Doç.Dr. CENK AKAY
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
18 Şubat 1977
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2555
E-MAIL
:
cenkakay35@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
cenkakay35@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-10-23 05:51:19
DÜZENLEME
:
2019-11-08 10:15:43
PUAN
:
32841
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, ÜDS, 81,250


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Andragojik temellere dayalı kolaylaştırılmış okuma-yazma eğitimi (KOYE) / Danışman: Dr. EMEL ÜLTANIR, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2010.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Ortaöğretim İngilizce dersinde okuma ve yazma becerilerinin kazandırılmasında oluşturmacılık (constructivism) temelli sosyal etkileşim modelinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi Danışman: Dr. BAKİ HAZER, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ZONGULDAK, Türkiye, 2005.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ 2015-04-21 - Devam ediyor
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ 2015-04-21 - Devam ediyor
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ 2015-04-21 - Devam ediyor
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ 2015-04-21 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
2. Gülle, A.; UZUN, N.; AKAY, C. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra PerformansıDereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin GenellenebilirlikKuramı İle İncelenmesi. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2018, 17, 1463-1475. 0 + 0
10.17051/ilkonline.2018.466366

1. AKAY, C.; UZUN, N. Yabancı Dil Olarak Türkçe’xxnin Öğrenme Sürecinde Dil Becerileri Açısından Duyulan Kaygı. TURKİSH STUDİES EĞİTİM BİLİMLERİ, 2018, 13, 1-20. 0 + 0
DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14062

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2019
2. KANADLI, S.; AKAY, C. An Investigation of the Schommers’ Epistemological Beliefs Model in Terms of Gender and Academic Success: A Meta-Analysis. EĞİTİM VE BİLİM, 2019, 44, 389-411. 1000 + 0
10.15390/EB.2019.7992

2018
1. AKAY, C. Digital Drama Versus Digital Story: Do They Really Matter on Pre-Service EFL Teachers’ Attitudes on Instructional Technologies and Material Developing Skills. CROATİAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2018, 20, 431-462. 1000 + 0
https://doi.org/10.15516/cje.v20i2.2636

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2017
3. İŞYAR, Ö.; AKAY, C. The Use of "Drama in Education" in Primary Schools from the Viewpoint of the Classroom Teachers: A Mixed Method Research, Journal Of Education and Practice. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE, 2017, 9, 0-1. 200 + 0
http://iiste.org/Journals/index.php/JEP/issue/archive?issuesPage=8#issues

Publications_016.pdf

2. AKYILDIZ SARIBAŞ, İ.; AKAY, C. ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARI: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI . JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 5, 157-175. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7031

Publications_004.pdf

2015
1. YALÇIN İNCİK, E.; AKAY, C. Mersin Üniversitesi Öğretmen Adaylarının Fatih Projesine İlişkin Görüşleri. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2015, 7, 142-154. 200 + 0
http://www.iojes.net//article/abstract.aspx?ID=1556

Publications_003.pdf

Uluslararası - Diğer 500
2019
6. Gülle, A.; AKAY, C. ANALYZING THE PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ MUSIC EDUCATION SELFEFFICACY AND THEIR WRITTEN–VISUAL METAPHORS. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2019, 12, 1043-1057. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3117

5. Özsırkıntı, D.; AKAY, C. The Effectiveness of Pilot In-Service Training Program Developed on InclusivePractices for Preschool Teachers. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2019, , 17-33. 100 + 0
10.9761/JASSS8018

4. Doğrul, H.; AKAY, C. Comparison Between Syrian And Turkish Parents’Opinions And Expectations About Pre-School Education. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2019, 6, 119-139. 100 + 0
10.16990/SOBIDER.4940

3. Anlamış, Z.; AKAY, C. On high school students’ English vocabulary learning and material motivation:Mobile phone assisted videos. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2019, 5, 341-361. 100 + 0
https://doi.org/10.24289/ijsser.598020

2015
2. VOLKAN, P.; CENK, A. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2015, 10, 125-138. 0 + 0
http://www.newwsa.com/makale_detay.asp?d=2&makale_detay_id=4492&dergi_id=2&sayi_id=481

Publications_005.pdf

2010
1. ÜLTANIR, Y.; AKAY, C. MEB Hizmet-içi Eğiticilerinin Eğitim Uygulamalarının Oluşturmacılık ve Doğrudan Öğretim Modeline Göre Yorumlanması. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 5, 584-595. 100 + 0
http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-2105-1-4.pdf

Publications_013.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 100
2017
1. YALÇIN İNCİK, E.; AKAY, C. A Comprehensive Analysis on Technopedagogical Education Competency and Technology Perception of Pre-service Teachers: Relation, Levels and Views,. CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, 8, 232-248. 100 + 0
http://www.cedtech.net/

Publications_015.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 400
2019
4. Haidari, S.; YELKEN, T.; AKAY, C. Technology-enhanced Self-directed Language LearningBehaviors of EFL Student Teachers. CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2019, 10, 229-245. 100 + 0
10.30935/cet.590003

2018
3. Uygur, M.; YELKEN, T.; AKAY, C. Analyzing the Views of Pre-Service Teachers on the Use of AugmentedReality Applications in Education. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH (EU-JER), 2018, 7, 849-860. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5539/elt.v10n8p107

Publications_018.pdf

2017
2. AKAY, C. Turkish Jewelry Technology Pre-Service Teachers’ TPCK Integration Through Ob-Video Materials: A Pedagogical Action Research. EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİON, 2017, 6, 196-209. 100 + 0
10.13187/ejced.2017.2.196

1. Akay, C. Turkish High School Students’ English Demotivation and Their Seeking for Remotivation: A Mixed Method Research. CANADİAN CENTER OF SCİENCE AND EDUCATİON, 2017, 10, 107-107. 100 + 3
http://dx.doi.org/10.5539/elt.v10n8p107

Publications_020.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2000
2017
10. ÜNAL, K.; AKAY, C. Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 821-838. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/33016/339943

Publications_002.pdf

2016
9. Demircioğlu, T.; Yavuz Konokman, G.; Akay, C. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yenilikçilik Düzeylerinin Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projelerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 15, 1120-1137. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/issue/archive

Publications_019.pdf

8. Pan, V.; AKAY, C. ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ “HER YERDE HER ZAMAN” EĞİTİM İÇİN MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA DAİR GÖRÜŞLERİ. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 13, 219-237. 200 + 0
http://http://sbed.mku.edu.tr/article/viewFile/5000160065/5000168949

Publications_006.pdf

2015
7. Pan, V.; AKAY, C. Eğitim Fakültesinde Yabancı Dil Dersi Alan Öğrencilerin Yabancı Dil Dersine Yönelik Tutumlarının Ve Sınıf Kaygılarının İncelenmesi. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 14, 79-97. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/issue/archive

6. YALÇIN İNCİK, E.; AKAY, C. Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterliklerine Yönelik Görüşleri*. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 16, 179-197. 200 + 0
http://http://kefad2.ahievran.edu.tr/arsiv.html

Publications_022.pdf

2014
5. ÖZSIRKINTI, D.; AKAY, C.; YILMAZ BOLAT, E. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği).. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD), 2014, 15, 311-331. 200 + 0
http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt15Sayi1/JKEF_15_1_2014_313-331.pdf

Publications_009.pdf

2013
4. KAMIŞLI, H.; YANPAR YELKEN, T.; AKAY, C. Hastane Okullarının Mevcut Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. VAN YYÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 10, 321-351. 200 + 0
http://efdergi.yyu.edu.tr/

Publications_007.pdf

3. AKAY, C. Ortaokul Öğrencilerinin TÜBİTAK “4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşlerİ. MERSİN ÜNV EĞT. FAK DERGİSİ, 2013, 9, 326-338. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000423/1002000310

Publications_010.pdf

2010
2. AKAY, C.; ÜLTANIR, E. Andragojik Temellere Dayalı Kolaylaştırılmış Okuma-Yazma Eğitimi (KOYE) Sürecine Yönelik KOYE Eğiticilerinin Görüşleri. MERSİN ÜNV EĞT. FAK DEG., 2010, 6, 75-88. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000069/1002000061

Publications_011.pdf

2008
1. Akay, C.; Yelken, T. İngilizce Dersinde Okuma Yazma Becerilerinin Kazanılmasında Oluşturmacılık Temelli sosyal Etkileşim Modelinin İncelenmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 18, 189-202. 200 + 0
Publications_021.pdf

Ulusal - Diğer 300
2016
3. Kamisli, H.; Yelken, T.; Akay, C. Hastane Okullarına Yönelik Geliştirilen Eğitici Eğitimi Programının Öğretmenler Üzerindeki Etkisi. DİCLE UNİVERSİTESİ ZİYA GOKALP EGİTİM FAKULTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 141-141. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.705

Publications_012.pdf

2015
2. YAVUZ KONOKMAN, G.; AKAY, C.; DEMİRCİOĞLU, T. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projelerine Bakışı. ULUSLARARASI SOSYAL ARATIRMALAR DERGİSİ, 2015, 8, 773-790. 100 + 0
http://http://www.sosyalarastirmalar.com/yeni/anasayfa.html

Publications_001.pdf

2012
1. AKAY, C.; YANPAR YELKEN, T. Avrupa Birligi Ülkelerine Hareketlilik Gerçeklestirmis Ögretmenlerin Avrupa Birligi Egitim ve Gençlik Programlarına Yönelik Görüsleri. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2012, 6, 277-294. 100 + 0
http://sbad.gop.edu.tr/OncekiSayilar.aspx

Publications_017.pdf

Ulusal - Ders Kitabı Yazma 13000
1. AKAY, C. Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, ISBN: 978-605-5213-17-6, ANI YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 257 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2013. 6500
2. AKAY, C. ÖĞRETİM iLKE VE YÖNTEMLERİ, ISBN: 978-605-170-045-8, ANI YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 5000, 433 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 6500
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 13000
1. AKAY, C. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-7990-04-4, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 360 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 0
2. AKAY, C. Öğretim Teknolojileri, ISBN: 978-605-170-286-5, ANI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2860

14. YILMAZ, Z.; AKAY, C., ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME UYGULAMASIBLENDED LEARNING PRACTICE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE ACTIVE LEARNING, 2019-09-06, 2019-09-08, Mersin, Türkiye, 2019. 200

13. HASGÜL, B.; AKAY, C., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ SOSYAL AĞLARI ÖĞRETİMAMAÇLI KULLANMALARI İLE DİJİTAL OKURYAZARLIKLARIARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

12. UYSAL, H.; AKAY, C., MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE DANSIN GÜCÜ: MALKE ROSENFELD. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

11. KARAKUŞ, İ.; AKAY, C., 2011’DEN 2023’E YETİŞKİN BECERİLERİ ARAŞTIRMALARINDAPIAAC’A BİR BAKIŞ. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

10. CİN, A.; AKAY, C., OKUMA BECERİLERİNDE PIRLS VE EPIRLS PROJELERİ. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

9. UYSAL, E.; SAKAR, A.; DÜNDAR, İ.; AKAY, C., ÖĞRETİMDE İNFOGRAFİK UYGULAMALARININ KULLANIMI. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 130

8. DÜNDAR, İ.; SAKAR, A.; UYSAL, E.; AKAY, C., HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREVLİ EĞİTİCİLERİN VEYÖNETİCİLERİN GÖZÜNDEN YETİŞKİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 130

7. UYGUR, M.; AKAY, C.; YELKEN, T., Yükseköğretim Sisteminde Dijital Dönüşümün Adımları: Mobil Öğrenmeye Hazır Mıyız? (The Steps OfDigital Conversion In Higher Education: Are We Ready For Mobile Learning?). I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, . 200

6. TÜZER, G.; AKAY, C., İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Matematik Öğretimi Ve Öğrenimine İlişkin İnanışları VeMatematiğe Yönelik Tutumları. I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, . 200

5. KARATEPE, R.; AKAY, C., Investigation of the Relationship Between Life Long Learning Tendencies and Life WideLearning Habits. I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, . 200

4. SAKAR, A.; AKAY, C., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (Mersin İli Örneği). I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, . 200

3. SAKAR, A.; YELKEN, T.; AKAY, C., Analyzing The Math and Science/Technology Core Competencies of the SecondarySchool Students: The Opinions of Teachers and Students). I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, . 200

2. Özsırkıntı, D.; YELKEN, T.; AKAY, C., 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Aile Katılımı Çalışmalarının Uygulanma Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri. THE 27TH INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATIONAL SCIENCES, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 200

1. Özsırkıntı, D.; AKAY, C.; YELKEN, T., Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştirma Uygulamalarina Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin İncelenmesi. The 27th International Congress on Educational Sciences, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1300

16. KANADLI, S.; AKAY, C., Shommer’in Epistemolojik İ ̇ nançlar Modelinin Cinsiyet Açisindan İ ̇ ncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalişmasi. 2nd International Congress onMultidisciplinary Studies, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 100

15. Güntürkün, E.; YELKEN, T.; AKAY, C., Li̇se Öğretmen ve Öğrenci̇leri̇ni̇n Di̇si̇pli̇nler Arasi Çalişmalara li̇şki̇n Görüşleri̇. 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 100

14. Güntürkün, E.; YELKEN, T.; AKAY, C., Uluslararasi Bakalorya Diploma Programi İ ̇ le MEB Öğreti̇m Programini Uygulayan Bi̇yoloji̇ Öğretmenleri̇ni̇n Öğrenci̇ Merkezli̇ Eği̇ti̇m Hakkindaki̇ Görüşleri̇. 2nd International Congress onMultidisciplinary Studies, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 100

13. GÜLLE, A.; AKAY, C., SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİKLERİNİN VE MÜZİK KAVRAMINA YÖNELİK METAFORLARININ İNCELENMESİ. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, MUĞLA, Türkiye, 2017. 100

http://cead2017.org/

12. GÜLLE, A.; YANPAR YELKEN, T.; AKAY, C., SINIF ÖĞRETMENLERİNİN LİSANSTA ALMIŞ OLDUKLARI MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, MUĞLA, Türkiye, 2017. 100

http://cead2017.org/

11. AKAY, C.; UYGUR, M.; YANPAR YELKEN, T., Suriye’li Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uygulanan Türkçe Öğretim Programı: Görevli Öğretim Elemanlarıyla Bir Odak-Grup Görüşmesi. 4TH INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESAERCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, DENİZLİ, Türkiye, 2017. 100

http://www.ejercongress.org/

10. UYGUR, M.; AKAY, C.; YANPAR YELKEN, T., Eğitimde Artırılmış Gerçeklik (Ag) Uygulamaları Ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi. 4TH INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, DENİZLİ, Türkiye, 2017. 100

http://www.ejercongress.org/

9. KARATEPE, R.; AKAY, C.; YANPAR YELKEN, T., Öğretmen Adaylarının Dijital Sunumlara İlişkin Yazılı ve Görsel Metaforik Algıları. 26th International Conference On Educational Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

http://ices-uebk.org/

8. Akay, C.; KARATEPE, R.; YANPAR YELKEN, T., İngilizce Öğretmeni Adaylarını Dil Öğrenme Sürecinde De-motive Eden Faktörlerin İncelenmesi. 26th International Conference on Educational Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

http://ices-uebk.org/

7. Yavuz Konokman, G.; Akay, C.; Demircioğlu, T., Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yenilikçilik Düzeylerinin Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projelerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

6. ÖZKALE, U.; YILDIRIM, M.; AKAY, C., Türkiye ve Japonya'da İlköğretim Düzeyinde Görülen Okul Devamsızlığını Önleyici Tedbirlerin Karşılaştırılması. 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARŞ. KONG. , 2016-05-31, 2016-06-03, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100

http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

5. ÖZSIRKINTI, D.; ÖZET, S.; AKAY, C., Türkiye ve Fransa Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılarak Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Düşük Okullaşma Oranının Sebeplerinin Belirlenmesi. 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARŞ KONGRESİ, 2016-05-31, 2016-06-03, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100

http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

4. ALTINTAŞ, Y.; AKAY, C., TÜRKİYE'DE YAPILAN KARŞILAŞTIRMALI MATEMATİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ BİR İNCELEMESİ. Dünya Eğitim Bilimleri Derneği’nin (AMSE-AMCE-WAER) XVIII. Dünya Kongresi, 2016-05-30, 2016-06-02, ESKİŞEHİR, Türkiye, 2016. 100

http://www.amseconference.org/tr

3. Kamışlı, H.; YANPAR YELKEN, T., Hastane Okulları. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, ADANA, Türkiye, 2015. 0

http://www.icci-epok.org/ozetkitapcik.pdf

2. YALÇIN İNCİK, E., Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim ve Teknolojiye Yönelik algıları Arasında İlişkinin İnhcelenmesi ve Adayların Eğitim Teknolojilerine Yönelik Bakışları . 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-06-08, 2016-01-10, ANKARA, Türkiye, 2015. 0

http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitab%C4%B12015.pdf

1. PAN, V., Öğretmen Adaylarının ve Öğretim Elemanlarının “Her Yerde Her Zaman” Eğitim İçin Mobil İletişim Teknolojilerinin (internet erişimi sağlayan akıllı telefon, tablet, laptop vb.) Kullanımına Dair Görüşleri. 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-01-08, 2016-01-10, ANKARA, Türkiye, 2015. 0

http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitab%C4%B12015.pdf

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. ERASMUS ANAHTAR EYLEM 2 INOVASYON VE İYİ UYGULAMALRIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ, SEKTÖREL BECERİ ORTAKLIKLARI PROJELERİ "AVRUPA'DA İŞ ÜZERİNDE YETİŞTİRME MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ", AB, Proje No: 2014-1-TR01-KA200-013401, 199400 EUR, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0
http://www.otmett.com

Ulusal - Yürütücü 100

1. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ANAHTAR YETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNE YÖNELİK PROGRAM MODÜLÜ GELİŞTİRME, BAP, Proje No: 2018-3-TP3-3079, 6250 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. ALİCAN GÜLLE, KODALY YÖNTEMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BLOK FLÜT İCRA PERFORMANSLARINA ve MÜZİK DERSİ TUTUMLARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_006.pdf

5. ZEYNEP ANLAMIŞ, CEP TELEFONU DESTEKLİ VİDEO SUNUMLARININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE KELİME ÖĞRENMELERİ VE MATERYAL MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_005.pdf

4. GAMZE TÜZER ÜNSAL, MATEMATİK DERSİNDE GEOGEBRA PROGRAMI KULLANIMININ10.SINIFÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA, MATEMATİK KAYGISINA VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

3. DİDEM ÖZSIRKINTI, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK PİLOT BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ), Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

2. VOLKAN LÜTFİ PAN, Eğitim fakültesinde yabancı dil dersi alan öğrencilerin yabancı dil dersine yönelik tutumlarının ve sınıf kaygılarının incelenmesi /, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Özge Özgür İşyar, Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Yeterlilik Algıları Ve Drama Kavramına Yönelik Metaforları İle Görüşlerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 300

1. HALİL KAMIŞLI, Türkiye'deki hastane okullarının mevcut durumu ve geliştirilen eğitici eğitimi programının öğretmenler üzerindeki etkisi / , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 300
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 17
1. INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES (IOJES) , [ 2017 : 1 ] . 4
2. JOURNAL OF LANGUAGE AND EDUCATION , [ 2018 : 1 ] . 4
3. JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES (JLLS) , [ 2018 : 1 ] . 4
4. THE ASIA-PACIFIC EDUCATION RESEARCHER , [ 2017 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 11
1. MERSİN ÜİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 5 ] [ 0 : 0 ] . 5
2. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 4 ] [ 0 : 0 ] . 4
4. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 646 Eğitimde Meta Sentez Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar EPÖ 543 Eğitimde Karma Yöntem Araştırm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD005 Öğretim Teknolojileri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBS022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Güz EBD-221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz EBD323 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD309 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 543 Eğitimde Karma Yöntem Araştırm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EPÖ 646 Eğitimde Meta Sentez Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EPÖ 612 Türkiye'de ve Dünyada Yetişkin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EPÖ 509 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz Öğretimde Planlama ve Değerlen Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz MBD004 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD005 Öğretim Teknolojileri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBS022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MBD005 Öğretim Teknolojileri Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar EPÖ 621 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar EPÖ 509 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar EPÖ 519 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz EBD-221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz EBD309 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD323 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD309 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz EPÖ 509 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EPÖ 621 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz Öğretimde Planlama ve Değerlen Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3-2-4
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 621 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar EPÖ 509 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar EPÖ 519 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EBD-221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz EBD323 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EPÖ 519 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EPÖ 612 Türkiye'de ve Dünyada Yetişkin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD324 Rehberlikte Program Geliştirme Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar Öğretimde Planlama ve Değerlen Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Bahar EPÖ 519 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD323 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EPÖ 612 Türkiye'de ve Dünyada Yetişkin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz Öğretimde Planlama ve Değerlen Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD424 Eğitimde Avrupa Birliği Projel Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD428 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar Öğretimde Planlama ve Değerlen Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Bahar EPÖ 509 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 629 Eğitimde Avrupa Birliği Projel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar EPÖ 514 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD-221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz İDE411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz İDE411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz FBE-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-4
Güz EPÖ 519 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz SBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 3-2-4
Güz EPÖ 629 Eğitimde Avrupa Birliği Projel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD428 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar EPÖ 514 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OAÖ-548 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yakla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Bahar EPÖ 509 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 14 Eğitimde Program Geliştirme Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 14 Eğitimde Program Geliştirme Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz SBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 3-2-4
Güz EPÖ 621 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OAÖ-555 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz EPÖ 514 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz FBE-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü EĞİTİM FAKÜLTESİ 3-2-4
Güz EPÖ 519 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar EPÖ 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Bahar EPÖ 629 Eğitimde Avrupa Birliği Projel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 612 Türkiye'de ve Dünyada Yetişkin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 509 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar SBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 3-2-4
Bahar EPÖ 454 Eğitim Tarihi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 519 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar GSE 524 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-2-3
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz GSE 541 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Güz EPÖ 514 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 454 Eğitim Tarihi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz SBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 3-2-4
Güz EPÖ 629 Eğitimde Avrupa Birliği Projel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Yaz EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Yaz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB206 Ebelikte Öğretim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Bahar EB 214 Ebelikte Öğretim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 3-0-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-2-3
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar RPD304 Rehberlikte Program Geliştirme Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EPÖ 509 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 514 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 454 Eğitim Tarihi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 454 Eğitim Tarihi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OAÖ-548 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yakla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Güz EPÖ 615 Eğitimde Proje Hazırlama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz FBE-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-4
Güz OAÖ-555 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz EPÖ 509 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 454 Eğitim Tarihi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz SBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 3-2-4
Güz OSA 523 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Güz EPÖ 629 Eğitimde Avrupa Birliği Projel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-2-2
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Kanadlı, S.; Akay, C. An Investigation of the Schommers’ Epistemological Beliefs Model in Terms of Gender and Academic Success: A Meta-Analysis. EĞİTİM VE BİLİM, 2019, 44, 389-411.
10.15390/EB.2019.7992
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Anlamış, Z.; Akay, C. On high school students’ English vocabulary learning and material motivation:Mobile phone assisted videos. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2019, 5, 341-361.
https://doi.org/10.24289/ijsser.598020
Gülle, A.; Akay, C. ANALYZING THE PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ MUSIC EDUCATION SELFEFFICACY AND THEIR WRITTEN–VISUAL METAPHORS. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2019, 12, 1043-1057.
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3117
Haidari, S.; Yelken, T.; Akay, C. Technology-enhanced Self-directed Language LearningBehaviors of EFL Student Teachers. CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2019, 10, 229-245.
10.30935/cet.590003
özsırkıntı, D.; Akay, C. The Effectiveness of Pilot In-Service Training Program Developed on InclusivePractices for Preschool Teachers. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2019, , 17-33.
10.9761/JASSS8018
Doğrul, H.; Akay, C. Comparison Between Syrian And Turkish Parents’Opinions And Expectations About Pre-School Education. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2019, 6, 119-139.
10.16990/SOBIDER.4940
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Işyar, .; Akay, C. The Use of "Drama in Education" in Primary Schools from the Viewpoint of the Classroom Teachers: A Mixed Method Research, Journal Of Education and Practice. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE, 2017, 9, 0-1,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
özsırkıntı, D.; Akay, C.; Yılmaz bolat, E. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği).. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD), 2014, 15, 311-331,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yalçın incik, E.; Akay, C. A Comprehensive Analysis on Technopedagogical Education Competency and Technology Perception of Pre-service Teachers: Relation, Levels and Views,. CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, 8, 232-248,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Demircioğlu, T.; Yavuz konokman, G.; Akay, C. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yenilikçilik Düzeylerinin Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projelerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 15, 1120-1137,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Volkan, P.; Cenk, A. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2015, 10, 125-138,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akay, C. Ortaokul Öğrencilerinin TÜBİTAK “4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşlerİ. MERSİN ÜNV EĞT. FAK DERGİSİ, 2013, 9, 326-338,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
özsırkıntı, D.; Akay, C.; Yılmaz bolat, E. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği).. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD), 2014, 15, 311-331,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uygur, M.; Yelken, T.; Akay, C. Analyzing the Views of Pre-Service Teachers on the Use of AugmentedReality Applications in Education. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH (EU-JER), 2018, 7, 849-860,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akay, C. Turkish High School Students’ English Demotivation and Their Seeking for Remotivation: A Mixed Method Research. CANADİAN CENTER OF SCİENCE AND EDUCATİON, 2017, 10, 107-107,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
ünal, K.; Akay, C. Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 821-838,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Volkan, P.; Cenk, A. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2015, 10, 125-138,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Akay, C. Ortaokul Öğrencilerinin TÜBİTAK “4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşlerİ. MERSİN ÜNV EĞT. FAK DERGİSİ, 2013, 9, 326-338,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
özsırkıntı, D.; Akay, C.; Yılmaz bolat, E. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği).. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD), 2014, 15, 311-331,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akay, C.; ültanır, E. Andragojik Temellere Dayalı Kolaylaştırılmış Okuma-Yazma Eğitimi (KOYE) Sürecine Yönelik KOYE Eğiticilerinin Görüşleri. MERSİN ÜNV EĞT. FAK DEG., 2010, 6, 75-88,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Akay, C.; Yelken, T. İngilizce Dersinde Okuma Yazma Becerilerinin Kazanılmasında Oluşturmacılık Temelli sosyal Etkileşim Modelinin İncelenmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 18, 189-202,
Publications_021.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Volkan, P.; Cenk, A. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2015, 10, 125-138,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Pan, V.; Akay, C. ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ “HER YERDE HER ZAMAN” EĞİTİM İÇİN MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA DAİR GÖRÜŞLERİ. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 13, 219-237,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Pan, V.; Akay, C. Eğitim Fakültesinde Yabancı Dil Dersi Alan Öğrencilerin Yabancı Dil Dersine Yönelik Tutumlarının Ve Sınıf Kaygılarının İncelenmesi. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 14, 79-97,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Akay, C. Ortaokul Öğrencilerinin TÜBİTAK “4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşlerİ. MERSİN ÜNV EĞT. FAK DERGİSİ, 2013, 9, 326-338,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
özsırkıntı, D.; Akay, C.; Yılmaz bolat, E. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği).. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD), 2014, 15, 311-331,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Kamışlı, H.; Yanpar yelken, T.; Akay, C. Hastane Okullarının Mevcut Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. VAN YYÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 10, 321-351,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akay, C.; ültanır, E. Andragojik Temellere Dayalı Kolaylaştırılmış Okuma-Yazma Eğitimi (KOYE) Sürecine Yönelik KOYE Eğiticilerinin Görüşleri. MERSİN ÜNV EĞT. FAK DEG., 2010, 6, 75-88,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akay, C.; Yelken, T. İngilizce Dersinde Okuma Yazma Becerilerinin Kazanılmasında Oluşturmacılık Temelli sosyal Etkileşim Modelinin İncelenmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 18, 189-202,
Publications_021.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gülle, A.; Uzun, N.; Akay, C. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra PerformansıDereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin GenellenebilirlikKuramı İle İncelenmesi. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2018, 17, 1463-1475,
10.17051/ilkonline.2018.466366

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yalçın incik, E.; Akay, C. Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterliklerine Yönelik Görüşleri*. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 16, 179-197,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Yalçın incik, E.; Akay, C. A Comprehensive Analysis on Technopedagogical Education Competency and Technology Perception of Pre-service Teachers: Relation, Levels and Views,. CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, 8, 232-248,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akay, C. Ortaokul Öğrencilerinin TÜBİTAK “4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşlerİ. MERSİN ÜNV EĞT. FAK DERGİSİ, 2013, 9, 326-338,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Akay, C.; ültanır, E. Andragojik Temellere Dayalı Kolaylaştırılmış Okuma-Yazma Eğitimi (KOYE) Sürecine Yönelik KOYE Eğiticilerinin Görüşleri. MERSİN ÜNV EĞT. FAK DEG., 2010, 6, 75-88,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Akay, C. ÖĞRETİM iLKE VE YÖNTEMLERİ, ISBN: 978-605-170-045-8, ANI YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 5000, 433 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Uygur, M.; Yelken, T.; Akay, C. Analyzing the Views of Pre-Service Teachers on the Use of AugmentedReality Applications in Education. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH (EU-JER), 2018, 7, 849-860,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
YILMAZ, Z.; AKAY, C., ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME UYGULAMASIBLENDED LEARNING PRACTICE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE ACTIVE LEARNING, 2019-09-06, 2019-09-08, Mersin, Türkiye, 2019.
CİN, A.; AKAY, C., OKUMA BECERİLERİNDE PIRLS VE EPIRLS PROJELERİ. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019.
KARAKUŞ, İ.; AKAY, C., 2011’DEN 2023’E YETİŞKİN BECERİLERİ ARAŞTIRMALARINDAPIAAC’A BİR BAKIŞ. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019.
UYSAL, H.; AKAY, C., MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE DANSIN GÜCÜ: MALKE ROSENFELD. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019.
HASGÜL, B.; AKAY, C., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ SOSYAL AĞLARI ÖĞRETİMAMAÇLI KULLANMALARI İLE DİJİTAL OKURYAZARLIKLARIARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl