Öğr.Gör.Dr. ÇİĞDEM KALEGERİ

Birim
:
Rektörlük / Türk Dili Bölümü
DOĞUM TARİHİ
:
14 Kasım 1979
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Rektörlük Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
13068
OLUŞTURMA
:
2016-12-12 20:11:57
DÜZENLEME
:
2024-01-11 15:53:25
PUAN
:
4404
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, ÜDS, 83.75


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. BATI TÜRKÇESİ VE DOĞU TÜRKÇESİNDE -sA BİÇİMBİRİMİ VE ŞART İFADESİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA (15. VE 16. YÜZYILLARDAN SEÇİLEN METİNLER ÖRNEKLEMİNDE) Danışman: Dr. Ayşehan Deniz ABİK, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2018.

Yüksek Lisans Tezi

1. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİRLEŞİK TÜMCE Danışman: Dr. Hürriyet GÖKDAYI, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin , Türkiye, 2018.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DİL EDİTÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-07-26 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
4. KALEGERİ, Ç. TÜMCE ÖGESİ OLUŞLARI BAKIMINDAN EYLEMSİLİ YAN TÜMCELER VE GİRİŞİK BİRLEŞİK TÜMCE. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2022, 19, 236-252. 0 + 0
2021
3. KALEGERİ, Ç. -DI / -DU mI / mU BİRLEŞİK EKLİ BİRLEŞİK TÜMCE. ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM DERGİSİ, 2021, 10, -. 0 + 0
10.7884/teke.5256

2019
2. KALEGERİ, Ç. TÜRKÇEDE ÖBEKLER. TURKİSH STUDİES - LANGUAGE AND LİTERATURE, 2019, 14, -. 0 + 0
10.29228

1. KALEGERİ, Ç. SIDKÎ BABA’NIN AĞIT VE MERSİYELERİNDEKİ SÖZCÜKLERİN KAYNAK DİL BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI. MOTİF AKADEMİ HALKBİLİMİ DERGİSİ, 2019, 12, 215-229. 0 + 0
10.12981

Uluslararası - Diğer 300
2023
3. KALEGERİ, Ç. EYLEM+-sA ÇEKİMİNDEKİ DİLEK TÜMCELERİ EKSİLTİLİ/EKSİK TÜMCE MİDİR?. KAŞGARLI MAHMUT UYGUR-ÇİN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, 2023, 6, -. 100 + 0
10.59182/tudad.1296217

2021
2. KALEGERİ, Ç. MODERN TÜRKÇENİN KÖKEN BİLGİSİ SÖZLÜKLER. INTERNATİONAL LANGUAGE, LİTERATURE AND FOLKLORE RESEARCHERS JOURNAL, 2021, 1, -. 100 + 0
10.12992/TURUK1096

2020
1. KALEGERİ, Ç.; GÖKDAYI, H. TÜRKİYE TÜRKÇESİ DİLBİLGİSİNDE YARGI. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2020, 13, 124-133. 100 + 0
10.17719

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2023
2. KALEGERİ, Ç. DOĞU VE BATI TÜRKÇESİ ÖRNEKLEMİNDE -mAGXnCA VE -mAyIncA ZARF-FİİL EKİNDEKİ ŞART İFADESİ. CUKUROVA UNİVERSİTESİ TURKOLOJİ ARASTIRMALARI DERGİSİ, 2023, 8, 74-87. 200 + 0
10.32321/cutad.1207202

2019
1. KALEGERİ, Ç. DOĞU TÜRKÇESİNDEN BATI TÜRKÇESİNE -dI ėr-se/-dIsA ZARF-FİİL EKİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA. ÇÜTAD ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 4, 279-297. 200 + 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. KALEGERİ, Ç. PROF. DR. MEHMET ÖZMEN ARMAĞANI, ISBN: 978-975-487-196-8, SİMURG, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 338 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. KALEGERİ, Ç., Takısız Ad Tamlamasi-Sıfat Tamlamasi Tartışması. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. KALEGERİ, Ç., ŞARTLI BİRLEŞİK TÜMCELERDE YARGI. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 100

1. KALEGERİ, Ç., TÜRKİYE DE ETİMOLOJİ SÖZLÜKLERİNİN BUGÜNKÜ DURUMU. MERSİN ÜNİVERSİTESİ I. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, 2011-04-21, 2011-04-23, MERSİN, Türkiye, . 100

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI TüRKOLOJI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Kalegeri, . EYLEM+-sA ÇEKİMİNDEKİ DİLEK TÜMCELERİ EKSİLTİLİ/EKSİK TÜMCE MİDİR?. KAŞGARLI MAHMUT UYGUR-ÇİN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, 2023, 6, -.
10.59182/tudad.1296217
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Kalegeri, . DOĞU VE BATI TÜRKÇESİ ÖRNEKLEMİNDE -mAGXnCA VE -mAyIncA ZARF-FİİL EKİNDEKİ ŞART İFADESİ. CUKUROVA UNİVERSİTESİ TURKOLOJİ ARASTIRMALARI DERGİSİ, 2023, 8, 74-87.
10.32321/cutad.1207202
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl