Dr.Arş.Gör. DOĞAN ÇİRMİ
Birim
:
Fen Fakültesi / Fizikokimya Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4518
E-MAIL
:
dogancirmi@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
dogancirmi@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 10:17:11
DÜZENLEME
:
2024-02-29 12:15:09
PUAN
:
6003
YABANCI DİL
:
İngilizce, İYİ, ÜDS, 71.25
Researcher ID
Scopus ID
h-index
2
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. DESTEK MATERYALSİZ POLİPİROL ELEKTROT HAZIRLANMASI VE KULLANIMI Danışman: Dr. Rezan AYDIIN, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, mersin , Türkiye, 2018.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. NİTRAT İYONUNUN POLİPİROL KAPLANMIŞ BAKIR EEKTROTTA ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİ Danışman: Dr. Doç. Dr. Rezzan AYDIN, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2012.

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3800
2023
4. ÇİRMİ, D.; SUNA KARATEKİN, R. Synthesis, characterizations, and supercapacitor performance of Ni-NiO@P(indole-4aminoquinaldine). SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2023, 77, -. 1000 + 0
10.1007/s11696-023-03087-6

2022
3. ÇİRMİ, D.; SUNA, R.; AYDIN, R.; KÖLELİ, F. Hydrogen evolution and CO2-reduction on a non-supported polypyrrole electrode. SYNTHETİC METALS, 2022, 289, -. 950 + 0
10.1016/j.synthmet.2022.117102

2021
2. KUNDURACI, M.; ÇİRMİ, D.; DOĞAN ÇALHAN, S.; ÇAĞLAYAN, U. Significance of surface roughness in the supercapacitor activity of nickel-based electrodes. APPLİED PHYSİCS A, 2021, 127, -. 850 + 0
10.1007/s00339-021-04784-3

2015
1. Cirmi, D.; Aydin, R.; Koleli, F. The electrochemical reduction of nitrate ion on polypyrrole coated copper electrode. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, 2015, 736, 101-106. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2014.10.024

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 180
2021
1. ÇİRMİ, D.; GÖRMEZ, Ö.; SAÇLI, B.; ÇAĞLAYAN, U.; KUNDURACI, M. Interplay between synthesis conditions, crystal structure, morphology and OER activity of AgFeO2 delafossite materials. JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, 2021, , -. 180 + 0
10.2339/politeknik.1023907

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. ÇİRMİ, D.; AYDIN, R., DESTEK MATERYALSİZ POLİPİROL ELEKTROTTA CO2’İNELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİ. ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VESOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, 2019-12-21, 2019-12-22, , , . 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 180

2. KARATEKİN, R.; ÇİRMİ, D.; KÖLELİ, F.; AYDIN, R., Pt free electrodes Development and usage of polyaniline electrode for controlled hydrogen evolution reaction. International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2016, 2016-08-22, 2016-08-28, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 85

http://icfas2016.yildiz.edu.tr/docs/ICFAS2016_book_of_abstract_060916.pdf

1. ÇİRMİ, D.; SUNA, R.; AYDİN, R.; KÖLELİ, F., Preparation of Pt-Free Polypyrrole Electrodes and Characterization. International Congress on Fundamental and Appiled Sciences, 2016-08-22, 2016-08-26, İstanbul, Türkiye, 2016. 95

http://www.icfas2016.yildiz.edu.tr/

Uluslararası - Özet - Sözlü 470

5. çirmi, D.; aydın, R., Destek Materyalsiz Polipirol Elektrot Üzerinde CO2 ‘in Elektrokimyasal İndirgenmesi. BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 2019-12-20, 2019-12-22, Ankara, Türkiye, 2019. 100

http://www.kongre2019.com/site.php?https://www.biltek.org

4. çirmi, D.; vurgun, E.; karatekin, R.; Aydın , R., Farklı şartlarda destek materyalsiz polipirol elektrotların hazırlanması. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences , 2019-06-28, 2019-06-29, Ankara, Türkiye, 2019. 95

http://www.kongre2019.com/site.php?http://www.eurasianbiochem.org/

3. ÇİRMİ, D.; VURGUN, E.; AYDIN, R.; SUNA, R., Farklı şartlarda destek materyalsiz polipirol elektrotların hazırlanması. 2nd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2019), 2019-06-28, 2019-06-29, , , . 95

2. KARATEKİN, R.; ÇİRMİ, D.; AYDIN, R.; KÖLELİ, F., Platin İçermeyen Elektrotlar II: Polimer Kaplı Karbon Kağıtta CO2 İndirgenmesi. 2nd Interna􀆟 onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, ADANA, Türkiye, 2017. 85

1. ÇİRMİ, D.; KARATEKİN, R.; AYDIN, R.; KÖLELİ, F., Destek Metali İçermeyen Polipirol Elektrot Üzerinde Hidrojen Çıkışının İncelenmesi. 2nd Internaional Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, ADANA, Türkiye, 2017. 95

https://drive.google.com/file/d/1KNqA91UdCWeKPiY6tkRCj81nOPYptk6h/view

Ulusal - Özet - Poster 73

3. Suna, R.; Çirmi, D.; Köleli, F., Karbondioksit ve Azotun İndirgenmesinde Polimer Elektrodun Fonksiyonu. 5. Fiziksel Kimya Kongresi, 2015-06-16, 2015-06-19, Konya, Türkiye, 2015. 25

http://fizikselkimya2015.com/FizikselKimya5_BildiriOzetleri.pdf

2. Çirmi, D.; Aydın, R.; Köleli, F.; Suna, R., Nitrat İyonunun Cu ve Cu-PPy Elektrotlarda Elektrokimyasal İndirgenme Mekanizması. 5. Fiziksel Kimya Kongresi, 2015-05-16, 2015-05-19, Konya, Türkiye, 2015. 23

http://fizikselkimya2015.com/FizikselKimya5_BildiriOzetleri.pdf

1. Çirmi, D.; Aydın, R.; Köleli, F., Nitrat İyonun Polipirol Kaplı Bakır Elektrotta Elektrokimyasal İndirgenmesi. 3. Fiziksel Kimya Günleri, 2012-07-12, 2012-07-15, balıkesir, Türkiye, 2012. 25

http://fizikselkimya.balikesir.edu.tr/doc/IIIFKG2012_BILDIRIKITABI1.pdf

Uluslararası - Yürütücü 0

1. TÜBİTAK 4007- 4. ULUSLARARASI BİLİM ŞENLİĞİ, H2020, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 100

1. NO3- İYONUNUN DESTEK MATERYALSİZ POLİPİROL ELEKTROTTA ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİ, BAP, Proje No: 2019-1-AP1-3465, 19294 TL, Yürütücü, 2021,Tamamlandı. 100
http://bap2.mersin.edu.tr/kullan%C4%B1c%C4%B1

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Metal Nanopartiküller ile Modifiye Edilmiş Polipirol Elektrotların Hazırlanması ve Elektrokatalizör olarak Kullanımı, BAP, Proje No: 2015-TP3-1098, 15000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. Nitrat İyonunun Polipirol Kaplanmış Bakır Elektrotta Elektrokimyasal İndirgenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE KB (DÇ) 2010-6 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

Uluslararası
1. TİBİTAK 4007 - ULUSLARARASI MERSİN BİLİM ŞENLİĞİ, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, YENİŞEHİR FUAR ALANI, Europian Commission, EUCINET, TUBİTAK, Mersin Ünivesitesi, ODTU, TRT, Mersin Valiliği, 2016-09-29-2016-09-30, 09.00-17.00, MERSİN, Türkiye
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
çirmi, D.; Suna karatekin, R. Synthesis, characterizations, and supercapacitor performance of Ni-NiO@P(indole-4aminoquinaldine). SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2023, 77, -.
10.1007/s11696-023-03087-6
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl