Doç.Dr. DENİZ KAHRİMAN
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
14 Kasım 1982
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
denizkahriman@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-12-19 15:46:16
DÜZENLEME
:
2017-09-24 10:26:52
PUAN
:
7553
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, YDS, 81.25
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010
DOKTORA İLKÖĞRETİM ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. EKO VE EKO OLMAYAN EĞİTİM KURUMLARI ARASINDA ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Refika Olgan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN FARKLI ÇEVRE KONULARINA KARŞI TUTUMLARI Danışman: Dr. Refika Olgan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007-11-14 - 2016-09-11
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
1. PAMUK, D.; AHİ, B. A Phenomenological Study on the School Concept of the Children Attending the Forest School. EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTRIMALAR DERGİSİ, 2019, 7, 1-22. 0 + 0
10.14689/issn.2148-2624.1.7c.4s.4m

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2020
8. PAMUK, D.; OLGAN, R. Comparing Predictors of Teachers' Education for Sustainable Development Practices among Eco and Non-Eco Preschools. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2020, 45, 327-345. 0 + 0
10.15390/EB.2019.8774

2019
7. PAMUK, D.; OLGAN, R. Comparing Predictors of Teachers’ Education for Sustainable Development Practices among Eco and Non-Eco Preschools. EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, 2019, , -. 0 + 0
10.15390/EB.2019.8774

2012
6. Kahriman, D.; Olgan, R.; Güler, T. Preschool Children’s Ideas on Sustainable Development: How Preschool Children Perceive Three Pillars of Sustainability with the Regard to 7R. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY & PRACTİCE, 2012, Special Issue, 2987-2995. 1000 + 0
Publications_002.pdf

5. KAHRİMAN ÖZTÜRK, D.; OLGAN, R.; GÜLER YILDIZ, T. Preschool Children s Ideas on Sustainable Development How Preschool Children Perceive Three Pillars of Sustainability with the Regard to 7R. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE, 2012, 12, 2987-2995. 0 + 0
4. KAHRİMAN ÖZTÜRK, D.; OLGAN, R.; TEKSÖZ, G. A Qualitative Study on Turkish Preschool Children s Environmental Attitudes Through Ecocentrism and Anthropocentrism. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE EDUCATİON, 2012, 34, 629-650. 0 + 0
2011
3. OLGAN, R.; KAHRİMAN ÖZTÜRK, D. An Investigation in the Playgrounds of Public and Private Preschools in Ankara. EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, 2011, 36, 85-97. 0 + 0
2. Olgan, R.; Kahriman, D. An Investigation in the Playgrounds of Public and Private Preschools in Ankara. EDUCATİON AND SCİENCE, 2011, 36, 84-96. 1000 + 0
Publications_005.pdf

1. Kahriman, D.; Olgan, R.; Tuncer, G. A Qualitative Study on Turkish Preschool Children s Environmental Attitudes Through Ecocentrism and Anthropocentrism. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE EDUCATİON, 2011, 34, 629-650. 1000 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 0
2020
1. DAĞ, N.; PAMUK, D.; ÖZDEMİR, S. Okul Müdürlerinin Öğretmenleri, Öğrencileri ve Velileri İkna Etmede Zorlandıkları Konular. GAZİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 6, 277-299. 0 + 0
10.30855/gjes.2020.06.03.002

Uluslararası - Alan endexleri 100
2021
5. PAMUK, S.; ÖZTÜRK, N.; PAMUK, D.; ELMAS, R.; GÜLER YILDIZ, T.; Haktanır, G. A Collaboration Project on Education for Sustainability: Professional Development Needs of Turkish Preschool Teachers. JOURNAL OF THEORETİCAL EDUCATİONAL SCİENCE, 2021, 14, 586-604. 0 + 0
10.30831/akukeg.892384

4. AHİ, B.; PAMUK, D. “Environment Is Like Nature”: Opinions Of Children Attending Forest Kindergarten About The Concept Of Environment. INTERNATİONAL ELECTRONİC JOURNAL OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON, 2021, 11, 91-110. 0 + 0
10.18497/iejeegreen.944378

2019
3. PAMUK, S.; PAMUK, D. Preservice Teachers’ Intention to Recycle and Recycling Behavior: The Role of Recycling Opportunities. INTERNATİONAL ELECTRONİC JOURNAL OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON, 2019, 9, 33-45. 0 + 0
2. PAMUK, D.; UZUN, N.; GÜLER YILDIZ, T.; Haktanır, G. Reliability of Indicators Measuring Early Childhood Education for Sustainability: A Study in Turkey Using Generalizability Theory. INTERNATİONAL JOURNAL OF EARLY CHİLDHOOD, 2019, 51, 193-206. 0 + 0
10.1007/s13158-019-00243-6

2016
1. Kahriman, D. A Study on Preservice Preschool Teachers’ Recycling Intentions in Relation to Parents’ Educational Level and Recycling Opportunities . INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL & SCİENCE EDUCATİON, 2016, 11, 949-956. 100 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 0
2020
6. PAMUK, D. An Exploration of Parents’ Perceptions Concerning the Forest Preschool. INTERNATİONAL ELECTRONİC JOURNAL OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON, 2020, 10, 237-250. 0 + 0
2019
5. PAMUK, S.; PAMUK, D. Preservice Teachers’ Intention to Recycle and Recycling Behavior: The Role of Recycling Opportunities. INTERNATİONAL ELECTRONİC JOURNAL OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON, 2019, 9, 33-45. 0 + 0
4. PAMUK, D.; UZUN, N.; GÜLER YILDIZ, T.; Haktanır, G. Reliability of Indicators Measuring Early Childhood Education for Sustainability: A Study in Turkey Using Generalizability Theory. INTERNATİONAL JOURNAL OF EARLY CHİLDHOOD, 2019, 51, 193-206. 0 + 0
2018
3. AKYOL, T.; PAMUK, D.; ELMAS, R. Drama in Education for Sustainable Development: Preservice Preschool Teachers on Stage. JOURNAL OF EDUCATİON AND LEARNİNG, 2018, 7, 102-115. 0 + 0
10.5539/jel.v7n5p102

2016
2. KAHRİMAN ÖZTÜRK, D. A Study on Preservice Preschool Teachers Recycling Intentions in Relation to Parents Educational Level and Recycling Opportunities. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL SCİENCE EDUCATİON, 2016, 11, 949-956. 0 + 0
1. KAHRİMAN ÖZTÜRK, D.; OLGAN, R. Analysis of Pre School Teachers Views on the Importance of Education for Sustainable Development by Means of Location and Household Type in Childhood. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL SCİENCE EDUCATİON, 2016, 11, 6303-6313. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
3. PAMUK, D.; ELMAS, R.; PAMUK, S. Artırılmış Gerçeklik ve Fen Etkinlikleri: Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 17, 671-699. 0 + 0
10.33711/yyuefd.710054

2019
2. PAMUK, D.; BAL, M. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAPSAYICI EĞİTİMDE ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİM SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. MİLLİ EĞİTİM, 2019, 48, 737-754. 0 + 0
2018
1. PAMUK, D.; OLGAN, R. Teacher Practices and Preschool Physical Environment for Education for Sustainable Development: Eco Vs Ordinary Preschools. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 669-683. 0 + 0
10.17860/mersinefd.391312

Ulusal - Diğer 0
2019
1. PAMUK, D. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2019, 4, 72-84. 0 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 166
1. Haktanır, G.; Güler, T.; Kahriman, D. Early Childhood Education For Sustainable Development in Turkey, in Siraj-Blatchford, J., Park, E. and Mogharreban, C. (Eds.) International Research on Education for Sustainable Development in Early Childhood, ISBN: 978-3-319-42206-0, Springer International Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10, 211 Sayfa, İngilizce, Heidelberg , Almanya, 2016. 167
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 166
1. PAMUK, D. Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik, ISBN: 978-605-170-506-4, ANI YAYINCILIK, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 166
1. GÜLER YILDIZ, T.; ALAN, Ü.; KORKMAZ, A.; BANKO, Ç.; ALAT, Z.; KOŞAN, Y.; PAMUK, D.; YAĞAN GÜDER, S.; ATIŞ AKYOL, N. Çeşitliliklerin Olduğu Bir Dünyada Öğrenme Ve Öğretim: Çocuklar İçin Çok kültürlü Eğitim, ISBN: 605170254-7, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 227 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 166
1. ALAN, Ü.; KORKMAZ, A.; BANKO, Ç.; ALAT, Z.; KOŞAN, Y.; PAMUK, D.; YAĞAN GÜDER, S.; ATIŞ AKYOL, N. Çeşitliliklerin Olduğu Bir Dünyada Öğrenme ve ÖğretimÇocuklar İçin Çok Kültürlü Eğitim, ISBN: 978-605-170-254-4, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 227 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 166
1. AHİ, B.; PAMUK, D. Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik, ISBN: 978-605-170-506-4, ANI YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 32 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
2. PAMUK, D.; AHİ, B. Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik, ISBN: 978-605-170-506-4, ANI YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 39 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
3. PAMUK, D. Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik, ISBN: 978-605-170-506-4, ANI YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
4. Haktanır, G.; GÜLER YILDIZ, T.; KAHRİMAN ÖZTÜRK, D. International Research on Education for Sustainable Development in Early Childhood, ISBN: 978-3-319-42208-4, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 210 Sayfa, İngilizce, , , 2016. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 0
1. PAMUK, D. Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik, ISBN: 978-605-170-263-6, ANI YAYINCILIK, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 0
1. PAMUK, D. Çeşitliliklerin Olduğu Bir Dünyada Öğrenme ve Öğretim Çocuklar İçin Çok Kültürlü Eğitim, ISBN: 978-605-170-254-4, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 227 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. PAMUK, D.; GÜLER YILDIZ, T. Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi, ISBN: 978-605-170-237-7, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 7, Baskı Adet Sayısı: , 402 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
2. PAMUK, D.; GÜLER YILDIZ, T. Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, ISBN: 978-605-170-143-1, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. GÜLER YILDIZ, T.; AKMAN, B.; UYANIK BALAT, G.; VEZİROĞLU ÇELİK, M.; PAMUK, D.; ALAN, Ü. Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi, ISBN: 9786051702377, Anı Yayınevi, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: , 416 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
1. AHİ, B.; PAMUK, D. Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik, ISBN: 978-605-170-263-6, ANI YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
2. PAMUK, D. Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik, ISBN: 978-605-170-263-6, ANI YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
3. PAMUK, D.; GÜLER YILDIZ, T. Erkan Çocukluk Döneminde Fen eğitimi, ISBN: 97860517237-7, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: , 401 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
4. PAMUK, D.; KOŞAN, Y. Erken Çocukluk Eğitiminde Etkili Programlar ve Uygulamalar, ISBN: 978-625, Eğiten Kitap Yayın Evi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 49 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1000

5. Karaduman, M.; Kahriman, D., Preschool Teachers' Environmental Literacy Levels: Effect of Eco­School Application. European Conference on Educational Research, 2014-09-01, 2014-09-05, Porto, Portekiz, 2014. 200

4. Kahriman, D.; Olgan, R., Content Analysis of Turkish early Childhood Education Curriculum in terms of Sustainable Development and Teacher Awareness. European Conference on Educational Research , 2013-09-01, 2013-09-03, İstanbul, Türkiye, 2013. 200

3. Olgan, R.; Kahriman, D., Preservice and Inservice Preschool Teachers’ Perceptions about Science Teaching and Learning in Preschool Years. European Conference on Educational Research , 2010-08-23, 2010-08-27, Helsinki, Finlandiya, 2010. 200

2. Kahriman, D.; Karaarslan, G., Effect of a Short Term Intervention on Preschool Children’s Attitudes towards Recycling and Reusing. European Conference on Educational Research , 2010-08-23, 2010-08-27, Helsinki, Finlandiya, 2010. 200

1. Olgan, R.; Kahriman, D., Expectations, Perceptions and Reflections of Preservice Preschool Teachers on Community Service Training. European Conference on Educational Research , 2010-08-23, 2010-09-27, Helsinki, Finlandiya, 2010. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 485

13. PAMUK, D.; OLGAN, R., Teacher Practices and Preschool Physical Environment for Education for Sustainable Development: Eco vs. Non-Eco Preschools.. American Educational Research Association (AERA), 2018-04-13, 2018-04-17, , Amerika Birleşik Devletleri, . 0

12. PAMUK, D., An investigation of Educational Settings of Eco- Non-eco Preschools with the Lens of Education for Sustainable Development. 5th INTERNATIONAL EARLY CHILDHOOD EDUCATION CONGRESS, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 0

11. PAMUK, S.; PAMUK, D., Mentoring Needs of Preservice Preschool Teachers. 5th INTERNATIONAL EARLY CHILDHOOD EDUCATION CONGRESS, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 0

10. Pamuk, S.; Özgeldi, M.; Pamuk, D., Geometric Understanding of Preschool Children. 5th International Early Childhood Education Congress, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 0

9. PAMUK, S.; PAMUK, D., Mentoring Needs of Preservice Preschool Teachers. 5th International Early Childhood Education Congress, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, . 0

8. PAMUK, S.; ÖZGELDİ, M.; PAMUK, D., Geometric Understanding of Preschool Children. 5th International Early Childhood Education Congress, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, . 0

7. PAMUK, D.; PAMUK, S., Preservice Preschool Teachers’ Recycling Intentions. 69th OMEP World Assembly and Conference, 2017-06-19, 2017-06-24, Opatija, Hırvatistan, . 0

6. PAMUK, D.; PAMUK, S., Preservice Preschool Teachers’ Recycling Intentions. 69th OMEP World Assembly and Conference, 2017-06-19, 2017-06-24, Opatija, Hırvatistan, 2017. 0

5. Kahriman, D.; Olgan, R., Education for Sustainable Development Practices in Early Childhood Settings: A Turkish Sample. 14th International Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Education, 2016-05-12, 2016-05-14, Konya, Türkiye, 2016. 100

4. Akyol, T.; Kahriman, D.; Elmas, R., Children at Work: Education for Sustainable Development through Creative Drama. 14. International Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Education, 2016-05-12, 2016-05-14, Konya, Türkiye, 2016. 100

3. Kahriman, D.; Olgan, R., Preschool Teachers’ Opinions Related to Importance of Education for Sustainable Development.. 4th International Early Childhood Education Congress, 2015-09-14, 2015-09-18, Ankara, Türkiye, 2015. 100

2. Cengizoğlu, S.; Kahriman, D.; Olgan, R.; Teksöz, G., Early Childhood Educatıon for Sustainable Development: Experiences in Sweden and Inferences for Turkey. Applied Education Congress, 2012-09-13, 2012-09-15, Ankara, Türkiye, 2012. 85

1. Kahriman, D.; Olgan, R.; Tuncer, G., How Do Preschool Children See their Environment: Attitudes towards Environmental Issues. 26.OMEP World Congress, 2010-08-11, 2010-08-13, Göteborg, İsveç, 2010. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 0

1. OLGAN, R.; KAHRİMAN ÖZTÜRK, D., Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sürdürülebilir Tüketim kalıplarına Yönelik Tutumları. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,, 2016-09-28, 2016-09-30, , Türkiye, . 0

Ulusal - Özet - Sözlü 50

2. ÖZGELDİ, M.; PAMUK, D.; PAMUK, S., Okul Öncesi Fen ve Matematik Eğitiminde Lego Kullanımı. Eğitimde Gelecek Konferansı (EGK17), 2017-11-11, 2017-11-12, , Türkiye, . 0

1. Kahriman, D.; Olgan, R., Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Çevresel Deneyimlerinin, Çevre Konuları Üzerindeki Etkisi. 9. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010-09-23, 2010-09-25, İzmir, Türkiye, 2010. 50

Ulusal - Özet - Poster 25

1. Kahriman, D.; Olgan, R., Çocuk, Aile, Sağlık Çalışanı ve Eğitimci Gözüyle Kronik Hastalıklı Çocukların Oyun Hakkı. 1. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi, 2011-04-07, 2011-04-09, Ankara, Türkiye, 2011. 25

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 21
1. EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE , [ 2016 : 1 ] . 5
2. ERKEN ÇOCUKLUK ÇALışMALARı DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
3. EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2017 : 1 ] . 0
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SCIENCE (IJRES) , [ 2016 : 1 ] . 4
5. UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2018 : 1 ] . 4
6. İLKöğRETIM ONLINE , [ 2018 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 3 ] . 3
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Ulusal 0
1. Tübitak, 2012-01-28, Ankara, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OEB203 Erken Çocuklukta Matematik Eği Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OEB201 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OEB205 Okul Öncesi Eğitim Programları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖE 518 Erken Çocukluk Eğitiminde Alte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz OÖE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz OÖE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz OÖE 516 Erken Çocukluk Eğitiminde Prog Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ408 Okulöncesi Eğitimde Kalite ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar OÖÖ408 Okulöncesi Eğitimde Kalite ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OEB011 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerle Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖÖ302 Okulöncesi Eğitimde Program Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ302 Okulöncesi Eğitimde Program Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ315 Çevre Eğitimi ve Sürdürülebili Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP409 Çevre ve Doğa Eğitimi ( Seçmel Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OEB201 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OEB203 Erken Çocuklukta Matematik Eği Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OEB205 Okul Öncesi Eğitim Programları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖÖ315 Çevre Eğitimi ve Sürdürülebili Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OEB011 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerle Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP409 Çevre ve Doğa Eğitimi ( Seçmel Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖÖ305 Okulöncesi Eğitimde Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz GKS020 Orman Okulu Pedagojisi Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar OÖÖ408 Okulöncesi Eğitimde Kalite ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖÖ408 Okulöncesi Eğitimde Kalite ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar GKS009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ302 Okulöncesi Eğitimde Program Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OEB101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖP411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP409 Çevre ve Doğa Eğitimi ( Seçmel Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖÖ315 Çevre Eğitimi ve Sürdürülebili Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ315 Çevre Eğitimi ve Sürdürülebili Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz OÖÖ315 Çevre Eğitimi ve Sürdürülebili Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz OÖÖ310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Yaz OÖÖ408 Okulöncesi Eğitimde Kalite ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ304 Okulöncesinde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖÖ304 Okulöncesinde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar OÖÖ310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz OÖÖ315 Çevre Eğitimi ve Sürdürülebili Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖÖ315 Çevre Eğitimi ve Sürdürülebili Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖP411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF313 İstatistik ( Seçmeli Genel Kül Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF313 İstatistik ( Seçmeli Genel Kül Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖÖ214 Okulöncesinde Sanat Etkinlikle Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl