Prof.Dr. CEMİLE ÇELİK

Birim
:
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilimdalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamali Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu Erdemli Kampüsü 33740 Erdemli/ Mersin
Telefon
:
+90-324-5156074
Dahili
:
111
OLUŞTURMA
:
2015-05-29 15:26:39
DÜZENLEME
:
2020-12-28 15:21:54
PUAN
:
29573
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1994
DOKTORA İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2001
Doktora Tezi

1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesi ( AUDIT) ve Örgütsel Etkinlik İlişkisi 500 Büyük Firma Üzerinde Bir Çalışma Danışman: Dr. Ünal Ay, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2001.

Yüksek Lisans Tezi

1. Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ve İktisat Mezunlarının Kariyer Gelişimi : 1982-1992 Danışman: Dr. Ünal Ay, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002-10-07 - 2011-12-20
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-12-20 - 2015-08-25
PROF.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-08-26 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-12-22 - 2017-12-22
SENATO ÜYESİ 2014-12-22 - 2017-12-22
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-12-22 - 2017-12-22
MÜDÜR ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-12-22 - 2017-12-22
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-04-01 - 2017-04-01
BÖLÜM BAŞKANI ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-04-01 - 2017-04-01
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-04-01 - 2017-04-01
ANABİLİM DALI BAŞKANI ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-04-01 - 2017-04-01
BÖLÜM BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-01-25 - 2017-01-25
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-01-25 - 2017-01-25
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-07-09 - 2015-07-09
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2013
1. Karadal, H.; Çelik, C.; Saygın, M. Corporate Values on Strategic Planning Process: A Research about the Universities in Turkey. ELSEVİER BV, 2013, 99, 762-770. 1000 + 1
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.548

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2009
1. Çelik, C. Perceptions of University Students on Academic Honesty as Related to Gender, University Type and Major in Turkey. THE JOURNAL OF AMERİCAN ACADEMY OF BUSİNESS, 2009, 14, 00-00. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2170
2015
11. Çelik, C.; Koşar, A. Örgüt Kültürü ve İşyerinde Dışlanma Arasındaki İlişki: Mersin Üniversitesi Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 24, 47-62. 200 + 0
2014
10. İbicioğlu, H.; Çelik, C.; Atılgan, K. Kişisel Markalama Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bireylerin Kariyer İlgisi Düzeyleri Bakımından Farklılıklarının İncelenmesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 19, 1-16. 200 + 0
2013
9. Özdevecioğlu, M.; Çelik, C.; Akın, M.; Balcı, F. Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıklarına Yöneticilerin Cinsiyet Değişkeninin Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 5, 5-17. 170 + 0
2010
8. Çiçek, E.; Çelik, C. Kobi'lerde Bilgi Teknolojileri Kullanımına Yönelik Yöneticilerin Bakış Açıları: Mersin İlinde Bir Araştırma. SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2010, 13, 577-597. 200 + 0
2009
7. Çelik, C.; Yurdakul, M. Hastane Yöneticilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Alan Araştırması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2009, 18, 95-108. 200 + 0
6. Özdevecioğlu, M.; Çelik, C. Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2009, 23, 95-111. 200 + 1
2008
5. Çelik, C.; Sünbül, Ö. Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü: Mersin İlinde Bir Alan Araştırması. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2008, 13, 49-66. 200 + 1
2007
4. Çelik, C.; Karadal, H. Kobi'lerin Sorunları ve Çözüm Stratejilerinin Algılanan Performans Üzerine Etkileri: Aksaray ve Mersin Örneği. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2007, 16, 119-138. 200 + 24
2002
3. Ay, Ü.; Çelik, C. Sanayi ve İşadamları Dernek Üyelerinin İşletme Sosyal Sorumluluğuna İlişkin Algılamaları: Cukurova Bölgesinde Bir Araştırma. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2002, 2, 66-87. 200 + 0
2. Çelik, C.; Özdevecioğlu, M. Otel İşletmelerinin Ekonomik Krizden Etkilenme Düzeyleri ve Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Politikaya İlişkin Bir Araştırma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2002, 9, 56-74. 200 + 1
2001
1. Çelik, C. İnsan Kaynakları Yönetiminde Audit ve Örgüt Performansına Katkısı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2001, 8, 54-69. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000000923/0

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. ÇELİK, C.; SAYGIN, M. Current Approaches in Social Sciences, ISBN: 978-3-631-66608-1, Peter Lang GmbH, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 10 Sayfa, İngilizce, Frankfurt, Almanya, 2015. 125
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 12500
1. Çelik, C. İşyerinde Fiziksel Saldırı (Bullying), ISBN: 978-605-397-045-3, Nobel Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 146 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2009. 500
http://www.nobelkitabevi.com.tr/sosyal-bilimler/7114-Isyerinde-Fiziksel-Saldiri--Bullying-.html
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 12500
1. Çelik, C. Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular, ISBN: 9786055543792, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 645 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 2750
2. ÇELİK, C. İş ve Meslek Danışmanlığı, ISBN: 978-975-92450-1-6, Altan Özyurt Matbaacılık Ltd.Şti., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 8 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 250
3. Çelik, C. Örgütsel Davranışta Seçme Konular (organizasyonların karanlık yönleri ve verimlilik azaltıcı davranışlar), ISBN: 6055983116, İlke Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 300 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 0
4. Çelik, C. Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, ISBN: 9789750200700, Seçkin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 467 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2005. 5000
5. Çelik, C. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, ISBN: 978 - 605 - 377 - 424 - 2, Beta Yayım Dağıtım A.Ş., Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 500, 27 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 250
6. Çelik, C. İşletmecilikte Güncel Konular, ISBN: 978-605-5431-77-8, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 29 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2011. 3750
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 12500
1. Özcan, D.; ÇELİK, C. Kariyer, ISBN: 978-605-7557-79-7, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 319 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
2. KARADAL, H.; ÇELİK, C. Farklı Boyutlarıyla Kadın Girişimcilik, ISBN: 978-605-4266-66-1, Veritasakademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 239 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 0
3. Mavi, G.; ÇELİK, C. Kariyer, ISBN: 978-605-7557-79-7, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 319 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

7. Çelik, C.; Kaya, G., A Research on the Relationship Between Social Media Dependence and Internet Usage Purposes. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 2018-11-09, 2018-11-11, Nevşehir, Türkiye, 2018. 200

6. Mavi Doğru, G.; Çelik, C., Search of External Stakeholders' Opinions and Attitudes Towards the University: The Case of Erdemli. International Erdemli Symposium, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

5. Karadal, H.; Çelik, C.; Özdevecioğlu, M., The Influence of Perceived Organizational Justice On Social Loafing: The Mediating Role of Employees’ Self Control. The International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, 2012-04-23, 2012-04-25, Warsaw, Polonya, 2012. 200

4. Vural, İ.; Özdevecioğlu, M.; Çelik, C., The Effects of Marketing Performance on Firms’ Innovation Performance: A Research in Turkey. The International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, 2009-01-28, 2009-01-30, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 2009. 200

3. Çelik, C., Innovation Oriented Organizational Culture: A Field Study on SMEs in Mersin-Turkey. 4th International Strategic Management Conference, 2008-06-19, 2008-06-21, Sarajevo, Bosna Hersek, 2008. 200

2. Çelik, C., Relationship of Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Field Study of Tax Office Employees. First International Conference on Management and Economics ICME, 2008-03-28, 2008-03-29, Tirana, Arnavutluk, 2008. 200

1. Ay, Ü.; Çelik, C., Perceptions of Business Students About Business Social Responsibility. 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey, 2003-09-17, 2003-09-19, Ankara, Türkiye, 2003. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. Çelik, C.; Yılmaz, N., Women's Entrepreneurship In The Managerial Ethics: Applied Research in Mersin Province . International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 2018-04-27, 2018-04-29, Lefkoşa, KKTC, 2018. 100

1. Mavi Doğru, G.; Çelik, C., Stakeholder Opinions in Brand City Formation: The Case of Erdemli. International Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 2018-04-27, 2018-04-29, Lefkoşa, KKTC, 2018. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 700

7. Çelik, C.; Saygın, M.; Yılmaz, N., KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE İFŞA (WHISTLEBLOWING): MERSİN İLİNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 100

6. Çelik, C.; Saygın, M.; Yılmaz, N., Türkiye'deki Beşeri Sermaye Çalışmalarının İçerik Analizi. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, Aksaray, Türkiye, 2015. 100

5. Beyazgül, M.; Çelik, C., Psikolojik Sermaye ve Performans Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma. 20.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2012-05-24, 2012-05-26, İzmir, Türkiye, 2012. 100

4. Çamlık, M.; Çelik, C., Warwick-Edinburg Mental Sağlık Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. 11.İşletmecilik Kongresi, 2012-05-10, 2012-05-12, Konya, Türkiye, 2012. 100

3. Çelik, C., Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Ahlakına İlişkin Tutumları: Mersin İlinde Bir Araştırma. II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, 2006-10-18, 2006-10-20, Ankara, Türkiye, 2006. 100

2. Ay, Ü.; Çelik, C., Çalışanların Örgüt ve Yönetsel uygulamalar İle İlgili Algılamaları. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2003-05-22, 2003-05-24, Afyon, Türkiye, 2003. 100

1. Çelik, C.; Özdevecioğlu, M., Kadın Girişimcilerin Demografik Özellikleri ve Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Nevşehir İlinde Bir Araştırma. I.Orta Anadolu Kongresi, 2001-10-18, 2001-10-21, Nevşehir, Türkiye, 2001. 100

Ulusal - Yürütücü 100

1. Uygulamalı Teknoloji Yüksekokulu Bilişim Laboratuvarı Altyapısının Geliştirilmesi, BAP, Proje No: 2022-2-AP5-4710, 148570 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1600

8. Gamze Mavi, Teknoloji Kabul Modelinin Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Gamze Kaya, Sosyal Medya Bağımlılığı ile İnternet Kullanımı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

6. Nihal YILMAZ, Kadın Girişimciliğinde Yönetsel Etik Değerler ve İfşa (Wistleblowing): Mersin İlinde Uygulamalı Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Sevgi Demir, Örgütsel Hafıza ve Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Nabi Koç, İşletmelerde Bilgi Güvenliği İçin Web Tabanlı Bir Uygulamanın Geliştirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

3. Alaiddin Koşar, Örgüt Kültürü ve İşyerinde Dışlanma Arasındaki İlişkinin Mersin Üniversitesi'nde Çalışanlar Üzerinde İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

2. Mehmet Beyazgül, Çalışanların Performansında Psikolojik Sermayenin Etkisinin İncelenmesi: Mersin İli Lojistik Sektöründe Faaliyette Bulunan Büyük Ölçekli İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

1. Mehpare Çamlık, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Çalışanların Mental Sağlığı Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200

Uluslararası
1. Alexander Technologial Educational Institute of Thessaloniki , 2015-04-20 - 2015-04-24, Thessaloniki, Yunanistan.
Uluslararası
1. http://www.teithe.gr/index_en.html , 2015-04-20 - 2015-04-24, Selanik, Yunanistan.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BTS423 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz BST101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilişim Sistemleri ve Teknoloj 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY399 Yenilikçilik ve Yaratıcılık Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz BTS419 Endüstriyel Psikoloji Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY549 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTS360 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-1-4
Bahar İBY318 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-1-4
Bahar İBY318 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-1-4
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY312 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar UKÇA 516 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar KÇA 520 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar İBY562 Elektronik İnsan Kaynakları Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY560 Bilgi Yönetim Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS423 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz BTS419 Endüstriyel Psikoloji Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz İBY399 Yenilikçilik ve Yaratıcılık Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY399 Yenilikçilik ve Yaratıcılık Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY549 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY 531 Girişimcilik ve Yenilikçilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTS334 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Bahar İBY312 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY318 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-1-4
Bahar İBY318 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-1-4
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar UKÇA 516 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar KÇA 520 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz İBY321 Girişimcilik ve Yenilikcilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY321 Girişimcilik ve Yenilikcilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 2-0-2
Güz İBY 101 İşletme Bilimine Giriş 1 Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz BTS419 Endüstriyel Psikoloji Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz İBY 531 Girişimcilik ve Yenilikçilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY410 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-1-4
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Bahar İBY 112 Davranış Bilimlerine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BTS430 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-1-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar UKÇA 516 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KÇA 520 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar İBY 506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY221 Girişimcilik ve Yenilikçilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 2-0-2
Güz İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz UKÇA 529 Kadın Girişimciliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BTS430 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-1-4
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY410 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-1-4
Bahar İBY 506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar UKÇA 516 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar KÇA 520 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar SKP240 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İŞL 617 Liderlik Kuram ve Araştırmalar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz UKÇA 529 Kadın Girişimciliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz İBY 531 Girişimcilik ve Yenilikçilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz YNO201 Yönetim ve Organizasyon Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 3-0-3
Güz YNO201 Yönetim ve Organizasyon Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY376 Girişimcilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY410 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-1-4
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar UKÇA 516 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar MUH416 Stratejik Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar İŞL280 Mesleki Çalışma ve Seminer Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar İŞL294 Stratejik Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BAN296 Stratejik Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Bahar BP288 Stratejik Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Bahar İŞL294 Stratejik Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar BAN296 Stratejik Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar SKP240 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz UKÇA-529 Kadın Girişimciliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-0-3
Güz YNO201 Yönetim ve Organizasyon Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 3-0-3
Güz İŞL125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz İŞL125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY376 Girişimcilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY-506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( 2. 1-1-2
Bahar İŞL280 Mesleki Çalışma ve Seminer Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1-1-2
Bahar SKP242 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Bahar İŞL282 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-2-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 531 Girişimcilik ve Yenilikçilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY-506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz MUH125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 3-1-4
Güz SKP235 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-0-3
Güz MUH123 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY376 Girişimcilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY-506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar SKP242 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Bahar İŞL282 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-2-3
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar İŞL280 Mesleki Çalışma ve Seminer Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1-1-2
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( 2. 1-1-2
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY479 Girişimcilik ve Liderlik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz SKP235 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-0-3
Güz MUH123 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz MUH125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 3-1-4
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar SKİP242 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Bahar İŞL278 Girişimcilik ve Küç. İşl. Yöne Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL278 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar İŞL280 Mesleki Çalışma ve Seminer Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1-1-2
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( 2. 1-1-2
Bahar BP270 Kalite Güvencesi ve Standartla Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz SKİP235 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Güz MUH125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 3-1-4
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-0-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz MUH123 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz İŞL125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL278 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar İŞL280 Mesleki Çalışma ve Seminer Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar SKİP242 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1-1-2
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar İŞL278 Girişimcilik ve Küç. İşl. Yöne Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( 2. 1-1-2
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz MUH125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 3-1-4
Güz MUH123 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz İŞL125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz BAN259 Girişimcilik Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( 2. 1-1-2
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar İŞL278 Girişimcilik ve Küç. İşl. Yöne Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL278 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1-1-2
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar İŞL280 Mesleki Çalışma ve Seminer Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz MUH125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 3-1-4
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz BAN259 Girişimcilik Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-0-3
Güz MUH125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl