Öğr.Gör. CAFER YALÇIN

Birim
:
Rektörlük / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Rektörlük Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi Bölümü Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir / Mersin
Telefon
:
+90-324-361 00 01
Dahili
:
13051
Faks
:
+90-324 -361 03 43
E-MAIL
:
cyalcin@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
cyalcin79@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2017-06-20 15:36:25
DÜZENLEME
:
2022-12-21 14:25:10
PUAN
:
10500
YABANCI DİL
:
İngilizce, Orta, ÜDS, 50.00


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS TARİH MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2023
Doktora Tezi

1. Türkiye’de Hükümetlerin Yapısal Dönüşümü Üzerine Bir Araştırma (1920-2018) Danışman: Dr. Doç.Dr.İbrahim BOZKURT, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Ayrılıkçı Arap Örgütü El-Lâ Merkeziye Cemiyeti (1912-1916) Danışman: Dr. Prof.Dr.Fevzi DEMİR, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2005.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001-12-25 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MÜDÜR YARDIMCISI YÖRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2022-02-07 - 2025-02-07
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI REKTÖRLÜK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BÖLÜMÜ 2020-06-18 - 2023-06-18
MÜDÜR YARDIMCISI YÖRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2019-02-18 - 2022-02-18
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ REKTÖRLÜK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2018-09-27 - 2020-09-27
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BÖLÜMÜ 2017-06-29 - 2020-06-17
Ulusal - Diğer 100
2007
1. YALÇIN, C. Mersin’in Kurtuluşu - 3 OCAK 1922. MALİ UFUKLAR, 2007, 39, 51-54. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1250
1. YALÇIN, C. Türkiye'nin Yakın Tarihi - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, ISBN: 978-605-63401-0-9, Martı Kitapçılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 279 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2012. 500
2. YALÇIN, C. Çağdaş Türkiye Tarihi - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, ISBN: 9756900113, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 322 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2002. 250
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1250
1. YALÇIN, C. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ, ISBN: 978-605-80393-0-8, Deniz Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 416 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2019. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1250
1. YALÇIN, C. OSMANLI DEVLETİ’NDE AYRILIKÇI ARAP ÖRGÜTÜ EL-LA MERKEZİYE CEMİYETİ (1912-1916), ISBN: 978-605-2380-15-4, LİBRA KİTAPÇILIK VE YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 249 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 500
https://www.librakitap.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=384&Itemid=105
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. YALÇIN, C., Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Ayrılıkçı Arap Örgütleri ve El-Lâ Merkeziye Cemiyeti Örneği. Onbirinci Askeri Tarih Sempozyumu, XVIII.Yüzyıldan Günümüze Ortadoğu’daki Gelişmelerin Türkiye Güvenliğine Etkileri, 2007-04-04, 2007-04-05, İstanbul, Türkiye, 2007. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

3. “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Alan Çalışması: Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadeleye Mekân Olan Cepheler, Şehitlikler ve Anıtlar”, BAP, Proje No: BAP-AİİTAUM-2008 (ŞY) , 82255 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

2. “19.Yüzyılda İçel (İç-il) Sancağı’nda Nüfus Hareketleri, Yerleşim ve Ekonomi”, BAP, Proje No: BAP-FEF TB( ŞY), 2005-2., 8000 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

1. “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Alan Çalışması: Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadeleye Mekân Olan Cepheler, Şehitlikler ve Anıtlar”, BAP, Proje No: BAP-AİİTAUM-2007 (ŞY) , 30000 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl