Dr. Öğr. Üyesi DÖNERCAN DÖNÜK
Birim
:
Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
E-MAIL
:
candonuk@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-26 12:11:49
DÜZENLEME
:
2022-02-22 17:19:31
PUAN
:
13417
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ADANA YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 1982
LİSANS İNGİLİZCE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Bir uzaktan hizmetiçi eğitimi uygulaması: Bağlamsal dilbilgisi öğretiminde öğretmen eğitimi ortamı Danışman: Dr. YRD. DOÇ. DR. CEM CAN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Adana , Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Eylem anlambilimi üzerine bir çalışma: İngilizce öğrenen Türk öğrencilerinde durum saptaması Danışman: Dr. YRD.DOÇ.DR. YEŞİM AKSAN, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-07-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-03-09 - 2021-01-21
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 2016-07-15 - 2019-07-15
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 900
2018
5. Donuk, D. İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA KULLANIMI: İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI İÇİN ÖRNEK BİR DERS TASARIMI (INCORPORATION OF DRAMA INTO ELT METHODOLOGY: A SAMPLE COURSE PROCEDURE FOR INITIAL TEACHER EDUCATION ). IJLA, 2018, 24, 230-239. 100 + 0
2016
4. Dönük, D. Revisiting Language Learning Through the Self: Discovery Learning in the 21st Century. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2016, 1, 66-74. 200 + 0
Publications_001.pdf

2014
3. Dönük, D.; Tezbaşaran, E. Transfer From L1 to L2: Interlanguage at Work. . ELT RESEARCH JOURNAL, 2014, 2, 3-15. 200 + 0
2. Sendan, F.; Dönük, D. A KEY TO CLASSROOM MANAGEMENT: TEACHER REFLECTION. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY , 2014, 2, 165-181. 200 + 0
2013
1. Dönük, D.; Kutlu, Ö. Effects of cartoon software on developing reading skills. JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 2013, 12, 367-373. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2018
1. DÖNÜK, D. The Incorporation of Grammar into Young Learner Classes: Focus on Form or Focus on Forms? . ELT RESEARCH JOURNAL, 2018, 7, 24-41. 100 + 0
Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 100
1. DÖNÜK, D. İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA KULLANIMI: İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI İÇİN ÖRNEK BİR DERS TASARIMI (INCORPORATION OF DRAMA INTO ELT METHODOLOGY: A SAMPLE COURSE PROCEDURE FOR INITIAL TEACHER EDUCATION ). IJLA, 2018, , -. 100 + 0
Ulusal - Diğer 165
2008
2. çakır, ö.; aksan, y.; alıcı, d.; dönük, d. İkidilli Yetişkinlerin Sesli Düşünme Yöntemi Kullanılarak Metin İşlemleme Süreçlerinin Belirlenmesi. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2008, 5, 39-79. 65 + 0
1. dönük, d. Additive enclitic suffix -da in Turkish as a cohesive device.. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL DERGİSİ,, 2008, 130, 54-67. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Dönük, D. 9th International METU Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching, ISBN: 978-605-344-388-9, Gazi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 280 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
2. DÖNÜK, D. 7th and 8th International METU Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching : Selected Papers, ISBN: 978-605-344-056-7, Gazi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 12 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2013. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 250
1. DÖNÜK, D. Orhan Özdemir’e Armağan 21. Yüzyılda Üniversitenin Toplumsal İşlevi, ISBN: 978-605-81550-6-0, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 245 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 500
1. Çekici, Y. Orhan Özdemir'e Armağan, ISBN: 9786058155060, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 256 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Özdemir, V.; Dönük, D. Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-975-482-880-1, Ankara Üniversitesi Basımevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 408 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 0
2. Dönük, D. Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-975-482-880-1, Ankara Üniversitesi Basımevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 408 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2600

12. Donuk , D., Drama-Linguistics Based Story Narration for Young Learners. FOE 2020, 2020-06-18, 2020-06-19, Floransa , İtalya, 2020. 200

11. Dönük, D., ELT Candidate Teachers’ Cognition of Grammar. Conference Proceedings. The Future of Education, 2016-06-30, 2016-07-01, Floransa, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

10. Dönük, D., A Micro-Teaching Session Procedure in Young Learner Classrooms. International Conference: The Future of Education, 2015-06-10, 2015-06-12, Floransa, İtalya, 2015. 200

9. Dönük, D., Using Call at Initial Teacher Education for Teaching Young Learners. International Conference: The Future of Education, 2014-06-12, 2014-06-13, Florence, İtalya, 2014. 200

8. Dönük, D., A Binary Model for Future Language Learning through ICT. International Conference: The Future of Education, 2012-06-07, 2012-06-08, Floransa, İtalya, 2012. 200

7. Dönük, D., Is excellence achieved through practice?: Teacher cognition and language testing. EQUALS International Conference and AGM, 2011-04-07, 2011-04-09, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2011. 200

6. Dönük, D., A distance educational tool for INSET: Moodle. Proceedings of 3rd ICT for Language Learning International Conference, 2010-11-11, 2010-11-12, floransa, İtalya, 2010. 200

5. Dönük, D.; Özkan, M., Testing oral proficiency through ICT: Game modules and Google Talk.. IODL & ICEM, International Conference and Media Days , 2010-10-06, 2010-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2010. 200

4. Sofu, H.; Dönük, D., Türkçe biçimbilimsel-sözdizimsel yapıların edinimi: Sözdizimi ve anlambilim arayüzü. 3.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2010-07-01, 2011-07-03, İzmir, Türkiye, 2010. 200

3. Dönük, D.; Özkan, M., Testing language through ICT game modules. Proceedings of 6th International ELT Research Conference: Currents Trends in SLA Research and Language Teaching , 2010-05-14, 2010-05-16, İzmir, Türkiye, 2010. 200

2. Dönük, D.; Kutlu, Ö.; Özölmez, S., Convert blogging to glogging.. 10th International Education Technology and Conference, 2010-04-26, 2010-04-28, istanbul, Türkiye, 2010. 200

1. Dönük, D.; Özdemir, V., Spots, camera, action! Learner on the stage for evaluation.. IATEFL TEA SIG Recent Approaches to Teaching and Assessing Speaking , 2009-10-23, 2009-10-24, Famagusta, Kıbrıs Rum Kesimi, 2009. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Dönük, D.; Kutlu, Ö.; Özölmez, S., A breakthrough in language teaching. 6 th International ELT Research Conference: Currents Trends in SLA Research and Language Teaching, 2010-05-14, 2010-05-16, İzmir, Türkiye, 2010. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 1700

11. DÖNÜK, D., A Retrospective Research on the Place of Grammar for the Future of Language Education . Future of Education 2022, 2022-06-30, , , İtalya, . 100

10. DÖNÜK, D., A Futuristic Research on the Teacher Cognition in Language Testing. Future of Education 2021, 2021-07-01, , , İtalya, . 100

9. Donuk, D., Using Digital Children’s Literature in Young Learner Classrooms. FOE 2019, 2019-06-27, 2019-06-28, Floransa, İtalya, 2019. 100

8. Dönük, D., Using Children’s Literature for the Acquisition of Lexico-Grammar In Young Learner Classrooms. International Conference: The Future of Education, 2018-06-28, 2018-07-29, Floransa, İtalya, 2018. 100

7. Dönük, D., GRAMMAR, GRAMMAR WHERE HAVE YOU BEEN?. EJER 2018, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 100

6. Dönük, D., Leaping Backward to Critical Thinking: Authentic Material Design for Young Learners . CUELT 2018, 2018-04-05, 2018-04-07, Adana, Türkiye, 2018. 100

5. Ozdemir, V.; Donuk, D., The Impressions of English Language Teacher Candidates on the Current Teaching Practice . CUELT 2018, 2018-04-05, 2018-04-07, Adana, Türkiye, 2018. 100

4. Dönük, D., The Use of Drama in Language Teaching. 3rd CUELT Conference, 2017-04-20, 2017-04-21, Adana, Türkiye, 2017. 100

3. Dönük, D., Revisiting language learning through the self: discovery learning in the 21st century. SILL Conference, 2015-09-17, 2015-09-19, Mersin, Türkiye, 2015. 100

2. Dönük, D., Grammar Incorporation into Young Learner Classes: Focus-on-Form or Focus-On-Forms?. 12th METU ELT Convention, 2015-05-25, 2015-05-26, Ankara, Türkiye, 2015. 100

1. Dönük, D., A Cross-Linguistic Approach to Eradicate Interlanguage Errors. ICFSLA 2014, 2014-05-22, 2014-05-24, Szczyrk, Polonya, 2014. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Dönük, D.; Özdemir, V., Sözlü iletişim becerileri dersi uygulamalarında yeni bir model: etkinlik ve içerik tabanlı, teknoloji destekli öğretimi. Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Bölümleri ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretimindeki Sorunları Kurultayı , 2008-05-07, 2008-05-09, Muğla, Türkiye, 2008. 100

1. Dönük, D., Anlambilim sözdizimi arayüzü ve okuma becerileri dersi uygulamaları. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 2007-11-22, 2007-11-23, Ankara, Türkiye, 2008. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Dönük, D.; Çakmak, F., Birleşik eylemler sözlükçesi: Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hızlı başvuru. XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı , 2008-05-08, 2008-05-09, Van, Türkiye, 2008. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. HELEN ÖZBAŞOĞLU, ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL KAYGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. DİLEK - TONGA, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE EDEBİYAT GRUPLARI YÖNTEMİNİN ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası 0
1. MDPI, SPECIAL ISSUE "THE FUTURE OF EDUCATION—FOE 2020" , KONUK EDITOR, 2020-10-30 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 52
1. INTERNATIONAL CONFERENCE: THE FUTURE OF EDUCATION , [ 2014 : 1 ] . 0
2. CUELT CONFERENCE , [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 8
3. IJLA , [ 2017 : 10 ] . 40
4. INNOVATION IN LANGUAGE LEARNING INTERNATIONAL CONFERENCE , [ 2018 : 1 ] . 0
5. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIAN EDUCATION AND CULTURE , [ 2018 : 1 ] . 0
6. SPECIAL ISSUE "THE FUTURE OF EDUCATION—FOE 2020" , [ 2020 : 2 ] . 0
7. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İDE101 Contextual Grammar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İÖA301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE309 Lınguıstıcs and Language Teach Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE301 Teachıng Englısh To Young Lear Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İÖS001 İngilizce Öğretiminde Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE405 School Experıence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İÖS001 İngilizce Öğretiminde Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz YTÖ 519 Sözcük Bilgisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE102 Contextual Grammar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE302 Teachıng Englısh To Young Lear Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE402 Englısh Language Testıng and E Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE402 Englısh Language Testıng and E Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE302 Teachıng Englısh To Young Lear Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE104 Advanced Readıng and Wrıtıng I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz İDE301 Teachıng Englısh To Young Lear Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE405 School Experıence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İÖS001 İngilizce Öğretiminde Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE309 Lınguıstıcs and Language Teach Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE301 Teachıng Englısh To Young Lear Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE101 Contextual Grammar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İÖS001 İngilizce Öğretiminde Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE309 Lınguıstıcs and Language Teach Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE402 Englısh Language Testıng and E Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE102 Contextual Grammar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE302 Teachıng Englısh To Young Lear Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE302 Teachıng Englısh To Young Lear Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE402 Englısh Language Testıng and E Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İEP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dal 4-0-4
Bahar YTÖ 514 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz İDE101 Contextual Grammar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE301 Teachıng Englısh To Young Lear Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE301 Teachıng Englısh To Young Lear Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE309 Lınguıstıcs and Language Teach Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE309 Lınguıstıcs and Language Teach Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İEP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dal 4-0-0
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE102 Contextual Grammar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE102 Contextual Grammar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE302 Teachıng Englısh To Young Lear Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE302 Teachıng Englısh To Young Lear Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE402 Englısh Language Testıng and E Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE402 Englısh Language Testıng and E Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İEP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dal 4-0-0
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz İDE301 Teachıng Englısh To Young Lear Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE405 School Experıence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE101 Contextual Grammar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE101 Contextual Grammar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE301 Teachıng Englısh To Young Lear Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE309 Lınguıstıcs and Language Teach Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE309 Lınguıstıcs and Language Teach Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İEP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dal 4-0-0
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İEP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dal 4-0-0
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE301 Çocuklara Yab. Dil Öğret. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE301 Çocuklara Yab. Dil Öğret. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE303 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğrenimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İEP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dal 4-0-0
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-6-5
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İEP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dal 4-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz İDE301 Çocuklara Yab. Dil Öğret. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğrenimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE301 Çocuklara Yab. Dil Öğret. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar İDE302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-2-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz İDE301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğrenimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz İDE301 Çocuklara Yab. Dil Öğret. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Güz İDE301 Çocuklara Yab. Dil Öğret. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE102 Bağlamsal Dilbilgisi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE102 Bağlamsal Dilbilgisi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE310 Bilgisayar Destekli Yab. Dil E Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar İDE310 Bilgisayar Destekli Yabancı Di Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE102 Bağlamsal Dilbilgisi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE102 Bağlamsal Dilbilgisi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE403 Dil Öğretiminde Yeni Eğilimler Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE403 Dil Öğretimn Yeni Eğilimler ( Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-4-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE301 Çocuklara Yab. Dil Öğret. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Güz İDE101 Bağlamsal Dilbilgisi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE101 Bağlamsal Dilbilgisi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE407 Akademik Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE407 Akademik Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE310 Bilgisayar Destekli Yabancı Di Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Bahar İDE310 Bilgisayar Destekli Yab. Dil E Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE102 Bağlamsal Dilbilgisi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE102 Bağlamsal Dilbilgisi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-6-5
Güz İDE101 Bağlamsal Dilbilgisi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-4-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-0-1
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE101 Bağlamsal Dilbilgisi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE301 Çocuklara Yab. Dil Öğret. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE402 Yab. Dil. Öğr. Ölç. ve Değ. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE102 Bağlamsal Dilbilgisi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE402 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE102 Bağlamsal Dilbilgisi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-6-5
Güz İDE209 Anlatım Becerileri * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE101 Bağlamsal Dilbilgisi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-4-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğrenimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE101 Bağlamsal Dilbilgisi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE102 Bağlamsal Dilbilgisi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE102 Bağlamsal Dilbilgisi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE101 Bağlamsal Dilbilgisi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-0-1
Güz İDE101 Bağlamsal Dilbilgisi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-0-1
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl