Doç.Dr. CENK AKAY
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
18 Şubat 1977
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2555
E-MAIL
:
cenkakay35@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
cenkakay35@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-10-23 05:51:19
DÜZENLEME
:
2024-01-15 14:15:56
PUAN
:
39841
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, ÜDS, 81,250
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Andragojik temellere dayalı kolaylaştırılmış okuma-yazma eğitimi (KOYE) / Danışman: Dr. EMEL ÜLTANIR, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2010.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Ortaöğretim İngilizce dersinde okuma ve yazma becerilerinin kazandırılmasında oluşturmacılık (constructivism) temelli sosyal etkileşim modelinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi Danışman: Dr. BAKİ HAZER, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ZONGULDAK, Türkiye, 2005.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ 2015-04-21 - Devam ediyor
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ 2015-04-21 - Devam ediyor
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ 2015-04-21 - Devam ediyor
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ 2015-04-21 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
3. KARAKUŞ, İ.; AKAY, C. Adaptation Scale of International Students to Higher Education:Validity and Reliability Study Adaptation Scale of Higher Education. THE JOURNAL OF HİGHER EDUCATİON AND SCİENCE, 2020, 10, 504-515. 0 + 0
https://doi.org/10.5961/jhes.2020.410

2018
2. Gülle, A.; UZUN, N.; AKAY, C. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra PerformansıDereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin GenellenebilirlikKuramı İle İncelenmesi. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2018, 17, 1463-1475. 0 + 0
10.17051/ilkonline.2018.466366

1. AKAY, C.; UZUN, N. Yabancı Dil Olarak Türkçe’nin Öğrenme Sürecinde Dil Becerileri Açısından Duyulan Kaygı. TURKİSH STUDİES EĞİTİM BİLİMLERİ, 2018, 13, 1-20. 0 + 0
DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14062

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6000
2022
6. CİN, A.; ÖZKALE, U.; AKAY, C. University Students’ Opinions about Mobile Learning: A Qualitative Meta-Synthesis by ENTREQ Statement (2000-2020). CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION, 2022, 24, 297-342. 1000 + 0
10.15516/cje.v24i1.4193

2021
5. Gülle, A.; AKAY, C.; UZUN, N. Zoltán Kodály gives a hand to secondary school students in recorder performance and attitudes toward music in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF MUSİC EDUCATİON, 2021, 39, 477-491. 1000 + 0
10.1177/02557614211005904

4. AKAY, C.; KANADLI, S. THE EFFECT OF REACT STRATEGY ON ACHIEVEMENT IN SCIENCE EDUCATION: A MIXED RESEARCH SYNTHESIS. JOURNAL OF BALTİC SCİENCE EDUCATİON, 2021, 20, -. 1000 + 0
10.33225/jbse/21.20.868

2020
3. KARATEPE, R.; AKAY, C. The study of the relationship between 21st-century learner skills, individual innovativeness and epistemological beliefs of teacher candidates by structural equation modelling. SOUTH AFRİCAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2020, 40, 1-15. 1000 + 0
10.15700/saje.v40ns2a1795

2019
2. KANADLI, S.; AKAY, C. An Investigation of the Schommers’ Epistemological Beliefs Model in Terms of Gender and Academic Success: A Meta-Analysis. EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, 2019, 44, 389-411. 1000 + 0
10.15390/EB.2019.7992

2018
1. AKAY, C. Digital Drama Versus Digital Story: Do They Really Matter on Pre-Service EFL Teachers’ Attitudes on Instructional Technologies and Material Developing Skills. CROATİAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2018, 20, 431-462. 1000 + 0
https://doi.org/10.15516/cje.v20i2.2636

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2017
3. AKYILDIZ SARIBAŞ, İ.; AKAY, C. ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARI: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI . JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 5, 157-175. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7031

Publications_004.pdf

2. İŞYAR, Ö.; AKAY, C. The Use of "Drama in Education" in Primary Schools from the Viewpoint of the Classroom Teachers: A Mixed Method Research, Journal Of Education and Practice. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE, 2017, 9, 0-1. 200 + 0
http://iiste.org/Journals/index.php/JEP/issue/archive?issuesPage=8#issues

Publications_016.pdf

2015
1. YALÇIN İNCİK, E.; AKAY, C. Mersin Üniversitesi Öğretmen Adaylarının Fatih Projesine İlişkin Görüşleri. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2015, 7, 142-154. 200 + 0
http://www.iojes.net//article/abstract.aspx?ID=1556

Publications_003.pdf

Uluslararası - Diğer 1300
2023
14. KARATEPE, R.; AKAY, C. Ortaöğretim Öğrencileri İçin Anahtar Yetkinlikler Envanteri Geliştirme Çalışması. ASOS YAYİNEVİ, 2023, 9, 1-37. 100 + 0
10.29228/kesit.67736

2022
13. Doğrul, H.; Gülle, A.; AKAY, C. Türkiye’de Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimine Yönelik İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması (2011-2020). KESİT AKADEMİ, 2022, 8, 157-180. 100 + 0
10.29228/kesit.54915

12. SALMAN, M.; AKAY, C. Examining The Effect of Web 2.0 Tools on The Foreign Language Vocabulary Learning Strategies and Success of 8th Grade Students: A Mixed Method Study. AKDENİZ UNIVERSITY EDUCATIONE, 2022, 1, 362-388. 100 + 0
2021
11. UZUN, N.; AKAY, C. ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL MATERYAL OLUŞTURABİLME ÖZ-YETERLİLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. KESİT AKADEMİ, 2021, 7, 740-754. 100 + 0
10.29228/kesit.48166

10. CİN, A.; AKAY, C. Türkiye, Kanada ve Güney Kore Ortaokul Ana Dili Öğretim Programı Okuma Becerisi Kazanımlarının İncelenmesi: Karşılaştırmalı Eğitim Çalışması. TURKİSH STUDİES-EDUCATİONAL SCİENCES, 2021, 16, 155-177. 100 + 0
10.47423/TurkishStudies.46192

9. Baykal, T.; AKAY, C. Problems Encountered In Adult Education In Turkey: A Meta-Synthesis Study (2004-2020). THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2021, 14, 95-112. 100 + 0
10.29228/JASSS.52448

2020
8. UZUN, N.; AKAY, C.; KARATEPE, R. THE MEDIATION ROLE OF PRE-SERVICE TEACHERS’ TECHNOLOGY PERCEPTIONS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFESSIONAL INTEREST, PROFESSIONAL APTITUDE, AND CONSTRUCTING KNOWLEDGE. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİON SCİENCE, 2020, 25, 158-177. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.48192

7. ÖZER, S.; AKAY, C. EXAMINING THE ACADEMIC PROCRASTINATION AND ALIENATION LEVELS OF PRE-SERVICE TEACHERS. JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), 2020, 7, 3528-3542. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2186

2019
6. Özsırkıntı, D.; AKAY, C. The Effectiveness of Pilot In-Service Training Program Developed on InclusivePractices for Preschool Teachers. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2019, , 17-33. 100 + 0
10.9761/JASSS8018

5. Anlamış, Z.; AKAY, C. On high school students’ English vocabulary learning and material motivation:Mobile phone assisted videos. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2019, 5, 341-361. 100 + 0
https://doi.org/10.24289/ijsser.598020

4. Gülle, A.; AKAY, C. ANALYZING THE PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ MUSIC EDUCATION SELFEFFICACY AND THEIR WRITTEN–VISUAL METAPHORS. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2019, 12, 1043-1057. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3117

3. Doğrul, H.; AKAY, C. Comparison Between Syrian And Turkish Parents’Opinions And Expectations About Pre-School Education. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2019, 6, 119-139. 100 + 0
10.16990/SOBIDER.4940

2015
2. VOLKAN, P.; CENK, A. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2015, 10, 125-138. 0 + 0
http://www.newwsa.com/makale_detay.asp?d=2&makale_detay_id=4492&dergi_id=2&sayi_id=481

Publications_005.pdf

2010
1. ÜLTANIR, Y.; AKAY, C. MEB Hizmet-içi Eğiticilerinin Eğitim Uygulamalarının Oluşturmacılık ve Doğrudan Öğretim Modeline Göre Yorumlanması. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 5, 584-595. 100 + 0
http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-2105-1-4.pdf

Publications_013.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 200
2021
2. ÇAY, T.; AKAY, C. CELTA Course from the Perspective of EFL Instructors: A Case Study. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 280-296. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.04.392

2017
1. YALÇIN İNCİK, E.; AKAY, C. A Comprehensive Analysis on Technopedagogical Education Competency and Technology Perception of Pre-service Teachers: Relation, Levels and Views,. CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, 8, 232-248. 100 + 0
http://www.cedtech.net/

Publications_015.pdf

Uluslararası - publications.sections.46 100
2015
1. PAN, V.; AKAY, C. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2015, 10, 125-138. 100 + 0
10.12739

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 1100
2023
11. ÖZER, S.; AKAY, C. MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING OF STUDENTS: A QUALITATIVE META-SYNTHESIS BY ENTREQ STATEMENT. JOURNAL ON SCHOOL EDUCATİONAL TECHNOLOGY (JSCH), 2023, 18, 38-49. 100 + 0
10. UZUN, N.; AKTAŞ, M.; AKAY, C. MEASUREMENT AND EVALUATION CHALLENGES IN DISTANCE EDUCATION: SYSTEMATIC REVIEW AND QUALITATIVE META-SYNTHESIS. JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2023, 19, 1-23. 100 + 0
9. SHAFIULLAH, S.; AKAY, C. Challenges of visually impaired university students in education: A meta-synthesis study. JOURNAL ON EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2023, 16, 46-60. 100 + 0
10.26634/jpsy.16.3.18945

8. İNCİMAN ÇELİK, T.; AKAY, C.; KANADLI, S. REVISITING FLIPPED CLASS MODEL EFFECTIVENESS ON LEARNING PERFORMANCE: A META-ANALYSIS OF META ANALYSES. JOURNAL ON SCHOOL EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2023, 19, 23-40. 100 + 0
2022
7. AKAY, C. DEMOTIVATING FACTORS EXPERIENCED BY TEACHER EDUCATORS IN SYNCHRONOUS DISTANCE EDUCATION: A HERMENEUTIC PHENOMENOLOGY RESEARCH. JOURNAL ON EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2022, 16, 25-37. 100 + 0
6. İNCİMAN ÇELİK, T.; AKAY, C. USING CODE SWITCHING AND L1 BY TEACHERS: A QUALITATIVE META SYNTHESIS BY ENTREQ STATEMENT (1999-2021). JOURNAL ON ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG (JELT), 2022, 12, 44-60. 100 + 0
2019
5. Haidari, S.; YELKEN, T.; AKAY, C. Technology-enhanced Self-directed Language LearningBehaviors of EFL Student Teachers. CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2019, 10, 229-245. 100 + 0
10.30935/cet.590003

2018
4. Uygur, M.; YELKEN, T.; AKAY, C. Analyzing the Views of Pre-Service Teachers on the Use of AugmentedReality Applications in Education. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH (EU-JER), 2018, 7, 849-860. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5539/elt.v10n8p107

Publications_018.pdf

2017
3. Akay, C. Turkish High School Students’ English Demotivation and Their Seeking for Remotivation: A Mixed Method Research. CANADİAN CENTER OF SCİENCE AND EDUCATİON, 2017, 10, 107-107. 100 + 3
http://dx.doi.org/10.5539/elt.v10n8p107

Publications_020.pdf

2. AKAY, C. Turkish Jewelry Technology Pre-Service Teachers’ TPCK Integration Through Ob-Video Materials: A Pedagogical Action Research. EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİON, 2017, 6, 196-209. 100 + 0
10.13187/ejced.2017.2.196

1. YALÇIN İNCİK, E.; AKAY, C. A Comprehensive Analysis on Technopedagogical EducationCompetency and Technology Perception of Pre-serviceTeachers: Relation, Levels and Views. CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, 8, 232-248. 100 + 0
Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 200
2023
2. KARATEPE, R.; AKAY, C. An Examination of High School Students’ Key Competences Skills. BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, , 649-681. 100 + 0
2020
1. AKAY, C. IN-SERVICE TEACHERS’ RESISTANCE TO TECHNOLOGY:A QUALITATIVE META-SYNTHESIS BY ENTREQ STATEMENT (1998-2018). INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2020, 5, 924-944. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.154

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 3000
2022
15. SALMAN, M.; AKAY, C. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM ALGILARININ İNCELENMESİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI. TRAKYA EĞİTİM DERGİSİ, 2022, 12, 979-997. 200 + 0
10.24315/tred.949053

14. ÖZER, S.; AKAY, C. Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022, 42, 711-747. 200 + 0
10.17152/gefad.949137

2020
13. TUZER, Ü.; AKAY, C. Lise Öğrencilerinin Matematik Başarısı, Kaygısı ve Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Üzerine: GeoGebra Dinamik Yazılımı. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 234-252. 200 + 0
10.24106/kefdergi.3538

2017
12. ÜNAL, K.; AKAY, C. Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 821-838. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/33016/339943

Publications_002.pdf

11. ÜNAL, K.; AKAY, C. Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 821-838. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.339943

2016
10. Pan, V.; AKAY, C. ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ “HER YERDE HER ZAMAN” EĞİTİM İÇİN MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA DAİR GÖRÜŞLERİ. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 13, 219-237. 200 + 0
http://http://sbed.mku.edu.tr/article/viewFile/5000160065/5000168949

Publications_006.pdf

9. Demircioğlu, T.; Yavuz Konokman, G.; Akay, C. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yenilikçilik Düzeylerinin Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projelerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 15, 1120-1137. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/issue/archive

Publications_019.pdf

2015
8. Pan, V.; AKAY, C. Eğitim Fakültesinde Yabancı Dil Dersi Alan Öğrencilerin Yabancı Dil Dersine Yönelik Tutumlarının Ve Sınıf Kaygılarının İncelenmesi. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 14, 79-97. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/issue/archive

7. YALÇIN İNCİK, E.; AKAY, C. Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterliklerine Yönelik Görüşleri*. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 16, 179-197. 200 + 0
http://http://kefad2.ahievran.edu.tr/arsiv.html

Publications_022.pdf

2014
6. ÖZSIRKINTI, D.; AKAY, C.; YILMAZ BOLAT, E. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği).. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD), 2014, 15, 311-331. 200 + 0
http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt15Sayi1/JKEF_15_1_2014_313-331.pdf

Publications_009.pdf

2013
5. KAMIŞLI, H.; YANPAR YELKEN, T.; AKAY, C. Hastane Okullarının Mevcut Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. VAN YYÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 10, 321-351. 200 + 0
http://efdergi.yyu.edu.tr/

Publications_007.pdf

4. AKAY, C. Ortaokul Öğrencilerinin TÜBİTAK 4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 327-338. 200 + 0
3. AKAY, C. Ortaokul Öğrencilerinin TÜBİTAK “4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşlerİ. MERSİN ÜNV EĞT. FAK DERGİSİ, 2013, 9, 326-338. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000423/1002000310

Publications_010.pdf

2010
2. AKAY, C.; ÜLTANIR, E. Andragojik Temellere Dayalı Kolaylaştırılmış Okuma-Yazma Eğitimi (KOYE) Sürecine Yönelik KOYE Eğiticilerinin Görüşleri. MERSİN ÜNV EĞT. FAK DEG., 2010, 6, 75-88. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000069/1002000061

Publications_011.pdf

2008
1. Akay, C.; Yelken, T. İngilizce Dersinde Okuma Yazma Becerilerinin Kazanılmasında Oluşturmacılık Temelli sosyal Etkileşim Modelinin İncelenmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 18, 189-202. 200 + 0
Publications_021.pdf

Ulusal - Diğer 400
2020
4. KARATEPE, R.; AKAY, C. PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ÖNCESİ ÖĞRETMEN KİMLİĞİ ALGILARININ İNCELENMESİ. İLERİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2020, 2, 45-60. 100 + 0
2016
3. Kamisli, H.; Yelken, T.; Akay, C. Hastane Okullarına Yönelik Geliştirilen Eğitici Eğitimi Programının Öğretmenler Üzerindeki Etkisi. DİCLE UNİVERSİTESİ ZİYA GOKALP EGİTİM FAKULTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 141-141. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.705

Publications_012.pdf

2015
2. YAVUZ KONOKMAN, G.; AKAY, C.; DEMİRCİOĞLU, T. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projelerine Bakışı. ULUSLARARASI SOSYAL ARATIRMALAR DERGİSİ, 2015, 8, 773-790. 100 + 0
http://http://www.sosyalarastirmalar.com/yeni/anasayfa.html

Publications_001.pdf

2012
1. AKAY, C.; YANPAR YELKEN, T. Avrupa Birligi Ülkelerine Hareketlilik Gerçeklestirmis Ögretmenlerin Avrupa Birligi Egitim ve Gençlik Programlarına Yönelik Görüsleri. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2012, 6, 277-294. 100 + 0
http://sbad.gop.edu.tr/OncekiSayilar.aspx

Publications_017.pdf

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. AKAY, C. 21. Yüzyıl Becerileri Bakış Açısından Eğitim ve Öğretimde Farklı Yaklaşımlar, ISBN: 978-625-8325-40-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 683 Sayfa, Türkçe, Anakara, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 13000
1. AKAY, C. Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, ISBN: 978-605-5213-17-6, ANI YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 257 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2013. 6500
2. AKAY, C. ÖĞRETİM iLKE VE YÖNTEMLERİ, ISBN: 978-605-170-045-8, ANI YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 5000, 433 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 6500
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 13000
1. AKAY, C. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-7990-04-4, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 360 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 0
2. AKAY, C. Öğretim Teknolojileri, ISBN: 978-605-170-286-5, ANI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2860

15. YILMAZ, Z.; AKAY, C., ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME UYGULAMASIBLENDED LEARNING PRACTICE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE ACTIVE LEARNING, 2019-09-06, 2019-09-08, Mersin, Türkiye, 2019. 200

14. CİN, A.; AKAY, C., OKUMA BECERİLERİNDE PIRLS VE EPIRLS PROJELERİ. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

13. HASGÜL, B.; AKAY, C., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ SOSYAL AĞLARI ÖĞRETİMAMAÇLI KULLANMALARI İLE DİJİTAL OKURYAZARLIKLARIARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

12. KARAKUŞ, İ.; AKAY, C., 2011’DEN 2023’E YETİŞKİN BECERİLERİ ARAŞTIRMALARINDAPIAAC’A BİR BAKIŞ. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

11. UYSAL, H.; AKAY, C., MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE DANSIN GÜCÜ: MALKE ROSENFELD. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

10. UYSAL, E.; SAKAR, A.; DÜNDAR, İ.; AKAY, C., ÖĞRETİMDE İNFOGRAFİK UYGULAMALARININ KULLANIMI. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 130

9. DÜNDAR, İ.; SAKAR, A.; UYSAL, E.; AKAY, C., HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREVLİ EĞİTİCİLERİN VEYÖNETİCİLERİN GÖZÜNDEN YETİŞKİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 130

8. SAKAR, A.; YELKEN, T.; AKAY, C., Analyzing The Math and Science/Technology Core Competencies of the SecondarySchool Students: The Opinions of Teachers and Students). I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, . 200

7. KARATEPE, R.; AKAY, C., Investigation of the Relationship Between Life Long Learning Tendencies and Life WideLearning Habits. I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, . 200

6. TÜZER, G.; AKAY, C., İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Matematik Öğretimi Ve Öğrenimine İlişkin İnanışları VeMatematiğe Yönelik Tutumları. I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, . 200

5. SAKAR, A.; AKAY, C., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (Mersin İli Örneği). I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, . 200

4. UYGUR, M.; AKAY, C.; YELKEN, T., Yükseköğretim Sisteminde Dijital Dönüşümün Adımları: Mobil Öğrenmeye Hazır Mıyız? (The Steps OfDigital Conversion In Higher Education: Are We Ready For Mobile Learning?). I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, . 200

3. AKAY, C.; KARATEPE, R., High School Students’ De-motivating Factors in EFL: From The Point View Of English Teachers. I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, , . 200

2. Özsırkıntı, D.; YELKEN, T.; AKAY, C., 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Aile Katılımı Çalışmalarının Uygulanma Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri. THE 27TH INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATIONAL SCIENCES, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 200

1. Özsırkıntı, D.; AKAY, C.; YELKEN, T., Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştirma Uygulamalarina Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin İncelenmesi. The 27th International Congress on Educational Sciences, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1300

16. KANADLI, S.; AKAY, C., Shommer’in Epistemolojik İ ̇ nançlar Modelinin Cinsiyet Açisindan İ ̇ ncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalişmasi. 2nd International Congress onMultidisciplinary Studies, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 100

15. Güntürkün, E.; YELKEN, T.; AKAY, C., Li̇se Öğretmen ve Öğrenci̇leri̇ni̇n Di̇si̇pli̇nler Arasi Çalişmalara li̇şki̇n Görüşleri̇. 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 100

14. Güntürkün, E.; YELKEN, T.; AKAY, C., Uluslararasi Bakalorya Diploma Programi İ ̇ le MEB Öğreti̇m Programini Uygulayan Bi̇yoloji̇ Öğretmenleri̇ni̇n Öğrenci̇ Merkezli̇ Eği̇ti̇m Hakkindaki̇ Görüşleri̇. 2nd International Congress onMultidisciplinary Studies, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 100

13. GÜLLE, A.; AKAY, C., SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİKLERİNİN VE MÜZİK KAVRAMINA YÖNELİK METAFORLARININ İNCELENMESİ. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, MUĞLA, Türkiye, 2017. 100

http://cead2017.org/

12. GÜLLE, A.; YANPAR YELKEN, T.; AKAY, C., SINIF ÖĞRETMENLERİNİN LİSANSTA ALMIŞ OLDUKLARI MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, MUĞLA, Türkiye, 2017. 100

http://cead2017.org/

11. AKAY, C.; UYGUR, M.; YANPAR YELKEN, T., Suriye’li Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uygulanan Türkçe Öğretim Programı: Görevli Öğretim Elemanlarıyla Bir Odak-Grup Görüşmesi. 4TH INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESAERCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, DENİZLİ, Türkiye, 2017. 100

http://www.ejercongress.org/

10. UYGUR, M.; AKAY, C.; YANPAR YELKEN, T., Eğitimde Artırılmış Gerçeklik (Ag) Uygulamaları Ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi. 4TH INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, DENİZLİ, Türkiye, 2017. 100

http://www.ejercongress.org/

9. KARATEPE, R.; AKAY, C.; YANPAR YELKEN, T., Öğretmen Adaylarının Dijital Sunumlara İlişkin Yazılı ve Görsel Metaforik Algıları. 26th International Conference On Educational Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

http://ices-uebk.org/

8. Akay, C.; KARATEPE, R.; YANPAR YELKEN, T., İngilizce Öğretmeni Adaylarını Dil Öğrenme Sürecinde De-motive Eden Faktörlerin İncelenmesi. 26th International Conference on Educational Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

http://ices-uebk.org/

7. Yavuz Konokman, G.; Akay, C.; Demircioğlu, T., Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yenilikçilik Düzeylerinin Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projelerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

6. ÖZKALE, U.; YILDIRIM, M.; AKAY, C., Türkiye ve Japonya'da İlköğretim Düzeyinde Görülen Okul Devamsızlığını Önleyici Tedbirlerin Karşılaştırılması. 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARŞ. KONG. , 2016-05-31, 2016-06-03, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100

http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

5. ÖZSIRKINTI, D.; ÖZET, S.; AKAY, C., Türkiye ve Fransa Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılarak Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Düşük Okullaşma Oranının Sebeplerinin Belirlenmesi. 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARŞ KONGRESİ, 2016-05-31, 2016-06-03, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100

http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

4. ALTINTAŞ, Y.; AKAY, C., TÜRKİYE'DE YAPILAN KARŞILAŞTIRMALI MATEMATİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ BİR İNCELEMESİ. Dünya Eğitim Bilimleri Derneği’nin (AMSE-AMCE-WAER) XVIII. Dünya Kongresi, 2016-05-30, 2016-06-02, ESKİŞEHİR, Türkiye, 2016. 100

http://www.amseconference.org/tr

3. Kamışlı, H.; YANPAR YELKEN, T., Hastane Okulları. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, ADANA, Türkiye, 2015. 0

http://www.icci-epok.org/ozetkitapcik.pdf

2. YALÇIN İNCİK, E., Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim ve Teknolojiye Yönelik algıları Arasında İlişkinin İnhcelenmesi ve Adayların Eğitim Teknolojilerine Yönelik Bakışları . 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-06-08, 2016-01-10, ANKARA, Türkiye, 2015. 0

http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitab%C4%B12015.pdf

1. PAN, V., Öğretmen Adaylarının ve Öğretim Elemanlarının “Her Yerde Her Zaman” Eğitim İçin Mobil İletişim Teknolojilerinin (internet erişimi sağlayan akıllı telefon, tablet, laptop vb.) Kullanımına Dair Görüşleri. 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-01-08, 2016-01-10, ANKARA, Türkiye, 2015. 0

http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitab%C4%B12015.pdf

Uluslararası - Araştırmacı 0

3. Training New Mentors for Young Tech (MENTECH) SÖZLEŞME NUMARASI – 2018-1-TR01-KA205-057877, AB, Proje No: , 174930 EUR, Araştırmacı, 2022,Tamamlandı. 0

2. Training New Mentors for Young Tech Entrepreneurs (MENTECH) SÖZLEŞME NUMARASI – 2018-1-TR01-KA205-057877, AB, Proje No: , 174930 EUR, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 0

1. ERASMUS ANAHTAR EYLEM 2 INOVASYON VE İYİ UYGULAMALRIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ, SEKTÖREL BECERİ ORTAKLIKLARI PROJELERİ "AVRUPA'DA İŞ ÜZERİNDE YETİŞTİRME MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ", AB, Proje No: 2014-1-TR01-KA200-013401, 199400 EUR, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0
http://www.otmett.com

Ulusal - Yürütücü 100

1. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ANAHTAR YETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNE YÖNELİK PROGRAM MODÜLÜ GELİŞTİRME, BAP, Proje No: 2018-3-TP3-3079, 6250 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. ALİCAN GÜLLE, KODALY YÖNTEMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BLOK FLÜT İCRA PERFORMANSLARINA ve MÜZİK DERSİ TUTUMLARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_006.pdf

5. ZEYNEP ANLAMIŞ, CEP TELEFONU DESTEKLİ VİDEO SUNUMLARININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE KELİME ÖĞRENMELERİ VE MATERYAL MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_005.pdf

4. GAMZE TÜZER ÜNSAL, MATEMATİK DERSİNDE GEOGEBRA PROGRAMI KULLANIMININ10.SINIFÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA, MATEMATİK KAYGISINA VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

3. DİDEM ÖZSIRKINTI, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK PİLOT BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ), Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

2. VOLKAN LÜTFİ PAN, Eğitim fakültesinde yabancı dil dersi alan öğrencilerin yabancı dil dersine yönelik tutumlarının ve sınıf kaygılarının incelenmesi /, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Özge Özgür İşyar, Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Yeterlilik Algıları Ve Drama Kavramına Yönelik Metaforları İle Görüşlerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 300

1. HALİL KAMIŞLI, Türkiye'deki hastane okullarının mevcut durumu ve geliştirilen eğitici eğitimi programının öğretmenler üzerindeki etkisi / , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 300
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası 0
1. DERGI PLATFORMU, INTERNATIONAL INNOVATIVE EDUCATION RESEARCHER , EDITOR, E-ISSN : 2791-8351, 2021-07-04 - Devam ediyor. 0
2. DERGI PLATFORMU, INTERNATIONAL INNOVATIVE EDUCATION RESEARCHER (IEDRES) , EDITOR, E-ISSN : 2791-8351, 2021-07-01 - Devam ediyor. 0
3. DERGI PLATFORMU, INTERNATIONAL INNOVATIVE EDUCATION RESEARCHER (IEDRES) , EDITOR, E-ISSN : 2791-8351, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
4. DERGI PLATFORMU, INTERNATIONAL INNOVATIVE EDUCATION RESEARCHER (IEDRES) , EDITOR, E-ISSN : 2791-8351, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
5. DERGIPARK, JOURNAL OF ADVANCED EDUCATIONAL STUDIES , EDITOR, E-ISSN : 2687-3087, 2019-01-01 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 17
1. INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES (IOJES) , [ 2017 : 1 ] . 4
2. JOURNAL OF LANGUAGE AND EDUCATION , [ 2018 : 1 ] . 4
3. JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES (JLLS) , [ 2018 : 1 ] . 4
4. THE ASIA-PACIFIC EDUCATION RESEARCHER , [ 2017 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 11
1. MERSİN ÜİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 5 ] [ 0 : 0 ] . 5
2. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 4 ] [ 0 : 0 ] . 4
4. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Karatepe, R.; Akay, C. Ortaöğretim Öğrencileri İçin Anahtar Yetkinlikler Envanteri Geliştirme Çalışması. ASOS YAYİNEVİ, 2023, 9, 1-37.
10.29228/kesit.67736
Shafıullah, S.; Akay, C. Challenges of visually impaired university students in education: A meta-synthesis study. JOURNAL ON EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2023, 16, 46-60.
10.26634/jpsy.16.3.18945
Uzun, N.; Aktaş, M.; Akay, C. MEASUREMENT AND EVALUATION CHALLENGES IN DISTANCE EDUCATION: SYSTEMATIC REVIEW AND QUALITATIVE META-SYNTHESIS. JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2023, 19, 1-23.
Karatepe, R.; Akay, C. An Examination of High School Students’ Key Competences Skills. BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, , 649-681.
özer, S.; Akay, C. MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING OF STUDENTS: A QUALITATIVE META-SYNTHESIS BY ENTREQ STATEMENT. JOURNAL ON SCHOOL EDUCATİONAL TECHNOLOGY (JSCH), 2023, 18, 38-49.
Inciman çelik, T.; Akay, C.; Kanadlı, S. REVISITING FLIPPED CLASS MODEL EFFECTIVENESS ON LEARNING PERFORMANCE: A META-ANALYSIS OF META ANALYSES. JOURNAL ON SCHOOL EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2023, 19, 23-40.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gülle, A.; Akay, C.; Uzun, N. Zoltán Kodály gives a hand to secondary school students in recorder performance and attitudes toward music in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF MUSİC EDUCATİON, 2021, 39, 477-491,
10.1177/02557614211005904

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Uygur, M.; Yelken, T.; Akay, C. Analyzing the Views of Pre-Service Teachers on the Use of AugmentedReality Applications in Education. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH (EU-JER), 2018, 7, 849-860,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Doğrul, H.; Gülle, A.; Akay, C. Türkiye’de Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimine Yönelik İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması (2011-2020). KESİT AKADEMİ, 2022, 8, 157-180,
10.29228/kesit.54915

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Uygur, M.; Yelken, T.; Akay, C. Analyzing the Views of Pre-Service Teachers on the Use of AugmentedReality Applications in Education. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH (EU-JER), 2018, 7, 849-860,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akay, C. Ortaokul Öğrencilerinin TÜBİTAK 4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 327-338,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Uzun, N.; Akay, C. ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL MATERYAL OLUŞTURABİLME ÖZ-YETERLİLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. KESİT AKADEMİ, 2021, 7, 740-754,
10.29228/kesit.48166

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Pan, V.; Akay, C. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2015, 10, 125-138,
10.12739

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
ünal, K.; Akay, C. Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 821-838,
http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.339943

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
özsırkıntı, D.; Akay, C. The Effectiveness of Pilot In-Service Training Program Developed on InclusivePractices for Preschool Teachers. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2019, , 17-33,
10.9761/JASSS8018

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
özer, S.; Akay, C. Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022, 42, 711-747,
10.17152/gefad.949137

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akay, C. Digital Drama Versus Digital Story: Do They Really Matter on Pre-Service EFL Teachers’ Attitudes on Instructional Technologies and Material Developing Skills. CROATİAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2018, 20, 431-462,
https://doi.org/10.15516/cje.v20i2.2636

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uygur, M.; Yelken, T.; Akay, C. Analyzing the Views of Pre-Service Teachers on the Use of AugmentedReality Applications in Education. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH (EU-JER), 2018, 7, 849-860,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
ünal, K.; Akay, C. Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 821-838,
http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.339943

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gülle, A.; Akay, C.; Uzun, N. Zoltán Kodály gives a hand to secondary school students in recorder performance and attitudes toward music in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF MUSİC EDUCATİON, 2021, 39, 477-491,
10.1177/02557614211005904

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akay, C.; Uzun, N. Yabancı Dil Olarak Türkçe’nin Öğrenme Sürecinde Dil Becerileri Açısından Duyulan Kaygı. TURKİSH STUDİES EĞİTİM BİLİMLERİ, 2018, 13, 1-20,
DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14062

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akay, C. Ortaokul Öğrencilerinin TÜBİTAK 4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 327-338,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Pan, V.; Akay, C. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2015, 10, 125-138,
10.12739

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
ünal, K.; Akay, C. Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 821-838,
http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.339943

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
özer, S.; Akay, C. Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Zorlukları: Bir Durum Çalışması. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022, 42, 711-747,
10.17152/gefad.949137

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Salman, M.; Akay, C. Examining The Effect of Web 2.0 Tools on The Foreign Language Vocabulary Learning Strategies and Success of 8th Grade Students: A Mixed Method Study. AKDENİZ UNIVERSITY EDUCATIONE, 2022, 1, 362-388,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akay, C. Ortaokul Öğrencilerinin TÜBİTAK 4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 327-338,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 4
Pan, V.; Akay, C. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2015, 10, 125-138,
10.12739

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ünal, K.; Akay, C. Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 821-838,
http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.339943

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl