pneumococcal Conjugate Vaccine Nationwide. AMERİCAN SOCİETY FOR MİCROBİOLOGY, 2011, 18, 1028-1030. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.1128/CVI.00526-10

2008
5. Nayci, A.; Atis, S.; Duce, M.; Bayindir, S.; Tamer, L.; Ozturk, C. Bronchoscopy is associated with decreased mesenteric arterial flow*. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2008, 36, 2517-2522. 400 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/CCM.0b013e318183f35b

2007
4. Ozturk, C.; Ozge, A.; Yalım, O.; Yılmaz, A.; Delıalıoglu, N.; Yıldız, C.; Tesdelen, B.; Kudıakı, C. The diagnostic role of serum inflammatory and soluble proteins on dementia subtypes: Correlation with cognitive and functional decline. BEHAVIOURAL NEUROLOGY, 2007, 18, 207-215. 750 + 0
3. Sasmaz, T.; Kurt, A.; Ozturk, C.; Bugdayci, R.; Oner, S. Rubella seroprevalence in women in the reproductive period, Mersin, Turkey. ELSEVİER BV, 2007, 25, 912-917. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2006.09.033

2006
2. Avlan, D.; Tamer, L.; Ayaz, L.; Polat, A.; öztürk, C.; özturhan, H.; çamdeviren, H.; Aksöyek, S. Effects of trapidil on renal ischemia-reperfusion injury. ELSEVİER BV, 2006, 41, 1686-1693. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2006.05.064

1. Avlan, D.; Tamer, L.; Ayaz, L.; Polat, A.; öztürk, C.; özturhan, H.; çamdeviren, H.; Aksöyek, S. Effects of trapidil on renal ischemia-reperfusion injury. ELSEVİER BV, 2006, 41, 1686-1693. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2006.05.064

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 250
2008
2. Oner, S.; Buğdaycı, R.; Kurt, A.; öztürk, C.; şaşmaz, T. Tetanus Seroprevalence Among Women 15-49 Years Old, in Mersin, Turkey. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2008, 28, 839-846. 120 + 0
1. Delialioğlu, N.; Aslan, G.; öztürk, C.; Ozturhan, H.; Sen, S.; Emekdaş, G. Detection of Entamoeba histolytica antigen in stool samples in Mersin, Turkey. JOURNAL OF PARASITOLOGY, 2008, 94, 530-532. 130 + 0
Ulusal - Yürütücü 600

6. ESBL(Genişletilmiş Spektrumlu Beta Laktamaz) Üreten Enterik Bakterilerde Fosfomisin Duyarlılığının Araştırılması, BAP, Proje No: 2019-2-TP3-3594, 17815 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

5. İmmün sistemi baskılanmış hastalarda Pneumocystis jiroveci’nin çeşitli yöntemlerle araştırılması, BAP, Proje No: 2017-1-TP3-2262, 20885 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

4. Hastane enfeksiyon etkeni olarak metisilin dirençli Staphylococcus aureus epidemiyolojisinin rep-PCR ile araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE TM (İG) 2011-7 YL, 10 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

3. Klinik örneklerden izole edilen Enterokokların tiplendirilmesi vankomisin ve yüksek düzey aminoglikozid direncinin araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE TM (SA) 2010-4 YL, 12 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100

2. Çoklu antibiyotik dirençli Gram negatif bakterilerde kolistin duyarlılığının belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-TF TBB(ÖD) 2009-1 TU, 9 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100

1. Beyin omurilik sıvısı ve orta kulak efüzyonu örneklerinden Haemophilus influenzae’nın saptanması kültür ve PCR’nin karşılaştırılması, BAP, Proje No: BAP-TF TBB(ÖD) 2007-1TU, 2 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Orak Hücre Hastalığı Olan Çocuklarda Periodontal Durum ve Sistemik Enflamasyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 113S271, 69 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. İsmet GÜLBÜKEN, Hastane enfeksiyonu etkeni olarak metisiline dirençli staphyloccoccus aureus epidemiyolojisinin rep-pzr ile araştırılması, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

1. SEBAHAT ASLAN TEK, Klinik örneklerden izole edilen enterokokların tiplendirilmesi vankomisin ve yüksek düzey aminoglikozid direncinin araştırılması, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. ÖZNUR DAĞCI, BEYİN OMURİLİK SIVISI VE ORTA KULAK EFÜZYONU ÖRNEKLERİNDEN HAEMOPHİLUS INFLUENZAE'NİN SAPTANMASI KÜLTÜR VE PRC'NİN KARŞILAŞTIRILMASI, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MİK 542 Bakteriyolojide Makale Sunumu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 1-0-1
Bahar MİK 551 Parazitolojide Tanı Yöntemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 1-2-2
Bahar MİK 634 Anaerop Bakteriler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MİK 537 Tıbbi Bakteriyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 2-2-3
Güz MİK 637 Bakteriyolojide Özel Konular Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora 2-0-2
Güz MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 551 Parazitolojide Tanı Yöntemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 1-2-2
Bahar MİK 537 Tıbbi Bakteriyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 2-2-3
Bahar MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Bahar MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Bahar MİK 643 Biyolojik Silahlar ve Biyogüve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora 1-0-1
Güz MİK 537 Tıbbi Bakteriyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 2-2-3
Güz MİK 542 Bakteriyolojide Makale Sunumu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 1-0-1
Güz MİK 657 İmmünizasyon ve Aşılar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora 2-0-2
Güz MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 637 Bakteriyolojide Özel Konular Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora 2-0-2
Bahar MİK 537 Tıbbi Bakteriyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 2-2-3
Bahar MİK 542 Bakteriyolojide Makale Sunumu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 1-0-1
Bahar MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Güz MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Güz MİK 634 Anaerop Bakteriler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora 2-0-2
Güz MİK 542 Bakteriyolojide Makale Sunumu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 1-0-1
Güz MİK 537 Tıbbi Bakteriyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 2-2-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Bahar MİK 537 Tıbbi Bakteriyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 2-2-3
Güz MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 637 BAKTERİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Güz MİK 537 TIBBİ BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-2-3
Güz MİK 637 BAKTERİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Güz MİK 634 ANAEROP BAKTERİLER Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MİK 537 TIBBİ BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 637 BAKTERİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MİK 531 TIBBİ BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-2-3
Güz MİK 526 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl